Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Ηλείας

Ονοματεπώνυμο

τόπος καταγωγής

επάγγελμα

Τόπος εκτελέσεως

Χρόνος εκτελέσεως

Αβραμόπουλος  Παναγιώτης

Πύργος

εργάτης

Πύργος

7/7/1944

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Βροχίτσα

κτηματίας

Βρόχίτσα

5/4/1944

Άγιανιτοπουλος Γεώργιος

Σαβάλια

γεωργός

Καλάβρυτα

13/12/1943

Αθανασόπουλος  Παναγιώτης

Λαμπέτι

παντοπώλης

Πύργος

1943

Αλεξανδρόπουλος  Ηρακλής

Αμαλιάδα

εργάτης

Αμαλιάδα

22/6/1944

Άλετράς Γεώργιος

Πύργος

 

Πάτραι

16/1/1944

Άμπελογιάννης Σπήλιος

Άνεμοχωρι

 

Αθήναι

1/6/1944

Άναστασίνης Νικόλαος

Μυρσίνη

 

Πάτραι

7/3/1944

Αναστασόπουλος Ιωάννης

Πύργος

 

Πύργος

8/9/1944

Άνδριόπουλος Αριστοτέλης

Κεραμιδιά

αγρότης

Κεραμιδιά

18/7/1944

Άνδριοπούλου  Παρασκευή

Κεραμιδιά

οικιακά

Κεραμιδιά

18/7/1944

Άνδριοποΰλου Μέλπω

Κεραμιδιά

οικιακά

Κεραμιδιά

18/7/1944

Συνέχεια

Advertisements

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Αρκαδίας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Άγγελάκος Γεώργιος Αγ.  Νικόλαος γεωργός Αγ. Νικόλαος 24/6/1944
Αγγελόπουλος Άσημ. Μεγαλόπολις γεωργός Βίγκλες 24/2/1944
Αγγελόπουλος Δημοσθ. Βάχλια γεωργός Τρίπολις 1943
Αγγελόπουλος Ξενοφών Ρίζες γεωργός Κόρινθος 23/7/1944
Αθανασόπουλος Παν. Άνθοχώριον γεωργός Τρίπολις 1944
Αλεξόπουλος Ευάγγελος Λουκά γεωργός Λουκά 15/7/1944
Αλεξόπουλος Θεόδωρος Λουκά γεωργός Λουκά 17/7/1944
Αλεξόπουλος Κων)νος Στρίγκου γεωργός Καισαριανή 3/6/1944
Αναγνωστοπουλος  Παναγιώτης Επισκοπή γεωργός Επισκοπή 25/19/1943
Άναστασάκης Δημήτριος Ώρια γεωργός Ώρια 24/6/1944
Άναστασιάδης Ηλίας Αστρος γεωργός Αγ. Ιωάννης 24/5/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Τριφυλίας-Ολυμπίας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Αγγελάκος Άριστομ Κυπαρισσία οδηγός Κυπαρισσία 10/2/1944
