Ομιλία Ν. Ζαχαριάδη στη 12η ολομέλεια της Κ.Ε ΚΚΕ (25-27 Ιουν. 1945)

Τά δικά μας λάθη.
Μά Εμεϊς δέν κάναμε λάθη ;
Γένηκαν λάθη και πολιτικά και στρατιωτικά, μά πού δεν αλλάζουν τή γενική έχτίμηση. Λόγου χάρη, σοβαρό -πολιτικό λάθος ήταν ότι αφήσαμε και -πέρασε ή ευκαιρία πού μας έδωσε τό ταξίδι του Τσώρτσιλ στήν Αθήνα τά Χριστούγεννα του 1944.
Έρχονται τώρα οΐ «αγριότητες». Τέτοιες γίνηκαν μέ τούτη τή διαφορά: α) Πολύ πιό πολλές γένηκαν και γίνονται άπ’ την αντίδραση, β) Άπ’ τις άλλες οί πιό πολλές σκηνοθετήθηκαν απ’ τήν αντίδραση πού καί τίποτα αν δεν κάναμε πάλι θά σκηνοθετούσε σέ βάρος μας «αγριότητες» και γ) Φρόντισα και εψαξα νώ βρώ, μα ούτε μια περιπτωση υπάρχει, που νάχει δοθεΐ σάν γραμμή τού Κ.Κ.Ε. νά γίνουν αγριότητες. Ομως αγριότητες έγιναν και τέτοιες εκαναν και μέλη τοϋ Κόμματος.
Τέτοια μέλλη πού, ειτε προβοκάτορες ήταν, είτε δεν ήταν αξια ναναι μέλλη του Κόμματος. Φυσικά οί πράξεις πού κάναν τά μέλη τοϋ Κόμμα­τος δημιουργούν ευθύνες και γιά τό ϊδιο. Μά μια πού το Κ.Κ.Ε. δέν εδωσε τέτοια γραμμή και αυτούς πού εκαναν ύπερβασιες; και τις ύπερβασιες βασίες τις ΐδιες τις άποκήρυξε και τις άποκηρύσσει, δέ δημιουργεϊται ζήτημα ήθικής τάξης για το Κ.Κ.Ε. Γιατί τό Κόμμα μας έχει τό θάρρος νά διακηρύξει ότι τέτοιες περιπτώσεις, όπως τοϋ Κορώνη, ειτε της ήθοποιοΰ Παπαδακη, δέν μπορούν να βρουν δικαίωση και πρέπει νά καταδικασθούν ανοιχτά.
Μένει τό ζήτημα της ομηρίας. Τό λάθος δέν είνε ότι διατάχθηκε ή ομηρία απ τά πάνω. Γιατί στήν περίπτωση αυτή πραγματικά αποφα­σίστηκε και διατάχθηκε απ’ τα πανω. Τή στιγμή πού γινότανε πόλεμος και οί άλλοι έπιαναν χιλιάδες ομηρους και τους μετέφεραν στην Αφρική, έμεϊς δέ μπορούσαμε νάμαστε πιο χριστιανοί απ’ τους πουριτανούς Της Άλβιωνος. Τό λάθος είνε ότι διατάχθηκε ή ομηρία χωρίς πειθαρ­χία και σχέδιο καί έτσι εκφυλίστηκε σέ έξωπολιτική πράξη. Αυτό Εδειξε ότι όπου εΐχαν φτάσει τα πράματα δέ μπορούσαμε νά διενεργήσουμε μιά πειθαρχημένη και πολιτικά σκόπιμη ομηρία. Γι’ αυτό και δέν έπρεπε νά τή διατάζουμε. Κάναμε ένα λάθος πού ωπλισε τόν εχθρό.

Advertisements

Συνομιλία Νίκου Ζαχαριάδη-Ζντάνωφ

Απόσπασμα απο τις 13 δακτυλόγραφες σελίδες των πρακτικών των συνομιλιών μεταξύ Νίκου Ζαχαριάδη (Νικολάι) και Ζντάνωφ.

