Πεσόντες και νεκροί: Χωροφυλακής 1940-1941

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Εμφαίνουσα χρονολογικώς τούς φονευθέντας άνδρας Βασ. Χωροφυλακής
κατά το πόλεμο 1940-1941 και κατά το πρώτον έτος τής εχθρικής κατοχής.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Πατρων. Τόπος Καταγωγής

Χωρίον Νομός

Τόπος Θανά­του Χωρίον Χρονολογία

Θανάτου

Χωροφύλαξ Δραγωνέας Σωτήριος Οίτυλο Λακωνίας Γυθειο 1941
Χωροφύλαξ Κάνιστρας Ιωάννης Ιωάννινα 1941
Υπενομωτάρχης Πουλοκόκης Νικ. Ιωάννινα 15-1-1941
Ύπενομωτάρχης Μουλακάκης Νικ. Έμμαν Ακούμια Ρεθύμνης Ιωάννινα 15-1-1941
Χωροφύλαξ Καβρουλάκης Εύάγ. Παύλου Άρμενα-Χανιών Θεσ /νίκη 21-1-1941
Χωροφύλαξ Βαρδίκας Παναγ.  Θεοδ Θεσ/νίκη 31-1-1941
Χωροφύλαξ Ρΐζος Εύάγ.  Βασιλ Έπισκοπιανά Κέρκυρας Λάρισα 1-3-1941
Χωροφύλαξ Μπατζοτέγος Κων. Στέργιος Σμίξα Κοζάνης Λάρισα 13-4-1941
Μοίρ. Ντόντος Σπυρ. Δημοσ Μπάμπαλη Αίτωλ. Άγρίνιον 19-4-1941
Χωρ. Καρδακάρης Νικ.  Μιχ Γίαννάδες-Κερκύρας Κέρκυρα 21-4-1941
Χωροφύλαξ Σκρεπετός Γεώργ. Ήλια Κεφάλληνου Μεσσηνίας­ Μυτιλήνη 23-4-1941
Χωροφύλαξ Μαυρακάκης Γεώργ. Άντ Σκουτελών-Χανίων Τύρναβος 25-4-1941
Χωροφύλαξ Οίκονομέας Σωτήρ. Λογοθ Λαγκάδα-Μεσσηνίας Τύρναβος 29-4-1941
Χωροφύλαξ Τζαβάρας Χρήστ. Παναγ Καλλιρρόη-Μεσσηνίας Πειραιεύς 5-5-1941
Χωροφύλαξ Βεστάκης Έμμαν. Χανιά-Χανίων Εύκαρπία- Σερρών 7-5-1941
Άνθ /ρ.. Χλεμπογιάννης Νικ.  Ιωάν Δεσφίνα-Παρνασσίδος Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Γερμανός Χρήστ.  Άλεξν Γραλίστρα-Καρδίτσης Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Γιαννακάς Ήλίας.  Άριστ Λαμπάσιον-Λέσβου Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Κατσικανδράκης Έμμ.  ’Ιωάν Σεφικάλη-Χανίων Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Μανιάκης Μιχ.  Κων ΚαλτσούκιΡεθύ μνη ς Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Πολύμερος Βασ. Άθαν. Δρακόρι-Καρδίτσης Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Πατεράκης Δημήτρ.  Στυλ Νωπίγια-Χανίων Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X Βάμβουκας Μιχ.  Βασ Άξοΰ-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 20-5-1941
Άνθ/ρχος Καρακατσάνης Γεώργ.  Νικ Παλαιοξάριον-Φωκίδος Περιοχή Χανιών

 