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος Άρτίκι Τριφυλίας σιδ)γός Καλαμάτα 24/2/1944
Αδαμόπουλος.  Παναγιώτης Μάκραινα Μελιγαλάς -/10/1943
Αλεβίζος Λυκούργος Αετός εργάτης Πύλος Μεσσηνίας 6/5/1944
Αλεβίζος Λυκούργος Αετός γεωργός Πύλος Μεσσηνίας 6/5/1944
Αλεξανδράκης Κωνσταντίνος Αλαγονία κτηματίας Μελεβό (Πάρνωνας) Σπάρτ. 30/1/1944
Αλεξανδρής Γεώργιος Φυγαλία γεωργός Θεσσαλονίκη 4/3/1944
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Χαλαζόνι γεωργός Φιλιατρά 2/6/1944
Άμπαριώτης Βασίλειος Ανδρίτσαινα γεωργός Ανδρίτσαινα 28/8/1941
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Γαργαλιάνοι φοιτητής Γαργαλιάνοι 10/6/1944
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Κεφαλόβρυσο Μελιγαλάς -/ 10/1943
Ανδρεόπουλος  Γεώργιος Σιδηρόκαστρο γεωργός Σιδηρόκαστρο 12/9/1943
Ανδρουτσόπουλος Ελευθέριος Ψάρι γεωργός Κοπανάκι 21/8/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Αχαίας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Αγγελάκης Κωνσταντίνος Άχλαδ)στρον φωτογ)φος Καλάβρυτα 13/12/1943
Αγγελέτοπουλος Δημήτριος Άκρατα κτίστης Άγρίδι 20/7/1944
Αγγελέτοπουλος Δημήτριος Άμπελος κτηματίας Άγρίδι 27/7/1944
Αγγελόπουλος  Δήμας Καλάβρυτα κάραγωγεΰς Καλάβρυτα 13/12/1943
Αγγελόπουλος Γεώργιος Καλάβρυτα εργάτης Καλάβρυτα 13/12/1943
Αγγελόπουλος Γεώργιος Καλάβρυτα κτηματίας Καλάβρυτα 13/12/1943
Αγγελόπουλος Γιώργος Βάθεια καφεπώλης Καλάβρυτα 13/12/1943
Αγγελόπουλος Νικόλαος Βόβοδα   Βόβοδα 1943
Αγγελόπουλος Σωκράτης Παρασκευή   Πάτραι 1942
Αγγελόπουλος Σωκράτης Παρασκευή   Πάτραι 1942
Άγιαννιτοπουλος  Αλέξιος Σαβάλια κουρέας Καλάβρυτα 13/12/1943
Άγιαννιτοπουλος Γεώργιος Σαβάλια κουρέας Καλάβρυτα 13/12/1943

