Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949

Με τον όρο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949 εννοούμε την περίοδο ενόπλων συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (υπό τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας) και του Ελληνικού Στρατού. Διήρκεσε από τον Μάρτιο του 1946 έως τον Αύγουστο του 1949 και είχε ως αποτέλεσμα την ήττα των κομμουνιστών ανταρτών. Ο Ελληνικός Εμφύλιος θεωρείται διεθνώς ως η πρώτη πράξη του ψυχρού πόλεμου στη μεταπολεμική ιστορία και ήταν η πολεμική σύγκρουση με τις μεγαλύτερες απώλειες που γνώρισε η χώρα από το 1830 έως σήμερα[5].

Παραδοσιακά σημείο έναρξης του Εμφυλίου Πολέμου θεωρείται η επίθεση ομάδας πρώην ανταρτών του ΕΛΑΣ υπό την ηγεσία του Αλέξη Ρόσιου («Καπετάν Υψηλάντης») στο Σταθμό Χωροφυλακής Λιτοχώρου Πιερίας την νύχτα της 30ης Μαρτίου 1946. Η ομάδα του Ρόσιου σκότωσε 12 χωροφύλακες και εθνοφύλακες και πυρπόλησε τον Σταθμό, ως απάντηση στις εκτελέσεις, διώξεις, εξορίες και φυλακίσεις που υφίσταντο οι πολίτες που ανήκαν στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Συνέχεια

The Greek Civil War 1943-1949,

Major Jeffrey Kotora, Marine Corps Command and Staff College, 16 Apr 1985

Since the end of the Second World War, the frequency with which nations have fallen victim to communist insurgencies has not abated. Why have some nations been able to resist while others succumbed to wars of national liberation? The object of this paper is to examine one such conflict with a view towards analyzing the events of the war and the causative factors that made it a successful counterinsurgency.
This study of the Greek Civil War begins with a discussion of the roots of the conflict in the German occupation of Greece in 1941. Included in this discussion is the growth of the resistance and the rise of the Greek communists. The major portion of the paper deals with three separate stages, or «Rounds» of the civil war. The First Round occurred in late 1943 and was an attempt by the communists to eliminate rival resistance groups. The Second Round was precipitated by the overt attempt of the communists to seize control of Greece shortly after liberation by the Allies in late 1944.
The Third Round started in 1946 and saw the heaviest fighting, as the communists made one final attempt to seize power in Greece by means of conventional warfare. The final section of the paper offers some conclusions regarding the factors that caused the legitimate Greek Government to defeat the communists.
Because of the nature and the length of the Greek Civil War, this study is broad in scope and deals only with the most significant events. Previously printed materials were used as sources for this paper.

Συνέχεια

The Greek Civil War: from liberation to catastrophe

A far greater tragedy than the ancient Greek playwrights Euripides, Aeschylus or Sophocles could ever have written befell the Greek people between 1941 and 1949.

From the German Nazi occupation of Greece in April 1941 and the consequent food shortages which killed 300,000 people, to the valiant struggle by the resistance which led to the liberation of Greece, there were many twists and turns in the struggle.

During those years, what could easily have turned into a democratic socialist revolution became the antithesis — concentration camps full of partisans and the murder and decapitation of anti-Nazi fighters (their severed heads were stuck on tall poles to terrorise others out of resisting the Nazis).

In September 1941, the National Liberation Front (EAM) and its army, ELAS, were formed. They were led by the Stalinist Communist Party of Greece (KKE), but their memberships were much broader than the party.

While Greece’s bourgeois politicians fled into exile or collaborated with the Nazis, the communists stayed and fought. Συνέχεια

Civil War of Passion

During World War II, Greek partisan groups of opposing political extremes suppressed their differences to fight their common enemy. The end of German occupation unleashed a civil conflict of savage violence and brutality in which there would be few neutrals. by Barry M. Taylor

 Life did not change much in the villages of Greece. Although the Germans had invaded the country in 1941, the peasants seemed to go about their business undisturbed, the rhythms of the seasons passing as they had always done since the time of the gods of myth.

One morning in June of 1942, therefore, the villagers of Domnitsa, a hamlet about 185 miles from Athens, were startled to see a group of 15 heavily armed men suddenly appear. Their black-bearded leader gave a short speech. Συνέχεια

ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ”

Επιμέλεια δημοσιογραφικών περιλήψεων: Θανάσης Τσακίρης
(Υποψήφιος διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών)
τηλ. 9967543, 3284932, 0977-668136
Ε-mail: tsakthan@compulink.gr και tsakthan@hotmail.com

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 1999

ΕΝΑΡΞΗ: “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ”
Πρόεδρος: Ηλίας Νικολακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο JOHN O. IATRIDES, καθηγητής του Southern Connecticut State University, στην εισήγησή του με τίτλο “Ο Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στο διεθνές του πλαίσιο: μια επανεκτίμηση”, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι “οι εμφύλιοι πόλεμοι αποτελούν βίαιες ενδο-κρατικές συγκρούσεις που, πολύ συχνά, προσδιορίζονται από εξωτερικούς παράγοντες”. Οι βαθύτερες αιτίες του συγκεκριμένου εμφύλιου πολέμου ήταν τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές και εντοπίζονται στις πρώτες δεκαετίες του λήγοντα αιώνα. Όμως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε τον καταλύτη μιας και απαξίωσε, διέλυσε και διασκόρπισε τους παραδοσιακούς μηχανισμούς διακυβέρνησης και τις πολιτικές ελίτ. Έτσι προσφέρθηκε μια μοναδική στα χρονικά ευκαιρία στο ΚΚΕ να επιδιώξει, από θέση σχετικής ισχύος, την υλοποίηση των επαναστατικών στόχων του, μέσω πίεσης και ένοπλης βίας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της απελευθέρωσης. Η βασική θέση του εισηγητή είναι ότι “ο Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος πρέπει να μελετηθεί ως μια σειρά τριών διακριτών αλλά στενά αλληλοσυνδεόμενων φάσεων παρατεταμένης βίας όπου οι κομμουνιστές και αντίπαλοί τους πάλεψαν για την απόκτηση του κυριαρχικού ελέγχου του κράτους”. Σ’ αυτή τη μάχη για την εξουσία, “οι εξωτερικοί παράγοντες έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο”. Οι Βρετανοί στις δύο πρώτες φάσεις στέρησαν τη νίκη από τους κομμουνιστές ενώ στην τρίτη φάση Βρετανοί και Αμερικανοί θεώρησαν αυτό τον πόλεμο ως ένα από τα κύρια πεδία του Ψυχρού Πολέμου και σε όλες τις φάσεις οι Σοβιετικοί, φοβούμενοι την αναμέτρηση με τις Δυτικές δυνάμεις, έπαιξαν μόνο έμμεσο ρόλο στη σύγκρουση. Η Σ.Ε. και οι “πελάτες” της, όπως ονομάζει τις χώρες της Α. Ευρώπης ο εισηγητής, “ενθάρρυναν την ηγεσία του ΚΚΕ που έλπιζε σε αποφασιστική ξένη διπλωματική και στρατιωτική βοήθεια που ποτέ δεν υλοποιήθηκε”. Η ήττα των Ελλήνων κομμουνιστών “είχε βαθιά επίδραση στον αναπτυξιακό και εξωτερικό προσανατολισμό της χώρας”. Συνέχεια

Ο Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος- Σύντομη ιστορική επισκόπηση

Η λογοκριμμένη Ιστορική Μνήμη για τον Εμφύλιο

Ο  Διχασμός

 1. Γενικά: Η ιστορία της Νεότερης Ελλάδας έχει να παρουσιάσει πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τα οποία αποδεικνύουν ότι όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι μεγαλούργησαν. Αντίθετα, σε περιόδους έντονων πολιτικών ανωμαλιών και στρατιωτικών κινημάτων, οι συνέπειες ήταν οδυνηρές, όχι μόνο για την πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού, αλλά κυρίως για την υπόστασή του και την ακεραιότητα της πατρίδας.

Τα διχαστικά φαινόμενα μεταξύ των Ελλήνων, υποθάλπονταν από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί παράγοντες είχαν σχέση περισσότερο με το πολιτειακό θέμα, παρά με προσωπικές φιλοδοξίες για την κατάκτηση και νομή της εξουσίας. Οι εξωτερικοί παράγοντες που επικεντρώνονταν στις Μεγάλες Δυνάμεις, ασκούσαν ασφυκτική επίδραση στην Ελλάδα, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πέντε θαλασσών. Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν να δοκιμάζεται κάθε φορά ο αναμφισβήτητος πατριωτισμός των Ελλήνων, περισσότερο από την αδυναμία των ηγετών τους να προβλέψουν την έκβαση μιας διεθνούς κρίσης, παρά από την ικανότητα τους να επιλέξουν το δρόμο εκείνο που το πραγματικό συμφέρον της Πατρίδας κάθε φορά επιτάσσει. Συνέχεια

Πεσόντες κληρικοί 1941-1949

Εις μνημόσυνον αιώνιον
ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ * *
ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (1941-1949)

1)Αρχιμ. Αναστ.Θ. Κρητικός Εφημέριος Αγ.Ανδρέου Κάτω Πατησίων. Εσφάγη υπό
των Ελασιτών την 24.12.1944

2)Αρχιμ. Βασίλειος Λυμπρίτης 
Εφημέριος Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας. Εξετελέσθη κατόπιν βασάνων υπό των
Ελασιτών την 24.12.44

3)Χαράλ. Παναγιωτόπουλος  Εφημέριος
Κοιμ. Θεοτόκου Κυνοσάργους. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών την 22-12-44

4)Σαράντης Μεσάδος Ιερεύς Εφημέριος Αρχιεπ. Αθηνών. Εσφάγη υπό των
κομμουνιστών την 6.12.44

5)Γερμανός Σπαχής  Ιερεύς Εφημέριος
Αρχιεπ.Αθηνών. Εβασανίσθη και εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών τον
Δεκέμβριον 1944

6)Δημήτριος Τομαράς Εφημέριος Χορτιάτι. Εκάη εντός κλιβάνου υπό των
Γερμανών την 2.9.1944

7)Γαβριήλ Διονυσιάδης Μοναχός. Ετυφεκίσθη υπό των Γερμανών τον Δεκέμβριον
1941

8)Χρήστος Παπαδόπουλος Εφημέριος Ναού Σταυρουπόλεως. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 10.9.44.

9)Αγαθάγγελος Καλλινικίδης Εφημέριος Ασσήρου. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών κρεουργηθείς 28.10.44

10)Γεώργιος Παπανικολάου  Εφημέριος
Ελαιοχωρίου. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 11.9.44.