20-5-1941
Δ. X. Γούλας Γεώργ.  Κων. Ανθηρόν-Καρδίτσης Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Κατσαούνης Άθαν.  Κων Κυδωνιά-Αίτω /νιας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Κομνηνός Κων.  Νικ Ξηροκάμπιον-Λακωνίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Πάλης Σωτήρ.  Μάρκου Βάγια-Βοιωτίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Πετρούλας ’Ιωάν.  Γεωργ Οίτυλον-Λακω ν ί α ς Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Τσιούλιας Άργύρ.  Χρήστ Οιτυλον-Λακωνίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Τσαγκαοάκης Νικ.  Στυλ Καννάβι-‘Ηρακλείου Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Κούτρης Παναγ.  Κων Διμάνδρα-Μεσσηνίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Θάνος Γεώργ.  Βασ Πάτραΐ-Άχαίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Στρατιδάκης Νικ.  Χαράλ Στήλι-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Φραγκοστεφανάκης Στυλ.  Ίωάν Φουρνέ-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Προβατινάκης Νικ.  Στυλ Κουφός-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Καλογεράκης ’Ιωάν.  Μιχ Άγ. ’Ιωάν. Ρεθύμνης Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Ζαφειρέλης Όδυσ.  Κων Αθήναι-’Αττικής Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Λαμπρόπουλος Κων.  Γεωργ Μάρκασι-Κορινθίας Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Παπαδάτος Νικ. ·  Σπυρ Συναράδες-Κερκύρας Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Γρηγοράκης Εύτύχ.  Γεωργ Σκάφη-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Βολανάκης ’Ιωάν. Σκάφη-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Γιάννης Γεώργ. Λάμπρου Πύλη-Τρικάλων Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Δημητρίου Μιχ.  Αριστ Ροδοδάφνη- Αχαίας Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Κούρτης Γεώργ. ’Ιωάν. Χοΰνι-Αίτ/νιας Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Μανταυδάκης Γεώργ. Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Σκαναδαλάκης Έμμαν.  Παναγ Κότσίανη-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπομ Φραγκονικολάκης Έμμ.  Γεωργ Φουρνέ-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Βούζας Γρηγ. Άλεξάν. Ζεράτιον-Καρδίτσης Ρέθυμνον 21-5-1941
Άντισ.. Μανιουδάκης Στυλ.  ’Ιωάν Άρμένη-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Δαμανάκης Άλέξ.  Γεωργ Κοΰμι-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Ένωμ. Πυροβολάκης Έμμ.  Άνων Κάνδανος-Χανίων Ηρακλειον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Κούρτης Κων.  Πέτρου Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Κασκαρίδης ’Ιωάν.  Βασιλ Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Πρινιωτάκης ’Ιωάν.  Έμμ Κ. Βάθεια-Ηρακλείου Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Τσιμπουκάκης Άντ.  Γεωργ Μοΰνδρος-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Βεστάκης Στέφ. Γεώργ. Κίσσαμος-Χανιών Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Ζέρβας ’Ιωάν.  Κων Άγ. Δημήτ.-Λαρίσης Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Κατσιμάρδος Γεώργ.  Άλκιβ Άγ. Παρασκευή Αιτωλ /νιας Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Νικολάου Γεώργ. Σπυρ. Άγ. Θεόδωροι-Κορινθίας Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Σοφογιάννης Δημ.  Νικολ Ζερέτσιον-Καρδίτσης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Μπουμπουλάκης Άνεξαγ.  Σπυρ Περιβόλια-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Ντάντης Δημήτρ.  Ήλία Άσίνη-Άργολίδος Ρέθυμνον 23-5-1941
Δ. X. Κατσαντώνης Άντ.  Έμμαν Άνω Μ.-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 23-5-1941
Χωροφύλαξ Άμπατζής Δημήτρ.  Θεολόγου Κομοτινή-Ροδόπης Κερκίνη- Σερρών 23-5-1941
Δ. X. Στρατίκης Κων.  ’Ιωάν Μερκάδα-Φθιώτιδος Ρέθυμνον 23-5-1941
Χωροφύλαξ Καστανάκης Μιχ.  Γεωργ Κουτσουφιανά-Χανίων Ηράκλειον 23-5-1941
Χωροφύλαξ Μπάρλας Παναγ.  Άναστ Λεοντάριον-Άρκαδίας Χανιά 24-5-1941
Υπεν. Καρκάνης Νικ.  Γεωργ Άσκιφον-Χανίων Χανιά 24-5-1941
Χωροφύλαξ Καπαλάκης Γεώργ.  Λέων Λαμία-Φθιώτιδος Χανιά 24-5-1941
Δ. X. Πουλόπουλος Νικήτ.  Χριστ Άμφεΐα-Μεσσηνίας Ρέθυμνον 24-5-1941
Υπεν. Χρήστου Δημήτρ.  Παναγ Παλαίοπαναγιά-Βοιωτιας Χανιά 25-5-1941
Ένωμ, Άναστασόπουλος Νικ.  ’Ιωάν Πρόδρομος-Τρικάλων Χανιά 25-5-1941
Ένωμ, Καστανάκης Ίωάν.  Γεωργ Κονταρινιά-Χανίων Ρεθύμνο 25-5-1941
ΔΧ. Κατσαρίδης Κων.  Βασ Φαμίλα-Αΐτωλ /νιας Ρεθύμνο 25-5-1941
ΔΧ. Άντωνόπουλος Δημ.  Κυριάκ Άνδρίτσαινα-Ήλείας Ρεθύμνο 25-5-1941
ΔΧ. Νάνος Στυλ.  Ίωάν Άνδριτσαινα- Ηλείας Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Δημητρόπουλος Σπυρ.  Κων Λυκοποριά-Κορινθίας Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Κωστόπουλος Γεώργ.  Άνδρ Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Μαθιουδάκης Γεωργ.  Έμμαν Άνω Μ.-Ρεθύμνης Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Μανιακούρας Παναγ.  Σπυρ Έξ ’Ηλείας Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Ντάουλας Άπόστ.  ΆΘανασ Πύργος-Τρικάλων Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Παππας Δημήτρ.  Χρήστ Βλωχός-Καρδίτσης Ρεθύμνο 26-5-1941
Χωροφύλαξ Μυσιρλάκης Κων.  Ίωάν Βόροι-‘Ηρακλείου Χανιά 27-5-1941
Δ. X. Γάκης Πέτρος.  Γεώργ Ανθηρόν-Κ αρδίτσης Ρέθυμνον 28-5-1941
Δ. X. Στρατάκης Παναγ.  Άντων Πάνιτσα-Αακωνίαζ Ρέθυμνον 28-5-1941
Δ. X. Βατωρίδης Παναγ.  Άναστ Βελανίδιον-Μεσσηνίας Ρέθυμνον 29-5-1941
Χωρ. Κοταρίδης Παναγ.  Άναστ Βελανιδιά-Μεσσηνίας Χανιά 29-5-1941
Δ. X. Γεωργίου Εύάγ.  Κων Περιβόλια-Φθιώτιδος Ρέθυμνον 29-5-1941
Άνθ /ρ Παναγιωτάκης Σταμάτ.  Παν Κοκκάλα-Λακωνίας Ρέθυμνον 30-5-1941
Χωροφύλαξ Παπαχρυσάνθου Άθαν.  Θεόδ Μοστίτσιον-Άχαΐας Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Μαντατουνάκης.  Ίωάν Χανιά Ρέθυμνον 2-6-1941
Ένωμ Βεργανελάκης Γεώργ.  Νικ Στέρνες-Χανίων Άλικιανος 26-1941
Χωροφύλαξ Σατζετάκης Ίωάν.  Μιχ Κυρτομάδα-Χανίων Κυρτομάδα Χαν ίων 26-1941
Χωροφύλαξ Κουτρούλης Γεώργ.  Μιχ Δρακώνα-Χανίων Πετραλάρι-