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Κορινθίας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Αγγελίνας Δημήτριος Λαύκα   Λαύκα /7/1944
Άγκιστριώτης Κων. Κοντόσταυλο   Κόρινθος /7/1941
Άγραφιάχτης Ανδρέας Νεμέα   Αργός /7/1944
Αγραφιώτης  Κων. Νεμέα   Αργό /7/1944
Αγραφιώτης Δημήτριος Νεμέα   Αργός /7/1944
Αθανασούλης  Κων. Λαύκα   Λαύκα /8/1943
Αθανασούλης Βασίλειος Λαύκα   Λαύκα /6/1943
Αθανασούλης Δημήτριος Λαύκα   Λαύκα /8/1943
Αθανασούλης Ιωάννης Λαύκα   Λαύκα /6/1943
Αικατερίνης Δημήτριος Περαχώρα   Περαχώρα /12/1943
Αναστασόπουλος Σπυρίδων Κορφιώτισσα   Κορφιώτισσα }8/1944
Αναστασόπουλος Σωτήριος Κορφιώτισσα   Κορφιώτισσα /8/1944
Αναστασοπούλου Αικατερίνη Κορφιώτισσα   Κορφιώτισσα /8/1944
Αναστασοπούλου Νικολίτσα Κορφιώτισσα   Κορφιώτισσα /8/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Λακωνίας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Αβραμίδης Δημήτριος Έλος γεωργός Μονοδένδρι 27/7/1944
Αγγελάκος Ιωάννης Γλυκόβρυση γεωργός Γλυκόβρυση 1/7/1944
Άγγελέτος Παναγιώτης Γκοριτσά σωφέρ Άνδρίτσα 6/12/1943
Άγγλέζης Ιωάννης Καρυαί γεωργός Αγ. Κωνσταντίνος 19/9/1943
Άγιερανιώτης Ευάγγελος Γύθειο   Μηλιά 1/5/1944
Αεβεντακης Χρήστος Καρυαί γεωργός Κρσκεαί 18/1/1944
Αειανός Νικόλαος Βαμβακού γεωργός Ταρόμυλος 5/7/1944
Αειανοΰ  Παναγιώτα Βαμβακού οικοκυρά Ψάρόμυλος 5/7/1944
Αειανοΰ Σοφία Βαμβακού οικοκυρά Ταρόμυλος 5/7/1944
Αέκκας Κωνσταντίνος Κροκεαί   Μεγαλόπολις 22/2/1944
Αέος Ιωάννης Μακρυναρα γεωργός Αγ. Ανδρέας 4/5/1944
Άθανασάχος Κων. Κ. Μπουλαριοί   Μεγαλόπολις 2/1944
Άθανασέας Σταυρός Προάστειο κτηματίας Τρίπολις 1/2/1943
Αθανασόπουλος Δημήτριος   εργάτης Αλεποχώρι 20/12/1943
Αθανασόπουλος Ευάγγελος Σελλασία εργάτης Σελλασία 10/8/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Μεσσηνίας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Άγγελέας Δημήτριος Καλαμάτα εργάτης Τρίπολις 24/2/1944
Αγγελόπουλος  Θεόδωρος Πεταλίδι Πεταλίδι 5/1/1943
Αδαμόπουλος  Αθανάσιος Χώρα κτηματίας Μελιγαλάς 10/4/1944
Αθανασάς Ευσταθιος Χρυσοκελαριά Τρίπολις 1/5/1944
Άθανασέας Σταύρος Καλαμάτα πολ. μηχ Τρίπολις 24/2/1944
Αθανασόπουλος Γεώργιος Καλαμάτα μαθητής Τρίπολις 1/1/1944
Αθανασόπουλος Γεώργιος Μαυρομμάτι γεωργός Παληοχούνη 1/12/1943
Αθανασόπουλος Ηλίας Καλαμάτα Ιδ. ΰπ)λος Τρίπολις 1/1/1944
Αθανασόπουλος Ηλίας Μαυρομμάτι γεωργός Παληοχούνη 1/12/1943
Αθανασόπουλος Μιχαήλ Διαβολίτσι εργάτης ΣΠΑΠ Τρίπολις 1/11/1944
Αλεβίζος Σταυρός Αμφιθέα Αμφιθέα 1943
Αλεξανδρόπουλος  Γρηγ Πηγές Ιχθυοπώλ Αλαγονία 28/4/1941
Άλεξέας Γεώργιος Μελιγαλάς γεωργός Τρίπολις 1/6/1943
Αλεξόπουλος Χρήστος Αβραμιού Βίγκλες 1944
Αλευράς Λεωνίδας Πετροχώρι κτηματίας Γιάλοβα 1/10/1943
Άλούπης Γεώργιος Καλαμάτα εργάτης Καλαμάτα 9/2/1943

