Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/29 Δεκ 1944 1800

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

29-12-44  ώρα 1800.

1.     Αναγνωρίσεις μονάδων. 2ος Λόχος 3ου Τάγματος 2ου Συντάγματος ΑΡΔΗΤΤΟΥ (3843). 1ος και 4ος Λόχοι 2ου Συντάγματος περιοχής ΠΑΓΚΡΑΤΙ. 1ος Λόχος 4ου Τάγματος 2ου Συντάγματος περιοχής ΣΥΓΓΡΟΥ. 6ος Λόχος 3ου Τάγματος 2ου Συντάγματος περιοχής Συγγρού. 1ον Τάγμα 2ου Συντάγματος ΧΑΛΚΙΔΟΣ περιοχής ΑΒΕΡΩΦ. Στρατηγείον 2ου Τάγματος 2ου Συντάγματος εις οδόν ΚΡΙΜΩΝΙΔΟΥ Παγκράτι (39054320). Όλαι αι ανωτέρω πληροφορίαι προέρχονται εξ αιχμαλώτων.

2.     Εχθρικαί κινήσεις και θέσεις. Συγκέντρωσις 300 του ΕΛΑΣ του ΟΡΕΣΤΗ εις οδόν ΜΕΤΣΟΒΟΥ Νεάπολις (379459). Κατά πληροφορίας εκ της Αστυνομίας αναφέρεται ότι 500 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις σταθμόν ΛΑΡΙΣΣΗΣ (3646) εκ ΧΑΛΚΙΔΟΣ την εσπέραν της 28ης Δεκεμβρίου. Την 27ην Δεκεμβρίου ώραν 16.30 αυτοκινητοπομπή εκ 20 περίπου οχημάτων αφίχθη εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ εκ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με όπλα πολεμοφόδια και τρόφιμα. Εξ ιδιωτικής πηγής Σύνταγμα ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ εκινήθη εκ (3043) Εργοστ. Ναθαναήλ (Πατήσια) εις κτίριον 200 (3749). Εξ ιδιωτικής πηγής 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αντεκατεστάθη υπό του 6ου Τάγματος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ εις περιοχήν Περ. Περιστέρι (3549). Στρατεύματα του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Πλατείας ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (365454). Λόχος του ΕΛΑΣ εις Ευθανασίας-Παλαμιδίου (35724560). Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εις βορ. Πλ. Μεταξουργείου (36604559). Εξ ιδιωτικής πηγής Τάγμα ΠΑΤΡΩΝ φθάνει προσεχώς ίνα ενισχύση το 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Μεγάλος αριθμός ανδρών του ΕΛΑΣ έφθασε εις οδόν ΜΕΓΑΛΟΥ Αλεξάνδρου (360451) εκ Δυσμών. 100-150 άνδρες του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Κων/πόλεως – Αχιλλέως (35924528). Μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών και όπλων εις ΛΑΤΟΜΕΙΑ (428525). Αναφέρεται θέσις Σ.Δ. 6ου Συν/τος εις 100 υάρδας εκ της εκκλησίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Συνέχεια

Advertisements

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/23 Δεκ 1944 1800

Εκ: ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

23.12.44  ώρα 1800.

1.     ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ. 11ον Σύνταγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ εγκατεστημένον εις περιοχήν πλησίον ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (3951). 2ος Λόχος 3ου Τάγματος(4) Συντ/τος εις περιοχήν ΗΡΩΟΥ (368447). Αντάρτες του Ορέστη(;2 Μεραρχία) περιοχή (3546). Αναφέρεται την17-12-44 ότι η ΧΙΙΙ Μεραρχία ευρίσκεται εις ΦΙΛΙ (3359). 9ον Σύνταγμα έφθασε εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ την 16-12-44. Περίπου εν Τάγμα εις ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΝ (3648). 2 Τάγματα εις παραλίαν ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ (1149) μέχρι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

2-3 Λόχοι 3ου Συντάγματος εις οδ. Λουΐζης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι) (40054575). Αναφέρεται ότι 5ον Σύνταγμα εις ΚΗΦΙΣΙΑΝ 12-12-44. 34ον Σύνταγμα αναφέρεται εις ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ.