Χανίων

26-1941
Χωροφύλαξ Σφυριδάκης Ίάκωβ.  Στυλ Άλικιανός-Χανίων Άλικιανος 2-6-1941
Χωροφύλαξ Μαρκουλάκης Στυλ.  Ίωάν Άλικιανός-Χανίων Άλικιανος 2-6-1941
Ένωμ Γιαπιτζάκης Νικ.  ’Ιωάν Βατουδιάρη-Χανίων Ρέθυμνον 16-6-1941
Ένωμ Τασσόπουλος Κων.  Θεοδ Κεφαλόβρυση-Μεσσηνίας Χίος 24-6-1941
Χωροφύλαξ Ρογδάκης Δημήτρ.  Ίωάν Τζερμιάδον-Λασιθίου Ρέθυμνον 27-1941
Χωροφύλαξ Κατομιχελάκης Στυλ.  Γεώργ Φουρνέ-Χανίων Φούρνε 1-8-1941
Χωροφύλαξ Μαράκης ή Μαρής Νικ.  Μιλ Φουτσουγιανά-Ηρακλ. Φούρνε 1-8-1941
Χωροφύλαξ Δασκαλάκης Άντών.  Νικ Καράνου-Χανίων Φούρνε 1-8-1941
Υπεν. Κατσούλης Νικ.  Γεωργ Λιμήν-Λασιθίου Άλικιανος 1-8-1941
Υπεν. Ταρουδάκης Γεώργ. Νικ. Άπόδουλον-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 4-8-1941
Χωροφύλαξ Μητσάκος Άναστ.  Άντων Άρλα Άχαίας Άγυιά-Χανίων 6-8-1941
Χωροφύλαξ Κοϊνάκης Γεώργ.  Ίωάν Καλό Χωριο-Λασιθίου Άλικιανδς- 14-8-1941
Χωροφύλαξ Ευσταθίου Χρήστ. Χρήστ. Οϊτη-Φθιώτιδος Φλώρινα 14-8-1941
Ένωμ. Μαράκης Χρηστός.  Γεωργ Δρυμίσκος-Ρεθύμνης Αγυια-Χανιων 1- 9-1941
Χωρ. Γαλάνης Βασ.  Δημητρ. Λεβίδιον-Άρκαδίας Θέρμαι-Θεσ- 1-9-1941
Χωροφύλαξ Αθανασιάδης Κων.  Στυλ. Γερακάρι-Ρεθύμνης Αγυια-Χα- 2- 9-1941
Δ. X. Γκανακάκης Γεώργ.  Γεωργ Αλικιανος -Χανιών Αγυια-Χα-

 

2- 9-1941
Ένωμ. Παπαντωνάκης Χαρίλ.  Δημ Νεάπολις-Λασιθ ιου Παλαιοχώριον

Χανίων

3- 9-1941
Μοίρ. Άρχοντάκης Ίωάν.  Στυλ Χασί-Χανίων Παλαιοχώριον

Χανίων

3-9-1941
Χωροφύλαξ Ζουμής Χρήστ.  Δημητρ. Πολύγυρος-Χαλκιδ. Σέρραι 11-10-1941
Υπομ. Βαμβέτσος Εύστ. Κων. Τρίκαλα-Τρικάλων Θεσ /νίκη 22-10-1941
Ένωμ. Κυριακόπουλος Κων.  Χρήστ Λατζόϊον-’Ηλείας Θεσ /νίκη 22-10-1941
Χωροφύλαξ Μαοτοράκης Βασ.  Γεώρ Σφάκα-Λασιθίου Λαράνη- Ηρακλείου 24-11-1941
Υπεν. Ζερδεβάς Άπόστ.  Δημητρ Σαγέϊκα-Άχαΐας Τύρναβον-

Λαρίσης

8-12-1941
Χωροφύλαξ Μπερσης Γεώργ.  Ήλία Λουτρόν-Μεσσηνίας Λάρισα 8-12-1941

 

’Ήτοι ’Αξιωματικοί 8

Υπαξιωματικοι 20 και

Χωροφύλακες 97

Advertisements

World War II Liberation of Greece: British Landings (October 1944)

Figure 1.–This RAF photograph was taken October 5, 1944. The caption reads, «RAF lands in Greece: The first arrival on the mainland of Greece of our firces, which included British labd forces and units of the Royal Air Force Regiment; met with a wildly enthusiastic welcome from the inhabitants. On a beach in Greece, BAC. Frank Harper, 160 Canongate, Edinburgh (left), and BAC Edward Carswell, Ivy Cottage, Stanley, Stoke-on-Trent, members of the RAF Regiment, share their early morning breakfast rations with a little Greek boy.» He seem to be enjoying breakfast with his new friends. Notice what looks to be a landing craft in the background.

The British Government was concerned about a Communist take over in Greece. The British wanted to invade Greece in early 1944, but were unable to interest the Americans who were focused on Normandy. They planned a series of small actions in the Agean. Operation Accolade focused on the Dodecanese Islands. Operation Hercules was planned to assault Rhodes. Συνέχεια

Εκθεση δράσεως των Ευελπίδων 1940-1945

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1940-45

Α. ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (28 Οκτωβρίου 1940 – 31 Μαΐου 1941)
1. Παραμονές του Πολέμου
Λίγες μέρες πριν από τον ύπουλο τορπιλλισμό του Καταδρομικού «Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο, στο λιμάνι της Τήνου (15 Αυγ. 1940) κι’ ενώ τα σύννεφα του πολέμου συσσωρεύονταν απειλητικά στον ουρανό της Ελλάδος, 289 απόφοιτοι Ευέλπιδες ορκίστηκαν (10 Αυγ. 1940) ως Ανθυπολοχαγοί ενώπιον του τότε βασιλιά Γεώργιου Β΄. Ήταν η τάξη του 1940. Δυόμηση δε μήνες αργότερα (παραμονές του πολέμου) φοιτούσαν στη ΣΣΕ τρεις (3) Τάξεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα τότε Οργανισμό της:
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙΙη Τάξη (από το φθινόπωρο του 1938).
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙη Τάξη (322 μαθητές) από 29 Οκτωβρίου 1939.
– Η μόλις εισαχθείσα Ιη Τάξη (326 μαθητές) από 2 Οκτωβρίου 1940.
Υπόψη ότι σε κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λειτουργούσε ταυτόχρονα και η «Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Υπηρεσιών» (ΣΣΑΣΥ) με 109 συνολικά μαθητές των ειδικοτήτων: Υγειονομικού, Διαχειρίσεως, Στρατολογίας και Αυτοκινήτων. Επίσης δε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στρατωνίστηκε από τον Νοέμβριο του ‘40 ο Ουλαμός Εφέδρων Αξιωματικών. Συνέχεια