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Αργολίδας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Άγγελένας Νικόλαος Πλατανίτι Πλατανίτι 1944
Αγγελόπουλος Γεώργιος Άνυφή Άνυφή 1944
Αθανασόπουλος Ιωάννης Μπόρσια Ναύπλιο 7/6/1944
Αιάτας Αναστασιος Λυγουριό Λυγουριό 1943
Αίσωπος Χρήστος Λυγουριό Λυγουριό 1944
Αλεξανάρής Θεόδωρος Δίδυμα Δίδυμα 1944
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος Άργος Άργος 26/4/1944
Αναγνωστοπουλος Ιωάννης Άργος Άργος 14/5/1944
Αναστασιος Δίδυμα Κοιλάς 1944
Αναστασίου Γρηγόριος Άγ. Τριάς Ν. Επίδαυρος 1944
Ανδριανόπουλος Σταυρός Λυγουριό . Λυγουριό 1942
Ανέστης Νικόλαος Άργος Άργος 13/2/1944
Άνθικα Ευφροσύνη Τολό Δρέπανο 1943
Αντώνιου Αθανάσιος Φρουσίνα Φρουσίνα 7/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό Ιταλογερμανών 1941-1945: Περιφέρεια Ηλείας

Ονοματεπώνυμο τόπος καταγωγής επάγγελμα Τόπος εκτελέσεως Χρόνος εκτελέσεως
Αβραμόπουλος  Παναγιώτης Πύργος εργάτης Πύργος 7/7/1944
Αγγελόπουλος Γεώργιος Βροχίτσα κτηματίας Βρόχίτσα 5/4/1944
Άγιανιτοπουλος Γεώργιος Σαβάλια γεωργός Καλάβρυτα 13/12/1943
Αθανασόπουλος  Παναγιώτης Λαμπέτι παντοπώλης Πύργος 1943
Αλεξανδρόπουλος  Ηρακλής Αμαλιάδα εργάτης Αμαλιάδα 22/6/1944
Άλετράς Γεώργιος Πύργος   Πάτραι 16/1/1944
Άμπελογιάννης Σπήλιος Άνεμοχωρι   Αθήναι 1/6/1944
Άναστασίνης Νικόλαος Μυρσίνη   Πάτραι 7/3/1944
Αναστασόπουλος Ιωάννης Πύργος   Πύργος 8/9/1944
Άνδριόπουλος Αριστοτέλης Κεραμιδιά αγρότης Κεραμιδιά 18/7/1944
Άνδριοπούλου  Παρασκευή Κεραμιδιά οικιακά Κεραμιδιά 18/7/1944
Άνδριοποΰλου Μέλπω Κεραμιδιά οικιακά Κεραμιδιά 18/7/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Ναυπλίου-Αργους

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος Θανάτου Ημερομηνία
Άγγελένας Γεώργιος Άνυφή γεωργός Κόρινθος 1944
Αγγελόπουλος  Αναστάσιος Αγ. Νικόλαος γεωργός Φενεός -/6/1944
Αγγελόπουλος  Δημήτριος Βρούστιο γεωργός Κεφαλόβρυσο 21/6/33
Αγγελόπουλος Αναστάσιος Αγ. Νικόλαος γεωργός Φενεός -/7/1944
Αγγελοπούλου  Αθανασία Αγ. Νικόλαος οικιακά Φενεός -/7/1944
Αγγελοπούλου  Αναστασία Αγ. Νικόλαος Φενεός -/6/1944
Αγγελοπούλου  Αναστασία Αγ. Νικόλαος Φενεός -/7/1944
Αγγελοπούλου  Δήμητρα Αγ. Νικόλαος οικιακά Φενεός -/6/1944
Αγγελοπούλου  Δήμητρα Αγ. Νικόλαος οικιακά Φενεός -/6/1944
Αγγελοπούλου  Χριστίνα Βρούστιο οικιακά Βρούστιο 21/6/1944
Αγγελοπούλου Αθανασία Αγ. Νικόλαος Φενεός -/6/1944
Αγγελοπούλου Κων/να Αγ. Νικόλαος Φενεός -/6/1944
Αγγελοπούλου Κων/να Αγ. Νικόλαος οικιακά Φενεός -/6/1944
Αδαμόπουλος  Φώτιος Μΰλοι δημοδ/λος Νεοχώριο 24/6/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Λακωνίας