11)
Χρήστος Παπανικολάου
  Εφημέριος
Εξαμηλίου Λαγκαδά Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 6.3.44

12)
Ευστράτιος Παπανικολάου
  Απεβίωσεν
εκ τρόμου εις τας βουλγαρικάς φυλακάς. 31.3.44

13)
Γεώργιος Ταβανιώτης
  Εφημέριος του
Μητροπολιτικού Ναού. Απεβίωσεν εν φυλακή, θύμα της γερμανικής θηριωδίας.

14)
Χαράλαμπος Ανθόπουλος Εφημέριος Νίψας. Απεβίωσεν εκ τρόμου, βλέπων την
εκτέλεσιν του υιού του υπό των Γερμανών.

15)
Γερμανός Χίου Ιερομόναχος. Εφημέριος Κουμαριάς. Εσφάγη υπό των
κομμουνιστών 15.1144

16)
Γρηγόριος Μιχαλόπουλος
 
Ιερομόναχος. Εφημέριος Ναούσης. Εσφάγη παρά των κομμουνιστών 10.9.44

17)
Νικόδημος Σαββίδης
  Εφημέριος
Γεωργιανής. Κατόπιν βασάνων εσφάγη παρά των κομμουνιστών 12.12.1944.

18)
Φώτιος Παπαχρήστου
  Εφημέριος
Κεφαλοχωρίου. Απηγχονίσθη υπό των κομμουνιστών 13.9.43

19)
Γεώργιος Ντόβας Εφημέριος Μελίκης. Εσφαγιάσθη αγρίως υπό των
κομμουνιστών 25.1.44

20)
Κωνσταντίνος Βαϊράμης
  Εφημέριος
Νισελίου. Εφονεύθη εν μάχη παρά των κομμουνιστών 30.9.43

21)
Αναστ. Παπαγιαννόπουλος
  Εφημέριος
Μονόσπιτα Κατεκρεουργήθη υπό των κομμουνιστων. Μάρτιον 1947

22)
Γεώργιος Μαγαλιός
  Εφημέριος
Προδρόμου. Εσφαγιάσθη αγρίως υπό των κομμουνιστών. Φεβρουάριον 1948.

23)Αρχιμ.Βησσαρίων
Χαϊδευτος
 Εφονεύθη παρά των
κομμουνιστών διά χειροβομδίδος 1.8.46

24)
Αθανάσιος Πέϊος Εφημέριος Άνω Κοπάνου. Μετά φρικτούς βασανισμούς
εφονεύθη υπό των κομμουνιστών 4.2.48

25)
Αθανάσιος Τόσκας Εφημέριος Κυδωνιών. Ετυφεκίσθη υπό των Γερμανών και
κατεκρεουργήθη 7.7.44.

26)
Αναστάσιος Πλιαχούρης
  Εφημέριος
Μηλέας Μετσόβου. Κατεσφάγη υπό των Γερμανών 13.10.43

27)
Ανδρέας Τζουβάρας Εφημέριος Μοναχυτίου. Κατόπιν φρικτών βασάνων
κατεκρημνίσθη εις χαράδραν υπό των κομμουνιστών 5.4.47.

28)
Δημήτριος Σίττας Εφημέριος Παλαιάς Κουτσούφλιανης.Εφονεύθη εκ νάρκης
στηθείσης υπό των συμμοριτών 1.9.47

29)
Στέργιος Λιόλιος Εφημέριος χωρίου Δεσπότης. Εδολοφονήθη υπό των
κομμουνιστών 9.9.46.

30)
Αναστάσιος Καρυπίδης Εφημέριος Πλανοτόπου. Εφονεύθη παρά των Βουλγάρων
4.10.42

31)
Στυλιανός Γρίπας Εφημέριος Ηρακλείτσης. Εξετελέσθη υπό των Βουλγάρων
6.10.41.

32)
Γεώργιος Αλεξιάδης Εφημέριος Κοκκινογείων. Εφονεύθη υπο των Βουλγάρων
30.9.41

33)
Ιάκωβος Κορυφίδης Εφημέριος Αγάπης Κιργίων. Εξετελέσθη κατόπιν
βασανιστηρίων διά μαχαίρας 28.9.1941

34)
Σάββας Καραγιαννίδης Εξετελέσθη υπό των Βουλγάρων 11.11.41

35)
Άνθιμος Παπαδόπουλος Εφημέριος Σιταγρών. Εσφάγη υπό των Βουλγάρων
29.9.41

36)
Ιωάννης Ηλιάδης Εφημέριος Πλατανιάς. Απεβίωσε κατόπιν φρικτών
βασανισμών υπό των Βουλγάρων 2.8.43

37)
Βασίλειος Ζωγράφος Εφημέριος Περιφ. Δράμας. Απεβίωσεν εκ κακουχιών λόγω
των Βουλγαρικών διώξεων.

38)
Σωφρόνιος Ιερομόναχος Μονής Εικονοφανίσσης. Απεβίωσεν εις ομηροίαν εν
Βουλγαρία λόγω κακώσεων.

39)
Κωνσταντίνος Τσολακίδης Ιερεύς. Απήχθη υπό των συμμοριών και αγνοείται
30.1.48

40)
Χρήστος Κιουρτίδης Εφημέριος Λάδης. Εσφάγη μετά βασάνων υπό των
ανταρτοκομμουνιστών 17.2.44

41)
Δημήτριος Καπετάνιος Εφημέριος Θυρέας. Μετά βασάνους εξετελέσθη υπό των
ανταρτοκομμουνιστών 8.8.43

42)
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου
 
Εφημέριος Μεγάλης Τράνας. Εθανατώθη αγρίως υπό των ανταρτοκομμουνιστών
καείς ζων 1.4.47

43)
Ιωάννης Γιαννακόπουλος Εφημέριος Μικρού Δερείου. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 28.4.48

44)
Αρχιμ. Νεόφ. Σταματιάδης Απήχθη υπό των συμμοριτών και αγνοείται 7.11.48

45)
Ιωάννης Καρδάμης Εφημέριος Μανδάλου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 10.3.44

46)
Δημήτριος Μουστίκος Εφημέριος Παναγίτσης. Εφονεύθη υπό Ελασιτών 25.7.44

47)
Κωνσταντίνος Μόραλης Εφημέριος Εδέσσης. Εφονεύθη υπό των Γερμανών
21.7.44

48)
Δανιήλ Μοναχός Μονής Εικοσιφοινίσσης. Κατόπιν σκληρών βασάνων
εξετελέσθη υπό των Βουλγάρων. Οκτώβριον 1941.

49)
Γεώργιος Γρηγοριάδης Εφημέριος Λευκοθέας. Εξετελέσθη υπό των Βουλγάρων
29.9.41.

50)
Παντελεήμων Σαρασίτης Εφημέριος Νέας Φυλής. Εφονεύθη υπό των συμμοριτών
. Ιούλιον 1944.

51)
Δημήτριος Νικολαΐδης Εφημέριος. Απεβίωσε κατόπιν φρικτών βασανι-στηρίων
παρά των Βουλγάρων και συμμοριτών.

52)
Παναγιώτης Θεοδωρίδης Εφημέριος. Απεβίωσεν κατόπιν βασανιστηρίων παρά
των Βουλγάρων και των συμμοριτών.

53)
Αθανάσιος Σοφούδης Εφημέριος. Απεβίωσεν κατόπιν βασανιστηρίων υπό των
Βουλγάρων και των συμμοριτών. 25.5.44

54) Βασίλειος Παπαγεωργίου Εφημέριος
Παναγίας. Εφονεύθη υπό των κομμουνιστών 28.9.47

55)
Αρχιμ. Γρηγόριος Καρυωτάκης Εφημέριος Κρήνης. Απηγχονίσθη υπό των
κομμουνιστών 7.10.44

56)
Γεώργιος Παπανικολάου Εφημέριος Αγ. Παρασκευής.Ετυφεκίσθη υπό των
κομμουνιστών 11.9.44

57)
Αθανάσιος Τζιγερίδης Ιερομόναχος. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών το
1944.

58)
Μιχαήλ Κυριάκης Εφημέριος Ιερεύς Κασσανδρείας Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 24.12.43

59)
Άνθιμος Γαλάνης Εφημέριος Κοσταραζίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
27.8.43

60)
Κωνσταντίνος Κούστας Εφημέριος Νιμφαίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
6.8.44

61)
Κωνσταντίνος Μήτρας Εφημέριος Κλεισούρας. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
5.5.44

62)
Απόστολος Παπανικολάου Εφημέριος Λεχόβου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
2.7.43

63)
Κωνσταντίνος Βότσαρης Εφημέριος Βογατσικού. Εξετελέσθη παρά των
Γερμανών.

64)
Μηνάς Παπαδόπουλος Εφημέριος Κωσταραζίου. Εφονεύθη εν μάχη υπό των
Ιταλών 31.7.43

65)
Δαμιανός Καρακώττας Εφημέριος Γράμμου. Απεβίωσεν εκ κακώσεων υπό των
Ιταλών εν φυλακαίς 2.11.43.

66)
Χρήστος Παπαχρήστου Εφημέριος Λαχανοκήπων.Εξετελέσθη υπό των Ιταλών
κατόπιν βασάνων 20.3.43

67)
Ανδρέας Αθανασίου Εφημέριος Αγ.Δημητρίου. Υπέκυψε κατόπιν βασανισμών
υπό των Ιταλών.

68)
Γεώργιος Νάσκος Εφημέριος Λακκωμάτων. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
τον Μαϊον του 1943

69)
Κωνσταντίνος Φιλιάδης Εφημέριος Κρύων Νερών. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών τον Μάϊον του 1943

70)
Ιωάννης Τοτονίδης Εφημέριος Διποταμίου. Εξετελέσθη υπό των κομμονιστών
κατόπιν βασανιστηρίων 15.4.47

71)
Αθανάσιος Γιαννόπουλος Εφημέριος Αετού. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
9.4.47

72)
Κωνσταντίνος Βρίτσος Εφημέριος Περικοπής. Εξετελέσθη υπό των αναρχικών.
Απρίλιον 1947.

73)
Ηλίας Τούλιος Εφημέριος Μονοπύλου. Εξετελέσθη υπό των αναρχικών 25.7.47

74)
Γεώργιος Ντούλας Εφημέριος Κλεισούρας. Εφονεύθη υπό των αναρχικών
25.7.47

75)
Κωνσταντίνος Μακρόπουλος Εφημέριος Χιονάτου. Εφονεύθη εκ νάρκης
τεθείσης υπό των κομμουνιστών 9.9.48

76)
Ιωάννης Κωστόπουλος Εφημέριος Καλής Βρύσης. Απήχθη υπό των συμμοριτών
και εξηφανίσθη, πιθανόν φονευθείς 26.7.47.