The Greek Civil War 1943-1949,

Major Jeffrey Kotora, Marine Corps Command and Staff College, 16 Apr 1985

Since the end of the Second World War, the frequency with which nations have fallen victim to communist insurgencies has not abated. Why have some nations been able to resist while others succumbed to wars of national liberation? The object of this paper is to examine one such conflict with a view towards analyzing the events of the war and the causative factors that made it a successful counterinsurgency.
This study of the Greek Civil War begins with a discussion of the roots of the conflict in the German occupation of Greece in 1941. Included in this discussion is the growth of the resistance and the rise of the Greek communists. The major portion of the paper deals with three separate stages, or «Rounds» of the civil war. The First Round occurred in late 1943 and was an attempt by the communists to eliminate rival resistance groups. The Second Round was precipitated by the overt attempt of the communists to seize control of Greece shortly after liberation by the Allies in late 1944.

Συνέχεια

Πεσόντες και νεκροί: Εμφύλιες συγκρούσεις 1941-1944

Αβδελάς Βασίλειος του Αντωνίου, Ανχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Στρώμνιτσα Μακεδονίας το 1897, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Δράμα στις 10 Οκτωβρίου
1944.
Αβραμίδης Γεώργιος του Τρύφωνος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1911, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο Λειβαδοχώρι Νιγρίτας στις 10 Οκτωβρίου 1943, σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Αβραμίδης Δήμος του Στυλιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε μαχόμενος στο χωριό Μαυροθάλασσα Νιγρίτας στις 10
Δεκεμβρίου 1943.
Αβραμίδης Ιωάννης του Μιχαήλ, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1914, του Φρουραρχείου Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στο Βέρμιο στις 10 Μαρτίου 1944, λόγω της
ιδιότητάς του ως Μ. Υπαξιωματικού.
Αβραμόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ροδόπολη Σερρών το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
σύγκρουση με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Δίφυλο Ν. Πετριτσίου Σιντικής
στις 10 Νοεμβρίου 1944.
Άγας Ιωάννης του Σωκράτους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1922, του Ι Τ.Α. Αθηνών. Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη και
εκτελέσθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Αγγελάκης Αθανάσιος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Σησαμιά Βισαλτίας Σερρών το 1902, των Ε.Α.Ο.- Π.Α.Ο.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη θέση Τραπέζια Τερπνής στις 20
Νοεμβρίου 1944.
Αγγελάκης Νικόλαος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γυμνό Χαλκίδας Ευβοίας το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Αγγελάκος Αγγελής του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μυστρά Λακωνίας το 1914, του Τ.Α. Σπάρτης. Τραυματίσθηκε
στη μάχη του Μυστρά στις 11 Οκτωβρίου 1943 και,
διακομισθείς σε πρόχειρο νοσοκομείο, υπέκυψε την επομένη.
Αγγελάρας Αγγελής του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαντούδι Χαλκίδας Ευβοίας το 1924, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη μονή Οσίου Δαυΐδ στις
3 Μαρτίου 1944.
Αγγελής Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Ευβοίας το 1916, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη της Σέττας στις 26 Ιουνίου
1944.
Αγγελής Αναστάσιος του Μιχαήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1915, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση
Άγ. Ασώματοι Αμαρύνθου στις 17 Οκτωβρίου 1944.

Συνέχεια

Πεσόντες και νεκροί: Εθνική Αντίσταση 1941-1944

 

Αβραμάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον Άγιο Δημήτριο Βισαλτίας Σερρών το 1910, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε από τους Βουλγάρους στην οδό Σερρών – Βροντούς στις 29 Σεπτεμβρίου 1944.
Αβραμίδης Αβραάμ του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Αχλαδοχώρι Σιντικής Σερρών το 1893, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη με τμήμα του Βουλγαρικού Στρατού στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Αβραμίδης Δημήτριος του Κυριάκου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Τριάδα Σερρών το 1887, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε από τμήμα του Βουλγαρικού Στρατού στον Προμαχώνα στις 20 Νοεμβρίου 1944.
Αγγελάκης Άγγελος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη Σησαμιά Σερρών το 1894. Φονεύθηκε σε μάχη κατά των Βουλγάρων στην Τριάδα Σερρών στις 14 Νοεμβρίου 1944.
Αγγελακόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, Έφ. Ανθτρος: Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1906. Συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Ιταλούς και μεταφερόμενος στην Ιταλία πνίγηκε στα ύδατα της Κάτω Αδριατικής, όταν τορπιλίσθηκε το ατμόπλοιο Τσιτά Ντι Τζένοβα, στο οποίο επέβαινε, στις 21 Ιανουαρίου 1943.
Αγγελής Ευάγγελος του Παύλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Κουτσελιό Ιωαννίνων το 1910, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη από τους Γερμανούς, ενώ επέστρεφε στην υπηρεσία του, και εκτελέσθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1943.
Αγγελιδάκης Αγγελής του Εμμανουήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο Άνω Μέρος Αμαρίου Ρεθύμνου το 1897, των Ε.Ο.Ε. Ν. Ρεθύμνου. Εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς στο Άνω Μέρος στις 22 Αυγούστου 1944.

