Διαταγή επιχειρήσεων 25/12/1947-15/1/1948, ΔΣΕ/25 Δεκ 1947


Δ.Σ.Ε. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΧ. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΕΠΙΤΕΛ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ.
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 174

ΔΙΑΤΑΓΗ
Επιχειρήσεων από 25-12-47 μέχρι 15-1-48.

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ ο μ έ α ς Ι Τ ά γ μ α τ ο ς:
Ιτιά 40 χωρ/κες.
ΑΜΦΙΣΣΑ: Τάγμα εθνοφρουράς, χωρ/κή ΜΑΥ και ΛΟΚ συνολική δύναμη 800 ανδρών.
ΔΕΛΦΟΙ: Λόχος εθνοφρουράς.
ΑΡΑΧΩΒΑ: Έδρα Τάγματος με δύναμη μεγαλύτερη διλοχίας.
ΔΑΥΛΕΙΑ: Διλοχία
ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ: Ένας λόχος ΛΟΚ και 60 εθνοφρουροί.
ΔΑΔΙ: Έδρα του IV Τάγματος εθνοφρουράς με τον 3ο και 4ο λόχο και λόχο Διοίκησις.
ΑΝΩ ΜΠΡΑΛΛΟΣ: Ο 1ος λόχος του IV Τάγματος Δαδιού συν 1 διμοιρία ΛΟΚ. Καθημερινά μια διμοιρία περιπολεί το δρόμο μέχρι χάνι Καρανάσου, 16 ώρα επιστρέφει με αυτοκίνητο.
Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΛΟΥ: Ο 2ος λόχος του IV Τάγματος Δαδιού και 1 πυροβολαρχία.
ΓΡΑΒΙΑ: Άγνωστη δύναμη.
Τ Ο Μ Ε Α Σ ΙΙ Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ:
ΚΥΡΙΑΚΙ: Διλοχία από ΛΟΚ (συνολική δύναμη 130 ανδρών).
ΣΤΕΒΟΝΙΚΟ: Λόχος.
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ: Περί τους 150 άνδρες.
ΛΕΙΒΑΔΙΑ: Ανεξακρίβωτη δύναμη.
ΙΙ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:
1) Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα να στρατολογηθούν 600 νέοι (από 17 μέχρι 35 χρόνων) ελεύθερης και μη περιοχής μας.
2) Δημιουργία ελεύθερου χώρου με εξουδετέρωση όλων των προωθημένων εχθρικών στατικών θέσεων και περιορισμό του εχθρού σε βασικά κέντρα.
3) Διαρκής απειλή με σκοπό αγγίστρωση σοβαρών εχθρικών δυνάμεων σ’ αυτά.
ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ:
α) Να ενεργήσουμε φαρδειά στρατολογία στον τομέα μας και Λοκρίδα.
β) Χτυπήσουμε προωθημένες εχθρικές περίπολες του εχθρού.
γ) Χτύπημα προωθημένων εχθρικών στατικών θέσεων (Δελφών και Κυριακιού) για εξαναγκασμό του περιοριστεί βασικά κέντρα.
δ) Χτύπημα εφοδιοπομπής, από Λειβαδιά προς Αράχωβα, και εκμετάλλευση της στρατιωτικής επιτυχίας.
ε) Εγκαταστήσουμε ενέδρα πάνω, στο δημόσιο δρόμο Δαδί- Μπράλλου για χτύπημα διερχομένων εχθρικών τμημάτων ή επιμελητειακή δουλειά.
στ) Συγκροτήσουμε τμήμα γεφυροποιείας στο Αρχηγείο.
IV. Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ω Ν
Το Τάγμα μείον ενός λόχου,
1) Ενεργήσει στρατολογία 300 νέων από περιοχή του και Λοκρίδα.
2) Εγκαταστήσει ενέδρες πάνω στο δημόσιο δρόμο Δαδιού – Μπράλλου και Λειβαδιάς – Αράχωβας για χτύπημα διερχομένων εχθρικών τμημάτων και επιμελητειακή δουλειά.
3) Ενεργήσει κατά προωθημένων στατικών δυνάμεων του εχθρού (Δελφούς).
4) Συγκεντρώσει τρόφιμα και άλλα είδη σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες ποσότητες – ιδίως συγκέντρωση λαδιού. Για το 1ο 10ήμερο.
Από 26-12-47 διεισδύσει προς Λοκρίδα και ενεργήσει στρατολογία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό και προωθήσει τούτους προς Παρνασσό. Επιστρέψει Παρνασσό 30-12-47.
