Έκθεσις Τζαμαλούκα Αίαντος, ταγματάρχου ε.α. , Αρχηγού Ε.Α.Ο. της Π.Α.Ο.

Τα παρεχόμενα κατωτέρω στοιχεία είναι ακριβή και εκτίθενται ως τα έζησα προσωπικώς, ως άρχηγός Ε.Α.Ο. της Π.Α.Ο. εις τα ’Ανατολικά Κρούσια-Κλέπε-Σύβρι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ- Περίοδος 1941 έως ’Ιουλίου 1943.

Κατά την έν όψει χρονικήν περίοδον έξετέλουν καθήκοντα διοικητοΰ Άστυνομικού Τμήματος Κιλκίς. Περί τα μέσα του 1941 έμυήθην εις την Υ.Β.Ε. μετονομασθεΐσαν έν συνεχεία εις Π.Α.Ο. Συνεδέθην με άξιωματικούς και ύπαξιωματικούς του Στρατού και της Χωροφυλακής και έμύησα εις την Όργάνωσιν πολλούς πολίτας έπιλέκτους, οι όποιοι με την σειράν των έμύησαν άλλους, τόσον έντός της πόλεως Κιλκίς, όσον και έκτος αύτής. Έν άρχή με άπησχόλησεν ή καταπολέμησις των αντεθνικών προπαγανδών και Ιδία της βουλγαρικής, ή όποια έντόνως έξεδηλώθη εις την περιοχήν μου. Συνέχεια

Μνημείο πεσόντων Ελληνικής Χωροφυλακής (φωτογραφίες)

Ενας φόρος τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Οσοι μπορούν να συνεισφέρουν με φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τους ηρωϊκούς νεκρούς παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα.

Πεσόντες και νεκροί Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής 1940-1950

