Σύμφωνο Πετριτσίου (12 Ιουλ 1943):Απάντηση ΚΚΕ στον Γ. Μαρίνο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Ιστορικού Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομ­μουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που έστειλε σε απάντηση της επιστολής του εργαζόμενου νέου και που δημοσιεύθηκε στο «Βήμα» της 10ης Ιανουαρίου 1993

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο της εφημερίδας σας της περασμένης Κυριακής 20 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε αρθρο με την καθιερωμένη μορφή επιστολή, του κ. Γιάννη Μαρίνου, που εμφανίζεται σαν «εργαζόμενος νέος» – αν και δεν είναι – και με τίτλο: «ΚΚΕ: Συνεπές στην ιστορία του».

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ακόμα συκοφαντική επίθεση ενάντια στο κόμμα μας, το ΚΚΕ, με αβάσιμα στοιχεία και με αυθαίρετους ισχυρισμούς. Γι αυτό και παρακαλούμε να φιλοξενήσετε την παρακάτω απάντηση μας:

Ο κ. Μαρίνος δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται κακόβουλα στο ΚΚΕ, διαστρεβλώνοντας αυθαίρετα την ιστορία και τις θέσεις του. Είναι μόνιμη «φροντίδα» και απασχόληση του. Δικαίωμα του. Δεν είναι, όμως επιτρεπτό -έτσι πιστεύουμε- να συκοφαντεί και να λασπολογεί, αξιοποιώντας πλαστά και προβοκατόρικα στοιχεία. Συνέχεια

Advertisements

Lingiadites

The Sunday 3 October 1943 was a divinely sunny autumn day.

To the Lingiadites it was a day of lighter peasant works. They would mostly see to walnut trees and collect walnuts in the vicinity of Moglius. The way was not long but it became the way of salvation. Those, who took the usual road, survived.

The day followed its routine. Nobody had a foreboding of the coming disaster. It was about the mid- day when the peasant women driving mules laden with large water-drums (since the village had no water wells) took the road back to the village. On the way they kept knitting or spinning the wool, since country women never let a minute go without a work. As they were approaching to the village, they found themselves under machine-gun fire from the Island (on the Lake Yannina). Here we owe one explanation: As the GESTAPO came to Yannina, the Wehrmacht command installed itself not in the town, but on the Island, in the house of the Lappas, on the Drabovota side. Συνέχεια

Σύμφωνο Πετριτσίου (12 Ιουλ 1943), Γ. Μαρίνος, Οικ. Ταχυδρόμος 28 Ιαν 1994

ΤΟ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ να δείξουν κατανόηση οι αναγνώστες μας εκείνοι, οι οποίοι θεωρούν περιττό να αχολείται η στήλη αυτή με την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και τις σκοτεινές σελίδες της, αφού ήδη – όπως πιστεύουν – ο μαρξισμός – λενινισμός κατέρρευσε ως ιδεολογία και ως σύστημα διακυβέρνησης και συνεπώς είναι περιττό και σκληρό να πλήττεις ένα πτώμα. Εν πρώτοις εμείς διαφωνώντας με την άποψη αυτή υποστηρίζουμε ασταμάτητα ότι δεν θεωρούμε καθόλου νεκρή την άρχουσα ιδεολογία, που καταδυνάστευσε την ανθρωπότητα κατά τον 20ον αιώνα. Αφού το 1/3 περίπου του πληθυσμού της γης εξακολουθεί να τελεί υπό το σύστημα αυτό υποχρεωτικά. Εξάλλου πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα σε ορισμένες χώρες (λ.χ. Λιθουανία, Σερβία κ. ά.) δείχνουν αναβίωση των κομμουνιστικών δυνά¬μεων, έστω και με δημοκρατικό προσωπείο. Μη μας διαφεύγει ότι οι φανατικότεροι οπαδοί της ιδεολογίας αυτής εξακολουθούν να είναι αιχμάλωτοι της και εξαιρετικά οργισμένοι για την ήττα τους. Απλώς λουφάζουν υπό διάφορες μεταμφιέσεις και αναμένουν τις ευκαιρίες δριμύτερης επανόδου (όπως ακριβώς συνέβη και με τον ναζισμό φασισμό που όλοι νομίζαμε νεκρό καταδικαστέο από την ιστορια και στις ανθρώπινες συνειδήσεις, κι όμως νατος πετιέται και ξαναρχίζει να απειλεί την Ευρώπη με την αποτρόπαιη ρεβάνς του). Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων απο 1943 έως Απρίλιο 1944, ΕΚΚΑ/ΣΡ