2.     ΕΧΘΡΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 200 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις (370-44476) εκ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ την νύκτα 21-22 Δεκεμβρίου. Αναφέρεται παρουσία 800 ανδρών του ΕΛΑΣ εις ΜΕΓΑΡΑ. Αναφέρεται ότι η περιοχή ΓΟΥΒΑΣ (3842) εξεκενώθη υπό των πολιτών. Μόνον ο ΕΛΑΣ παραμένει. Η δύναμις του ΕΛΑΣ εις ΚΟΚΚΙΝΙΑ (2943) αναφέρεται εις 2.000. Αναφέρεται μεγάλη συγκέντρωσις εις ΜΑΝΔΡΑΝ (1256), ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (4253), ΛΙΟΣΙΑ (3656). Μικραί δυνάμεις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Ν.ΣΤΡΕΦΙ (3845). Η ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (3850) αναφέρεται ως Στρατόπεδον στρατού ΕΛΑΣ. Δυνάμις του ΕΛΑΣ εις ΠΑΓΚΡΑΤΙ (3846) εκτιμάται εις 100. Αναφέρεται ότι η Δύναμις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ εκτιμάται εις 1000-1500 περιλαμβανομένου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Δύναμις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ εκτιμάται εις 2.000 χιλιάδες. Οδός ΒΑΘΥ – ΣΕΠΟΛΙΑ αναφέρεται ως εκκαθαρισθείσα εξαιρέσει μερικών ελασιτών. Παρατηρείται αρέωσις εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ έξωθι περιοχής ΚΥΨΕΛΗΣ. Συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΚΩΛΟΝΟΥ.;εκ Λόφου ΣΚΟΥΖΕ. Αναφέρεται την 22-12-44 ότι 1200-1500 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ εκ ΚΑΛΙΘΕΑΣ και ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ. Αναφέρεται ελάττωσις του ΕΛΑΣ εις ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ (381481) μέχρι τέρμα ΠΑΤΗΣΙΩΝ, (382495). Αναφέρονται 200 άνδρες του ΕΛΑΣ χαμηλού ηθικού εις ΚΟΠΑΝΑ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/23 Δεκ 1944

κ: ΑΡΚΦΟΡΣ

Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

23.12.44 ώρα 1800.

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ. 11ον Σύνταγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ εγκατεστημένον εις περιοχήν πλησίον ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (3951). 2ος Λόχος 3ου Τάγματος(4) Συντ/τος εις περιοχήν ΗΡΩΟΥ (368447). Αντάρτες του Ορέστη(;2 Μεραρχία) περιοχή (3546). Αναφέρεται την17-12-44 ότι η ΧΙΙΙ Μεραρχία ευρίσκεται εις ΦΙΛΙ (3359). 9ον Σύνταγμα έφθασε εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ την 16-12-44. Περίπου εν Τάγμα εις ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΝ (3648). 2 Τάγματα εις παραλίαν ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ (1149) μέχρι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

2-3 Λόχοι 3ου Συντάγματος εις οδ. Λουΐζης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι) (40054575). Αναφέρεται ότι 5ον Σύνταγμα εις ΚΗΦΙΣΙΑΝ 12-12-44. 34ον Σύνταγμα αναφέρεται εις ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης, ΑΡΚΦΟΡΣ/22 Δεκ 1944

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόροι.                                                                                                    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
22.12.44  ώρα 1900.