77)
Ηλίας Παπανικολάου Εφημέριος Σλημνίτσης. Απήχθη υπό των αναρχικών
πιθανόν φονευθείς 25.7.47

78)
Ιωάννης Νικολάου Εφημέριος Κωτύλης. Απήχθη υπό των αναρχικών πιθανόν
φονεύθεις 26.7.47

79)
Βασίλειος Λιαμίδης Εφημέριος Κάτω Νεστορίου. Απήχθη υπό των αναρχικών
πιθανόν φονευθείς 15.7.47

80)
Ιωάννης Ηλιόπουλος Εφημέριος Φτελιάς.Απήχθη υπό των κομμουνιστών
εξαφανισθείς 12.12.47

81)
Ηρακλής Αθανασίου Εφημέριος Βατοχωρίου. Απαχθείς υπό των αναρχικών
εξηφανίσθη (1948)

82)
Παύλος Ράμμος Εφημέριος Κώττα. Απαχθείς υπό των κομμουνιστών εξηφανίσθη
(1947-1948)

83)
Σπυρίδων Μπάλκος Εφημέριος Ανταρτικού. Απήχθη υπό των κομμουνιστών και
εξηφανίσθη (1947-1948)

84)
Δημήτριος Πάμος Εφημέριος Χαλάρας. Απαχθείς υπό των αναρχικών
εξηφανίσθη (1948)

85)
Αθανάσιος Λίτσας Εφημέριος Μελά. Απαχθείς υπό των αναρχικών εξηφανίσθη
(1947-1948)

86)
Γεώργιος Γκλαβίνας Εφημέριος Φτελιάς. Απαχθείς υπό των αναρχικών
εξηφανίσθη (1947-1948)

87)
Κωνσταντίνος Τσιτσιρίκος Εφημέριος Αγ.Δημητρίου Λιτοχώρου. Εξετελέσθη
υπό των Γερμανών 12.7.43

88)
Χρήστος Τσολάκης Εφημέριος Σκοτεινών. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
9.12.43

89)
Ευάγγελος Βλαχόπουλος Εφημέριος Λιτοχώρου. Εξετελέσθη κατόπιν
βασανισμών υπό των κομμουνιστών 18.11.1943

90)
Κων/τίνος Γεωργαντόπουλος Εφημέριος Βρωμερής. Κατόπιν βασανισμών
εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 11.11.44

91)
Τριαντάφυλλος Δημούλης Εφημέριος Σκοτεινής. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 29.1.44.

92)
Αθανάσιος Παπαδόπουλος Ιερομόναχος. Εφημέριος Λιτοχωρίου. Εξετελέσθη
υπό των αναρχικών 1.7.44

93)
Θεόδωρος Παπαδόπουλος Εφημέριος ιερεύς. Κατόπιν κακώσεων, φυλακίσεων
και βασανισμών υπό των Βουλγάρων, υπέκυψε την 15.6.41

94)
Δημήτριος Καβάζης Εφημέριος Κροβύλης. Εξετελέσθη υπό των Βουλγάρων
κατόπιν φρικτών μαρτυρίων 29.4.44

95)
Εμμανουήλ Βαγιάννης Ετυφεκίσθη υπό των Βουλγάρων 25.6.44

96)
Γεώργιος Βουλγαράκης Εφημέριος ιερεύς. Απεβίωσε συνεπεία των υπό των
Βουλγάρων κακώσεων 13.1.43

97)
Άγνωστος ιερεύς Έλλην Εις χωρίον Χωριστή εφονεύθη υπό των Βουλγάρων
συνοδεύων κηδείαν Έλληνος φονευθέντος υπ’ αυτών.

98)
Κωνσταντίνος Μπέκας Εφημέριος Ιερεύς. Απεβίωσεν εκ κακου-χιών και
βουλγαρικών βαναυσοτήτων.

99)
Κορνήλιος Βασιλείου Εφημέριος Ιερεύς. Απεβίωσεν εκ κακουχιών και
βουλγαρικών βαναυσοτήτων

100)
Αυγερινός Ζήσης Εφημέριος Ιερεύς. Απεβίωσεν εκ κακουχιών και
βουλγαρικών βαναυσοτήτων.

101)
Δημήτριος Παπαναστασίου Απεβιώσεων εκ κακουχιών και βουλγαρικών
βαναυσοτήτων.

102)
Νικόλαος Σχοινάκης Απεβίωσεν εκ κακουχιών και βουλγαρικών βαναυσοτήτων.

103)
Αγαθάγγελος Αγαθαγγελίδης Εσφαγιάσθη υπό των κομμουνιστών 28.10.1944

104)
Γεώργιος Παπαδόπουλος Ιερεύς. Ετυφεκίσθη υπό των κομμουνιστών 17.2.44

105)
Χρήστος Παπαδόπουλος Ιερεύς. Ετυφεκίσθη υπό των κομμουνιστών

106)
Αριστείδης Ανδρέου Ιερεύς. Απεβίωσε λόγω κακουχιών ας υπέστη παρά των
Βουλγάρων.

107)
Νικόλαος Παπαχριστοδούλου Ιερεύς. Απεβίωσε λόγω κακουχιών, ας υπέστη
υπό των Βουλγάρων.

108)
Ιωάννης Τζαμανίδης Ιερεύς. Απεβίωσε λόγω κακουχιών, ας υπέστη υπό των
Βουλγάρων

109)
Ελευθέριος Ιωσηφίδης Εφημέριος Καταχλώρου. Απεβίωσε κατόπιν πολλών
βασανισμών παρά των Βουλγάρων 30.9.41

110)
Σάββας Προδρόμου Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των Ελασιτών τον Οκτώβριον του
1944.

111)
Δημήτριος Ζιώγας Ιερεύς. Απεβίωσεν εκ κακουχιών εκ μέρους των Βουλγάρων.

112)
Αρχιμ.Χαρίτων Τερζανίδης Εφημέριος Μαγικού. Εθανατώθη υπό των Βουλγάρων
κατόπιν ξυλοδαρμού 1943.

113)
Γεώργιος Τσιπουρίδης Εφημέριος Αγ.Γεωργίου. Απεβίωσεν εκ των
βουλγαρικών κακουχιών 1943.

114)
Νικόλαος Χωνευτήρης Εφημέριος Λυκοδρόμου. Υπέκυψεν εκ των βουλγαρικών
κακουχιών, και μαρτυρίων 13.4.43

115)
Νικόλαος Παπαδόπουλος Ιερεύς. Εφημέριος Κιλκίς. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 5.2.45.

116)
Ελευθέριος Πασχαλίδης Εφημέριος Καστανά. Εβασανίσθη και εξετελέσθη υπό
των κομμουνιστών 5.11.44

117)
Βασίλειος Σιδηρόπουλος Εφημέριος Ξηροχωρίου. Εβασανίσθη και εξετελέσθη
υπό των κομμουνιστών 12.11.44

118)
Ευθ. Καραπαναγιωτίδης Εφημέριος Αγ.Αντωνίου. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 4.11.44

119)
Αναστάσιος Ζαφειριάδης Εφημέριος Γεφύρας. Εξετελέσθη διά πελέκεως υπό
των κομμουνιστών 16.1.45

120)
Παύλος Ελευθεριάδης Εφημέριος Ακρίτας. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
7.11.44

121)
Νικόλαος Νταής Εφημέριος Αγ.Πέτρου. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
16.3.44

122)
Ισαάκ Παπαδόπουλος Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 4.11.44

123)
Χαράλ. Παπαδόπουλος Εφημέριος Κάτω Σουρμένων. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 15.11.44

124)
Δημήτριος Νικολαϊδης Εφημέριος Λαοδικηνού. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 5.11.44

125)
Αβραάμ Μιχαηλίδης Εφημέριος Ριζανών. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
7.2.44

126)
Κωνσταντίνος Ευγενίδης Εφημέριος Φανού. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
16.8.44

127)
Δημήτριος Τζρίβας Εφημέριος Βάθης. Εδολοφονήθη υπό Βουλγάρων χωρικών
9.9.43

128)
Πέτρος Παπαδόπουλος Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 15.9.44

129)
Αρχ. Ιωακείμ Λούλιας Ιεροκήρυξ. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 3.8.44

130)
Κωνσταντίνος Χρήστου Εφημέριος Κάτω Κώμης και Σπάρτου. Εξετελέσθη υπό
των κομμουνιστών διά μαχαιρών και πολυβόλου 27-1-44

131)
Ταράσιος Βογιατζίδης Εφημέριος Σκάφης. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
26.11.44

132)
Ηλίας Γρίβας Εφημέριος Κήπου. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών δι’
αποκεφαλισμού 1.4.47

133)
Ιωάννης Αθανασιάδης Εφημέριος Ιμέρων. Κατόπιν βασανιστηρίων εσφάγη υπό
των κομμουνιστών 26.11.1944

134)
Ευθύμιος Λιάκος Εφημέριος Παχνάλκυα. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
6.5.47

135)
Κων/νος Ελευθεριάδης Εφημέριος Εξοχής. Εσφάγη υπό των κομμουνιστών.

136)
Αθανάσιος Παπαχρήστου Ιερεύς. Εφονεύθη υπό των κομμουνιστών 29.4.43

137)
Γεώργιος Βήτας Ιερεύς. Εφονεύθη υπό των κομμουνιστών 4.6.47

138)
Στέργιος Λιόλιος Εφημέριος χωρίου Δεσπότης. Εφονεύθη υπό των
κομμουνιστών, κατόπιν φρικωδών βασανισμών 8.11.46

139)
Στέφανος Γκάρπας Εφημέριος Αγ.Πνεύματος. Εφονεύθη υπό των Βουλγάρων
κατόπιν βασάνων το 1943

140)
Θεοδόσιος Θεοδοσιάδης Εφημέριος Πενταπόλεως. Απέθανεν εκ κακώσεων και
βασανιστηρίων υπό των Βουλγάρων.

141)
Ευμένιος Παπαδάκης Εφημέριος Νεοχωρίου. Εθανατώθη υπό των Βουλγάρων εκ
δαρμού 1942

142)
Κων/νος Τριανταφυλλίδης Εφημέριος Κουμαριάς. Εθανατώθη υπό των
Βουλγάρων1942

143)
Αθανάσιος Τσακίρης Εφημέριος Χρυσού. Εθανατώθη υπό των Βουλγάρων, εκ
κακώσεων 24.12.42

144)
Γερβάσιος Φελέκης Εφημέριος Κάτω Καμήλας. Εθανατώθη υπό των Βουλγάρων
εκ κακώσεων και πείνης 1944

145)
Ανέστης Παπαναστασίου Ιερεύς. Εφονεύθη υπό των Βουλγάρων, 26.6.44

146)
Σταύρος Χατζόπουλος Εφημέριος Καλών Δένδρων. Απέθανεν εκ Βουλγαρικών
κακουχιών 1945.

147)
Ευάγγελος Χρηστοφούδης Εφημέριος Λίμνης. Απεβίωσεν λόγω τρομοκρατήσεως
και πιέσεων υπό των Βουλγάρων.

