3η ολομέλεια ΚΚΕ/2 Δεκ 1947


ΤΡΙΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η πορεία της υλοποίησης

Σχετικά με την απόφαση του 2ου Κλιμακίου του ΠΓ, στις 2/12/1947

Meros42_Photo1_small.jpg

Η 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο σημείωμα, μεταξύ άλλων, αποφάσισε και τα εξής:

– Τη δημιουργία, σε συμφωνία με το τμήμα της κομματικής καθοδήγησης που βρισκόταν στην Αθήνα, δύο κλιμακίων του ΠΓ. Ενα στην πρωτεύουσα κι ένα στην Ελεύθερη Ελλάδα – εξωτερικό. Το κλιμάκιο του ΠΓ Ελεύθερης Ελλάδας – εξωτερικού (ή αλλιώς 2ο κλιμάκιο) θα αποτελούσαν οι Ν. Ζαχαριάδης, Γ. Ιωαννίδης, Μ. Βαφειάδης, Λ. Στρίγκος και Π. Ρούσος, με Γραμματεία τους Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη, Βαφειάδη.

– Να μεταβεί ο Γ. Ιωαννίδης στο βουνό και, από κοινού με τον Μ. Βαφειάδη και τον Λ. Στρίγκο, να καθοδηγήσουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων, που αφορούν το ΔΣΕ και την εφαρμογή του «Σχεδίου Λίμνες».

Αμέσως μετά το τέλος των εργασιών της Ολομέλειας, στις 13 Σεπτέμβρη 1947, το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ συνεδρίασε και αποφάσισε συγκεκριμένα τα εξής: «Το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναθέτει σε τριμελή επιτροπή απ’ τους σ. Ιωαννίδη, Μάρκο και Στρίγγο, την επιτόπου, στην περιοχή της Λεύτερης Ελλάδας, διεύθυνση όλης της κομματικής, στρατιωτικοπολιτικής δουλιάς, για την πραγματοποίηση της απόφασης της 3ης Ολομέλειας της ΚΕ, για ό,τι αφορά το ΔΣΕ και την εκτέλεση του σχεδίου της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ. Σε δύο μήνες, η επιτροπή θα κάνει την πρώτη έκθεσή της στο ΠΓ για την πορεία και τ’ αποτελέσματα της δουλιάς της» («Επίσημα Κείμενα ΚΚΕ», τόμος 6ος, σελ. 310).

Οντως, έτσι έγινε. Στις 2/12/1947 – κι αφού είχε βγει στο βουνό και ο Ν. Ζαχαριάδης από τα μέσα Νοεμβρίου – το 2ο κλιμάκιο συνεδρίασε και συζήτησε – απ’ όσο γνωρίζουμε – δύο ζητήματα: Το πρώτο αφορούσε την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της 3ης Ολομέλειας και του Σχεδίου «ΛΙΜΝΕΣ», με βάση την έκθεση της τριμελούς επιτροπής. Το δεύτερο είχε να κάνει με την πολιτική δουλιά μέσα στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού.

Η απόφαση που λήφθηκε πάνω στο πρώτο θέμα είναι ένα σημαντικό κομματικό ντοκουμέντο, το οποίο μας κατατοπίζει για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της 3ης Ολομέλειας και του Σχεδίου «ΛΙΜΝΕΣ», καθώς και για τα μέτρα που πήρε το 2ο κλιμάκιο του ΠΓ προς αυτή την κατεύθυνση. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι σ’ αυτό το ντοκουμέντο καταγράφεται η οριστική απόφαση του ΚΚΕ, για σχηματισμό της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης έως το τέλος του 1947.

Βασικά σημεία του ντοκουμέντου

Στο ντοκουμέντο διατυπώνεται η εκτίμηση «ότι παρατηρείται μια σοβαρή καθυστέρηση στην πραγματοποίηση, τόσο της απόφασης της 3ης Ολομέλειας γενικά, όσο και του σχεδίου της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ ιδιαίτερα» κι ότι «η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του σχεδίου της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ οφείλεται στο γεγονός ότι τα Αρχηγεία Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τα σχέδια στρατολογίας που είχαν βάλει».

Σύμφωνα, όμως, με τα ιστορικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, στο σχέδιο της απόφασης, η εκτίμηση αυτή ήταν διαφορετική και στη μορφή και στο περιεχόμενό της. Να, τι λέγεται συγκεκριμένα στην απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στις 15/11/1948, «Για την οπορτουνιστική πλατφόρμα του Μάρκου Βαφειάδη» («Επίσημα Κείμενα ΚΚΕ», τόμος 6ος, σελ. 311): «Στις 2 του Δεκέμβρη 1947, το ΠΓ συζήτησε την έκθεση της τριμελούς επιτροπής. Εκεί διαπιστώθηκε ότι καθυστερεί η πραγματοποίηση του σχεδίου της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ, που παρουσίασε ο Βαφειάδης στην 3η Ολομέλεια και που η Ολομέλεια «αποδέχτηκε βασικά» και ότι το σχέδιο αυτό «στηριζότανε σε εσφαλμένα δεδομένα». Αυτή η εκτίμηση μπήκε στο σχέδιο απόφασης του ΠΓ. Μα, ύστερα από επιμονή του Βαφειάδη, βγήκε, γιατί αυτό τον αφορούσε προσωπικά. Και στην απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, της 2ης του Δεκέμβρη, λέγεται ότι «η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του σχεδίου της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ οφείλεται στο γεγονός ότι τα Αρχηγεία Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (σημείωση «Ρ»: στην απόφαση της 2/12/47 αναφέρεται και το Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας, που εδώ μάλλον από λάθος παραλείπεται) δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τα σχέδια στρατολογία που είχαν βάλει». Αναμφίβολα το στοιχείο αυτό, που καταγράφεται στην απόφαση του ΠΓ για τον Βαφειάδη, ότι το σχέδιο «ΛΙΜΝΕΣ» «στηριζότανε σε εσφαλμένα δεδομένα», είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί φανερώνει ότι η ηγεσία του ΚΚΕ, από το Δεκέμβρη του 1947, είχε επίγνωση της κατάστασης κι, αν μη τι άλλο, αντιλαμβανόταν ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο αισιόδοξα, όσο περιγράφονταν λίγους μήνες πριν στην 3η Ολομέλεια και στις αποφάσεις της.

Η απόφαση του 2ου Κλιμακίου της 2/12/1947 στάλθηκε στα κομματικά στελέχη μαζί με ένα συνοδευτικό σημείωμα, που έφερε ημερομηνία 9/12/1947 (Βλέπε ολόκληρο το σημείωμα: «Επίσημα κείμενα ΚΚΕ», τόμος 6ος σελ. 252 – 254).

Αναδημοσιεύουμε σήμερα ολόκληρη αυτή την απόφαση από τα Επίσημα Κείμενα του ΚΚΕ (τόμος 6ος, σελ. 249 – 251). Οι υπότιτλοι και οι υπογραμμίσεις, που εμφανίζονται, δεν ανήκουν στο πρωτότυπο. Είναι δικοί μας και έχουν μπει προς βοήθεια του αναγνώστη. Ενημερώνουμε δε, ότι στις επόμενες μέρες θα δημοσιεύσουμε άλλες δύο αποφάσεις του 2ου Κλιμακίου του ΠΓ. Η μία είναι της 2/12/1947 και αφορά την πολιτική δουλιά στο ΔΣΕ και η άλλη είναι της 7/12/47 και αφορά το θέμα των εφεδρειών του. Ετσι, ο αναγνώστης θα έχει μια πιο πλήρη εικόνα, για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της 3ης Ολομέλειας της ΚΕ και τα προβλήματα που ανέκυπταν, όπως αναδεικνύονται μέσα από τα κομματικά ντοκουμέντα.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στη συνεδρίασή του στις 2 του Δεκέμβρη, αφού άκουσε έκθεση της 3μελούς του επιτροπής για την πραγματοποίηση της απόφασης της 3ης Ολομέλειας της ΚΕ σε ό,τι αφορά το ΔΣΕ και την εχτέλεση του σχεδίου της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ, διαπίστωσε ότι παρατηρείται μια σοβαρή καθυστέρηση στην πραγματοποίηση, τόσο της απόφασης της 3ης Ολομέλειας γενικά, όσο και του σχεδίου της της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ ιδιαίτερα. Το 2ο Κλιμάκιο διαπίστωσε ακόμα ότι το καθήκον που έβαλε η 3η Ολομέλεια: να κινητοποιηθούν όλες οι κομματικές δυνάμεις για την ολόπλευρη υποστήριξη, ανάπτυξη και καθοδήγηση του στρατιωτικοπολεμικού έργου του ΔΣΕ, δεν πραγματοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς».

Τι φταίει;

«Το κόμμα ακόμα δε χτύπησε και δεν ξεπέρασε αποφασιστικά τους οπορτουνιστικούς δισταγμούς και τις ταλαντεύσεις, που αποτελούν βασικό εμπόδιο στον αγώνα του ΚΚΕ και του λαού ενάντια στην ξενική κατοχή και το μοναρχοφασισμό. Το 2ο Κλιμάκιο υπογραμμίζει ότι παραμένει βασικά αξεπέραστη η σοβαρή και επικίνδυνη καθυστέρηση που παρουσιάζει η ανάπτυξη της ολόπλευρης λαϊκής αντίστασης στις μεγάλες πόλεις και ότι η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του σχεδίου της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του ΔΣΕ οφείλεται στο γεγονός ότι τα Αρχηγεία Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τα σχέδια στρατολογίας που είχαν βάλει. Ετσι δημιουργήθηκε καθυστέρηση στο σχηματισμό και εξάσκηση των στρατηγικών εφεδρειών του Γενικού Αρχηγείου (ΓΑ), στο βασικό κρίκο πραγματοποίησης του σχεδίου της ηγεσίας του ΔΣΕ.

Το 2ο Κλιμάκιο, διαπιστώνοντας μια στροφή στην όλη δουλιά και επίδοση του ΔΣΕ κάτω απ’ την ηγεσία της 3μελούς του επιτροπής, παρατηρεί ότι έλειψε η χρειαζόμενη συγκέντρωση της βασικής προσπάθειας, προς την κατεύθυνση της βασικής επιδίωξης, που ήταν η δημιουργία των στρατηγικών εφεδρειών του ΓΑ του ΔΣΕ, και ότι παρουσιάστηκε μια σοβαρή αδυναμία στον τομέα του ζωντανού, γόνιμου και τελεσφόρου ελέγχου για την πραγματοποίηση των αποφάσεων που παίρνονταν. Στο σημείο αυτό, που αποτελεί και μια γενικότερη έλλειψη στην κομματική δουλιά, πρέπει όλα τα μέλη και τα στελέχη του Κόμματος, πολιτικά και στρατιωτικά, να συγκεντρώσουν όλη τους την προσοχή».

Τι πρέπει να γίνει

«Με βάση την πιο πάνω εχτίμηση της όλης κομματικής δουλιάς στο διάστημα απ’ την 3η Ολομέλεια, το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ αποφασίζει: α. Κάθε μέλος του κόμματος, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, είναι στρατευμένος μαχητής του ΔΣΕ. Κάθε άρνηση, δισταγμός είτε ταλάντευση στον τομέα αυτό, αποτελεί προδοσία προς το ΚΚΕ και τον αγώνα του λαού. β. Πραγματοποιώντας οι κομματικές οργανώσεις των πόλεων μια αποφασιστική έξοδο μελών του κόμματος και δημοκρατικών πολιτών, προς το βουνό, αναπτύσσουν ταυτόχρονα το μαζικό κίνημα στις πόλεις και δημιουργούν αμέσως σ’ αυτές εστίες ένοπλης αντίστασης. γ. Μέχρι τέλη Φλεβάρη, τα αρχηγεία περιοχών και η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του ΔΣΕ υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν τη στρατολογία, που προβλέπει το σχέδιο «Λίμνες» («Λ»), καθώς και τη δημιουργία των στρατηγικών εφεδρειών του ΓΑ του ΔΣΕ. Στον τομέα αυτό να προσεχτούν ιδιαίτερα τα Αρχηγεία Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. δ. Το 2ο Κλιμάκιο πρέπει να λύσει αμέσως το ζήτημα του εξοπλισμού και του όλου ανεφοδιασμού του ΔΣΕ, έτσι που να καλυφθούν βασικά όλες οι ανάγκες και ιδιαίτερα να εξασφαλισθεί ο άρτιος στρατιωτικοτεχνικός εξοπλισμός και ο ανελλιπής εφοδιασμός των στρατηγικών εφεδρειών του ΓΑ του ΔΣΕ. ε. Το 2ο Κλιμάκιο πρέπει να πετύχει μια αποφασιστική βελτίωση στην όλη στρατιωτικοπολεμική, πολιτική, διοικητική, επιμελητειακή δουλιά του ΔΣΕ, ανεβάζοντας αδιάκοπα την πολεμική του επίδοση και την πειθαρχία, χτυπώντας και εξαλείφοντας τις εκδηλώσεις γραφειοκρατίας, υπερβασιών και κατάχρησης εξουσίας μέσα στις γραμμές του. στ. Παρά την προσοχή και τη βελτίωση στον τομέα των σχέσεων λαού και ΔΣΕ, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ν’ αναπτυχθεί παραπέρα η απαραίτητη ενότητα Λαού και Στρατού και να χτυπηθούν και να εξαλειφθούν οι σοβαρές παραβάσεις και εκτροπές που παρατηρούνται ακόμα σ’ αυτόν τον τομέα».Ασφάλεια, επαγρύπνηση, ειδικές δυνάμεις

«Το 2ο Κλιμάκιο πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον τομέα ασφάλειας και επαγρύπνησης στον ΔΣΕ, καθώς και τον τομέα της στρατιωτικοπολεμικής και τεχνικοπολεμικής θεωρητικής και πραχτικής ανάπτυξης στελεχών και ανδρών του ΔΣΕ. Ξεχωριστή προσοχή πρέπει να δοθεί στην ειδική κατάρτιση και επίδοση των ελευθέρων σκοπευτών, ανιχνευτών, ειδικών κομάντος, των σαμποτέρ, στην υπηρεσία πληροφοριών και στη δημιουργία ιππικού στους κάμπους και με μέσα οπλισμού (οπλισμένα με μυδράλια και βαριά πολυβόλα ευκίνητα, καλά). Σοβαρή επίδραση πάνω στην εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο διάστημα του χειμώνα μπορεί να έχει η προετοιμασία και η διεξαγωγή απ’ το ΔΣΕ χειμερινού πολέμου ενάντια στις μοναρχοφασιστικές δυνάμεις, πράγμα που απαιτεί σχετικά εμπεριστατωμένη προετοιμασία και εξάσκηση των μαχητών κατά μικρές ή μεγάλες ομάδες και ο σχετικός τεχνικός εξοπλισμός τους.

Το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ τονίζει την εξαιρετική σημασία που έχει για τον αγώνα μας η στρατιωτικοπολεμική δουλιά και προετοιμασία στις πόλεις και πρώτ’ απ’ όλα στις πόλεις που βρίσκονται κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων, η δημιουργία σ’ αυτές μαχητικών ομάδων που θα δρουν αδιάκοπα ένοπλα και σαμποταριστικά και που στην κατάλληλη στιγμή θα βοηθούν αποφασιστικά τον ΔΣΕ κατά την κατάληψη των πόλεων. Η πείρα έδειξε ότι δεν ξέραμε να χρησιμοποιούμε στρατιωτικοπολεμικά τις πόλεις, γιατί εγκαταλείψαμε πολλές φορές οικειόθελα, είτε κάτω από ασθενική εχθρική πίεση, πόλεις που είχαμε καταλάβει και που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε μετατρέποντάς τες σε απόρθητα φρούρια.

Το 2ο Κλιμάκιο υπογραμμίζει ότι κάτω από τις συνθήκες που δημιουργεί η δολοφονική τρομοκρατία του μοναρχοφασισμού, που δικάζει και εχτελεί είτε δολοφονεί ανοιχτά εκατοντάδες λαϊκούς αγωνιστές, θετικό μέτρο για την αντιμετώπιση και τη χαλιναγώγησή του αποτελεί και η αιχμαλωσία ανώτερων πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών, κοινωνικών αξιωματούχων και παραγόντων της αντίδρασης. Θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτόν θα ‘χουμε όταν χρησιμοποιήσουμε για τον σκοπό αυτό και ειδικές μικρές ομάδες ειδικής αποστολής. Τα αρχηγεία και οι μονάδες πρέπει και στον τομέα αυτόν να αναπτύξουν την πιο πλατιά δράση».

Η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση

«Το 2ο Κλιμάκιο, παίρνοντας υπόψιν του τις εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες, αποφασίζει ως το τέλος του χρόνου να γίνει Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση στις περιοχές της Λεύτερης Ελλάδας.

Το 2ο Κλιμάκιο αποφασίζει να καθιερώσει το θεσμό των οργανωτών του και να παρακολουθήσει επιτόπου την πραγματοποίηση της απόφασής του αυτής. Στα μέσα του Φλεβάρη, το 2ο Κλιμάκιο θα εξετάσει ξανά την όλη δουλιά για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της 3ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ».

ΠΗΓΗ:ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Συνέχεια


 ΘΕΜΑ. Έκθεσις γεγονότων  Λόχου Μελιβοίων.                                               Απόρρητος
ΠΡΟΣ. ΓΕΣ / ΑΙ Γ΄ΣΣ /ΑΙ
ΚΟΙΝ. ΑΙ Αριθμ. Α.Π. 14937
Β.Σ.Τ. 903 τη 13.11.47

Υποβάλλεται εν αντιγράφω έκθεσις γεγονότων Μελιβοίων 22.11.47.
Επί του αντικειμένου τούτου έχει διαταχθή ανάκρισις ης το πόρισμα αναμένεται.
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ Α΄. ΚΛΑΔΟΥ
ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Συντ/ρχης Πεζικού
Ν.Κ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.


ΘΕΜΑ. Έκθεσις επεισοδίου προσβολής Λόχου Μελιβοίων            ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΡΟΣ. VΙΙΙ Μεραρχίαν/ΑΙ 26 Ταξιαρχία/ Α.Π.615/ ΑΙ
Σ.Τ.Π 915Β. 6.11.1947
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Την 21ην ώραν της 22 Ιανουαρίου 1947 ηκούσθησαν πυροβολισμοί εις Λόχον Μελιβοίων οίτινες επαναλαμβάνοντο ανά 20΄της ώρας ουχί εις έντονον ρυθμόν και με την εντύπωσιν ότι πρόκειται περί παρεξηγήσεως.
Η τηλεφωνική επικοινωνία Μελιβοίων – Εχίνου είχε διακοπή με εντύ-πωσιν πιθανού βραχυκυκλώματος. Συνέχεια

Εκθεση πληροφοριών εχθρικής δραστηριότητας Ιαν 1947, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/4/ΑΠ10844/5 Φεβ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΥ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 10844

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ
Ιδρύθη Γενικόν Αρχηγείον Ανταρτών εις το οποίον υπήχθησαν τα αρχηγεία:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ.
Η έδρα του Γενικού αυτού αρχηγείου φέρεται εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
Γενικός αρχηγός ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, παλαιόν στέλεχος του ΚΚΕ και πολιτικός καθοδηγητής της ομάδας Μεραρχιών ΕΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κατά την κατοχήν.
Αντιπρόσωπος του ΝΟΦ παρά τω αρχηγείω ο ΤΣΟΤΣΟΣ Γεώργιος. Λεπτομερείας επί των αρμοδιοτήτων του Γενικού αρχηγείου και της συνθέσεώς του στερούμεθα προς το παρόν.
1. Περιοχή Δ. ΘΡΑΚΗΣ
α) Αι δυνάμεις των συμμοριτών της περιοχής ταύτης μέχρι και του ύψους της ΞΑΝΘΗΣ, κατανεμόμεναι εις τρεις κυρίως ομάδας υπολογίζονται περίπου ως κάτωθι:
ι. Περιοχή ΕΒΡΟΥ: Έχει ανασυσταθή το 81ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ δυνάμεως περίπου 800-1000, οργανομένου εις τάγματα και λόχους και με οπλισμόν αρτιώτατον.
Κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον δεν προέβη εις επιθετικάς ενεργείας μεγάλης σημασίας. Συνέχεια

Εκθεση Εξέτασης αυτόμολου Λοχαγού ΔΣΕ Κουφαδάκη Ελευθέριου, 29 Αυγ 1947


ΠΡΟΣ: Στρατιάν Α2, Α1 Επείγουσα-Απόρρητος
ΓΕΣ Α2, Α1 – Β΄ ΣΣ, VΙΙ, Χ, ΧΙ Μερ. Γ΄ ΣΣ Α2/IV
Τάγμα Βαθμοφόρων, Α.Δ.Χ.Κ.Μ. Αριθ. Α.Π. 39657
31, 36 Ταξ., Βασ. Επίτροπ.

ΒΣΤ 903 τη 29.8.47
Εκτάκτ. Στρατοδ. Γιαννιτσών. Συναπτ. Τω σχεδίω

ΚΟΙΝ: Α1, Α3, Α2/ΙΙΙ, Α2/ΙV, Α2/VI 12 μία εφημερίς.
Επιτελάρχην, Δ/τής Α2, Α.Ε.Α, Κοινοποιήσεις και
Σύν/ρχην Ιατρού, Γ.Κ.Α.Μ.Θ. αναφορά: Αντίγραφα.
Υπολ/γόν Τσονίδην διά 10 Βρετ. Ταξ.
Β.Μ.Μ ΗΟ – Β.Ι. – Βρετ. Σύνδ. Γ΄ ΣΣ
Α (Δ/τήν Α2). 25-9-47
1. Υποβάλλεται εξέτασις παραδοθέντος συμμορίτου Λοχαγού Κουφαδάκη Ελευθερίου τέως εφ. εν ενεργεία Ανθ/γού Πεζικού του 565 Τάγματος.
2. Χαρακτηριστική η περίπτωσις της παραδόσεώς του παρά το γεγονός της παρά τω Εκτάκτω Στρατοδικείω εκκρεμούσης κατηγορίας του επί εσχάτη προδοσία, λιποταξία κ.λ.π.
3. Αξία ιδιαιτέρας προσοχής τα γραφόμενα εν τη καταθέσει του σχετικώς με την τακτικήν των συμμοριτών ως και αι «ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι» του.
4. Ο εν λόγω εχρησιμοποιήθη προπαγανδιστικώς τόσον εν Χαλκιδική δι’ ομιλιών του εις διάφορα χωρία όσον και εν Θεσ/νίκη δι’ ομιλιών του εις μεγάλην συγκέντρωσιν της Οργανώσεως Ν.Ε.Α. (Νέα Εθνική Αντίστασις), και εις τας Στρατιωτικάς Φυλακάς ενώπιον 150 κρατουμένων όπου κρατούνται άνω των 10 συγκατηγορουμένων του στρατιώται.
Διά την περαιτέρω τύχην του έχει υποβληθή η υπ’ αριθ. Α.Π. αναφορά του Σ. Στρατού. Συνέχεια


Ανώτατον Συμβ. Εθνικής Αμύνης                                                   Απορρητον
ΑΣΕΑ/Σ. 12
Αθήναι 20 Φεβρουαρίου 1947

Πρακτικόν
Της 12ης Συνεδριάσεως του ΑΣΕΑ

Η συνεδρίασις αύτη έλαβε χώραν την 20ην Φεβρουαρίου 1947 και
ώραν 19.00 εν τη αιθούση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Παρόντες κατά την συνεδρίασιν.
Πρόεδρος Κυβερνήσεως Δ. Μάξιμος Πρόεδρος
Υπουργός Σ. Βενιζέλος Υπ. Ναυτικών
Υπουργός Π. Κανελλόπουλος Υπ. Αεροπορίας
Υπουργός Γ. Στράτος Υπ. Στρατιωτικών
Αντιστράτηγος Κ. Βεντήρης Αρχηγός ΓΕΣ
Υποστράτηγος S. B. RAWLINS Αρχηγός ΒΣΑ
Υποναύαρχος Γ. Μεζεβύρης Αρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος A. G. TALLOT Αρχηγός ΒΝΑ
Σμήναρχος Χ. Μυτιληναίος Αρχηγός ΓΕΑ
Ταξίαρχος I. A. GRAY Αρχηγός ΒΑΑ
Συνταγματάρχης Ι. Λειβαράς Γραμματεύς
Ταγματάρχης R. BOND Διερμηνεύς
Πρακτικόν 15.
Λήψις αποφάσεως επί του υπ’ αριθμ. 347 Πρακτικού του Α΄ΣΣ περί της ανάγκης υπάρξεως ή μη της Στρατιάς και της επιλογής του καταλλήλου προσώπου διά την θέσιν του Διοικητού της Στρατιάς.
Αρξαμένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου καθορίζει ότι δύο είνε τα υπό εξέτασιν θέματα, η διατήρησις της Στρατιάς και η εκλογή του προσώπου, το οποίον θα ηγηθή ταύτης. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18-8-1947, Γ’ ΣΣ/Α1


ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1 ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1 Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΑΕΤΟΣ , 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/ΑΠ338/29 Μαί 1947


1η ΣτρατιάΓραφείον ΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣΙΣ/33/338/ΑΙ29 Μαϊου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

 1. Διά της επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» ήτις απετέλει τον πρώτον χρόνον του όλου σχεδίου TERMINUS η Στρατιά προυτίθετο όπως εξοντώση πάση θυσία τας συμμορίας τας ευρισκομένας εν τη ζώνη της νοτίου ΠΙΝΔΟΥ ήτοι μεταξύ:

        αμαξιτή γέφυρα ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ανατολικά κράσπεδα ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΑΝΑΡΙ – ΒΛΑΣΔΟ – ΚΕΔΡΟΣ – ΔΟΜΟΚΟΣ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ π. – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.

        Οι συμμορίται εις την ζώνην ταύτην υπελογίζοντο εις 7-8 Τάγματα (δυνάμεως 2500-2700) μη παρέχοντες την ένδειξιν ότι θα δώσωσι μάχην αλλά μάλλον εφαίνετο πιθανόν να προσπαθήσωσι να διαφύγωσι.

        Η επιχείρησις ταύτη ήτο η πρώτη ωργανωμένη σοβαρά ενέργεια καθ’ ην θα ελάμβανον μέρος ικαναί δυνάμεις στρατού υποστηριζόμεναι υπό επαρκούς Αεροπορίας, πυρ/κού, πολυβόλων και τμημάτων Αναγνωρίσεως.

 1. Τα αποτελέσματα μιας το πρώτον εκδηλουμένης σοβαράς κρούσεως των ενόπλων δυνάμεων κατά της ωργανωμένης ανταρσίας η Στρατιά εφρόνει ότι θα έπρεπε να ήσαν ικανοποιητικά διά να έχωσι σοβαράν επίδρασιν επί της εξελίξεως των λοιπών επιχειρήσεων.

Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Εκθεση πεπραγμένων, Β’ΣΣ/Α1


Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΕΤΟΣ

 1. Διά των υπ’ αριθ. 1,2 και 3 Δ/γών επιχειρήσεων της Στρατιάς υπό το Συνθηματικόν «ΑΕΤΟΣ» διετάσσετο η πάση θυσία εξόντωσις των συμμοριών εν τη ζώνη τη οριζομένη:

                   Β. Υπό της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – γέφυραν ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ

                   Α. υπό των κρασπέδων ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΑΝΑΡΙ – ΒΛΑΣΔΟΝ – ΚΕΔΡΟΣ

                   Ν. υπό του ΔΟΜΟΚΟΣ- ΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ

                   Δ. υπό του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΥ

 1. Διά τον ανωτέρω σκοπόν

        α)    διετέθησαν πλήν  των εις την διάθεσιν του Σ.Στρατού δυνάμεων η 36 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) και η 32 Ταξιαρχία (2 Τάγματα) και

        β)    ανέλαβε το  Α’ΣΣ να καλύψη από Νότον την επιχείρησιν διά της 72 Ταξιαρχίας (2 Τάγματα), Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ + 5ον Τάγμα Χωρ/κής + Πεδ. Πυρ/χία + Ολμαρχία 4,2’’

               -και 613 Τάγματος. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Εκθεση καταστάσεως, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/222/5 Μαί 1947


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΙΣ/36/222/ΑΙ

5 Μαϊου 1947

Α.Α. Αντ. 2

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΑΕΤΟΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Η Στρατιά διά της από 25 Μαρτίου 1947 εκθέσεώς της ανέφερε πως βλέπει το όλον πρόβλημα διεξαγωγής του αγώνος προκειμένου να φέρη εις αίσιον πέρας τας υπό του σχεδίου «TERMINUS» προβλεπομένας επιχειρήσεις.

        Ως είναι γνωστόν από 5 Απριλίου (ημέρα Χ-4) ήρξαντο αι προπαρασκευαστικαί και από 9 Απριλίου (Χ ημέρα) αι κύριαι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» και ήδη ευρισκόμεθα εις το τέρμα των επιχειρήσεων τούτων (τέλος του πρώτου χρόνου).

 1. Θεωρώ σκόπιμον, όπως προκειμένης της συνεχίσεως των επιχειρήσεων, υποβάλλω υπό την υμετέραν κρίσιν την ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ βάσει των διεξαχθεισών επιχειρήσεων και των εκ τούτων συναχθέντων συμπερασμάτων όσον αφορά τας μελλοντικάς ανάγκας και προβλέψεις μας.

Συνέχεια

Μάχη της Αρτοτίνας Δωρίδος, 26 Απρ1947


Η Αρτοτίνα είναι το τελευταίο μεγαλοχώρι στο βόρειο άκρο της Δωρίδας. Ως χωριό αποτελεί ιδιαίτερα οχυρή τοποθεσία αφού βρίσκεται χτισμένη πάνω στο πέρασμα προς τα Βαρδούσια. Η θέση της Αρτοτίνας απέναντι από την έδρα του ΔΣΕ στη Γραμμένη Οξιά και κοντά στον Εύηνο την καθιστούσε σημείο ενδιαφέροντος για το Αρχηγείο Δυτικής Στερεάς (ΑΔΣ) και τις επιχειρήσεις του. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Εκθεση Ενεργειών, Α’ΣΣ/21 Απρ 1947


Α’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Στεφανάκη και

Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Εκκαθαριστικαί ενέργειαι

Συμβολή 72 Ταξιαρχίας

 1. Η 72 Ταξιαρχία κατά τας εκκαθαριστικάς ενεργείας τας προβλεπομένας υπό του σχεδίου επιχειρήσεων (ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ) έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση Τμήματα της 71ης και εν τη Περιοχή ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναλαμβάνουσα την ευθύνην της ασφαλείας εν τη περιοχή ταύτη από 1800 της 15 Μαρτίου με όριον Δυτ. Γραμμής ΜΑΚΡΑΚΩΜΙ – ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ και ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

        Βάσει της εντολής ταύτης η Διάταξις των τμημάτων της εν τη άνω περιοχή επραγματοποιήθη ως κάτωθι.

        α)    617 ΤΑΓΜΑ

               -Σ.Δ. Τάγματος, Περ. ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ

               -1ος και 2ος Λόχος (υπό Υποδ. Τάγματος ΑΛΕΥΡΑΝ) ΡΕΝΤΙΝΑ

               -3ος Λόχος  ΔΙΚΑΣΤΡΟΝ

               -4ος Λόχος ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ.

        β)    618 ΤΑΓΜΑ (μείον Λόχος)

               -Σ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ συν 3ος Λόχος και Λ. Διοικήσεως

               -2ος Λόχος ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

               -4ος Λόχος ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ

        γ)    ΕΦΕΔΡΕΙΑ

               1ος Λόχος 618 εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

δ)    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

               -613 μείον Λόχος εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (υπαγόμενον τακτικώς διά ασφάλειαν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ).

        ε)    ΟΠΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

               -Πυρ/χία ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ

               -Ολμαρχία 42. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

        στ)  Σ.Δ. και Τακ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΑΕΤΟΣ»

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

α)     Προκαταρκτικαί ενέργειαι

        Το Σώμα Στρατού καίτοι ήτο απησχολημένον με τας επιχειρήσεις ΓΚΙΩΝΑΣ – ΟΙΤΗΣ – ΛΙΔΩΡΗΚΙ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΚΡΙΚΕΛΟ, εν τούτοις προέβη εις την λεπτομερεστάτην προπαρασκευήν των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ» αίτινες ιδία από απόψεως εφοδιασμού αλλά και αντικαταστάσεων Μονάδων ευρισκομένων εν εμπλοκή με εχθρόν παρουσίαζον τεραστίας δυσκολίας και συνεπώς και εκκενώσεων.

        Ούτω άπας ο Γ. Κλαδος του Επιτελείου και τμήμα του Α. εγκατεστάθη εις ΛΑΜΙΑΝ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εξασφαλίσαντες τας αποθήκας και κέντρα εφοδιασμού ως και τα προβλεπόμενα Χειρουργεία.