1.     Περιοχή Ελλην. Ταξ/χίας. Ουδέν το ανακοινώσιμον.
2.     Περιοχή 23ης Τεθωρακ. Ταξ/χίας. Κατεστράφησαν εχθρικά οδοφράγματα και περισυνελέγησαν νάρκαι εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Έν άρμα εβλάβη υπό νάρκης.
3.     Περιοχή 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων. Πρώτη προσπάθεια εκκενώσεως οχημάτων εκ της προκεχωρημένης Αποθήκης Εφορείας εις ΡΟΥΦ (3444) επιτυχής. Εξεκενώθησαν 47 οχήματα. Επιτυχείς επιχειρήσεις  εκκαθαρίσεως εις περιοχήν Ψυρρή (369447). Επίσης εις ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (3644) εγκαρσίως της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ και εις ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ (363442). Συνελήφθησαν 13 αιχμάλωτοι.
4.     Πυροβολικόν. Εβλήθη αποθήκη πυρομαχικών Συνοικ. Κυπριάδου (38944871) την 22.12.44 ώραν 1615 και εξεράγησαν πολλαί πυρκαϊαί. Όλμοι έβαλον κατά των περιοχών (451456 449458) και Πολυβόλα εις Β. Αμπελοκήπτων (Οδ. Λαμίας – Ριαγκούρ) (401457). Επίσης ανεφέρθη ότι εβλήθησαν Στρατηγείον εις Καισαριανή (403433) και Πεζικόν εις ανοικτόν χώρον Νοτ. Συν. Υμηττού (380403).
5.     Δελτίον Πληροφοριών Μεσημβρίας. Επιχειρήσεις προς κάλυψιν υποχωρήσεως Συνεργείων 342 Πεζικού εκ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (383418) εστέφθησαν υπό επιτυχίας. Ελαφρά αντίστασις. Δεν εσημειώθησαν απώλειαι. Εκκαθάρισις περιοχής Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (3541) εξακολουθεί ικανοποιητικώς. Περιπολία Μηχ/κού προς ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ (343429) Νέα Σφαγεία εύρε το κτίριον κενόν. Επιχειρήσεις υπό της ΜΠΛΟΚΦΟΡΣ προς εκκαθάρισιν περιοχών λιμένος ΒΟΡΕΙΩΣ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ (2941) και ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ (2841) ήρχισαν της 22.12.44 ώραν 0300. Στρατεύματα της 5ης Ινδικής Ταξ/χίας Πεζικού έφθασαν περίπου εις την γραμμήν (277418-285419) Δραπετσώνα κτίριον 131 Ψυγείον (Αγ. Διονυσίου Δραπετσώνα) (289420).

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/18 Δεκ 1944 1800

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  18.12.44  ώρα 1800.

1.     Περιοχή 3ης Ελλην. Ταξ/χίας. Επιτυχής επίθεσις εξαπελύθη προς βοήθειαν της φρουράς ΑΒΕΡΩΦ την 18.12.44 ώραν 1330 υπό ενός Λόχου της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας μετά 2 ουλαμών αρμάτων, υποστηρίζοντα τούτον. Οι έγκλειστοι μετεφέρθησαν εις στρατώνα 23ης Τεθωρακισμένης Ταξ/χίας Παραπήγματα (394447). Τα στρατεύματά μας ήρχισαν να αποσύρωνται την 1700 ώραν. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/17 Δεκ 1944 1800

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρου.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  17.12.44  ώρα 1800.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ήσυχος. Μικρά δράσιν όλμων και πολυβόλων αμφοτέρωθεν.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Περιοχή 2ας Ταξ/χίας Αεραγη-μάτων. Ο εχθρός έβαλε δι’ όλμων την Χωροφυλακήν εις ΣΧΟΛΕΙΟΝ Χωρ/κής Γουδί (412457). Τεθωρακισμένη αναγνωριστική περιπολία εις περιοχήν (4345) συνήντησε νάρκας. Αναμένονται πληροφορίαι.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Ημέτεροι όλμοι έβαλον κατά Αποθήκης Τροφίμων (329426) και κατά θέσεων εχθρικών όλμων Μοσχάτου (329426) Βορ. παρυφής Νεκροταφείου (381431) ως επίσης κατά θέσεως πολυβόλου Γέφ. Ιλισσού (παρά Φίξ) (373432). Κίνησις εις ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ απαγορεύεται υπό Τάγματος Αεραγημάτων μέχρι νεωτέρας διαταγής. Εβλήθησαν πολλαί εχθρικαί θέσεις εις ΑΘΗΝΑΣ Αθηνάς -Ερμού (37074454). Ιδιωτική πηγή αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ υπονομεύει οδόν ΜΠΕΝΑΚΗ εις Λένορμαν (363456) και Κων/πόλεως (364457). Περιοχή 23ης Τεθωρακ. Ταξ/χίας. Ιδιώτης αναφέρει παρουσίαν 2 πυροβόλων εις κοιμητήριον ΑΪ ΒΑΣΣΕΙΛΙΟΣ Περιστέρι (337493) και 2 πυροβόλα πλησίον ΑΪ ΤΡΙΑΔΟΣ εις Νοτ. Παρυφή Περιστέρι (343477). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/16 Δεκ 1944 2000