148)
Χαρίσης Ντόβας ή Δόβας Εφημέριος Τριανταφυλλιάς Νιγρίτης. Απεβίωσεων
συνεπεία τρόμου εκ μέρους των αναρχικών 2.5.44

149)
Γεώργιος Παπαγεωργίου Εφημέριος Ιβήρων Νιγρίτης. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών

150)
Γεώργιος Παπαδόπουλος Εφημέριος Ιβήρων Νιγρίτης. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 18.10.43

151)
Βασίλειος Σαλονικός Εφημέριος Χουμνικού. Εθανατώθη υπό των κομμουνιστών
το 1943

152)
Αβραάμ Μιχαηλίδης Εφημέριος Ριζανών. Εθανατώθη υπό των κομμουνιστών
7.2.44

153)
Αθανάσιος Φαρμακόπουλος Εφημέριος Λευκώνος. Κατόπιν φρικτών
βασανιστηρίων και ακρωτηριασμών εθανατώθη υπό των κομμουνιστών 8.11.44

154)
Γεώργιος Παπαγεωργίου Εφημέριος Μαλακίτσης. Εξετελέσθη παρά των
κομμουνιστών 20.10.45

155)
Δημήτριος Χατζούδης Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 166) Ισαάκ
Συμεωνίδης Εφημέριος. Ετυφεκίσθη υπό των Βουλγάρων

156)
Αθανάσιος Σοφούδης Εφημέριος Πρώτης. Εφονεύθη υπό των Βουλγάρων,
υποκύψας εις κακώσεις 25.5.44

157)
Μιχαήλ Ιωάννου Εφημέριος Σερρών. Απεβίωσεν εκ κακουχιών υπό των
Βουλγάρων

158)
Κων/τίνος Τσακνίδης Εφημέριος Πατρικίου. Εύρεν οικτρόν θανάτον εκ
νάρκης, τεθείσης υπό των κομμουνιστών 7.4.48

159)
Ιωάννης Ποντίκης Εφημέριος Χρυσοχωράφων. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
3.11.44

160)
Πανάρετος Γιαματζίδης Εφημέριος Καστανούσης. Κατεκρεουργήθη υπό των
ελασιτών 16.11.44

161)
Γεώργιος Παπαδόπουλος Εφημέριος Θεοδωρόβου. Εξετελέσθη υπό των
ελασιτών, Οκτώβριον 1944

162)
Ευκλείδης Καραγιάννης Εφημέριος Τριάδος. Κατεκρεουργήθη υπό των
αναρχικών 13.12.44

163)
Νεόφυτος Κυομουτζίδης Εφημέριος Ομαλού. Εσφάγη υπό των κομμουνιστών 1944

164)
Κυριάκος Παπαδόπουλος Εφημέριος Αχλαδοχωρίου. Κατόπιν βασάνων εφονεύθη
υπό των ελασιτών Ιανουάριον 1945

165)
Αρχιμ.Ελευθέριος Πουλής Εφημέριος Άνω Πορροϊων. Εσφάγη υπό των ελασιτών
10.7.47

167)
Δημήτριος Εμμανουήλ Εφημέριος ιερεύς. Απέθανεν εκ κακουχιών υπό των
Βουλγάρων

168)
Βασίλειος Κυζιρίδης Εφημέριος ιερεύς. Απέθανεν εκ κακουχιών παρά των
Βουλγάρων

169)
Αθανάσιος Φραγκόπουλος Εφημέριος ιερεύς. Εφονεύθη παρά των κομμουνιστών
1947

170)
Στέφανος Χατζηφωτιάδης Εφονεύθη υπό των κομμουνιστών 13.6.49

171)
Ιορδάνης Παναγιωτίδης Εφημέριος ιερεύς Άνω Πορροΐων. Απεβίωσεν λόγω
κακουχιών παρά των Βουλγάρων

172)
Κων. Παπαδόπουλος Εφημέριος Λούβρης. Εξετελέσθη διά κτυπημάτων εις την
κεφαλήν και εις τον λαιμόν διά ξιφολόγχης υπό των Γερμανών 6.7.44

173)
Αντώνιος Χριστόπουλος Εφημέριος Τριάδος. Εκάη ζων παρά των Γερμανών.

174)
Κων. Βότσαρης Εφημέριος ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των Ιταλών 4.4.43

175)
Δημήτριος Γιωτόπουλος Εφημέριος Σκαλοχωρίου. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 4.8.43

176)
Αθανάσιος Παπαχρήστου Εφημέριος Πεπονιάς. Ετυφεκίσθη υπό των Ιταλών
25.3.43

177)
Πέτρος Δανιήλ Εφημέριος Μόρφης. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
κατακρεουργηθείς τον Ιούλιον του 1944

178)
Σπυρίδων Μπούσιος Εφημέριος ιερεύς. Εξοντώθη παρά των κομμουνιστών
28.7.45

179)
Αντώνιος Χριστόπουλος Εφημέριος Ανθούσης. Εκάη ζων υπό των
Γερμανοβουλγάρων 6.7.44

180)
Κων. Παπαδόπουλος Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των Γερμανών 6.7.44

181)
Λάμπρος Χαστάς Εφημέριος Γέρμα. Εξετελέσθη παρά των κομμουνιστών
σφαγείς 6.4.47

182)
Ισίδωρος Καβατσιάδης Εφημέριος Αηλιά. Εσφάγη υπό των κομμουνιστών 4.5.47

183)
Άνθιμος Μπουϊτίδης Εφημέριος Δάφνης. Εφονεύθη εκ νάρκης στηθείσης υπό
κομμουνιστών 1947

184)
Ιωάν.Στεργίου ή Στεργιάδης Ιερεύς. Απέθανεν εκ κακώσεων παρά των
Γερμανών 22.9.44

185)
Δημήτριος Σταμπούλης Εφημέριος Σκοπιάς . Απηγχονίσθη υπό των Γερμανών
9.8.43

186)
Κων. Τούλιος Εφημέριος Άνω Κλεινών. Εξετελέσθη υπό των κομιτατζήδων
23.4.43

187)
Χρήστος Σάνος Εφημέριος Πρώτης. Εσφάγη υπό των Γερμανών 30.10.44

188)
Ιωάννης Μαυρογένης Εφημέριος Ανατολικού Εορδαίας. Απεκεφαλίσθη υπό των
ελασιτών 27.9.44

189)
Αθανάσιος Κατσαντώνης Εφημέριος Κάτω Γραμματικού Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 23.4.44

190)
Μάρκος Μητριάδης Εφημέριος Ολυμπιάδος. Εξετελέσθη υπό Βουλγάρων 22.7.45

191)
Αρχιμ. Ευάγ. Δηλιγιάννης Εφημέριος Αγ.Παντελεήμονος. Εξετελέσθη υπό
Βουλγάρων ανταρτών 19.5.47

192) Νώε
Παπαοικονόμου Εφημέριος Λαγκαδιάς Αλμωπίας. Εφονεύθη υπό των Βουλγάρων
20.1.44

193)
Κων.Ελευθεριάδης Εφημέριος Φτελιόνας Εορδαίας . Εξετελέσθη υπό των
αναρχικών 27.9.44

194)
Πρόδρομος Δεμίρης Ιερεύς. Εφονεύθη εκ κομμουνιστικής νάρκης 6.8.48

195)
Παντελής Μπατόπουλος Εφημέριος Κάτω Υδρούσης. Απήχθη παρά των
κομμουνιστών 5.1.47

196)
Κων. Πανταζής Εφημέριος. Εκάη ζων παρά των Γερμανών 1.4.43

197)
Μιχαήλ Παπαθανασίου Εφημέριος Αλμυρού. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
5.4.43

198)
Νικόλαος Βελαλής Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 5.9.44

199)
Χρήστος Ζησούλης Ιερεύς. Εθανατώθη παρά των κομμουνιστών 26.9.44.

200)
Δημήτριος Ευαγγέλου Εφημέριος Δομενίκου. Ετυφεκίσθη υπό των Ιταλών
16.2.43

201)
Αναστάσιος Σπανός Εφημέριος Τσαριτσάνης. Εξετελέσθη υπό των Ιταλών
12.3.43

202)
Νικ. Μπαζοκογιάννης Εφημέριος Τσαριτσάνης. Εξετελέσθη υπό των Ιταλών
12.3.43

203)
Αρχιμ.Νεόφυτος Σάρρος Εφημέριος Ελασσώνος. Ετυφεκίσθη υπό των Γερμανών
12.9.43

204)
Γρηγόριος Τζίκας Εφημέριος Παλαιοκάστρου. Κατεκρεουργήθη υπό συμμοριτών
9.3.47

205)
Αθανάσιος Τσάρος Εφημέριος Φαρμάκη Τσαπουρνιά. Εφονεύθη διά σκληρού
λιθοβολισμού υπό ανταρτών 12.6.43

206)
Αθανάσιος Καλογερόπουλος Εφημέριος Μάρκου Θεσσαλίας. Κατόπιν βασάνων
απεκεφαλίσθη υπό των κομμουνιστών 19.6.44.

207)
Ευάγγελος Καραμήτρος Εφημέριος Πετρίνου. Εξετελέσθη υπό ελασιτών
27.7.44.

208)
Χρήστος Ευθυμίου Εφημέριος Καβουνάδων Καρδίτσης. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών κατόπιν αγρίων βασάνων 14.9.46

209)
Χρήστος Ιωάννου Εφημέριος Αλμαντάρ Καρδίτσης. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 7.6.44

210)
Απόστολος Παπαθεοδώρου Ιερεύς. Ετυφεκίσθη παρά των Ιταλών 30.3.43

211)
Σωτήριος Καφετζής Ιερεύς. Εθανατώθη παρά των κομμουνιστών 13.9.44

212)
Απόστολος Βεργίνης Ιερεύς. Εθανατώθη παρά των κομμουνιστών 12.7.47

213)
Απόστ. Παπαγεωργίου Ιερεύς. Εσφάγη υπό των κομμουνιστών 27.7.47

214)
Λεωνίδας Βακούλας Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 24.12.1948

215)
Αναστάσιος Καφαντάρης Ιερεύς. Εφονεύθη κατά την ώραν της θ. λειτουργίας
από νάρκην τεθείσαν παρά των συμμοριτών υπό την αγ. Τράπεζαν 10.4.49

216)
Δημήτριος Τσερούκης Εφημέριος Σωτηρίου. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
15.3.43

217)
Απόστολος Ντίνης Εφημέριος Συκουρίου. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
9.11.43

218)
Μιχαήλ Μούσιος Εφημέριος Αρμενίου. Εξετελέσθη υπό των αναρχικών
κατακρεουργηθείς 26.4.44

219)
Χρήστος Βαϊόπουλος Εφημέριος Γλαύκης. Εξετελέσθη υπό των αναρχικών
15.6.44

220)
Σταύρος Τσελάς Εφημέριος Αμπελώνος. Εξετελέσθη υπό των αναρχικών 4.9.44

221)
Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Εφημέριος Κοιλάδος. Εξετελέσθη υπό αναρχικών
27.12.44

222)
Γεώργιος Ντόβας Εφημέριος Σπηλιάς. Εξετελέσθη υπό αναρχικών 12.4.47

223)
Δημήτριος Κολλάτος Εφημέριος Πυργετού. Εξετελέσθη υπό των αναρχικών,
αποκεφαλισθείς 7.10.47

224)
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Ιερεύς. Ετυφεκίσθη παρά των Γερμανών, 11.9.43

225)
Νικόλαος Βάϊος Ιερεύς. Εφονεύθη εκ κομμουνιστικής νάρκης 24.2.48

226)
Αρχιμ. Μόδ. Αναδρομανάκος Ηγούμενος Μονής Σταγιάδων. Εξετελέσθη υπό των
αναρχικών διά σκαπάνης (κασμά) κατόπιν φρικτών βασανισμών 10.4.44

227)
Γεώργιος Συφέκας Εφημέριος Μεγάρχης Τρικκάλων. Εξετελέσθη υπό
συμμοριτών διά σταυρικού θανάτου και εκρεουργήθη 11.4.47 Μεγάλην
Παρασκευήν, επί σταυροειδούς ελάτης.