        Από της 5ης Απριλίου εγκατεστάθη εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ τακτικόν Στρατηγείον  Σ. Στρατού υπό τον  Συν/ρχην Σωτηρίου.

        Από της 7ης Απριλίου ο Διοικητής του Σ.Στρατού εγκατεστάθη διά μίαν ημέραν εις ΛΑΜΙΑΝ και έκτοτε εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

β)     Η εκτέλεσις των υπό του σχεδίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΕΤΟΣ» προβλεπομένων εκκαθαριστικών ενεργειών με γενικήν κατεύθυνσιν πρός βορράν μεταξύ των κοιλάδων ΑΧΕΛΩΟΥ και ΜΕΓΔΟΒΑΣ ανετίθετο εις την 72 Ταξιαρχίαν και εν μέρει ανατολικώς της ΜΕΓΔΟΒΑΣ εις την 71 τοιαύτην διά του 613 Τάγματος (αριθ. Α.Π. 22541/27-3-47)

        (ι)    Αποστολή Ταξιαρχίας. Εκκαθάρισις της περιοχής η μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ και ΑΧΕΛΩΟΥ

        (ιι)   Χώρος Συγκεντρώσεως. Η περιοχή Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

        (ιιι)  Πραγματοποίησις συγκεντρώσεως. Μέχρι 1800 της 21 Απριλίου. Βάσις εξορμήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

        (ιυ)  Χρόνος εξορμήσεως. Η Χ-2 ημέρα.

Σημείωσις. Αι λεπτομέρειαι της επιχειρήσεως θα καθορίζοντο διά μεταγενεστέρας δ/γής του Σ.Στρατού.

α)     Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής της Ταξιαρχίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π.22541/26-3-47 Δ.Λ.Σ.Σ. διετίθεντο αι κάτωθι δυνάμεις.

        ι)     Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ (5ος ΛΟΚ και Λόχος 624 εν Λαμία)

        ιι)    Όπλα υποστηρίξεως.

               -Πυρ/ρχία των 25 λιβρών Π. Πυρ/κού.

               -Η ήδη υπό δ/γάς Ταξιαρχίας Ολμαρχία

               -7ον Τάγμα Χωρ/κής Αγρινίου.

Σημείωσις: πλήν  όμως μεταγενεστέρως μόνον εις λόχος του Τάγματος Χωρ/κής διετέθη εις ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ και ο έτερος γέφυραν ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ.

β)     Προς απελευθέρωσιν των Τμημάτων της Ταξιαρχίας η 71 Ταξιαρχία έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση εντός προκαθοριζομένου χρόνου από 29-3-47 μέχρι 31-3-47 τα εν τη περιοχή ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ τμήματα της 72 Ταξιαρχίας, εν ώ αι απελευθερούμεναι δυνάμεις της συμφώνως τω σχεδίω θα συνεκεντρούντο εις περιοχήν Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

γ)     Αι ως άνω προκαταρκτικαί ενέργειαι ανεστάλησαν προσωρινώς επί τριήμερον δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π. 22720/29-3-47 Δ. Α’ΣΣ. . εκ του γεγονότος ότι τα τμήματα της 71 δεν ήσαν διαθέσιμα ως ευρισκόμενα εν εμπλοκή μετά συμμοριτών εις ΓΚΙΩΝΑΝ και ΟΙΤΗΝ.

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ από 1-4-47 με 4-4-47

Η Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς την στενότητα του διατιθεμένου χρόνου διά την έγκαιρον προώθησιν των τμημάτων της εις τας πλέον μεμακρυσμένας βάσεις εξορμήσεώς των (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) και την εν συνεχεία εξόρμησίν των κατά την διαταχθείσαν ώραν (την 0530 της Χ-2 (7ης Απριλίου) την παροχήν σχετικής αναπαύσεως εις τους άνδρας τουλάχιστον 1-2 ημερών μετά την συγκέντρωσιν των εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ, την οργάνωσιν και εφοδιασμόν των από πάσης απόψεως εις τρόφιμα, κτήνη κ.τ.λ. προέβη λίαν επικαίρως εις τας κάτωθι προκαταρκτικάς ενεργείας.

(ι)    Εις την έγκαιρον αποσυμφόρησιν των μετόπισθεν διά συγκεντρώσεως απάντων των κτηνών εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ και την εν συνεχεία κίνησίν των πρός ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

(ιι)   Την έγκαιρον προώθησιν της διαθεσίμου διλοχίας  ΜΑΝΕΤΤΑ εκ ΛΑΜΙΑΣ εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ επί σκοπώ απελευθερώσεως του 613 Τάγματος πραγματοποιηθείσης την 1800 ώραν της 1ης Απριλίου.

(ιιι)  Την εν συνεχεία κίνησίν του 613 Τάγματος (2-4-47) από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εις περιοχήν ΡΟΒΟΔΙΑΡΙ πρός αντικατάστασιν του 617 Τάγματος και την εν συνεχεία κίνησιν τούτου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ ή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ αναλόγως του διατιθεμένου χρόνου.

(ιυ)   Ενώ προεβλέπετο όπως, τα υπό της 71 Ταξιαρχίας διατεθέντα αυτοκίνητα, διατεθούν εν συνεχεία διά την μεταφοράν του 617 Τάγ. εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, η 72 Ταξιαρχία περί την 1900 ώραν ειδοποιήθη υπό της 71 όπως απελευθερώση 12 αυτοκίνητα και επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ ως το κατωτέρω σήμα.

        ((Παρακαλώ διατάξατε αυτοκίνητα 71 Ταξιαρχίας επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ αύριον πρωίαν 3 Απριλίου απαραίτητα δι’ ανάγκας της))

        Προ της επειγούσης ταύτης καταστάσεως από απόψεως εξευρέσεως μεταφορικών μέσων, η 72 Ταξιαρχία προέβη αυθωρεί εις την ανεύρεσιν και αναγκαστικήν μίσθωσιν 13 συμπληρωματικών αυτοκινήτων και 4 της Υ.Ε.Κ.Α. δι’ αντιπροσώπου της καίτοι τούτο ήτο δυσκολότατον λόγω μη υπάρξεως διαθεσίμων αυτοκινήτων εν ΛΑΜΙΑ και προθυμίας ενίων ιδιοκτητών να προσφέρωσι τας υπηρεσίας των προσπαθούντων παντί τρόπω να αποφύγωσι διά σαμποταρίσματος των οχημάτων των (αφαίρεσις ελαστικών κλπ.) την εξυπηρέτησιν του σκοπού μας.

        Παρά ταύτα η συγκέντρωσις των απαιτουμένων συμπληρωματικών αυτοκινήτων επετεύχθη περί ώραν 2330 και η εν συνεχεία προώθησις των περί την 3ην πρωινήν της 3ης Απριλίου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ διά την μεταφοράν του 617 Τάγματος και απάντων των Ταξιαρχικών τμημάτων μετά των υλικών των εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (άνδρες Χειρουργείου, άνδρες ολμαρχίας, υλικά, Λόχος Στρατηγείου, Διμοιρία Διαβιβάσεων κτλ.).

(υ)    Διά την επίβλεψιν των διαταχθεισών μετακινήσεων προσωπικού, κτηνών, υλικών και εξεύρεσιν των συμπληρωματικών μέσων εις αυτοκίνητα διέθεσε άπαν το Επιτελείον της.

        Ούτω το εσπέρας της 3ης Απριλίου και εις χρόνον μιας ημέρας επετεύχθη η συγκέντρωσις ολοκλήρου της Ταξιαρχίας χωρίς να εγκαταλείψη ουδέν εκ των υλικών της έστω και του μη απαραιτήτου.

(υι)   Η συντελεσθείσα ούτω εργασία υπήρξε από απόψεως  προπαρασκευής κυριολεκτικώς πολύτιμος.

(υιι) Την 4ην Απριλίου εγένετο επιθεώρησις όλων των τμημάτων υπό του Διοικητού της Ταξιαρχίας, τα δε Τάγματα ησχολούντο καθ’ όλην την ημέραν εις την συμπλήρωσιν της οργανώσεώς των.

(υιιι) Λόγω της μη αφίξεως των εν Αγρινίω επιταχθέντων κτηνών υπό της 74 Ταξιαρχίας και επειδή τα κτήνη των Ταγμάτων δεν ήσαν αρκετά διά την μεταφοράν εφοδίων, πυρομαχικών κλπ. η Ταξιαρχία ευρέθη εις την αναπόδραστον ανάγκην να ενισχύση προσωρινώς ταύτα υπό 80 περίπου κτηνών εκ του οργανωθέντος μερίμνη της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ λόχου Ορεινών Μεταφορών (και 30 του Λόχου Στρατηγείου) με την εντολήν όπως αποδεσμευθώσι ταύτα από της αφίξεως των άνω τμημάτων εις τους καθοριζομένους χώρους εξορμήσεως εξευρισκομένων μερίμνη των, ετέρων, εκ των πλησιεστέρων κατωκημένων τόπων.

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατάληψις βάσεως εξορμήσεως 5-7 Απριλίου.

α)     5η Απριλίου

        Από της 5ης Απριλίου εγένοντο αι κάτωθι μετακινήσεις.

        ι)     Το 613 Τάγμα εκινήθη επιθετικώς και κατέλαβε εντός της ημέρας τας ορισθείσας αυτώ θέσεις ΦΟΥΡΝΑ.

        ιι)    Το 618 Τάγμα (μείον λόχος) συν ουλαμός των 4,2’’ εκινήθησαν την 0600 ώραν διά ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ εις ον αφίχθησαν την εσπέραν της 6ης με ενδιάμεσον σταθμόν πορείας εις ΜΑΡΑΘΙΑ.

        ιιι)   Η Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ συν ομάς όλμων 3’’ εις περιοχήν Δυτικώς ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

β)     6η Απριλίου

        Το 613 Τάγμα (71 Ταξιαρχίας) κατέλαβε το ΚΛΕΙΣΙΟΝ.

        Το 617 Τάγμα μετεστάθμευσεν εις ΒΙΒΙΑΝΙ και ΣΤΕΝΩΜΑ περί την 1800 ώραν. Ούτω την εσπέραν της 6ης Απριλίου η διάταξις των Τμημάτων της 72 Ταξιαρχίας ήτο η κάτωθι.

        -617 Τάγμα. Περιοχή ΒΙΝΙΑΝΙ.

        -Διλοχία Μανέττα. Δυτ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

        -3ος Λόχος 618 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

        -Υπόλοιπον 618 Τάγματος εις ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ.

        -613 Τάγμα ΦΟΥΡΝΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ

γ)     7η Απριλίου

        ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 72 Ταξιαρχίας και 613 Τάγματος.

        ι)     613 Τάγματος ασφάλεια του πλευρού της 72 και σύνδεσμος μετά 36 Ταξιαρχίας εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ όστις και επετεύχθη.

        ιι)    72 Ταξιαρχίας

               -Εκκαθάρισις και συντριβή των εν τη ζώνη εκάστου συμμοριών οπουδήποτε ήθελον εμφανισθεί.

               -απόφραξις των από βορρά πρός Νότον οδεύσεων πρός πρόληψιν διαρροής των συμμοριτών Νοτίως της γραμμής ΚΑΥΚΙΑ – ΚΑΥΚΙ – ΚΟΥΡΟΥΝΑ – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

               -εξερεύνησις όλων των εν τη ζώνη εκάστου κατωκημένων τόπων και υπόπτων περιοχών.

               -σύνδεσμος θα επιζητείτο μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας από ΒΡΑΓΙΑΝΑ μετά των τοιούτων της VΙΙΙης εις γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ και εις κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ

1ος Σταθμός Πορείας. ΚΟΥΦΑΛΑ – ΧΡΥΣΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑ.

2ος Σταθμός πορείας. ΓΑΒΡΕΝΑ – ΜΥΡΙΣΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΗΜΕΡΙ -ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ.

3ος Σταθμός Πορείας. ΚΑΚΑΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΦΤΕΡΗ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα Τμήματα εξώρμησαν εκ της Β.Ε. την 0530 της 7-4-47 συμφώνως τη δοθείση αποστολή των.

Ως σύνδεσμοι της Διοκήσεως μετά των φαλάγγων απεστάλησαν διά μεν το 618 Τάγμα ο Λοχαγός Λυριντζής Αθαν. Διευθυντής του Α/2 Γραφείου, διά δε το 617 Τάγμα ο Ταγ/ρχης Αργυρόπουλος Α. του Α/1 Γραφείου.

α)     617 ΤΑΓΜΑ (Δύο φάλαγγες)

        Κινηθέν κατά τους άξονας ΒΙΝΙΑΝΙ – ΜΥΡΣΙ – ΑΓΡΑΦΑ και ΒΙΝΙΑΝΙ – ΚΟΥΦΑΛΑ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΓΑΒΡΙΝΑ – ΚΑΚΑΡΙΑ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε μέχρι του πρώτου Σταθμού πορείας πλήν  της αριστεράς φάλαγγος η οποία μετά μάχην μιας ώρας περίπου κατέλαβε την 1930 ώραν το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

        Η συναντηθείσα αντίστασις ανήρχετο εις 20-30 συμμορίτας μετ’ αυτομάτων όπλων.

        Τα χωρία ΑΛΙΦΑΡΙ – ΓΟΥΡΔΟΣ και ΧΡΥΣΟΝ ευρέθησαν κενά κατοίκων πλήν  ελαχίστων εθνικοφρόνων παραμενόντων εις το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

        Το χωρίον τούτο κατά το πλείστον αριστερίζει καθ’ όσον εκ τούτου κατάγονται οι αρχηγοί συμμοριτών Ερμής (Πριόβολος) και Τσιλιγιάννης (ή Λευτέρης).

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ

        Κινουμένη κατά τον άξονα Δ& ΒΙΝΙΑΝΗΣ – ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΗΟΥ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΦΤΕΡΗ από της 0830 ώρας μέχρι της 1330 ενεπλάκη εις αγώνα μετ’ εχθρού κατέχοντος την τοποθεσίαν την δασωμένην Βορ. και Β.Δ. υψωμάτων ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.

        -ο κατέχων την τοποθεσίαν ταύτην εχθρός υπελογίσθη εις 100 συμμορίτας μετά 7 αυτομάτων οπλο/λων εξ ων 1 βαρύ πολυβόλον. Το χωρίον ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ κατελήφθη την 1000 ώραν.

        Απώλεια εχθρού

Εξακριβωθέντες επί πεδίου μάχης 1 συμμορίτης και πιθανώς πλείονες.

        Ημετέρων 2 ελαφρώς τραυματίαι.

        Η φάλαγξ αύτη λόγω της μάχης εστάθμευσε εις περιοχήν ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΙΟΥ μη αφιχθείσα εις τον α. Σταθμόν πορείας της.

γ)     3/618 υπό Δ/σιν του Ταγ/ρχου ΜΠΕΧΡΑΚΗ.

        Κινούμενος κατά τον άξονα ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΣΚΑΡΝΟΤΟΠΙ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΒΟΥΛΠΙ – ΛΗΜΕΡΙ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΣΤΣΙΣΤΑ συνεπλάκη από 0930 μέχρι 1500 με δύναμιν 60 συμμοριτών εις γέφυραν ΜΑΝΩΛΗ και ΚΑΣΤΡΟ (Χ.599698)

        απώλειαι εχθρού. ανευρεθέντες 6 νεκροί

        ημετέρων. μηδέν

        ο εχθρός καταδιωχθείς ετράπη πρός ΒΟΥΛΠΗΝ

        Η φάλαγξ εστάθμευσε εις ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ.

δ)     618 (μείον 2 λόχοι) υπό την Δ/σιν Ταγ/ρχου ΚΑΛΛΙΚΟΡΔΗ

        Άξων κινήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΧΡΥΣΟΒΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ.

        Η φάλαγξ αύτη κατά την 6ην τρέχοντος ενώ κατευθύνετο πρός ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ πρός κατάληψιν της Β.Ε. συνεπλάκη επί μίαν περίπου ώραν μετά συμμοριτών.

        απώλειαι εχθρού. 5 νεκροί εξακριβωθέντες, 1 τραυματίας

        ημετέρων. εις οπλίτης Δημόπουλος, εις ημίονος

        Η φάλαγξ αύτη κατά την 7ην ήχθη εις τον καθορισθέντα αυτής σταθμόν πορείας.

8-4-47

α)     617 ΤΑΓΜΑ

        Η δεξιά φάλαγξ του Τάγματος τούτου υπό τον Ταγ/ρχην ΑΛΕΥΡΑΝ περί την 1315 ανέφερε ότι τα υψώματα ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ και ΜΑΡΑΘΟΣ κατέχονται και ητήσαντο την επέμβασιν αεροπορίας ήτις και διετέθη κατόπιν αιτήσεως του Σώματος.

        Η επέμβασίς της υπήρξε ανεπιτυχής καθ’ όσον επολυβόλησε τα ημέτερα τμήματα αιφνιδιαστικώς και άνευ προειδοποιήσεως εκλαβούσα ταύτα ως εχθρικά ευτυχώς άνευ θυμάτων.

        Η ετέρα φάλαγξ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε.

        Ούτω το Τάγμα την εσπέραν στάθμευσε εις ΜΥΡΙΣΙ-ΓΑΒΡΙΝΑ.

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ εστάθμευσε εις συνοικισμόν ΣΥΧΝΙΚΟ χωρίς να συναντήσει αντίστασιν.

γ)     618 ΤΑΓΜΑ

        4ος Λοχος. υπό Ταγ/ρχην ΓΚΕΡΕΚΟΝ ενώ επροχώρει πρός συνοικισμόν ΣΦΟΛΙΑΝΑ συνεπλάκη μετά 35μελούς συμμορίας εις την περιοχήν ταύτην ην και ανέτρεψε.

        απώλειαι εχθρού. 2 τραυματίαι εις χείρας ημετέρων περιήλθον εν πολυβόλον ΜΠΡΕΝΤΑ και εν αυτόματον ΤΟΜΣΟΝ. Το Τάγμα εις το τέλος της ημέρας εστάθμευσε ως κατωθι.

        3ος Λόχος. εις ΛΗΜΕΡΙ

        Υπόλοιπον 618 Τάγματος. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

δ)     ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

        Η 72 Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς το πρόβλημα του εφοδιασμού των Μονάδων της εγκαίρως καίτοι τμήματά της από της Β. εξορμήσεως είχον εφοδιασθεί διά 4 ημερών τροφών, στερουμένη δε κτηνών αφ’ ενός μεν λόγω της προσωρινής διαθέσεως των κτηνών του ορεινού Λόχου Μεταφορών της, αφ’ ετέρου δε λόγω μη αφίξεως  αρχικώς μεν 80, μεταγενεστέρως δε 50, εισέτι κτηνών άτινα θα προωθούντο μερίμνη της 74 Ταξιαρχίας, προέβη εις την αναγκαστικήν μίσθωσιν ετέρων 100 κτηνών των πέριξ χωρίων.

        Πράγματι περί την 1200 ώραν της 8ης συνεκεντρώθησαν 100 κτήνη διαφόρων κατηγοριών (ημίονοι, όνοι, ίπποι) και την 1400 ώραν ανεχώρησαν πρός ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ με διάφορα εφόδια.

        Διά την προστασίαν τούτων διετέθη ο Λόχος εφεδρείας 2/618 και 3ος Λόχος Χωροφυλακής.

        Μετά της ως άνω φάλαγγος προωθήθη και υποκλιμάκιον Χειρουργείου. Ο Λόχος Χωροφυλακής κατόπιν διαταγής του Σ.Στρατού διετάχθη να εγκατασταθή εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ με αποστολήν να ελέγχη την περιοχήν, και εξασφαλίζη την προστασίαν του άξονος εφοδιασμού και οργανώση την περιοχήν του κτλ.

        Η φάλαγξ αύτη μετά διήμερον πορείαν διά μέσου δυσκολωτάτου και εις απίστευτον βαθμόν δυσβάτου εδάφους αφίχθη εις τον προορισμόν της άνευ επεισοδίου τινός, την εσπέραν της 9ης Απριλίου

9-4-47

Δεξιά φάλαγξ 617 ΤΑΓΜΑΤΟΣ

(Διλοχία υπό ΑΛΕΥΡΑΝ). Κινουμένη κατά τον άξονα ΓΑΒΡΙΑΝΑ – ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ και αφιχθείσα περί την 1200 ώραν συνήντησε ισχυράν αντίστασιν εις περιοχήν (Χ693828) βληθείσα υπό 4 πολυβόλων και άλλων αυτομάτων όπλων, η κίνησίς της ήτο δυσκολωτάτη λόγω του δυσβάτου μοναδικού και κεκαλυμμένου υπό χιόνος δρομολογίου παράκαμψις αντιστάσεων αδύνατος λόγω του αποτόμου και διακεκομμένου εδάφους. Προ της καταστάσεως ταύτης η Ταξιαρχία ητήσατο την υποστήριξιν αεροπορίας, ήτις επεμβάσα περί 1700 ώραν έσχε επιτυχή αποτελέσματα. Μετά ταύτα η φάλαγξ επροχώρησε πλήν  αι αντιστάσεις επολλαπλασιάσθησαν. Η Ταξιαρχία πρός διευκόλυνσιν της κινήσεως διέταξε την εις ΑΓΡΑΦΑ αφιχθείσαν φάλαγγα περί 1800 ώραν όπως κινηθή πρός ΚΑΥΚΙ και απειλήση τα νώτα των ανθισταμένων εις ύψωμα ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ συμμοριτών ούτω η δεξιά φάλαγξ λόγω των συναντηθεισών αντιστάσεων εστάθμευσεν εις περιοχήν αμέσως βορείως ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ.

Η ετέρα φάλαγξ του 617 Τάγματος εκινήθη άνευ επεισοδίων, πλήν  παρενοχλητικών τινων πυρών προερχομένων εκ των ύπερθεν της πόλεως υψωμάτων και τελικώς εστάθμευσεν εις ΑΓΡΑΦΑ εις α αφίχθη περί την 1830 ώραν.

Απώλειαι εκ της δεξιάς φάλαγγος. 2 οπλίται ελαφρώς τραυματίαι. 1 ιδιώτης (σύνδεσμος). Πραγματοποιηθείσα διάταξις εις το τέλος της ημέρας

-Διλοχία ΑΛΕΥΡΑ εις θέσιν Β. ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ

-Δ/σις 617 Τάγματος συν 2 λόχου ΑΓΡΑΦΑ.

ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ. Εξορμήσασα την πρωίαν της 9ης κατά τας μεσημβρινάς ώρας ενεπλάκη μετ’ εχθρού κατέχοντος τα υψώματα ΝΕΥΡΟΥΤΣΙΚΟΥ (Χ-5978). Κατόπιν επιτυχούς ενεργείας της ο εχθρός υπεχώρησε αποσυρθείς πρός ΕΠΙΓΓΙΑΝΑ και ΦΤΕΡΗΝ.

Απώλειαι εχθρού 7 τραυματίαι

Ημετέρων. Μηδέν

Περί την 1200 ώραν ο 5ος Λόχος εκινήθη πρός ΦΤΕΡΗΝ διά δρομολογίου κατά μήκος της κορυφογραμμής ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5779) πρός ΦΤΕΡΗΝ.

Την εσπέραν η φάλαγξ εστάθμευσε εις περιοχήν ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ και βορείως τούτου.

618 ΤΑΓΜΑ. Κατά την διαρκειαν της πορείας του δεν συνήντησε αντίστασιν, το δε εσπέρας της 9ης είχε την κάτωθι διάταξιν.

-Σ.Δ.Τ. συν    Λόχος εις ΓΡΑΝΙΤΣΑ

                      Λόχος εις ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

                      Λόχος εις ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

10-4-47

Δεξιά Φάλαγξ 617. Η προ του μετώπου της σημειωθείσα αντίστασις λόγω της σημειωθείσης κινήσεως από ΑΓΡΑΦΑ απεσύρθη κατά την διάρκειαν της νυκτός και ούτω η φάλαγξ διά του 1ου Λόχου ήχθη εις ΚΑΥΚΙΑ (6889), διά δε του 2ου Λόχου εις περιοχήν ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

-Σ.Δ.Τ. ΑΓΡΑΦΑ

λόχος ΚΑΜΑΡΙΑ

λόχος ΚΑΥΚΙΑ

λόχος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ

Κεντρική φάλαγξ

5 Λ.Ο.Κ. ενισχυθείς και υπό Διμοιρίας λόχου του 624 Τάγματος συνεπεία της σημειωθείσης αντιστάσεως εις υψώματα ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ6082) – ΛΙΑΚΟΥΡΑ (Χ.5984) και κατόπιν τριώρου μάχης έφθασε περί την 1200 ώραν εις ΦΤΕΡΗΝ.

απώλειαι εχθρού. νεκροί 5

ημετέρων. Τραυματίας 1

ΔΙΑΤΑΞΙΣ

624 Λόχος ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ από (9-4-47)

5 Λ.Ο.Κ. ΦΤΕΡΗΝ

Το 618 Τάγμα έλαβε την επαφήν μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ. Ουδεμία μεταβολή εις την διάταξιν.

11-4-47

Ουδεμία μεταβολή εις την εν γένει διάταξιν της Ταξιαρχίας κατά την ημέραν ταύτην επραγματοποιήθη εγκαίρως ο σύνδεσμος εις Κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας.

Κατά την 3 ώραν προσεβλήθησαν τα τμήματα ΦΟΥΡΝΑ αιφνιδιαστικώς και έσχον απωλείας 4 οπλίτας νεκρούς. Ο εχθρός μετά 30 λεπτά απεκρούσθη.

12-4-47

Από της πρωίας της 11ης ήρξατο χιονοθύελλα επιτεινομένη συνεχώς και εντόνως.

Αντίσκηνα ανδρών ανηρπάγησαν υπό του πνέοντος σφοδρού ανέμου.

Τα τμήματα δοκιμάζονται σκληρώς ευρισκόμενα υπό λίαν δραματικάς συνθήκας.

Προ της καταστάσεως ταύτης ενεκρίθη και η Ταξιαρχία από της 11 διέταξε όπως ληφθώσι πάντα τα ενδεικνύμενα μέτρα διά την συντήρησιν του εμψύχου υλικού χρησιμοποιουμένων πρός τούτο των κατωκημένων τόπων και υπηνέμων περιοχών χωρίς να ελαττωθώσι τα μέτρα ασφαλείας.

Η συνεχισθείσα χιονοθύελλα καθ’ όλην την ημέραν ώθησε τους άνδρας να κατέλθωσι από ΚΑΥΚΙΑ εις ΑΓΡΑΦΑ.

Εν ω χρόνω, ο εν ΑΓΡΑΦΟΙΣ ευρισκόμενος υποδιοικητής του Τάγματος Ταγ/ρχης Αλευράς Δημ. μετέβαινε πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός συγκρότησιν του λόχου μετά πολιτών και στρατιωτών και προπορευόμενος τούτων πρός διάνοιξιν οδού ενέπεσε εις ενέδραν βληθείς εξ αποστάσεως 2 μέτρων και εφονεύθη.

-Πυκνοτάτη ομίχλη επεκράτει μη επιτρέπουσα την ορατότητα πλέον του μέτρου.

-Εκ των διαρρευσάντων ανδρών του λόχου απεκλείσθησαν εντός των χιόνων επιζώντες υπό δραματικάς συνθήκας εις αξιωματικός μετά 14 οπλιτών εν οις και η συσκευή του ασυρμάτου.

-Από τον λόχον ΚΑΥΚΙΑ ουδεμία πληροφορία από 11 λόγω τελείας διακοπής του συνδέσμου, συνεπεία πτώσεως χιόνος και της καλύψεως του μοναδικού ορεινού δρομολογίου από ΑΓΡΑΦΑ διά ΚΑΥΚΙΑΣ πρός ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

-617 Τάγμα (μείον 2 Λόχος)

-2 Λόχος 617

-5 Λόχος

-Λόχος 624

-618 Τάγμα (μείον δύο Λόχοι)

-Λόχος Τάγματος

-Λόχος Τάγματος

ΑΓΡΑΦΑ

ΚΑΜΑΡΙΑ

ΦΤΕΡΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΓΡΑΝΙΤΣΑ

ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

13-4-47

Η κακοκαιρία μαίνεται. Κατεβλήθησαν προσπάθειαι διά την ανεύρεσιν των απουσιαζόντων και διά την επίτευξιν συνδέσμου μετά του 2/617 εις ΚΑΜΑΡΙΑ.

-Διά την ανεύρεσιν απεστάλη Λόχος, πραγματοποιηθείσης της συγκεντρώσεως.

Συνελήφθησαν 29 συμμορίται εν οις μια γυνή. Μεταξύ των άνω συγκαταλέγονται 3 τραυματίαι.

Επιπλέον ευρέθη νεκρός εις Καπετάνιος αγνώστου επωνύμου διά την εξακρίβωσιν της ταυτότητός του εδόθησαν αι δέουσαι διαταγαί.

Διάταξις τμημάτων αμετάβλητος.

14-4-47

Διλοχία 617 εκινήθη πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός καταδίωξιν συμμοριτών.

Ομοίως επετεύχθη και ο από αέρος ανεφοδιασμός των Τμημάτων ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ.

15-4-47

Διετάχθη η μεταστάθμευσις του Λόχου Χωρ/κής ΔΟΜΝΙΤΣΑ εις ΚΡΙΚΕΛΟΝ και η υπαγωγή τούτου υπό την Διοίκησιν Χωρ/κής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Ομοίως η ενέργεια του 613 πρός ΒΡΑΧΑ όπου φέρονται συγκεντρώσεις.

Κατόπιν θετικών πληροφοριών ότι τα υπόλοιπα Τάγματος ΣΟΦΙΑΝΟΥ (200) περίπου εις αθλίαν κατάστασιν απορρίψαντα οπλισμόν εκινούντο πρός ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ-ΣΤΑΪΚΑ (Χ.7390), παρεκλήθη η Στρατιά Διά Α.Π. 23045/15-4-47 να προωθήση ταχύτερον τμήματα του  Β’ΣΣ ώστε να κυκλωθούν αι εις ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ και ΣΤΑΪΚΑ ομάδες συμμοριτών αι άνευ ηθικού υποχωρήσασαι υπό την πίεσιν της 72 Ταξιαρχίας.

16-4-47

Κατόπιν της πληροφορίας ότι τμήματα  Β’ΣΣ  θα κινηθώσι πρός ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ και ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΛΙΑ (Χ.6894) διετάχθη διά Α.Π. 23046α/16-4-47 διαταγής Σ. Στρατού η 72 Ταξιαρχία όπως επιδιώξη σύνδεσμον πρός ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ (Χ. 6389) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Χ .6890). Αποσταλείσαι αναγνωρίσεις και έρευναι πρός άνω περιοχάς ουδέν ανεύρον 613 τάγμα συνεπλάκη με λόχον συμμοριτών ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ (Χ. 8774) ους ανέτρεψεν συλληφθέντων 3 αιχμαλώτων.

17-4-47

Διά Α.Π. 23103α/17-4-47 αναφοράς Σ.Στρατού πρός Ι Στρατιάν και ΓΕΣ υπεβλήθησαν προτάσεις δι’ επιθετικήν ενέργειαν περιοχήν ΛΙΠΟΥΧΙ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΠΑΠΑ – ΔΕΡΕΛΗ, όπου σοβαραί συγκεντρώσεις συμμοριτών.

-Τμήματα 71 Ταξιαρχίας επετέθησαν κατά συμμορίας  ΜΠΕΛΗ εις ΜΕΣΟΧΩΡΙ (Υ. 0951) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Υ. 1150) ην κατεδίωξαν πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ. Λάφυρα εν πολυβόλον και 6 δοχεία βενζίνης.

-Επετεύχθη σύνδεσμος 72 Ταξιαρχίας μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας εις ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ – ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ (Χ.6892). Πληροφορίαι ότι πολλοί συμμορίται απέθανον εκ χιονοθυέλλης. Ομοίως εξηκριβώθησαν 6 ακόμη νεκροί μάχην ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 7ην Απριλίου.

18-4-47

Διαταχθείσαι έρευναι 72 Ταξιαρχίας Β. και Β.Α. ΑΓΡΑΦΩΝ απέφερον (όπλα-πυρ/κά-υγειον. υλικόν)

-Επετεύχθη προσωπικώς σύνδεσμος Δ/τού 617 Τάγματος και υποδ/τού 560 Τάγματος εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ (Χ.6892). Εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ ανευρέθησαν έτερα 50 πτώματα συμμοριτών.

