Εκθεση δράσης ΔΣΕ στην Πελοπόννησο απο τέλος 1946-τέλος 1949, ΣΔΠ/Α2/Φεβ 1950

ΣΤΡΑΤ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2                                                                ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1950

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΠΟ 1946 ΜΕ ΤΕΛΟΣ 1949

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΑΜΨΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εξιστόρησις των εν τω ΤΕΥΧΕΙ τούτω Γεγονότων, Αιτίων, Παρατηρήσεων και Συμπερασμάτων βασίζεται επί κατεθέσεων του παραδοθέντος τέως Επιτελάρχου της VII ΚΣ/ΚΠΣ Μεραρχίας Πελ/νήσου Αντ/ρχου ΚΣ/τών ΚΟΝΤΑΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατόπιν υποβληθέντος αυτώ ερωτηματολογίου παρά του Διευθυντού Α2/Σ.Δ.Μ Αντ/ρχου ΛΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.
Το πρωτότυπον ΤΕΥΧΟΣ προσυπεγράφη παρά του ανωτέρω Αρχισυμμορίτου.
Τ.Σ.Σ
—————————————-

Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (1946-1949)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ-ΚΑΜΨΙΣ-ΔΙΑΛΥΣΙΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Η απατηλή μάσκα με την οποίαν παρουσιάζετο το Κ.Κ.Ε. ως Εθνική απελευθερωτική οργάνωσις έναντι των Κατακτητών παρέσυρε σοβαρές Λαικές Μάζες στην επιρροή του. Εις τούτο συνετέλεσαν:
(α) Η έγκαιρη εξάπλωσις Κομμουνιστικών Στελεχών εις ολόκληρον την Ελλάδα και η οργάνωσις ενόπλων ομάδων από του 1942.
(β) Η ηγεσία της Ελλάδος δεν κατώρθωσε να οργανώση και διευθύνη εγκαίρως ένοπλον Εθνικόν αγώνα εναντίον των Κατακτητών.
(γ) Η ενίσχυσις παρά των συμμάχων Άγγλων του ΕΛΑΣ υπεβοήθησε τα σχέδια του Κ.Κ.Ε. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ(19/12/1948-29/1/1949) εκκαθάριση Πελοποννήσου, Α’ΣΣ/Α1/29 Ιαν 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
Από 19 Δεκεμβρίου 1948 με 29 Ιανουαρίου 1949

  1. Διά Α.Α.Π. 230523/18.11.48 διαταγής ΓΕΣ διετάχθη η ανάληψις ευθύνης της τότε ζώνης Α΄ΣΣ υπό του Β΄ΣΣ. Στρατηγείον Α΄ΣΣ να μετασταθμεύση μέχρι 28-11-48 εκ Κοζάνης εις Αθήνας προς λήψιν οδηγιών.
  2. Λήψις εντολής υπό Σ.Σ.
    Εις Αθήνας εδόθη εις ΣΣ η εντολή της εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διά του υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 231150/30.11.48 σχεδίου επιχειρήσεων «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» δι’ ου προεβλέπετο καταστροφή των εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ συμμοριακών δυνάμεων και αποκατάστασις της τάξεως.
    -Έναρξις επιχειρήσεων αρχικώς εις τον βόρειον τομέα με σκοπόν την πίεσιν των συμμοριτών και περίσφιξιν αυτών εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ προς συντριβήν των. Συνέχισις των επιχειρήσεων διά την τελικήν συντριβήν των συμμοριτών εις τα κρυσφύγετα του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ ή όπου αλλαχού ήθελον καταφύγει. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΑΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΣΤΡΑΒΟΡΑΧΗΣ(4-6/10/1948), ΔΣΕ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/17 Οκτ 1948

ΔΣΕ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                                                                                       Κάπου στις 17/10/48
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ
Αριθ. Πρωτ. Ε 8 Ε 227 Αρχηγείο Πάρνωνα
Προς
Την ΙΙΙ Μεραρχία