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρου.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  16.12.44  ώρα 2000.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ήσυχος εξαιρέσει μερικών πυρών όλμων και οβίδων.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Κατάστασις αμετάβλητος. Περιοχή Στρατηγείου Ταξ/χίας εβλήθη δι’ όλμων εκ (445465). Άρματα μετά πεζικού εξεκαθάρισαν εχθρικήν αντίστασιν εις Συνοικ. Συγγρού (396436) και μεταξύ Τουρκοβουνίων και Λεωφόρου Κηφισσίας (407467).

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αξ/κός Σύνδεσμος αστυνομίας αναφέρει ότι Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ εις περιοχή Τριών Γεφυρών Εργοστάσια Χημικών Προϊόντων-Οίνων κ.λ.π. κτιρίου 157 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ επίσης 211 και 159 χρησιμοποιείται διά στέγασιν εξεχόντων πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών. Γνωρίζεται ότι έν α/αεροπορικόν πυροβόλον καλύπτει τα εν λόγω κτίρια. 2 πολυβόλα αναφέρονται εις διασταύρωσιν οδών ΣΥΓΓΡΟΥ και ΒΟΥΡΒΑΧΙ (374435). Αναφέρονται νάρκαι εις καμπήν οδού ΜΑΥΡΟΜΑΤΕΩΝ (378465). 2 νάρκαι είναι κεκαλυμμέναι με λίθους και άμμον εις πεζοδρόμιον 2 και 4 οδού ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ (381468) επίσης κάτωθεν οδοφράγματος εις διασταύρωσιν οδών ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ και ΖΑΪΜΗ (378456). 23η Τεθωρακ. Ταξ/χία αναφέρει ότι διμοιρία 11 KRRC εβλήθη υπό πυροβόλων των 75 χιλστ εις γέφυραν FIX(Νοτίως) (367428). Τα συνεργεία της Ταξ/χίας εβλήθησαν επίσης διά οβίδων και όλμων. Ιδιώτης αναφέρει επικείμενην επίθεσιν εις την περιοχήν αυτήν. Εχθρικά πολυβόλα έβαλον κατά κτιρίων ΖΑΠΕΙΟΥ εξ Αρδηττού (380437). Του 40ου Συντ/τος Άρματα αντεκατέστησαν τους 2 ΚΙΓΚΣ εις περιοχήν στρατώνων παραπηγμάτων πεζικού (395448). Παρατηρήθησαν βολαί όλμων εκ ΒΟΡΕΙΟΥ πλευράς ΛΟΦΟΥ ΣΤΡΕΦΙ. Η περιοχή επολυβολήθη υπό της ΡΑΦ την 1520 ώραν. Παρετηρήθησαν εχθρικά οχήματα εισερχόμενα εις μέγα εργοστάσιον (3174730). Ιδιώτης αναφέρει παρουσίαν 10 ανδρών του εχθρού εις παραπλεύρως  κτίριον Αρχή Λεωφόρου Συγγρού του αρ.168 βάλοντας κατά διερχομένων οχημάτων. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χία Αεραγημάτων αναφέρει παρουσίαν ναρκών ΤΕΛΛΕΡ εις  Γωνία οδού Πειραιώς – Σοφοκλέους (368451) και μικρόν οδόφραγμα εις Περ. Κεραμεικού (359445). Εβλήθη στόχος  υπό του πυρ/κού διά Γ΄Λόχον επιτυχώς. Εχθρικαί απώλειαι 8 νεκροί 10 τραυματίαι. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και άλλα μετακομίζουν άλευρον εξ υποστέγων Νο 6 περιοχή Μοσχάτου (328424). Ιδιώτης αναφέρει Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εις Τρεις Ιεράρχας (Κατ. Πετράλωνα) (358439). 5ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι περιοχή εκκαθαρισθείσα την 15.12.44 ανεκατελήφθη υπό του εχθρού. Εισιγήθη υπό  τεθωρακ. αυτοκιν. πολυβόλον περιοχ. Μακρυγιάννη (37504351). 2 Λιποτάκται του ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι αναμένεται την νύκτα δύναμις εκ 2000 έως 3600 να επιτεθή κατά του κτιρίου 87 Συν/μα Χωρ/κής. Στρατηγείον Τάγματος εβλήθη δι’ οβίδων. Πολλαί εχθρικαί απώλειαι. ΄Ολμοι έβαλον κατά στόχου εις Περιοχ. Νεκροταφείου (38004325). 6ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι άρμα κατέστρεψε οδόφραγμα εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Προσπάθεια του ΕΛΑΣ ίνα ανατινάξη κινηματογράφον μεταξύ των Ξενοδοχείων ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ και ΠΑΝΘΕΟΝ εις Πλατείαν ΟΜΟΝΟΙΑΣ απέτυχε. Το πυροδοτικόν σχοινίον δεν ελειτούργησε. Τα εκκρηκτικά ευρέθησαν και περισυνελέγησαν. 2 άνδρες ελλείπουν  εκ θέσεως εις κινηματογράφον. Υπονομευταί του ΕΛΑΣ ανετίναξαν οδόν εις περιοχή Πλάκας (37234420). Συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις περιοχή Αγ. Γεωργίου Καρύτση (Εδουάρδου Λω) (37654460). Είς Λόχος εξεκαθάρισε περιοχήν ΝΟΤΙΩΣ του 146 Βαρβάκειον εις ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. Δεν υπέστη απωλείας. 7 ύποπτοι κρατούνται. 64η Πυροβολαρχία ΑΒΕΡΩΦ αναφέρει βολάς δι’ όλμων επί και πέριξ της φυλακής. Εις εχθρικάς χείρας ΠΕΪ ΜΠΟΥΚ υπ’ αρ. 4698217 Σκαπανέως ΣΚΟΛΙΚ Ε. δύο αντίγραφα. Εχρησιμοποιήθη κανονικόν φυσίγγιον 303 αφού κατεσκευάσθησαν επ’ αυτού 4 οπαί. Είς εχθρός επληγώθη υπό του εν λόγω φυσιγγίου. Το ήμισυ του προσώπου του απεσπάθη. Ιδιώτης αναφέρει πυροβόλον πλησίον εκκλησίας περιοχή Δουργούτη (378423). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/15 Δεκ 1944 1700