19-4-47

Τακτικόν Στρατηγείον Σώματος μετεκινήθη εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 0800 ώρας πρός ΛΑΜΙΑΝ όπου αφίχθη 1730 ώραν. Κατά μετακίνησίν του εις θέσιν ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ. 8357) διμοιρία Προστασίας του συνεπλάκη με λόχον συμμμοριτών δυνάμεως 120 περίπου ον απώθησε πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ αφήσας επί τόπου δύο νεκρούς ένα αιχμάλωτον 3 τυφέκια. Έρευναι 72 Ταξιαρχίας  ανεύρον εις Χ.6992 (ΝΤΑΛΛΑ) 20 συμμορίτας νεκρούς συνέλαβεν 5 αιχμαλώτους και παντοίον υλικόν. Λόχος Χωρ/κής ΚΡΙΚΕΛΛΟ συνέλαβε εις ΑΝΙΑΔΑ 5 αιχμάλωτους ένα τηλέφωνον εις ενέδραν.

20-4-47. Διάταξις αμετάβλητος. Ουδέν το αξιοσημείωτον.

Συμπλοκή 6ου Λόχου Χωρ/κής μετά συμμορίας ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ εις ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ απώθησε ταύτην πρός ΚΕΡΑΣΙΕΣ (Χ.9328).

Απώλειαι ανά εις νεκρός εκατέρωθεν.

Εξεδόθη η Α.Π. 23119 Διαταγή Σώματος διά την οργάνωσιν επιτελείου 85 Περιοχής.

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από 7 μέχρι 20 Απριλίου

α)     Απώλειαι εχθρού εξακριβωθείσαι επί τόπου

 

-Νεκροί εκ συμπλοκών εξακριβωθείσαι επί τόπου

-Αιχμάλωτοι (εξ ων 9 γυναίκες)

-Τραυματίαι

ΣΥΝΟΛΟΝ

180

54

14

248

β)     Φέρονται εκ πληροφοριών μη εξακριβωθείσας πολλοί τραυματίαι και θανόντες εκ συμπλοκών και χιονοθυέλλης.

γ)     ΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Τυφέκια

Πολυβόλα

ΣΤΕΝ

Βλήματα Όλμων 2’

Πλήρεις ταινίαι Πολ/λων

Κιβώτια υγειον. Υλικού

Αιγοπρόβατα ανταρτών

Αρχείον ΑΓΡΑΦΩΝ

59

3

3

25

20

4

115

δ)     Απώλειαι ημετέρων

        72 Ταξιαρχίας. Νεκροί Ταγ/ρχης ΑΛΕΥΡΑΣ και εις οπλίτης

        Τραυματίαι οπλίται 4

        613 Τάγματος. Νεκροί υπολ/γός ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ και 4 οπλίται. Τραυματίαι 4 οπλίται

        Σύνολον νεκροί 7, τραυματίαι 8

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙΣΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ

α)     Η ανατεθείσα τη 72 Ταξιαρχία αποστολή ήτο μια των δυσχερεστάτων επιχειρήσεων λόγω του κατ’ εξοχήν ορεινού εδάφους, εξαιρετικώς δυσβάτου, λίαν διακεκομμένου και κεκαλυμμένου υπό δασών και της εκ τούτων απορρεούσης δυσχερείας από απόψεως ανεφοδιασμού.

        -Η ανάγλυφος μορφή του εδάφους εντός του οποίου διεξήχθησαν αι επιχειρήσεις παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά.

        ι)     Έδαφος κατ’ εξοχήν ορεινόν και κεκαλυμμένον με απόλυτον ύψος 1800-2000 μέτρα, δύσβατον και λίαν διακεκομμένον, δασώδες και διασχιζόμενον υπό βαθείων χαραδρών περιβαλλομένων υπό απροσίτων ορέων.

        ιι)    Δρομολογία κινήσεως. Σχεδόν ανύπαρκτα, τα δε υπάρχοντα τοιαύτα εις χειρίστην κατάστασιν διασχίζοντα επικινδύνους στενωπούς και ανερχόμενα εις μεγάλα ύψη με αποτόμους κλίσεις.

        ιιι)   Κατ’ εξοχήν άγονον και εν πολλοίς ακατοίκητον και ανεκμετάλλευτον εις επιτοπίους πόρους.

β)     Ο ανεφοδιασμός και διακομιδή τραυματιών από των πλέον προκεχωρημένων θέσεών μας ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ καιμέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ δυσχερέστατος και διά την διαδρομήν του απαιτούνται 5-6 ημέραι πορείας τουλάχιστον.

γ)     Διά την ασφάλειαν του άξονος εφοδιασμού κατά την προώθησιν εφοδίων απαιτούνται διηνεκώς ισχυρά κινητά και στατικά μέτρα προστασίας, αντιμετωπιζόμενα κατά τας εκάστοτε προωθήσεις διά της αναθέσεως της προστασίας των εις τον μοναδικόν εφεδρικόν Λόχον της 72 Ταξιαρχίας μέχρι Π.Κ.Ε. (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ).

        ι)     Ο λόχος ούτος ήτο λίαν ανεπαρκής διά την εξασφάλισιν φάλαγγος μεταγωγικών εξ 170 ημιόνων, υποβαλλόμενος εις εξαντλητικήν πορείαν διαρκείας 4 ημερών μετ’ επιστροφής τους.

        ιι)    Ήτο απαραίτητος ανάγκη όπως ο φόρτος της αναλαμβανομένης υπό τούτου αποστολής κατανέμεται διά της διαθέσεως και ετέρου επί πλεόν Τμήματος, εις τρόπον ώστε να ελαττούται κατά το ήμισυ κατανεμομένης ούτω της κοπώσεως διά εγκαταστάσεως ετέρου τμήματος αξιομάχου από ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ μέχρι ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.

        ιιι)   Ο εκεί εδρεύων Λόχος Χωρ/κής από απόψεως μαχητικής ισχύος δεν ήτο εις θέσιν να αναλάβη μίαν τοιαύτην σοβαράν αποστολήν.

               Έτερα διαθέσιμα τμήματα δεν υπήρχον λόγω της ανατεθείσης εις αυτά αποστολής επί τω σκοπώ της φράξεώς των από γραμμής ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΔΙΑ  – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ – κατερχομένων πρός Νότον οδεύσεων.

δ)     Ο διατεθείς διά την μετακίνησιν των πλέον μεμακρυσμένων τμημάτων της από περιοχής ΡΕΝΤΙΝΑΝ  -ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ ως χρόνος διά την συγκέντρωσιν όλων των τμημάτων της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ και την εν συνεχεία προώθησίν των πρός ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΝ και ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ, ητο λίαν ανεπαρκής.

ε)     Εν τούτοις χάρις εις τα ληφθέντα προκαταρκτικά μέτρα, της εγκαίρου αποσυμφορήσεως των μετόπισθεν της εγκαίρου προωθήσεως της διαθεσίμου διλοχίας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και παρά τας ελλείψεις της εις μεταφορικά μέσα και τας συναντηθείσας δυσκολίας διά την εξεύρεσιν τούτων κατωρθώθη και επραγματοποιήθη .

        ι)     Η συγκέντρωσις 2 ταγμάτων + διλοχία. Πυρ/ρχία 25 λιβρών συν Ολμαρχία και λοιπών Ταξιαρχικών τοιούτων εντός μιας ημέρας.

ιι)    Να εξοικονομήση χρόνον δύο ημερών διά την έγκαιρον προσαρμογήν της διατάξεως των τμημάτων τη εις την Β.Ε. (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) απέχουσα από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2 ημερών πορείας τουλάχιστον.

ιιι)   Να αχθή εις τον τελικόν αντικ. σκοπόν  ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΚΟΡΟΥΝΑ – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ εντός τριών ημερών αντί των προβλεπομένων 4 τοιούτων, παρά τας εδαφικάς δυσχερείας και τας καθ’ οδόν συναντηθείσας αντιστάσεις και εν μέσω πάντοτε δυσχερεστάτων εδαφικών και καιρικών συνθηκών.

ιυ)   Επέτυχε λόγω της ενσκηψάσης σφοδροτάτης χιονοθυέλλης τον ανεφοδιασμόν των αποκεκλεισμένων τμημάτων της ιδίας περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΦΤΕΡΗΣ, απ’ αέρος χάρις εις την προσωπικήν επέμβασιν του Διοικ. Σ.Στρατού κατόπιν αιτήσεως της Ταξιαρχίας.

 

Εν Λαμία τη 21 Απριλίου 1947

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

 Τ.Υ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Σύντομη Εκθεση, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ, 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύντομος Έκθεσις

Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» από 5ης Απριλίου μέχρι 12ης Απριλίου

Από 5ης μέχρι 8ης Απριλίου εγένοντο προκαταρτικαί κινήσεις των μονάδων, ίνα αχθώσιν περιμετρικώς της εκκαθαριστέας ζώνης και έναντι των κατευθύνσεων ενεργείας των.

Η εκκαθαριστέα ζώνη καθορίζεται.

 

Από Ανατολών

 

Από Νότου

 

Από Δυσμών

 

Από Βορρά

 

-υπό του ποταμού ΜΕΓΔΟΒΑ – είσοδοι υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΟΡΟΣ ΚΟΖΑΚΑ.

-υπό της ορεινής περιοχής ΦΟΥΡΝΑ νοτίως ΑΓΡΑΦΩΝ – γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ επί ΑΧΕΛΩΟΥ.

-υπό του ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι ΜΕΤΣΟΒΟΥ και

-υπό της εγκαρσίας οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Την 9ην Απριλίου και από 5.30’ ώρας αι Μονάδες υποστηριζόμεναι υπό Πυροβολικού ανεπτυγμένου κυρίως πρός ανατολάς της άνω ζώνης επέτυχον.

α)     Να γίνωσι κύριαι των εισόδων του υψιπέδου Νευροπόλεως εγκαίρως αρθεισών όλων των αντιστάσεων των αμυνομένων επί του υψιπέδου τούτου (Συγκρότημα ΙΙ Μεραρχίας).

β)     Να θέσωσι πόδα επί των γεφυρών του Αχελώου από δυσμών και να δημιουργήσωσι ευρέα προγεφυρώματα αιφνιδιαστικώς επί τούτου, ώστε η πρός δυσμάς διαφυγή των συμμοριτών διά των γεφυρών του Αχελώου να καταστή αδύνατος (Νότιον συγκρότημα VΙΙΙ Μεραρχίας).

γ)     Να εξασφαλίσωσι τους ορεινούς κόμβους ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΔΟΚΙΜΙ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ώστε η πρός βορράν διαρροή των συμμοριτών να κλεισθή.

δ)     Από Νότου να πιεσθώσι αι αντιστάσεις των συμμοριτών ωθηθέντων πρός ΑΓΡΑΦΑ και ΓΡΑΝΙΤΣΑ.

ε)     Τέλος ο κύριος όγκος των συμμοριτών (5 Τάγματα) να περικλεισθή εις περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑΣ διά τολμηράς αιχμής δημιουργηθείσης πράγματι υπό της 41ης Ταξιαρχίας καταλαβούσης διά του δεξιού της την ΑΡΓΙΘΕΑΝ (ΚΝΙΣΟΒΟΝ) και τμημάτων της VΙΙΙης διά γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ – ΠΕΤΡΩΤΟΝ πρός ΑΡΓΙΘΕΑΝ.

Από 9ης μέχρι 12ης η έκτασις της εκκαθαριστέας ζώνης διεχωρίσθη τελείως εις δύο τοιαύτας, εις την νοτίαν (περιοχή Αργιθέας Αγράφων) και εις την βορείαν (ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΚΡΑΝΙΑ).

Απώλειαι συνολικαί μέχρι 11ης Απριλίου

Συμμοριτών

 

 

Ημετέρων

Νεκροί εξακριβωθέντες

Αιχμάλωτοι

και υλικά τινά.

Νεκροί

    «

 

Τραυματίαι

23

21

 

1 Λοχαγός

(Πετρογιάννης)

3 Οπλίται

1 Οπλίτης

Εντύπωσις. Φαίνεται ότι οι συμμορίται εν τη προσπαθεία να αποφύγωσι την μάχην συνεκεντρώθησαν εις ΚΟΥΜΠΑΡΙΑΝΑ – ΒΛΑΣΣΗ – ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΣ ποταμός. Δυνάμεις των εκεί υπολογίζονται εις 3 Τάγματα – βορειότερον δε δύο (ΑΡΓΙΘΕΑ).

Πληροφορίαι φέρουσι, ότι 40-50% της δυνάμεώς των, ως στρατολογηθέντες βιαίως θα διαρρεύσωσι πρός τα χωρία των, οι λοιποί θα προσπαθήσωσι να διαφύγωσι πρός βορράν εν τάξει. Εν περιπτώσει αδυναμίας θα διαλυθώσι καθ’ ομάδας, ότε η λεπτομερής εξερεύνησις διά της πληροφορίας και προδοσίας θα φέρωσι προοδευτικώς εν χρόνω το επιδιωκόμενον αποτέλεσμα. Δυνάμεις, όθεν, Χωροφυλακής και Στρατού, αίτινες θα κριθώσιν αναγκαίαι, όπως παραμείνωσιν εις την περιοχήν των επιχειρήσεων θ’ αναλάβωσι το έργον τούτο.

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Εξέλιξη επιχειρήσεων, Β’ΣΣ/ΑΑΠ229/10 Απρ 1947


————————————————-

ΘΕΜΑ: Εξέλιξις επιχειρήσεων

«ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: ΙΙ (Τ.Σ.), VΙΙΙ, ΙΧ

Μεραρχίας

ΚΟΙΝΟΠ: Ι Στρατιάν,  Α’ΣΣ. .

(Α1),  Β’ΣΣ  (Α1)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 

 

Β.Σ.Σ./Α.Α.Π. 229/Α1

904 τη 10.4.47

Αι κατωτέρω οδηγίαι σκοπόν έχουσι να προσανατολίσωσι τους Διοικητάς των Μ. Μονάδων επί των γενικών γραμμών εξελίξεως των επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ εν χώρω και χρόνω.

Αι προβλέψεις αύται δύνανται να διαιρεθώσιν εις τας κάτωθι φάσεις:

 1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ

        α)    Κατάληψις κατοχή και διερεύνησις της περιοχής ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.695175) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.762090) – ΑΕΤΟΦΩΛΗΑ (Σ.774050) – ρους του ΜΕΓΔΟΒΑ – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6686) – ΓΡΑΝΙΤΣΑ (Χ.5383) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.442892) – ρους του ΑΧΕΛΩΟΥ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ (Σ.4522) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ (Σ.5718) – ΠΥΛΗ (Σ.6621).

        β)    Κατά την φάσιν ταύτην, διαρκείας ημερών τινων, θα χρησιμοποιηθώσιν άπασαι αι ήδη ευρισκόμεναι δυνάμεις πρός λεπτομερή και πλήρη διερεύνησιν της περιοχής. Κατά την αυτήν φάσιν αι Βορείως της γενικής γραμμής ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) μέχρι της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6353) – ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4659) – ΜΕΤΣΟΒΟΝ (με ανατολικόν όριον την οροσειράν ΚΟΖΙΑΚΑ -ναι- και δυτικόν όριον τον ΑΧΕΛΩΟΝ) δρώσαι δυνάμεις διαθέτουσαι κατά πρώτον λόγον τα απαραίτητα τμήματα πρός παρεμπόδισιν διαφυγής συμμοριτών πρός Βορράν είτε και πρός Δυσμάς, διά του υπολοίπου των δυναμεών των και εντός του ορίου του δυνατού θα προβώσιν εις την κατοχήν και διερεύνησιν των κυριοτέρων κατωκημένων τόπων εν αναμονή αφίξεως και ετέρων δυνάμεων εκ της Νοτίου περιοχής διά την πλήρη διερεύνησιν.

 1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ

        Μεταφορά δυνάμεων εκ της περιοχής Νοτίως ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) εις την Βορείως ταύτης περιοχήν διά την πλήρην διερεύνησιν ταύτης μέχρι της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

        Κατά την φάσιν ταύτην προβλέπεται και η επέκτασις βορειότερον διά την απελευθέρωσίν της αμαξιτής οδού ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4461) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

 1. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ

        Αύτη χαρακτηρίζεται διά της παραμονής επί τόπου εις αμφοτέρας  τας άνω περιοχάς (Βορείαν και Νοτίαν) των απολύτως απαραιτήτων δυνάμεων πρός εδραίωσιν της κατοχής (Τάγματα τινά Πεζικού μετά Ταγμάτων τινών Χωροφυλακής) με εντολήν την εξ ολοκλήρου επιβολήν της τάξεως, καταστροφήν τυχόν εμφανιζομένων μικροσυμμοριών και αποκατάστασιν του Κράτους του Νόμου.

        Άπασαι αι υπόλοιποι δυνάμεις θέλουσι συγκεντρωθεί εις ωρισμένους χώρους πρός ανάπαυσιν, αναδιοργάνωσιν και μεταφοράν των εις άλλας περιοχάς δι’ εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.

        Αι ανωτέρω φάσεις δίδονται μόνον υπό μορφήν γενικών ενδείξεων, της μεταπτώσεως από της μιας εις την άλλην γενησομένην προοδευτικώς.

        Δι’ ειδικών διαταγών το Σ.Στρατού θα καθορίζη τα της μετακινήσεως δυνάμεων, τροποποιήσεως ζωνών ευθυνών, οργανώσεως Διοικήσεως κλπ.

        Προς το παρον διανύομεν την πρώτην φάσιν.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.Σ.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Δεύτερη Φάση, Β’ΣΣ/ΑΑΟ230/10 Απρ 1947


ΘΕΜΑ:  Δευτέρα φάσις επιχειρήσεων

«ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: ΙΙ (Τ.Σ.) – VΙΙΙ – ΙΧ

Mεραρχίας

ΚΟΙΝΟΠ: Ι Στρατιάν (Α1)- Α’ΣΣ. .

(Α1)-Β.Σ.Σ.(Α1)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 

 

 

Β΄Σ.Σ./Α.Α.Π. 230

904 τη 10.4.47

Εν συνεχεία πρός την υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 229/10.4.47 διαταγήν  Β’ΣΣ  (Α1) καθορίζονται ως εξής τα της μεταπτώσεως από της πρώτης εις την δευτέραν φάσιν και τα της διεξαγωγής ταύτης.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΦΑΣΙΝ

 1. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ.

        Βαθμιαία απαγκίστρωσις των Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ δυνάμεών της, της ήδη Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ζώνης ευθύνης της μεταβιβαζομένης προοδευτικώς εις την ΙΙ Μεραρχίαν (Τ.Σ.), και μεταφορά των δυνάμεων τούτων Βορείως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, εις διάταξιν προσαρμοζομένην διά την περαιτέρω ως κάτωθι αποστολήν των.

 1. VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ.

        Προοδευτική συγκέντρωσις Βορείως ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ των αναγκαιουσών κατά την κρίσιν της δυνάμεων, εκ των ήδη Νοτίως τούτου τοιούτων και κατάλληλος διάταξις τούτων διά την περαιτέρω αποστολήν των.

Η περιοχή γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ καθώς και των λοιπών πρός Νότον γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΚΟΡΑΚΑ, ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ και ΤΕΜΠΛΑΣ θα πρέπη να φυλαχθώσι διά των απαραιτήτων δυνάμεων.

 1. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Τ.Σ.):

        Επέκτασις πρός Βορράν, αντικαθιστώσα τας Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ δυνάμεις της ΙΧ Μεραρχίας και ανάληψις της ευθύνης της μέχρι τούτου ζώνης.

 1. ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ:

        α)    Μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και ΙΧ Μεραρχιών: ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΑ (Σ.8024) (εις ΙΧ) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) (εις ΙΙ) – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ (εις ΙΙ) – ΚΑΡΑΤΣΟΥΝΙ (Σ.5120) (εις ΙΙ).

        β)    Μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και VΙΙΙ Μεραρχιών: ΠΡΟΠΑ (Σ.5218) (εις VΙΙΙ) – ΑΚΛΑΔΙΚ (Σ.5514) (εις ΙΙ) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (εις VΙΙΙ) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (εις ΙΙ) – ΜΟΥΖΙΚΙ (Χ.5696) (εις ΙΙ) και εν συνεχεία το όριον ως τούτο είναι καθωρισμένον δι’ Α.Α.Π. 195/3.4.47 διαταγής Β’ΣΣ./Α1 διά την VΙΙΙ Μεραρχίαν και το  Α’ΣΣ .

 1. ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

        α)    Τα ήδη τοιαύτα

        β)    Η ΙΙ Μεραρχία (Τ.Σ.) να έχη υπ’ όψιν της ότι ενδεχομένως μέρος των εις την διάθεσιν της ήδη Πεδινού Πυροβολικού και Όλμων 4,2’’ θα τεθή εκ νέου εις την διάθεσιν του  Β’ΣΣ  δι’ άλλας ανάγκας.

        γ)    Η ΙΙ Μεραρχία (Τ.Σ.) να έχη επίσης υπ’ όψιν της ότι ευθύς ως επιτεύχθη ο ανεφοδιασμός της 72 Ταξιαρχίας από Βορρά (ΚΑΡΔΙΤΣΑ  – υψίπεδον ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ) θα διαταχθή η προώθησις ταύτης Βορειότερον. Ούτω θα είναι δυνατόν προοδευτικώς να απαγγιστρωθούν δυνάμεις της ΙΙ Μεραρχίας (Τ.Σ.) διά μελλοντικάς επιχειρήσεις.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

        Θα καθορισθή υπό του Σ. Στρατού συναρτήσει της προόδου επιτυχίας του σκοπού των επιχειρήσεων προ της φάσεως. Κατ’ αρχήν δεν θα βραδύνη. Αι Μεραρχίαι να μελετήσωσιν από τούδε την ταχείαν μετάπτωσίν των εις την δευτέραν φάσιν. Αι ΙΙ (Τ.Σ.) και ΙΧ Μεραρχίαι να έλθωσιν από τούδε εις προσωπικήν επαφήν διά την ρύθμισιν του ζητήματος τούτου.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

        α)    Εις ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Σ.5222) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

        β)    Εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (Σ.5522) μεταξύ ΙΧ και ΙΙ (Τ.Σ.) Μεραρχιών

        γ)    Εις ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) και ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5302) μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και VΙΙΙ Μεραρχιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

        Η συντριβή των Βορείως της γραμμής ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) μέχρι και της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ συμμοριτών και η εκκαθάρισις της περιοχής ταύτης.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Ενέργεια από Νότου πρός Βορράν και από Βορρά πρός Νότον εν τω τετραπλεύρω ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

        α)    Αι ανωτέρω ενέργειαι ανατίθενται εις τας VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίας

        β)    Όριον ζωνών ενεργείας των: ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Σ.5222) – ΑΥΓΟ (Σ.5324) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) – ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Σ.5136) (άπαντα εις ΙΧ) – ΠΙΤΣΙΛΟΥΣ (Σ.4946) (εις VIII) – ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ (Σ.4850) (εις ΙΧ) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) (εις ΙΧ) – ΜΑΤΟΝΕΡΙ (Σ.4756) (εις ΙΧ).

        γ)    Σύνδεσμος μεταξύ VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών: εις ΠΥΡΡΑΝ (Σ.4932) εις αυχένα ΤΣΟΛΙΑΝΑ (Σ.4840), εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Σ.4851).

        δ)    Διατιθέμεναι δυνάμεις:

               ΙΧ Μεραρχία: Πάσαι αι εις την διάθεσίν της πλήν  των απαραιτήτως αναγκαίων διά την ασφάλειαν ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

               VΙΙΙ Μεραρχία Η 43 Ταξιαρχία και εκ των λοιπών αι κατά την κρίσιν της τοιαύται.

        ε)    Χρόνος εκτελέσεως: Ημέρα Η ορισθησομένη διά νεωτέρας διαταγής. Ρυθμός εκτελέσεως: κατ’ αρχήν συμφέρει η ταχεία κατάληψις και εκκαθάρισις των κυρίων κατωκημένων τόπων της περιοχής ταύτης. Η κατάληψις αύτη δεν θα πρέπη να αποβή εις βάρος του μεθοδικού αποκλεισμού απάντων των δρομολογίων των προσφόρων πρός διαφυγήν των συμμοριτών.

 1. Διά την ενέργειαν πρός απελευθέρωσιν και ελευθέραν χρήσιν της αμαξιτής ΜΕΤΣΟΒΟΝ  – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ εκδοθήσεται ετέρα εν καιρώ διαταγή.

 

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.Σ.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ» Ειδικά Δελτία 1-29


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ώρα 20.15’

9-4-47

Ειδικόν Δελτίον υπ’ αριθ. 1

 1.     Έναρξις Επιχειρήσεων 05.30 της σήμερον
 2.     Ενέργειαι Αποτελέσματα

        α.    ΙΙ Μεραρχία:

               ι.     32 Ταξιαρχία: Τμήματά της συνήντησαν μικράς αντιστάσεις εις ΚΕΡΑΣΙΑΝ Βορ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ (4 χιλ.) και ΤΣΙΦΛΙΚ (ΝΑ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ) κατελήφθησαν 10ην ώραν.

                      Ετέρα φάλαγξ συνήντησεν αντίστασιν εις ΠΕΖΟΥΛΑΝ ένθα εδόθη 3ωρος μάχη. ΠΕΖΟΥΛΑ κατελήφθη.

                      Εις συμμορίτης παρεδόθη.

               ιι.    36 Ταξιαρχία: Εσημειώθησαν αντιστάσεις εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (ΝΑ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ 5 χλμ.) υπερνικηθείσαι περί 15ην ώραν. Ομοίως εις ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (1,5 χλμ.)

        β.    ΙΧ Μεραρχία

               41 Ταξιαρχία: Συνήντησε αντιστάσεις ελαφράς εις ΚΟΤΡΩΝΙ Δυτ. ΠΥΛΗΣ 4 χλμ.) επί οδού πρός ΤΙΡΝΑΝ. Συνέχεια

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-χρησιμοποίηση αεροπορίας, Β’ΣΣ/ΕΑ/ΑΑΠ44014/5 Απρ 1947


ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: Σχέδιον χρησιμοποιήσεως Αεροπορίας

             κατά επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ:ΙΙ (Τ.Σ.)-VΙΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας

– Α’ΣΣ

-Δ.Α.  Β’ΣΣ  (Αεροδρόμιον)

Β.Σ.Σ./Α.Α.Π.44014/Ε.Α.

904 τη 5 Απριλίου 1947

ΚΟΙΝ:-1ην Στρατιάν

           -Ε.Α./Β΄ ΣΣ

           -Α1/Β΄ ΣΣ

           -Κ.Κ.Α.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕΣΩΝ

α)     Η χρησιμοποίησις των εις την διάθεσιν του ΣΣ τεθέντων υπό της Στρατιάς μέσων θα γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Σ.Στρατού.

β)     Αι αιτήσεις των Μ. Μονάδων θα απευθύνωνται υπό ένδειξιν προτεραιότητος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (0) πρός το Β’ΣΣ/Ε.Α.:

-Τακτικώς μεν (αρχής γενομένης από της Χ-1 ημέρας) καθ’ εκάστην μέχρι της 1830 ώρας διά τας προβλεπομένας ανάγκας των διά την επομένην.

-Εκτάκτως δε εις οιανδήποτε ώραν.

γ)     Εις ειδικάς περιπτώσεις το Σ.Στρατού δύναται:

-Να διαθέση δι’ ωρισμένον χρόνον αριθμόν τινα εξόδων εις Μ. Μονάδα τινά, εν τη περιπτώσει ταύτη αι αιτήσεις της Μ. Μοναδος ταύτης δέον να απευθύνωνται απ’ ευθείας εις Γραφείον Επιχειρήσεων Αεροδρομίου Λαρίσης, κοινοποιούμεναι και εις το Β΄ΣΣ./Ε.Α.

-Να εξουσιοδοτήση αεροπλάνον αναγνωρίσεως όπως προκαλέση άνευ επεμβάσεως του Σ.Στρατού, έξοδον διώξεως εντός καθοριζομένων ορίων χρόνου και αριθμού εξόδων.

δ)     Από της Χ-1 ημέρας τίθενται ανά 1 αεροπλάνον Ώστερ εις την διάθεσιν:

        -Της ΙΧ Μεραρχίας : εις Αεροδρόμιον ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

-Της ΙΙ Μεραρχίας (Τ.Σ.)  εις Αεροδρόμιον ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Η παραμονή ή μη των αεροπλάνων τούτων κατά την νύκτα εις τα ανωτέρω αεροδρόμια να ρυθμισθή δι’ απευθείας  συνεννοήσεως του Ε.Α.  Β’ΣΣ μετά των Μεραρχιών, αναλόγως των συνθηκών ασφαλείας.

 1.        ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Ισχυρά συμβολή της αεροπορίας εις την συντριβήν του εχθρού:

-Διά των πληροφοριών

-Διά της μαχητικής επεμβάσεως κατά του εχθρού

 1.        ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Παρέχονται υπό μορφήν ενδείξεως, θα επιβεβαιωθώσι αν δύνανται να τροποποιηθώσιν εν καιρώ αναλόγως της καταστάσεως (πληροφορίαι επί εχθρού).

α)     Διά την Χ-1 ημέραν

ι.     Περιωρισμέναι αναγνωρίσεις περιοχών

-υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ

-Κοιλάδος ΑΝΩ  Ροϋ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ

-Περιοχών γεφυρών ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ιι.    Παραπλανητικαί αναγνωρίσεις εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.

ιιι.   Επέμβασις Αεροπορίας διώξεως, βάσει των πληροφοριών.

ιυ.   Πτήσεις βορείως της γραμμής ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΠΥΛΗ να αποφευχθώσιν, εάν δεν παραστή ειδική εξαιρετική τις ανάγκη.

β)     Διά την Χ ημέραν

        ι.     Συνοδεία δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως και διώξεως των κινουμένων πρός Δυσμάς τμημάτων μεταξύ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ και ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ κατά τας πρώτας ώρας της ημέρας.

               Ενίσχυσις και συνέχεια δράσεως αεροπορίας βάσει των πληροφοριών.

ιι.    Αναγνώρισις κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας εις Άνω κοιλάδα ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ, περιοχάς ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και πρός ανατολάς, με ιδιαιτέραν σημασίαν εν τη περιοχή Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ – Γέφυρα ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ, με ιδιαιτέραν σημασίαν εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.

        ιυ.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, περιοχής ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        υ.    Σειρά προτιμήσεως:

               -η εν Β/ι ενέργεια

               -Εκ της Β/ιι η τοιαύτη Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ – Γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ.

               -Εκ της β/ιιι η τοιαύτη περιοχής ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.

        υι.   Φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις διά την ημέραν ταύτην υπό της Στρατιάς δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως, η Ε.Α./ Β’ΣΣ  να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.

γ)     Διά την Χ+1 ημέραν

Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:

        ι.     Κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ – ΤΥΜΠΑΝΟΝ – ΟΞΥΑ – ΦΥΛΑΚΤΙ – ΚΑΡΙΤΣΑ – ΒΡΑΓΙΑΝΑ – ΤΡΟΒΑ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΣΠΗΛΙΑ. Επίσης εις περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.

        ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, περιοχής ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ, περιοχής ΚΡΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού, ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ και γενικώτερον ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιυ.   Και την διά την ημέραν ταύτην φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις των εις την διάθεσιν του Σ. Στρατού μέσων αναγνωρίσεως διά τοιούτων της Στρατιάς. Ο Ε.Α. να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.

δ)     Διά την Χ+2 ημέραν

        Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών. Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:

        ι.     Είναι ενδεχόμενον η κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως να περιορισθή εις μικρόν μόνον (εσωτερικόν) μέρος της ανωτέρω εν παραγρ. γ/ι περιοχής (ενδεχομένως περιοχής ΑΛΩΝΙΑ – ΤΡΙΖΟΛΟΝ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΚΑΒΑΚΙΑ – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΒΛΑΣΗ) και εις την περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.

        ιι.    Εντατική αναγνώριςσις περιοχής ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΣ Ποταμός – ΤΥΡΝΑ – ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ – ΚΡΑΝΙΑ και περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

        ιιι.   Αναγνώρισις ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

ε)     Διά την Χ+3 και επομένας ημέρας του πρώτου χρόνου της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ

Ενδείξεις τινες παρέχονται

ι.     Κατ’ αρχήν μετάπτωσις της κυρίας προσπαθείας αναγνωρίσεως και διώξεως εις την γενικήν περιοχήν ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ποταμός – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχήν εν αμέσως δευτέρα σειρά επείγοντος, μεταξύ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού και της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ανατολικώς γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ.

στ)   Διά τον δεύτερον χρόνον της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (εκκαθάρισις βορείου Τμήματος του κλοιού)

        Νεώτεραι οδηγιαί

 1.        ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΔΙ’ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

α)     Δεν προβλέπεται δυνατότης εφοδιασμού δι’ αεροπλανων

β)     Ικανοποίησις αναγκών μεταφορών εν περιορισμένη κλίμακι και εις εξαιρετικας ανάγκας. Μέριμνα Ε.Α./Β’ΣΣ.