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΑ ΤΟ ΑΠΟ 1943 ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μετά την δευτέραν διάλυσιν του Συν/τος και την επίμονον αναζήτησιν υπό των Αγγλων του Συν/ρχου Ψαρρού διά την μεταβίβασιν αυτώ Δ/γής του Στρατ. Μέσης Ανατολής όπως προβή εις την τρίτην ανασυγκρότησιν του Συν/τος (επισυνάπτονται αι επιστολαί των ΄Αγγλων Ταγ/ρχου Τζέφ και ΄Αγγλου Λοχαγού GORT Νο 1 και Νο 2).
Ο Συν/ρχης Ψαρρός πιεσθείς υπό της Κ.Ε. της ΕΚΚΑ ανεχώρησε διά Περτούλι μετά του Γεωργίου Καρτάλη (Γ. Τσαγκαρδιώτση Ψευδώνυμον) όπου μετά συζητήσεως εκτιθεμένης περιληπτικώς εν τη κατωτέρω εκθέσει (Νο 3) συνεφωνήθη η διά τρίτην φοράν ανασυγκρότησις του 5/42 Συν/τος Ευζώνων ΕΚΚΑ. Εν συνεχεία υπεγράφη το κατωτέρω Νο 7 συμφωνητικόν απόφασις υπ’ αριθ. 3, όπερ είχεν υπογραφή εν τω μεταξύ υπό των ΄Αγγλων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.
Την 8/8/43 ο Συν/ρχης Ψαρρός ανεχώρησε διά τα λουτρά Σμοκόβου όπου συνηντήθη μετά της Κ.Ε. του ΕΑΜ και του Γενικού Γραμματέως του Κ.Κ.Ε. Γ.Σάντου εν συνεχεία εγένετο συνάντησις εις Νεράϊδαν των ανωτέρω μετά του Ταξιάρχου EDDIE ίνα γίνη συνεννόησις διά την αναχώρησιν των αντιπροσώπων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ εις Αίγυπτον.
Κατά την συνάντησιν του Συν/ρχου Ψαρρού μετά του Σάντου την 10/8/43 μετά μακράν συζήτησιν (10-12 ώραν) συνεφωνήθη όπως ο Γ.Σάντος συναντηθή μετά της Κ./Ε. ΕΚΚΑ. (παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα ημερολογιακής αναφοράς προς Κ.Ε. ΕΚΚΑ του Συν/ρχου Ψαρρού). Συνέχεια

Ευχητήρια Διαταγή , ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 3 Ιαν 1944

Ε. Λ. Α. Σ.                                                                            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                           Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω την υπ’ αριθμ.
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι                                                   3612/31-12-43   Γεν Ευχετήριον Διαταγήν του
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1184                                              Γεν. Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως
της παρούσης λάβωσιν γνώσιν
όλοι οι αντάρται.-
Σ. Δ. Μεραρχίας 3-1-44
Παραλήπται Η
Όλα τα τμήματα και Διοίκησις της Μεραρχίας
σχηματισμοί κ. δ. Ο Επιτελάρχης
Ι. Κατσόγιαννος
Κοινοποίησις
Εφδρ. Μεραρ. Βόλου – Πηλίου Διά την ακρίβειαν
Αλμυρού – Φαρσάλων – Βελεστίνου Το Ιον Γραφείον
Εφεδρ. Σύνταγμα Αγυιάς (Τ.Υ.) Συνέχεια

Εκθεση κατάστασης Ν. Ρεθύμνου, ΕΟΚ/ Δεκ 1943

Δεκέμβριος 1943

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ φύλ. 18

«Περί της υφισταμένης καταστάσεως εν τω Νομώ Ρεθύμνης και γενικότερον εν τη νήσω από πολιτικοστρατιωτικής απόψεως

Α΄ Συμπεριφορά γενικώς του εχθρού
» Ευθύς μετά την κατάληψιν της νήσου από των πρώτων ημερών ο εχθρός (Γερμανοί) προέβη εις ομαδικάς εκτελέσεις αμάχου πληθυσμού, άνευ ουδεμιάς αφορμής και άνευ ουδεμιάς διαδικασίας έστω και τυπικής. Εκατοντάδες πολιτών εξετελέσθησαν εις τα διάφορα χωριά (ανά 15-20) ευθύς από τας πρώτας ημέρας άνευ ουδεμιάς διαδικασίας και κατά τον μάλλον απαίσιον τρόπον, τούτων εξαναγκαζομένων ν’ ανορύσωσι τον τάφον των, εις όντινα τυφεκιζόμενοι έπιπτον και εθάπτοντο πριν έτι εκπνεύσωσιν, μεθ’ ο επηκολούθουν πυρπολήσεις οικιών τινών εις έκαστον χωρίον προφανώς διά τρομοκράτησιν. Συνέχεια

Ανακοινωθέν Πολεμικών Επιχειρήσεων αρ.16, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/30 Φεβ. 1943

ΕΛΑΣ
ΧVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 573
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει το υπ’ αριθμ. 16 ανακοινωθέν πολεμικών επιχειρήσεων της 22-ΙΙ-43 του Γενικού Στρατηγείου ίνα λάβητε γνώσιν.
Σ.Δ. Μεραρχίας 30-ΙΙ-43
Η
Διοίκησις Μεραρχίας
κ.δ.
Ο Επιτελάρχης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Απαντα τα τμήματα και
σχηματισμοί Μεραρχίας Διά την ακρίβειαν
Συν/γμα Αγυιάς Το ΙΙΙον Γραφείον
Σχολήν Εφέδρων Αξιωματικών (Τ.Σ.Υ.)
Στρατιωτ.Διοικ.Αν.Ορθρυος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Εφεδρικήν Μεραρχίαν Πηλίου, Βόλου
Αλμυρού, Φαρσάλων – Βελεστίνου, Δομοκού
Λαρίσης Συνέχεια

Χειρισμός Αγγλων Αξιωματικών Συνδέσμων, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Δεκ 1943

ΕΛΑΣ
ΧVI Μεραρχία
Σύνταγμα Πεζικού
Αριθ. Πρωτ.Ε.Π. 245
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 1568/23-11-43 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπ’ αριθ. Ε.Π. 289/9-12-43 Διαταγής ΧVΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και αυστηράν συμμόρφωσιν.