Συνέχεια

Πεσόντες και νεκροί: Κομμουνιστικό κίνημα(Δεκεμβριανά) 1944

Αγαπητός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Λοχίας: Γεννήθηκε στο Βαθύ Σάμου, της 3 Ελ. Ορ. Ταξιαρχίας. Φονεύθηκε σε μάχη στο Νοσοκομείο Σωτηρία στις 11 Δεκεμβρίου 1944.
Αγγελάκης Κων/νος του Στεφάνου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στη Πλατανιά Πύργου το 1903. Δολοφονήθηκε στο Κολωνάκι Αθηνών στις 3 Δεκεμβρίου 1944.
Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1926, του Ι Συντ. Ευζώνων Αθηνών. Εκτελέσθηκε στη Χωματερή Περιστερίου στις 11 Δεκεμβρίου 1944.
Αγιαννίδης Απόστολος του Ιορδάνη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας το 1920, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε στην Άψαλο Αλμωπίας τον Ιανουάριο 1945.
Αγιωργίτης Γρηγόριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άργος Αργολίδας το 1922, του Ι Τάγματος Ευζώνων Αθηνών. Εκτελέσθηκε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 1944.
Αδαμάκης Ελευθέριος του Γεωργίου, Μόν. Λοχίας: Γεννήθηκε στη Ζήρου Σητείας Λασιθίου το 1919. Εκτελέσθηκε στο χωριό Πέλλας στις 16 Ιανουαρίου 1945, λόγω της ιδιότητάς του ως Μόν. ΥπΑξιωματικού.
Αθανασιάδης Νικόλαος του Δημητρίου, Τχης Διαχ/σεως ε.α.: Γεννήθηκε στο Λαγκάδιο Αρκαδίας το 1892. Συνελήφθη ως όμηρος και πέθανε στη Θήβα την 1 Ιανουαρίου 1945, λόγω των ταλαιπωριών της ομηρίας του.
Αθανασίου Γεώργιος του Αποστόλου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη Φανερωμένη Φιλιππιάδας Πρέβεζας το 1912, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Ηπείρου. Φονεύθηκε στα Μάρμαρα Ιωαννίνων στις 21 Δεκεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1914, του 148 Τ. Εθν/κής. Πέθανε στο 7ο Αστυν. Τμήμα Θεσ/νίκης στις 2 Φεβρουαρίου, λόγω τραυματισμού του από απροσεξία Άγγλου στρατιώτη.

Συνέχεια

Αναμνήσεις στην Αθήνα, Την Καρδιά της Αντίστασης, Γιάννης Ιωαννίδης (γ.γ ΚΚΕ)

σελίδες 140-141

Θυμάμαι τή θέση τοΰ Γληνοΰ. Αυτός ιδιαίτερα τόνιζε τά πρόβλημα των βουλγάρων γιατί και περισσότερο άπό όλους αισθανόταν τήν πίεση τών άλλων πάνω σ’ αυτό. Μετά βγήκε καί ή υπόθεση εκείνη, ή προβοκάτσια τών γερμανών μέ τό σύμφωνο Ίωαννίδη – Δασκάλοφ.

Αυτοί θέλαν να τήν πατήσουμε μέ τό Βαλκανικό. Είδαν όμως ότι δεν πέσαμε σέ τέτοια προβοκάτσια, νά κάνουμε Ενα τέτοιο σύμφωνο μέ όλους μαζί. Ή Ίντέλιτζενς Σέρβις τά ήξερε, τά παρακολούθησε όλα αυτά. Άφοϋ λοιπόν είδε ότι άπό έκεΐ δέ βγαίνει τίποτα έπρεπε νά σκαρωθεί κάτι άλλο γιά νά καρφώσουν τόν Ίωαν­νίδη καί σκάρωσαν τό σύμφωνο Ίωαννίδη – Δασκάλοφ. Συνέχεια

Ο Τρίτος Γύρος (1946-1949) – Συνοπτική επισκόπηση

Έτος 1946

Οργάνωση-Δύναμη Ένοπλων Κομμουνιστών:
Το Φεβρουάριο του 1946, ο Ζαχαριάδης επέβαλε στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τη μοιραία απόφαση »να προχωρήσει στην οργάνωση της νέας ένοπλης λαϊκής πάλης ενάντια στο μοναρχοφασιστικό κατεστημένο», με τη δικαιολογία ότι η δεξιά προέβαινε σε διώξεις κομμουνιστών.
Ένα μήνα αργότερα, μετά την απόφαση για επανάληψη του ένοπλου αγώνα, ο Ζαχαριάδης έφυγε για την Πράγα.
Περνώντας από τη Θεσσαλονίκη έδωσε εντολή στον πρώην καπετάνιο του ΕΛΑΣ Μάρκο Βαφειάδη να αρχίσει αμέσως την πολεμική εξόρμηση
Από το Μάρτιο άρχισε στις παραμεθόριες κυρίως περιοχές, η οργάνωση και ανάπτυξη ισχυρότερων ένοπλων κομμουνιστικών μονάδων, των λεγόμενων »Συγκροτημάτων».
Η δύναμη κάθε συγκροτήματος ανερχόταν σε 60-80 ενόπλους, οργανωμένους σε 2-3 διμοιρίες, με δύο ομάδες κατά διμοιρία. Δύο ως τρία »Συγκροτήματα» συνιστούσαν έν »Υπαρχηγείο» ή Τάγμα δυνάμεως 200-250 ενόπλων, με προϊστάμενα κλιμάκια τα »Περιφερειακά Αρχηγεία» και τα »Αρχηγεία Περιοχών».
Η αρχική δύναμη των 800 ενόπλων το Μάρτιο, συνεχώς αυξανόταν και μέχρι το Δεκέμβριο έφτασε τους 9.000 περίπου ενόπλους. Συνέχεια

Τό σχέδιο κατάληψης της Αθήνας, Γιάννης Ιωαννίδης (γ.γ ΚΚΕ) Απομνημονεύματα

Γιάννης Ιωαννίδης (1900-1967)