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Μαυρικάκης Κωνσταντίνος Νικολάου τουφεκίστηκε από τους Γερμανούς 1944-07-12 Τραπόλα Ιταλίας
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Μπρίλλης Ηλίας Παναγιώτου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1945-01-08 Μουσταφάδες Θηβών
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Νικηφοράκης Γεώργιος Ιωάννου φονεύτηκε από τους κομμουνιστές 1945-01-27 Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Οικονομόπουλος Σωτήριος Φωτίου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-06 Κυψέλη Αττικής
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σιδερατος Ευθύμιος Ισιδώρου δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές 1944-07-21 Αθήνα Παγκράτι
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Αντωνόπουλος Χρηστός Θεοδώρου φονεύτηκε από νάρκη των κομμουνιστοσυμμοριτών 1948-12-30 Νέαν Κάρβαλην Καβάλας
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Μανιουδάκης Στυλιανός Ιωάννου φονεύτηκε μαχόμενος κατά των Γερμανών αλεξιπτωτιστών 1941-05-22 Ρέθυμνο Κρήτης
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Ξυπολυτας Γεώργιος Σακελλαρίου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-30 Περιστέρι Αττικής
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Πετρούλιας Δημήτριος Νικηφόρου φονεύτηκε συνεπεία δυστυχήματος 1945-04-02 Αθήνα
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Τζουγιόπουλος Σωτήριος Βασιλείου φονεύτηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-26 Πειραιάς περίβολος Διευθύνσεως Αστυνομίας Πειραιώς
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Αλεξόπουλος Δημήτριος Ιωάννου δολοφονήθηκε από τους αναρχικούς 1943-09-26 Ν Ιωνία Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Αρεμπέλας Γεώργιος Παναγιώτου φονεύτηκε από τους κομμουνιστές 1943-02-19 ΣουφλίΕβρου
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Αρχοντάκης Μιχαήλ Κωνσταντίνου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-18 Τουρκοβούνια Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Γεωργίου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-07-13 Αγία Παρασκευήν Λέσβου
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Γουλαράκος Ιωάννης Πέτρου δολοφονήθηκε ένέδρα κομμουνιστών 1943-09-12 Καλαμάτα Μεσσηνίας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Ζερβόπουλος Ιωάννης Δημητρίου φονεύτηκε μαχόμενος κατα των κομμουνιστών 1943-10-15 Καλαμάτα Μεσσηνίας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Ζούκας Γεώργιος Αναστασίου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-08-29 Ρεγγίνιον Φωκίδος
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κάης Νικόλαος Διονυσίου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-09-17 Μελιγαλά Μεσσηνίας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κασσόλας Δημήτριος Κωνσταντίνου κατακρεουργήθηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-07 Αθήνα
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κατής Σωτήριος Γεωργίου δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές 1943-10-13 Ασπρόχωμα Μεσσηνίας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κολιοβέτας Παναγιώτης Σωτηρίου εκτελέστηκε μαχόμενος κατά των κομμουνιστών τραυματίσθηκε και συνελήφη αιχμάλωτος 1946-11-07 Ίλς Ντερέ ΚίρκηςΕβρου
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κορμόβας Αναστάσιος Παύλου απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών των Δεκεμβριανών 1945-02-03 Αθήνα
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κορνάρος Εμμανουήλ Ιωάννου απεβίωσε από κακουχίες πολέμου 1945-02-03 Γλυφάδα Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κορνιλάκης Εμμανουήλ Ιωάννου δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές 1944-08-24 Χαλάνδριον Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Μπουλούκος Θεόδωρος Ιωάννου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-12 Περιστέρι Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Οικονομίδης Χαράλαμπος Σπυρίδωνος φονεύτηκε μαχόμενος κατα των κομμουνιστοσυμμοριτών 1949-02-01 23ον χιλιόμετρο τής οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Οικονόμου Κωνσταντίνος Ιωάννου δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές 1945-05-04 Αθήνα
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Παπαγιαννάκης Δημήτριος Μιχαήλ δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές 1946-10-19 Χανιά Κρήτης
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Παπαναστασίου Κωνσταντίνος Αναστασίου πνίγηκε ναυάγιο ατμόπλοιου «Χειμάρα» 1947-01-14 Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Πολωυδόβαρδας Μιχαήλ Παύλου δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές 1945-02-02 Χανιά Κρήτης
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Ρούσσης Θεοφάνης Δημητρίου φονεύτηκε συνεπεία ατυχήματος 1944-01-31 Αθήνα
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σακελλαρίου Χρηστός Αποστόλου φονεύτηκε μαχόμένος κατα των κομμουνιστών 1944-09-09 ΠύργονΗλείας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σιαπέρας Νικόλαος Βασιλείου απεβίωσε ψύξεως 1949-01-23 Κανάλια Ευρυτανίας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σταυράκης Στέφανος Λοΐζου φονεύτηκε μαχόμένος κατα των κομμουνιστών 1944-12-10 Πειραιά Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σωτηρίου Ιωάννης Νικολάου φονεύτηκε μαχόμενος κατα των κομμουνιστοσυμμοριτών 1946-09-13 θέση «Φραγκόπετραν» Βέροιας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Τζάννες Νικόλαος Παναγιώτου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-06 Κυψέλη Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Τρουλλινός Εμμανουήλ Αλεξάνδρου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-05 Περιστέρι Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Τσοτάκος Δημήτριος Παναγιώτου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-06 Κυψέλη Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Φίτσιος Δημήτριος Χαραλάμπους φονεύτηκε 1948-04-13 Σπάρτη
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Φονδελάκης Μιχαήλ Κωνσταντίνου φονεύτηκε μαχόμενος κατα των κομμουνιστοσυμμοριτών 1946-07-26 Φλώρινα
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Φραγκιαδάκης Ήλιος Ευαγγέλου εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-29 Περιστέρι Αττικής
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Φραγκουδάκης Ιωάννης Κωνσταντίνου σφαγιάστηκε από τους κομμουνιστές διά μαχαιρών και πελέκεως τό δέ πτώμα του άνηρτήθη επί στύλου πλατείαν τής πόλεως 1944-09-17 Καλαμάτα Μεσσηνίας
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Φωτόπουλος Φώτιος Λουκά εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές 1944-12-05 Πλατείαν Κυριακοΰ Αθηνών
Συνέχεια

Μπούρας Κωνσταντίνος, αστυφύλακας

Ο αστυφύλακας Κωνσταντίνος Μπούρας, άπό τόν Μελιγαλά Μεσσηνίας, εκτός άπό τίς υπηρεσίες πού πρόσφερε στόν «Μίδα 614», ήταν καί σύνδεσμος τοΰ Ψαρρού, ό όποιος τότε οργάνωνε άνταρτικές ομάδες στήν Παρνασσίδα. Τίς πολύτιμες υπηρεσίες τού Μπούρα στήν έθνική ύπόθεση ήλθε, όπως είπαμε, νά διακόψει ένας προδότης, έμμισθος πράκτορας τής G.F.P. ( Geheime Feldpolizei ) μέλος τής φιλογερμανικής όργανώσεως Ο.Ε. Δ.Ε., ό Κωνσταντίνος Βασσατής.