Η επιλογή των συνομιλιών Ζαχαριάδη – Ζντάνοφ προς παρουσίαση δεν οφείλεται μόνο στο εξαιρετικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Η δημοσιοποίηση ενός ικανοποιητικού τμήματος από τις 13 δακτυλόγραφες σελίδες, που καλύπτουν συνολικά στη ρωσική γλώσσα τα πρακτικά των συνομιλιών, κρίνεται απαραίτητη στον βαθμό που κάποιες πρόσφατες αναφορές εφημ. «Η Καθημερινή», 20 Απριλίου 1999 στο περιεχόμενό του, προερχόμενες από τη μελέτη των VI. Zubok και Con. Pleshakov «Inside Kremlin’s Cold War» (Harvand University Press, 1996, σελ. 127-128) υιοθέτησαν τις αλλοιώσεις και παραποιήσεις που παρατηρήθηκαν στην εξαιρετικά περιληπτική απόδοση του εγγράφου από τους Ρώσους συγγραφείς.
Συνέχεια

Επιστολή Ζαχαριάδη, 15 Ιαν 1941

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «4»
Συνημ. εις την υπ’ αριθ. Φ.463.12/300466/
17-10-60 Δ/γή ΓΕΣ/2ον ΕΓ /ΙΙΙ

Απόσπασμα από την επιστολήν του αρχηγού του Κ.Κ.Ε.
…………… Για όλα τα μέλη και στελέχη των οργανώσεων του Κ.Κ.Ε.
……………………………………………………………………………………………..
Ο Μεταξάς από την πρώτη στιγμή έκανε πόλεμον φανατικό, κατακτητικό.
Βασική προσπάθειά μας έπρεπε να είναι να κάνουμε ξεχωριστή Ελληνοϊταλική ειρήνη, πράγμα που μπορούσε να γίνη με την μεσολάβηση της ΕΣΣΔ ……………………………………
Η ανατροπή του Μεταξά είναι το πιο άμεσο και ζωτικόν συμφέρον μας. Λαός και Στρατός πρέπει να πάρουν στα χέρια τη διαχείριση της χώρας και του πολέμου με σκοπόν την ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, εσωτερικόν αντιφασιστικό, αντιπλουτοκρατικό λαϊκό καθεστώς, ολόπλευρη προσέγγιση προς την Ε.Σ.Σ.Δ. και βαλκανική συνεργασία ……………………………………………………………………………………………………….
Οι Λαοί και φαντάροι της Ελλάδος και Ιταλίας δεν είναι εχθροί μα αδέλφια και η συναδέλφωσή τους στο μέτωπο θα σταματήση τον πόλεμο ……………………………………………………………………………………………………………………
Αυτός είναι σήμερα ο δρόμος του Κ.Κ.Ε. ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..
Ζήτω το Κ.Κ.Ε.

Ζ ή τ ω η Κομμουνιστική Διεθνής.

Αθήναι 15/1/41

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Επιστολή Ζαχαριάδη στα μέλη του ΚΚΕ, 15 Ιαν 1941

Αγαπητοί σύντροφοι
Έχω για σας μια παράκληση: Να τυπώστε ,μοιραστε, τοιχοκολλήστε στην Αθήνα -Πειραιά-Θεσσαλονίκηη, αν είναι μπορετό σ όλη την χώρα καις το μέτωπο ,το παρακάτω γράμμα μου.
Κρατάτε ψηλά την σημαία του ΚΚΕ και συνεχίστε με πιο μεγάλη ορμή την πολίτικη και οργανωτική σας δουλειά.

Ζητώ το ΚΚΕ και η Κομμουνιστική Διεθνής
Αθήνα ,15 Γεναρη 1941
Ν. Ζαχαριάδης

Για όλα τα μέλη και στελέχη των οργανώσεων του ΚΚΕ : (ΕΤΚΔ) και της ΟΚΝΕ (ΕΤΚΔΝ)

