Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/4 Δεκ 1943


VIII MEΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡΙΘ.Ε.Π. 389

Δελτίον πληροφοριών περί ΕΔΕΣΙΤΩΝ

Ομάς Εδεσιτών την 29-11-43 μετέβη εις ΜΕΓ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΙ όπου επέταξε εξ (αρ. 6) ζώα.
Εις Ιωάννινα επικρατεί, η γνώμη ότι οι Γερμανοί φεύγοντες θα παραδώσουν την πόλιν εις τους εδεσικούς.
Από Ιωάννινα εδόθη η εντολή σε μέλη του ΕΔΕΣ να μεταβούν στις περιοχές τους όπου θα ασχοληθούν σε αντιεαμικές ενέργειες. Συγκεκριμένα για την ΙΙ Π.Ε. ωρίσθη ο Ντέτσικας και για την 6η ο ενωματάρχης Μήτσου.
Οι χωροφύλακες Ιωαννίνων έχουν τελευταίως σημαντικά αυξήση. Είναι ωπλισμένοι με περίστροφα.
Πληροφορίαι υπευθύνων εκ Κατσανοχωρίων 25-11-43 αναφέρουν τα κάτωθι:
Στις 18-11-43 έφθασε στον αυχένα Αγίου Γεωργίου (Ελληνικόν), ΧΑΡΑΥΓΗ μία εδεσίτικη ομάδα από 15 άνδρες Κραψίτες του Κωνσταντινίδη. Εγκατέστησαν φυλάκιο στον ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και 5 κατέβηκαν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ για συλήψεις εαμιτών και πλιάτσικο. Λέγανε στον κόσμο ότι σε λίγες μέρες θα μπουν στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Την επομένη έφθασε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ο Αγόρος και Παπαδόπουλος του ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ.Έκτοτε παραμένουν στην περιοχή ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΟΥ. Γενική Κατάστασις:
Ι) Όρια Κατοχής. Προς ανατολάς όριο είναι ο ποταμός ΆΡΑΧΘΟΣ. Όλες οι διαβάσεις προς τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ από ΤΖΙΜΟΒΟ μέχρι ΠΛΑΚΑ είναι πιασμένες από φυλάκια. Προς Νότο κατέχονται τα δεξιά της ΠΛΑΚΑΣ υψώματα του ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ μέχρι και κάτω απ’ το ΜΩΡΙΑΣΚΟΒΟ (αυχένα). Προς δυσμάς όριο είναι ο δημόσιος δρόμος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΕΒΕΖΗΣ (αυτοί έχουν παρατηρητήριο σε υψηλές κορυφές της ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ). Προς βορράν η γραμμή αρχίζει από τον αυχένα ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) παίρνει λοξή κατεύθυνση προς τον συνοικισμό των ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ. ΦΡΑΣΤΑΝΑ περιλαμβάνει τα ΜΟΥΖΑΚΙΑ κατεβαίνει προς ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΡΙ (ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) και πιθανόν ν’ ανέβηκε στα υψώματα ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΙΟΥ, με αντικειμενικό σκοπό, να φυλάξη τις γέφυρες ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ.
2) Η δύναμη των εδεσιτών είναι άνω των 500 και κάτω των 1000. Κατά την γνώμη μου δεν υπερβαίνει τους 700. Πολλοί αξκοί.
3) Ο Ζέρβας βρίσκεται στο χωριό ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ. Τις διαβάσεις από ΚΩΣΤΗΤΣΙ μέχρι ΠΛΑΚΑ επιτηρούν τμήματα του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (από τη ΣΚΛΙΒΑΝΗ) με αντάρτες από τα κλεφτοχώρια ΣΚΛΙΒΑΝΗ, ΜΠΟΥΡΑΤΣΑΣ, ΑΝΩΓΙ κτλ. Ο Αγόρος του αρχηγείου ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ βρίσκεται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ καθώς και ο πρώην φρούραρχος ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ Παπαδόπουλος. Δύναμις του Κων/νίδη περί τους 30-40. Στον αυχένα ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ βρίσκονται περί τους 15, δεξιώτερα 2 χιλ. Φυλάκιο με 10, εις έτερα 2 χιλ. 10. Το ΤΣΙΜΟΒΟ επιτηρούν περί τους 30. Τη διάβαση του ΚΟΡΒΕΣΙΟΥ προς ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ περί τους 10. Στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ μένουν περί τους 150 υπολογιζομένων των φυλ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και των 2 δεξιών ως και της διαβάσεως ΚΟΡΒΕΣΙΟΥ. Από ΚΩΣΤΗΤΣΙ και κάτω αγνοούμε πλην όμως κατά συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως είναι ανώτερος. Κυρίως επιτήρησιν ασκούν προς τα όρια των εαμικών περιοχών, και απ’ κει φοβούνται.
4) Πρόκειται περί μωσαϊκού δυνάμεων. Ηθικόν εκπεσμένον. Φοβούνται τους εαμίτες. Είναι ξυπόλυτοι και κακομοιριασμένοι. Σχεδόν το λέγουν ότι είναι κυνηγημένοι, σύγχρονα όμως πως θα μπουν στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ πως τάχα και γι’ αυτό έφυγαν. Οι αξ/κοι είναι σκεπτικοί.

5) Κατά Ζερβικές πληροφορίες δυνάμεις εαμικές κινούνται απ’ το ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ προς τα πάνω και μάλιστα σημαντικές. Στα ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΑ τρομοκρατία και πλιάτσικο, σε σπίτια εαμιτών και γενικώτερα.

4-12-43

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

15, 24, 35, 3/40 Συν/τα Κλιμ. ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Διά την ακρίβειαν
Κοιν.Γεν.Στρ.(Κλιμ.Ηπ.) Ι.Κατσαντώνης Το ΙΙ Γραφείον
Στρατηγόν Νάσην (Τ.Υ.)

Advertisements