«Είς τούτον», άναφέρει ό κ. Κώτσης, «άνέθεσε ή G.F.P. τήν έξιχνίασιν τών είς βάρος τών κατακτητών κατασκοπευτικών ενεργειών. Ό Βασσατής έβοηθεΐτο άπό τούς επίσης πράκτορες τών Γερμανών Θωμά  Αποστολίδη καί Ηλία Καρατζα, ναυτικό άπό τήν Καλαμάτα».  Ο Βασσατής δέν άργησε νά έντοπίση τόν Μπούρα καί νά τόν θέση ύπό συνεχή παρακολούθησιν. Τό μοιραίο έφθασε στίς 29 ’Απριλίου τού 1943. Ό Μπούρας πήγαινε νά συναντήση μερικούς άπό τούς έπιτελεΐς τού Ψαρρού πού βρίσκονταν στήν  Αθήνα.  Η συνάντησις έγινε σέ ένα καφενείο τής οδού Καρόλου, κοντά στό θέατρο Σαμαρτζή. Ό Βασσατής τηλεφώνησε στήν G. F.P., πού συνέλαβε, εκτός άπό τόν Μπούρα, τόν Δημ. Γεωργαντά, Συνέχεια

Απονομή Αργυρού μεταλίου στο Σύνταγμα Χωροφυλακής ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, 9 Οκτ. 1951

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Προτάσσει του Δημάρχου Κώστα Γ. Κοτζιά και όμοφώνω άποφάση του Δη­μοτικού Συμβουλίου ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν της 13 Σ/βρίου 1951.

ΑΠΟΝΕΜΕΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Β. ΧΩΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΡΥΓΤΑΝΝΗ ΤΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Εις ενδειξιν εύγνωμοσύνης προς το Σύνταγμα τούτο το όποιον διά της δράσεως του εναντίον των έπιβουλευθέντων την Ελευθερίαν και τον Πολιτισμόν της χώρας στασιαστών κατά Δ)βριον 1944 και διά της θυσίας των ήρωϊκώς πεσόντων 160 άνδρών αυτού διέσωσε την πόλιν των Αθηνών και την Ελλάδα ολόκληρον από της ύποδουλώσεως αυτών εις τον Σλαυοκομμουνισμόν.

Έν Άθήναις τή 9 Ο/βρίου 1951

Ό Δήμαρχος                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών

Κώστας Γ. Κοτζιάς

Εκθεση αντισυνταγματάρχη Στεφανάκη για την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη 1947-1948

’Από τού θέρους 1947 μέχρι τού τοιούτου 1948, χάρις εϊς τας άόκνους προσπάθειας των ’Αστυνομικών γενικώς οργάνων της Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και είδικώτερον της ’Εθνικής ’Ασφαλείας, έπετεύχθη ή άποκάλυψις και έξάρθρωσις άπασών των κομματικών, εξωκομματικών και δυναμικών όργανώσεων της Κ.Ο.Θ. (Κομματική Όργάνωσις Θεσσαλονίκης) και ή παραπομπή εις το Στρατοδικεΐον των στελεχών αυτών.
Εν κλιμάκιον όμως αυτής παρέμεινεν άνέπαφον, παρά τας φιλοδοξίας των καταδιωκτικών ’Αρχών να θέσωσιν και έπ’ αυτού χεΐρα, δεδομένου ότι τούτο άπετέλει και το σημαντικώτερον τμήμα της όλης παρανόμου και συνωμοτικής όργανώσεως, ή άποκάλυψις και έξάρθρωσις τού όποιου θα ήτο και ή χαριστική βολή της σφαδαζούσης από τα πολλαπλά, συνεχή και καιρια κτυπήματα Κ.Ο.Θ. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Τρικάλων(23/8/1948), ΕΒΧ/ΑΔΧΘ/24 Αυγ 1948

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή
Ανωτέρα Δ.Χ. Θεσσαλίας
Γραφείον Δημοσίας Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 7/48/240

Λάρισα 24 Αυγούστου 1948
Προς
Το Β΄ΣΣ
Γραφείον Α1.
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί των γεγονότων Τρικάλων».-

Λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 29/2/73 σημερινήν τηλεγραφικήν αναφοράν της Δ.Χ. Τρικάλων περί των λαβόντων χώραν γεγονότων εν τη πόλει Τρικάλων κατά την παρελθούσαν νύκτα με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν.- Συνέχεια

