Κατσιμήτρος:επικοινωνία με ΓΕΣ, 27 Οκτ 1940


«Αναφέρατε παρακαλώ εις τον κ. Αρχηγόν του ΓΕΣ ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αύριο την πρωίαν, ίσως δε και κατά την διάρκειαν της νυκτός 27 με 28 Οκτωβρίου, θα έχωμεν ιταλικήν επίθεσιν. Η Μεραρχία θα επιτελέση το καθήκον της προς την πατρίδα, συμφώνως προς διαταγάς και οδηγίας του ΓΕΣ. Δύναμαι να βεβαιώσω υπευθύνως τον κ. Αρχηγόν του ΓΕΣ, και τονίζω τούτο ιδιαιτέρως, ότι δεν θα περάσουν Ιταλοί από το Καλπάκι.»
(Υποστράτηγος Χ. Κατσιμήτρος, Διοικητής 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΓΕΣ (αντισυνταγματάρχη Κορώζη), 27 Οκτωβρίου 1940.)

Advertisements