Εκθεση Επιχείρησης
Για τη μάχη του Αγιαννάκη-Στραβόραχης
Στις 4,5 και 6/10/48

Ι. Στη μάχη αυτή ο εχθρός διέθετε:
α) 4-10-48 την Γ΄ μοίρα ΛΟΚ δύναμης 450 ανδρών (9 Λόχοι).
β) 5-10-48 ενισχύθηκε η Γ΄ μοίρα με 2 διλοχίες, έναν ουλαμό πυρ/κού, αεροπορία και μηχανοκίνητα.
Οπλισμός του εχθρού πλήρης.
Κίνησή του. Στις 2/10/48 κινήθηκε από Τρίπολη, και η Γ’ μοίρα με αυτοκίνητα και το απόγευμα της ιδίας ημέρας μπήκε στην Αράχωβα. Στις 3/10/48 το απόγευμα κινήθηκε από Αράχωβα και μπήκε στη Βαμβακού.
Στις 3-4/10/48 τη νύκτα κινήθηκε από Βαμβακού ακολουθώντας ένα μόνο δρομολόγιο προς ύψωμα Αγιαννάκη, όπου χτυπήθηκε από προφυλακές των τμημάτων μας.
Κίνηση ενισχύσεως. Στις 4/10/48 το απόγευμα κατέλαβε τα υψώματα πλησίον Βασσαρά διλοχία που κινήθηκε από Σπάρτη (ένας Λόχος ΛΟΚ και ένας λόχος συμμορίτες του Παυλάκου). Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων κατά Δημητσάνας, ΔΣΕ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ/28 Αυγ 1948

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΗ
ΑΡΧΗΓ. ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ I
ΑΡ.Ε.Π.Ε.141

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΟΥ
α) Μέσα στην Κωμόπολη, όπως το Δελτίο Πληροφοριών και σχετικό Σχεδιάγραμμα. Δύναμη. Χωροφύλακες 240, ΜΑΥ 5Ο, χίτες 100. Διάταξη. Αγία Παρασκευή (Νοτιοανατολικό ύψωμα, που δεσπόζει της Πόλης) 2 Διμοιρίες μένουν σε καλύβια από ξερολίθι, που απέχει το ένα από τ’ άλλο 50 μέτρα και μια Διμοιρία στην Εκκλησία Αη Γιώργης. Στο Κάστρο 2 Διμοιρίες. Στην Αστυνομία 40 Χωροφύλακες. Στον ημιονικό δρόμο Ράδου – Δημητσάνας. Μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Στεμνiτσα – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Καρκαλούς – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο Νοσοκομείο, που βρίσκεται στο δημόσιο Στεμνίτσα – Δημητσάνα κοντά στο σπίτι Στραβοστάθη μια ομάδα. Στο σπίτι του Στραβοστάθη μέσα μια ομάδα. Στο Ειρηνοδικείο δύναμη ακαθόριστη. Το ίδιο και στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Επίσης και στην Αγία-κυριακή δύναμη ακαθόριστη. Στο σπίτι Γιάννη Τούρλα μένουν τα Γραφεία.
Οπλισμός. Στην Αγία-Παρασκευή 1 πολ/λο Βίγκερς και 2 όλμους βαρείς. Στο Κάστρο 1 πολ/λο Βίγκερς και 1 βαρύς όλμος.- Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (27/12/1947-10/1/1948), 81 ΠΕΡΙΟΧΗ/Α1/10 Ιαν 1948

81 Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η
Α.Π 423/Φ.1/Α1
Άκρως Απόρρητος
Εν Τριπόλει τη 10-1-48

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επί των διεξαγομένων από 27 Δεκεμβρίου 1947 μέχρι σήμερον 10-1-48 Επιχειρήσεων ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (1η φάσις των επιχειρήσεων).