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος Θανάτου Ημερομηνία
Αγγελάκος  Γεώργιος Βασιλάκιον γεωργός Πετρίνα -/7/1944
Αγγελάκος Αγγελής Μυστρά εργάτης Μυστράς 16/10/1944
Αγγελάκος Δημήτριος Πετρίνα γεωργός Άγ. Νικ. Μελιτ. -/7/1944
Άγγελάκου  Ελένη Μυστρά μαθήτρια Μυστράς 11/10/1944
Αγγέλου Κων/νος Άμϋκλαι ζωέμπορος Γεράκι 20/5/1943
Άγραπίδης Κουλής Κίττα γεωργός Μηλιά Μεσσ. – /7/1944
Άγραπίλης Παναγ. Λίμπερδον εργάτης Γύθειο -/12/1943
Αθανασάκος Βασίλειος Βασιλάκιον γεωργός Μηλέα Καλαμών -/7/1944
Άλεβιζάκος Γεώργιος Άρεόπολις δικηγόρος Αγ. Νικόλαος -/6/1944
Αλεξόπουλος Γεώργιος Χωρία ταμ. ΰπάλλ Αγ. Νικόλαος -:/7./1944
Αλεξόπουλος Κυριάκος Μαγούλα κτηματίας Μάγουλα 3/5/1944
Αλευράς Ηλίας Οιτυλον γεωργός Καστανιά -/2/1944

 

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Μεσσηνίας

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος Θανάτου Ημερομηνία
Αγγελικός Ανέστης Καλαμάτα φωτογράφος Καλαμάτα 21/9/1944
Αγγελόπουλος Γεώργιος Αριστομένης γεωργός Αλαγονία -/3/1943
Αγγελόπουλος Έμμαν Άγ. Παρασκευή κτηματίας Καλαμάτα 21/9/1944
Αγγελόπουλος Ηλίας Άγ. Παρασκευή κτηματίας Θεσσαλονίκη 12/12/1944
Αγγελόπουλος Ηλίας Άγ. Παρασκευή κτηματίας Καλαμάτα 9/9/1944
Αγγελόπουλος Θεόδωρος Βασιλίτσι Πυλίας αγρότης Βασιλίτσι Πυλίας -/7/1944
Αγγελόπουλος Κων. Πεταλίδι κτηματίας Αθήναι 7/12/1944
Αγγελόπουλος Μιχαήλ Άγ Παρασκευή κτηματίας Καλαμάτα 29/9/1944
Άγγελος Παναγιώτης Μεσσήνη οπωροπώλης Ανδρούσα 1943
Αδαμόπουλος Βασίλειος Διαβολίτσι γεωργός Μελιγαλάς -/9/1944
Αδαμόπουλος Γεώργιος Νεοχώριο κτηματίας Μελιγαλάς -/9/1944
Αδαμόπουλος Ιωάννης Κατσαρού Στ. υπάλληλος Μελιγαλάς -/9/1944
Αδαμόπουλος Ιωάννης Νεοχώριο κτηματίας Μελιγαλάς -/9/1944
Αδαμόπουλος Κων/νας Νεοχώριο Ιδ. υπάλληλος Ροΰτσι Άρκ. -/8/1944
Αδαμόπουλος Παναγ. Νεοχώριο κτηματίας Μελιγαλάς – /:9/1944
Αδαμόπουλος Πέτρος Διαβολίτσι γεωργός Μελιγαλάς -/9/1944
Αδαμόπουλος Φώτιος Κατσαρού φοιτητής Μελιγαλάς -/9/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Τριφυλίας-Ολυμπίας

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος θανάτου Ημερομηνία θανάτου
Αγγελόπουλος Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 22/9/1944
Αγγελόπουλος Γεώργιος Κούβελα ύποδ/ ποιος Αυλώνα Τριφυλίας 10/7/1944
Αγγελόπουλος Ιωάννης Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 22/9/1944
Αγγελόπουλος Παναγ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 22/9/1944
Αθανασόπουλος Άθαν. Λεύκη κτηματίας Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 1943
Αθανασόπουλος Κων/νος Διάσελα αγρότης Γρύλος 4/5/1944
Αθανασόπουλος Κων/νος Ρόβια γεωργός Ρόβια Ηλείας 21/11/1943
Αθανασόπουλος Νικ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 23/9/1944
Αθανασόπουλος Τεώργ. Λεύκη κτηματίας Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 3/10/1944
Άλεβιζόπουλος Παναγ. Πύργος άγροφύλαξ Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 2.2/9/1944
Αλεξανάρόπουλος Ιωάννης Αρμενιοί γεωργός Μελιγαλάς Μεσσηνίας 20/9/1944
Αλεξανάρόπουλος Κανέλλος Αρμενιοί γεωργός Αρμένιοι Τρ. 15/12/1944
Άλμπανάκης Δημήτριος Μοναστήριο σπουδαστης Στρέφι Ήλείας 15/7/1944
Αναγνωστοπουλος Ιωάννης Καλογερέσι γεωργός Άρτίκι Τρ. 20/8/14
Αναγνωστοπουλος Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Γαργαλιάνοι  Τριφυλίας 22/9/1944
Αναγνωστοπουλος Γεώργ. Γαργαλιάνοι αγρότης Λεζάκι Πυλίας 23/9/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Αρκαδίας