Γιάννης Ιωαννίδης (1900-1967)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Υπάρχει και μιά άλλη επιβεβαίωση τοϋ ότι έτσι βλέπαμε καί θέταμε τό ζήτημα.
Από τά μέσα τοϋ 1943 έγώ είπα στον Θόδωρο, στόν Εκτορα, νά kάνει ενα σχέδιο κατάληξης των Αθηνών μέ βάση τίς δυνάμεις πού υπάρχουν καί πού μπορούμε έμεϊς νά έχουμε καί τίς δυνάμεις πού Εχουν αυτοί καί που μπορούνε νά φέρουνε. Τό σχέδιο αυτό έγινε. Τό σχέδιο αυτό τό κράτησα έγώ όλον τόν καιρό.
Τό είχα κρυμμένο κάπου. Αυτό τό σχέδιο δέν τό πήρε υπόψη του του ό Σιάντος. Τό διάβασε φυσικά. Τό διάβασε καί δέν είπε ότι δέν είναι καλό καί επιστημονικά καμωμένο. Τό εϊχαν κάνει οί στρατιωτικοί πού αυτοί τά κανόνιζαν αυτά. Ήταν ένα σχέδιο πολύ καλό, πού αν έμεϊς τό χρησιμοποιούσαμε κατά τό Δεκέμβρη θά εΐχαμε όχι βέβαια ριζικές αλλαγές, αλλά καλύτερη κατάσταση. Δέ θά παθαίναμε αυτό τό πράγμα. Δέ θά βγαίναμε έτσι από την Αθήνα, δέ θά παθαίναμε αυτό νά βγούμε έτσι καί μάλιστα νά ΰποχρεωθοΰμε νά παραδώσουμε τά όπλα. Κατάλαβες;
Εμείς την Αθήνα θά τήν εΐχαμε πιασμένη, θά την εΐχαμε πάρει προτοϋ αυτοί προλάβουν νά πιάσουνε τίς θέσεις καί τά αϋτά τους. Αυτοί συγκέντρωσαν δυνάμεις από παντοΰ καί τίς φέράνε στην Αθήνα. Καί άπό τη Θεσσαλονίκη φέραν. Κατάλαβες;
‘Εμεΐς τους είπαμε νά τους χτυπήσουν, αυτοί όμως δέν τους χτύπησαν τους εγγλέζους καί τους άφησαν νά έρθουν στην Αθήνα. Τώρα αυτά είναι άλλη υπόθεση.. Συνέχεια

Η γεωγραφία της εμφύλιας βίας στη κατοχική Μεσσηνία. Μια ποσοτική προσέγγιση

Στάθης Ν. Καλύβας, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Yale University

Το άρθρο αυτό εστιάζει στη δυναμική της εμφύλιας βίας στο νομό Μεσσηνίας, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η ανάλυση χρησιμοποιεί ως κεντρικό εργαλείο την ποσοτική ανάλυση και στηρίζεται σε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των ανθρωποκτονιών στη Μεσσηνία που σχετίζονται άμεσα με τη δράση των αντιμαχόμενων παρατάξεων κατά τη διάρκεια της κατοχής και αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δηλαδή ως και τα τέλη Οκτωβρίου του 1944.[i] [ii] Σε συνδυασμό με τοπικές ιστοριογραφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, η ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής της βίας επιτρέπει τόσο την πραγματολογική εμβάθυνση στον κατοχικό εμφύλιο πόλεμο στο νομό Μεσσηνίας όσο και την ερμηνευτική εμβάθυνση στο ευρύτερο θέμα της δυναμικής των εμφυλίων συγκρούσεων και της λογικής της βίας.

Ο όρος «εμφύλια βία» περιγράφει το αντικειμενικό γεγονός της διαπλοκής της κατοχής και της αντίστασης με μια εμφύλια σύγκρουση που πήρε εκρηκτικές διαστάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Λόγω της μαζικής ανάπτυξης τόσο της εαμικής αντίστασης όσο και των Ταγμάτων Ασφαλείας και εξαιτίας της πολύνεκρης σύγκρουσής που ακολούθησε, η Μεσσηνίας αποτελεί σχεδόν υποδειγματική περίπτωση για την ανάλυση των διεργασιών αυτών στη περίοδο 1943-1944. Η έκταση, η ένταση και ο χαρακτήρας των συγκρούσεων αυτών δικαιολογούν πλήρως την χρήση του όρου «εμφύλιος πόλεμος».

Στο πλαίσιο του κατοχικού εμφυλίου πολέμου μπορεί να διακρίνει κανείς δύο τύπους βίας πάνω στους οποίες δομείται το θεωρητικό σχήμα της ανάλυσης. Ο πρώτος αφορά την βία που εξάσκησαν οι δυνάμεις κατοχής[iii] και οι έλληνες συνεργάτες τους και χαρακτηρίζεται ως μαύρη βία· η δεύτερη αναφέρεται στη βία που προήλθε από τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και περιγράφεται ως κόκκινη βία.[iv] Στόχος του άρθρου είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των δύο αυτών τύπων βίας διαμέσου της ποσοτικής ανάλυσης συμπληρωμένης με στοιχεία που προέρχονται από τοπικές μελέτες. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τόσο την ανάλυση και περιγραφή της βίας αυτής καθεαυτής όσο και την κοινωνιολογική προσέγγιση των διεργασιών που συντελέστηκαν στο μαζικό επίπεδο στο κρίσιμο εκείνο χρονικό διάστημα. Συνέχεια

Κυριακόπουλος Παντελής (καπετάν Παντελής)

Ο Παντελής Κυριακόπουλος ήταν απ’τις κυριότερες φυσιογνωμίες του ΕΕΣ στην δυτική Μακεδονία. Σκληρός πολεμιστής, πρακτικός άνθρωπος, με έρεισμα στην τοπική κοινωνία όπως οι περισσότεροι οπλαρχηγοί του ΕΕΣ. Η διάθεσή του για στρατιωτική αυτονομία ήταν απαγορευτικό στοιχείο για την ένταξή του στον ΕΛΑΣ.

Ο Παντελής Κυριακόπουλος ήταν αρμενόφωνος Μικρασιάτης απ΄την Βιθυνία. Είχε συμμετάσχει ενεργά στο αντάρτικο του Πόντου όπου λόγω της δράσης του έλαβε το προσωνύμιο καπετάν-Παντελής. Όταν ήλθε στην κυρίως Ελλάδα με την γνωστή ανταλλαγή πληθυσμών έμεινε στον οικισμό Μελίσσια στα πεδινά της Κοζάνης.
Κατά την θητεία του στον στρατό πήρε τον βαθμό του λοχαγού εξ.απονομής. Όταν το 1934 έγιναν γνωστές οι διώξεις των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου απ΄το αλβανικό καθεστώς, ο καπετάν-Παντελής ήταν ανάμεσα σε αυτούς που δήλωσαν πρόθυμοι να εκστρατεύσουν με τα δικά τους ένοπλα σώματα (αρκετοί τότε απ΄τους πρόσφυγες στην επαρχία είχαν όπλα, φυσικό επακόλουθο της αντάρτικης παράδοσης απ΄τον Πόντο) κατά της γειτονικής χώρας. Συνέχεια

Ζέρβας Ναπολέων, στρατηγός

Στρατιωτικός και πολιτικός,αρχηγός του ΕΔΕΣ και μία απο τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Εθνικής Αντίστασης.