228)
Αθανάσιος Παλιούρας Εφημέριος Πρίνου. Εξετελέσθη υπό των συμμοριτών διά
μαχαίρας 15.10.46

229)
Θεόδωρος Πουλιανίτης Εφημέριος Πυργετού Τρικκάλων. Εφονεύθη υπό των
κομμουνιστών δ’ όλμου 12.9.44

230)
Αθαν.Ευαγγελακόπουλος Εφημέριος Μεγάλης Πουλιάνης. Ετυφεκίσθη παρά των
κομμουνιστών 27.12.44

231)
Αντώνιος Παπαχρήστου Εφημέριος Πουρναβών. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών διά μαχαιρών βασανισθείς 16.5.44

232)
Κων/τίνος Μαργαρίτης Εφημέριος Μεγάλου Κεφαλο βρύσου. Εξετελεσθη υπό
των κομμουνιστών, βασανισθείς φρικτώς 25.4.44

233)
Σωτήριος Παπασωτηρίου Εφημέριος Ασπροκκλησιάς. Ταφείς ζων δις,
κατεσφάγη υπό των συμμοριτών 27.6.47

234)
Πολυχρόνης Θεοδοσίου Εφημέριος Τσιοτίου. Εφονεύθη παρά των Ιταλών
13.2.43

235)
Αθανάσιος Πούλιος Εφημέριος Πεύκης. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 18.11.43

236)
Χρήστος Παπαϊωάννου Εφημέριος Τρυγόνος, Καλαμπάκας Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 21.9.44

237)
Δημήτριος Κατσαγιάννης Ιερεύς. Απέθανε τρομοκρατηθείς υπό των Γερμανών

238)
Γεώργιος Νταραράς Ιερεύς. Εφονεύθη παρά των κομμουνιστών 2.8.48

239)
Αρχιμ.Γερασ. Καλούτσης Ηγούμενος Μονής Μηλητών. Εκρημνίσθη υπό των
κομμουνιστών εις χαράδραν 6.1.44

240)
Γεώργιος Ζώης Εφημέριος Νησίστης. Εκρημνίσθη υπό των κομμουνιστών από
γεφύρας και εφονεύθη 18.3.44

241)
Σπυρίδων Ζαφείρης Εφημέριος Πηγών. Εφονεύθη εις συμπλοκήν μετά εαμιτών
8.11.44

242)
Βασίλειος Τσουπράς Εφημέριος Σελλάδων. Εξετελέσθη υπο των Γερμανών
30.9.43

243)
Λάμπρος Σταμάτης Εφημέριος Κομμένου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 16.8.43

244)
Ζώης Παππάς Εφημέριος Λουτροτόπου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 16.8.43

245)
Χρήστος Θεοχάρης Εφημέριος Ράμιας. Εφονεύθη δι’ από αέρος βομβαρδισμού
υπό Γερμανών 5.5.43

246)
Νικόλαος Βαδιβούλης Εφημέριος Γλυκορρίζου. Εφονεύθη υπό των εαμιτών
23.12.44

247)
Νικόλαος Μάργαρης Εφημέριος Πραμάντων. Εφονεύθη παρά των κομμουνιστών
17.7.45

248)
Γεώργιος Μάλλιος Ιερεύς. Απεβίωσε λόγω κακουχιών παρά των κομμουνιστών
24.4.45

249)
Γεώργιος Κιτσώνας Εφημέριος Κεφαλοβρύσου Πωγωνίου. Εκάη ζων παρά των
Γερμανών 13.7.43

250)
Περικλής Τζούτης Εφημέριος Καστάνιανης. Εξετελέσθη, παρά των συμμοριτών
17.1.48

251)
Αθανάσιος Γεράσης Εφημέριος Αμαράντου Κονίτσης. Εξετελέσθη παρά των
συμμοριτών 5.2.48

252)
Δημήτριος Καθάριος Εφημέριος Καντσικού Κονίτσης. Εξετελέσθη παρά των
συμμοριτών 4.2.48

253)
Κων/τίνος Τσάγγας Εφημέριος Ζέρμας Κονίτσης. Εξετελέσθη παρά των
κομμουνιστών 22.1.48

 254) Νικόλαος Σγούρος Εφημέριος Αρμάτων
Κονίτσης. Εξετελέσθη παρά των συμμοριτών, βασανισθείς σκληρότατα 21.7.48

 255) Χρήστος Ζούκης Εφημέριος Οξυάς Κονίτσης.
Εξετελέσθη υπό των συμμοριτών 4.4.49

256)
Δημ.Παπαδημητρίου Εφημέριος Λυκορραχής Κονίτσης. Εξετελέσθη υπό των
συμμοριτών 28.12.47

257)
Γεράσιμος Στόγιας Ιερομόναχος, Εφημέριος Πληκατίου Κονίτσης. Απήχθη
παρά των κομμουνιστών τον Ιούλιον 1949

258)
Δημήτριος Τάτσης Εφημέριος Γοργοποτάμου Κονίτσης. Απήχθη υπό των
κομμουνιστών τον Ιούλιον 1949.

259)
Δημήτριος Γκιόκας Εφημέριος Δελβινακίου. Απήχθη υπό των κομμουνιστών
Οκτώβριον 1949 εξαφανισθείς έκτοτε.

260)
Δημήτριος Χούτας Εφημέριος Παλαιοπύργου Πωγωνίου. Απήχθη υπό συμμοριτών
αγνοουμένης της τύχης του.

261)
Αρχιμ. Χρυσόστομος Τσακώνας Ιεροκήρυξ. Εφονεύθη πολυβοληθείς κατά
Ελληνοϊταλικόν πόλεμον 25.11.40

262)
Ευθύμιος Ιωάννου Εφημέριος Λαλίζης. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 10.8.43

263)
Γεώργιος Σιούλης Εφημέριος Αγ. Αναστασίας . Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
σφαγείς 23.7.43

264)
Γεώργιος Κόντος Εφημέριος Ανατολικής. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
25.10.43

265)
Κων/τίνος Ζήκος Εφημέριος Πεντολάκκου. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
20.2.45

266)
Γεώργιος Ζηκίδης Εφημέριος Αλποχωρίου Μπότσαρη. Εξετελέσθη υπό των
ελασιτών 25.1.45

267)
Βησσαρίων Μίχας Εφημέριος Δερβιζάνων. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
24.1.45

268) Κων/τίνος Παπαϊωάννου Εφημέριος
Μούλων. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών 9.2.45.

269)
Ζήκος Παντύλας Εφημέριος Ελάφου. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών 25.1.45

270)
Κων/τίνος Οικονόμου Εφημέριος Βουλιάστης. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
7.7.45

271)
Ιωάννης Μαρίνος Εφημέριος Διλόφου. Απεβίωσε ως αιχμάλωτος των
συμμοριτών εκ κακουχιών 14.1.48

272)
Νικόλαος Κατσίκης Ιερεύς. Απεβίωσε λόγω των παρά των Γερμανών κακώσεων
7.1.45

273)
Ιωάννης Φλώρος Ιερεύς. Εφονεύθη παρά των κομμουνιστών 18.8.43

274)
Σωτήριος Δερδεμέζης Εφημέριος Δερβιζάνων. Εφονεύθη εξ αεροπορικού
βομβαρδισμού Ιούλιον 1943.

 275) Νικόλαος Δημητρίου Ιερεύς. Απέθανε ως
όμηρος λόγω κακουχιών και βασάνων υπό των κομμουνιστών.

276)
Ανδρέας Παπαγιάννης Εφημέριος Κάτω Κοτσανοπούλου. Εφονεύθη παρά των
Γερμανών 12.8.42

277)
Χριστόδουλος Πουλιάτσος Εφημέριος Φιλιππιάδος. Εξετελέσθη παρά των
συμμοριτών κατόπιν βασανιστηρίων 31.12.44.

278)
Γρηγόριος Νάτσιος Εφημέριος Ριζοβουνίου Πρεβέζης. Κατόπιν φρικτών
μαρτυρίων εξετελέσθη υπό των ελασιτών 25.1.45

279)
Ανδρέας Βασιλείου Εφημέριος Καρτερίου. Κατεκρεουργήθη υπό των Αλβανών
22.10.42

280)
Βασίλειος Ιωάννου Εφημέριος Σίδερης Φιλιατών . Εξτελέσθη υπό των
Αλβανών διά μαχαίρας βασανισθείς απανθρώπως 15.6.42

281)
Σπυρίδων Νούτσης Εφημέριος Σπαθαρατίου. Κατόπιν εξορύσεως των οφθαλμών
εσφάγη υπό των Ιταλών 8.12.42.

282)
Νικόλαος Ιωάννου Εφημέριος Καναλακίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
14.8.43

283)
Ευάγγελος Τσαμάτος Εφημέριος Σιαμετίκων. Ετυφεκίσθη υπό των Γερμανών
29.9.43

284)
Αρχιμ.Φώτιος Γεωργίου Εφημέριος Τουρκοπαλούκου. Υπέκυψεν εις φρικτά
βασανιστήρια εν γερμανική φυλακή Ιωαννίνων 20.8.43

285)
Αθανάσιος Χριστοδούλου Εφημέριος Ζερβοχωρίου. Κατόπιν μαρτυρίων υπό των
Αλβανών απεβίωσε 27.11.43.