Τ.Τ.303 τη 28-12-43

Β. Αποστολίδης Π.Πηλιορείτης Γ.Νικήτας
Διά την ακρίβειαν
Ο Παραλήπται
Επιτελής του συντάγματος Άπαντα τα τμήματα του Συν/τος Συνέχεια

Αίτηση προς Βρεταννική Στρατιωτική Αποστολή Ηπείρου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/28 Δεκ 1943

Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Αριθ. 637
Προς
Τον Αντικαταστάτην του Αρχηγού της Βρεττανικής Στρατιωτικής
Αποστολής Ηπείρου
Έχομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν σας ότι ο Αρχηγός της Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου Αντ/ρχης κ. Τόμ, από της πρώτης σχεδόν ημέρας της συναντήσεως του μεθ’ ημών εις Θεοδωριανά, αλλά και μεταγενεστέρως μας διεβεβαίωσεν ότι πολύ γρήγορα θα επανήρχιζαν από τότε ρίψεις υλικών εις τα τμήματα του Κλιμακίου. Συνέχεια

Εκθεση Ανταρτικής Κίνησης Επαρχία Καλαβρύτων, 28 Δεκ 1943

249/28-12-1943

ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Εν τη Επαρχία Καλαβρύτων (Αχαϊς)

Εις την περιοχήν των Καλαβρύτων έδρα τάγμα Εαμιτών υπό τον Ανθ/στήν Γκίκαν.
Οι αντάρται κατερχόμενοι μέχρι της αμαξιτής οδού προκάλουν επεισόδια κατά των διερχομένων Γερμανών στρατιωτικών.
Προ διμήνου περίπου λόχος Γερμανικός, αποσταλείς εις την επαρχίαν, ενέπεσεν εις ενέδραν Εαμιτών παρά το χωρίον Κερπινή και υπέστη σοβαράς απωλείας αιχμαλωτισθέντων και περί τους 60-70.
Αι Γερμανικαί στρατιωτικαί αρχαί προέβησαν εις επανειλημμένα διαβήματα δι’ επιτροπών εξ Ελλήνων διά την απελευθέρωσιν των αιχμαλώτων, αλλ’ ούτοι όχι μόνον δεν απηλευθερώθησαν αλλά και εξετελέσθησαν υπό των Εαμιτών. Κατόπιν τούτου Γερμανικά στρατεύματα εκινήθησαν εξ Αιγίου και Πατρών διά την εκκαθάρισιν της επαρχίας Καλαβρύτων.
Την 9 Δ/βρίου 1943 (Πέμπτη) εισήλθον εις την πρωτεύουσαν της Επαρχίας Καλαβρύτων τμήματα Γερμανικού Στρατού επ’ αυτοκινήτων προερχόμενα εκ Πατρών ή Τριπόλεως και έτερα πεζικού προερχόμενα εκ Διακοφτού.
Οι κάτοικοι της πόλεως δεν είχον εγκαταλείψει αυτήν ότε, ο διοικητής των στρατευμάτων διά διερμηνέως κατέστησε γνωστόν εις τους κατοίκους ότι έπρεπε να περιορισθώσι εις τας οικίας των και ότι ουδένα κίνδυνον διέτρεχον.
Από της 11ης Δ/βρίου (Σάββατον) οι κάτοικοι επανέλαβον τας συνήθεις ασχολίας των. Συνέχεια

Αναφορά επιχείρησης εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΚΛ. ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ/3ΕΓ/26 Δεκ 1943

Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 26. ΧΙΙ 1943
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. – 601.-

Το
Κλιμάκιον Ηπείρου – Δυτ. Στερεάς Γεν. Στρατηγείου Ε. Λ. Α. Σ

Προς
Το Γενικόν Στρατηγείον
Όπου
Απαντώντες εις την υπ’ αριθ. Ε. Π. Ε. 519(Γραφ. ΙΙΙ και Ι), έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν Υμίν :
Ι.- Παρά το γεγονός ότι και ημείς όπως και Υμείς θέλομεν την όσον το δυνατόν ταχυτέραν περάτωσιν της εναντίον του ΕΔΕΣ εκστρατείας, όμως τούτο δεν είνε εύκολον με τας υπαρχούσας δυνάμεις της VΙΙΙ Μεραρχίας και του Κλιμακίου, διότι.
α) Η Διοίκησις της VΙΙΙ Μεραρχίας δεν είνε η Διοίκησις που χρειάζεται, ούτε και είνε δυνατόν να αλλάξη άρδην με την τοποθέτησιν και τον ερχομόν του Υποστρατήγου Αυγεροπούλου όσασδήποτε ικανότητας και αν έχη.- Συνέχεια

Κοινοποίηση προκήρυξης ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/25 Δεκ 1943

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 15250

Μία ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙ του Ε.Α.Μ- Ε.Λ.Α.Σ
Στα Γιάννενα εκυκλοφόρησε προχθές η κατωτέρω δημοσιευομένη προκήρυξις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ απευθυνομένη προς τον Ηπειρωτικό Λαό.
Διά της προκηρύξεώς του αυτής η Μεγάλη ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ζητά την κατάργησι των συνόρων, της θρησκείας και της Οικογενείας.
Αποκαλεί τους Βουλγάρους και τους Αλβανούς….. αδελφούς μας λησμονώντες τα τόσα εγκλήματα που διέπραξεν και διαπράττουν οι δύο αυτοί Λαοί εις βάρος του Ελληνικού Λαού. Συνέχεια

Δελτίο Εσωτερικής Καταστάσεως, ΕΛΑΣ Λοκρίδος/2ΓΡ/22 Δεκ 1943

 Ε. Λ. Α. Σ  Σ. Δ. τη 22-12-43
Διοίκησις Λοκρίδος
Γραφείον ΙΙον

 ΔΕΛΤΙΟ
Της Εσωτερικής Κατάστασις

 Από αρκετών ήδη εβδομάδων πέρασε η περίοδος των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του εχθρού και κατά συνέπειαν πέρασε κάθε
κίνδυνος από τέτοιες ενέργειες.
Το γεγονός πως οι Γερμανοί στο Δαδί αρχίσανε να φτιάχνουν συρματοπλέγματα δείχνει την αδυναμία τους και τον φόβο που τους κατέχει.
Έπειτα από τις μαζικές, μπορεί να πη κανείς, μετακινήσεις του εχθρού προς Βοράν που τώρα τελευταία ξεπέρασαν τις 80.000 στρατό τις 6.000 αυτοκίνητα πολλά κανόνια κτλ. είναι ολοφάνερο πως οι καταχτητές τείνουν να αποχωρήσουν τελείως απ’ τη χώρα μας. Συνέχεια