1ον) ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ:
– Η 72 Ταξιαρχία
– Τμήματα των 14, 21 και 22 Ταγμάτων Εθν/ράς.
– Λόχος του Μηχανοκινήτου Τάγματος Χωρ/κής.
– 5 Λόχοι του Κ.Β.Ε.Κορίνθου υπό τον Σχη ΚΑΡΑΒΙΑΝ.
2ον) ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και διατεθείσαι δυνάμεις:
Ως αι υπ’ αριθ.Α.Π10233/9-12-47 και Α.Π 10860/24-12-47 Διαταγαί της περιοχής, κοινοποιηθείσαι και εις το Α΄ΣΣ και ΓΕΣ. Εκ των ως άνω διαταγών, η μεν πρώτη (υπ’ αριθ. Α.Π.10233) δεν εφηρμόσθη πλήρως διότι τα μέσα άτινα είχον προβλεφθή κατά την σύνταξιν της εν λόγω Διαταγής (Α.Ο.Κ. κ.λ.π.) δεν διετέθησαν ημίν.
Η δευτέρα Διαταγή εφηρμόσθη πλήρως.
Βάσει των ως άνω διαταγών είχον καταρτισθεί τέσσαρα τακτικά Συγκροτήματα: Τα:
1ον) ΠΥΡΓΟΥ με Διοικητήν του Συγκροτήματος τον Σχη Πεζικού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΝ ΒΑΣΙΛ. και με δυνάμεις του Συγκροτήματος: το 617 Τ.Π. της 72ας Ταξιαρχίας. Λόχον του Μηχανοκινήτου Τάγματος. Το Απόσπασμα Χωρ/κής ΖΑΡΑ και το 22 Τ.Ε.
2ον) ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ με Διοικητήν τον Τχη Πεζικού ΚΑΛΙΚΟΥΡΔΗΝ ΚΩΝ. διοικητήν του 618 Τ.της 72ας Ταξιαρχίας.
3ον) ΚΟΡΙΝΘΟΥ με Διοικητήν τον Σχη ΚΑΡΑΒΙΑΝ ΙΩΑΝ. και με δυνάμεις: πέντε λόχους του ΚΒΕ Κορίνθου.
4ον) ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ με Διοίκησιν την 72αν Ταξιαρχίαν υπό την άμεσον διεύθυνσιν της 81ης περιοχής και με δυνάμεις: Το 616 Τ. της 72ας Ταξιαρχίας και Λόχον του Μηχανοκινήτου Τάγματος Χωρ/κής. Συνέχεια

Αφαίρεση διοίκησης απο Νομάρχη Αρκαδίας, Επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης/14 Δεκ 1945

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΗΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ. πρωτ. 417                                                                 Τρίπολη 14.ΧΙΙ.45

Για
τον κ. Ηλία Ασημακόπουλο
πρώην Νομάρχη
Ε Δ Ω

Σας γνωρίζομε ότι ο αγωνιζόμενος Ελληνικός Λαός στον αγώνα του για την ανεξαρτησία του και τις ελευθερίας του, αναλαμβάνει όλες τις εξουσίες στα χέρια για να παλέψη κατά των προδοτικών και φασιστικών στοιχείων που θέλουν να του επιβάλλουν καινούριες δικτατορίες.

Το επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησις Μαντινείας που εκπροσωπεί το Λαό της Αρκαδίας εν ονόματι αυτού αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που είχατε ως Νομάρχης, γιατί σείς πια δεν εκπροσωπείτε τίποτα, παρά μόνον αν θέλετε, την προδοτική και ματοβαμένη στο αίμα του Ελληνικού Λαού σπείρα του Αρχιδολοφόνου Παπανδρέου και θα πρέπει να μας παραδώσητε ότι βρίσκεται στα χέρια σας με την παραπάνω ιδιότητά σας και να παύσητε να ενεργήτε ότι δήποτε που απέρρεε από την ιδιότητα που είχατε κατά το διάστημα της ύπαρξις της Κυβερνήσεως της Εθνικής Ενότητας.

Για κάθε τι που θα παραδώσετε θα κάμετε πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής.

Για
Το Επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας
Θ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                             Κ.ΒΡΑΚΑΣ

Χειρισμός εθνικιστικών ομάδων, ΑΣΔΝΔΕ/19 Ιουν 1945

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1114/381
Κόρινθος τη 19 Ιουνίου 1945
Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΝΟΤ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΘΗΝΑΣ

‘‘Εκτέλεσις υπ. αριθ. Α.Π. 5501/16-6-45 Δ/γής υμών’’