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος Θανάτου Ημερομηνία
Αγγελόπουλος Ιωάννης Τρίπολις φανοποιός Άστρος 15/3/44
Άδαμαντοπουλος Φώτιος Χράνοι δημοδιδάσκαλος Άργος 10/6/44
Αθανασόπουλος Χρήστος Κερασίτσα έμπορος Αθήναι 1/1/45
Αλεβίζος Αθανάσιος Σολίμνα γεωργός Καρδάρα 20/7/44
Αλεβίζος Αναστασιος Βελιγοστή ύπεν/ρχης Αθήναι 6/12/45
Άλεξάκης Βασίλειος Σολίμνα γεωργός Γορτυνία 15/5/44
Αλεξόπουλος Βασίλειος Τρόπαια: υπάλληλος Δίβλανα 7/5/44
Αλεξόπουλος Παντ. Αχλαδόκαμπος γεωργός Άχλαδόκαμπος 20/12/44
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Τριπόταμος ιδ. υπάλλ. Αθήναι 10/12/44
Άνάριανάχης Κων/νος Αχούρια γεωργός Αστρος 18/3/44
Αναστασόπουλος Άναστ Λεβείδιον χουρεΰς Γορτυνία 7/2/44
Αντωνάκης Γεώργιος Αγ. Πέτρος φοιτητής Σίταινα 7/8/44
Αντωνόπουλος Ιωάννης Άρβαν/ρασιά Δημ. κλητήρ Χωτοϋσα 21/5/44
Αντωνόπούλος Κων/νος Τρόπαια μικροπωλητής Βάχλια 25/6/44

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Ηλείας

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος Θανάτου Ημνία Θανάτου
Αδαμόπουλος Απόστολος Γαστούνη μαθητής Λευκοχώρι 18/7/1944
Αλεξόπουλος Άγγελος Λαντέϊκα κτηματίας Λαγανα 12/10/1944
Αλεξόπουλος Σπύρος Πλάτανος γεωργός Πλάτανος 1944
Άλετράς Γεώργιος Πύργος χαλκιάς Πάτραι 16/1/1944
Αναστασόπουλος Γεώργιος Κλαδέον γεωργός Κοσκινά 19/11/1943
Αναστασόπουλος Ιωάννης Πόθος γεωργός Άρχ. Ολυμπία 30/5/1944
Αναστασόπουλος Ιωάννης Πύργος εργάτης Πύργος 8/9/1944
Ανδριόπουλος Γεώργιος Σπάτα αστυφύλαξ Αίγιο 1944
Αποστολόπουλος Παναγ. Κούμανι γεωργός Καυκανιά 1944
Άποστολοπούλου Ευγενία Λάλα οικιακά Στρέφι 1944
Βάγης Γεώργιος Καβάσιλα εργάτης Καβάσιλα 8/2/1944
Βενιζέλος Δημήτριος Λαμπέτι αγρότης Πύργος 8/9/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Αχαίας