Εκθεση Καταστάσεως Κρήτης, ΕΟΚ/Φ18/Δεκ 1943

Δεκέμβριος 1943

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ φύλ. 18
» Περί της υφισταμένης καταστάσεως εν τω Νομώ Ρεθύμνης και γενικότερον εν τη νήσω από πολιτικοστρατιωτικής απόψεως.»
Α΄ Συμπεριφορά γενικώς του ε χ θ ρ ο ύ
» Ευθύς μετά την κατάληψιν της νήσου από των πρώτων ημερών ο εχθρός (Γερμανοί) προέβη εις ομαδικάς εκτελέσεις αμάχου πληθυσμού, άνευ ουδεμιάς αφορμής και άνευ ουδεμιάς διαδικασίας έστω και τυπικής. Εκατοντάδες πολιτών εξετελέσθησαν εις τα διάφορα χωριά (ανά 15-20) ευθύς από τας πρώτας ημέρας άνευ ουδεμιάς διαδικασίας και κατά τον μάλλον απαίσιον τρόπον, τούτων εξαναγκαζομένων ν’ ανορύσωσι τον τάφον των, εις όντινα τυφεκιζόμενοι έπιπτον και εθάπτοντο πριν έτι εκπνεύσωσιν, μεθ’ ο επηκολούθουν πυρπολήσεις οικιών τινών εις έκαστον χωρίον προφανώς διά τρομοκράτησιν. Συνέχεια

Επιστολή συνταγματάρχη Κ.ΒΕΝΤΗΡΗ προς Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, Δεκ 1943

Αι εξ Ελλάδος πληροφορίαι εφθανον είς τό Κάϊρον περιγράφουσαι την τραγικότητα τής καταστάσεως.

Ό αείμνηστος συνταγματάρχης Κ. Βεντήρης έγραφε προς τον Σ. Βενιζέλον τον Δεκέμβριον 1943 (Δαφνή; ί.ά., σελ. 270), ότι ή έπίθεσις τοϋ ΕΛΑΣ εναντίον τοϋ ΕΔΕΣ άπέβλεπεν είς τήν προσπάθειαν τής έαμικής ηγεσίας, όπως σχηματίση κυβέρνησιν έαμικής συνθέσεως είς τά βουνά, πού θά διεξεδίκει τήν νομιμότητα αυτής, λόγω τοϋ de facto έλεγχου τοϋ πατρίου εδάφους. Τά σχέδια τοϋ ΕΑΜ, κατά τον Βεντήρην, συνωψίζοντο είς τήν βιαίαν κατάληψιν τής εξουσίας, εν συνδυασμώ προς τήν έκτέλεσιν προγραφών Ελλήνων πατριωτών είς εύρείαν κλίμακα. Συνέχεια

Καθορισμός Συνδέσμων Συμμαχικού Στρατηγείου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/16 Δεκ 1943

Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛ. – ΓΡΑΦ. ΙΙον
ΤΜΗΜΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
Αριθ. Ε. Π. 1602.-
Ι, ΧΙΙΙ, ΧVΙ Μεραρχίας
Ιον Σύνταγμα Ιππικού
Κοινοποιούμεν, ίνα λάβητε γνώσιν, το παρά πόδας σημείωμα της Συμμαχικής Στρατ. Αποστολής.-
Κοινοποίησις Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 16-12-43
Κλιμάκιον Γ. Σ. Ηπείρου (υ.τ.ε) Στέφανος Σαράφης
Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙον Γραφείον
(Τ.Υ.)


ΣΥΜΜΑΧ. ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Προς
Το Γεν. Στρατηγείον Ε. Λ. Α. Σ.
Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω τους κάτωθι διορισμούς γενομένους εσχάτως, παρά τη Συμ. Στρατ. Αποστολή.
Ανώτερος Συμ. Αξ/κος Σύνδεσμος διά την Ανατολικήν Ρούμελην Αντ/χης Σέπερντ ή Χίλς.
Ανώτερος Συμ. Αξ/κός Σύνδεσμος διά την Δυτικήν Ρούμελην Ταγ/χης Τζόρνταν (Μπιλ).-
Ανώτερος Συμ. Αξ/κός Σύνδεσμος διά την περιοχήν Θεσσαλίας κατεχομένην υπό της 16ης Μεραρχίας ΕΛΑΣ Ταγματάρχης Μόλγκαν (Τζων).-
Ανώτερος Συμ. Αξ/κός Σύνδεσμος διά την περιοχήν Θεσσαλίας κατεχομένην υπό της Ιης Μεραρχίας ΕΛΑΣ δεν έχει εισέτι διορισθή αλλά προσωρινώς θα εκτελή χρέη ο Λοχαγός Μπόδα (Τζακ).
Μετά εκτιμήσεως
Κρις Αντ/χης

Αναφορά Επιχείρησης ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ Ebersberger/16 Δεκ 1943

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ Ebersberger
υπ’ αριθ. 583/43 απόρρ. (Ι/749)

O.Κ. την 22.12.1943

Σχετ: Επιτελείο Μεραρχίας 16.12.43
Αφορά: Αναφορά πέρατος και γεγονότων
Επιχείρηση Καλάβρυτα