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν εις εκτέλεσιν της εν περιλήψει Δ/γής υμών τα κάτωθι.
Ι.     Ευθύς ως περιήλθε εις γνώσιν ημών ότι υφίστανται ομάδες Εθνικιστικαί εξοπλισμέναι εξεδόσαμεν την υπ’ αριθ. Α.Π. 1005/334/4-6-45 Δ/γήν ημών και εκοινοποιήσαμεν υμίν (υ.τ.α.).
Εις εκτέλεσιν ταύτης άπασαι αι Στρατιωτικαί Διοικήσεις ανέφερον ημίν ότι διέταξαν επισταμένην εξέτασιν προς διαπίστωσιν των πληροφοριών αυτών και αφοπλισμόν των τυχόν υφισταμένων ενόπλων ομάδων, προς δε τον έλεγχον των οργάνων Εθνοφυλακής άτινα τυχόν ηνέχθησαν τον εξωπλισμόν των ομάδων τούτων. Συνέχεια

Περί δράσεως Εθνικοφρόνων ομάδων, ΣΔΠ 65/11 Ιουν 1945

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 581
Εν Πάτραις τη 11η Ιουνίου 1945
Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ Ν Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Διεύθυνσιν Επιχειρήσεων)
ΚΟΡΙΝΘΟΝ

«Περί δράσεως Εθνικοφρόνων ομάδων»
Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Ι. Την 20ην ώραν της 8ης τρέχοντος εις Κλάους (C.6881) μία ομάς εκ 14 ατόμων (εξ ων οι 11 ήσαν ένοπλοι) ανηκόντων εις Εθνικήν οργάνωσιν, καθ’ ην στιγμήν διήρχετο ημιονικήν τινά οδόν της περιοχής εκείνης συνηντήθη με μικρόν Αγγλικόν τμήμα όπερ εκτελούσε κοινήν αποστολήν και ευρίσκετο εν συνεργασία με την Εθνοφυλακήν της περιοχής εκείνης.
Η ομάς αύτη άμα τη εμφανίσει των Άγγλων επαρουσιάσθη εις αυτούς και ανέφερεν ότι μετέβαινεν προς κατάληψιν θέσεων, προς υπεράσπισιν του χωρίου των κατά πάσης επιθέσεως ληστοσυμμορίας αντεθνικής ήτις το εσπέρας εκείνο – κατά πληροφορίας των – επρόκειτο να γίνη εναντίον του χωρίου των.
Εις σχετικήν δε ερώτησιν των Άγγλων απήντησαν ότι η ενέργεια των αύτη είναι εις γνώσιν της Εθνοφυλακής. Συνέχεια

Χειρισμός πολιτών, ΣΔΠ 65/9 Ιουν 1945

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 548

ΔΙΑΤΑΓΗ

Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω κατωτέρω ως έχει την Α.Π. 1005/4-6-45 Διαταγήν ΑΣΔΝΔ Ελλάδος και εις εκτέλεσιν αυτής εντέλλομαι τα κάτωθι: καίτοι μέχρι σήμερον ουδέν δεδομένον έχω όπερ να βεβαιοί τας αναφερομένας πληροφορίας:
Ι. Απογορεύεται απολύτως όπως οι εθνικόφρονες πολίται εξοπλίζονται τη συνδρομή ή τη ανοχή υμών.
ΙΙ. Πας πολίτης οιασδήποτε παρατάξεως συλλαμβανόμενος οπλοφορών θα αφοπλίζεται και θα ενεργούνται κατ’ αυτού τα νόμιμα.
ΙΙΙ. Η συμπεριφορά των δυνάμεων εθνοφυλακής προς άπαντας τους πολίτας να διέπεται από πνεύμα καθαρώς Εθνικόν, ανώτερον και αχρωμάτιστον από απόψεως πολιτικής ή πολιτειακής, ώστε να μη δίδεται λαβή εις αντεθνικώς εργαζόμενα στοιχεία να εκκινούν συκοφαντικήν εκστρατείαν εις βάρως ημών.
Παρακαλώ αναφέραται ημίν επειγόντως έστω και αρνητικώς εάν υπάρχη τοιαύτη περίπτωσις εν τη περιφερεία υμών.