Το γράμμα αυτό το γράφω, γιατί παρουσιάστηκε μια βασική ριζική διαφωνία μου με την Προσωρινή Διοίκηση πού παρουσιάζεται σαν εκπρόσωπος του ΚΚΕ από το Σεπτέμβρη του 1940. Είχα δεχτεί την πολιτική μόνο συνεργασία με την Προσωρινή Διοίκηση (παρά τους σοβαρούς δισταγμούς μου), γιατί είχα εμπιστευθεί ένα παλιό σύντροφο να καθαρίσει το ΚΚΕ από τη χαφιεδική σφηκοφωλιά του Μάθεση – Παπαγιάννη.
Από την πρώτη στιγμή είχα παρατηρήσει σοβαρά λάθη στην πολιτική γραμμή της Προσωρινής Διοίκησης, που αυτή παρά τις υποδείξεις μου αρνήθηκε να τα διορθώσει, όπως δεν δέχτηκε και άλλες υποδείξεις μου. Ή βασική, όμως, διαφωνία μας, που θ’ αναφέρω πιο κάτω, με αναγκάζει να μιλήσω ανοιχτά. Το γράμμα μου πού δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες στις 2 του Νοέμβρη 1940 αποβλέπει ατά παρακάτω: 1)Νά δώσει έγκυρη ενιαία κατεύθυνση στους κομμουνιστές όλης της χώρας. 2) Να κινητοποιήσει το λαό στην αντιφασιστική εξόρμηση για την εθνική ανεξαρτησία και λευτεριά. 3) Να αποκαταστήσει ατό εσωτερικό τις λαϊκές ελευθερίες, μια λαϊκή άντι-πλουτοκρατική πολιτική. 4) Να κάμει τον πόλεμο εθνικό αντιφασιστικό, αντιιμπεριαλιστικό με βασικό και μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, της ειρήνης και ουδετερότητας μας, έξω από τον γενικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτό θα μπορούσαμε να το πετύχουμε μόνο μ’ έναν ολόπλευρο προσανατολισμό στην Ε.Σ.Σ.Δ. και με μια πραγματική βαλκανική συνεργασία. Ό Μεταξάς από την πρώτη στιγμή έκανε το αντίθετο, έκανε πόλεμο φασιστικό, κατακτητικό πόλεμο. Ενώ, αφού διώξαμε τους Ιταλούς από την Ελλάδα, βασική προσπάθεια μας έπρεπε να είναι να κάνουμε μια ξεχωριστή, έντιμη και δίχως παραχωρήσεις έλληνοϊταλική ειρήνη, πράγμα πού μπορούσε να γίνει με τη μεσολάβηση της Ε.Σ.Σ.Δ., ή μοναρχοφασιστική δικτατορία συνέχισε τον πόλεμο για λογαριασμό, όχι του λαού της Ελλάδας, μα της πλουτοκρατίας και του αγγλικού ιμπεριαλισμού. Μετά το διώξιμο δε των Ιταλών από την Ελλάδα, το αίμα των φαντάρων μας χύνεται άδικα, σήμερα δε ό εγγλέζικος ιμπεριαλισμός εισπράττει σε αίμα των παιδιών της Ελλάδας, τους τόκους των κεφαλαίων πού διέθεσε το 1935-36 για την παλινόρθωση του Γεωργίου και την εγκαθίδρυση της μοναρχοφασιστικής δικτατορίας του Μεταξά. Αφού δε ό Μεταξάς αρνιέται να αποκαταστήσει τις ελευθερίες του λαού, να εξασφαλίσει την ειρήνη της Ελλάδας και κάνει πόλεμο κατακτητικό ιμπεριαλιστικό, πού όλα τον τα βάρη τα πληρώνει ό λαός, παραμένει (ό Μεταξάς) κύριος εχθρός τον λαού και της χώρας. Ή ανατροπή του είναι το πιο άμεσο και ζωτικό συμφέρον του λαού μας. Λαός και στρατός πρέπει να πάρουν στα χέρια τους τη διαχείριση της χώρας και του πολέμου με σκοπό ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, εσωτερικό αντιφασιστικό, άντιπλουτοκρατικό λαϊκό καθεστώς, ολόπλευρη προσέγγιση προς την Ε.Σ.Σ.