Πληροφορίαι οργανώσεως συμμοριτών Σάμου, ΕΒΧ/ΔΧΣ/10 Μαϊ 1948

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Γραφείον Ειδ. Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 9/17/18
Προς 1) Την Ανωτέραν Δ/σιν Χωρ. Νήσων Αιγαίου
Γραφείον Ειδ. Ασφαλείας
ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ
2) Την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Σάμου
«Πληροφορίαι επί της οργανώσεως των συμμοριτών της Νήσου»
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι, κατά συγκεντρωθείσας πληροφορίας, αίτινες δέον να θεωρηθώσιν μάλλον ασφαλείς, οι συμμορίται της Νήσου έχουσιν οργανωθή κατά τον ακόλουθον τρόπον:
1) Διμοιρία δυνάμεως 34 ανδρών υπό Διμοιρίτην τον Δημήτριον Μακρυδάκη και με οπλισμόν 3 οπλοπολυβόλα, εν πολυβόλον θέσεως «Λούϊς», 2-3 αυτόματα και με ατομικόν οπλισμόν κατά το πλείστον έμφιλ, έχει εγκατασταθή εις θέσιν «Σαραντίδες» άνωθι του χωρίου Κοντακέϊκα, έκαστος δε των ανδρών είναι εφοδιασμένος και με 2-3 χειροβομβίδες. Φαίνεται ότι η Διμοιρία αύτη είναι προορισμένη να καταλάβη εν περιπτώσει επιχειρήσεων την μοναδικήν εις Βασιλικοχώραφα δίοδον, ην έχει οχυρώσει διά της κατασκευής πολυβολείων ένθεν και ένθεν της διόδου. Συνέχεια

Εγκληματική δράσις συμμοριτών εν Καρπενησίω, ΕΒΧ/ΑΔΧΣΕ/11 Φεβ 1948

Απόρρητος – Προσωπική

Επί αποδείξει

Εν Λαμία τη 11η Φεβρουαρίου 1949
Προς
Το Αρχηγείον Βασ.Χωροφυλακής
Τμήμα Ασφαλείας

Εις Α Θ Η Ν Α Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡ/ΚΗ
ΑΝΩΤ.Δ/ΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφείον Δημ.Ασφαλείας
Αριθ.πρωτ.58/1/2
Εγκληματική δράσις συμμοριτών εν Καρπενησίω
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι, κατά την μετάβασίν μου εις Καρπενήσιον μετά την απελευθέρωσίν του εξηκρίβωσα τα εξής:
1.- Διά την άμυναν της πόλεως Καρπενησίου είχον κατασκευασθή οχυρωματικά έργα και πολυβολεία επί φύσει οχυρών θέσεων πέριξ και δωδεκάς περίπου μόνιμα πολυβολεία εντός ταύτης. Συνέχεια

Ημερήσια Διαταγή 10 Ιαν. 1948/Σύνταγμα Χωροφυλακής Στερεάς Ελλάδος

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 10-1-1948

Αξιωματικοί και όπλιται μαχηταί.

Μετα 10μηνον ηρωικήν δρασιν το Σύνταγμά μας—πλήν του 6ου Τάγματος—διαλύεται. Στρέψατε τα βλέμματα σας όπίσω. Περάσετε με τον νουν σας όλα μας τα πατήματα και μετρήσατε τας χαράς και τας λύπης μας. Χαράς διά τας τόσας και τόσας νικάς μας, νίκας συντριπτικός διά τούς εχθρούς της Πατριδος, λύπας διά την άπώλειαν άγνών πατριωτών συμπολεμιστών μας.  Οταν οι προδόται τού Κ.Κ.Ε.. μίσθαρνα όργανα του προαιώνιου εχθρού της  Ελληνικής Φυλής τού Σλαβισμού.  Οταν, με εμβλήματα το πύρ και τον σίδηρον, ήρχισαν έξαπλούμενοι εις την  ‘Ελληνικήν ύπαιθρον, ένσπείροντες τον θάνατον, την καταστροφήν και την έρήμωσιν.  Οταν το Κράτος στερούμενον τότε επαρκών δυνάμεων Έθνικοΰ Στρατού, ήδυνάτει ν’ αντιμετώπιση αυτούς άποτελεσματικώς, ο τότε υπουργός της Δημοσίας Τάξκως, στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας, σταθμίσας την κατάστασιν και προβλέψας τον επικείμενον κίνδυνον, προέβη εις την σωτηρίαν καθ’ ημάς ενέργειαν, της έσπευσμένης συγκροτήσεως 20 ταγμάτων Χωροφυλακής  , δι’ άποσπάσεως εκτών στατικών ‘Υπηρεσιών αυτής ανδρών . Τρία εκ των ταγμάτων αυτών, το 6ον, το Ιον και το 8ον άπετέλεσαν το Σύνταγμά σας.  Ανδρες εκ διαφόρων στατικών ‘Υπηρεσιών της Χωροφυλακής   άπετέλεσαν αυτό. Άνεκπαίδευτοι, ασυνήθιστοι εις τούς κόπους και τας κακουχίας της εκστρατείας, πρωτόπειροι της μάχης, με ελλιπή έφόδια εις οπλισμόν και λοιπά είδη. Συνέχεια