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος Θανάτου Ημνία Θανάτου
Άγγελετοπουλος Παν. Αιγείρα κτηματίας Τρύπα Φενεού 13/7/1944
Αγγελόπουλος Θεόδωρος χωροφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 10/4/1944
Αγγελόπουλος Κων/νος Ριόλος γεωργός Μητοπολις -/2/1942
Αδαμόπουλος Λάμπρος αστυφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 10/4/1944
Αθανασίου Γεώργιος Ακράτα δημ. εισπράκτωρ Φενεός 6/4/1944
Αθανασόπουλος Ιωάννης αστυφύλαξ Σουληνάρι Καλαβρύτων 10/4/1944
Αθανασόπουλος Χρήστος Κ. Αχαΐα γεωργός Τζάϊλντ 22/12/1944
Αλεξόπουλος Γεώργιος Αιγείρα κτηματίας Καμαρόβρυση 17/7/1944
Άναμάη Διαμάντω Συλίβαινα οικοκυρά Αγ. Γεώργιος 20/7/1944
Άναμάη Μαρία Συλίβαινα οικοκυρά Φενεός 15/8/1944
Άναμάης Αιμίλιος Συλίβαινα μαθητής Φενεός 18/7/1944
Άναμάης Αντώνιος Συλίβαινα κτηματίας Καμαρόβρυση 15/6/1944
Άναμάης Νικόλαος Συλίβαινα φοιτητής Φενεός 16/7/1944
Άναμάης Σπυρίδων Συλίβαινα κτηματίας Βαλκουβίνα 10/7/1944
Άναμάης Χαράλαμπος Συλίβαινα μαθητής Φενεός 19/7/1944

Συνέχεια

Δολοφονηθέντες υπό κομμουνιστών 1941-1944 – Περιφέρεια Κορινθίας

Ονοματεπώνυμο Καταγωγή Επάγγελμα Τόπος Θανάτου Ημερομηνία
Αγγελόπουλος Γεώργ. Μπολάτι κτηματίας Στιμάγκα -/8/1944
Αγγελόπουλος Γεώργιος Κοϋτσι Ιερεύς Κοϋτσι -/7/1944
Αγγέλου Άναστ. Aγγελόκαστρο γεωργός Aγγελόκαστρο -/6/1944
Αγγέλου Δημήτριος Aγγελόκαστρο γεωργός Λίμνες 1944
Αθανασίου Ελένη Στίλια οικιακά Παναρίτι -/8/1944
Αθανασίου Μαρία Στίλια οικιακά Παναρίτι -/ 8/ 44
Αθανασόπουλος Βασίλειος Νεμέα έμπορος Γκούρα -/7/1944
Άίβαλής Κωνσταντίνος Κοντόσταυλο εργάτης Στιμάγκα 3/1944
Αλεξίου Αλέξιος Λυγιά κτηματίας Λυγιά -/8/1944
Αλεξίου Δέσποινα Λυγιά οικοκυρά Άυγιά – /8/1944
Αναγνωστόπουλος Νικόλ. Μελίσσι κτηματίας Καρυά -/7/1944
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Κεφαλάρι κτηματίας Γκούρα -/7/1944
Αναργύρου Θεόδωρος Εξαμίλια κτηματίας Φορτίκι -/8/1944 !
Αναστασίου Κυριάκος Νεμέα έμπορος Γκούρα -/7/1944
Ανδρέου Δημήτριος Αγ. Ιωάννης γεωργός Ζαρακές -/8/1944

Συνέχεια

Επιθέσεις κομμουνιστών εναντίον Χωροφυλακής 1941-1944

Παραλείπονται οι μεμονωμένες δολοφονίες και οι κατά τον 2ο Γύρο (Δεκέμβριο 1944) επιθέσεις

 