Στο
Σύνταγμα Κυνηγών 749

Η ομάδα μάχης Ebersberger προήλασε σε 3 τμήματα προς τα Καλάβρυτα (Διαταγή Ι. / 749 της 3.12.1943 υπ’ αριθ. 541/43 απόρρ.). Μόνο κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα υπήρξε μικρή επαφή με τον εχθρό.
Από τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης ο εχθρός εγκατέλειψε συστηματικά την περιοχή.
Οι προσπάθειες να τεθεί ο εχθρός σε καταδίωξη πάνω από την Υψηλή Ράχη, απέτυχαν.
Η ομάδα μάχης επέστρεψε στις 15.12.43 μετά από εφαρμογή αντιποίνων στο χώρο της επιχειρήσεως πίσω στο Αίγιο. Κατά το γυρισμό άφησε μια διμοιρία κυνηγών σε επιφυλακή στο Σιδ. Σταθμό Κερπινής. Στις 20.12.43 επέστρεψε η διμοιρία κυνηγών. Δεν συνάντησε κανενός είδους εχθρό στους κυριότερους δρόμους βορειοανατολικά των Καλαβρύτων. Συνέχεια

Δημιουργία Στρατοπέδου Συγκεντρώσεως Μονής Μυροφύλλων,ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/14 Δεκ 1943

Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Αριθ. 388.-

Διαταγή

Επειδή ένιοι των ανηκόντων εις την αντεθνικήν στρατιωτικήν και πολιτικήν οργάνωσιν του ΕΔΕΣ απέδειξαν διά διαφόρων ενεργειών των ότι δεν είνε άξιοι της επιεικίας μεθ’ ης εξητάσθησαν και της αποδοθείσης αυτοίς προσωπικής ελευθερίας, κρίνομεν συμφέρον του Εθνικο-απελευθερωτικού Αγώνος να τους περιορίσωμεν, ίνα απαγορεύσωμεν εις αυτούς να συνεχίσωσι το Αντεθνικόν των έργον.
Προς τούτο δυνάμει παρούσης δημιουργείται χώρος επιτηρήσεως επικυνδύνω ΕΔΕΣιτών εις την Μονήν Μυροφύλλων εις ον θα εγκλεισθούν όλοι μέχρι πέρατος των επιχειρήσεων εναντίον του ΕΔΕΣ, τουτέστι μέχρι της ολοκληρωτικής διαλύσεώς του.-
Άπαντες οι κρατούμενοι σήμερον ΕΔΕΣίται, πλην εκείνων διά τους οποίους έχει γίνει πρότασις παραπομπής των εις Στρατοδικείον ή απολύσεώς των, δέον υπ’ ευθύνη των κατά τόπους Φρουραρχείων και Στρατιωτικών Διοικήσεων να μεταχθώσι εντός πέντε ημερών από λήψεως της παρούσης εις τον σταθμόν Διοικήσεως του Ανεξαρτήτου Λόχου 1/50 Πιερίων.-
Ο ανεξάρτητος Λόχος 1/50 Πιερίων όστις θα είνε υπεύθυνος διά την λειτουργίαν και φρούρησιν του χώρου επιτηρήσεως, δέον εντός 5ημέρου από λήψεως παρούσης 1) να διασκευάση καταλλήλως το κτίριον και προαύλιον της Μονής (παράθυρα, θύραι, σκοπιαί ΚΤΛ) 2) Να ορίση τουλάχιστον μίαν διμοιρίαν με ικανόν αξιωματικόν επί κεφαλής διά την εξωτερικήν φρούρησιν και 3) ένα στοιχείον από ικανωτάτους άνδρας διά την εσωτερικήν υπηρεσίαν και επίβλεψιν.-
Ευθύς ως περατώσει ο Ανεξ. Λόχος την προπαρασκευήν να αναφέρη σχετικώς. Άμα δε τη συγκεντρώσει των κρατουμένων να αναφέρει εκτενώς και υποβάλει κατάστασιν εις ην να εμφαίνηται ο αριθμός των κρατουμένων και πλήρει τα στοιχεία των (ονοματεπώνυμον, όνομα, πατρός – μητρός, ηλικία, στρατολογική κλάσις και όπλον ή ειδικότης, επάγγελμα, άγαμος ή έγγαμος και μέλη οικογενείας, βαθμός ή αξίωμα εν τη στρατιωτική και πολιτική οργανώσει ΕΔΕΣ, χρόνος υπηρεσίας εν αυτή, ημερομηνία συλλήψεως, αρχή ενεργήσασα την σύλληψιν).-
Οι συλλαμβανόμενοι εις το εξής από τα διάφορα τμήματα μας, κατόπιν προχείρου ανακρίσεως με τον φάκελλόν των θα μετάγωνται εις τον Σ. Δ. του Κλιμακίου διά τα περαιτέρω.-
Αναφέραται επειγόντος λήψιν και έναρξιν εκτελέσεως.-
Σ. Δ. 14.12.43.-
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
Παραλήπται Διά την ακρίβειαν
Άπαντα τα τμήματα του Κλιμακίου.

– Ο Υπ/στής του 42 Συν/τος.-
(Τ. Υ.)

Εκθεση περί τακτικής Γερμανών, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/14 Δεκ 1943

Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Αριθ.Πρωτ.3526

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εν συνεχεία προς την υπ΄αριθ. 3400/28-11-43 διαταγήν μας, κοινοποιούμεν κατωτέρω παρατηρήσεις και συμπεράσματα επί της τακτικής ην εφήρμοσε ο Γερμανικός Στρατός κατά τας επιχειρήσεις του εναντίον του τομέως της Μεραρχίας από της 17ης Οκτωβρίου ε. ε. και του τρόπου καθ’ ον αντέδρασαν τα τμήματά μας εις τας εκκαθαριστικάς του ενεργείας, ίνα έχετε ταύτας υπ’ όψει σας εις μελλοντικάς ομοίας του επιχειρήσεις.-
Α’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι) Γερμανοί.- Ήσαν καλώς πληροφορημένοι διά τους χώρους ους διέμεινον αι Διοικήσεις και διά την διατιθεμένην περίπου δύναμιν εις έκαστον τομέα. Ηγνόουν μόνον τον αριθμόν των διατιθεμένων αυτομάτων όπλων, πολυβόλων και όλμων.-
2) Ημέτεροι.- Ουδεμία πληροφορία σαφής περί των προθέσεων του εχθρού περιήλθεν εις γνώσιν της Μεραρχίας. Ούτε την δύναμιν, ούτε τα μέσα αλλ’ ούτε και τον τομέα εις ον θα εκινείτο ο εχθρός επληροφορήθη η Μεραρχία.-
3) Συμπέρασμα: Ότι ο εχθρός διαθέτει άρτιον δίκτυον κατασκοπείας εντός του εδάφους μας, ενώ ημείς υστερούμεν ουσιωδώς αυτού. Αναμένωμεν την αποστολήν πληροφοριών μόνον εκ των διαφόρων οργανώσεως μας. Όσον δήποτε όμως φιλοτίμως και αν επιδίδονται αύται εις την συγκέντρωσιν πληροφοριών ποτέ δεν δύνανται εγκαίρως να τας μεταβιβάσωσι. Επί πλέον δε ουδέποτε ηδυνήθησαν να εξακριβώσωσι τας δυνάμεις ακριβώς και τα μέσα δι’ ων θα κινηθή ο εχθρός. Αν δε ενίοτε επληροφορήθησαν την μελετουμένην κίνησιν του εχθρού η μεταβίβασις της πληροφορίας δεν εγένετο εγκαίρως. Επειδή δε η έλλειψις των πληροφοριών προέρχεται εκ του ότι ως πηγαί πληροφοριών χρησιμοποιούνται οι εκτελεσταί και όχι οι οργανωταί των επιχειρήσεων, πρέπει να καταβληθή κάθε προσπάθεια από όλα μας τα κλιμάκια και τας οργανώσεις να αποκτήσωμε με κάθε μέσον πληροφοριοδότας ή κατασκόπους εις τα Επιτελεία των Μονάδων του κατακτητού. Άλλως μόνον συμπτωματικώς ή από σφαλεράς πληροφορίας του αντιπάλου μας είναι δυνατόν να ευρεθώμεν έτοιμοι να τον υποδεχθώμεν επί του πεδίου της μάχης.- Επίσης πρέπει να ενταθούν τα μέτρα αντικατασκοπείας ως και να αυξηθή εις μεγαλύτερον βαθμόν ή εχεμύθεια.-
Β’ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
Ι) Γερμανοί
α) Ο Ε. Λ. Α. Σ. ως λαϊκός Στρατός δεν θα έμενεν αμέτοχος των συναισθημάτων του λαού, των κατοίκων των περιοχών εις ας θα εγένετο αι επιχειρήσεις, διά τούτο δε ο Γερμανικός Στρατός διά φονων, δηώσεων, καταστροφών και πυρπολήσεων εις τους κατωκειμένους τόπους επεζήτησε και επέτυχε να προκαλέσει τον φόβον και τρόμον εις τους κατοίκους βέβαιος ότι ούτω αφ’ ενός μεν θα εμείωνε το ηθικόν των ανταρτών, αφ’ ετέρου δε θα τους εστέρει τας πηγάς πληροφοριών επί των δρομολογίων κινήσεως και της δυνάμεως του.-
β) Πολλάκις την προτεραίαν των επιχειρήσεων ή και την αυτήν ημέραν εγένοντο αναγνωρίσεις υπό αεροπλάνων.-
γ) Κατά την κίνησίν των τα Γερμανικά τμήματα εγγύς των ημετέρων γραμμών και πολλάκις χωρίς καν να δεχθώσι ημέτερα πυρά, έβαλλον διά των πυροβόλων, όλμων , αυτομάτων όπλων και από αεροπλάνου εις τας πιθανάς θέσεις μας με μεγάλην σπατάλην πυρομαχικών διά να τρομοκρατήσωσι τα τμήματά μας. Ασφαλώς δε αι βολαί αύται εγένοντο άνευ σκοπεύσεως επί καθορισμένου στόχου, διότι καθ’ όλην την περίοδον των επιχειρήσεων ουδεμίαν απώλειαν έσχον τα τμήματά μας εκ της τρομοκρατικής ταύτης μεθόδου.-
δ) Εις τας κατά μέτωπον κρούσεις των ουδέποτε επέμεινον πάση θυσία να διασπάσωσι τας γραμμάς μας προ του μετώπου. Εκμεταλλευόμενοι όμως την υπεροχήν των εις μέσα πυρός και δύναμιν δι’ ελιγμών επετύγχανον να υπερφαλαγγίσουν τας θέσεις μας χρησιμοποιούντες προς τούτο και τα πλέον δύσβατα μέρη με Έλληνας οδηγούς.-
ε) Εις τας δημοσίας οδούς εχρησιμοποίουν τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και τανγκς, τα πυρά των όμως επίδρασιν μόνον επί του ηθικού είχον, διότι δεν ήσαν εύστοχα.-
στ) Μετά την διάσπασιν του μετώπου μας ταχυκίνητα μέσα, ως μοτοσυκλέται, τανγκς και αυτοκίνητα εκινούντο εις μέγα βάθος προς εκμετάλλευσιν της επιτυχίας, πολλάκις δε ταύτα δεν αλληλο-ϋποστηρίζοντο.-
ζ) Κατά κανόνα διέκοπτον τας κινήσεις των ή την μάχην την νύκτα, δις δε μόνον εκινήθησαν κατά τας πρωϊνάς ώρας της νυκτός.-
η) Κατά την στάθμευσιν των την νύκτα ελάμβανον μέτρα ασφαλείας και έβαλλον ασκόπως με όλμους και πολυβόλα.-
θ) Ως φυσικόν, είχον πολλαπλά μέσα διαβιβάσεων και οι σύνδεσμοί των ελειτούργουν υποδειγματικά.-
ι) Τας νάρκας επί των σκυροστρότων οδών τας ανίχνευον ευκόλως και επροκάλουν την έκρηξιν των, αι δε καταστροφαί των μικρών γεφυρών ελαχίστην καθυστέρησιν επροκάλουν εις τας κινήσεις των.-
ια) Επέμενον μετά πείσματος κατά την διάρκειαν ή κατά το πέρας της μάχης να παραλάβωσιν συμπτυσσόμενοι ουχί μόνον τους τραυματίας των αλλά και τους νεκρούς των.-
2) Ημέτεροι