Μετά την αποπεράτωση των γυμνασιακών σπουδών του κατατάχθηκε εθελοντής στο στράτευμα το 1910 και κατα τους Βαλκανικούς Πολέμους έλαβε επ’ ανδγραγαθεία τον βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Αργότερα φοίτησε στην Σχολή Υπαξιωματικών και ονομάστηκε ανθυπολοχαγός το 1914.Φανατικός βενιζελικός, προσεχώρησε απο τους πρώτους στο Κίνημα «Εθνικής Αμύνης» που εκδηλώθηκε το 1916, πήρε μέρος σε πολλές μάχες του Μακεδονικού Μετώπου (1917-1918) στις οποίες και διακρίθηκε και το 1920, προαγόμενος επ’ ανδραγαθία έφθασε στον βαθμό του Ταγματάρχη. Συνέχεια

Κούτρας Αθανάσιος, ταξίαρχος

Γεννήθηκε στα Πεντεόρια Παρνασσίδος το 1907. Το 1926 εισήλθε στη ΣΣΕ και μετά 4ετή φοίτηση ονομάστηκε ανθυπολοχαγος Πυροβολικού το 1930.

Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940 -41, πολέμησε ως λοχαγός, ως διοικητής πυροβολαρχίας πεδινού πυροβολικού. Συγκεκριμένα, έλαβε μέρος στην υπεράσπιση του θρυλικού υψώματος 731 στην περιοχή της Κλεισούρας (Αλβανίας), το οποίο υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος της συντριβής της Ιταλικής Στρατιάς του Καβαλλέρο κατά την Εαρινή Επίθεση της 9ης Μαρτίου 1941 την οποία παρακολούθησε αυτοπροσώπως ο Μπενίτο Μουσολίνι. Στις 11 Μαρτίου, τέθηκε επικεφαλής, δυνάμεως πυροβολητών και τμήματος πεζικού και συνέλαβε 175 Ιταλούς, μεταξύ των οποίων έναν λοχαγό και δύο κατωτέρους αξιωματικούς.

Το Μάιο του 1941, μετά την κατάρρευση του Μετώπου, βρισκόμενος στην Αθήνα με την οικογένειά του κατόπιν σχετικής διαταγής, τοποθετήθηκε στo Υπουργείο Εμπορίου και ως Πρόεδρος αρμόδιας Επιτροπής ήταν υπεύθυνος για την έκδοση Δελτίων Τροφίμων σε δύο συνοικισμούς (Υμηττό και Θησείο). Παρά του ότι είχε, κατά κάποιο τρόπο, εξασφαλισμένο τον επιούσιο της οικογένειάς του, τον βασάνιζαν οι σκέψεις, ότι ως Έλληνας Αξιωματικός έπρεπε να δράσει κι είχε δύο επιλογές: Η μία, να επιδιώξει να διαφύγει στη Μ. Ανατολή και να συνεχίσει εκεί τον αγώνα, και η άλλη, να μεταβεί στην ιδιαιτέρα του πατρίδα τα Πέντε Όρια παρνασσίδος, απ’ όπου θα μπορούσε αργότερα να πολεμήσει τους κατακτητές. Προτίμησε τη δεύτερη λύση την οποία και πραγματοποίησε οικογενειακώς. Συνέχεια

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων στον εμφύλιο

Η επικοινωνία των ανώτερων στελεχών του ΚΚΕ και του ΔΣΕ κατά τη διάρκεια του δεύτερου αντάρτικου και ιδιαίτερα όταν τα στελέχη αυτά βρίσκονταν σε διαφορετικές χώρες (για παράδειγμα η επικοινωνία μεταξύ των κλιμακίων του ΠΓ στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία) γινόταν κατά βάση μέσω ασυρμάτων, με ραδιογραφήματα. Στις συνθήκες της ημιπαρανομίας, αρχικά, και της παρανομίας αργότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των επικοινωνιών ήταν η κρυπτογράφηση των ραδιογραφημάτων.

Στο βιβλίο του ιστορικού Φ.Ηλιού, «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος-Η εμπλοκή του ΚΚΕ» , εκτός από πλήθος τέτοιων ραδιογραφημάτων (αποκρυπτογραφημένων και μη), βρίσκουμε και ένα ευρετήριο «Συνθηματικών ονομάτων και εκφράσεων» που χρησιμοποιούνταν στην κρυπτογράφηση, το οποίο αναδημοσιεύουμε παρακάτω: Συνέχεια

Ημερολόγιο 1936-1949

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8/5/1936 Απόπειρα κομμουνιστικής επαναστάσεως στη Θεσσαλονίκη
10/4/1939 Το ΚΚΕ εκδίδει προκήρυξη κατά της μερικής επιστρατεύσεως μετά την κατάληψη της Αλβανίας
11/8/1940 Μυθεύματα Ιταλικής προπαγάνδας για Ν.  Χότζα
15/8/1940 Τορπιλισμός Έλλης
15/10/1940 Ιταλικό πολεμικό συμβούλιο στο Παλάτσο Ντουκάλε
28/10/1940 Κήρυξη Ελληνοϊταλικού πολέμου
31/10/1940 Α’ επιστολή Ζαχαριάδη
2/11/1940 Μάχη Καλαμά
3/11/1940 Αντεπίθεση Ελληνικού στρατού στην Πίνδο
14/11/1940 Γενική αντεπίθεση
22/11/1940 Απελευθέρωση Κορυτσάς

Συνέχεια

Σιγαλός Ανδρέας του Δημητρίου (1910-

οργανωτής της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΟΑ και παράγων της Εθνικής Αντιστάσεως Πελοποννήσου, ειρηνοδίκης Ανδρέας Σιγαλός

Ο Ανδρέας Δημητρίου Σιγαλός εγεννήθη στο χωριό Σκεπαστό (πρώην Βυσωκά) της επαρ­χίας Καλαβρύτων, το έτος 1910. Εφοίτησε στο Δημοτικόν Σχολείον του χωριού του και συνέχεια στο Γυμνάσιον Καλαβρύ­των, από το οποίον απεφοίτησε το έτος 1928. Ενεγράφη στην Νομικήν Σχολήν του Πανε­πιστημίου Αθηνών και απεφοίτησε το έτος 1933.