Ημερομηνία Προσβληθεΐσαι Υπηρεσίαι Τοποθεσία Αποτέλεσμα
Ίαν. 1942 Σταθμός Χωροφυλακής Πύργων Κοζάνης Άφωπλίσθη δύναμις
Φεβρ. 1942 Σταθμός Χωροφυλακής Αγ. Παρασκευής Ακαρνανίας Άφωπλίσθη δύναμις
3/3/1942 Έδρα Δ.Χ Λεβαδείας Κατελύθησαν υπηρεσίαι
Άπρίλ. 1942 Σταθμός Χωροφυλακής Πύργων Κοζάνης Σύλληψις δυνάμεως
28/7/1942 Σταθμός Χωροφυλακής Βαρθολομιού Έφόνευσαν σκοπό
26/9/1942 Σταθμός Χωροφυλακής Υπάτης Άφωπλίσθη δύναμις
Σεπτ. 1942 Σταθμός Χωροφυλακής Ευκαρπίας Σερρών Ένεπρήσθη οίκημα
3/12/1942 Φυλάκιο Χωροφυλακής Σιδ. Σταθ. Γουμενίτσης Άπήχθη δύναμις
6/12/1942 Σταθμός Χωροφυλακής Φυτειών Ξηρομέρου Aπoκρούσθηκε
23/12/1942 Υ.Χ. Δεσκάτης Κατελύθη ύπηρ. είς νεκρός
τέλος 1942 Σταθμός Χωροφυλακής Καμορών Πατρών Έξετελέσθη Σταθμάρχης
24/1/1943 Φυλάκιο Χωροφυλακής Στεφανούσιακα Τρικάλων Άφωπλίσθη δύναμις

Συνέχεια

Last letter of Kostas Perrikos to his wife before he was executed

«My Maria,
I still have a few minutes to live. And in my last moments I will love you and I will remember you. Kiss my angels for me.

Let my friends do their duty. I’m dying for Greece and I’m remembering the last verse of the Mistral anthem: «And if we have to die for Greece, what a divine laurel, once one dies.»
I’m leaving this world without hatred and malice. I fought for my country. For their own country, those who sentenced me also struggle.
I would like my blood not to keep us apart but to unite us in the future with today’s opponents. «
Kostas Perrikos to Maria Perrikou (wife),
Averoff Prison, cell 12,
February 4, 1943, 5.20 am Συνέχεια

Εκθεση δράσεως των Ευελπίδων 1940-1945

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1940-45

Α. ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (28 Οκτωβρίου 1940 – 31 Μαΐου 1941)
1. Παραμονές του Πολέμου
Λίγες μέρες πριν από τον ύπουλο τορπιλλισμό του Καταδρομικού «Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο, στο λιμάνι της Τήνου (15 Αυγ. 1940) κι’ ενώ τα σύννεφα του πολέμου συσσωρεύονταν απειλητικά στον ουρανό της Ελλάδος, 289 απόφοιτοι Ευέλπιδες ορκίστηκαν (10 Αυγ. 1940) ως Ανθυπολοχαγοί ενώπιον του τότε βασιλιά Γεώργιου Β΄. Ήταν η τάξη του 1940. Δυόμηση δε μήνες αργότερα (παραμονές του πολέμου) φοιτούσαν στη ΣΣΕ τρεις (3) Τάξεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα τότε Οργανισμό της:
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙΙη Τάξη (από το φθινόπωρο του 1938).
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙη Τάξη (322 μαθητές) από 29 Οκτωβρίου 1939.
– Η μόλις εισαχθείσα Ιη Τάξη (326 μαθητές) από 2 Οκτωβρίου 1940.
Υπόψη ότι σε κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λειτουργούσε ταυτόχρονα και η «Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Υπηρεσιών» (ΣΣΑΣΥ) με 109 συνολικά μαθητές των ειδικοτήτων: Υγειονομικού, Διαχειρίσεως, Στρατολογίας και Αυτοκινήτων. Επίσης δε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στρατωνίστηκε από τον Νοέμβριο του ‘40 ο Ουλαμός Εφέδρων Αξιωματικών. Συνέχεια