α) Η γενική μορφή η χαρακτηρίζουσα το σύνολον σχεδόν του αγώνος μας ήτο η παθητική άμυνα, ενώ δε εις όλους μας είναι γνωστόν ότι αύτη κατά κανόνα είναι καταδικασμένη εις αποτυχίαν, ελάχιστα εχρησιμοποιήσαμεν τμήματά μας διά επιθετικήν δράσιν.-
β) Το ολιγάριθμον της δυνάμεώς μας και η μεγάλη έκτασις του τομέως της Μεραρχίας, μας απεμάκρυνε από την αρχήν της τηρήσεως εφεδρειών εις κάθε κλιμάκιον.-
γ) Οι άνδρες μας και μέρος των στελεχών μας δεν εξεπαιδεύθησαν και δεν γνωρίζουσι τον αγώνα εις το πλαίσιον Λόχου ή Τάγματος. Εξακολουθεί ακόμα νά εφαρμόζεται ο ανταρτοαγώνας ομάδος ή διμοιρίας, καθ’ ον έκαστον τμήμα εξασφαλίζει διά τον εαυτόν του μόνον δρομολόγιον συμπτύξεως άνευ της διά του πυρός υποστηρίξεως γειτονικών τμημάτων.-
δ) Μετά την διάσπασιν του μετώπου μας η ανασύνταξις επετυγχάνετο μετά εξαντλητικάς πορείας και εις χώρους κειμένους μάλλον πλησιέστερον προς την δευτέραν γραμμήν αμύνης, παρά ευθύς αμέσως μετά την απαγγίστρωσιν από της μάχης.-
ε) Ουδαμού παρέμεινεν συγκεκροτημένον τμήμα, είτε κατόπιν διαταγής ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας του ηγήτορος αμέσως κατά την σύμπτυξιν εις τα πλευρά ή εις τα νώτα του εχθρού διά να τον προσβάλη. Ούτω δε ο εχθρός εκινείτο ακινδύνως και ελευθέρως διά την καταδίωξίν μας.-
στ) Η υποστήρηξις και πλαισίωσις των βαρέων όπλων μας πολλάκις παρημελήθη εις βαθμόν ώστε να περιέλθουν τινά εξ αυτών χείρας του εχθρού.-
ζ) Εις τινάς περιπτώσεις παρημελήθη το ιερόν καθήκον τμήματα να αποδυθούν εις αγώνα διά να παραλάβουν νεκρούς ή βαρέως τραυματίας.-
η) Τα τμήματα της πρώτης γραμμής κατά κανόνα παρέμεναν νηστικά κατά την μάχην και μετ’ αυτήν, λόγω της πλημελεστάτης λειτουργίας του ανεφοδιασμού.-
θ) Πολλάκις παρετηρήθη ότι ηγήτορες στρατιωτικοί και πολιτικοί ευρέθησαν μακράν των τμημάτων των ή κινούμενοι μεμονωμένως αποκοπέντες αυτών κατά την διάρκειαν της μάχης. Τινές μάλιστα τούτων επεζήτουν να καταφύγουν εις τον πλέον ασφαλή και ακίνδυνον τομέα του μετώπου των.-
ι) Πολλάκις η φαντασία κυριαρχήσασα του λογικού εδημιούργει ανυπάρκτους κινδύνους.-
ια) Οι σύνδεσμοι δεν ελειτούργησαν κανονικώς. Εις τούτο συνετέλεσεν όχι μόνον η έλλειψις διαβιβάσεων, αλλά και η πλημμελής εκπαίδευσις του προσωπικού, το δυσαναλόγως μέγα ανάπτυγμα του μετώπου της Μεραρχίας, η άνευ διαταγής πρόωρος αποσύνδεσις τηλεφώνων και εις τινάς περιπτώσεις η εγκληματική αδιαφορία των ηγητόρων να ενημερώνωσι επί της εκάστοτε καταστάσεως τους προϊσταμένους και υφισταμένους των. Παρετηρήθη επίσης ότι σύνδεσμος αντάρτης αποσταλείς προς μαχόμενον τμήμα, απέφυγε από φιλοτομαρισμόν και από έλλειψιν συναισθήματος αλληλεγγύης να εκπληρώση την αποστολήν του.-
ιβ) Εις τα σημεία που εγένοντο καταστροφαί δεν διετέθη προσωπικόν για υποστήρηξιν της καταστροφής.-
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) Δεν πρέπει κατά τον Αμυντικόν αγώνα να αρκούμεθα αποκλειστικώς εις παθητικήν άμυναν, αλλά να ενεργούμεν και επιθετικώς κατά των ευπαθεστέρων σημείων της εχθρικής διατάξεως.-
2) Εκάστη Μονάς μέχρις Λόχου συμπεριλαμβανομένου να τηρή εις την διάθεσιν της Διοικήσεως ανάλογον εφεδρείαν, διά να επεμβαίνη κατά την μάχην.-
3) Πρέπει κάθε Λόχος κατ’ αρχάς και βραδύτερον Διλοχίαι και Τάγματα, εκμεταλλευόμενοι πάσαν ευκαιρίαν να εκτελώσι ασκήσεις μάχης εν συνεργασία μετά των βαρέων όπλων. Κατά την εκτέλεσιν των ασκήσεων τούτων να δοθή ιδιαιτέρα σημασία εις την αλληλοϋποστήριξιν των τμημάτων κατά την προέλασιν και κατά την σύμπτυξιν, διότι τοιουτοτρόπως ου μόνον θα εξασφαλισθή η σύμπτυξις κατά συγκεκροτημένα οργανωμένα τμήματα, αλλά και θα αναπτυχθή εις τα άτομα και εις το σύνολον το αίσθημα της ασφαλείας, επιτυγχανομένης διά της υποστηρίξεως φιλίων γειτονικών τμημάτων.-
4) Παρά τας επανειλημμένας ρητάς διαταγάς να παραμένουν κατά τας περιπτώσεις υποχρεωτικής συμπτύξεως εις τα πλευρά και νώτα του εχθρού μικρά τμήματα, με τον σκοπόν να τον ενοχλούν, εις ουδέν τμήμα εδόθη τοιαύτη αποστολή από τας Διοικήσεις, καίτοι το έδαφος προσφέρεται εις τοιαύτην δράσιν.- Αι Διοικήσεις του λοιπού να δώσωσι εξαιρετικώς ιδιαιτέραν σημασίαν εις τούτο. Υπό το ανωτέρω πνεύμα πρέπει να διαπνέονται και ομάδες εκ πολλών ή και ολίγων ανδρών, αίτινες να εκμεταλλεύονται πάσαν ευκαιρίαν παρενοχλήσεως του εχθρού από οιανδήποτε κατεύθυνσιν, επιτυγχανομένων ούτω ευνοϊκών υπέρ ημών συνθηκών. Να αναπτυχθή παρ’ εκάστη το πνεύμα συναντήσεως και προσβολής του εχθρού εις τα πλευρά ή νώτα, ακόμη και άνευ ειδικής εντολής, ουχί δε το πνεύμα της όσον το δυνατόν απομακρύνσεως από το δρομολόγιον κινήσεως τούτου.-
5) Ει δυνατόν εις τας Επιμελητείας των Ταγμάτων να υπάρχουν τουλάχιστον παξιμάδια μίας ή δύο ημερών.-
6) Οι ηγήτορες όλων των κλιμακίων πρέπει να κατανοήσωσι ότι το παράδειγμα των είναι η βάσις κάθε επιτυχίας κάθε αγώνος.-
7) Πρέπει παρά πάντων να δοθή εντελώς ιδιαιτέρα σημασία εις τα ζητήματα της εξακριβώσεως των πληροφοριών παρ’ οιασδήποτε πηγής προερχομένων και η χρησιμοποίησις ως συνδέσμων συναγωνιστών συνειδητών και δεδοκιμασμένων. Ούτω επιτυγχάνεται εν μέρει η αναπλήρωσις ελλείψεων μέσων διαβιβάσεων.-