Κατά το έτος 1935 κατετάχθη στην Σχολή Εφέδρων Αξ/κών του Πυροβολικού και υπηρέ­τησε σε διάφορες Μονάδες του Πυροβολικού, ως Έφεδρος Ανθ/γός.

Το έτος 1938, έπειτα από διαγωνισμόν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διωρίσθη Ειρηνο­δίκης Ελευσίνος Αρκαδίας, με έδραν την κωμόπολιν Κοντοβάζαινα Γορτυνίας. Συνέχεια

Βρετάκος Τηλέμαχος, Ιλαρχος

Ο Ίλαρχος Βρετάκος Τηλέμαχος εγεννήθη στο Γύθειον Λακωνίας το έτος 1907. Εφοίτησε στο Δημοτικόν, Ελληνικόν και Γυμνάσιον Γυθείου και απεφοίτησε από αυτό το έτος 1925. Το έτος 1925 ενεγράφη στην Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έτος 1926 εισήλθε στην Σχολήν Ευελπίδων και εξήλθε το έτος 1929, ως Ανθυπίλαρχος.

Υπηρέτησε εις διαφόρους φρουράς διακριθείς διά την επιμέλειάν του. Κατά το έτος 1938 υπηρέτησε εις το Μηχανοκίνητον Σύνταγμα Ιππικού και εστάλη στην Αγγλίαν διά την προμήθειαν υλικού μηχανοκινήτων οχημάτων. Μετά την έκρηξιν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 η προμήθεια ματαιώθη.

Κατά τον Ελληνοϊταλικόν Πόλεμον υπηρέτησε στην Μεραρχίαν Ιππικού διακριθείς διά τον ηρωισμόν και την ευψυχίαν του. Μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των Γερμανών το 1941 απεσύρθη εις το αγρόκτη­μά του, στο Γύθειον. Συνέχεια

Καψής Βασίλειος, ιλαρχος

Ο Βασίλειος Χρήστου Καψής εγεννήθη στο χωριό Νεμούτα Ηλείας το έτος 1889, από αγροτική οικογένεια. Εφοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του, στο Ελληνικό Σχο­λείο του Πελοπίου (Κριεκουκίου) και στο 2ον Γυμνάσιο του Πύργου.

Το έτος 1919 κατετάγη ως εθελοντης στο Ιππικόν και μετέσχε στην Μικρασιατικήν Εκστρατεία ως Υπαξιωματικός, σε μονάδα της Μεραρχίας Ιππικού και σε όλους τους αγώνες αυτης, η οποία έφθασε μέχρι το Εσκή-Σεχήρ.

Μετά την ανακατάταξίν του παρέμεινε ως μόνιμος Υπαξιωματικός του Ιππικού. Το έτος 1929 προήχθη στον βαθμόν του Ανθυπασπιστού. Το έτος 1934 προήχθη στον βαθμόν του Ανθυπιλάρχου. Το έτος 1937 προήχθη στον βαθμόν του Υπιλάρχου και την 16ην Δεκεμ­βρίου 1943 προήχθη στον βαθμόν του Ιλάρχου, τιμής ένεκεν, μετά τον ηρωικόν θάνατόν του. Συνέχεια

Μουτζούρης Ιωάννης, Ανθυπολοχαγός

Εγεννήθη το έτος 1918 εις το χωριό Βούτσι Κοντοβαζαίνης, της επαρχίας Γορτυνίας, του Νομού Αρκαδίας. Οι γονείς του αγρότες, αλλά πολύ φίλεργοι, είχαν κατορθώσει να δημι­ουργήσουν διά της εργασίας των αρκετήν κτηματικήν περιουσίαν, μέσα εις την οποίαν ερρίφθησαν με πάθος, εργαζόμενοι νυχθημερόν, διά την δημιουργίαν καλυτέρας ζωής δια τα παιδιά των και ιδιαιτέρως δια τον μεγαλύτερον υιόν των Γιάννη, τον οποίον προώριζον δι’ένα μεγάλον επιστήμονα.

Παρηκολούθησε τα πρώτα μαθήματα εις το Σχολείον του μικρού χωριού του και εν συνε­χεία εις το Ημιγυμνάσιον Κοντοβαζαίνης. Η εξαιρετική κλίσις του προς τα γράμματα και ιδιαιτέρως εις τα μαθηματικά τον έσπρω­ξαν εις το Πρακτικόν Λύκειον Λαγκαδιών, από το οποίον, έπειτα από 4ετή ευδόκιμον φοίτησιν εξήλθε μεταξύ των πρώτων κατά το έτος 1937. Κατά το ίδιον έτος έφθασε στην Αθή­να με αποκλειστικόν σκοπόν να εγγραφεί εις την Στρατιωτικήν Σχολήν Ευελπίδων. Το έτος αυτό, εξ ενός τυχαίου περιστατικού δεν κατώρθωσε να επιτύχει εις την Σχολήν των ονείρων του και την επομένην των εξετάσεων άρχισε να προπαρασκευάζεται διά τις εξε­τάσεις του επομένου έτους. Πράγματι το επόμενον έτος ευτύχησε να επιτύχει και εισήλθεν εις την Σχολήν τον Οκτώβριον του 1938. Συνέχεια