286)
Χρήστος Τζίμας ή Τζίκας Εφημέριος Μουκεΐκων. Επεσε μαχόμενος κατά των
Γερμανών 12.8.43

287)
Ζήσης Παπακωνσταντίνου Εφημέριος Λειάς. Απεβίωσε λόγω κακώσεων εις
κρατητήρια των ελασιτών 29.8.44

288)
Αναστάσιος Γεωργιάδης Εφημέριος Καναλακίου. Εξετελέσθη υπό εαμιτών διά
μαχαίρας 30.1.45

289)
Μιχαήλ Διαμάντης ή Παπάς Εφημέριος Αυλοτόπου. Εξετελέσθη υπό του Ελάς
βασανισθείς και αποκεφαλι-σθείς 25.1.45

290)
Χρήστος Βγαρδάνης Εφημέριος Αραχώβης. Εκάη ζων κατόπιν φρικτών
μαρτυρίων 12.8.44, υπό των κομμουνιστών

291)
Ιωάννης Μπαμπούρας Εφημέριος Βαθέος Αυλίδος. Εξετελέσθη υπό των
ελασιτών κατό-πιν φρικωδών βασανιστηρίων 9.9.44

292)
Αρχιμ.Λουκάς Τσώνος Ηγούμενος Μονής Οσίου Λουκά Εξετελέσθη υπό των
ελασιτών 17.1.45

293)
Σωτήριος Ζήσης Εφημέριος Διστόμου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 10.6.44

294)
Δημήτριος Κουτσούμπας Εφημέριος Βελεσωτών. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
18.4.48

295)
Σπυρίδων Ξαρχάς Εφημέριος Ξυνιάδος. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 28.7.44

296)
Δημήτριος Δημητρέσας Εφημέριος Πλατυστόμου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
14.8.44

297)
Πανταζής Τσάρος Εφημέριος Πελασγίας. Εξετελέσθη παρά των Γερμανών
29.7.43

298)
Αχιλλεύς Διαμαντής Εφημέριος Ξυνιάδος. Ετυφεκίσθη υπό των ανταρτών
Μαϊον 1943

299)
Κων/τίνος Παπαστεργίου Εφημέριος Ηρακλείας. Εξετελέθση υπό των ελασιτών
27.5.44

300)
Γεώργιος Καλώστος Εφημέριος Καστανιάς. Εσφάγη υπό των κομμουνιστών
Μάιον 1947

301)
Κων/τίνος Μπούστρας Εφημέριος Ανατολής. Εσφάγη υπό των συμμοριτών
Ιούλιον 1947

302)
Αλέξανδρος Λάγιος Εφημέριος Δάφνης. Εσφάγη υπό των συμμοριτών Ιούλιον
1947

303)
Σπυρίδων Καραΐνδρος Εφημέριος Λιαπάτας. Απέθανε κατόπιν κακώσεων εκ
μέρους των κομμουνιστών 10.2.44

304)
Αγνωστος Κληρικός Εσφάγη υπό των κομμουνιστών εις Φθιωτίδα

305)
Βασίλειος Δανέλης Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των κομμουνιστών 13.1.48

306)
Λάμπρος Λάμπρου Ιερεύς. Ετυφεκίσθη υπό των συμμοριτών 20.12.47

307)
Μιχαήλ Ενωτιάδης Ιερεύς. Ετυφεκίσθη υπό των κομμουνιστών 12.1.48

308)
Δήμος Παναγιωτόπουλος Ιερεύς. Ετυφεκίσθη υπό των Ιταλών 7.7.42

309)
Ανάργυρος Κασούτσας Εφημέριος Κίρρας. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
κατόπιν αφαντάστων μαρτυρίων 25.6.44

310)
Φώτιος Ψηλογιάννης Εφημέριος Αμφίσσης. Εξετελέσθη υπό αναρχικών 2.7.44

311)
Δημήτ. Παπαβασιλείου Απέθανεν εκ κακουχιών και κακώσεων παρά των
κομμουνιστών 16.10.46

312)
Κων/τίνος Παπαγεωργίου Εφημέριος Βαρετάδας. Απέθανε κατόπιν φρικτών
βασανιστηρίων των κομμουνιστών 1.5.44

313)
Αναστάσιος Κελεπούρης Εφημέριος Σπάρτου. Εξετελέσθη υπό των
εαμοκομμουνιστών 27.8.44

314)
Παναγ. Παπαθανασίου Εφημέριος Μελίγκοβα.Εξετελέθση υπό εαμοκομμουνιστών
βασανισθείς 29.8.44

315)
Δημ.Παπακωνσταντίνου Εφημέριος Ματαράγκας. Βασανισθείς φρικτώς υπό των
κομμουνιστών, εσφάγη και διεμελίσθη 20.8.44

316)
Σπυρίδων Καραβίας Εφημέριος Δακμίου. Έπεσε μαχόμενος κατά των εαμιτών
13.9.44

317)
Ιάκωβος Μαυροκέφαλος Ιερομόναχος Μονής Ρόμβου. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών, Αύγουστον 1944

318)
Γεράσιμος Μαρούδας Ιερεύς. Εφονεύθη παρά των κομμουνιστών 26.6.44

319)
Φώτιος Γραμμένος Ιερεύς. Απέθανε λόγω φοβερών κομμουνιστικών
βασανιστηρίων 21.4.46

320)
Γεώργιος Καμπάς Ιερομόναχος. Ετυφεκίσθη υπό των Ιταλών 31.7.41

321)
Δημήτριος Βαστάκης Εφημέριος Μεγάλου Χωριού. Εκάη ζων υπό των Ιταλών
24.12.42

322)
Νικόδημος Ραυτογιάννης Ιερομόναχος Μονής Προυσού. Εξετελέσθη δι’
αγχόνης υπό των Γερμανών 12.11.43

323)
Ιερόθεος Πατάπης Ιερομόναχος Μονής Αμπελακιοτίστης. Εθανατώθη υπό των
κομμουνιστών 18.11.44

324)
Κων/τίνος Σπανός Εφημέριος Νεράϊδας. Υπέκυψε εις αγρίας κακώσεις και
βασανιστήρια των κομμουνιστών 14.4.47

325)
Αθανάσιος Πιάς Εφημέριος Ελατόβρυσης. Εξετελέσθη διά λογχισμών εις την
κεφαλήν υπό των ανταρτών 15.5.47

326)
Θεοφάνης Μπίκας Εφημέριος Μαραθιάς. Εξετελέσθη κατόπιν βασα-νιστηρίων
υπό των ανταρτών 27.4.47

327)
Αργύριος Βούρβας Εφημέριος Βίνιανης. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
21.1.44

328)
Χρήστος Κακαβάς Ιερεύς διδάσκαλος. Βασανισθείς κατεκρε-ουργήθη υπό των
κομμουνιστών 6.10.47

329)
Ηλίας Αλεξιάς Εφημέριος Αγ.Χαραλάμπους. Τραυματισθείς υπό των
κομμουνιστών, υπέκυψε 9.6.47

330)
Αριστείδης Σερέτης Ιερεύς. Εφονεύθη εκ νάρκης κομμουνιστικής 9.11.48

331)
Αρχιμ. Χριστοφ.Κοκκίνης Κατόπιν βασανιστηρίων, φρικτών, εξετελέσθη υπό
των κομμουνιστών 25.10.43

332)
Κων/τίνος Ζάχος Εφημέριος του χωρίου Αγ.Νικόλαος. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών κατόπιν βασάνων 5.7.44

333) Αριστείδης Τσίρος Εφημέριος
Πευκακίων. Κατόπιν βασανιστηρίων εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών διά
σιδηρού λοστού 15.1.44

334)
Κων/τίνος Γκιουλές Εφημέριος Μπούγα Κρυονερίου. Κατεσφάγη υπό των
κομμουνιστών βασανισθείς 27.6.44

335)
Βασίλειος Φράγκος Ιερεύς. Απέθανεν εκ κακώσεων παρά των κομμουνιστών
  11.4.44

336)
Θεόδωρος Στασινός Εφημέριος Άνω Καρυών. Εδολοφονήθη υπό των
κομμουνιστών 12.6.43

337)
Ιωάννης Πετρόπουλος Εφημέριος Τουρκολέκα. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών προ της Αγ.Τραπέζης 20.10.47

338)
Αρχιμ.Κλεώπας Σταθόπουλος Ηγούμενος Μονής Κερνίτσης. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 22.7.43

339)
Χρήστος Μαυραγάνης Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των Γερμανών άγνωστον πότε
ακριβώς.

340)
Γεώργιος Κανελόπουλος Ιερεύς. Απέθανε συνέπεια κακώσεων παρά των
Γερμανών, άγνωστον πότε.

341)
Παναγιώτης Κατσαφούρος Εφημέριος Σιδηροκάστρου Γυθείου. Εφονεύθη υπό
ανταρτών 14.1.44

342)
Ευάγγελος Παυλής Εφημέριος Πηγαδίων Οιτύλου. Εφονεύθη υπό ανταρτών
10.9.44

343)
Δικαίος Καψοκόλης Εφημέριος Τσικαλιών Οιτύλου. Εφονεύθη υπό ανταρτών
2.7.44

344)
Παναγιώτης Σταμόπουλος Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των συμμοριτών 16.9.48

345)
Δημήτριος Κουφόπουλος Ιερεύς. Απέθανεν συνεπεία κακουχιών παρά των
Ιταλών 17.8.42.

346)
Παναγιώτης Δημόπουλος Εφημέριος Καλαβρύτων. Ετυφεκίσθη υπό των Γερμανών
13.12.43

347)
Χρήστος Κανελόπουλος Εφημέριος Ρωγών. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
8.12.43.

348)
Γαβριήλ Κόσσυφας Μοναχός Μεγάλου Σπηλαίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
9.12.43

349)
Ιγνάτιος Ιωάννου Μοναχός Μεγάλου Σπηλαίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμάνων
9.12.43

350)
Θεόκλητος Αναστασόπουλος Μοναχός Μεγάλου Σπηλαίου. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 9.12.43

351)
Γεράσιμος Καρβουτζής Μοναχός Μεγάλου Σπηλαίου. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 9.12.43

352)
Καλλιόπας Ασημακόπουλος Ιερομόναχος Μεγάλου Σπηλαίου. Εξετελέσθη υπό
των Γερμανών 9.12.43

353)
Ανανίας Θεοφυλακτόπουλος Μοναχός Μεγάλου Σπηλαίου. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 9.12.43.