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  15.12.44  ώρα 1700.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός περισσότερον επιθετικός πέριξ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Σημαντικώς ολιγώτερον μαχητικός εις περιφέρειαν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αναφ. Δελτίον Πληροφοριών 15.12.44 ώρα 1100. Εις οικίαν του ΕΛΑΣ καταληφθείσαν υπό της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας ανεκαλύφθησαν μεγάλαι ποσότητες εκκρηκτικών, πυρομαχικών και όπλων. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/15 Δεκ 1944

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 15.12.44 ώρα 1700.
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός περισσότερον επιθετικός πέριξ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Σημαντικώς ολιγώτερον μαχητικός εις περιφέρειαν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.
2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αναφ. Δελτίον Πληροφοριών 15.12.44 ώρα 1100. Εις οικίαν του ΕΛΑΣ καταληφθείσαν υπό της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας ανεκαλύφθησαν μεγάλαι ποσότητες εκκρηκτικών, πυρομαχικών και όπλων. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/14 Δεκ 1944 1900

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  14.12.44  ώρα 1900.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ησυχία. Μερικά βλήματα εις περιοχήν Στρατηγείου σήμερον το απόγευμα. Σήμερον ο εχθρός έρριψε δυναμίτην με πυραγωγόν σχοινίον περιτυλιγμένον εντός εφημερίδος από γωνίας δρόμων και παράθυρα πρώτου πατώματος εις οδόν ΠΕΙΡΑΙΩΣ ενώ ημέτεροι εκινούντο προς Προκεχωρημένην Αποθήκην Εφορείας.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. 3η Ελλην. Ταξ/χία αναφέρει ότι εις Λόχος Πεζικού και άρματα δρούν εις περιοχήν ΛΙΚΑΒΥΤΤΟΥ Α κλίτης (394452) και κατέλαβον 3 κτίρια. Συναντούν μερικούς ελευθέρους σκοπευτάς αλλά γενικώς η περιοχή είναι ήσυχος. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/13 Δεκ 1944 1900