5) Στο ίδιο χρονικό διάστημα, με τμήμα να εγκαταστήσει αντιενέδρα πάνω στο δημ. δρόμο Μπράλλο – Λαμία για εξόντωση και λαφυραγώγηση της εχθρικής διμοιρίας που κινείται από Άνω Μπράλλο και εγκαθίσταται ενεδρευτικά στο «χάνι Καρανάσου».
6) Εγκαταστήσει ενέδρα πάνω στο δημο στο δρόμο Λειβαδιά – Αράχωβα και παρά τη Γέφυρα Τούμπη – Αράχωβα για εξοντωτικό χτύπημα της συνοδείας – λαφυραγώγηση και εκμετάλλευση της στρατιωτικής επιτυχίας.
Εγκαταστήσει ενέδρα πάνω στο κεντρικό δημ. δρόμο Δαδί – Μπράλλο και σε θέση «Νερούτσου μύλο» για χτύπημα διερχομένων τμημάτων, επιμελητειακή δουλειά (με κατασχέσεις τροφίμων, και άλλων ειδών διερχομένων αυτ/των και αποφασιστικό χτύπημα από τις πλαγιοφυλάξεις των εχθρικών τμημάτων που ήθελαν κινηθεί από Δαδί και από Γραβιά.
Για το 2ο δεκαήμερο:
1) Ενεργήσει κατά του στατικού στόχου Δελφών για ολοκληρωτικά κατάληψη, πλήρη εκμηδένιση των εχθρικών δυνάμεων και επιμελητειακή εκμετάλλευση. Προς τούτο θα ενισχυθεί και με λόχο του ΙΙ Τάγματος.
2) Διαθέσει λόχο του στο ΙΙ Τάγμα για χτύπημα του εχθρικού στόχου Κυριακιού από της 10-1-48.
Το ΙΙ Τάγμα μείον ενός λόχου:
1) Πραγματοποιήσει με τους 2 λόχους του, στρατολόγιση 350 νέων από την ελεύθερη περιοχή του και με διεισδύσεις και από την κατεχόμενη. Τους στρατολογημένους προωθήσει προς Αρχηγείο.
2) Εντείνει τον ενεδρευτικό πόλεμο στις αρτηρίες του εχθρού. Προς τούτο ενεργήσει πρωτοβουλιακά και εκμεταλλευτεί κάθε συνήθεια του εχθρού.
3) Μελετήσει στόχο του Κυριακίου, προσανατολίσει τις δυνάμεις του από τις 10-1-48 και ενεργήσει κατ’ αυτού, ολοκληρωτική κατάληψη και εκμετάλλευση. Για το σκοπό αυτό ενισχυθεί και με λόχο 1ου Τάγματος.
4) Ενεργήσει σοβαρή επιμελητειακή δουλειά σε όλα τα είδη και ιδιαίτερα σε εληές και λάδι.
Ο 4ος λόχος (που βρίσκεται διάθεση Αρχηγείου, Παρνασσό):
1) Διαθέσει αμέσως, ομάδα του η οποία με ανεξάρτητη ομάδα, συν Φαρκαδόνα περάσει προς Δεσφίνα – Αντίκυρα, ενεργήσει στρατολογία στα χωριά αυτά και προωθήσει τούτους προς Αρχηγείο. Υπόλοιπες δυνάμεις του παραμείνουν στη διάθεση του Αρχηγείου για κάλυψη του τομέα Παρνασσού και ενισχύσουν το Ι Τάγμα στις ενέδρες που θα εγκαταστήσει στο «Ζεμενό» και «Μύλο Νερούτσου». Ομοίως υποστηρίξει πέρασμα τμημάτων μας από Λοκρίδα. Η ομάδα του Παπαγεωργίου (Καϊάφα) κινηθεί από αύριο για τον τομέα της και ενεργήσει: 1) Στρατολογία 2) συλλάβει και εκτελέσει φύλακες Σ. γραμμής 3) συλλάβει οικονομικούς δοσίλογους για πατριωτική εισφορά και 4) τιμωρήσει παραδειγματικά εγκληματίες.
Ανεξάρτητη ομάδα Στρατή σε συνεργασία με Κ. Πίτες ενεργήσει: 1) στρατολογία στα χωριά, Βελίτσα – Αγία Μαρίνα – Μπεσχένι – Κραβασσαρά, κλπ και 2) ενεργήσει σαμποτάζ σε τηλ/κή και σιδηρ/κή γραμμή. 3) Συλλάβει υπεύθυνους σημερινής κατάστασης για καταβολή πατριωτικής εισφοράς και τιμωρήσει παραδειγματικά εγκληματίες.