Δ. και βαλκανική συνεργασία με βάση την ειρηνική λύση των έσωβαλκανικών διαφορών. Όλες τις απόψεις μου αυτές τις ανέπτυξα σε ένα ανοιχτό γράμμα και ένα σχέδιο απόφασης πού στις 22-11-1940 έστειλα στην Προσωρινή Διοίκηση. Αυτή αρνήθηκε να δεχτεί και να δημοσιεύσει αναπτύσσοντας μια καθαρά σοσιαλπατριωτική επιχειρηματολογία πού έχει αυτή τη βάση: Ό πόλεμος της Ελλάδας εναντίον της Ιταλίας στην Αλβανία είναι παρόμοιος με τον πόλεμο της Ε.Σ.Σ.Δ. – Φιλλανδίας και ότι ό Μεταξάς είναι ό πρωτεργάτης στον παγκόσμιο αντιφασιστικό αγώνα. Ή Προσωρινή Διοίκηση θέλει να υποδουλώσει ολοκληρωτικά το ΚΚΕ στην μοναρχοφασιστική δικτατορία αντί να οργανώσει την ανατροπή της. Έτσι ή Προσωρινή Διοίκηση και το ανοιχτό γράμμα μου της 2-11-1940 (πού ακέραια την ευθύνη του την έχω εγώ μπροστά στο ΚΚΕ και στην Κ.Δ.) το καταντά ένα καθαρό σοσιαλπατριωτικό ντοκουμέντο πού πάει να λερώσει την τιμή του ΚΚΕ. Αυτή είναι ή διαφωνία μου και ή στάση της Προσωρινής Διοίκησης. Έτσι, πίσω από τη στάση αυτή καθαρίζει ολότελα και τούτο: Ότι ή Προσωρινή Διοίκηση είναι δημιούργημα και όργανο του Μανιαδακη και ότι ό Γιάννης Μιχαηλίδης, Ψηλός, Κατσαναίβης, Κάμος πρόδωσε την εντολή που είχε να καθαρίσει το ΚΚΕ από τη σπείρα του Μάθεση, πουλήθηκε ατή μοναρχοφασιστική δικτατορία. Ύστερα από όλα αυτά, ή στάση όλων των μελών και στελεχών οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΟΚΝΕ μέσα στη χώρα και το μέτωπο πρέπει να είναι αύτη: Ό λαός της Ελλάδας υπερασπίζει στον πόλεμο αυτό μόνον την εθνική του ανεξαρτησία. Είνε ξένος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο Αγγλίας-Γερμανίας και Σία. Θέλει χωριστή, έντιμη, άμεση ειρήνη με τη μεσολάβηση της Ε.Σ.Σ.Δ. Αναγνωρίζει την αρχή της αυτοδιάθεσης μέχρις αποχωρισμού για όλους. Θέλει την ελευθερία του, τη δουλειά του, την επικράτηση της θέλησης του πού του πνίγει ό Μεταξάς. Εξωτερική συμμαχία με την Ε.Σ.Σ.Δ. και αληθινή βαλκανική συνεννόηση. Οι λαοί και φαντάροι της Ελλάδας και Ιταλίας δεν είναι εχθροί μα αδέρφια και ή συναδέλφωση τους ατό μέτωπο θα σταματήσει τον πόλεμο πού κάνουν οι εκμεταλλευτές κεφαλαιοκράτες του. Για να γίνουν όλα αυτά, λαός και στρατός πρέπει να ανατρέψουν τη μοναρχοφασιστική δικτατορία του Μεταξά πού είνε ό κύριος και βασικός εχθρός τους και να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή αντιφασιστική κυβέρνηση. Για να μπορεί ένας λαός να κρατεί την εθνική λευτεριά, πρέπει να είναι και εσωτερικά λεύτερος. Λαός εσωτερικά σκλάβος δεν θάνε άξιος να κρατήσει και την εθνική του ανεξαρτησία και κάθε νίκη του εσωτερικού του τυράννου θα δυναμώνει τη σκλαβιά του.
Αυτός είναι σήμερα ό δρόμος του ΚΚΕ. Κάθε μέλος-στέλεχος οργάνωσης αύτη τη γραμμή πρέπει να μπάσει στις μάζες και οργανώνοντας τες γύρω απ αυτή, να την επιβάλει νικηφόρα. Ακόμα μην ξεχνάτε ούτε στιγμή τους φυλακισμένους και εξόριστους μας. Στην Κέρκυρα κάθε στιγμή ή ζωή των καλυτέρων παιδιών μας, Νεφελούδη, Σιάντου, Παρτσαλίδη και τόσων άλλων, είναι σε άμεσο κίνδυνο από το μαχαίρι του Μεταξά και τις μπότες του Μουσσολίνι.