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  13.12.44  ώρα 1900.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Η απειλούμενη επίθεσις κατά των στρατώνων πεζικού εις κτίριονΣτρτ. Παπαπηγμάτων 59 ΑΘΗΝΩΝ έλαβε χώραν σήμερον την πρωΐαν μέχρι 1000ώρας ότε ο εχθρός παρεδόθη και επέστρεψε μερικούς εκ των Αιχμαλώτων. Εχθρός αιχμάλωτος αναφέρει ότι της επιθέσεως ηγείτο τέως Έλλην Αξ/κός της αεροπορίας ο οποίος  επληροφόρησε τον εχθρόν ότι οι στρατώνες κατείχοντο υπό της χωροφυλακής. Είς αιχμάλωτος είχε μόλις στρατολογηθή  χθες εκ της περιοχής ΠΑΤΙΣΙΩΝ και ήτο ωπλισμένος με πιστόλιον και 55 φυσίγγια. Δεν ελήφθησαν πληροφορίαι εκ της περιοχής ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/12 Δεκ 1944 1900

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  12.12.44  ώρα 1900.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός εξηκολούθησε σήμερον να βάλη δι’ οβίδων την περιοχήν του Στρατηγείου. Πιστεύεται ότι ο ΕΛΑΣ εχρησιμοποίει τουλάχιστον εν πυροβόλον των 105 χιλστ. Αντενέργεια ελήφθη υπό περιπολίας ΒΟΦΑΪΤΕΡΣ τα οποία επεσήμαναν την θέσιν από την λάμψιν ως επίσης και υπό του πυρ/κού μας. Ζωηρά δράσις υπό του 5ου  Τάγματος της 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων υποστηριζομένου υπό Αρμάτων έσχεν ως αποτέλεσμα την κατάληψιν των κτιρίων Βαρβάκειου 55 και 146 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Εξακολουθούν να καταφθάνουν πληροφορίαι περί επικειμένων επιθέσεων του ΕΛΑΣ και είναι φανερόν ότι μεγάλος αριθμός διεισδύει εις τας περιοχάς των προαστείων εκ της υπαίθρου. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/11 Δεκ 1944 1200

Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

11.12.44 ώρα 1200

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Φαίνεται ότι επίθεσις εκτελείται εις περιοχήν διασταυρώσεως(Μοναστηράκι) (371445), προς ΝΑ. Η φρουρά του σημείου τούτου ηναγκάσθη να εξέλθη του στρατωνισμού της υπό πυρκαϊάς εις οικίας πέριξ αυτών.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Η 3η Ελλην. Ταξ/χία επιτίθεται κατά περιοχής ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ (423462) ενεργούσα συμφώνως με σχέδιον. Μέχρι στιγμής 100 αιχμάλωτοι του ΙΙΙου Τάγματος 42ου Συντάγματος ΕΛΑΣ. Την 1100 ώραν Σχολή ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ εις (410461) κατελήφθη.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει δραστηρίαν εκκαθάρισιν οδοφραγμάτων περιοχής Αποθήκης Τροφίμων – ΡΟΥΦ. Αιχμάλωτος αναφέρει ότι αποθήκη βενζίνης Ερυθρού Σταυρού ΑΪΣΩΣΤΗΣ Λεωφ. Συγγρού (362420) προμηθεύει τακτικώς βενζίνην εις ΕΛΑΣ. Η αυτή πηγή αναφέρει ότι το 10ον ή 11ον Σύνταγμα ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έφθασεν εις ΑΘΗΝΑΣ. Επίσης αναφέρει ότι το Ιππικόν του ΕΛΑΣ φθάνει εις ΑΘΗΝΑΣ σήμερον και ότι εις εργοστάσιον Κολοκυνθού (351471) είναι συγκεντρωμένοι πολλοί άνδρες του ΕΛΑΣ και Μεταφορικά Αυτοκίνητα. 5ον Τάγμα Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει κίνησιν οχημάτων εκ ΚΑΛΑΜΑΚΙ εις ΓΟΥΔΙ κατά μήκος των προπόδων των λόφων. Πολίτης αναφέρει συγκέντρωσιν 2500 ανδρών του ΕΛΑΣ με πρόθεσιν να επιτεθούν κατά της ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ την νύκτα. Στρατιωτική πηγή υποπτεύθη συγκέντρωσιν οχημάτων όπισθεν λόφου Κυνοσάργους – Δουργούτη (372420). Την 10ην τρεχ. ώραν 2300 προς 2400 εκκρήξεις και πυρκαϊαί εις περιοχήν ΣΤΑΔΙΟΥ. Γενικώς η νύξ ήσυχος. 6ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων έβαλλον δι’ όλμων περιοχήν ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ την 11.12.44 από ώραν 0430 έως 0630. Την 11.12.44 μεταξύ 0445 και 0500 ώρας ο εχθρός διεσκορπίσθη εις οδόν Αγ. Κωνσταντίνου αφού εβλήθη με ελαφρά όπλα. ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ευρίσκεται ακόμη υπό τα πυρά ελευθέρων σκοπευτών εξ οδού  Αγ. Κωνσταντίνου RSR αναφέρουν οδοφράγματα εις οδ. Ευθανασίας (βοταν. Κήπος) (358450). Υπάρχουν υπόνοιαι ότι νάρκαι ΤΕΛΛΕΡ υπάρχουν εις ΠΛΑΤΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (366449). Οχήματα χρησιμοποιούντα την Λεωφόρον ΣΥΓΓΡΟΥ επυροβολήθησαν εκ του κτιρίου εργοστασίου ΦΙΞ, 153 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Συνοδεία απεστάλη ίνα φέρει εντός της πόλεως την 64ην ελαφράν Πυροβολαρχίαν εκ του αντλιοστασίου ΚΙΦΙΣΣΙΑΣ. Η επιστροφή ήρχισε την 10.12.44 ώραν 2400. Το πεζικόν, προπορευόμενον, συνεκρατήθη υπό πυρών πολυβόλων εις περιοχή Αμπελοκήπων (404455) και ανέμεινε δι’ οχήματα και συνοδείαν τεθωρακισμένων. 2 ΤΖΙΠ εβλήθησαν, απώλειαι 4 τραυματίαι. Ολόκληρος ομάς και 5 σκαπανείς του αντλιοστασίου έφθασαν εις ΑΘΗΝΑΣ την 0430 ώραν. Δύο οχήματα ανεφέρθησαν ως καταστραφέντα υπό ναρκών έξωθι του κτιρίου Πατήσια 64 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Πιστεύεται ότι αι νάρκαι ηλκύσθησαν εγκαρσίως της οδού διά σπάγου. 21 άνδρες του ΕΛΑΣ συνελήφθησαν εν πολιτική περιβολή εις περιοχήν στρατώνων ΡΟΥΦ εντός 6 οχημάτων. Αιχμάλωτος ανέφερεν ότι η ομάς προωρίζετο διά την Αποθήκην πετρελαίου Ερυθρού Σταυρού προς προμήθειαν βενζίνης. Λόχος Τοπογραφικού δυνάμεως 120 επέστρεψε εις ΑΘΗΝΑΣ εκ κτιρίου Εργ. Χρυσαλίς 196 συνοδευόμενοι υπό Αρμάτων. Συνήντησαν νάρκας καθ’ οδόν και τας οποίας περισυνέλεξαν, ενώ εβάλοντο εκ παραθύρων διά χειροβομβίδων με αποτέλεσμα 2 ελαφρώς τραυματίας. Δεν υπήρχον νάρκαι εις την οδόν όταν η συνοδεία μετέβη ίνα παραλάβη τον  Λόχον. Εξ υποκλοπής τηλεφωνικού μηνήματος την 0905 ώραν διετάχθη ΕΛΑΣ να καταλάβη δι’ οιασδήποτε θυσίας το ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ (372450) και την ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ. Αναφέρονται συγκεντρώσεις ΕΛΑΣ εις Πλατ. Κάνιγγος – Στουρνάρα – Ακρόπολις – Διδότου/πευκάκια) (374456 376453 και 376456 370440 381451). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/10 Δεκ 1944 1300

Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ                                      10.12.44   Ωρα 1300
Προς: Στρατηγείον 3ου Σώματος -3ην Ελλην. Ορεινή Ταξ/χίαν κλπ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ζωηρά δράσις εξακολουθεί εις πολλά σημεία της πόλεως. Ο ΕΛΑΣ φαίνεται χρησιμοποιών όλμους και πεδινά πυροβόλα. Δεν αναφέρονται συγκεκριμμέναι επιτυχίαι αλλά άπασαι αι επιθέσεις του εχθρού απεκρούσθησαν και πιστεύεται ότι ούτος έσχεν απωλείας και αιχμαλώτους εις μεγάλον αριθμόν. Απελευθέρωσις του 4ου Τάγματος Αεραγημάτων λόγω της εκκενώσεως φυλακών Συγγρού και άφιξις 11 KRRC εκ Βορρά δι’ επιχειρήσεις ενισχύουν την επιτόπιόν μας δύναμιν. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/10 Δεκ 1944 1800

Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Στρατηγείον 3ου Σώματος -3ην Ελλην. Ταξ/χίαν κλπ.
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

10.12.44  Ώρα 1800

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ουδεμία μεταβολή αλλά ησυχώτερα κατά την δύσιν του ηλίου. Ο κύριος αγών της ημέρας διεξήχθη εις περιοχήν κτιρίου Χωροφυλακής ΑΘΗΝΩΝ αρ.87. Ο ΕΛΑΣ εδέχθη ισχυρά πλήγματα ιδίως εις τον ΧΧ Ανατολικόν Τομέα και εκ του πολυβολισμού και βομβαρδισμού της Αεροπορίας. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/10 Δεκ 1944 0700

Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς:   Στρατηγείον 3ου Σώματος Στρατού -3ην Ελλην. Ταξ/χίαν- ΓΕΣ
23ην Τεθωρακισμένην Ταξ/χιαν -139 Ταξ/χίαν Πεζικού
2αν Ταξ/χίαν Αλεξιπτ. κλπ.
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δελτίον πληροφοριών 10.12.44 ώρα 0700, νυκτός 9/10 Δεκ.

1.     Τμήμα αποτελούμενον εκ 50 Βρεττανών στρατ. και 6 οχημάτων επιστρέφων εκ ΛΙΟΣΙΩΝ έπεσε εις ενέδραν την 2100 ώραν εις περιοχήν ΛΙΟΣΣΙΩΝ. Απεστάλη βοήθεια όλα τα οχήματα ηλευθερώθησαν. Απώλειαι: 3 τραυματίαι.
2.     Διαρκούσης της νυκτός εγκάθερκτοι των φυλακών ΣΥΓΓΡΟΥ μετεφέρθησαν επιτυχώς εις ΚΑΛΑΜΑΚΙ υπό Βρεττανικών στρατευμάτων. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/9 Δεκ 1944

Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Στρατηγείον 3ου Σώματος-3ην Ελλην. Ταξ/χίαν-Ελλην. ΓΕΣ και άλλους.
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δελτίον πληροφοριών της 9.12.44 και ώρα 1945.

1.     Γενική κατάστασις. Αναφέρεται μικρά δράσις εξαιρέσει του Ανατολικού Τομέως όπου λίαν επιτυχής επίθεσις έλαβε χώραν. Ο εχθρός ετοιμάζει αμυντικάς θέσεις. Μικρά αλλαγή εις την κατάστασιν από τακτικής απόψεως. Γενικώς όλοι οι τομείς παραμένουν επιτοπίως επιθετικοί με πολυάριθμα μικρότερα επεισόδια και αψιμαχίας. Αεροπορία και πυροβολικόν χρησιμοποιούνται εις όλους τους τομείς μόλις και όταν επισημαίνονται στόχοι.

2.     ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αιχμάλωτος πολέμου αναφέρει ότι δύναμις περιοχής (299411) ανέρχεται εις περίπου 400 άνδρας ωπλισμένους με τυφέκια και χειροβομβίδας. Ο εχθρός με ισχυράν δύναμιν ευρίσκεται κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής (290428) και 20 άνδρες εις πολυβολείον (289434). Οδοφράγματα εις (292422-294422) και (269434). Πολίτης, θεωρούμενος ως αξιόπιστος, αναφέρει ότι 5 πολυβόλα του ΕΛΑΣ είναι τοποθετημένα εις οικίαν (384437) και όλαι αι οδοί από (383436) εις (384433) και (385434) είναι υπονομευμέναι. Συνέχεια