Πάτραι τη 9η Ιουνίου 1945
Ε.Ο.Τ.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ
Ταγ/χης Πεζικού

Χειρισμός παρουσιαζόμενων πολιτών, ΣΔΠ 65/5 ιουν 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 519

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατωτέρω κοινοποιώ ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 959/213/29-5-45 ΔΑΣΔΝΔ Ελλάδος προς γνώσιν.
Επί της εν λόγω διαταγής έχω να προσθέσω τα κάτωθι:
Ι. Ουδενός διαφεύγη την προσοχήν ότι ως εν τη κοινοποιουμένη διαταγή αναφέρεται υπάρχουσι άτομα άτινα βαρυνόμενα κατά τη διάρκεια της κατοχής με διαφόρους ποινικάς παραβάσεις ή και καταχρήσεις εις βάρος του λαού κατορθώνουν διά διαφόρων μέσων να παριστάνωσι τον υπερπατριώτην και να κατηγορούν διαφόρους αθώους πολίτας ότι δήθεν διέπραξαν διάφορα εγκλήματα, με μόνον και μόνον σκοπόν να καλύψωσι τα τρωτά των. Συνέχεια

Περί απαγόρευσης κινήσεως πολιτών, ΣΔΠ 65/2 Ιουν 1945

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 509

ΔΙΑΤΑΓΗ

Περιήλθεν εις γνώσιν μου ότι εις διάφορα χωρία ανεύθυνα πρόσωπα και μηδεμίαν σχέσιν έχοντα με την Κρατικήν μηχανήν εκδίδωσιν αδείας κινήσεως χωρικών από χωρίου εις χωρίον ή από χωρίου προς τα κέντρα.
Πλήν δε τούτου απαγορεύουσι και την κίνησιν των χωρικών από της 21ης ώρας μέχρι πρωίας.
Με αγανάκτησιν επληροφορήθην ταύτα, άτινα αντίκεινται προς τας ελευθερίας του ατόμου, έτι δε προκαλούσι και την οργήν και την αγανάκτησιν των λαϊκών μαζών προς το Κράτος.
Τούτο ουδόλως διαφέρει του όντως απαίσιου προγράμματος του κατακτητού πολύ δε περισσότερον ότι εκείνοι ήσαν ξένοι και βάρβαροι ημείς δε είμεθα Έλληνες και αντιγράφομεν και εφαρμόζομεν εκείνα που εφήρμοζαν αυτοί καθ’ ημών.
Επιθυμώ όπως πας στρατιωτικός εις το βλέμμα του οποίου περιπίπτει τοιούτον τι να πατάξη το μέτρον τούτο, άμα δε και να αναπτύξη εις τους λεγομένους αρχηγούς ότι τα ανελεύθερα και πιεστικά ταύτα μέτρα βλάπτουν την πατρίδα μας, διά την οποίαν τόσας θυσίας υπέστημεν ίνα την απελευθερώσωμεν και δέον ως Έλληνες να είμεθα ελεύθεροι και να κινούμεθα όπου θέλομεν και εις οιανδήποτε ώραν εικοσιτετραώρου.
Επί του αντικειμένου τούτου εξεδόθη και η υπ’ αριθ. Α.Π. 469/28-5-45 Διαταγή μου.

Πάτραι τη 3η Ιουνίου 1945

Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝ.

Τήρηση τάξεως, ΣΔΠ 65/3 Ιουν 1945

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 510

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εκ δημοσιευμάτων και εκ συγκεντρωθησών εξηκριβωμένων πληροφοριών προκύπτει ότι:
– Αι διάφοροι ποικιλώνυμοι οργανώσεις, προβαίνουν εις πλείστας όσας πράξεις αυθαιρέτους, ως συλλήψεις, κακοποιήσεις, ελέγχους κλπ. δι’ ας τα όργανα Εθνοφυλακής δεν λαμβάνωσι γνώσιν.
– Αι αυταί οργανώσεις εις διάφορα μέρη επέβαλον την κίνησιν των πολιτών δι’ αδειών εκδιδομένων και ελεγχομένων υπό τούτων.
– Ότι πολλάκις ταύτα γίνονται προ των ομμάτων οργάνων της Εθν/κής, αδιαφορούντων. Συνέχεια

Δράση εθνικιστή Φωκίονος Αλοσανδράτου ή Γάκια, ΣΔΠ 65/30 μαϊ 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 479

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εν συνεχεία της υπ’ αριθμ. Α.Π. 334/12-5-45 Διαταγής μου και των προφορικών οδηγιών ας έδωσα κατά την τελευταίαν επιθεώρησίν μου σχετικά με την δράσιν του φερομένου ως εθνικόφρονος πολίτου Φωκίονος Αλοσανδράτου ή Γάκια