354)
Γρηγόριος Οικονόμου Μοναχός Μεγάλου Σπηλαίου εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 9.12.43

355)
Γεννάδιος Βουρλής Μοναχός Μεγάλου Σπηλαίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
9.12.43

356)
Βασίλειος Νασόπουλος Μοναχός Αγίας Λαύρας. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
13.12.43

357) Νεόφυτος Αρφάνης Μοναχός
Αγ.Λαύρας. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 13.12.43

358)
Αγαθάγγελος Ασημακόπουλος Μοναχός Αγ.Λαύρας. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 13.12.43

359)
Ευθύμιος Χρυσανθακόπουλος Μοναχός Αγ.Λαύρας. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 13.12.43

360)
Παρθένιος Λουκόπουλος Μοναχός Αγ.Λαύρας. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
13.12.43

361)
Κ.Αντωνόπουλος Μοναχός Αγ.Λαύρας. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 13.12.43

362)
Αργύριος Σούκας Εφημέριος Παγκρατίου. Κατόπιν βασανιστηρίων εξετελέσθη
διά λόγχης υπό των Γερμανών 22.8.43

363)
Παναγ. Χαραλαμπόπουλος Ιερεύς περιφερείας Κλειτορίας Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 23.7.43

364)
Νικόλ.Παπαπαναγιώτου Εφημέριος Λειβαρζίου. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών βασανισθείς φρικτώς 12.8.1943

365)
Θεόδωρος Παπαγεωργίου Εφημέριος Αιγίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
23.2.44

366)
Αντώνιος Κουτρουμάνης Ιερεύς περιφερείας Καλαβρύτων. Εξετελέσθη παρά
των κομμουνιστών 16.10.45

367)
Ανδρέας Καϊάφας Ιερεύς περιφερείας Καλαβρύτων. Εξετελέσθη παρά των
κομμουνιστών 29.9.48

368)
Βασίλειος Κελλάρης Εφημέριος Ασπροκάμπου. Εξετελέσθη διά μαχαίρας υπό
των κομμουνιστών 21.5.44

369)
Γεώργιος Αγγελόπουλος Εφημέριος Κούτσι. Εξετελέσθη παρά των
κομμουνιστών 27.6.43

370)
Βασίλειος Μπούμπουλας Εφημέριος Σοφιανών. Εδολοφονήθη υπό των ανταρτών
19.1.44

371)
Ιωάννης Γκιόκας Εφημέριος Καρυωτίκων. Κατόπιν αγρίου βασανισμού υπό των
ανταρτών (1.1.45) υπέκυψε αιμόπτυσιν και απέθανεν.

 372) Νικόλαος Μπερτσεκάς Εφημέριος Στιμάγκα.
Κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων υπό των ελασιτών εσφάγη και ετάφη
ημιθανής 29.3.44

373)
Παναγής Χαρλάφτης Εφημέριος Γκούρα. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
(18.7.44), ριφθείς ζων εντός βαράθρου.

374)
Δημήτριος Γκέλης Εφημέριος Αγγελοκάστρου. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών, σφαγείς κατόπιν φρικτών μαρτυρίων 26.6.44

375)
Αρσένιος Μητρόπουλος Ιειρομόναχος Μονής Φενεού. Εσφάγη υπό των
αναρχικών 7.7.44

376)
Αρχιμ.Παρθ.Σταματόπουλος Ιερομόναχος Μονής Φενεού. Εσφάγη υπό των
ανταρτών 9.7.44

377)
Καλλίστρατος Μαγκλάρας Μοναχός Μονής Φενεού. Εσφάγη υπό των ελασιτών
12.7.44

378)
Γεννάδιος Πήττας Μοναχός Μονής Φενεού. Διεμελίσθη αγρίως υπο των
ελασιτών 18.7.44

379)
Συμεών Σακελλαρίου Μοναχός Μονής Φενεού. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
19.7.44

380)
Αρχιμ. Θεοστ. Ριζόγιαννης Ηγούμενος Μονής Στεφανίου Κλεωνών. Εφονεύθη
υπό των κομμουνιστών Ιούνιον 1944

381)
Ιωσήφ Αντωνίου Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των κομμουνιστών τον Ιούλιον 1944

382)
Δανιήλ Στρίφτης Μοναχός Μονής Φενεού. Εθανατώθη υπό των ελασιτών 12.7.44

383)
Κων/τίνος Παπαδόπουλος Ιερεύς. Εθανατώθη παρά των Γερμανώ κατόπιν
πολλών βασανισμών 27.3.44

384)
Ιωάννης Παπαδοπουλος Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των κομμουνιστών 18.9.45

385)
Γεώργιος Παπανικολάου Ιερεύς. Κατεκρεουργήθη υπό των κομμουνιστών
15.1.49

386)
Περικλής Παπαδόπουλος Εφημέριος Κεφαλληνού Ιθώμης Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 10.6.44

387)
Βασίλειος Κουκουλάς Εφημέριος Δεσύλλα. Εξετελέσθη παρά των ανταρτών διά
πελέκεως 18.9.44

388)
Ηλίας Χορταρέας Εφημέριος Καρποφόρας. Εξετελέσθη υπο των ελασιτών 9.9.44

389)
Παναγιώτης Ηλιόπουλος Εφημέριος Λεΐκων. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
κατόπιν βασάνων 9.3.44

390)
Στυλιανός Αρκουδέας Εφημέριος Ραφίνας Αττικής, ανήκων εις την
Ι.Μ.Μεσσηνίας. Εσφάγη βασανισθείς (20.1.44) υπό των ελασιτών.

391)
Παναγιώτης Καρκαλής Εφημέριος Λυκίσσης Αινείας. Εγδάρη ζων υπό των
κομμουνιστών 18.4.44

 392) Δημ. Κωνσταντόπουλος Εφημέριος χωρίου
Αγ.Λουκά Γιανίτσης. Εσφάγη υπό ανταρτών 14.11.42

 393) Ευάγγελος Παυλής ή Πουλής Εφημέριος
Πηγαδίων. Κατεκρεουργήθη υπο των ελασιτών 9.9.44.

394)
Χρήστος Ανεστόπουλος Ιερεύς. Εφονεύθη εξ εκρήξεως ιταλικής νάρκης
21.9.43

395)
Μιχαήλ Γεωργακόπουλος Εφημέριος Μερόπης Οιχαλίας Εξετελέσθη παρά των
Γερμανών 1.5.44

396)
Μιχαήλ Κατσουλίδης Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των κομμουνιστών 20.10.44

 397) Γεώργιος Ξενογιάννης Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό
ελασιτών 2.8.45.

398)
Νικόλαος Καρυτσιώτης Εφημέριος Καταβόθρας Ασωπού. Εξετελέσθη υπο των
ανταρτοκομμουνι-στών ριφθείς ζων εντός τρύπας επί του Πάρνωνος 29.12.43

399)
Παναγιώτης Αρβανίτης Εφημέριος Βασσαρά Οινούντος. Εξετελέσθη υπό των
ανταρτών βασανι-σθείς αγρίως 22.6.48

400)
Ιωάννης Γαρατζότης Εφημέριος Φλόκα Γαραλιάνων Εξετελέσθη υπό των
ελασιτών 25.6.44

401) Χρήστος Γκότσης Εφημέριος
Μουζακίου. Εξετελέσθη διά μαχαίρας υπό των ελασιτών 2.10.44

402)
Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος. Εφημέριος Αετού. Εξετελέσθη υπό των ελασιτών
18.9.43

403)
Δημήτριος Γεωργακόπουλος Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των Ιταλών 22.9.43

404)
Ρήγας Γεωργακόπουλος Ιερεύς. Εξετελέθση παρά των κομμουνιστών 3.8.43

405)
Χρήστος Καραχάλιος Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 27.10.48

406)
Γεώργιος Τζουμάνης Εφημέριος Άνω Κοπανακίου. Κατεκρεουργήθη παρά των
κουμουνιστών 17.9.1944

407)
Αρχιμ.Φώτιος Θεοδοσάκης Εφημέριος Αγ.Μηνά Ηρακλείου. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 5.6.41

408)
Γεώργιος Σηφάκης Εφημέριος Μονοφατσίου. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
Μάϊον 1942

409)
Αρχιμ. Δωρόθ. Τσαγκαράκης. Εφημέριος Βασιλειών Τεμένους, Ηρακλείου.
Εξετελέσθη υπό των Γερμανών βασανισθείς 23.10.43

410)
Γρηγόριος Προγούλης Εφημέριος Πλατανιά. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
24.5.41

411)
Εμμανουήλ Κουκουράκης Εφημέριος Πρασέ Κυδωνίας. Εξετελέθση υπό των
Γερμανών 1.8.41

412)
Γεώργιος Παπαδάκης Ιερεύς. Εξετελέσθη παρά των κομμουνιστών 19.1.47

413)
Νικόλαος Αποστολάκης Ιερεύς. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 2.8.47

414)
Αλέξανδρος Τοράκης Ιερεύς Απεβίωσε λόγω κακώσεων παρά των Γερμανών
10.5.44

415)
Αρχιμ.Γεννάδ.Συλλιγνάκης Ηγούμενος Μονής Τοπλού. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 21.8.44

416)
Ευμένιος Σταματάκης Ιερομόναχος Μονής Τοπλού. Καταδικασθείς υπό
γερμανικού στρατοδικείου εις θάνατον, απεβίωσε προ της εκτελέσεως του.
Αύγουστον 1944

417)
Καλλίνικος Παπαθανασάκης Ιερομόναχος Μονής Τοπλού. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 21.8.44

418)
Αντώνιος Λιουδάκης Εφημέριος Καμάρας Κουμούλη. Ετυφεκίσθη υπό των
Γερμανών 21.5.41

419)
Σπυρίδων Κουντουράκης Εφημέριος Έλους. Εφονεύθη μαχόμενος κατά των
Γερμανών

420)
Γεράσιμος Μοναχός Ιεράς Μονής Κυρίας Γωνιάς. Απέθανεν εκ των κακουχιών
και φυλακίσεως υπό των Γερμανών.

421)
Σπυρίδων Κουνδουράκης Ιερεύς. Εδολοφονήθη παρά των κομμουνιστών 23.6.46

422)
Εμμανουήλ Καλλέργης Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 3.6.41

423)
Ανδρέας Βαρδιαμπάσης Εφημέριος Λειβαδιών. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών
5.9.43

424)
Γεώργιος Παπαδάκης Ιερεύς. Απεβίωσεν εκ κακώσεων παρά των Γερμανών
29.5.41

425)
Κων/τίνος Μαρκάκης Ιερεύς. Απ
eβίωσεν εκ
κακώσεων παρά των Γερμανών 29.5.41

426)
Συμεών Δρετουλάκης Εφημέριος χωρίους Βρύσες. Ιερομόναχος. Εξετελέσθη
υπό των Γερμανών σφαγείς 22.8.1944

427)
Αρχιμ. Αγαθ. Λαγγουβάρδας Εφημέριος Μονής Πρέβελη. Απέθανεν εις
Αίγυπτον συνεπεία των πολεμικών κακουχιών

428)
Λεωνίδας Πνευματικάκης Εφημέριος. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 14.9.43

429)
Κων/τίνος Αγγελάκης Ιερεύς Ετυφεκίσθη παρά των Γερμανών 20.4.43

430)
Κύριλλος Συνοδινάκης Ιερομόναχος Μονής Άρβης Εφονεύθη υπό των Ιταλών.