 1.        ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ:

α)     Όπως τα Τμήματα Στρατού Ξηράς εις πάσαν εμφάνισιν αεροπλάνων αναπτύσσωσι τα πλαίσια των διά την κατάδειξιν των θέσεών των. Δεν πρέπει να αναμένωσι σύνθημα (ρίψις φωτοβολίδων) εκ του αεροπλάνου. Η πιστή εφαρμογή τούτου είναι απαραίτητος διά τον προσανατολισμόν του αεροπόρου επί των φιλίων, την αποφυγήν φυσικού δισταγμού εν τη εκπληρώσει της αποστολής του και την αποφυγήν παροχής υπό του αεροπόρου συγκεχυμένων και ασαφών πληροφοριών.

β)     Διά την συνεννόησιν Τμημάτων Στρατού και αεροπλάνου εφαρμογή αυστηρώς υπό των πρώτων του κεκανονισμένου κώδικος σημάτων διά πλαισίων. Διά την εφέλκυσιν της προσοχής των υπεριπταμένων αεροσκαφών συνίσταται η εκσφενδώνισις φωτοβολίδων αναγνωρίσεως της ημέρας ή καπνογόνων χειροβομβίδων εφ’ όσον η ασφάλεια των Τμημάτων και ο εφοδιασμός των εις τα είδη ταύτα θα το επιτρέψωσι.

γ)     Οπως αι αιτήσεις δι’ επέμβασιν ώσι πλήρεις (θέσις και περιγραφή του στόχου, θέσεις φιλίων τμημάτων, απαραιτήτως ώρα εις ην ανταποκρίνονται τ’ ανωτέρω στοιχεία, επίσης ώρα πέραν της οποίας δεν υφίσταται ανάγκη εκτελέσεως της συγκεκριμμένης ταύτης αιτήσεως).

δ)     Προκειμένου περί αιτήσεως αναγνωρίσεως να δίδεται εν αυτή εις ποίον Σ.Δ. και πού ευρίσκεται αύτη δέον να ριφθώσιν αι πληροφορίαι δι’ ερματισμένου φακέλλου.

ε)     Τα Τμήματα Πεζικού δέον να εκμεταλλεύωνται τον χρόνον καθ’ ον υπεριπτάμενον αεροπλάνον άνωθεν των συμμοριτών, πολύ δε περισσότερον όταν βάλλη κατ’ αυτών, τους αναγκάζει να κρύπτωνται, να φροντίζωσι περισσότερον διά την ασφάλειάν των παρά να βάλλωσι κατά των Τμημάτων μας. Είναι στιγμαί λίαν πρόσφοροι διά την ταυτόχρονον εξόρμησιν του Πεζικού αποφασιστικώς κατά των συμμοριτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δ.Π./Α.Π

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

Εκθεση γεγονότων χ. Πλατανούλια 31 Μαρ-1 Απρ 1947, 612ΤΠΖ/3 Απρ 1947


612 ΤΑΓΜΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των γεγονότων εις το Χωρίον ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ κατά την Νύκτα της 31ης Μαρτίου πρός 1ην Απριλίου 1947

 1. Ιστορικόν

α)     Συμμορίται ανερχόμενοι εις 20 μεταξύ των οποίων και τινες έφιπποι την 0015 της 1-4-47 προσέβαλλον την εξ 26 κατοίκων ένοπλον φρουράν του χωρίου Πλατανούλια εκ Δυτικής και Βορείας κατευθύνσεως.

β)     Οι ένοπλοι χωρικοί προέβαλλον ασθενεστάτην αντίστασιν καίτοι αντελήφθησαν εγκαίρως τους επερχομένους Συμμορίτας. Επί πλέον ως εξηκριβώθη εκ της επιτοπίου ερεύνης του Αξιωματικού Πληροφοριών του Τάγματος, αι θέσεις ας κατείχον οι ένοπλοι χωρικοί ουδέν πλεονέκτημα αμύνης παρείχον.

Οι Συμμορίται εισήλθον ευχερώς εις το χωρίον και συνέλαβον 6 ενόπλους χωρικούς, οίτινες αυποχωρήσαντες είχον αποκρυφθή εις τινα θέσιν υποδειχθείσαν εις τους Συμμορίτας υπό 2 χωρικών οίτινες συλληφθέντες παρεδόθησαν εις την Υποδ/σιν Χωρ/κής Τυρνάβου. Οι συλληφθέντες χωρικοί εξετελέσθησαν υπό των συμμοριτών εκτός του χωρίου κατά την αποχώρησίν των. Συνέχεια

Ανακοινώσεις 5,6 Γενικού Αρχηγείου ΔΣΕ, ΔΣΕ/ΑΚΔΜ/ΕΓ3/ΑΠ77/3 Απρ 1947


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Κ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 77/78

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τα υπ’ αριθ. 5 και 6 Ανακοινωθέντα του Γενικού Αρχηγείου για τη δράση των τμημάτων των Αρχηγείων περιοχών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, καθώς και στοιχεία ωμοτήτων του εχθρού σε βάρος του λαού μας .

Με ανατυπώσεις σας, τηλεβόες κ.λ.π. να τύχουν πλατειάς εκλαϊκευσης στα τμήματα και στο Λαό, ιδιαίτερα δε τα ένοπλα τμήματα της μοναρχοφασιστικής ψευτοκυβέρνησης.

 

          Σ.Δ.Α. 3-4-47

ΚΙΚΙΤΣΑΣ

Παραλήπτες

Αρχηγεία Χασίων, Βοϊου-Γράμμου, Πιερίων-Ολύμπου, Βερμίου, Πάϊκου-Καϊμακτσαλάν, Κρούσσας, Νιγρήτας και Χολομώντα.

Συνημμένα

2 ανακοινωθέντα (σελίδες 18)

 

Για την ακρίβεια

Το ΙΙΙ Γραφείο

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ ΚΑΙ ΙΙα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5

Τα τμήματά μας σ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες κράτησαν την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων, έδωκαν γερά χτυπήματα στον εχθρό και τον ανάγκασαν να κλειστεί μέσα στα κέντρα. Στη διάρκεια του χειμώνα ο Δημοκρατικός μας Στρατός μεγάλωσε, οργανώθηκε, εκπαιδεύτηκε και σήμερα αποτελεί μια αρκετά σοβαρή δύναμη και εγγύηση για την απελευθέρωση του Λαού μας.

Οπλισμένος με ανώτερο ηθικό, με πίστη και αφοσίωση στην υπόθεση του λαού, με ανώτερο πνεύμα μαχητικότητας και αυτοθυσίας, με όλα τα πολεμικά μέσα που πήρε από τα χέρια του εχθρού, με την πείρα του ανταρτοπολέμου (παληά και καινούργια), ο Στρατός μας είναι έτοιμος να τσακίσει και την τελευταία εξαγγελλόμενη προσπάθεια για εξόρμηση των ενόπλων δυνάμεων του Αγγλόδουλου μοναρχοφασισμού και να δώσει το αποφασιστικό χτύπημα μέσα στα 1947.

Δίνουμε παρακάτω στοιχεία δράσης των τμημάτων μας στη χειμερινή περίοδο για τα Αρχηγεία Περιοχών που μας υπέβαλαν μέχρι στιγμής τα δελτία δράσης τους.

Στις 8-10-46 τμήμα μας που πήγαινε από Κίσσαβο πρός Όρθρυ και στη θέση «Μπασίτη-Χατζιμπαϊράκι» Φαρσάλων συγκρούστηκε με δυνάμεις ενόπλων συμμοριτών και χωρ/κής. Απώλειες του εχθρού νεκροί 6, τραυματίες ανεξακρίβωτοι. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την ίδια μέρα στην ίδια περιοχή το ίδιο τμήμα μας συγκρούστηκε με άλλη συμμορία σούρληδων υπό την αρχηγεία του αρχισυμμορίτη Σαμορέλη Ευαγγέλου με αποτέλεσμα να διασκορπιστεί η συμμορία. Απώλειες του εχθρού νεκροί 6 μεταξύ των οποίων και  ο αρχισυμμορίτης Σαμουρέλης και τα δύο παιδιά του, τραυματίες ανεξακρίβωτοι. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την ίδια μέρα στη θέση «Τσουρνάτ» το ίδιο τμήμα μας συγκρούστηκε με τις συμμορίες Μπίσδα και Καρακώστα. Απώλειες του εχθρού νεκροί 12. Λάφυρα 13 όπλα με ανάλογα πυρομαχικά, μερικές κάπες και 5 μουλάρια. Δικές μας απώλειες 1 ελαφρά τρραματίας.

Στις 13-10-46 τμήματά μας του Αρχηγείου Πηλίου προσέβαλαν κινούμενο τμήμα  χωρ/κής με σούρληδες (δύναμης περίπου λόχου) στα υψώματα Άνω Κερασιάς. Ο εχθρός αφού δέχτηκε ισχυρή πλευρική κίνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει αφού έκαψε τις βλαχοκαλύβες της Αλαταριάς. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Στις 15-10-46 τμήμα του Αρχηγείου Πηλίου επιτέθηκε κατά της μοναρχοφασιστικής  συμμορίας Μανού ή Σάντρη δύναμης περίπου 30 στο χωριό Μακρυνίτσα Πηλίου. Οι συμμορίτες πανικόβλητοι διέφυγαν πρός το Βόλο. Απώλειες του εχθρού 7 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Στις 18-10-46 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας συγκρούστηκαν στη θέση «Τσατάτ» Όθρυος με δύναμη χωρ/κής. Απώλειες του εχθρού 3 τραυματίες χωρ/κες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Στις 20 με 25-10-46 τμήματα του Αρχηγείου Πηλίου λευτέρωσαν τα χωριά Τσαγκαράδες και Πουρί του Πηλίου. Οι χωρ/κες του σταθμού χωρ/κής τράπηκαν σε φυγή πρός το Βόλο. Λάφυρα, ιματισμός και τρόφιμα του σταθμού χωρ/κής καθώς και 23 όπλα από αφοπλισθέντες ενόπλους της συμμορίας Καλαμπαλίκη.

Την ίδια περίοδο στη θέση «Χάνια» Ζαγοράς τμήμα του ίδιου Αρχηγείου έπιασε 3 αυτοκίνητα, έπιασε αιχμάλωτο 1 λοχία και πήρε λάφυρα : 2 οπλ/λα, 5 ατομικά όπλα, 15 χειροβομβίδες μιλς και ανάλογα πυρομαχικά. Ο λοχίας ήταν απεσταλμένος του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Ι. Πάντου για να εξοπλίσει συμμορίτες..

Στις 25-10-46 διμοιρία του Αρχηγείου Αγράφων συγκρούστηκε στο χωριό Θραψίνη Καρδίτσας με εχθρικό τάγμα και Χωρ/κες. Παρά τον αιφνιδιασμό και την κύκλωσή της ξέφυγε τελικά από τον κλοιό. Απώλειες του εχθρού 2 τραυματίες. Δικές μας 1 νεκρός.

Στις 26-10-46 τμήμα του Αρχηγείου Πηλίου συνεπλάκη με απόσπασμα χωρ/κής ενισχυμένο με την μοναρχοφασιστική συμμορία Καρακίτσου στη θέση «Κοκκινόγεια» του Πηλίου. Μετά τρίωρη μάχη ο εχθρός οπισθοχώρησε. Απώλειες του εχθρού νεκροί 6 και 10 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Στις 27-10-46 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Κισσάβου χτύπησε αυτοκίνητα με χωρ/κες στο χωριό Καλαμάκι Αγιάς. Απώλειες του εχθρού ένας ανθ/στής χωρ/κής νεκρός και 3 χωρ/κες τραυματίες. Λάφυρα, 1 τόμσον και ιματισμός. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Στις 31-10-46 τμήματα του Αρχηγείου Πηλίου απελευθέρωσαν τα χωριά  Ξουρίχτι και Μούδεση  αφοπλίζοντας τις ένοπλες ομάδες  Ε.Β.Ε.Ν.. Επίσης μπήκαν στο χωριό Μελισσάτικα (2000 μ. από το Βόλο) που κυνήγησαν τη συμμορία Τσέλιου πρός Βόλον.

Στις 7-11-46 τμήμα του Αρχηγείου Κισσάβου κυκλώθηκε από παντού από τμήματα της ορεινής ταξιαρχίας που ενεργούσε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Το τμήμα μας κατόρθωσε να ξεφύγει από τον κλοιό. Απώλειες του εχθρού 4 νεκροί και ανεξακρίβωτος αριθμός τραυματιών. Δικές μας 4 νεκροί.

Την ίδια μέρα άλλο Συγκρότημα του Αρχηγείου Κισσάβου ελισσόμενο ανάμεσα στον εχθρό χτυπήθηκε με αυτόν σε πολλά σημεία. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας απώλειες 7 νεκροί και 5 τραυματίες.

Την ίδια μέρα άλλο τμήμα του ίδιου Αρχηγείου λόγω της ομίχλης αιφνιδιάστηκε από τον εχθρό με αποτέλεσμα να σκοπτωθούν 3 αντάρτες. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός και 1 τραυματίας.

Στις 10-11-46 έφιππο τμήμα του Αρχηγείου Κόζακα προσέβαλε  αιφνιδιαστικά εχθρικό τμήμα 40-45 ανδρών στην τοποθεσία «Λειβάδια» Αγίας Παρασκευής με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του επικεφαλής ανθ/γού.

Στο πρώτο 10ήμερο του Δεκέμβρη τμήμα του συγκροτήματος Γούρας (Όρθρυς) του Αρχηγείου Θεσσαλίας επετέθηκαν κατά του σταθμού χωρ/κής Βρύνανα Αλμυρού. Νεκροί του εχθρού 4 χωρ/κες και 3 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 3 νεκροί.. Λάφυρα, 2 τόμσον, 6 τυφέκια με ανάλογα πυρομαχικά και ιματισμός.

Στις 11-12/11/46 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων σε συνεργασία με τμήμα του Αρχηγείου Ευρυτανίας χτύπησε τη φρουρά του χωριού Κλιτσό Ευρυτανίας δύναμης 80 ανδρών. Απώλειες του εχθρού νεκροί 2 και τραυματίες 5. Δικές μας νεκροί 2. Λάφυρα. 1 ατομικός όλμος, 1.000 σφαίρες εγγλέζικες., λίγες χειροβομβίδες και ιματισμός.

Στις 14-11-46 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Κισσάβου χτύπησε υτον εχθρό στα χωριά Χατζιμπαϊράκι και Σουλεμέζι Φαρσάλων. Απώλειες του εχθρού νεκροί 5 μεταξύ των οποίων ένας ενομ. Δικές μας απώλειες καμμιά. Λάφυρα 2 πολυβόλα ιταλικά, 26 όπλα εγγλέζικα, γερμανικά και ιταλικά, 1 πιστόλι, 2 άλογα και 3 σέλλες στρατιωτικές.

Την νύκτα 14 πρός 15-11-46 τμήματα του Αρχηγείου Ολύμπου κατέστρεψαν 3 χιλ. τηλ. γραμμής στο δρόμο Ελασσώνα-Κοζάνη και μάζεψαν 14 χιλμ. τηλεφωνικό σύρμα.

Την ίδια νύχτα τμήματα του Αρχηγείου Ολύμπου έκαναν αιφνιδιαστική κρούση στο χωριό Σάντοβο Ελασσώνας με άγνωστα αποτελέσματα. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Στις 17-11-46 τμήμα του Αρχηγείου Κισσάβου χτύπησε και εξόντωσε εχθρικό φυλάκιο 6 ανδρών στο χωριό Μακρυχώρι Λάρισσας. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός.

Στις 3-12-46 τμήμα του Αρχηγείου Κισσάβου χτύπησε σε ενέδρα  στο στενό των Τεμπών αυτοκίνητο με 10 στρατοχωρ/κες με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική εξόντωσή τους.

Στις 6-12-46 το ίδιο τμήμα στο ίδιο μέρος χτύπησε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τραυματισθούν περί τους 25  στρατοχωρ/κες που επέβαιναν του αυτοκινήτου.

Στις 7-12-46 τα ίδιο τμήμα στο ίδιο μέρος χτύπησε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7στρατοχωρ/κες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Στις 10-12-46  ένας αντάρτης του Αρχηγείου Κισσάβου σκότωσε 1 ανθ/στή Χωρ/κής και 1 χωρ/κα στο χωριό Τσαγέζι Λάρισας που είχε πάει για υπηρεσία.

Στις 2-12-46 τμήμα του Αρχηγείου Πηλίου ενήργησε επιθετική κρούση κατά του σταθμού χωρ/κής Μακρυνίτσας. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και ανεξακρίβωτοι τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Στις 4-5/12/46 τμήμα του Αρχηγείου Πηλίου αφώπλισε τους ένοπλους μοναρχοφασίστες του χωριού Συκή Πηλίου. Λάφυρα, 2 ατομικά όπλα με ανάλογες σφαίρες, 2 πιστόλια και 5 χειρ/δες..

Στις 9-12-46 τμήμα του Αρχηγείου Πηλίου συγκρούστηκε με δύναμη χωρ/κής και συμμοριτών στη θέση «Αηθανάσης» (Κουτίκια) του χωριού Λάγκου. Απώλειες του εχθρού 4 νεκροί, τραυματίες ανεξακρίβωτοι, αιχμάλωτοι 1 χωρ/κας. Λάφυρα, 3 όπλα με ανάλογες σφαίρες.

Στις 14-12-46 περίπολος του Αρχηγείου Κισσάβου σε συμπλοκή με εχθρική περίπολο συνέλαβε 2 αιχμαλώτους και σκότωσε έναν έξω από το χωριό Αθανάτι Αγυάς.

Στις 22-12-46 τμήμα του Αρχηγείου Πηλίου χτύπησε εχθρική δύναμη στα υψώματα του χωριού Κισσός Πηλίου. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας 1 νεκρός και 2 ελαφρά τραυματίες.

Στις 28-12-46 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησε στο χωριό Καραλάρ-Σοφάδων δύναμη 60 χωρ/κων και συμμοριτών με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 31-12-46 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Κισσάβου αφόπλισε τους ένοπλους μοναρχοφασίστες των χωριών Μελία και Σαχλανάρ Λάρισας. Λάφυρα, 1 πολυβόλο, 19 όπλα ιταλικά, λίγα πυρ/κά και 3 άλογα του Σούρλα.

Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Πηλίου χτύπησε εχθρική δύναμη χωρ/κων και συμμοριτών που κινούνταν από Κανάλια πρός Λέσχιανη. Απώλειες του εχθρού ένας νεκρός και 2 τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Το βράδυ της ίδιας μέρας τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων αφόπλισε τους ένοπλους μοναρχοφασίστες του χωριού Χάρμενα Καρδίτσας και πήρε λάφυρα, 13 όπλα.

Το ίδιο βράδυ τμήματα του Αρχηγείου Αγράφων έκαναν παρενοχλητικές κρούσεις στις φρουρές του εχθρού στα χωριά Φανάρι, Παλαιόκαστρο, Αγιοπηγή Καρδίτσας με άγνωστα αποτελέσματα.

Την νύχτα 1 πρός 2 Γενάρη τμήμα του Αρχηγείου Τζουμέρκων διέλυσε 20μελή ένοπλη συμμορία στο χωριό Κάψαλα (Τετρακόμου Άρτας). Τραυματίστηκε ο Αρχηγός της συμμορίας. Δικές μας απώλειες ένας νεκρός.

Στην 1-1-47 μια ομάδα του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησε δύναμη εχθρικού λόχου με αυτοκίνητα και ένα θωρακισμένο στη γέφυρα Κεσινικόλα και τον ανάγκασε να γυρίσει αμέσως στη βάση του.

Στις 3-1-47 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησε εχθρική δύναμη 100 περίπου συμμοριτών και χωρ/κων που μπήκε στο χωριό Λεοντάρι Σοφάδων και επεδίδονταν στο πλιάτσικο. Ο εχθρός τράπηκε σε άτακτο φυγή χωρίς να προλάβει να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Απώλειες του εχθρού ένας νεκρός συμμορίτης και 2 χωρ/κες τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Τη νύχτα 3 πρός 4-1-47 τμήμα ιππικού του αρχηγείου Αγράφων έκανε κρούση στους Σοφάδες με άγνωστα αποτελέσματα.

Την ίδια μέρα τμήμα ιππικού 25 ανδρών του Αρχηγείου Αγράφων κυκλώθηκε στο χωριό Μαζλί Δομοκού από 100 περίπου χωρ/κες και συμμορίτες. Ύστερα από σκληρή μάχη το τμήμα μας κατώρθωσε να διαφύγει. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί. Δικές μας ένας νεκρός και ένας ελαφρά τραυματίας και εγκαταλείφθηκαν 18 άλογα.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Χασίων χτύπησαν εφοδιόπομπή του εχθρού στο δρόμο Γρεβενάκηπουργίο. Πήραν 60 κουραμάνας ένα δοχείο λάδι και κονιάκ. Επίσης πήραν και το ταχυδρομείο του εχθρού.

Στις 4-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Κισσόβου χτύπησαν τη  φρουρά του χωριού Ανατολή (Σελίτσιανη) Αγυάς που αποτελούνταν από 30 χωρ/κες και 30 στρατιώτες. Απώλειες του εχθρού 12 νεκροί, 8 τραυματίες, 7 αιχμάλωτοι μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της φρουράς Ιωαννίδης Δικές μας απώλειες 2 νεκροί και ένας τραυματίας. Λάφυρα 1 πίατ με 19 βλήματα, ένα οπλοπολυβόλο με ανάλογα πυρ/κά, 2 τόμιγκαν, 15 όπλα, 20 βλήματα ολμίσκου, χειροβομβίδες, κουβέρτες, ιματισμός και τρόφιμα.

Την ίδια μέρα ανατινάχτηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο με 3 στρατιώτες και τρόφιμα μεταξύ Μυλόγουστας και Δομένικου Ελασσώνας. Καταστράφηκε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκαν οι 3 στρατιώτες.

Την ίδια μέρα ανατινάχθηκε αυτοκίνητο στο δρόμο Ελασσώνας-Τυρνάβου με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 4-5/1/47 τμήματα του Αρχηγείου Τζουμέρκων λευτέρωσαν τα χωριά Καπρό, Καβαλλιώρα, Κορφάρι, Μυρόφυλλο.

Στις 5-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου αφώπλισαν το χωριό Πεντάβρυσο Καστοριάς. Λάφυρα 8 όπλα και πυρ/κά.

Στις 6-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου κατέσχεσαν το ταχυδρομείο της αστυνομίας Αυγερινού που μεταφέρονταν απ’ το Τσοτύλι. Την ίδια μέρα το ίδιο τμήμα αιφνιδίασε τη φρουρά Αυγερινού με πολυβολισμούς.

Στις 7-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Πηλίου συγκρούστηκαν με εχθρικά τμήματα του μηχανοκινήτου τάγματος χωρ/κής και τις συμμορίες των Τσέλιου και Καρακίτσου από Βόλο, Κανάλια και Μακρυνίτσα με αντικειμενικό σκοπό να κάνουν εκκαθ. επιχειρήσεις. Τα τμήματά μας κατώρθωσαν και καθήλωσαν τον εχθρό σ’ όλες τις κατευθύνσεις της κίνησής του και τον ανάγκασαν την ίδια μέρα να επιστρέψει στις βάσεις του εξόρμησης υποχωρώντες άτακτα πριν απ’ το μεσημέρι. Οι απώλειες του εχθρού υπολογίζονται σημαντικές χωρίς να εξακριβωθούν λεπτομερειακά. Δικές μας απώλειες 2 νεκροί.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου κατέστρεψαν την τηλεφωνική γραμμή Άργους Ορεστικού-Βογατσικού σε μήκος 2000 μέτρα.

Την ίδια μέρα στο Δαμάσι Τυρνάβου ανατινάχτηκε από νάρκα στρατιωτικό αυτοκίνητο γεμάτο στρατό. Γλύτωσαν μονάχα 3 στρατιώτες.

Στις 8-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Πιερρίων χτύπησαν απόσπασμα χωρ/κής που κινήθηκε από Ρυάκια πρός Τόχοβα-Ίσβορο. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 1 τραυματίας. Δικες μας καμμιά.

Στις 9-1-47 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησε και έτρεψε σε φυγή εχθρικό τμήμα και συμμοριτών στο χωριό Ζαρχανάδες Σοφάδων. Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Βίτσι αφώπλισε το χωριό Πολύκαρπο και πήρε 4 όπλα.

Τη νύχτα 9 πρός 10-1-47 μικρό τμήμα του αρχηγείου  Τζουμέρκων μπήκε στο χωριό Δειψό που κατείχετο από ένοπλα τμήματα του μοναρχοφασισιμού έκανε αναγνώριση των θέσεων του εχθρού, τοιχοκόλλησε προκηρύξεις και έβαλε παρενοχλητικά πυρά. Την ίδια νύχτα άλλα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου προσέβαλαν με παρενοχλητικά πυρά τα φυλάκια Μυροφύλλου και Κορφαριού.

Στις 10-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησαν απόσπασμα 70 χωρ/κων μεταξύ Μελίκης-Παλατιτσίων και το ανάγκασαν να συμπτυχθεί στη βάση του. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Τζουμερκών αντιμετώπισε εχθρικό λόχο επί 2 ½ ώρες στα ανατολικά υψώματα του χωριού Νεράϊδα. Ο εχθρός οπισθοχώρησε με το σούροπο εγκαταλείποντας υλικό. Ανεξακρίβωτες οι απώλειες του εχθρού. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μερα τμήματα του Αρχηγείου Βερμίου χτύπησαν τον εχθρό στο δημόσιο δρόμο Βερροίας-Κοζάνης κοντά στην Καστανιά. Απώλειες του εχθρού άγνωστες. Δικές μας καμμιά. Την ίδια μέρα άλλο τμήμα του ίδιου Αρχηχγείου κοντά στη Γεωργιανή και στο δημόσιο δρόμο χτύπησε εχθρικό αυτοίνητο με χωρ/κες που έρχονταν για βοήθεια της Καστανιάς. Απώλειες του εχθρού 5 νεκροί και 1 τραυματίας. Δικές μας 1 νεκρός.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Χασίων συγκρούστηκαν στη θέση Παληοκαρυά Δεσκάτης με εχθρική διλοχία Δεσκάτης. Απώλειες του εχθρού άγνωστες. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου αφώπλισαν το χωριό Τσακώνι Καστοριάς. Λάφυρα 7 όπλα.

Στις 11-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου κατέστρεψαν την τηλεφωνική γραμμή Νεστορίου-Καστοριάς και έκοψαν 75 στύλους.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Κισσάβου συγκρούστηκε στο χωριό Κουκουράβα Αγυάς με εχθρικό λόχο. Απώλειες του εχθρού  5 νεκροί και ανεξακρίβωτοι τραυματίες. Δικές μας 1 ελαφρά τραυματίας.

Στις 12-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Κόζιακα χτύπησε και έτρεψε σ άτακτο φυγή τμήμα χωρ/κής και συμμοριτών που πήγαινε στο χωριό Τόσκεση Τρικκάλων για πλιάτσικο.

Την ίδια μέρα ανατινάχτηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο γεμάτο πυρ/κά στο Δαμάσι Τυρνάβου από νάρκη που είχε τοποθετηθεί από το μηχανικό μας με αποτέλεσμα να καούν όλα τα πυρομαχικά και να σκοτωθούν οι 3 στρατιώτες που ήταν πάνω στο αυτοκίνητο.

Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Βίτσι χτύπησε σε ενέδρα στην περιοχή Μελισσότοπος Βασιλειάδος απόσπασμα χωρ/κής με οπλισμένους μοναρχοφασίστες και το διέλυσε. Αποτελέσματα άγνωστα.

Στις 13-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Βερμίου συγκρούστηκε με τον εχθρό στο Χρώμιο (δύναμη λόχου στρατού με χωρ/κή). Απώλειες του εχθρού άγνωστες. Δικές μας 1 νεκρός, 1 τραυματίας και 1 αγνοούμενος.

Την ίδια μέρα τμήματά μας του Αρχηγείου Βοϊου  κατέστρεψαν την τηλεφωνική γραμμή Γρεβενών- Αγίου Γεωργίου.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Βίτσι χτύπησαν στην Ασπρόγεια εχθρική δύναμη που κινήθηκε από το Αμύνταιο. Αποτελέσματα 6 νεκροί και 3 αυτοκίνητα γεμάτα τραυματίες. Δικές μας 1 νεκρός και 3 τραυματίες. Λάφυρα 1 ομαδικός όλμος με δύο σκοπευτικά μηχανήματα, 36 βλήματα και 1 ζεύγος κιάλια.

Στις 14-1-47 τμήματά μας του Αρχηγείου Χασίων συγκρούστηκαν στα υψώματα Τρικουκκιάς Γρεβενών με δύο λόχους στρατού και τους ανάγκασαν να συμπτυχθούν στη βάση τους (χωριό Αγιόφυλλο). Απώλειες εχθρού 2 νεκροί. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων αφώπλισε τους ένοπλους μοναρχοφασίστες του χωριού Νεζερού Δομοκού και πήρε λάφυρα 4 όπλα με 150 σφαίρες.

Στις 15-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Κόζιακα έκανε επιθετική κρούση στο φυλάκιο της πέτρινης γέφυρας της Πόρτας Τρικκάλων. Απώλειες του εχθρού 4 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου εχθρική δύναμη λόχου 120 ανδρών μαζί με 60 ενόπλους μοναρχοφασίστες του χωριού Κορισσού και 30 Βενιτοχ/κες στο χωριό Γέρμα Καστοριάς. Ο εχθρός τράπηκε σε φυγή αφίνοντας 2 νεκρούς (1 ανθ/γός) και 1 τραυματία. Πιάστηκαν αιχμάλωτοι 7 στρατιώτες και αφέθησαν ελεύθεροι. Δικές μας απώλειες καμμιά. Λάφυρα 1 ομαδ. όλμος με 36 βλήματα, 2 ατομ. ολμίσκοι με 16 βλήματα, 2 οπ/λα Μπρεν με 16 ταινίες και 7.500 φυσίγγια, 1 τόμσον, 8 ατομικά τυφέκια, 12 κουβέρτες, 15 αντίσκηνα, 10 στολές, 6 χλαίνες, 20 γυλιοί και πολλές παλάσκες.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Βοϊου κατάστρεψαν την τηλεφωνική γραμμή Γρεβενών-Κηπουργιού σε μήκος 2.000 μέτρα.

Την νύχτα της ίδιας μέρας μικρό τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων μπήκε μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης και έριξε προκηρύξεις.

Την ίδια νύχτα άλλο μικρό τμήμα του ίδιου Αρχηγείου μας έκανε κρούση κατά της φρουράς Μπραϊμι Καρδίτσας με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 16-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Πιερίων έκοψε την τηλεφωνική γραμμή Κατερίνης-Κολοκούρι και πήρε 3.200 μέτρα σύρμα.

Στις 17-1-47 τμήματα του Αρχηγείου  Γράμμου κατάστρεψαν την τηλεφωνική γραμμή Νεστορίου-Καστοριάς και πήραν 4.500 μέτρα καλώδιο.