Εντέλλομαι τ’ ακόλουθα:
Ασχέτως αν ούτος δρα εις βάρος των κομμουνιστών, τούτο είναι απαράδεκτον διά την εθνοφυλακήν μόνην αρμοδίαν και υπεύθυνον να επιβάλλη την τάξιν.
Ούτος αναμφισβήτως θα διαπράττη εκβιασμούς εις βάρος των πολιτών και δεν δύναται να πράττη άλλως διότι τόσον οι οπλοφόροι του όσον και αυτός έχουσιν ανάγκη τουλάχιστον να συντηρώνται. Συνέχεια

Οδηγίες συλλογής πληροφοριών, ΣΔ{ 65/19 Μαϊ 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΘΗ
ΠΑΡ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 443

ΔΙΑΤΑΓΗ

Διά των υπ’ αριθμ. Α.Π. 20/6-3-45 και Α.Π. 374/16-5-45 διαταγών μου καθωρίσθη ο τρόπος οργανώσεως συλλογής πληροφοριών και παρακολουθήσεως υπόπτων προσώπων, τόσο εις το εσωτερικόν των Μονάδων όσον και εις την περιοχήν τούτων δι’ εξωτερικού δικτύου.
Η κατεύθυνσις και ο τόνος της δραστηριότητος των οργάνων τούτων, είναι φανερόν ότι πρέπει να δίδεται υπό της Διοικήσεως των Μονάδων.
Πάσα πληροφορία έστω και η πλέον ασήμαντος δέον να ερευνάται μετά μεγάλης προσοχής.
Η αναζήτησις κυρίως σήμερον δέον να περιστρέφεται εις την ανακάλυψιν αποκρυβέντος οπλισμού ή ατόμων κατεχόντων τοιούτον, και εις την ανακάλυψιν και παρακολούθησιν των διαφόρων αντεθνικών οργανώσεων. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων 108 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ(3-4 Δεκ 1944), 3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ,/23 Ιαν 1945

Αριθ. Πρωτ. ΑΠ. 25
Πάτραι τη 23η Ιανουαρίου 1945
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ

Η
3η Ταξιαρχία Εθνοφυλακής

προς
Το Υπουργείον Στρατιωτικόν
Επιτελείον Στρατού
(Γραφείον ΙΙΙ)
Α Θ Η Ν Α Σ

«Υποβολή εκθέσεως επί των γεγονότων 3 προς 4 Δεκεμβρίου 1944 του 108 Τάγματος Πατρών.»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεσιν επί των γεγονότων της 3 προς 4 Δεκεμβρίου 1944 του 108 Τάγματος Πατρών.

Τ.Υ
Γρ. Γκούσης

Συν/χης Πυρ/κού Συνέχεια

Εκθεση Ανταρτικής Κίνησης Επαρχία Καλαβρύτων, 28 Δεκ 1943

249/28-12-1943

ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Εν τη Επαρχία Καλαβρύτων (Αχαϊς)

Εις την περιοχήν των Καλαβρύτων έδρα τάγμα Εαμιτών υπό τον Ανθ/στήν Γκίκαν.
Οι αντάρται κατερχόμενοι μέχρι της αμαξιτής οδού προκάλουν επεισόδια κατά των διερχομένων Γερμανών στρατιωτικών.
Προ διμήνου περίπου λόχος Γερμανικός, αποσταλείς εις την επαρχίαν, ενέπεσεν εις ενέδραν Εαμιτών παρά το χωρίον Κερπινή και υπέστη σοβαράς απωλείας αιχμαλωτισθέντων και περί τους 60-70.
Αι Γερμανικαί στρατιωτικαί αρχαί προέβησαν εις επανειλημμένα διαβήματα δι’ επιτροπών εξ Ελλήνων διά την απελευθέρωσιν των αιχμαλώτων, αλλ’ ούτοι όχι μόνον δεν απηλευθερώθησαν αλλά και εξετελέσθησαν υπό των Εαμιτών. Κατόπιν τούτου Γερμανικά στρατεύματα εκινήθησαν εξ Αιγίου και Πατρών διά την εκκαθάρισιν της επαρχίας Καλαβρύτων.
Την 9 Δ/βρίου 1943 (Πέμπτη) εισήλθον εις την πρωτεύουσαν της Επαρχίας Καλαβρύτων τμήματα Γερμανικού Στρατού επ’ αυτοκινήτων προερχόμενα εκ Πατρών ή Τριπόλεως και έτερα πεζικού προερχόμενα εκ Διακοφτού.
Οι κάτοικοι της πόλεως δεν είχον εγκαταλείψει αυτήν ότε, ο διοικητής των στρατευμάτων διά διερμηνέως κατέστησε γνωστόν εις τους κατοίκους ότι έπρεπε να περιορισθώσι εις τας οικίας των και ότι ουδένα κίνδυνον διέτρεχον.
Από της 11ης Δ/βρίου (Σάββατον) οι κάτοικοι επανέλαβον τας συνήθεις ασχολίας των. Συνέχεια