ΚΚΠ με Κ.Π. Αγόριανης ενεργήσει: 1) Σαμποτάζ στην τηλ/κή γραμμή Μπράλλου – Δαδιού και συγκεντρώσει όσο το δυνατό περισσότερα καλώδια. 2) Κατασκευάσει τηλ/κή γραμμή: α) από Αγόριανη – Σταθμό Δ/σης Αρχηγείου β) από ΣΔΑ – Βελίτσα και συνέχεια τις άλλες γραμμές που υπήρχαν προ της εκστρατείας του εχθρού.
Οι άνδρες του Κ.Π. Κροκιού ενεργήσουν στρατολογία στα χωριά Σερνικάκι – Σεργούνι – Αη Γεώργη. 2) Χτυπήσουν ενεδρευτικά και ευκαιριακά εχθρικά τμήματα 3) απαγορεύσει τη συγκέντρωση της ελαιοπαραγωγής από τους χίτες, 4) συλλάβει δοσίλογους για καταβολή πατριωτικής εισφοράς και τιμωρήσει παραδειγματικά εγκληματίες.
Ο λόχος Αρχηγείου ενεργήσει στρατολογία στα χωριά Κάτω Αγόριανη – Σουβάλα – Μαριολάτα, με τμήμα του μικρό και βοηθούμενος με αντιπρόσωπο του Επιτελείου.
V. Τ Α Χ Τ Ι Κ Η Μ Α Σ:
1) Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α
2) Ένταση των ενεργειών μας με τολμηρές καθόδους και ενέδρες πάνω στις οδικές αρτηρίες σε κινούμενα εχθρ. τμήματα και μεταφορικά μέσα του.
3) Πραγματοποίηση σοβαρών επιχειρήσεων με συγκέντρωση δυνάμεων ή συνεργασία γειτονικών τμημάτων για ξεσήκωμα του Λαού, φθορά του ενόπλου εχθρού και μαστίγωμα της αντίδρασης.
4) Αποφασιστική αντιμετώπιση του εχθρού με αντισυγκέντρωση και χτύπημα στα ευπαθή σημεία της διάταξης του. Καθήλωση με τα τμήματα της ενεργητικής επιτήρησης και από οργανωμένες θέσεις στις άλλες διαβάσεις και άξονες κίνησής του.
5) Συστηματικός ενεδρευτικός αγώνας και αιφνηδιαστικές επιθέσεις ενάντια σε αδύνατους στόχους και στο σύστημα ανεφοδιασμού του εχθρού. Εγκατάσταση ενεδρών σε απίθανα εδαφικά και οδικά σημεία και προσβολή πλέον απομονωμένης εχθρ. φάλαγκας (συνοδείας μεταγωγικών).
6) Βαθειές διεισδύσεις στο βάθος της εχθρικής τοποθεσίας (ομάδας ελευθέρων σκοπευτών ή διμοιρίας Κομάντος) για διάβρωση της αντίδρασης και οργάνωση διχτύου πληροφοριών.
7) Σχεδιασμένη εκμετάλλευση των στρατιωτικών επιτυχιών (πρόκληση φυγάδων, ένοπλων για παράδοση όπλων, προώθηση γενικά των θέσεων μας).
8) Στενή συνεργασία με γειτονικά τμήματα και απρόσκοπτη λειτουργία της σύνδεσης, με ασύρματους, τηλέφωνα, συνδέσμους.
9) Ποτέ η διείσδυση να μην είναι σε βάρος της διατήρησης της περιοχής.
VI. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Τ Ο Λ Ε Σ:
1) Συμπλήρωση των Επιτελείων των Ταγμάτων με κατάλληλα όσο το δυνατό στελέχη για εξέλιξή τους σε ικανούς βοηθούς συνεργάτες της Δ/σης, συστηματοποίηση της δουλειάς τους ώστε σε κάθε στιγμή η Δ/ση να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη ενημέρωση και προσανατολισμό (εχθρός, έδαφος, μέσα)
2) Τα Τάγματα ν’ αναλάβουν σοβαρές ενέργειες για εξεύρεση εκκρηκτικών υλών – εταιρείες, Μεγαλεμπόρους.
3) Όλα τα τμήματα εξασφαλίσουν σκαπανικά εργαλεία (τουλάχιστο 2 κατά διμοιρία).
4) Τα Τάγματα νάχουν συγκεκριμμένες πληροφορίες για τους στόχους της περιοχής τους, σε τρόπο που σ’ οποιαδήποτε στιγμή νάναι δυνατή μία επιχείρηση.
5) Οι κινήσεις μας, είτε είναι παραπλανητικές, διεισδυτικές, είτε αποσκοπούν σε κρούσεις και συντριβή μικρών στόχων, μα και αν ακόμα αφορούν εγκατάσταση ενεδρών σε ανύπτοτα σημεία πάνω σε οδεύσεις, θα συνοδεύονται με ανάλογα μέτρα ασφαλείας. (Και δεν θα στηρίζονται μόνο στην παληκαριά των ανδρών των τμημάτων μας).
6) Πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας, και εκπαίδευσης θα λειτουργεί αυτόματα αμέσως μετά από μία μετακίνηση μας ή δράση. Οι Δ/σεις να βρίσκουν πάντα την ευκαιρία και να επιμένουν στην ανδροπρεπή και στρατιωτική εμφάνιση των τμημάτων τους (Συμπεριφορά, συναγωνιστική αλληλεγγύη, καθημερινή συνεργασία – αναφορά ελλείψεων, αδυναμιών και τυχόν συμβάντων).
7) Οι Δ/σεις των τμημάτων θα πρέπει μετά από κάθε ενέργεια (μάχη, ενέδρα κλπ.) να εκπληρώνουν σαν ένα από τα βασικώτερα καθήκοντα την εφαρμογή της κριτικής, από την οποία πλουτίζομε την πείρα μας και βοηθάμε γενικώτερα, με τα συμπεράσματα που βγαίνουν απ’ αυτή την ποιοτική αναβάθμιση του Στρατού μας.
8) Σε κάθε στρατιωτική ενέργεια να θεωρείται σα βασική μας επιδίωξη και το επιμελητειακό πρόβλημα. Δεν πρέπει να θεωρείται σαν απόλυτα πετυχημένη μια στρατιωτική μας ενέργεια αν δεν συνεπιφέρει ανάλογα επιμελητειακά οφέλη.
9) Να επιδιωχτεί η εξοικονόμηση περισσότερων ειδών απ’ τις άμεσες ανάγκες σε παπούτσια, δέρματα, φάρμακα, υφάσματα, τυπογραφεία, πολύγραφοι, Ραδιόφωνα, δημοσιογραφικό χαρτί, γραφική ύλη, χρήματα.
10) Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία για τη συγκέντρωση και εξασφάλιση της ελαιοπαραγωγής των χιτών και άλλων τσιφλικιών και μοναστηριακών.
VIΙ. Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Ο Λ Η Σ:
1) Το κάθε Τάγμα να φροντίσει για την στρατολόγηση Γιατρών. Επίσης να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον εφοδιασμό τους με επιδεσμικό υλικό.
2) Να ενισχυθεί ο τομέας της επαγρύπνησης για το συστηματικό ξερίζωμα των πραχτόρων της αντίδρασης και ιδιαίτερα να καταβληθούν προσπάθειες για την ανακάλυψη τυχόν ασυρμάτων εγκατεστημένων σε περιοχές που ελέγχονται από τα τμήματα μας και μισοελέγχονται.
3) Να ενιοχυθεί ο τομέας της διαφώτισης και με προσπάθειες των Δ/σεων των Ταγμάτων να εξευρεθούν, τόσο για το Αρχηγείο, όσο και για τα ίδια, πολύγραφοι – ραδιόφωνα κλπ. και να οργανωθεί με ζωή ο εκπολιτιστικός τομέας (χορωδίες – ψυχαγωγία κλπ).
4) Το ΙΙ Τάγμα να πραγματοποιήσει τις επαφές που έχει διαταχθεί.
5) Τα τμήματα για την πραγματοποίηση της παρούσης και ιδιαίτερα για την επιτυχία της στρατολογίας, να εφοδιαστούν από τα αρμόδια Γραφεία με τους καταλόγους και τα απαραίτητα στοιχεία.
6) Όλα τα τμήματα να καταβάλλουν προσπάθειες για την εξεύρεση τηλ/νων. Ιδιαίτερα οι Κ. Πίτες με τη συγκέντρωση τηλ/κού υλικού από τις συνεχείς καταστροφές που θα προξενούν στις τηλ/κές γραμμές – σιδηροδρομικές (βάσει των οδηγιών που τους δόθηκαν).
7) Τα Τάγματα να μας υποβάλλουν στο τέλος της προθεσμίας απολογιστική έκθεση.
Καθιστούμε υπεύθυνες τις Διοικήσεις των Ταγμάτων, για τη διαφύλαξη της παρούσης. Στο τέλος να μας αναφέρουν ότι διαφυλάχτηκε ασφαλώς.
Αναφέρατε λήψη της παρούσης.

Σ.Δ.Α. 25-12-47
Παραλήπτες: Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η Σ Γιά την ακρίβεια
ΙΙ Τάγματα Το ΙΙΙ Γραφείο
Υποβάλλεται:
Αρχ. Ρούμελης (Υ.Τ.Α.).