431) Αντώνιος Αντωνίου Εφημέριος Κάτω
Κουρουνίου Εφονεύθη υπό των κομμουνιστών, βασανισθείς σκληρότατα 14.7.44

432)
Γεώργιος Λαθουράς Εφημέριος Καράβου Αλιβερίου. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών διά πελέκως 22.7.44

433)
Κων/τίνος Φράγκος Εφημέριος Αμιλάντων. Εκρεμάσθη ζων, επί πενθήμερον
και εφονεύθη υπό των κομμουνιστών 23.12.47

434)
Νικόλαος Καράπας Εφημέριος ΄Ατταλης. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών
διά ροπάλων 1.6.44

435)
Κων/τίνος Βλάχος Εφημέριος Βούνων. Εθανατώθη υπό των κομμου-νιστών
κτυπηθείς εις την κεφαλήν δι’ όπλου 23.1.48

436)
Αντώνιος Παπαϊωάννου Εφημέριος Αρτεμησίου. Απέθανε συνεπεία κακώσεων
και κακουχιών υπό των κομμουνιστών.

437)
Ιωάννης Αναστασίου Ιερεύς. Απεβίωσεν εκ κακώσεων παρά των Γερμανών και
των ελασιτών 20.10.44

438)
Σεβαστιανός Νικοκάβουρας Εφημέριος Σφακερών. Εξετελέσθη υπό των
Γερμανών 10.11.43

439)
Αλέξανδρος Περδικομάτης Εφημέριος Κανακάδες. Ετυφεκίσθη υπό Γερμανών
εις γερμανικόν στρατόπεδον συγκεντρώσεως 6.4.45

440)
Διονύσιος Γιακουμάτος Εφημέριος Διχαλέτου.Κατεκρεουργήθη υπό των
ελασιτών φρικτώς βασανισθείς. 19.2.45

441)
Σπυρίδων Κολαΐτης Εφημέριος Βασιλικάτων και Μεσοβουνίων. Εξετελέσθη υπό
των ελασιτών, βασανισθείς απανθρώπως και ριφθείς ζων δεμένος εις την
θάλασσαν 2.3.44

442) Γεώργιος Πεταλάς Εφημέριος
Μαραντοχωρίου Λευκάδος. Εσφάγη υπό των εαμιτών και ερρίφθη ημιθανής εις
την θάλασσαν 4.1.45

443)
Αιμίλιος Σολδάτος Εφημέριος χωρίου Αγίου Ηλία. Εξετελέσθη υπό των
κομμουνιστών 18.12.43

444)
Αντώνιος Κουκούλης Εφημέριος Κοντακεϊκων. Εθανατώθη υπό των
κομμουνιστών 14.8.43

445)
Παπα-Γεώργης Εφημέριος Νίτσης. Εθανατώθη υπό των Ιταλών 1943

446)
Εφημέριος Ιερ. Μπρατβίστας Εθανατώθη μαρτυρικώς (1943) υπό των
Αλβανοϊταλών.

447)
Παπά-Γρηγόρης Εφημέριος Μπόροβας. Εθανατώθη υπό των Γερμανών και
(Μπαλιστών) κρεμασθείς επί μίαν εβδομάδα επί γεφύρας.

448) Οι
δύο Εφημ. της Γκοστοβίστης Εσφάγησαν υπό των (Μπαλιστών) Αλβανών εις το
Άγιον Βήμα

449)
Δημήτριος Πατάλης Εφημέριος Κάτω Δροβιανής Αργυροκάστρου. Εκάη από τους
Γερμανούς και Μπαλιστάς

450)
Πάπα-Γεώργης Εφημέριος Άνω Δροβιανής Απέθανε μαρτυρικώς εις το
στρατόπεδον συγκεντρώσεως Κρούγιας

451)
Αχιλλεύς Γραμματικός Εφημέριος Λιμποχόου.Κατεκρεουργήθη

452)
Παπά-Αλέξανδρος Εφημέριος Πρεμετής. Κατεσφάγη υπό Αλβανών κομμουνιστών.

453)
Ιωάννης Ντάσης Εφημέριος Τσούκας, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα.
Εβασανίσθη και εσφάγη από τους Αλβανούς κομμουνιστάς

454)
Πάπα-Χρήστος Εφημέριος Σοπικίου Δελβίνου. Με τα πολλά μαρτύρια απέθανεν
εις τας φυλακάς

455)
Σωτήριος Κότσης Εφημέριος Μουρσίου Δελβίνου. Εσφάγη υπό των Αλβανών

456)
Παπα-Γιάννης Εκ Μουρσίου. Εφημέριος Σαγιάδων. Εσφάγη από τους
κομμουνιστάς

457)
Παπα-Κυριάκος Εκ Λεσσυνίτσης, εφημέριος Σχοριάδων. Εξετελέσθη από τους
Μπαλιστάς 1944

458)
Λιάμης Λίτης Εφημέριος Σέλτσης. Εξετελέσθη από τους κομμουνιστάς 1944

459)
Παπα-Αλέξης Εφημέριος Σοπικίου Δελβίνου Κατεσφάγη από τους κομμουνιστάς
1944

460)
Χαράλαμπος Γκίκας Εφημέριος Πολιτσάνης. Εθανατώθη από τους Ιταλούς 1941

461)
Παπα-Οικονόμος Εφημέριος Χλωμού. Εθανατώθη από τους Αλβανοϊταλούς 1942

462)
Λεωνίδας Κυρίτσης Εκ Σέλτσης ιερεύς. Εσφάγη από τους κομμουνιστάς 1943

463)
Παπα-Γιάννης Εκ Δοξάτου Λούντζης. Εξετελέσθη από τους Μπαλιστάς 1944.

464)
Παπα-Βασίλειος Εφημέριος Τσούκας Αγ.Σαράντα. Εδολοφονήθη από τους
κομμουνιστάς.

465)
Αρχιμανδρίτης Σκευής Ηγούμενος Πέπελης. Εξετελέσθη ως Έλλην πατριώτης

466)
Δημήτριος Λέκκας Εφημέριος Κούδεσι Χειμάρρας. Κατεκρεουργήθη από τους
κομμουνιστάς

467)
Ιωάννης Αριστοτέλους Εφημέριος Δοξατίου Λούντζης Αργυροκάστρου.
Κατετεμαχίσθη από τους κομμουνιστάς

468)
Χαράλαμπος Αποστόλου Εφημέριος χωρίου Κηπαρών. Διαμελίσθη από ιταλικήν
βόμβαν

469)
Παπα-Μιχάλης Εξ Ελεθερο-χωρίου. Επεσε μαχόμενος εις την μάχην Δελβίνου
1943

470)
Νικόλαος Κολιογιάννης Εφημέριος Καραλήμπεη Βούρκα Δελβίνου. Εξετελέσθη
παρά Αλβανών κομμουνιστών

471)
Παπα-Πράθος Εκ Τεπέλης Δρυϊνουπόλεως. Εδολοφονήθη το 1947.

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

 των κατά Μητρόπολιν εκτελεσθέντων Κληρικών από του 1941-1949

1. Αρχιεπισκοπή Αθηνών 5

19. ’’ Πολυανής και  Κιλκισίου 14
2. Ι.Μητρόπ.Θεσσαλονίκης 6

20. Ι.Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης 10
3. ’’ Αλεξ/πόλεως 3

21. ’’ Σερρών 20
4. ’’ Βερροίας και Ναούσης 10

22. ’’ Σιδηροκάστρου 13
5. ’’ Γρεβενών 5

23. ’’ Σισανίου και  Σιατίστης 13
6. ’’ Δράμας 9

24. ’’ Φλωρίνης 11
7. ’’ Διδυμοτείχου 6

25. ’’ Δημητριάδος 4
8. ’’ Εδέσσης – Πέλλης 3

26. ’’ Ελασσώνος 6
9. ’’ Ελευθερουπόλεως 1

27. ’’ Θεσσαλιώτιδος 10
10. ’’ Ζιχνών 5

28. ’’ Λαρίσης 10
11. ’’ Ιερισσού και Αγ.Ορους 1

29. ’’ Τρίκκης και Σταγών 13
12. ’’ Κασσανδρείας 4

30. ’’ Άρτης 10
13. ’’ Καστορίας 28

31. ’’ Δρυϊνουπόλεως 13
14. ’’ Κίτρους 6

32. ’’ Ιωαννίνων 14
15. ’’ Μαρωνείας και Θάσου 5

33. ’’ Νικοπόλεως και  Πρεβέζης 3
16. ’’ Νεαπόλεως και  Φιλίππων 11

34. ’’ Παραμυθίας 11
17. ’’ Νευροκοπίου 3

35. ’’ Θηβών και Λεβαδείας 4
18. ’’ Ξάνθης 3

36. ’’ Φθιώτιδος 15
37. Ι. Μητροπ.Φωκίδος 3

55.Επισκοπή Λάμπης και Σφακιών 2
38. ’’ Αιτωλοακαρνανίας 9

56. ’’ Πέτρας 3
39. ’’ Ναυπακτίας και  Ευρυτανίας 10

57. Ι. Μητροπ.Καρυστίας 2
40. ’’ Αργολίδος 5

58. ’’ Χαλκίδος 5
41. ’’ Γόρτυνος και  Μεγαλουπόλεως 5

59. ’’ Κερκύρας 2
42. ’’ Γυθείου και Οιτύλου 3

60. ’’ Κεφαλληνίας 2
43. ’’ Ηλείας 2

61. ’’ Λευκάδος 2
44. ’’ Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 22

62. ’’ Σάμου 1
45. ’’ Κορινθίας 15

63. ’’ Βορείου Ηπείρου 28
46. ’’ Μαντινείας 3

47. ’’ Μεσσηνίας 12

48. ’’ Μονεμβασίας και Σπάρτης 2
49. ’’ Τριφυλίας και Ολυμπίας 7
50. ’’ Κρήτης 3

51. Επισκοπή Κυδωνίας και Αποκορώνου 5

52. ’’ Ιεράς και Σητείας 3
53. ’’ Κισσάμου 4
54. ’’ Ρεθύμνης και Αυλαποτάμου 4

Σύνολον 472

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

των θανατωθέντων κληρικών από τους διαφόρους εχθρούς της Πατρίδος κατά την περίοδον 1941-49.
1. Υπό των Γερμανών 105
2. ’’ Ιταλών 22
3. ’’ Βουλγάρων 53

4. ’’ Αλβανών 27

5. ’’ Κομμουνιστών 265

Σύνολον 472

ΠΗΓΗ: Περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑ» ,10-3-1958

Greek Democratic Army Order of Battle

The Greek Democratic Army (GDA) was in a state of constant organizational change throughout the Greek civil war of 1945–1949. Moreover, units were frequently transferred from one region to another to meet strategic and tactical requirements. There was considerable cross-attachment, and units were frequently reassigned permanently from one major headquarters to another. The commanders changed over time as individuals became casualties, were dismissed, or rose in rank and responsibility. Συνέχεια