Την ίδια μέρα άλλα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου χτύπησαν εχθρικό λόχο που κινήθηκε από το Άργος Ορεστικό πρός το χωριό Αυγή Καστοριάς και τον ανάγκασε να γυρίσει στη βάση του, με άγνωστα αποτελέσματα. Την ίδια μέρα άλλο τμήμα του ίδιου Αρχηγείου έκοψε την τηλεφωνική γραμμή Άργους Ορεστικού-Βογατσικού και πήρε 3.000 μέτρα καλώδιο.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Τζουμέρκων εμφανίστηκαν στα χωριά Συρράκο, Καλαρρύτες, Ματσούκι, Χρυσή, Παλαιοχώρι, Μηχαλίτσι, Προσήλιο και μίλησαν στα χωριά.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Κόζακα χτύπησαν εχθρική δύναμη λόχου με 150 συμμορίτες στο χωριό Καρούτια  Καλαμπάκας με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή ο εχθρός πρός Μουργκάνι Καλαμπάκας. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός, 2 τραυματίες και 2 αιχμάλωτοι. Δικές μας απώλειες 2 τραυματίες. Λάφυρα 3 όπλα εγγλέζικα, 5 ταινίες οπλ/λου γεμάτες φυσίγγια και 5 χειροβομβίδες Μιλς. Την ίδια μέρα μικρό τμήμα του ίδιου Αρχηγείου  έκανε αιφνιδιαστική κρούση κατά του εχθρικού φυλακίου της πέτρινης γέφυρας Πόρτας Τρικκάλων με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 19-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Κισσάβου χτύπησε εχθρικό λόχο που κινήθηκε από Αγυά πρός Νιβόλιανη. Απώλειες του εχθρού  νεκροί 2, πολλοί τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Στις 20-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησε εχθρική δύναμη 40 στρατιωτών με επικεφαλής ανθ/στή χωρ/κής που κινήθηκε από Λόφο πρός Τάχνιστα για να συλλάβει Δημοκρατικούς πολίτες και την ανάγκασε να συμπτυχθεί στις βάσεις της. Απώλειες του εχθρού 2 τραυματίες. Δικές μας καμμιά. Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Βίτσι χτύπησαν την εχθρική διμοιρία Λεχόβου. Απώλειες του εχθρού 2 δεκανείς αιχμάλωτοι και 15 στρατιώτες. Προσχώρησαν στις γραμμές μας 15 στρατιώτες. Λάφυρα 3 οπλ/λα μπρεν, 2 τόμσον, 1 ατομ.όλμος, 15 αγγλικά τυφέκια, πολλά πυρ/κά, 42 κουβέρτες και ιματισμός. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός. Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησαν εχθρική διλοχία στο χωριό Ραχούλα Καρδίτσας. Σε πολύωρη σκληρή μάχη (απ’ τις 9.30 το πρωί μέχρι 17.00 ώρα) ο εχθρός ανατράπηκε και κυνηγήθηκε σε απόσταση 1 ώρα από την Καρδίτσα. Απώλειες του εχθρού 4 νεκροί και 6 τραυματίες  (μεταξύ των νεκρών και ο Φασίστας Λοχαγός Μεταξας επικεφαλής της διλοχίας), αιχμάλωτοι 65 μεταξύ των οποίων και ο φασίστας ανθ/γός Σαραντόπουλος (έκαψε 17 σπίτια και 4 αχυρώνες στο χωριό Μεσινικόλα στις 14-11-46) και ο φασίστας ανθ/γός Καραγιαννίδης και 2 χωρ/κες άνευ θητείας. Λάφυρα 2 όλμοι ομαδικοί, με 25 βλήματα, 1 ατομ. όλμος , 7 οπλ/λα (6 εγγλέζικα και 1 μυδράλλιο) με 4.500 σφαίρες, 12 τόμσον με 1.500 σφαίρες, 40 όπλα με ανάλογα πυρ/κά, 1 ασύρματος, 1 ασυρματο τηλέφωνο και 3 ζώα με πλήρη σαγή.

Στο 2ο 10ήμερο του Γενάρη 1947 Τμήματα του Αρχηγείου Κόζακα συγκέντρωσαν απ’ τα χωριά Κουτσούφλιανη και Αργιθέας 34 όπλα με περισσότερες από 500 σφαίρες. Επίσης κατέστρεψαν τη γέφυρα Κουτσούφλιανης.

Στις 20 και 21-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Βοϊου συγκρούστηκαν επί διύμερο με εχθρικές δυνάμεις 2 λόχων στρατού και 150 χωρ/κων και εξοπλισμένους πολίτες από Γρεβενά και Άγιο Γεώργιο στις θέσεις μεταξύ Συδένδρου Ροδιάς και Κοντόβλανης περιοχής Γρεβενών και τις ανάγκασαν να συμπτυχθούν στα Γρεβενά. Απώλειες του εχθρού 22 νεκροί και τραυματίες. Δικές μας 1 νεκρός.

Στις 21-1-47 τμήμα μηχανικού του Αρχηγείου Κισσάβου ανατύναξε τη μηχανή του τραίνου των Σ.Ε.Κ. κοντά στο χωριό Μακρυχώρι Λάρισας. Η μηχανή έπαθε σοβαρές ζημιές. Την ίδια μέρα άλλο τμήμα κατέστρεψε το δημόσιο δρόμο των Τεμπών. Ανατίναξε το δρόμο σε 2 σημεία και κατέστρεψε 2 γεφύρια.

Στις 22-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Πιερίων κατέστρεψε 45 στύλους της τηλεγραφικής γραμμής Βερροίας-Κοζάνης και πήρε 9000 μ. σύρμα.

Την νύχτα 22 πρός 23-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Χασίων χτύπησαν αιφνιδιαστικά το φυλάκιο φρουράς Δομένικου. Απώλειες του εχθρού νεκροί 4. Δικές μας καμμιά. Λάφυρο 1 οπλ/λο Μπρεν, 1 ντουφέκι, 9 βλήματα ομαδικού όλμου, 2 χλαίνες, 2 ζεύγη άρβυλα, 2 στολές και 7 ταινίες οπλ/λου γεμάτες φυσίγγια. Την ίδια ώρα άλλο τμήμα του Αρχηγείου Χασίων χτύπησε το εχθρικό φυλάκιο Βούλας Τρικκάλων. Απώλειες του εχθρού 1 στρατιώτης αιχμάλωτος. Δικές μας καμμιά. Λάφυρα 4 ντουφέκια, 1 ατομικό ολμίσκο με 16 βλήματα, 2 κιβώτια πυρομαχικά, 4 σκηνές, 1 τηλέφωνο, 1 κάλυμμα οπλ/λου, 3 στρώματα, 3 γυλιοί, 4 χλαίνες, 2 ζεύγη άρβυλα και τα τρόφιμα του φυλακίου.

Στις 23-1-47 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων συνεπλάκη με εχθρική δύναμη 150 χωρ/κων και συμμοριτών στο χωριό Τσόμπα-Σοφάδων. Η μάχη βάσταξε όλη τη μέρα. Απώλειες του εχθρού 5 νεκροί και ανεξακρίβωτοι τραυματίες. Δικές μας 1 ελαφρά τραυματίας. Λάφυρα 5 άλογα με πλήρη ιπποσκευή, 2 όπλα με 50 σφαίρες και 5 κάπες.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου χτύπησαν σε ενέδρα αυτοκίνητο στο δρόμο Νεστορίου-Καστοριάς κοντά στο χωριό Κρανοχώρι. Αποτελέσματα. Σκοτώθηκε ο βασανιστής του Λαού λοχίας Παπαδόπουλος Α. και πιάστηκαν 10 αιχμάλωτοι στρατιώτες. Λάφυρα 1 οπλ/λο μπρεν με 500 φυσίγγια, 3 τόμσον με 380 φυσίγγια, 7 τυφέκια με πυρομαχικά. Το αυτοκίνητο κάηκε.

Την ίδια μέρα άλλα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου αφώπλισαν το χωριό Μαύροβο Καστοριάς. Λάφυρα 10 όπλα και 1 οπλ/λο μπρέντα. Σκοτώθηκε 1 ένοπλος συμμορίτης κατά τη σύγκρουση.

Στις 23-1-47 τμήμα μας του Αρχηγείου Κισσάβου συγκρούστηκε με εχθρικό λόχο υποστηριζόμενο από πυροβολικό στο χωριό Ομόλιο Λάρισας. Έγινε 6ωρη μαχη κατά την οποία ο εχθρός  είχε απώλειες σε νεκρούς 5 και τραυματίες 3. Μια διμοιρία του διαλύθηκε τελείως και τράπηκε σε φυγή. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την της 23 πρός 24-1-47 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου  Αγράφων μπήκε στην πόλη Καρδίτσα και μίλησε με τον τηλεβόα.

Στις 24-1-47 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων έκανε κρούση στο φυλάκιο της γέφυρας Κοπρεντζή Σοφάδων. Ύστερα  από την κρούση εχθρικές δυνάμεις κινήθηκαν από Σοφάδες, από γέφυρα Κοπρεντζή και Φάρσαλα. Το τμήμα χτύπησε τον εχθρό στο Κοπρεντζή και συμπτύχθηκε στο Καραλάρ Σοφάδων. Απώλειες εχθρού 5 νεκροί και ανεξακρίβωτοι τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Στις 25-1-47 τμήμα κομάντος του Αρχηγείου Βοϊου ανατύναξε τη γέφυρα Γρεβενών Κοζάνης στους 7 Λάκκους και κατέστρεψαν τη τηλεφωνική γραμμή Γρεβενών-Κοζάνης σε απόσταση 2 χιλμ. και πήραν το τηλεφωνικό σύρμα.

Στις 26-1-47 τμήμα του Αρχηγείου Κόζακα διέλυσε εχθρική δύναμη χωρ/κων και συμμοριτών που πήγαν στο χωριό Παναγία Τρικκάλων για πλιάτσικο. Οι συμμορίτες εγκατέλειψαν επί τόπου ζώα και πράγματα που είχαν πάρει από Δημοκρατικούς πολίτες.

Στις 31-1-47 τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου χτύπησαν το 28 φυλάκιο της Σλήμνιτσας, τη διμοιρία Σλήμνιτσας, τη διμοιρία Μονόπυλου, το 29 φυλάκιο Γιαναχωρίου και το 30 φυλάκιο Γιαναχωρίου-Καληβρύσης. Ο εχθρός ύστερα από μικρή αντίσταση αναγκάστηκε να παραδοθεί μπροστά στην ορμητικότητα και αποφασιστικότητα των ανδρών. Αποτέλεσμα. Όλη η δύναμη του εχθρού από 63 στρατιώτες και 1 αξ/κό αιχμάλωτοι. Λάφυρα 7 οπλ/λα μπρεν, 5 τόμσον, 2 πίατ, 1 ολμίσκος, 53 ντουφέκια, 2500 σφαίρες αγγλικές, 3000 σφαίρες τόμσον, 42 βλήματα πίατ, 30 βλήματα ολμίσκου, 350 χειροβομβίδες μιλς, 185 κουβέρτες, 65 στρώματα 65 αδιάβροχα, 65 γυλιοί, 65 σακκίδια, 1 τηλέφωνο, 1 πιστόλι φωτοβολίδων, 65 παλάσκες, 2 μουλάρια, 500 οκ. αλεύρι, 80 οκ. ζάχαρη, 120 οκ. όσπρια, 30 οκ. λάδι, 30 κιβώτια κονσέρβες, 5 κιβώτια γάλα, 10 ½ οκ. μακαρόνια, 3 κιβώτια μαρμελάδα, 3 δοχεία τσαί-καφφέ. Δικές μας απώλειες καμμιά. Απ’ τους παραπάνω συλληφθέντες οι 33 αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι κατατάχθηκαν στο Δημοκρατικό μας Στρατό.

Στη 1-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Κόζακα έκανε παρενοχλητική νυχτερινή κρούση στη φρουρά Μοργκάνι με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 2-2-47 διμοιρία του Αρχηγείου Βερμίου προσέβαλε 8 αυτοκίνητα στην Καστανιά-Βερμίου με αποτέλεσμα να παρθούν 34 φορτία διαφορα είδη, 500 ζεύγη άρβυλα, 200 οκ. σολοδέρματα διάφορα, 4 φορτία τσιγάρα, 189 οκ. νήμα και 9 εκατ. δρχ.

Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Κόζακα ανατίναξε την γέφυρα Ανάποδο-Σγάρι.

Στις 3-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτυπήθηκαν με εχθρικές δυνάμεις στα Ριζώματα Πιερίων. Εξακριβωμένες απώλειες του εχθρού 4 νεκροί και 3 τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την ίδια μέρα άλλα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου αντιμετωπίζοντας τον εχθρό που άρχισε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις  στην περιοχή Πιερίων που κράτησαν ως στις 14 Φλεβάρη. Χτύπησαν τις εχθρικές δυνάμεις στο Βελβενδό Σερβίων. Απώλειες του εχθρού εξακριβωμένες 3 νεκροί και 5 τραυματίες. Άλλο τμήμα μας ανατίναξε 1 αυτοκίνητο. Σκοτώθηκαν 4 χωρ/κες. Άλλα τμήματα κόψαν την τηλεφωνική επικοινωνία Βελβενδού-Κοζάνης. Από την επιχείρηση αυτή τα τμήματά μας πήραν λάφυρα 120 φορτώματα υλικό μεταξύ των οποίων 3.000 οκ. ζάχαρι, αλεύρι, κονσέρβες, 150 κουβέρτες και είδη αξίας 230-300 εκ. δραχμ.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησαν εχθρική δύναμη τάγματος επί δύο ώρες στο δρόμο Αικατερίνης-Μηλιάς. Απώλειες του εχθρού 6 νεκροί μεταξύ των οποίων και ένας διοικητής λόχου με βαθμό υπολοχαγού και 9 τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την ίδια μέρα άλλα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικό λόχο που κινήθηκε από Κατερίνη πρός Ρητίνη. Απώλειες του εχθρού 5 νεκροί και 4 τραυματίες. Δικές μας 1 νεκρός και 1 τραυματίας.

Στις 4-2-47 τμήμα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησε στο Πλατύδρομο Πιερίων εχθρική φάλαγγα που κινήθηκε από Ρυάκια. Αποτελέσματα δεν γνώστηκαν. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήμα του ίδιου Αρχηγείου στον Πόρο Δασκίου Πιερίων σκότωσε έναν χωρ/κα. Την ίδια μερά άλλο τμήμα χτύπησε εχθρικό αυτοκίνητο στο δρόμο Αιγινίου-Κολινδρού με άγνωστα αποτελέσματα.

Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Βίτσι χτύπησε παρενοχλητικά τον εχθρό στην Κάτω Υδρούσα με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 5-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησαν τον εχθρό που κινήθηκε από Σκουτέρνα πρός Ριζώματα στη θέση «Αηλιάδες» έξω από το χωριό Ριζώματα. Απώλειες του εχθρού 4 νεκροί και 7 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου  Βίτσι χτύπησαν εχθρική δύναμη 150 ανδρών που κινήθηκε από την Κάτω Υδρούσα πρός την Άνω Υδρούσα. Ο εχθρός τράπηκε σε άτακτη φυγή πρός τα πίσω. Αποτελέσματα άγνωστα.

Στις 6-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησαν εχθρική δύναμη 150 ανδρών που κινήθηκε από Βελβενδό πρός Σκούλιαρη. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός και 1 τραυματίας. Δικές μας καμμιά. Ο εχθρός αναγκάστηκε να γυρίσει στη βάση του.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Βίτσι χτύπησαν εχθρικές δυνάμεις που κινήθηκαν από Στροτιούχου, Κάτω Υδρούσα, Άνω Υδρούσα και Τριανταφυλλιά. Απώλειες του εχθρού άγνωστες. Δικές μας 1 τραυματίας ελαφρά.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Βίτσι χτύπησαν τον εχθρό που κινήθηκε από Καστοριά και Φλώρινα για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στα υψώματα Δροσοπηγής. Η μάχη κράτησε όλη μέρα. Με επίθεση των τμημάτων μας ο εχθρός αναγκάστηκε να υποχωρήσει πανικόβλητος στη βάση του.

Στις 7-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησαν τον εχθρό και τα μεταγωγικά του στη θέση «Καλντερίμι» Βρυάζας. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 4 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Χασίων χτύπησαν εχθρική φάλαγγα 27 αυτοκινήτων και 2 τανκς στο χωριό Κεφαλόβρυσο στο δρόμο από Ελασσώνα πρός Δεσκάτη. Καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα του εχθρού, αιχμαλωτίστηκαν 8 στρατιώτες και 9 ένοπλοι μοναρχοφασίστες, Νεκροί και τραυματίες 15. Λάφυρα 1 οπλ/λο, 31 εγγλέζικα ντουφέκια, 11 ιταλικά ντουφέκια, 1 ελληνικό, 3 τόμσον και 11 στεν. Πυρομαχικά 100 εγγλέζικα φυσίγγια και 400 φυσίγγια τόμσον, 20 κουβέρτες, 1 αδιάβροχο, 9 χλαίνες, 8 στρατιωτικές στολές, 8 ζεύγη άρβυλα, 7 ζεύγη σκαρπίνια, 2 τόπια ύφασμα μαύρο, 4 οκ. ζάχαρη, 3 ρόλοι σολόδερμα, 1 συσκευή ασυρμάτου ταξιαρχίας πλήρης, 1 νοσοκομειακό σακκίδιο, 1 πιστόλι φωτοβολίδων και στρατιωτικά έγγραφα.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Μπούρινου-Σινιάτσικου  χτύπησαν τον εχθρό που βγήκε για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο χωριό Γέρμα. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 7 τραυματίες. Δικές μας 1 τραυματίας.

Στις 8-2-47 τα ίδια τμήματα υποχρέωσαν τον εχθρό να συμπτυχθεί στα πεδινά χωριά.

Την ιδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησαν τα μεταγωγικά του εχθρού που πήγαιναν τρόφιμα πρός Κόκοβα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 μουλάρια και να καθυστερήσει η αποστολή μια μέρα. Την ίδια μέρα άλλα τμήματα σε νυχτερινή κρούση προσέβαλαν αιφνιδιαστικά ουλαμό πυροβολικού στη θέση «Γκόρτσιο» Ρητίνης. Απώλειες του εχθρού 15 νεκροί και τραυματίες. Δικές μας καμμία.

Την ίδια μέρα τα τμήματα του Αρχηγείου Βίτσι με κατάλληλους ελιγμούς  διέφυγαν τον κλοιό του εχθρού πρός τα νώτα του. Έτσι απότυχαν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εχθρού παταγώδικα. Απώλειες του εχθρού άγνωστες. Δικές μας ένας τραυματίας.

Την ίδια μέρα μικρό τμήμα του Αρχηγείου Κόζακα έκανε νυχτερινή κρούση στη φρουρά Σαρακίνα με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 10-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Οίτης σε συνεργασία με διμοιρία του Αρχηγείου Παρνασσίδος ενήργησαν αιφνιδιαστική  επίθεση κατά της φρουράς Υπάτης αποτελουμένης από ένα λόχο στρατού 80 ανδρών και 26 χωρ/κες. Το εχθρικό τμήμα διαλύθηκε τελείως. Απώλειες του εχθρού 10 νεκροί, 7 τραυματίες και 45 αιχμάλωτοι μεταξύ των οποίων 1 αξ/κός και 1 χωρ/κας. Λάφυρα 3 οπλ/λα, 3 ατομικά αυτόματα, 45 αγγλικά ντουφέκια, 100 κουβέρτες, τρόφιμα και 2.840.000 δρχ. 5 στρατιώτες προσχώρησαν στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την ίδια νύχτα μικρό τμήμα του ίδιου Αρχηγείου ενήργησε αντιπερισπαστικά κατά των εχθρικών δυνάμεων Σπερχιάδας. Απώλειες δικές μας 1 νεκρός και 1 ελαφρά τραυματίας. Το ίδιο βράδυ τμήματα του Αρχηγείου Παρνασσίδος έκαμαν παρενοχλητική ενέργεια κατά των εχθρικών δυνάμεων Καστριώτισσας. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας καμμιά.

Το ίδιο βράδυ τμήματα του Αρχηγείου Δυτικής Στερεάς  κύκλωσαν το χωριό Βοϊτσά Ναυπακτίας και μ’ αιφνιδιαστική επίθεση εξουδετέρωσαν τις τρείς αντιστάσεις χωρ/κής και ένοπλων συμμοριτών. Πιάστηκαν αιχμάλωτοι 11 χωροφύλακες και 25 ένοπλοι συμμορίτες. Διέφυγαν 3 χωρ/κες. Χωρ/κες και πολίτες αφέθηκαν ελεύθεροι. Λάφυρα 2 οπλ/λα, 1 αυτόματο τόμιγκαν, 3 πιστόλια, 1 πιστόλι φωτοβολίδας, 40 χειροβομβίδες, 50 ατομικά ντουφέκια, πυρομαχικά διαφόρων τύπων σε μεγάλη ποσότητα όπως και είδη ιματισμού και υπόδησης.

Στις 8-2-47 τμήμα καταστροφών ανατίναξε τη σιδηρ. γραμμή Μπράλου-Δαδιού σε μήκος 20 μ. με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η διερχόμενη αμαξοστοιχία και να ανατιναχθεί η ατμομηχανή. Θύματα από το προσωπικό και τους επιβάτες δεν υπάρχουν.

Στις 9 και 10-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Κόζακα αφώπλισαν τα χωριά Ορθοβούνι, Τριγώνα και Πεύκη Καλαμπάκας και πήραν 11 όπλα.

Στις 10-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων έκανε παρενοχλητική κρούση σε φυλάκια του Δομοκού με άγνωστα αποτελέσματα.

Την 11 πρός 12-4-47 δύναμη λόχου του Αρχηγείου Χασίων ενήργησε αιφνιδιαστική επίθεση κατά της φρουράς Νεοχωρίου Τρικκάλων. Αποτελέσματα. Αιχμάλωτοι 35 στρατιώτες νεκροί και τραυματίες 15 μεταξύ των οποίων και ο λοχαγός Παπαϊωάννου. Λάφυρα 22 τυφέκια εγγλέζικα, 5 οπλ/λα Μπρεν, 1 πολυβόλο μπρέντα, 3 τόμσον, 1 πίατ με 4 βλήματα, 1 ταινία πολυβόλου, 1 ταινία πολυβόλου γεμάτη, 2.170 φυσίγγια εγγλέζικα, 19 χειροβομβίδες μιλς, 250 φυσίγγια τόμσον.

Στις 12-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Κόζακα συγκρούστηκε στα υψώματα του χωριού Ξυλοπάροικο με εχθρική δύναμη που υποστηρίζονταν από πολυβόλα και δύο όλμους. Απώλειες του εχθρού νεκροί 2 και τραυματίες 4. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Κισσάβου χτύπησαν εχθρική δύναμη τάγ/τος που κινήθηκε από Αγυά πρός Σελίτσανη, ήταν εφοδιασμένη με πολυβόλα, 3 ομαδικους όλμους και υποστηρίζονταν από αεροπλάνα. Η μάχη κράτησε ολόκληρη τη μέρα. Το απόγευμα ο εχθρός αναγκάστηκε να συμπτυχθεί στην Αγυά.

Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων έκανε παρενοχλητική κρούση κατά της φρουράς Μπραϊμι Καρδίτσας με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 13-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησε εχθρικά τμήματα στη θέση «Ουρανός» Ρητίνης. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 4 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Στις 14-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων χτύπησαν σε ενέδρα απόσπασμα χωρ/κής μεταξύ Ρυακίων-Τοχόβας. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα άλλα τμήματα χτύπησαν στο Μετόχι Κατερίνης  εχθρική δύναμη. Απώλειες του εχθρού ένας ανθ/γός νεκρός και 4 τραυματίες. Δικές μας καμμιά.

Την ίδια μέρα άλλα τμήματα χτύπησαν εχθρική δύναμη 200 ανδρών στο χωριό Ελαφίνα Κατερίνης. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός και 2 τραυματίες.

Την ίδια μέρα άλλα τμήματα χτύπησαν τον εχθρό που συμπτύσσονταν πρός Κατερίνη στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Σκουτέρνας. Απώλειες του εχθρού 2 τραυματίες. Στη σύμπτυξη του εχθρικού πυροβολικού, τρακτέρ προσέκρουσε σε νάρκη και κατεστράφη.

Έτσι απότυχαν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εχθρού που έγιναν με δύναμη 2.500 ανδρών, πυροβολικό και αεροπορία και τους στοίχισαν 42 νεκρούς εξακριβωμένους, 53 τραυματίες, 2 αυτοκίνητα και 1 τανκς καταστρεμένα. Τα τμήματά μας με ελιγμούς μέσα στην περιοχή τους και χτυπώντας τον εχθρό με ενέδρες και στα πλευρά και νώτα, ματαίωσαν τα σχέδια του εχθρού και τον ανάγκασαν να ξαναγυρίσει στις βάσεις του. Τα τμήματά μας σ’ όλες τις επιχειρήσεις που κράτησαν 11 μέρες (3-14/2) είχαν απώλειες μονάχα 1 νεκρό και 1 τραυματία.

Στις 14-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Μπούρινου-Σνιάτσικου ενεργώντας αντιπερισπαστικά χτύπησαν τον αστυνομικό σταθμό και το απόσπασμα Εράτυρας. Αποτελέσματα άγνωστα.

Την ίδια νύχτα άλλο τμήμα κατέστρεψε 5.000 μ. τηλεφωνική γραμμή και πήρε το τηλεφωνικό σύρμα. Την ίδια νύχτα ανατινάχθηκε η γέφυρα νοτίως Σιάτιστας στο δρόμο Γρεβενά-Κοζάνη και αποκόπηκε η συγκοινωνία.

Την νύχτα στις 16-2-47 τμήμα μας μπήκε στο χωριό Δούσκο-Πόρτας και πήρε τα όπλα των ένοπλων μοναρχοφασιστών.

Στις 21-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησε τη νύχτα αιφνιδιαστικά το σταθμό χωρ/κής Φανάρι Καρδίτσας οχυρωμένο μέσα στο κάστρο. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός – ο υπενωμοτάρχης Παπακυρίτσης. Λάφυρα 30 φορτώματα τρόφιμα δοσιλόγων. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την νύχτα 22 πρός 23-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησαν στο χωριό Πετροτό Φαρσάλων τη συμμορία του Σουρλικού Δίσα. Ο ίδιος λόγω του σκότους κατώρθωσε να ξεφύγει. Πιάστηκαν 6 αιχμάλωτοι και σκοτώθηκε ο στρατολόγος του Σούρλα στην περιφέρεια αυτή. Λάφυρα 8 ατομικά όπλα. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την ίδια νύχτα στο χωριό Ντινόμπαση Φαρσάλων άλλο τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων συνεπλάκη με δύναμη χωρ/κής και συμμοριτών. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός χωροφύλαξ. Λάφυρα 1 τόμιγκαν με πυρομαχικά.

Στις 23-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων συνεπλάκη στα υψώματα Κιτίκη Φαρσάλων με τη συμμορία του Σουρλικού Μπίζδα. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικες μας 1 ελαφρά τραυματίας.

Την ίδια νύχτα το μηχανικό σε συνεργασία με το ιππικό του Αρχηγείου Αγραφων ανατίναξε και κατέστρεψε ολοκληρωτικά σχεδόν τη σιδηροδρομική γέφυρα του Ενιπέα ποταμού κοντά στα Φάρσαλα.

Την ίδια νύχτα και σύγχρονα το ίδιο τμημα κατέστρεψε μια σιδηροδρομικη γέφυρα των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων 800 μ. έξω από τα Φάρσαλα και 150 μ. σιδηροδρομική γραμμή και ακόμη διέκοψε την τηλεφωνική επικοινωνία Φαρσάλων-Λαρίσης με την καταστροφή 5 στύλων.

Την ίδια νύχτα ανατινάχτηκε η οδική γεφυρα του Ενιπέα (Πασσά-Μαγούλα) και η γέφυρα Κακάρας κοντά στο Δομοκό πάνω στο δρόμο Δομοκό-Φάρσαλα. Στις 23-2-47 τμήματα του Αρχηγείου Κόζακα χτύπησαν και ματαίωσαν τα σχέδια εχθρικής δύναμης λόχου που διέθετε 1 ομαδικό όλμο και 2 αυτοκίνητα και κινούνταν από Πόρτα πρός Δραμίζη. Ο εχθρός επέτρεψε αμέσως στη βάση του.

Την νύχτα 23 πρός 24-2-47 συγκρότημα του Αρχηγείου Μπούρινου-Σνιάτσικου χτύπησε σε ενέδρα στη θέση «Μπουγαζι» 7 εχθρικά αυτοκίνητα που μετέφεραν ενίσχυση στα Γρεβενά και Νεάπολη όπου ενεργούσαν άλλα τμήματά μας.

Ενισχύσεις του εχθρού με άλλα 6 αυτοκίνητα και 6 τανκς  αποκρούστηκαν και καθηλώθηκαν επί 4 ώρες στο στενό «Μπουγάζι». Ο εχθρός χρησιμοποίησε για την απελευθέρωση των δυνάμεών του αεροπλάνα τα οποία μυδραλλιοβόλησαν επί 2 ώρες τις θέσεις των ανταρτών. Ο εχθρός απασχολήθηκε σχεδόν ολόκληρη τη μέρα και κατώρθωσε να φθάσει στη Σιατιστα τις βραδυνές ώρες. Απώλειες του εχθρού 10 νεκροί και 4 αυτοκίνητα γεμάτα τραυματίες.

Την ίδια νύχτα τμήματα του Αρχηγείου Χασίων και Βοϊου χτύπησαν τον Άγιο Γεώργιο και τους Μαυραναίους. Στον Άγιο Γεώργιο αποτελέσματα άγνωστα. Στους Μαυραναίους σκοτώθηκαν 9 χωρ/κες και τραυματίστηκαν 6. Όλες οι εχθρικές θέσεις εξουδετερώθηκαν. Σκοτώθηκαν και 15 πολίτες στα σπίτια των οποίων οχυρώθηκαν οι χωρ/κες και παραδίδονταν. Πολλούς απ’ τους χωρικούς που ήταν Δημοκράτες τους εκτέλεσαν οι χωρ/κες. Λάφυρα 3 οπλ/λα μπρεν, όπλα και πυρομαχικά και 50 φορτώματα ιματισμός και τρόφιμα.

Στις 24-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων έδωκε ολόκληρη τη μέρα επιθετικές μάχες κατά των συμμοριών Μπίζδα του ίδιου του Σούρλα και δυνάμεων χωρ/κής και στρατού στην περιοχή Φαρσάλων. Κατώρθωσαν να τρέψουν σε φυγή τον εχθρό και να λευτερώσουν τα χωριά Κισλάρ, Τσακερλή, Κοτσαλή, Άνω Στερλή και Κισπεκλή που κατείχαν οι συμμορίες του Σούρλα και οι χωρ/κες. Καταδίωξαν τον εχθρό μέχρι έξω από τα Φάρσαλα. Οι απώλειες του εχθρού είναι πολλές. Εξακριβωμένες απώλειές του είναι νεκροί 14 και 4 αιχμάλωτοι που αφέθηκαν ελεύθεροι. Λάφυρα 25 ατομικά όπλα, 1 τρίποδας πολυβόλου, 25 βλήματα ιταλικού ομαδικού όλμου, πλήρη 40 κάπες, πυρομαχικά, τρόφιμα και ιματισμός. Δικές μας απώλειες 1 ελαφρά τραυματίας.

Στις 25-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων που βρίσκονταν σε πορεία πολυβολήθηκε από 2 εχθρικά αεροπλάνα στη γέφυρα  Μαντασιάς Δομοκού. Απώλειές μας 1 ελαφρά τραυματίας.

Την νύχτα της ίδιας μέρας το μηχανικό του Αρχηγείου Αγράφων έκανε μεταξύ Καρδίτσας και Σοφάδων τις εξής καταστροφές. 1) Ανατίναξε τη σιδηροδρομική γέφυρα (σιδηρένια) 8μ. μεταξύ 82 και 86 χιλμ. 2) Δύο μικρές γέφυρες στην ίδια περιοχή. 3) 120 μ. σιδηροδρομικής γραμμής και 4) Απέκοψε την τηλεγραφική και τηλεφωνική επικοινωνία Καρδίτσας-Σοφάδων. Επίσης στην οδική συγκοινωνία έκανε τις εξής καταστροφές 1) Έκοψε τη γέφυρα Καπουτσή στο δρόμο Καρδίτσας-Παλαμά-Λάρισας. 2) Τη γέφυρα Παμίσου (Μπλιούρη) στο δρομο Καρδιτσας-Τρικκάλων. Εκεί πιάστηκαν και 5 αιχμάλωτοι συμμορίτες απ’ αυτούς που φύλαγαν τη γέφυρα και πήρε λάφυρα το μηχανικό μας 1 οπλ/λο.

Από 25-26/2/47 τμήματα του Αρχηγείου Κόζακα έκαναν αφοπλισμό των χωριών Παλλικαριά, Ροποτό, Βατσινιά και πήραν λάφυρα 15 όπλα και 500 φυσίγγια.

Στις 26-2-47 τμήμα ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων συγκρούστηκε με εχθρική δύναμη διλοχίας στρατού ενισχυμένη με συμμορίτες και υποστηριζόμενη από 2 τανκς, 2 όλμους, 1 αντιαρματικό και 3 αεροπλάνα. Η σύγκρουση διήρκεσε 3 ώρες και τελικά ο εχθρός απωθήθηκε. Απώλειες του εχθρού άγνωστες. Δικές μας 1 νεκρός, 3 τραυματίες και 8 άλογα σκοτώθηκαν από τα αεροπλάνα. Την ίδια μέρα άλλο τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων απέκρουσε επιθετικές ενέργειες εχθρικής διλοχίας κινούμενης από Μουζάκι πρός Γράλιστα και που υποστηρίζονταν με 4 πυροβόλα από το Μουζάκι και 2 πυροβόλα από Παληόκαστρο. Έπειτα από ολοήμερη μάχη ο εχθρός δεν κατώρθωσε να κινηθεί πάνω απ’ την Γράλιστα και συμπτύχθηκε στη βάση του. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός.

Στις 27-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Κόζακα αφώπλισε τους μοναρχοφασίστες του χωριού Πυαλία Τρικκάλων και πήρε 2 όπλα και 3 πιστόλια.