Εγώ είμαι γερός και καλά. Όλη μου ή σκέψη και ή καρδιά μου είναι ατό Κόμμα, όπως και ή ζωή μου είναι δοσμένη σ αυτό.
Ζήτω το ΚΚΕ! Ζήτω ή Κ.Δ.!
Αθήνα, κρατητήρια Γενικής Ασφαλείας. 15-1-1941

Γεια χαρά
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΠΗΓΗ:ΚΚΕ Επίσημα Κείμενα, Τόμος πέμπτος, σελίδες 31 έως 35

Επιστολή Ζαχαριάδη προς Μεταξά,26 Οκτ 1940

Μεταξάν Πρωθυπουργόν

Ανοιχτό Γράμμα
Ολόκληρος ό λαός της Ελλάδας ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος και χάλασε τα σχέδια τον φασισμού. Με το αίμα του ό λαός εξασφάλισε τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του. «Εξω άπ’ αυτά ή Ελλάδα δεν έχει καμμιά θέση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στην Αγγλία και Ιταλία-Γερμανία. Αφού ό λαός μας υπερασπίσει αποτελεσματικά την ανεξαρτησία και την εθνική λευτεριά του, σήμερα ένα μοναχά πράμα θέλει: Ειρήνη και ουδετερότητα με τούτους τους όρους:
1) Να ξανάρθουν τα πράγματα όπως ήταν στις 28 του Όχτώβρη 1940 δίχως καμιά εδαφική-οικονομική-πολιτική ζημία σε βάρος της Ελλάδας.
2) Οι πολεμικές δυνάμεις της Αγγλίας να φύγουν όλες άπ’ τα χώματα και τα νερά της Ελλάδας.

Με βάση τους δύο αυτούς όρους να ζητήσουμε αμέσως από την κυβέρνηση της Ε.Σ.Σ.Δ. να μεσολαβήσει για να γίνει έλληνοϊταλική ειρήνη. Αυτό σήμερα είναι το μοναδικό έθνικολαϊκό συμφέρον. Και ή πράξη έχει αποδείξει ότι μόνον ή Ε.Σ.Σ.Δ. σήμερα έσωσε την ειρήνη και ουδετερότητα της Γιουγκοσλαβίας – Βουλγαρίας – Τουρκίας.
Ν.Ζαχαριαδης

Υ.Γ. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε ειρήνη έντιμη και δίχως κυρώσεις και για να ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά τόσο τον εθνικό-αμυντικό-απελευθερωτικό χαρακτήρα του πολέμου πού κάνουμε, όσο και ότι είμαστε ξένοι προς τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο πού κάνουν οι πλουτοκρατικες μεγάλες δυνάμεις. Αν σήμερα δεν δουλέψουμε για μια έντιμη ειρήνη, ό πόλεμος θα χάσει για μας τον εθνικό αμυντικό χαρακτήρα του, θα γίνει κατακτητικός και τότε θα έχει αντίθετο το λαό.»

26 του Νοέμβρη 1940
Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Γραμματεας της ΚΕ του ΚΚΕ

ΠΗΓΗ

  1. ΚΚΕ Επίσημα Κείμενα, Τόμος πέμπτος σελίδες 22-23
  2. Ριζοσπάστης, 9 Μαρτίου 1947

Επιστολή Ζαχαριάδη προς τον υφυπουργό Δημόσιας Ασφάλειας,31 Οκτ 1940

Προς τον Υφυπουργό Δημοσίας Ασφαλείας

Ανοιχτό Γράμμα

Ό φασισμός του Μουσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλεύουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος πού θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο έθνικοαπελενθερωτικό, ενάντια στο φασισμό τού Μουσσολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.
Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα. Στον πόλεμο αυτό πού τον διευθύνει ή κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη. Έπαθλο για
τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα, πρέπει να είναι και θά είναι μια καινούργια Ελλάδα της δουλειάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική, ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ’ έναν πραγματικά παλλαϊκό πολιτισμό. Όλοι στον αγώνα, ό καθένας στη θέση του και ή νίκη θά είναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της.

Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν ατό πλευρό μας.
Αθήνα 31 του Οχτώβρη 1940

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.»

ΠΗΓΗ

  • Δημοσιεύτηκε στις Ελληνικές εφημερίδες 2 Νοε 1940

Επιστολή Ζαχαριάδη προς Μεταξά, 1 Οκτ 1940

ΜΕΤΑΞΑΝ , Πρωθυπουργόν.
Αθήνα

Το Κ.Κ.Ε πάντα έβαζε και βάζει τα συμφέροντα του Λαού πάνω απόλα .
Σήμερα η φασιστική Ιταλία και ο άξονας Βερολίνου-Ρώμης , έχουν ουσιαστικά αποφασίσει να καταργήσουν την ανεξαρτησία της Ελλάδας και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή γι’ αυτούς για να δράσουν . Την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία μας μόνο δυο πράγματα μπορούν να την σώσουν . 1) Η πανελλαδική παλλαϊκή πανστρατιά με το λαό πραγματικό αφέντη στον τόπο του και στη δουλειά του . Αυτό απαιτεί αμείλιχτο χτύπημα των πλουτοκρατικών παρασίτων και των πραχτόρων του άξονα και της Αγγλίας στην Ελλάδα . 2) Ολοκληρωτικό πολιτικό και οικονομικό προσανατολισμό προς τη Σοβιετική Ρωσία , τη μόνη μεγάλη δύναμη που υπερασπίζεται τους μικρούς λαούς και που μπορεί να μάς εξασφαλίσει αποτελεσματικά. Η Ελλάδα πρέπει να δουλέψει με όλες τις δυνάμεις της για να πάρουν και οι άλλες βαλκανικές χώρες τον ίδιο προσανατολισμό . Το Κ.Κ.Ε δεν αρνιέται σε κανένα το δικαίωμα να ενδιαφέρεται για τον τόπο του , με τον όρο όμως τα έργα να ακολουθούν τα λόγια . Με βάση την πιο πάνω γραμμή , το Κ.Κ.Ε ξεχνόντας το παρελθόν , πέρνει τη θέση του στη γραμμή του πυρός για την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα κάτω απ’ τις διαταγές σας .

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Γραμματέας της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε.

Σημείωση: Δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη της Προσωρινής Διοίκησης την 1η Οκτωβρίου 1940. Ο Ριζοσπάστης αυτός , όπως και η Προσωρινή Διοίκηση ελέγχονταν από την Ασφάλεια. Αν κάποιος δει τα φύλλα του εντύπου αυτού θα διαπιστώσει κάποιες μικρές παραλλαγές από τον γνήσιο Ριζοσπάστη που εξέδιδε η Παλιά Κεντρική Επιτροπή (π.χ «Προλετάριοι όλου του κόσμου …» αντί του «Προλετάριοι όλων των χωρών Ενωθείτε» , κλπ). Ο Νίκος Ζαχαριάδης με γνώση της πλαστότητας του εντύπου , το χρησιμοποιούσε ενίοτε ώστε να έρθει σε επαφή με τα μέλη του κόμματος.
Το γράμμα αυτό, το πιο παλιό , ένα μήνα πριν την έναρξη του πολέμου στην Αλβανία, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του Γιάννη Πετσόπουλου «ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ» το 1946 . Δεν διαψεύστηκε ποτέ από κανέναν , ούτε από το ΚΚΕ , ούτε και από τον ίδιο το Ζαχαριάδη αργότερα. Δεν υπάρχει φωτοτυπία του πρωτότυπου σημειώματος . Αναπτύσσει τις ίδιες περίπου απόψεις με το γράμμα που δόθηκε στην δημοσιότητα από τον νόμιμο τύπο. (Ελέυθερον Βήμα – Σάββατο 2 Νοεμβρίου 1940).