Διαταγή περί εκκαθαρίσεων, ΚΕΠΑ/7-12-1944


«Ε.Α.47.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 33, 34, 42 ΚΑΙ 46 ΠΕΡΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ
Προς

Όλους τους υπεύθυνους των τομέων Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων

Απολύτως Απόρρητος

Σχετικά µε τις παραπάνω εγκυκλίους πρέπει να σημειώσετε, σαν υπεύθυνοι οργανωτές της εμπιστευτικής αυτής υπηρεσίας, και τα παρακάτω συµπληρωµατικά :
1) Οι άνδρες στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα εκκαθαρίσεως πρέπει να απαλλαγούν από κάθε άλλη υπηρεσία και απασχόληση κατά τις ημέρες εκείνες. Η εργασία τους θα είναι συνεχής και αδιάκοπος και συνεπώς δεν θα τους επιτρέψει καµιά διάσπαση δυνάμεων.
2) Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τη θέση πού θα ταχθεί καθένας τους. Το θέαμα του λαού που πανηγυρίζει και θα γιορτάζει δεν πρέπει να τους παρασύρει και αυτούς. Όλοι τους µε χαλυβδωμένη την καρδιά και τα νεύρα πρέπει να παλέψουν σκληρά για την ώρα του τελευταίου και τελειωτικού λυτρωμού και της πραγματικής λευτεριάς.
3) Όσοι εργάτες θα απασχοληθούν που θα απασχοληθούν σε αυτή τη δουλειά και κάθονται σε απόμερες συνοικίες Πειραιά ταµπούρια, Ν. Ιωνία), καλά θα είναι να βρεθούν πριν την ώρα κοντά στις θέσεις τους γιατί δεν αποκλείεται αιφνίδια διακοπή της συγκοινωνίας ή προσωρινός αποκλεισμός διαβάσεων από τους αστυνομικούς ή τους µοναρχοφασίστες.
4) Έξω από τους καταλόγους εκείνων πού θα πρέπει ε ι δ ι κ ά και ο ν ο µ α σ τ ι κ ά να εκτελεστούν (τα σχετικά σηµειώµατα θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά) πολλοί άλλοι θα πρέπει ακόμα να εκτελεστούν µε την κατηγορία του πλουτοκράτη και εκμεταλλευτή του Λαού. Όλοι αυτοί θα πρέπει να φύγουν οπωσδήποτε από τη µέση. Κατά συνέπεια στους άνδρες των Οµάδων εκκαθαρίσεως θα πρέπει να γίνει ειδική εκπαίδευση (καθοδήγηση) µε κατεύθυνση την έ ξ α ψ η του τ α ξ ι κ ο ύ  φ α ν α τα ι σ µ ο ύ.
5) Για τους παραπάνω λόγους ή εκλογή των ανδρών αυτών πρέπει να γίνει µε µμεγάλη προσοχή. Όλοι πρέπει να είναι δοκιµασµένης µαχητικότητας και αποδεδειγμένης αποφασιστικότητας στελέχη. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να ανακοινωθεί από τώρα στους παραπάνω άνδρες γιατί προορίζονται. Για την ώρα, θα περιοριστείτε στην εκλογή και την διαπαιδαγώγηση τους.
6) Στις παραπάνω ομάδες να µη περιληφθούν µέλη του Κ.Κ.Ε. παρά µονάχα σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7) Να περιμένετε ειδική εντολή για τη σύνθεση των Λ.Ε.Σ. (Λαϊκών Επαναστατικών Στρατοδικείων) πού θα λειτουργήσουν αδιάκοπα σε διάφορα µέρη της Πρωτευούσης και σε όλες τις συνοικίες.
8) Επειδή στο Κολωνάκι θα πρέπει να λειτουργήσουν 2 -3 τέτοια, πρέπει εκεί κοντά να υπάρχουν και προσωρινά κρατητήρια. Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι κάθε περιοχής να φροντίσουν να έλθουν σε επαφή µε τον υπεύθυνο του Φορέως Κολωνακίου για την εξεύρεση καταλλήλων οικηµάτων. Έτσι στην κρίσιµη στιγµή θα γίνει αµέσως ή κατάληψη και άµεση χρησιµοποίηση τους.

Αθήνα 7-12-44
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (Κ. Ε. Π. Α.)»

Advertisements