Την ίδια μέρα το ίδιο τμήμα χτύπησε εχθρικό τμήμα που πήγαινε στο χωριό Πυαλία και το έτρεψε σε φυγή.

Στις 28-2-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησε σε ενέδρα στη θέση «Βραχμάν-Αγά» στο δρόμο Λαμίας-Δομοκού φάλαγγα 5 αυτοκινήτων με χωρ/κες που συνόδευαν τρόφιμα για τη φρουρά Δομοκού. Όλα τα αυτοκίνητα αφού λαφυραγωγήθηκαν ανατινάχθηκαν. Απώλειες του εχθρού πάνω από 25 νεκροί, αιχμάλωτοι 5 χωρ/κες. Λάφυρα 4 οπλ/λα εγγλέζικα, 2 τόμιγκαν, 30 ατομικά όπλα, 2.000 φυσίγγια οπλ/λου, 15 ταινίες με σφαίρες τόμιγκαν, 1 πιστόλι, 25 χλαίνες, τρόφιμα και πολλά άλλα υλικά. Δικές μας απώλειες καμμιά.

Την νύχτα της ίδιας μέρας τμήματα των Αρχηγείων Αγράφων και Κόζακα έκαναν επιθετική κρούση στις φρουρές του εχθρού στο Μουζάκι και Πόρτα. Απώλειες του εχθρού νεκροί 1, τραυματίες 7 εξακριβωμένοι. Εξακριβωμένα τραυματίστηκε ο υπολοχαγός Κούρτης. Δικές μας απώλειες  νεκροί 3, τραυματίες 9.

Την ίδια νύχτα τμήμα μηχανικού του Αρχηγείου Αγράφων ανετίναξε 100 μ. σιδηροδρομικής γραμμής. Μία σιδηροδρομική και μια οδική γέφυρα των 10 μ. στο δρόμο Καρδίτσας-Φαναρίου.

ΙΙ.

Δίνουμε παρακάτω μερικά μόνον στοιχεία από τη «δράση» των ένοπλων μοναρχοφασιστικών δυνάμεων, δηλαδή τις ωμότητες που διέπραξαν σε βάρος του Λαού μια και δεν μπορούν να χτυπήσουν το Δημοκρατικό μας Στρατό.

Στις 25-1-47 μοναρχοφασίστες απ’ τη Λάγγα Καστοριάς δείραν απάνθρωπα χωρίς καμμιά αιτία το Δημοκρατικό πολίτη Ζήση Γιουρούκη απ’ το Νεστόρι Καστοριάς.

Στις 26-1-47 οπλισμένοι μοναρχοφασίστες και στρατός  μπλοκάρησαν το Νεστόρι Καστοριάς, έκαμαν έρευνα στα σπίτια και πλιατσικολόγησαν ό,τι βρήκαν.

Στις 31-1-47 συνέλαβαν και φυλάκισαν χωρίς αιτία στην Καστοριά τον κάτοικο Κυψέλης Α. Βάσσον που αργότερα τον απόλυσαν.

Στις 31-1-47 χωρ/κέσ Χιλιόδενδρού – Καστοριάς έπιασαν τα παιδιά του αντάρτη Π. Κυριαζάκη απ’το Χιλιόδενδρο που κρατούνται ακόμα στο σταθμό Χωρ/κής Άργους Ορεστικού.

Στις 10-1-47 χωρ/κες του σταθμού Μεσοποταμίας Καστοριάς πήγαν για δεύτερη φορά μέσα στο μήνα Γενάρη στο χωριό Καλοχώρι Καστοριάς και έπιασαν τους Δ. Κουμπιδέντην, Δ. Χατζήν και Πολυξένη Χατζή, τους ωδήγησαν στη Μεσοποταμία και τους κακοποίησαν απάνθρωπα.

Στις 11-1-47 χωρ/κες του ίδιου σταθμού πήγαν στο ίδιο χωριό και έπιασαν τα κορίτσια Ελένη Παπαβασιλείου και Θωμαή Καλημάνη. Τις ωδήγησαν στο σταθμό όπου τις κακοποίησαν απάνθρωπα. Την Θ. Καλημάνη την κρέμασαν απ’ τα μαλλιά και της βγήκαν ολόκληρες τούφες.

Στις 17-1-47 χωρ/κες και στρατός του Άργους Ορεστικού κύκλωσαν τη νύχτα το χωριό Αυγή. Επικεφαλής των χωρικών ήταν ο λήσταρχος Σκοτίδας απ’ το Άργος Ορεστικό. Πυροβόλησαν τους πολίτες που έβγαιναν το πρωί για δουλειά. Έδειραν άγρια τη γυναίκα του Κ. Γεωργίου, έκαναν έρευνα στο σπίτι του παπά και σ’ άλλα. Είχαν σκοπό να κάνουν πολλά αλλά τους εμπόδισαν τα τμήματά μας.

Στις 23-1-47 στρατός και χωρ/κες μπλοκάρησαν το χωριό Κρανοχώρι και έκαναν έρευνα σ’ όλα τα σπίτια των δημοκρατικών. Στο χωριό δεν βρήκαν νέους κα νέες γιατι όλοι για να γλυτώσουν απ’ τη μανία των «οργάνων τάξης» πήραν τα βουνά. Χτύπησαν απάνθρωπα τους Γεώργιο Πετρόπουλο 70 χρόνων, Μ. Ιωάννου 65 χρόνων, Ν. Παναγιώτου 60 χρόνων, Π. Γελατζίδη 70 χρόνων, Α. Νικολόπουλο 75 χρόνων, Γ. Καρανικόλα 70 χρόνων, Ε. Δασοτόπουλο, Α. Φωτόπουλο, Ι. Κυριακίδη, Δ. Νικολάου, Η. Νικολόπουλο, Δ. Νικολόπουλο, Α. Δασοτόπουλο, Η. Στεφανόπουλο, Φ. Φωτόπουλο, Β. Παπαβασιλείου, Δ. Ιωάννου. Πήραν στο Νεστόρι τους Β. Φωτόπουλο και Δασοτόπουλο που στο δρόμο τους κακοποίησαν απάνθρωπα. Πλιατσικολόγησαν απ’ το χωριό 100 οκ. μήλα.

Στις 24-1-47 στρατός και χωρ/κή έβαλαν με όλμους μέσα στο χωριό Μελισσότο Καστοριάς με στόχο τον άμαχο πληθυσμό ενώ στο χωριό δεν βρισκόταν ούτε ένας αντάρτης. Έπεσαν 15 βλήματα μέσα στο χωριό που τραυμάτισαν θανάσιμα την γριά Πανταβίτσα και κατάστρεψαν ένα σπίτι και 2 αχυρώνες, μετά άρχισαν τη γενική έρευνα και έκαναν πλιάτσικο. Έδειραν άγρια τους Γ. Γιούρο και τον Π. Πέτρο.

Στις 12-1-47 ο χτηνάνθρωπος Λιακόπουλος του σταθμού Κορισσού Καστοριάς με 26 χωρ/κες μπλόκαρε το χωριό Σταυροπόταμο Καστοριάς. Με πυροβολισμούς συγκέντρωσε τους κατοίκους στο χωριό και απ’ τη μανία του ήθελε να τους κάψει όλους ζωντανούς. Το χωριό σώθηκε γιατί εκείνη τη στιγμή  ακούστηκαν τα πολυβόλα τμημάτων του Δ.Σ.Ε. πρός την κατεύθυνση του χωριού και αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Η γριά Καλλιώπη Φιλίππου  που δεν μπορούσε να πάει στο σχολιό τη σκότωσε ο Λιακόπουλος στο κατώφλι του σπιτιού της. Πρόκαναν να κάψουν 8 σπίτια με όλα τα είδη διατροφής και 7 μάντρες.

Στις 14-1-47 χωρ/κες και οπλισμένοι μπράβοι της Μεσοποταμίας Καστοριάς συνέλαβαν τους Π. Τσαπέλα και την Ιορδάνα Τσάπα από την Κολοκυθού και τους ωδήγησαν στο σταθμό όπου τους υπέβαλαν σε φριχτά βασανιστήρια. Την Ιορδάνα την ξάπλωσαν κατά γης και χόρευαν επάνω της ενώ έπαιζε γραμμόφωνο, της έβαλαν βρασμένα αυγά και κρεμμύδια στις μασχάλες της. Την έκαμαν ελεηνή και την έρριξαν στις φυλακές Καστοριάς χωρίς να πειτρέψουν ούτε σε γιατρό να τη δει.

Στις 10-1-47 όργανα του σταθμού χωρ/κής Αιανής έπιασαν τους Γ. Σκαντέρη και Ζήση Κουρή και τους ξυλοκόπησαν στο χωριό τους Καισσαριά.

Την ίδια μέρα χωρ/κες της Σιάτιστας ξυλοκόπησαν τον Ν. Καλιαμπάκα από το Δαφνερό.

Στις 3-1-47 απόσπασμα χωρ/κων του Αγίου Γεωργίου  Γρεβενών έδειραν τους Δροβαττίκον Κ., Κιούρα Βασ., Γιαννούλα Τάκη και Βάγια Γρηγόρη απ’ το χωριό Αμυγδαλιές Γρεβενών.

Στις 24-1-47 μοναρχοφασίστες του στρατού υπό τον Πανταζή  μπλοκάρισαν το χωριό Πρετόρι και συνέλαβαν τους δημοκρατικούς  Σπύρο Πούλιο, Δημ. Κουμαντάρο, Χρ. Δημόκαν, Όλγα Μαντραβέλη, Εμμ. Παπαλεξίου,  Θαν. Παπακων/τίνου, Κωνσταντία Β. Παπακων/τίνου  που τους κρατούν ακόμη στο Δομένικο Ελασσώνας.

Στις 6-1-47 μοναρχοφασίστες του στρατού συνέλαβαν στη Μυλόγουστα Ελασσώνος τους δημοκρατικούς Ορέστη Τσακλατάκη, Βάϊο Τσάρα, Βασ. Ζγουραλή, Ζήση Σιμούλη, Χρήστο Τζωρτζή, Δημ. Δαλαμάγκα, Ι. Τριανταφύλλου, Σταμούλα Καλιαγκά που κρατούνται ακόμα στη Λάρισα.

Στις 6-1-47 μοναρχοφασίστες του στρατού συνέλαβαν απ’ το χωριό Βλαχογιάννη Ελασσώνας τους Ευθύμιο Μήσο και Θανάση Παπακυπριανό εαμίτες που κρατήθηκαν 9 μέρες στη Μυλόγουστα.

Στις 31-1-47 μοναρχοφασίστες συνέλαβαν το Β.Δ. Μπάρα από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι και τον κράτησαν 2 μέρες στο Τσιότι Τρικάλων.

Στις 4-2-47 μοναρχοφασίστες συνέλαβαν τους δημοκρατικούς Θανάση Τάψα, Χρ. Μπάρα, Ν. Γραμμένο από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι και τους κράτησαν στα Τρίκαλα 4 μέρες χωρίς λόγο.

Στις 6-1-47 στη Μαγούλα Ελασσώνος μοναρχοφασίστες του στρατού του λοχαγού Τριανταφύλλου ξυλοκόπησαν την Ελένη Στάμου Λιάκου  και το Δ.Κ. Λιάκου 14 χρόνων.

Στις 24-1-47 μοναρχοφασίστες του Λοχαγού Πανταζή στο Πραιτόρι Ελασσώνας ανατίναξαν τα σπίτια των Θωμά Καραγιάννη  και Κ. Λιάκου  με όλα τα υπάρχοντα. Επίσης έκαψαν 1 σπίτι, μια αχυρώνα και 1 σταύλο του Ι. Γρηγ. Παλιούρα με όλα τα υπάρχοντα.

Στις 4-2-47 εβενίτες του χωριού Πραιτόρι με επικεφαλής τον Κ. Ι. Στάμου πλιατσικολόγησαν από τα σπίτια των Χρήστου Καλύβα, Ν. Γραμμένο, Δ.Ι. Λιάγκα, Στέφου Παπαγγέλη, Δ.Ι. Αθάνατου, Θ. Νταλίση, Ι.Δ. Μαλάμου, Ν. Ηλία Μαλάμου, Α. Παναγιώτου, Ζήση Παπακων/τίνου, Ν.Ι. Παπά, Αποστόλου Δαμασουλιώτη, Δ.Π. Ευαγγέλου, Ι.Β. Γρεβενίτη, Β.Δ. Μπάρα, Α. Ι. Γιαννάκου , Σ.Δ. Μπόρα Ι. Δ. Δαμασουλιώτη συνολικά 2.000 οκ. στάρι, 2.600 οκ. νομή, 10 οκ. τυρί, 9 βελέντζες, 30 οκ. μαλλί, 18 γιδοπρόβατα, 4 γουρούνια, 14 μεγάλα ζώα αξίας πάνω από 2.500.000 δραχμ.

Στις 21-2-47 από αεροπορική επιδρομή του εχθρού και πολυβολισμούς στο χωριό Ζνίχοβο (Δεσπότης) σκοτώθηκε ο Άρης Ευαγγέλου Κων/τίνου 10 χρόνων, τραυματίστηκε η Ουρανία Ι. Πηγατσιώτη μητέρα, Αρχοντού Ι. Πηγατσιώτη κόρη και καταστράφηκαν τα κεραμίδια απ’ όλα τα σπίτια του χωριού. Το ίδιο πολυβόλησαν τα σπίτια και κάναν μεγάλες ζημιές στα χωριά Πηγαδίτσα, Αιμιλιανός και Σιταρά Γρεβενών.

Στις 6-2-47 εχθρικά αεροπλάνα βομβάρδισαν και πολυβόλησαν το χωριό Άνω Υδρούσα τραυματίστηκε 1 γέρος και μια γυναίκα. Έπαθαν ζημιές πολλά σπίτια και σκοτώθηκαν 4 πρόβατα.

Στις 4-1-47 δολοφόνοι της ΕΣΑ του 501 Τάγματος της 3ης ορεινής Ταξιαρχίας σκότωσαν στο χωριό Σκαμιά Ελασσώνος το Χρ. Μπακογιάννη και 1 άγνωστο.

Το Γενάρη του 1947 φασίστες του 503 τάγματος της 3ης ορεινής ταξιαρχίας σκότωσαν απ’ το ξύλο μέσα στο χωριό Δερελί Τυρνάβου τον εαμίτη Γ. Τσαπλέ.

Το Γενάρη του 1947 χωρ/κες έδειραν άγρια στο σταθμό Τσοτυλίου τον Ανδρέα Κοτόπουλο απ’ το Τσακνοχώρι και του έκοψαν τα δάκτυλα των ποδιών του.

Στις 9-2-47 το πυροβολικό του εχθρού χωρίς κανένα λόγο έβαλε από το Αγιόφυλλο στο χωριό Ανθρακιά Γρεβενών. Σκοτώθηκε η  Μαλαματή Σημαντράκου και τραυματίστηκε η Μαρία Στεφάνου και 2 βόδια της.

Στις 25-2-47 εχθρικά αεροπλάνα πολυβόλησαν την περιοχή Δομοκού και τραυμάτισαν βαρειά έναν πολίτη και σκότωσαν το γαϊδουράκι του.

Στις 25-2-47 βομβάρδισε το πυροβολικό τα χωριά Μεσενικόλα και Βούνεσι Καρδίτσας. Στο Μεσενικόλα κατάστρεψε 1 σπίτι.

Στις 9-2-47 το αντιτορπιλλικό Νο 14 και πλοιάρια της καταδίωξης έβαλαν στις περιοχές των χωριών Κεραμυδιού και Βενέτου Βόλου, έκαναν ζημιές σε σπίτια και προυξένησαν μεγάλες ζημιές στη Μονή Φλαμπουρίου όπου έπεσαν 50 βλήματα.

Ο Αγγλόδουλος μοναρχοφασισμός με την καθοδήγηση, υλική και ηθική βοήθεια των Άγγλων και Αμερικανών πατρώνων του, επιδιώκει να δαμάσει με όλα τα μέσα το ηθικό του Ελληνικού Λαού και να τον κρατήσει σκλάβο. Μα ο Λαός καθημερινά ατσαλώνεται, καθημερινά απαντάει στα πρωτοφανή τρομοκρατικά μέτρα των φασιστών, καθημερινά δυναμώνει τις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού και δίνει ολόπλευρη τη βοήθεια του στο Λαογέννητο Στρατό του παρά τη μανιασμένη λύσσα του μοναρχοφασισμού και των καθοδηγητών. Το αίμα των Λαϊκών Αγωνιστών που πέσαν και πέφτουν στον Αγώνα της Δημοκρατίας και Ανεξαρτησίας, γιγαντώνει το μίσος του Λαού και δυναμώνει το αγωνιστικό μέτωπο πάλης των πλατειών Λαϊκών μαζών.

Τιμή και Δόξα στους ήρωες νεκρούς

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ – ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ

 

Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου 1 του Μάρτη 1947

ΜΑΡΚΟΣ

Για την ακρίβεια

Το ΙΙΙ Γραφείο

Υπογραφή

————————————————-

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ & ΙΙα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Μάρτη τα τμήματά μας πέρασαν σε συνδυασμένες επιθετικές επιχειρήσεις και αντιμετώπισαν παλλικαρίσια τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εχθρού που έγιναν σε ορισμένους τομείς. Οι απώλειες του εχθρού στο Βέρμιο, οι επανειλημμένες προσπάθειές του για ενίσχυση και τροφοδοσία της φρουράς του Κηπουργιού που τελικά απέτυχαν παταγωδικά, η περίπτωση της άρνησης του στρατού στον τομέα Ρεντίνας-Φουρνάς να προχωρήσει παρά τα επανειλημμένα σαλπίσματα  «προχωρείτε – προχωρείτε» και τα άλλα χτυπήματα του Στρατού μας φανερώνουν το δυνάμωμα του Δημοκρατικού μας Στρατού, το χαμηλό ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της μοναρχοφασιστικής ψευτοκυβέρνησης και σημεία εσωτερικής αποσύνθεσής τους. Τα Γκεμπελίστικα ανακοινωθέντα της μοναρχοφασιστικής ψευτοκυβέρνησης με το στόμα του εθνοπροδότη υπουργού της Δημοσίας Τάξης Ζέρβα ή Γούτα που μιλάνε για συλλήψεις, σκοτωμούς, τραυματισμούς πολυάριθμων «συμμοριτών» δεν μπορούν να ξεγελάσουν ούτε τους οπαδούς τους, δεν μπορούν να εμπνεύσουν στο στρατό τους την πεποίθηση για την νίκη και να πετύχουν την «υπερένταση» των προσπαθειών που ζητάει ο Βεντήρης και ο Μάξιμος για τη «συντριβή» του Δημοκρατικού μας Στρατού. Αντίθετα οι συλλήψεις αθώων πολιτών και η εκτέλεσή τους, οι πολυβολισμοί με αεροπλάνα και κανονιοβολισμοί των κατοίκων με πυροβολικό χωρίς να είναι μέσα στα χωριά τους αντάρτες, οι γερμανικές κλούβες-γυναίκες μπροστά από τη φάλαγγα φανερώνουν την «νέα τακτική» και τα «νέα μέσα» που σκέπτεται να χρησιμοποιήσει ο θρασύδειολος εχθρός επιδιώκοντας να τσακίσει το ηθικό του Λαού.

Δίνουμε παρακάτω λίγα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι στιγμής απ’ τη δράση των τμημάτων μας και τη «δράση του εχθρού».

1) Από τη δράση των τμημάτων μας

Περί τα τέλη Φλεβάρη ο εχθρός, ύστερα από τις παταγώδικα αποτυχημένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στα Πιέρια (3-14/2/47 με 42 νεκρούς και 53 τραυματίες του εχθρού – με 1 νεκρό και 1 τραυματία δικό μας) δοκίμασε να ξεκαθαρίσει το Βέρμιο ρίχνοντας μεγάλες σχετικά δυνάμεις (πάνω από 2 ταξιαρχίες) που υποστηρίζονταν από πυροβολικό και αεροπορία. Τα τμήματά μας του Αρχηγείου Βερμίου σε αποφασιστικές σκληρές μάχες που βάσταξαν πάνω από 10 μέρες πέρασαν με εξαιρετική αποφασιστικότητα σε επιθέσεις στα πλευρά και νώτα του εχθρού και του προυξένησαν σοβαρές απώλειες ματαιώνοντας τελικά τα σχέδιά του. Απώλειες του εχθρού συνολικές 60 νεκροί και 150 τραυματίες εξακριβωμένες. Λάφυρα 3 οπλ/λα μπρεν, 20 ντουφέκια και 5.000 φυσίγγια. Απώλειες δικές μας 11 νεκροί και 17 τραυματίες. Δεν βρέθηκε καμμιά αποθήκη πολεμικού υλικού όπως ισχυρίζονται οι φασιστοφυλλάδες, γιατί οι αντάρτες δεν διαθέτουν αποθήκες πολεμικού υλικού. Το πολεμικό υλικό το παίρνουν απ’ τα χέρια του εχθρού, το διαθέτουν αμέσως για εξοπλισμό των εκατοντάδων νέων που κατατάσσονται στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος.

Την νύχτα 1-2/3/47 τμήματα του Αρχηγείου Χασίων χτύπησαν αιφνιδιαστικά τη φρουρά του χωριού Ρήμιο Σερβίων που αποτελούνταν από χωρ/κες, στρατιώτες και συμμορίτες δύναμης 150 ανδρών. Τα τμήματά μας με ανώτερο επιθετικό πνεύμα και χαρακτηριστική επιμονή στην εκπλήρωση της αποστολής που τους ανατέθηκε, ανέτρεψαν τη μια ύστερα απ’την άλλη τις φωλέες αντιστάσεων του εχθρού, ανατινάσσοντας τα σπίτια στα οποία ταμπουρώθηκαν οι φασίστες. Λόγω του ότι ξημέρωνε τα τμήματά μας αποσύρθηκαν χωρίς να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση. Κατά θετικές πληροφορίες ο εχθρός μετακόμισε στην Κοζάνη 3 αυτοκίνητα μεγάλα με νεκρούς και τραυματίες. Οι δικοί μας είχαν 1 νεκρό και 8 τραυματίες.

Στο χρονικό διάστημα 6-15 Μάρτη εχθρικές δυνάμεις του Β’ΣΣ κατέβαλαν τρείς απεγνωσμένες προσπάθειες να ενισχύσουν και τροφοδοτήσουν τη φρουρά του Κηπουριού δύναμης περίπου 200 ανδρών και που από 1 μήνα διακόπηκε ο εφοδιασμός τους σε τρόφιμα και άλλα υλικά λόγω του αποκλεισμού των δρομολογίων επικοινωνίας με τα κέντρα από τα τμήματά μας. Παρά την ενίσχυση των προσπαθειών του εχθρικού πεζικού με πυροβολικό και αεροπορία και παρά τη σύγχρονη κίνηση εχθρικών δυνάμεων από Μέτσοβο πρός Κρανιά και από Γρεβενά πρός γέφυρα Σπανού, οι εχθρικές προσπάθειες απότυχαν ολοκληρωτικά και η φρουρά του Κηπουριού αναγκάστηκε το βράδυ της 16 Μάρτη να φύγει από μυστικό δρομολόγιο αφού πέταξε μέσα σε πηγάδια τα περισσότερα πυρομαχικά και βλήματα όλμων και ολμίσκων που διέθετε έτσι.

Στις 6-3-47 δύναμη των Αρχηγείων Βοϊου και Χασίων που κρατούσε τη γεφύρα Σπανού αντιμετώπισε με πείσμα εχθρική δύναμη τάγματος που κινήθηκε από Γρεβενά για ενίσχυση και τροφοδοσία του Κηπουριού. Παρά το σφοδρό βομβαρδισμό των θέσεων των ανταρτών με πυροβολικό όλη τη μέρα, οι προσπάθειες του εχθρού απότυχαν. Οι αντάρτες τσάκισαν τις επιθετικές προσπάθειες του εχθρού και με αντεπιθέσεις τον υποχρέωσαν να γυρίσει ντροπιασμένος πίσω στα Γρεβενά. Εκτός από τις ανεξακρίβωτες απώλειες του εχθρού σε νεκρούς και τραυματίες πιάστηκαν 12 αιχμάλωτοι. Πάρθηκαν λάφυρα 1 πίατ και αρκετά όπλα και 40 φορτώματα ρουχισμός και τρόφιμα. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός.

Τη νύχτα 9-10/3/47 τμήμα του Αρχηγείου Χασίων παρενόχλησε το Κηπουριό. Το πρωί κινήθηκε από Γρεβενά εχθρική δύναμη τάγματος για ενίσχυση της φρουράς του Κηπουριού. Τα τμήματά μας αν και ολιγάριθμα αντιμετώπισαν με ενεργητική άμυνα τον εχθρό σε 10ωρη σκληρή μάχη. Τελικά ο εχθρός κάτω από την ορμητικότητα της επίθεσης των τμημάτων μας υπεχώρησε πανικόβλητος στα Γρεβενά. Πιάστηκαν 10 αιχμάλωτοι μεταξύ των οποίων 1 ανθ/στής και 1 λοχίας. Απώλειες του εχθρού σε νεκρούς και τραυματίες ανεξακρίβωτες. Εξακριβωμένοι τραυματίες 1 λόχαγός και 1 ανθ/γός. Λάφυρα 1 ομαδικός όλμος, 1 ατομικός ολμίσκος, 4 οπλ/λα μπρεν, πολλά βλήματα και πυρομαχικά και 10 φορτηγά ζώα φορτωμένα με ιματισμό και τρόφιμα.

Στις 15 Μάρτη οι εχθρικές δυνάμεις κινήθηκαν από Μέτσοβο πρός Κρανιά και από Γρεβενά πρός Γεφυρα Σπανού για την ενίσχυση του Κηπουριού. Οι εχθρικές δυνάμεις ενισχύονταν με πυροβολικό και αεροπορία. Τα τμήματά μας σε ολοήμερη σκληρή μαχη ανέτρεψαν τον εχθρό και τον κατεδίωξαν μέχρι έξω απ’τα Γρεβενά και μέχρι τα υψώματα μεταξύ Κρανιάς-Μηλιάς. Δεν γνώστηκαν ακόμα οι εχθρικές απώλειες. Εχθρικό αεροπλάνο που πολυβολούσε τα τμήματα μας από χαμηλό ύψος, βλήθηκε με επιτυχία και κατέπεσε στην περιοχή Γρεβενών.

Ύστερα από όλες αυτές τις αποτυχίες η φρουρά του Κηπουριού αναγκάστηκε να δραπετεύσει το βράδυ της 16 Μάρτη αφού έρριξε στα πηγάδια τα περισσότερα πυρομαχικά. Εξ (6) στρατιώτες παρέμειναν και προσχώρησαν στις γραμμές μας με τον οπλισμό τους, 1 οπλ/λο και 5 ντουφέκια.

Στο χρονικό διάστημα 7 με 14 Μάρτη τμήματα του Αρχηγείου Αγράφων περιοχής Θεσσαλίας, έκαμαν συνδυασμένες επιθετικές επιχειρήσεις και ματαίωσαν τα σχέδια του εχθρού για ενέργεια  εκκαθαριστικών επιχειρήσεων που προετοίμαζε από καιρό. Έτσι:

Στις 7-3-47 στο δρομο Μαυραχάδες-Κέδρος ανατινάχθηκε εχθρικό κάρρο που μετέφερε πυρομαχικά, από νάρκη που τοποθέτησε το μηχανικό του Αρχηγείου Αγράφων. Σκοτώθηκε 1 λοχίας και ο οδηγός του κάρρου.

Τη νύχτα 8 με 9-3-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων έκανε επιθετική κρούση κατά της φρουράς του εχθρού στο χωριό Θραψίμη και στο κάστρο Θραψιμιού δύναμης 250 περίπου ανδρών που υποστηρίζονταν και από πυροβολικό. Τα τμήματά μας μπήκαν ορμητικά μέσα στο χωριό, αιφνιδίασαν τον εχθρό, του προξένησαν απώλειες και του δημιούργησαν σύγχυση και πανικό. Απώλειες του εχθρού σε νεκρούς και τραυματίες πολλές αλλά ανεξακρίβωτες. Δικές μας απώλεις 2 τραυματίες.

Τη νύχτα της 9 πρός 10-3-47 το ιππικό του Αρχηγείου Αγράφων, περιόδευσε τα χωριά του κάμπου. Στο χωριό Μαυραχάδες κατεδίωξε 2 ενόπλους συμμορίτες συνεργάτες της χωρ/κής τους οποίους και εξώντωσε. Στο ίδιο χωριό το ιππικό πήρε λάφυρα 57 βλήματα όλμου ομαδικού πλήρη, που ανήκαν στο εχθρικό τμήμα στρατού που ήταν στο κέντρο.

Στις 10-3-47 άλλα τμήματα συγκρούστηκαν στα υψώματα  Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας με εχθρική δύναμη που είχε και Κρανιάδες μαυροσκούφιδες. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν παλλικαρίσια και κατώρθωσαν να διαλύσουν και να τρέψουν σε άτακτη φυγή τον εχθρό πρός το Καρπενήσι. Απώλειες του εχθρού 8 νεκροί και ανεξακρίβωτοι τραυματίες. Λάφυρα 1 οπλ/λο εγγλέζικο και 4 όπλα. Δικές μας απώλειες 4 τραυματίες.

Τη νύχτα της 11 έως 12-3-47 τμήματα πεζικού και ιππικού του Αρχηγείου Αγράφων έκαναν επιθετική κρούση κατά της φρουράς του χωριού Κέδρος, που είχε δύναμη 100 ανδρών, 1 πυροβολαρχία με 4 πυροβόλα και 3 τακνς. Οι αντάρτες μας με ακράτητη ορμή κατέλαβαν τους αντικειμενικούς σκοπούς που καθωρίστηκαν, διέλυσαν και έτρεψαν σε φυγή τον εχθρό πρός το ποτάμι. Πολλοί έπεσαν μέσα στο ποτάμι. Λάφυρα 1 οπλ/λο εγγλέζικο, 2 τόμιγκαν, 5 όπλα, πυρ/κά, κουβέρτες και ιματισμός. Καταστράφηκε 1 πυροβόλο και 1 αυτοκίνητο. Απώλειες του εχθρού 2 αυτοκίνητα γεμάτα σκοτωμένους και τραυματίες που μεταφέρθηκαν στους Σοφάδες. Πιάστηκαν αιχμάλωτοι 5 στρατιώτες. Ανάμεσα στους σκοτωμένους και 1 αξ/κός. Δικες μας απώλειες 1 ελαφρά τραυματίας.

Στις 11-3-47 τμήματα του Αρχηγείου Τζουμέρκων περιοχής Ηπείρου αντιμετώπισαν παλληκαρίσια εχθρική διλοχία στα υψώματα Νεράϊδας περιοχής Τζουμέρκων και μετά 4ωρη μάχη υποχρέωσαν τον εχθρό να συμπτυχθεί νύχτα πρός Βουλγαρέλι. Απώλειες του εχθρού 3 νεκροί και 5 τραυματίες εξακριβωμένες. Δικες μας 2 ελαφρά τραυματίες. Οι φασίστες κατά το σύστημα των Γερμανών για την εξασφάλιση της κίνησής τους, έβαλαν μπροστά από τη φάλαγγα 7 γυναίκες απ’ τα Θεοδωριανά. Έτσι τραυματίστηκε σοβαρά η Σία Ντούλα.

Στις 12-3-47 το μηχανικό του Αρχηγείου Αγράφων ανετίναξε την αμαξοστοιχεία των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων που μετέφερε χωρ/κες και στρατιώτες μεταξύ Καρδίτσας και Σοφάδων. Η αμαξοστοιχεία ανατράπηκε και καταστράφηκαν πολλά βαγόνια, η δε μηχανή του τραίνου αχρηστεύθηκε. Σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πολλοί χωρ/κες και στρατιώτες.

Την νύχτα της 12-13/3/47 μικρό τμήμα του Αρχηγείου  Αγράφων έκανε επιθετική κρούση στις φυλακές Καρδίτσας. Σκοτώθηκε ο σκοπός της φρουράς.

