Ραδιοφωνική ομιλία, Γ. Δημητρώφ/23 Αυγ 1940


Ό Γ. Δημητρώφ σε ραδιοφωνική ομιλία του της 23 Αυγούστου 1940, μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης» υπό των Ιταλών φασιστών, την 15ην Αυγούστου 1940, εκθείαζε το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο το όποιον δικαίως και ευστόχως χαρακτηρίσθηκε ως «ή ταφόπετρα της Κομμουνιστικής Διεθνούς» και κάκιζε την Ελληνική Κυβέρνηση, διότι δεν ηθέλησε να επωφεληθεί άπ’ αυτό.

Το σχετικό κείμενο της ως άνω ομιλίας του Γ. Δημητρώφ, ως το δημοσίευσε εις ,έκτακτη έκδοση του παρανόμου «Ριζοσπάστη» της ή «Παλαιά Κεντρική Επιτροπή» του επισήμου Κ.Κ.Ε., ή αντίπαλος της «Προσωρινής Διοίκησης του Κ.Κ.Ε.», έχει ως έξης :

Ραδιοφωνική ομιλία του Γ. Δημητρώφ της 23 Αυγούστου 1940.
Το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο αποτελεί ένα όργανο ειρήνης. Δεν εξασφάλισε μονάχα την ειρήνη στους λαούς της Ε.Σ.Σ.Δ. μα έδωσε τη δυνατότητα και στους άλλους λαούς, ιδιαίτερα τούς βαλκανικούς, να γλυτώσουν άπ’ τον πόλεμο. Μα οι βαλκανικές Κυβερνήσεις δεν επωφελήθηκαν άπ’ την ευκαιρία αυτή κι’ ό πόλεμος απειλεί σήμερα να τραβήξει στα δίχτυα τον τις βαλκανικές χώρες. Πιο άμεσα άπ’ όλες απειλείται άπ’ τη μεγαλύτερη καταστροφή ή Ελλάδα εξ αίτιας της πολιτικής της κυβέρνησης της, πού προκάλεσε τη δυσπιστία και των δύο εμπολέμων παρατάξεων

ΠΗΓΗ:

  • «Ριζοσπάστης», έκτακτη έκδοση, 30 Αυγούστου 1940
  • « Το Κ.Κ.Ε. από το 1918 ως το 1931, τόμ. Α’ από το 1918 ως το 1926, με παράρτημα κειμένων της περιόδου 1932-1941», Αθήνα 1947, σ. 505.
Advertisements