Αναφορά Επιχείρησης ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ Ebersberger/16 Δεκ 1943

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ Ebersberger
υπ’ αριθ. 583/43 απόρρ. (Ι/749)

O.Κ. την 22.12.1943

Σχετ: Επιτελείο Μεραρχίας 16.12.43
Αφορά: Αναφορά πέρατος και γεγονότων
Επιχείρηση Καλάβρυτα

Στο
Σύνταγμα Κυνηγών 749

Η ομάδα μάχης Ebersberger προήλασε σε 3 τμήματα προς τα Καλάβρυτα (Διαταγή Ι. / 749 της 3.12.1943 υπ’ αριθ. 541/43 απόρρ.). Μόνο κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα υπήρξε μικρή επαφή με τον εχθρό.
Από τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης ο εχθρός εγκατέλειψε συστηματικά την περιοχή.
Οι προσπάθειες να τεθεί ο εχθρός σε καταδίωξη πάνω από την Υψηλή Ράχη, απέτυχαν.
Η ομάδα μάχης επέστρεψε στις 15.12.43 μετά από εφαρμογή αντιποίνων στο χώρο της επιχειρήσεως πίσω στο Αίγιο. Κατά το γυρισμό άφησε μια διμοιρία κυνηγών σε επιφυλακή στο Σιδ. Σταθμό Κερπινής. Στις 20.12.43 επέστρεψε η διμοιρία κυνηγών. Δεν συνάντησε κανενός είδους εχθρό στους κυριότερους δρόμους βορειοανατολικά των Καλαβρύτων. Συνέχεια

Εκθεση Καταστάσεως στην Αχαία, Υποστράτηγος Ζερβέας Π., 21 Νοε 1943

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αθήναι τη 30 Ιανουαρίου 1945
Ο Εν Πολεμική Διαθεσιμότητι υποστράτηγος Ζερβέας Π.
προς
Το Υπουργείον Στρατιωτικών
Ενταύθα
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω συνημμένως επίτομον έκθεσιν του Απελευθερωτικού μας Αγώνος εις Πελοπόννησον, τη συνεργασία μου μετά της Αγγλικής εν Πελοποννήσω Αποστολής, από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου 1943, και δι’ ην συνεργασίαν μου ταύτην εφυλακίσθην επί 5μήνου υπό των Γερμανών, απολυθείς τελευταίως μόνον κατά την αναχώρησιν τούτω εντεύθεν.
Φρονώ εξ επιβαλλομένων την υποβολήν της εκθέσεώς μου ταύτης ίνα εν καιρώ, θάττον ή βράδιον, παρέξη στοιχεία εν Γενική Στρατιωτική εκθέσει περί του Απελευθερωτικού μας Αγώνος, ον δυστυχώς εξεμεταλλεύθη η οργάνωσις ΕΑΜ – ΕΛΑΣ δι’ ιδίους σκοτίους σκοπούς της, ως τούτο απεδείχθη εκ του τελευταίου εγκληματικού κατά της Πατρίδος μας στασιαστικού κινήματός της, και όπερ προεβλέπετο και εν τη συνημμένη αλληλογραφία εμού προς τους Άγγλους προδιεγράφοντο οι σκοποί των Κομμουνιστών από του 1943.

Π. Ζερβέας
Υποστράτηγος
Ιπποκράτους 43

Συνέχεια