Τη νύχτα της 14-15/3/47 τμήματα του Αρχηγείου Αγράφων έκαμαν συνδυασμένες επιθετικές κρούσεις ευρείας κλίμακος στις φρουρές του εχθρού περιοχής Καρδίτσας ως εξής:

1)     Επιθετική κρούση στο σιδηροδρομικό σταθμό Καρδίτσας, με αποτέλεσμα να έχει ο εχθρός απώλειες 4 νεκρούς και 7 τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

2)     Επιθετική κρούση ενάντια στη φρουρά χωρ/κής και συμμοριτών που είναι οχυρωμένοι στο κάστρο του Φαναριού Καρδίτσας, με αποτέλεσμα 7 τραυματίες χωρ/κες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

3)     Νυχτερινή ορμητική επίθεση δυνάμεών μας ενάντια του οχυρωμένου στο Παληόκαστρο Καρδίτσας εχθρικού τάγματος. Οι μαχητές μας με πρωτοφανή ορμή, αποφασιστικότητα και αυτοθυσία πήδησαν πάνω απ’ τα πεδία ναρκών και τις παγίδες χειροβομβίδων, πέρασαν τα συρματοπλέγματα, ανέτρεψαν τα πρώτα εχθρικά τμήματα, μπήκαν μέσα στο χωριό και ήρθαν σώμα πρός σώμα πάλη με τον εχθρό, εξώντωσαν όλες τις εχθρικές εστίες ανατινάζοντας τα σπίτια που ήταν οχυρωμένος ο εχθρός με πίατ και εκρηκτικές ύλες. Οι απώλειες του εχθρού σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ξεπερνούνε τους 40 νεκρούς και τραυματίες. Δικές μας 1 νεκρός και 8 τραυματίες.

4)     Επιθετική κρούση στο Μπραϊμι Καρδίτσας κατά του αποσπάσματος Ζαρονικόλα που αποτελούνταν από χωρ/κες και συμμορίτες. Το τμήμα ενήργησε με ορμή και χτύπησε τον εχθρό που αμύνονταν μέσα σε οίκημα. Καταστράφηκε και κατέπεσε το οίκημα στο οποίο αμύνονταν οι χωρ/κες, από βλήμα πίατ. Εξακριβώθηκαν οι τραυματίες του εχθρού μεταξύ των οποίων και ο διοικητής του αποσπάσματος Ζαρονικόλας, τρομοκράτης και βασανιστής του Λαού της περιοχής Καρδίτσας, ο οποίος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Λάος της περιοχής μαθαίνοντας το θάνατο του τέρατος ανακουφίστηκε. Οι ξυλοδαρμοί, οι βασανισμοί, οι εκβιασμοί και οι κάθε είδους πιέσεις που έκανε στο Λάο της περιοχής αυτής το μαντρόσκυλο αυτό του μοναρχοφασισιμού είναι αμέτρητες. Δικές μας απώλειες 1 τραυματίας.

5)     Επιθετική κρούση στη γέφυρα Καρότσας κατά της εκεί φρουράς με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και γκρεμιστεί μια παράγκα που έμειναν μέσα οι άνδρες της φρουράς. Οι απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας απώλειες καμμία.

6)     Επιθετική κρούση ενάντια στη φρουρά Κρύας Βρύσης Καρότσας με άγνωστα αποτελέσματα.

Ο εχθρός εξ αιτίας των συνδυασμένων αυτών κρούσεων, πανικοβλήθηκε και ζάρωσε στη φωλιά του αναβάλλοντας τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Περιορίστηκε μονάχα σε βολή πυροβολικού ενάντια στα φιλήσυχα χωριά της περιοχής και εξυμνώντας με τις φασιστοφυλλάδες του τους νεκρούς «ήρωες», τους ζαρονικόληδες.

Το ίδιο βράδυ τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης χτύπησαν αιφνιδιαστικά τη φρουρά Τυμφρηστού που αποτελούνταν από 40 χωρ/κες και στρατιώτες. Η φρουρά με τα πρωτα πυρά εγκατέλειψε το χωριό και έφυγε πρός άγνωστη κατεύθυνση. Πιάστηκαν 2 αιχμάλωτοι στρατιώτες και πάρθηκαν λάφυρα ο εφοδιασμός σε τρόφιμα και ιματισμό της φρουράς.

Στις 14-3-47 τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων συγκρούστηκε με εχθρική διλοχία που πήγαινε από τα υψώματα Θραψιμιού πρός τα υψώματα Βουλγάρας. Ο εχθρός καθηλώθηκε κάτω από τα πειθαρχημένα και εύστοχα πυρά των ανταρτών μας. Χαρακτηριστικό είναι το ηθικό των δημοκρατικών στρατιωτών, που πολεμούσαν τραγουδώντας εορταστικά τραγούδια και φωνάζοντας τα εχθρικά ένοπλα τμήματα με τηλεβόες. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το χαμηλό ηθικό του εχθρού. Παρά τα επανειλημμένα προχωρείτε-προχωρείτε με τη σάλπιγγα, δεν κουνήθηκε κανένας πρός τα μπρος. Και με το δίκιο τους. Γιατί να θυσιάσουν τη ζωή τους; Για το χατήρι της χρεοκοπημένης και προδοτικής ολιγαρχίας του πλούτου; Ο στρατός και πάλι φανέρωσε τις διαθέσεις του ότι δεν θέλει να σκοτώνεται με τ’ αδέρφια του τους αντάρτες. Αυτό το βλέπουν οι φασίστες και καθυστερούν ακόμα την έναρξη των «μεγάλων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων» όπως τις λένε και συζητάνε ακόμα να παρατείνουν για 15 μέρες το νόμο περί αμνηστείας. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικες μας καμμιά.

2) Απ’ τη «δράση» του εχθρού

Το κυβερνητικό συγκρότημα των 7 υπερδυναμικών παράλληλα με την επιστράτευση όλων των δυνάμεών του για τη συντριβή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και γενικά του Λαϊκού κινήματος είχε αναγγείλει πολιτική αμερόληπτου κατευνασμού απέναντι των πολιτών. Και το κράτος «δικαίου» των Μαξίμου-Τσαλδάρη-Παπανδρέου-Ζέρβα ή Γούτα δεν άργησε να θέσει στην πράξη την πολιτική του απέναντι στο Λαό. Αχνίζει ακόμη το αίμα των δολοφονημένων απ’τους «εθνικόφρονες» δοσιλόγους, ταγματαλήτες εγκληματίες. Δεν έσβησαν οι φωτιές των πυρπολημένων χωριών και οι φωνές των βασανιζομένων. Εϊναι ακόμη νωπό το αίσθημα της φρίκης και του αποτροπιασμού που δοκίμασε ο Λαός από την καταστροφική και λυσσαλέα μεταχείριση που έτυχε από τις δυνάμεις του δοσίλογου μοναρχοφασισμού και της κατοχής. Και έρχεται τώρα η μοναρχοφασιστική κυβέρνηση της ενότητας των πιο μαύρων προδοτικών και αντιλαϊκών δυνάμεων, να βάλει σε εφαρμογή καινούργιες μέθοδες και καινούργια μέσα εξόντωσης του Λαού. Και τα νέα μέσα είναι το πυροβολικό και η αεροπορία. Φιλειρηνικά χωριά που οι κάτοικοί τους γεύονται την πίκρα της πείνας γιατί με τον αποκλεισμό τους απ’ τα καμποχώρια και τις πόλεις που επέβαλε  η κυβέρνηση, στερούνται και αυτού του ψωμιού – που τα δέρνει η ανέχεια και οι συμφορές του πολέμου και των ξενικών κατοχών, δέχονται μυδραλλιοβολισμούς και βομβαρδισμούς και δίνουν καινούργια θύματα αθώα και υφίστανται νέες καταστροφές χωρίς λόγο. Και υπόσχεται και νέα θύματα και νέες καταστροφές, η πολιτική του μίσους της κυβέρνησης του μοναρχοφασισμού. Τέτοια πολιτική «κατευνασμού» εφαρμόζει.

Στις 2/3-2-47 εχθρικά αεροπλάνα πολυβόλησαν τα χωριά της επαρχίας Γρεβενών Αιμιλιανός, Σιταρά, Πηγαδίτσα, Δεσπότης. Κατέστρεψαν τις στέγες πολλών σπιτιών. Στο χωριό Δεσπότι σκότωσαν τα δεκάχρονα αγοράκια Άρη Κων/τίνου και Ηρακλή Ευαγγέλου και τραυμάτισαν την Ουρανια Μαλέμα 48 ετών, την Αρχόντου Μαλέμα κόρη της, 19 ετών. Σκότωσαν επίσης και τραυματισαν πολλά ζώα των χωρικών.

Στις 9-2-47 βάλανε με πυροβολικό στα χωριά της επαρχίας  Καλαμπάκας Τρικοκιά, Ασπροκλησιά, Κριτσοτάδες και Ανθρακιά Γρεβενών. Στην Ανθρακιά σκότωσαν τη Μαλαματή Σημανδάκου και τραυμάτισαν τη Μαρία Στεφάνου και 2 βόδια της. Στο χωριό Κριτσοτάδες σκότωσαν 2 ζώα και τραυμάτισαν μια γυναίκα.

Στις 3-1-47 πυροβολικό από το Αμούρι Ελασσώνας έβαλε στο χωριό Βερδικούσια και γκρέμισε 2 σπίτια.

Τη νύχτα στις 3 έως 4-3-47 πυροβολικό έβαλε τα χωριά Πηγαδίτσα, Μαυραναίους, Αηγιώργη Γρεβενών με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 9-3-47 αεροπλάνα πολυβόλησαν το χωριό Ρεντίνα με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 25-2-47 αεροπλάνα πολυβόλησαν τη Μαντασιά Δομοκού  και τραυμάτισαν βαρειά έναν πολίτη και σκότωσαν το γαϊδούρι του.

Στις 25-2-47 πυροβολικό έβαλε από το Παληόκαστρο  Καρδίτσας στα χωριά Βούνεσι και Μεσενικόλα. Κατέστρεψε 1 σπίτι στο Βούνεσι.

Στις 11-3-47 στα ίδια χωριά πυροβολικό τραυμάτισε θανάσιμα την Κωνσταντινιά Αδάμου 23 ετών.

Στις 15-3-47 σκοτώθηκαν απ’ το πυροβολικό 2 ζώα στη Ραχούλα Καρδίτσας.

Στην 1-3-47 πυροβολικό έβαλε στο χωριό Πηγαδίτσα. Τραυματίστηκαν η Δέσποινα Ελευθεριάδου 9 ετών, Κυριακή Ελευθεριάδου 13 ετών και Αναστ. Κουτίδου 62 χρόνων.

Τη νύχτα της 8-3-47 τάγμα στρατού από Ελασσώνα, 1 λόχος από το Δομένικο και …

————————————————-

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 67

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7

Από 19 του Μάρτη μέχρι 2 Απρίλη και από 4 Απρίλη μέχρι αρχάς Μάη ο εχθρός ενήργησε τις «εαρινές» εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που από καιρό προπαρασκεύαζε, στις περιοχές Ρούμελης και Δυτικής Θεσσαλίας Τζουμέρκων. Στην τελευταία αυτή περιοχή διέθεσε 7 και πλέον ταξιαρχίες με προφανή σκοπό να επικρατήσει στο ορεινό συγκρότημα Αγράφων-Κόζιακα και ή να σπρώξει τους αντάρτες πρός Βορράν και τους αναγκάσει να μπουν σε εδάφη γειτονικών Βαλκανικών κρατών οπότε η Επιτροπή του ΟΗΕ θα διαπιστώσει την «έξωθεν» ενίσχυση ή να αναγκάσει τους αντάρτες να δώσουν μάχη εκεί που αυτός θέλει και έτσι με τα μέσα πυρός που αυτός διέθεσε να τους συντρίψει. Μέσα στο μήνα Απρίλη επίσης ο εχθρός ενήργησε τοπικές επιχειρήσεις στις περιοχές Πηλίου-Κισσάβου που απέτυχαν ολοκληρωτικά και έκανε προωθήσεις δυνάμεων στις περιοχές Χασίων-Αντιχασίων-Βοϊου-Γράμμου για την προετοιμασία της β.΄ φάσης. Τοπικές επίσης επιχειρήσεις έγιναν στις περιοχές Βερμίου-Πάϊκου-Καϊμακτσαλάν-Βίτσι-Χαλκιδικής-Νιγρίτας-Κιλκίς Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης-Όρθρυος χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα στο μήνα Απρίλη αναπτύχθηκε ο ανταρτοπόλεμος στην Πελοπόννησο με επέχταση πρός τις περιοχές Αχαϊας και Αρκαδίας και στην Κρήτη. Ο εχθρός απέτυχε ολοκληρωτικά στους σκοπούς που επεδίωκε με τις επιχειρήσεις της α.΄ φάσης. Οι αντάρτες στην κίνηση του εχθρού έδωκαν γερά χτυπήματα, χτύπησαν τον εχθρό στα πλευρά και νώτα και στους εφοδιασμούς του  και πέτυχαν διεισδύσεις σε καινούργιες περιοχές όπως στον Παρνασσό, στη Δωρίδα, τη Ναυπακτία και Τριχωνίδα, στην Άρτα, στις περιοχές Ιωαννίνων. Συνολικά ο εχθρός είχε απώλειες, απ’ όσα στοιχεία συγκεντρώσαμε μέχρι σήμερα από ορισμένες μονάχα περιοχές 1300 και πάνω εκτός μάχης σε νεκρούς, τραυματίες, αιχμαλώτους, αυτομόλους, παγωμένους. Ειδικότερα, οι απώλειες του εχθρού από τα υπάρχοντα στοιχεία είναι: νεκροί 519, τραυματίες 476, αιχμάλωτοι 131, αυτομόλοι 26, παγωμένοι 150, αυτοκίνητα κατεστραμμένα σε μάχες 21, αυτοκίνητα ανατιναγμένα από νάρκες 18, τανκς ανατιναγμένα 3. Κυριεύτηκαν λάφυρα 282 τυφέκια, 34 οπλ/λα, 27 ατομικά αυτόματα, 109.000 φυσίγγια, 3 ομαδικοί όλμοι, 100 βλήματα όλμου, 2 πολυβόλα, 2 μυδράλλια, 210 χειροβομβίδες, 3 πίατ. Ο εχθρός θριαμβολογώντας διακήρυξε ότι σύντριψε τους αντάρτες της Δυτικής Θεσσαλίας-Τζουμέρκων παραθέτοντας  φανταστικά νούμερα απωλειών. Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν πιθανόν να είναι και πραγματικοί δεν αφορούν όμως τις απώλειες των ανταρτών. Και αυτή τη φορά το χτύπημα δόθηκε στον ανυπεράσπιστο Λαό και τις οργανώσεις του. Ο θρασύδειλος και άτιμος εχθρός ρήμαξε κυριολεκτικά το Λαό της υπαίθρου και με τους κρατούμενους πολίτες άνδρες και γυναίκες έφτιαξε το μύθο των τεράστιων απωλειών των ανταρτών του Δημοκρατικού μας Στρατού. Ανακοινώνουμε στο Λαό και το Δημοκρατικό μας Στρατό τις πραγματικές απώλειες των ανταρτών για όσες περιοχές μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία και για το χρονικό διάστημα από 19 Μάρτη μέχρι τέλη Απριλίου 1947.

Νεκροί 52, τραυματίες 81, παγωμένοι 9, λιποτάκτες 13, αιχμάλωτοι 14, αγνοούμενοι 35. Σύνολο απωλειών 193.  Εξ άλλου στην ίδια περίοδο κατατάχτηκαν στο Δημοκρατικό μας Στρατό πάνω από 3.000 καινούργιοι συναγωνιστές.

Παρακάτω ανακοινώνουμε στοιχεία της δράσης των τμημάτων μας:

-Στις 25-3-47 τμήματα του Αρχηγείου Παρνασσίδας διέλυσαν και αφόπλισαν τους χωρ-κες του σταθμού χωρ-κής Δελφών. Πιάστηκε όλη η δύναμη. Ο επί κεφαλής Ανθυπομοίραρχος και ένας χωρ-κας αφέθηκαν λεύτεροι οι δε υπόλοιποι 4 χωρ-κες εγκληματίες και βασανιστές του Λαού – εκτελέστηκαν. Λάφυρα 2 οπλ/λα, 1 τόμσον, 15 τυφέκια  άφθονο πολεμικό υλικό, τρόφιμα, ιματισμός και υπόδηση, συνολικά 18 φορτία. Ταυτόχρονα διμοιρία καταστροφών και κομάντος ανατίναξε το μηχάνημα ύδρευσης του σιδηροδρομικού σταθμού Δαδιού και το κεντρικό κοροκμίλ και έκαψε 22 κρατικά αυτοκίνητα που ήταν εκεί και 2 αποθήκες, με βενζίνες και πετρέλαια.

-Στις 26-3-47 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου λαφυραγώγησαν στο 51 χιλ. του δρόμου Γραβιάς-Άμφισσας 7 αυτοκίνητα με στάρι του χίτη και γδάρτη του Λαού Παπαλεξανδρή. Κατεσχέθηκαν 9.000 οκ. στάρι και 6 λάστιχα. Την ίδια ώρα κάψανε στην ίδια θέση ένα αυτοκίνητο της ΥΕΚΑ.

-Στις 30-3-47 εχθρική φάλαγγα ενισχυμένη και με δύο τανκς χτυπήθηκε από τμήματα του Αρχηγείου Παρνασσίδας στην κίνησή της πρός Γρούνιστα και αναγκάστηκε να συμπτυχθεί. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός και 1 τραυματίας. Δικές μας καμμιά. Τη νύχτα της 30 πρός 31-3-47 ομάδα κομάντος μπήκε στο χωριό Βερνίστα  Λοκρίδος για πρώτη φορά.

-Την 1-4-47 συγκρότημα 45 ανδρών του Αρχηγείου Οίτης χτύπησε ενεδρευτικά και αποφασιστικά εχθρικό λόχο που κινήθηκε από Κολοκυθιά πρός Μάρμαρο και τον διέλυσε ολοκληρωτικά. Διέφυγε μόνο ο επικεφαλής του λόχου ταγματάρχης Βαλάσης με μερικούς άλλους. Απώλειες του εχθρού  15 νεκροί μεταξύ των οποίων και 2 αξ/κοί, 6 τραυματίες και 52 αιχμάλωτοι. Δικες μας απώλειες καμμιά. Λάφυρα 6 οπλ/λα, 10 ατομικά αυτόματα, 50 τυφέκια, 1 ολμίσκος, βλήματα ατομικού ολμίσκου και πίατ, …0.000 φυσίγγια και μεγάλες ποσότητες ιματισμού και υπόδησης.

-Τη νύχτα της 1 πρός 2-4-47 τμήματά μας ενήργησαν ισχυρή επιθετική κρούση, εναντίον τάγματος εγκατεστημένου στα υψώματα Μέγα Λάκκο και Νεράντζας  (περιοχή Απιδιάς). Κατελήφθη η Νεράτζα. Διάρκεια μάχης μέχρι πρωίας. Απώλειες του εχθρού πολύ μεγάλες, αλλά ανεξακρίβωτες, παρά την ισχυρή οχύρωση του (χαρακώματα ορθίου ανδρός). Δικές μας απώλειες 7 νεκροί και 8 τραυματίες. Λάφυρα 1 ολμίσκος ατομικός, 4 τόμιγκαν, όπλα, πυρομαχικά και λοιπά είδη σε αντίσκηνα κλπ. μιας διμοιρίας. Πιάστηκαν 2 αιχμάλωτοι.

-Στις 2-4-47 τμήματά μας του Αρχηγείου Αγράφων χτύπησαν αποτελεσματικά και καθήλωσαν τον επιτιθέμενο εχθρό στη θέση Ταμπούρια (Βαθύλακκου) με σοβαρές γι’ αυτόν απώλειες. Δικές μας 2 τραυματίες.

-Την ίδια μέρα ομάδα χτύπησε ενεδρευτικά τον εχθρό στη θέση Τρία Σύνορα (Βαθυλάκκου) με ανεξακρίβωτες γι’ αυτόν απώλειες. Δικές μας καμμιά.

-Την ίδια μέρα λόχος του Αρχηγείου Γκιώνας συγκρούστηκε  στη θέση Βλαχοβούνι Αλκοχωρίου με απόσπασμα χωρ-κής Ελατόβρυσης. Απώλειες του εχθρού 2 τραυματίες. Δικές μας καμμιά. Την ίδια μερα άλλος λόχος του ίδιου Αρχηγείου συγκρούστηκε με τη διλοχία Δεδούση στη θέση Μπότσιανη Παλαιοξαριού Δωρίδας. Απώλειες του εχθρού 6 νεκροί και άγνωστος αριθμός τραυματιών. Σκοτώθηκε και ο Διοικητής της Διλοχίας πρώην Ταγματασφαλίτης  και εθνοπροδότης  και τώρα βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος Θύμνιος Δεδούσης.

-Τη νύχτα 2-3/4/47 μικρό τμήμα του Αρχηγείου Αγράφων ενήργησε παρενοχλητική κρούση σε εχθρικό φυλάκιο παρά το χωριό Βαθύλακκος  (Λακρέσι) με άγνωστα αποτελέσματα. Την ίδια νύχτα έγινε παρενοχλητική κρούση στα εχθρικά φυλάκια Απιδιάς.

-Στις 3-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Δυτ. Στερεάς εισέδυσαν και επετέθηκαν αιφνιδιαστικά κατά της Υποδιοίκησης Χωρ-κής Πλατάνου Ναυπακτίας. Μετα 2δύωρη μάχη διαλύθηκε η από 75 άνδρες εχθρική δύναμη που αποτελούνταν από 15 χωρ-κες, 60 ένοπλους χωρικούς και Μπούρηδες και τα τμήματά μας κατέλαβαν το χωριό. Απώλειες του εχθρού 4 νεκροί, 1 τραυματίας και 5 αιχμάλωτοι. Δικές μας απώλειες καμμιά. Λάφυρα: 35.000 φυσίγγια, 5 οπλ/λα με 6 ανταλλακτικές κάννες, 4 ατομικά αυτόματα, 20 τυφέκια και 200 χειροβομβίδες. Μεταφέρθηκαν επίσης μεγάλες ποσότητες ιματισμού, υπόδησης και τροφίμων. Διακόσια φορτώματα τρόφιμα μοιράστηκαν στους κατοίκους του Πλατάνου.

-Στις 4-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης  συγκρούστηκαν με εχθρικές δυνάμεις στην περιοχή Λιδωρικίου (Αιγίτιο και Παραβείσι). Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας καμμιά.

-Τη νύχτα της 4-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας ενήργησαν συνδυασμένη επιθετική ενέργεια στον Αλμυρό, Πλάτανο και Σούρπη με αποτέλεσμα α) Αλμυρό: περιώρισαν τη φρουρά και κυριάρχησαν στην πόλη επί 3 ώρες, πιάστηκαν 7 ένοπλοι χωρικοί, κάηκαν 4 σπίτια ενόπλων που πρόβαλαν αντίσταση, το κτίριο Τ.Τ.Τ. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας καμμιά. Λάφυρα: τηλέφωνα, γραφομηχανές, ιματισμός κλπ. β) Πλάτανος: με την εμφάνιση των ανταρτών οι άνδρες του σταθμού χωρ-κής τόσκασαν. Λάφυρα 2 όπλα, 25 χειροβομβίδες μιλς, φυσίγγια, 3 χλαίνες και 11 φορτία με τρόφιμα και ιματισμό. γ) Σούρκη: στη συμπλοκή σκοτώθηκαν 2 χωρ-κες και κάηκε το σπίτι του αρχισυμμορίτη Κοντούρη. Απώλεις δικές μας 1 νεκρός. Ο συμμορίτης Κοντούρης ερχόμενος με 150 συμμορίτες για ενίσχυση της Σούρκης χτυπήθηκε ενεδρευτικά και διαλύθηκε. Απώλειές του 8 συμμορίτες νεκροί. Επίσης την ίδια μέρα έγιναν συμπλοκές στις θέσεις Ταμπούρια  Αγράφων και χωριό Φουρνά. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας 3 τραυματίες.

-Την ίδια μέρα στο δημόσιο δρόμο Κέδρο-Παληούρι ανατινάχθηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 4 τραυματίες.

Στις 6-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαίας χτύπησαν 2 λόχους χωρ-κής που πήγαιναν να εγκατασταθούν στο Λεοντάρι από Δομοκό με αποτέλεσμα την διάλυσή τους και την καταδίωξη των φυγάδων βαθειά στον κάμπο. Ξέφυγαν τελικά την πλήρη εξόντωση ύστερα από 3ωρη επέμβαση 9 αεροπλάνων. Απώλειες του εχθρού νεκροί και 9 τραυματίες. Προσεχώρησαν 3 με 3 τόμιγκαν. Δικές μας απώλειες καμμιά. Λάφυρα: 8.000 φυσίγγια μπρεν και τόμιγκαν, 6 πιστόλια, 1 πιστόλι φωτοβολίδων με 26 φωτοβολίδες, 10 χειροβομβίδες, 80 χλαίνες , 50 γυλιοί πλήρεις με ατομικά είδη, 90 κουβέρτες, 30 αδιάβροχα, 40 σακίδια, 1 κιβώτιο μαρμελάδα, ζάχαρη, καφφέ, 2 καζάνια μαγειρικής και το αρχείο της διλοχίας.

-Την ίδια μέρα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν αποτελεσματικά επιτιθέμενη δύναμη 2 ταγμάτων στην περιοχή Βουνέσι-Μεσενικόλα. Ανέτρεψαν τον εχθρό και τον απώθησαν μέσα σε χαράδρες. Απώλειές του πολύ σοβαρές. Στην Καρδίτσα μετέφεραν δύο αυτοκίνητα γεμάτα νεκρούς και τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός και 2 τραυματίες.

-Την ίδια μέρα λόχος του Αρχηγείου Ρούμελης (Γκιώνας) συγκρούστηκε στις Καρούτες Λιδωρικίου με λόχο χωρ-κής Κοριζόνη. Ο εχθρός συμπτύχθηκε πρός Λιδωρίκι πανικόβλητος. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας καμμιά.

-Τη νύχτα της 6 πρός 7-4-47 τμήμα του Αρχηγείου Θεσσαλίας ενήργησε νυκτερινή έφοδο και κατέλαβε εχθρική τοποθεσία στην περιοχή Καϊτσας αφού απώθησε τον εχθρό και του προξένησε σοβαρές απώλειες. Απώλειες δικές μας 2 νεκροί. Λάφυρα πυρ.

-Την ίδια μέρα τμήμα του Αρχηγείου Θεσσαλίας σε συνεργασία  με τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης χτύπησαν επί 3 ώρες κινούμενες εχθρικές δυνάμεις από Φουρνά πρός Κλειτσό. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας καμμιά.

-Στις 7-4-47 τμήμα του Αρχηγείου Θεσσαλίας ανετίναξε στρατιωτικό αυτοκίνητο στο δρόμο Σοφάδες-Κέδρου. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες.

-Στις 8-4-47 τμήμα του Αρχηγείου Θεσσαλίας επετέθηκε εναντίον 150 Σουρλοχωροφυλάκων που ενεργούσαν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στα Τρία Δενδρα (Όρθρυος). Ο εχθρός τη νύχτα συμπτύχθηκε. Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί και 3 τραυματίες. Δικές μας 1 ελαφρά τραυματίας.

-Στις 8 πρός 9-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης χτύπησαν το σταθμό χωροφυλακής Σελερού. Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Λάφυρα φαρμακευτικό υλικό.

-Στις 9-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας χτύπησαν εχθρική διλοχία στα Φουρνά Ευρυτανίας. Κατελήφθη το φυλάκιο Άγιος Ηλίας. Απώλειες του εχθρού πλέον των 12 νεκρών και 3 αιχμάλωτοι. Λάφυρα 5 οπλ/λα αγγλικά, 10 όπλα με ανάλογα πυρομαχικά, χειροβομβίδες, 20 χλαίνες και κουβέρτες.

-Την ίδια μέρα τμήμα του ίδιου Αρχηγείου διάλυσε ένοπλη συμμορία χωρικών στο χωριό Βίδρι (Όρθρυος). Λάφυρα 3 όπλα με πυρομαχικά.

-Την ίδια μέρα στο υψίπεδο Νευρόπολης  έγιναν ολοήμερες μάχες από τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας κατά του επιτιθέμενου εχθρού. Ο εχθρός χτυπήθηκε σε διαδοχικές γραμμές ενεδρευτικά. Απώλειες του εχθρού σοβαρές, ανεξακρίβωτες σε αριθμό. Δικές μας 7 νεκροί, 15 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι. Ο εχθρός χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό πυροβολικό και αεροπορία.

-Την ίδια μέρα από τμήμα του Αρχηγείου Ρούμελης κατασχέθηκαν 2.500 οκ. στάρι του προδότη Παπαλεξανδρή στο 51 χιλιόμετρο του δρόμου Γραβιάς-Άμφισσας.

-Στις 11-4-47 τμήμα του Αρχηγείου Ρούμελης επετέθηκε κατά του εχθρικού λόχου Σπερχειάδας. Κατετρόπωσε τον εχθρό και κατέλαβε τη Σπερχειάδα. Απώλειες του εχθρού 15 νεκροί (Κρανιάδες) οι άλλοι διέρρευσαν πρός Μακρακώμη. Δικές μας 1 νεκρός ο διμοιρίτης Κόζιακας το ηρωικό παληκάρι και 3 τραυματίες. Λάφυρα 6 όπλα, 2 μυδράλια, 2 ατομικά αυτόματα και αρκετά φυσίγγια. Επιπλεόν αρκετές ποσότητες σε δέρματα ζάχαρη, άρβυλα και ιματισμός.

-Τη νύχτα της 11 πρός 12-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας διείσδυσαν στα νώτα του εχθρού στην περιοχή Νιάλας (Αγράφων) και χτύπησαν τον καταυλισμό μιας εχθρικής διλοχίας. Σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Αλευράς. Όλο το τμήμα του εχθρού ήταν ξεπαγιασμένοι. Δικές μας απώλειες και εκτός μάχης. Απώλειες του εχθρού πάνω από 150 άνδρες. Δικές μας 9 παγωμένοι, 3 με κρυοπαγήματα και 18 αγνοούμενοι. Λόγω της χιονοθύελλας δεν μπόρεσαν τα τμήματά μας να πάρουν λάφυρα.

-Στις 12-4-47 τμήμα του Αρχηγείου Θεσσαλιας διέλυσε ένοπλη συμμορία στο χωριό Δερβένι και πήρε λάφυρα 4 όπλα.

-Στις 12,13 και 14-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης αφόπλισαν τα χωριά Σκαμνός (Παρνασσίδας), Κάτω και Άνω Χώρα και Αμπελακιώτικα (Ναυπακτίας). Λάφυρα: 10 όπλα, 10 χειροβομβίδες, 2 τηλέφωνα και 5.000 φυσίγγια.

-Στις 14-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης αφόπλισαν τους ενόπλους της Κάτω Σουβάλας (Παρνασσίδας) και εκτέλεσαν 2 μεγάλα καθάρματα βασανιστές και τραμπούκους της επαρχίας  Παρνασσίδας τον Ανδρέα Θάνο και Βασίλη Κασαβέτη. Λάφυρα 3 όπλα, 2 ατομικά αυτόματα, 10 χλαίνες και 20 ζεύγη άρβυλα.

-Στις 15-4-47 τμήμα μηχανικού του Αρχηγείου Θεσσαλίας ανατίναξε τη γέφυρα Παπαράντζας.

-Στις 16-4-47 πάνω στο δημόσιο δρόμο Καρδίτσας Νευρόπολης 3 χιλιόμετρα έξω από την Καρδίτσα ανατινάχθηκε από νάρκη αυτοκίνητο της συνοδείας του υπουργου Στρατιωτικών Στράτου. Απώλειες του εχθρού 3 νεκροί και 4 τραυματίες.

-Την ίδια μέρα ανατινάχθηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο που γύριζε  από επιδρομή στο δρόμο Καρδίτσας-Σέκλιζας. Απώλειες του εχθρού 4 νεκροί και 5 τραυματίες.

-Τη νύχτα της 16 πρός 17-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας ενήργησαν ισχυρή επιθετική κρούση εναντίον του εχθρού  της κωμόπολης Σοφάδων, κατελήφθη ένα φυλάκιο και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 5 ένοπλοι που αφέθηκαν λεύτεροι αφού παρέδωσαν τον οπλισμό τους. Απώλειες δικές μας καμμιά. Λάφυρα 6 όπλα με ανάλογα πυρομαχικά.

-Στις 17-4-47 στο δρόμο Καρδίτσας-Βελέσι ανατινάχθηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο. Απώλειες του εχθρού 5 νεκροί και 6 τραυματίες.

-Τη νύχτα της 17 πρός 18-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας ενήργησαν παρενοχλητική επιδρομή κατά εχθρικού φυλακίου στα υψώματα Παλαιοαπιδιάς. Ο εχθρός είχε απώλειες 1 νεκρό και άγνωστο αριθμό τραυματιών και την επομένη εγκατέλειψε τη θέση του φυλακίου. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός.

-Στις 18-4-47 στο δρόμο Καρδίτσας-Καλλιφώνι ανατινάχθηκε από νάρκη στρατιωτικό αυτοκίνητο γεμάτο στρατό. Οι απώλειες του εχθρού ήταν σοβαρές σε νεκρούς και τραυματίες που δεν εξακριβώθηκαν λόγω του σκότους. Ο εχθρός σε αντίποινα έκαψε 4 σπίτια στο Καλλιφώνι.