8) Όπου ενεργούμεν καταστροφάς πρέπει να καθορίζωμεν εκ των προτέρον και το τμήμα που θα αναλάβη την υποστήριξιν της καταστροφής.-
Σ. Δ. Μ. τη 14-12-43
Η
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Δ. ΦΛΟΥΛΗΣ
Διά την ακρίβειαν Δ. ΜΠΑΛΛΗΣ
Το Γ. ΚΙΣΣΑΒΟΣ
ΙΙΙ Γραφείον
(Τ. Υ.)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
4ον, 5ον, Ι/38 Συν/ματα – Λόχος Διοικήσεως Μεραρχίας – Λόχος αυτοκινήτων.-
Ουλαμός Πεδινού Πυροβολικού (Σιάτρα) – ουλαμός ορειβατικού Πυρ/κού (Πανταζή)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γενικών Στρατηγείον (υ. τ. α.)
Αντιπρόσωπον Ε. Α. Μ. Μεραρχίας
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Γραφεία

Σύμφωνο Συνεργασίας ΕΛΑΣ- Αλβανών, Αργυρόκαστρο 13 Δεκ 1943

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Αυλώνος – Αργυροκάστρου
(Στάμπι – Βλιόρ – Τζιροκάστρ) και 15ου Συντάγματος ΕΛΑΣ

Σήμερα στις 13 του μήνα Δεκέμβρη του 1943 και στην έδρα της Περιφερειακής Επιτροπής Αργυροκάστρου οι κάτωθι υπογεγραμμένοι σύντροφοι Σπεντρή Σπάχη για το Αρχηγείο Αυλώνος – Αργυροκάστρου και συν. Γκραμπάλας για το 15 Σύνταγμα, απεφάσισαν την σύσταση μικτού Ελληνο-Αλβανικού τάγματος, το οποίον θα περιοδεύει εις την περιοχήν του Αρχηγείου Αυλώνος – Αργυροκάστρου και του 15ου Συν/τος Πεζικού ΕΛΑΣ.
Αι δύο ως άνω Στρατιωτικαί Διοικήσεις διερμηνεύουσαι τα αισθήματα συναδελφώσεως των δυο γειτονικών και φίλων λαών και εν τη επιθυμία των όπως σταματήσουν αι παρεξηγήσεις μεταξύ Ελληνο-Αλβανικών μειονοτήτων και των λαών Αλβανίας Ελλάδος και διά να καταστήσουν πραγματικότητα την συναδέλφωσιν κατέληξαν εις την ως άνω απόφασιν με τας εξής εκατέρωθεν υποχρεώσεις: Συνέχεια