-Στις 19-4-47 ο εχθρός επετέθηκε από 3 κατευθύνσεις κατά τμημάτων του Αρχ. Θεσσαλίας στην περιοχή Λεονταριού Καρδίτσας και χρησιμοποίησε τανκς και αεροπορία. Τα τμήματά μας αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν στα υψώματα Δρανίστας. Τα τμήματά μας επέφεραν στον επιτιθέμενο εχθρό ανεξακρίβωτες σε αριθμό απώλειες. Δικές μας απώλειες 5 τραυματίες και 1 αγνοούμενος. Σκοτώθηκαν 5 άλογα του εφίππου τμήματός μας.

-Στις 20-4-47 στο δρόμο Καρδίτσας-Σέκλιζας ανατινάχθηκε από νάρκη στρατιωτικό αυτοκίνητο. Απώλειες του εχθρού 6 νεκροί και 9 τραυματίες.

-Στις 20-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Κ. και Δ. Μακεδονίας αντιμετώπισαν επιτυχώς εχθρική δύναμη που κινήθηκε από Τσοτύλι πρός υψώματα Ομαλής και την ανάγκασε να συμπτυχθεί στη βάση εξόρμησής της. Άλλα τμήματά μας χτύπησαν ενεδρευτικά κινούμενο εχθρό στο δρόμο Νεστορίου-Κορούσας και τον ανάγκασαν να επιστρέψει στη βάση του.

-Στις 20-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Α. Μακεδονίας-Θράκης (Έβρου) προσέβαλαν το οχυρωμένο από τον εχθρό χωριό Χώλιρα όπου υπήρχε ανεξακρίβωτη δύναμη  χωρ/κής και 30 ένοπλοι Χίτες. Επηκόλουθησε σκληρή μάχη στη διάρκεια της οποίας κάηκαν ή καταστράφηκαν 70 σπίτια στα οποία αμύνονταν ο εχθρός. Απώλειες του εχθρού δεν εξακριβώθηκαν. Δικές μας 3 ελαφρά τραυματίες. Ενισχύσεις που κινήθηκαν πρός Χώλιρα Σουφλί, Φέρρες και Αλεξανδρούπολη χτυπήθηκαν αποτελεσματικά σε ενέδρες από τμήματά μας.

-Στις 20-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Ηπείρου μπήκαν στα χωριά Πέτρα Ζαγορίου και Κάτω Πεδινά.

-Στις 21-4-47 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν σε ενέδρα εχθρικό λόχο στη θέση Σκάλα Γυφτόκαμπου και του προξένησαν εξακριβωμένες απώλειες 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός.

-Στις 22-4-47 τμήματα του Αρχηγείου  Θεσσαλίας χτύπησαν σε ενέδρα στο δρόμο Μακρακώμης-Φουρνά φάλαγγα 12 εχθρικών αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν 4 αυτοκίνητα γιατί εχθρική ενίσχυση που κατέφθασε εμπόδισε την ολοκλήρωση της επιτυχίας. Απώλειες του εχθρού 8-10 νεκροί και τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.

-Στις 23-4-47 στο δρόμο κοντά στην Καρδίτσα στη θέση «Σφαγεία» ανατινάχθηκε από νάρκη στρατιωτικό αυτοκίνητο με άγνωστα αποτελέσματα.

-Στις 24-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Α. Μακεδονίας-Θράκης (Έβρου) χτύπησαν την εχθρική φρουρά της κωμόπολης Φερρών. Η μάχη κράτησε 4 ώρες στη διάρκεια της οποίας ο εχθρός ενισχύθηκε με πυροβολικό από Αλεξανδρούπολη. Απώλειες του εχθρού εξακριβωμένες 9 Χίτες νεκροί και πολλοί τραυματίες. Δικές μας 1 νεκρός και 1 τραυματίας. Τα τμήματά μας έκαψαν στο σιδ/κό σταθμό 4 βαγόνια και 230 οχυρωμένα σπίτια.

-Την ίδια μέρα ανατινάχθηκε από νάρκη ένα αλυσσοφόρο τανκς στο 62 χιλιόμ. του δρόμου Δομοκού-Λαμίας. Απώλειες εχθρού σοβαρές σε νεκρούς και τραυματίες. Σχεδόν όλο το πλήρωμα εκτός μάχης. Εξακριβώθηκαν 5 σοβαρά τραυματισμένοι που μεταφέρθηκαν στο Δομοκό.

-Την ίδια μέρα ανατινάχθηκε από νάρκη στρατιωτικό αυτοκίνητο στο δρόμο Καρδίτσας-Καλλιφώνι. Απώλειες του εχθρού  10 νεκροί και 10 τραυματίες. Την ίδια μέρα τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας χτύπησαν σε ενέδρα στο δρόμο Μακρακώμης-Ροβολιάρι 3 εχθρικά αυτοκίνητα και τα κατέστρεψαν. Απώλειες του εχθρού 7 νεκροί. Δικές μας 2 τραυματίες. Λάφυρα 1 οπλ/λο αγγλικό με 2.000 φυσίγγια, 1 τόμιγκαν με ταινίες πλήρεις, 5 όπλα, 12 χειροβομβίδες, χλαίνες, άρβυλα, τρόφιμα και άλλα είδη.

-Την νύχτα της 24 πρός 25-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης ενήργησαν επίθεση κατά του εχθρικού λόχου Αρτοτίνας. Μετά 4ωρη μάχη συντρίφτηκαν όλες οι αντιστάσεις του εχθρού και τα τμήματά μας κατέλαβαν την Αρτοτίνα. Απώλειες του εχθρού 11 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Δικές μας 2 νεκροί και 7 τραυματίες. Λάφυρα  2 οπλ/λα, 6 ατομικά αυτόματα, 10 όπλα, 17.000 φυσίγγια και αρκετές ποσότητες τροφίμων και ιματισμού.

-Τη νύχτα της 26 πορος 27-4-47 τμήμα Μηχανικού του Αρχηγείου Θεσσαλίας ανετίναξε τη γέφυρα Τσούκας Μακρακώμης-Ροβολιάρι.

-Στις 26-4-47 στο δρόμο Μακρακώμη-Ροβολιάρι τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας χτύπησαν 5 εχθρικά αυτοκίνητα. Απώλειες του εχθρού σε νεκρούς και τραυματίες αρκετές. Δικές μας καμμιά. Καταστράφηκαν τα 2 αυτοκίνητα.

Τη νύχτα της 26 πρός 27-4-47 τμήμα του Αρχηγείου Κ. και Δ. Μακεδονίας (Χασίων) αιφνιδίασαν 5 εχθρικά φυλάκια στα Γρεβενά. Ο εχθρός εγκατέλειψε 3 φυλάκια. Οι απώλειες του δεν εξακριβώθηκαν. Δικές μας 5 ελαφρά τραυματίες. Λάφυρα 6 ταινίες μπρεν, αρκετά φυσίγγια, κουβέρτες, κάπες και διάφορα άλλα ατομικά είδη.

-Στις 27-4-47 τμήματα της Μακεδονίας συγκρούστηκαν κοντά στο Μελάνθιο (Γράμμου) επίσης με μεγάλη εχθρική δύναμη στη Βοβούσα. Ο εχθρός είχε αρκετές απώλειες. Δικές μας 1 νεκρός και 4 τραυματίες. Την ίδια μέρα διμοιρία κυβερνητικού στρατού με όλο τον οπλισμο της προσχώρησε στα τμήματα Βοϊου-Γράμμου.

-Στις 29-4-47 τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλίας χτύπησαν εχθρική δύναμη κινούμενη από Καστανιά πρός Γιανουσέϊκα την ανέτρεψαν και την ανάγκασαν να επιστρέψει στην Καστανιά. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός και 1 τραυματίας. Δικές μας καμμιά. Την ίδια μέρα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν ενεδρευτικά εχθρική δύναμη που κινούνταν από Καστναιά πρός Σαραντάπορα. Ο εχθρός είχε σοβαρές απώλειες. Δικές μας καμμιά.

-Στις 29-4-47 μεταξύ γέφυρας Τσούκας Μακρακώμης  ανατινάχθηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο γεμάτο με στρατό. Δεύτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε έπεσε πάνω στο πρώτο και καταστράφηκε. Απώλειες του εχθρού 9 νεκροί και 7 τραυματίες.

-Στις 30-4-47 στο δρόμο Μακρακώμη-Ζαχαράκη ανατινάχθηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο γεμάτο με στρατό. Αποτελέσματα δεν εξακριβώθηκαν.

-Τη νύχτα της 29 πρός 30-4-47 έφιππο τμήμα του Αρχηγείου Θεσσαλίας μπήκε στους Σοφάδες περιώρισε τον εχθρό και κυριάρχησε στους Σοφάδες επί 2 ώρες. Έκαψε το σπίτι του συμμορίτη Αλεξίου. Λάφυρα 2 άλογα ενόπλων.

-Στις 30-4-47 μικρό τμήμα του Αρχηγείου Θεσσαλίας επετέθη αιφνιδιαστικά εναντίον φάλαγγας μεταγωγικών του εχθρού με χειροβομβίδες στη θέση Λαπωτό μεταξύ Μπελοκομίτη Κορύτσας. Απώλειες του εχθρού 1 αξ/κός νεκρός και 1 άλλος αξ/κός τραυματίας.

-Στο τέλος Απριλίου τμήματα του Αρχηγείου Κ. και Δ. Μακεδονίας χτύπησαν φάλαγγα του εχθρού κοντά στην Τσιριτσάνη. Απώλειες του εχθρού 16 νεκροί, 2 αιχμάλωτοι. Άλλο τμήμα του ίδιου Αρχηγείου ενήργησε επιδρομή κατά του Τσιότι Τσιοτούλι. Με την εκδήλωση του τμήματος οι ένοπλοι χωρικοί τράπηκαν σε φυγή. Ο εχθρός έστειλε για ενίσχυσή τους 4 τανκς από τα οποία 1 προσέκρουσε σε νάρκη και ανετινάχθη. Λάφυρα 150 φορτώματα τρόφιμα.

 

Σ.Δ.Γ.Α. στις 5 Μάη 1947

ΜΑΡΚΟΣ

————————————————-

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ από 1-31/7/47

Στις 29-6-47 ανατινάχθηκε εχθρικό αυτοκίνητο στο δρόμο μεταξύ Κοκκινού-Μεταλλείων με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 1-7-47 τμήματά μας στον Ασβέστι έδωσαν ολοήμερη μάχη με δύναμη εχθρικού λόχου ενισχυμένου με MAΥ Ο εχθρός στις πρώτες προσπάθειές του ανετράπη αλλά με δεύτερη απόπειρά του και με ενίσχυση πυροβολικού και όλμων κατώρθωσε να μπει στο χωριό. Ο εχθρός απ’ τη μάχη αυτή είχε 6 νεκρούς μεταξύ των οποίων και ένα αξ/κό (ανθ/γό) και πάνω από 10 τραυματίες.

Στις 2-7-47 τμήμα μας πήρε απ’ το χωριό Μαυραχάδες 1.200 οκ. στάρι και συνέλαβε 3 πολιτοφύλακες τους οποίους ύστερα από ανάκριση τους άφησε ελεύθερους.

Στις 5-7-47 ανταρτοομάδα μας χτύπησε αιφνιδιαστικά εχθρική φάλαγγα 40 αυτοκινήτων στο δρόμο ανάμεσα Ροβολιάρι-Μακρακώμη. Ο εχθρός είχε αρκετές απώλειες που δεν τις εξακριβώσαμε.

Την ίδια ημέρα ανταρτοομάδα μας έκανε κρούση στους Σοφάδες και Φίλια με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 4-7-47 τμήμα μας έκοψε την τηλεφωνική γραμμή στο δρόμο ανάμεσα Καρδίτσα Τρικκάλων κοντά στο Ίσαρι.

Στις 4-7-47 τμήμα μας χτύπησε τους συμμορίτες της Καρυάς οι οποίοι έφυγαν άτακτα για Λαμία. Την ίδια μέρα μας χτύπησε δύναμη 80 ιππέων, 2 τανκς, 3 θωρακισμένα αυτοκίνητα στα υψώματα Παληουριού. Ο εχθρός τράπηκε σε άτακτη φυγή πρός Φίλια. Τα τμήματά μας τους κυνήγησαν μέσα στον κάμπο. Απώλειες εχθρού ανεξακρίβωτες. Δικές μας καμμιά. Λάφυρα 3 δίκωχα. Κατεστράφηκε ένα τανκς απ’τα αντιαρματικά μας. Την ίδια μέρα τμήματά μας χτύπησαν δύναμη 40 περίπου συμμοριτών στα υψώματα Κούρνοβου. Πιάσαμε 3 αιχμαλώτους που αφέθηκαν ελεύθεροι. Λάφυρα 5 τυφέκια, 1.000 σφαίρες διάφορες, 20 χειροβομβίδες μιλς και 2 άλογα. Ο εχθρός τράπηκε σε φυγή. Δικες μας απώλειες 2 νεκροί και 2 τραυματίες απ’ την αεροπορία.

Στις 5-7-47 αυτοκίνητο γεμάτο στρατό προσέκρουσε σε νάρκη στο δρόμο, ανάμεσα Ροβολιάρι Μακρακώμη και ανατινάχθηκε. Απώλειες εχθρού 3 νεκροί και 2 τραυματίες.

Στις 7-7-47 μικρό τμημα μας χτύπησε ενεδρευτικά και σε απόσταση 100-150 μέτρα στα υψώματα Πετράλωνα Σμολόβου εχθρική δύναμη δύο διμοιριών που κινήθηκε από υψώματα Λαρισέϊκα. Απώλειες του εχθρού 3-4 νεκροί και τραυματίες. Δικές μας καμμιά. Την ίδια μέρα τμήμα μας χτύπησε εχθρική ομάδα που κατέβαινε απ’ τα υψώματα Λεονταριού στη θέση «Ρέμα» Κάτω Δρανίστας.

Στις 8-7-47 τμήμα μας χτύπησε εχθρική δύναμη δύο λόχων στα υψώματα Λουτρού-Βελεσιού και Παληουριού. Ο εχθρός είχε πολλές απώλεις αλλ’ ανεξακρίβωτες. Την ίδια μέρα άλλο τμήμα μας χτύπησε εχθρική δύναμη που κινήθηκε από Αη-Λιά Νεράϊδας πρός «Καρτέρια», «Κερασιά». Η μάχη κράτησε 5 ώρες. Τελικά ο εχθρός αναγκάστηκε να συμπτυχθεί. Απώλειες του εχθρού 4 νεκροί και 1 τραυματίας. Την ίδια μέρα έπεσε σε ενέδρα τμήματός μας στη θέση «Δραχμάν-Αγά» αυτοκίνητο το οποίο μετέφερε διάφορα πράγματα και 400 οκ. στάρι τα οποία κατεσχέθησαν.

Στις 11-7-47 τμήμα μας ενήργησε νυκτερινή κρούση κατά της εχθρικής δύναμης στη θέση «Καλόγηρο» με άγνωστα αποτελέσματα. Ο εχθρός έβαλε 10 βλήματα πυροβολικού από Κέδρο στη Γουρνωτή.

Την ίδια νύχτα άλλο τμήμα μας έκανε κρούση στο εχθρικό φυλάκιο «Βοϊδόκαστρο». Ο εχθρός απάντησε με πολλές ριπές και βλήματα όλμου.

Στις 9-7-47 ώρα 24η μικρό τμήμα μας συνεπλάκη στο χωριό Δαοκλή με 10 συμμορίτες οι οποίοι τρομοκρατημένοι έφυγαν άτακτα πρός το Δομοκό.

Στις  11-7-47 Αυτοαμυνίτες της Νέας Γιαννιτσού έκοψαν το νερό του υδραγωγείου που πήγαινε στο χωριό τους και στο οποίο έμεινε ο εχθρός. Την ίδια μέρα ανατινάχθηκε αυτοκίνητο στη Τσιούκα με απώλειες για τον εχθρό 3 νεκροί και 2 τραυματίες.

Στις 13-7-47 και ώρα 22α τμήμα μας ενήργησε αιφνιδιαστική κρούση κατά του εχθρικού τμήματος της Παναγιάς. Ο εχθρός απάντησε με πολλές ριπές αυτομάτων.

Στις 14-7-47 έγινε κρούση στο Κάστρο Παληουριού με άγνωστα αποτελέσματα.

Στις 13-4-47 τμήμα του Ιππικού ενήργησε νυκτερινή κρούση  στο εχθρικό φυλάκιο Ντουρπέ Αχλαδιάς. Ο εχθρός απάντησε με πολλά πυρά επί δύο ώρες. Τμήματά μας ενήργησαν κρούση στο εχθρικό φυλάκιο Παναγιά με άγνωστα αποτελέσματα.

Η Αυτοάμυνα του χωριού Χρύσου χτύπησε με ατομικά όπλα το εχθρικό τμήμα που πήγε στο χωριό της, με αποτέλεσμα ο εχθρός να κάνει  βεβιασμένα το πλιάτσικο.

Στις 15-7-47 και ώρα 16.45’ τμήματά μας χτύπησαν ενεδρευτικά στη θέση «Λειβάδι» Τσιούκας εχθρική δύναμη 60 στρατιωτών που κινήθηκε από Μακρακώμη πρός Ροβολιάρι με 11 αυτοκίνητα και 2 τανκς με τα παρακάτω αποτελέσματα. Απώλειες του εχθρού 17 νεκροί ανάμεσα στους οποίους ένας ανθ/γός και ένας ανθυπ/τρος, αιχμάλωτοι 37 ανάμεσα στους οποίους 6 τραυματίες και 1 ανθ/γός. Όλοι οι αιχμάλωτοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Δικές μας απώλειες ο διοικητής του 7ου λόχου και 4 τραυματίες εκ των οποίων οι δύο υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους. Λάφυρα: 5 οπλ/λα μπρεν, 29 ατομικά όπλα, 7 τόμιγκαν, 1 πίατ, 1 ατομικό ολμίσκο, 58 βλήματα ομαδικού όλμου, 78 ατομικού όλμου, 20.000 σφαίρες μπρεν, 100 σφαίρες τόμιγκαν, 300 βλήματα πυροβολικού που κατεστράφηκαν, πολλές ταινίες οπλ/λου μπρεν, δύο ασύρματοι πλήρεις παγκόσμιας μετάδοσης, 1 ναρκοσυλλέκτη, χλαίνες, γυλιοί, κουβέρτες, άρβυλα και διάφορα είδη ιματισμού. Ολα τα αυτοκίνητα καθώς και ένα τανκς καταστράφηκαν.

Στις 16-7-47 και ώρα 21η τμήμα μας ενήργησε κρούση ενάντια στην εχθρική βάση «Κουρτσοπούλα» Παληουριού. Ο εχθρός απάντησε με πολλές ριπές αυτομάτων όπλων, έβαλε δε και 25 βλήματα πυροβολικού απ’ το Καλλιφώνι. Την ίδια μέρα νύχτα τμήμα του ιππικού μας κατέβηκε στον κάμπο Λαμίας και μπήκε στα χωριά Ζέλι, Λιανοκλάδι και Στύρφακα.

Στις 17-7-47 τμήμα μας ενήργησε νυκτερινή κρούση και έρριξε και προκηρύξεις στην εχθρική θέση Ζαχαράκη. Την ίδια νύχτα άλλο τμήμα μας έκανε κρούση, έρριξε προκηρύξεις και μίλησε και με τον τηλεβόα Ο εχθρός απάντησε με πυρά αυτομάτων και όλμων. Όταν μιλούσε ο τηλεβόας ο εχθρός διέκοπτε τα πυρά του (στη θέση).

Στις 17-7-47 εχθρική δύναμη που κινήθηκε από Ροβολιάρι πρός Τσιούκα έπεσε σε ενέδρα τμημάτων μας στη θέση «Κουφιαντώνη». Ο εχθρός είχε αρκετές απώλειες. Δικές μας καμμιά.

Στις 17-7-47 και ώρα 24η τμήμα μας πήγε στο χωριό Κεμερλέρ και έκαψε την αλωνιστική μηχανή του αρχισυμμορίτη Ζουρνατζή  απ’ τις Σοφάδες.

Στις 18-7-47 και ώρα 14.30’ περίπολος αιφνιδίασε εχθρικό φυλάκιο στο Ζαχαράκη. Ο εχθρός απάντησε με πολλές ριπές.

Στις 18-7-47 τμήμα του Μηχανικού μας ανατίναξε τη σιδ/κή γέφυρα στο Μπεκρελέρ και κατέστρεψε 100 μέτρα σιδ/κής γραμμής.

Στις 19-7-47 και ώρα 08.00’ περίπολος έβαλε σε εχθρικό τμήμα που κινήθηκε από Ζαχαράκη πρός Ρεντίνα. Ο εχθρός αναγκάστηκε να επιστρέψει στη βάση.

Στις 19-7-47 και ώρα 22.30’ τμήμα μας ενήργησε αιφνιδιαστική κρούση σε εχθρικό φυλάκιο του Δομοκού. Ο εχθρός ύστερα από την έναρξη των πυρών μας και το άκουσμα του τηλεβόα έβαλε απ’ όλα τα φυλάκια επί δύο ώρες συνεχώς. Την ίδια νύχτα άλλο τμήμα μας έκανε νυκτερινή κρούση στο εχθρικό φυλάκιο Ντουρπέ Αχλαδιάς. Ο εχθρός απάντησε σε πολλά πυρά και 8 βολές πυροβολικού. Το ίδιο βράδυ τμήμα του Μηχανικού μας ανατίναξε τη σιδ/κή γέφυρα των ΣΕΚ ανάμεσα Προέρμα-Παλαιοφάρσαλα.

Στις 19-7-47 και ώρα 20.30’ τμήματα του Ιππικού μας έπιασαν στο δημόσιο δρόμο Λαμίας-Δομοκού στη γέφυρα Δαοκλή 7 αυτοκίνητα φορτηγά τα οποία οδήγησαν στα ελεύθερα χωριά. Τ’ αυτοκίνητα περιείχαν τρόφιμα παντός είδους, υφάσματα, κτηνιατρικό υλικό  και 12.000 οκ. στάρι.

Στις 23-7-47 τη νύχτα μικρό τμήμα μας χτύπησε το φυλάκιο του εχθρού στα υψώματα Κέδρου. Ο εχθρός απάντησε με πυροβολικό, όλμους και αυτόματα.

Στις 23-24/7/47 Ίλη του Ιππικού μας μπήκε στο Λιανοκλάδι.

Στις 24-7-47 μικρό τμήμα μας ενήργησε αιφνιδιαστική κρούση στο εχθρικό φυλάκιο «Κάστρο» Παληουριού, όπου έρριξε και προκηρύξεις. Ο εχθρός απάντησε με πολλές ριπές αυτομάτων.

Στις 26-7-47 η Αυτοάμυνα Χρύσου χτύπησε το εχθρικό τμήμα  που μπήκε στο χωριό της. Την ίδια μέρα μικρό τμήμα μας έπιασε στο δημόσιο δρόμο Λαμίας-Δομοκού ένα αυτοκίνητο μιας εγγλέζικης εταιρείας. Ο Άγγλος αφέθηκε ελεύθερος. Το αυτοκίνητο με το φορτίο οδηγήθηκε στα ελεύθερα χωριά και κατασχέθηκε.

Στις 29-7-47 τμήμα του Συγκροτήματος Ιππικού πήγε στο χωριό Καπρεντζί και έκαψε την Αλωνιστική μηχανή.

Στις 30-7-47 και ώρα 23η τμήματά μας ενήργησαν επιθετική κρούση στις θέσεις «Κάστρο»-«Πριόνια» Παληουριού και Κέδρου. Τα τμήματά μας μίλησαν με τον…….

Εκθεση επίθεσης χ. ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ, 612 Τάγμα/3-4-1947


612 ΤΑΓΜΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των γεγονότων εις το Χωρίον ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ κατά την Νύκτα της 31ης Μαρτίου πρός 1ην Απριλίου 1947
1. Ιστορικόν
α) Συμμορίται ανερχόμενοι εις 20 μεταξύ των οποίων και τινες έφιπποι την 0015 της 1-4-47 προσέβαλλον την εξ 26 κατοίκων ένοπλον φρουράν του χωρίου Πλατανούλια εκ Δυτικής και Βορείας κατευθύνσεως.
β) Οι ένοπλοι χωρικοί προέβαλλον ασθενεστάτην αντίστασιν καίτοι αντελήφθησαν εγκαίρως τους επερχομένους Συμμορίτας. Επί πλέον ως εξηκριβώθη εκ της επιτοπίου ερεύνης του Αξιωματικού Πληροφοριών του Τάγματος, αι θέσεις ας κατείχον οι ένοπλοι χωρικοί ουδέν πλεονέκτημα αμύνης παρείχον. Συνέχεια

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-συντονιστικές οδηγίες, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ195/3 Απρ 1947


Θέμα: Επιχείρησις «ΑΕΤΟΣ»

ΑΥΣΤ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 195/Α1

904 τη 3 Απριλίου 1947

ΠΡΟΣ: ΙΙ-VΙΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας/ΑΙ

ΚΟΙΝ:1ην Στρατιάν

           ΑΙ/Σ.Σ.

           Ημερολόγιον Σ.Σ.

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΕΤΟΣ»

Συμπληρωματικώς πρός τας Α.Α.Π. 153 και 170 διαταγάς Σ.Στρατού παρέχονται αι κατωτέρω γενικαί ενδείξεις επί της εξελίξεως αυτών. Αύται υπόκεινται εις τροποποιήσεις, εφ’ όσον τα τότε δεδομένα επί του εχθρού κλπ. μεταβληθώσι.

 1.        Ρυθμός Επιχειρήσεων

Είναι επιθυμητόν, και θα πρέπη αι Μονάδες να καταβάλλωσι πάσαν προσπάθειαν, όπως:

α)     Το Βόρειον Φράγμα (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΔΟΚΙΜΙ – ΧΑΛΙΚΙ) πραγματοποιηθή ενωρίς εντός της Χ+1 ημέρας, επιτυγχανομένου του Συνδέσμου εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Σ.4851) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

β)     Το Φράγμα ΠΥΛΗ (Σ.6621) – Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) πραγματοποιηθή επίσης ενωρίς εντός της Χ+1 ημέρας, επιτυγχανομένου του συνδέσμου εις ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

Η ΙΧ Μεραρχία θα πρέπει να φθάση εντός της Χ ημέρας τουλάχιστον εις ΚΑΤΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718), ει δυνατόν δε εις ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318).

γ)     ι.     Τα Τμήματα 42, 32 και 36 Ταξιαρχιών φθάσωσιν εντός της Χ ημέρας τουλάχιστον εις το ύψος της Γενικής γραμμής ΚΑΤΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718) – αυχήν νοτίως ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.5912) – ΑΝΔΡΙΑΔΕΣ (Σ.6309) – ΦΥΛΑΚΤΙ (Σ.7004) – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Σ.7100) – ΚΑΡΙΤΣΑ (Χ.7199).

ιι.    Τα εκ Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας φθάσουν εντός της Χ ημέρας εις το ύψος της γενικής γραμμής Συνοικ. ΛΑΓΚΑΔΙΑ (Σ.5111) – ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5303) – ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Σ.5300).

Η VΙΙΙ Μεραρχία θα πρέπη να καταβάλη κάθε προσπάθειαν διά την εντός της Χ ημέρας ει δυνατόν προώθησιν τμήματος εις αυχένα Νοτίως ΤΣΟΥΜΑ υψ. 1705 (Σ.5415)

ιιι.   Η περαιτέρω προώθησις των εν τω κυρίω κλοιώ δυνάμεων ΙΧ Μεραρχίας θα ρυθμίζεται βάσει των εξής σκέψεων και αναλόγως των τότε πληροφοριών:

Ώθησις και ενίσχυσις των πτερύγων (Τμημάτων των 42 και 36 Ταξιαρχιών) ώστε να παρεμποδισθή κατά το δυνατόν διαφυγή συμμοριτών είτε πρός Νότον (κοιλάς Αγραφιώτου Ποταμού) είτε πρός Βορράν (Βορείως Πορταΐκου Ποταμού). Η VΙΙΙ Μεραρχία στερεώς θα απαγορεύση πάσαν διαφυγήν συμμοριτών πρός δυσμάς της γενικής γραμμής  ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ (Σ.5318) – ΑΚΛΑΔΙΑ (Σ. 5514) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) – ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5303) – ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Σ.5300).

Απηνής δίωξις των συμμοριτών εις τον ούτω δημιουργούμενον εσωτερικόν κλοιόν παντού όπου παρουσιάζονται εν σχετικώ όγκω.

Εκκαθάρισις των περιοχών αρμοδιότητος Μεραρχιών ως αύται ορίζονται κατωτέρω.

ιυ.   Ο μετά της 72 Ταξιαρχίας καθοριζόμενος σύνδεσμος εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) της 36 Ταξιαρχίας θα πρέπη να καταβληθή προσπάθεια να πραγματοποιηθή εντός της Χ+2 ημέρας.

 1. Ζώναι αρμοδιότητος Μεραρχιών

Αι κατωτέρω διδόμεναι τοιαύται διά την εκκαθάρισιν έχουσιν απλώς ενδεικτικόν χαρακτήρα. Αι Μονάδες δεν πρέπει να διστάσωσι να εισέλθωσι εις ζώνην ξένης αρμοδιότητος, εν τη καταδιώξει  διά την συντριβήν του εχθρού, εφ’ όσον αι δυνατότητές των και η μη παρέκκλισις από του κυρίου των έργου επιτρέψωσι τούτο.

α)     ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ποταμός – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318) (Ναι) – ΤΣΟΥΜΑ (Σ.5415) (όχι) -ΑΚΛΑΔΙΑ (Σ.5514) (όχι) ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (όχι) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (όχι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (όχι) – ΚΑΡΑΒΑ (Σ.5906) (όχι) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σ.6009) (ναι) – ΚΑΡΡΑΣ (Σ.6110) – υψ. 1150 (Σ.6414) – ΠΑΜΙΣΟΣ Ποταμός (άπαντα ναι)

β)     ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΠΑΜΙΣΟΣ ποταμός – υψ.1150 (Σ.6414) – ΚΑΡΡΑΣ (Σ.6110) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σ.6009) (άπαντα όχι)  -ΚΑΡΑΒΑ (Σ.5906) (ναι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (ναι) – υψ. 1890 (Χ.5698) (ναι) – ΜΟΥΖΙΚΙ (Χ.5696) (ναι) – υψ.2002 (Χ.5794) (ναι) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) (όχι) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) (όχι) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) (ναι) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Χ.6890) (ναι) – ΣΒΟΝΙ (Χ.7187) (ναι) – ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) (όχι) – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (Χ.9183) (ναι)

γ)     VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Χ.4125) (ναι) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ. 5318) (όχι) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (ναι)_ – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (ναι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (όχι) –  υψ. 1890 (Χ.5698) (όχι) – υψ. 2002 (Χ.5794) (όχι) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) (όχι) – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5289) (όχι) – Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) (ναι)

Θα εξασφαλίση επί πλεόν την γέφυραν ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ (Χ.4671) και τον Νοτίως ΣΙΒΙΣΤΑ (Χ 4374) σημειούμενον πόρον. Υπονοείται ότι θα έχη επίσης σταθεράς φρουράς και εις τας λοιπάς γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805), ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) και ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Σ.4125) μετά την κατάληψίν της.

δ)     Εις την αρμοδιότητα του  Α’ΣΣ ανήκει η ζώνη η  Νοτίως της Γενικής Γραμμής Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) (όχι) – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5289) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693)  –  ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) – ΒΟΥΛΓΑΡΑ (Χ.8880) – ΡΕΝΤΙΝΑ (Χ.9475) (άπαντα ναι).

 1.        Οδηγίαι διά την εκκαθάρισιν

Πρέπει να εκτελεσθή με επιμονήν συνεχής και πλήρης εξερεύνησις εκάστης περιοχής ώστε ουδείς κατωκημένος τόπος και ουδεμία ύποπτος ζώνη να μείνη ανεξερεύνητος.

Σημαντικήν αξίαν έχει επίσης η αναζήτησις και η σύλληψις απάντων των ατόμων των αποτελούντων τον παράνομον μηχανισμόν των συμμοριτών (πληροφοριοδόται, σύνδεσμοι, Τροφοδόται κ.λ.π.), ώστε να συντριβή ο μηχανισμός ούτος και παρεμποδισθή η διά τούτου συντήρησις, ανασυγκρότησις κλπ. των συμμοριτών.

                                                                                                  Ο

           /Α.Π./                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Ακριβές αντίγραφον                                               Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

           Τ.Υ.                                                                  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