Εκθεση Διοικητή Χωροφυλακής Στερεάς Ελλάδας, 15 Νοε 1947

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός: Α.Π. 1059 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Ναύπακτος τη 15η Νοεμβρίου 1947

Αναφέρω τας κατωτέρω αντιλήψεις μου βάσει της άποκτηθείσης πείρας περί του τρόπου άντιμετωπίσεως του συμμοριακοΰ άγώνος.
Α. Άπαιτούμεναι δυνάμεις εν τη περιφερεία του Συντάγματος
Το Α’ Σώμα Στρατού από της 10ης Ιουνίου 1947 έχει καθορίσει ως ζώνην ευθύνης του Συντάγματος την περιοχή την περιλαμβανομένην από Παναιτωλικοϋ μέχρι Βαρδουσιών, και εκεΐθεν μέχρις ακρωτηρίου Ταρομύτα, προς Βορράν δέ όρια Νομών Εύρυτανίας-Ναυπακτίας και Νομών Φθιώτιδος-Παρνασσίδος, και νοτίως μέχρι θαλάσσης Κορινθιακού. Διά την ασφάλειαν της περιοχής αυτής το Σύνταγμα διαθέτει τας έξής δυνάμεις:
1) 4 λόχους του 6ου Τάγματος Χωροφυλακής δυνάμεως 340
2) 2 λόχους του 7ου Τάγματος Χωροφυλακής δυνάμεως 130
3) 1 απόσπασμα Χωροφυλακής δυνάμεως 40
Σύνολον ανδρών 510
Το 8ον Τάγμα Χωροφυλακής της δυνάμεως του Συντάγματος δρών εις Φθιώτιδα και Ευρυτανίαν, ύπαγόμενον τακτικώς εις την 71ην Ταξιαρχίαν, οι δέ έτεροι 2 λόχοι του 7ου Τάγματος δρουν βορειοδυτικώς του Παναιτωλικοΰ, υπαγόμενοι τακτικώς εις την 86ην Περιοχήν. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων Λόχου Χωροφυλακής Ναυπάκτου, 16 Σεπ – 2 Οκτ 1947

Επί της συμπλοκής του Λόχου της 21.9.47 εις Καρυώτικο ποτάμι μεταξύ Γραμμένης Όξυας-Άρτοτίνας και γενικώς επί των επιχειρήσεων από 16ης Σεπτεμβρίου μέχρι της 2ας ’Οκτωβρίου 1947.
Ο υπογεγραμμένος ταγματάρχης Χριστιας Λεωνίδας, διοικητής του Λόχου Χωροφυλακής Ναυπάκτου, εκτίθημι τα κατωτέρω σχετικώς με την ανωτέρω έπιχείρησιν:
Κατόπιν της ύπ’ άρ. 665 έ,έ. διαταγής Συντάγματος Χωροφυλακής Ναυπάκτου ο Λόχος μου εκινήθη την πρωίαν της 16ης Σεπτεμβρίου έ.έ. και κατέλαβε την μεσημβρίαν της ιδίας ήμέρας τας όρισθείσας θέσεις εις τα ύψώματα Κυδωνιάς-Καλλονής, ένθα τας άπογευματινάς ώρας άφίχθησαν και δύο διμοιρίαι του 2ου Λόχου του 7ου Τάγματος, υπό τον ανθυπομοίραρχον Κωστόπουλον Κωνσταντίνον. Την ήμέραν ταύτην τα τμήματα μου ήσχολήθησαν εις ανιχνεύσεις της περιοχής εκείνης και εις παρατηρήσεις προς τα άπέναντι ύψώματα Λεύκας και Γραμμένης Όξυας, όπου την έπομένην θα εγκαθίστατο ο Λόχος και ο 2/7 και επί των όποιων παρετηρήθησαν άρκεταΐ κινήσεις κομμουνιστοσυμμοριτών . Συνέχεια

Ημερήσια Διαταγή ΑΔΧΔΜ/27 Σεπ 1947

Θεσσαλονίκη τη 27 Σεπτεμβρίου 1947

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
Άνωτέρου Διοικητου Χωροφυλακής  Κεντρικής Μακεδονίας

Προ 14 μηνών ήλθον εις Θεσσαλονίκην με μίαν και μόνην φιλοδοξίαν. Να συμβάλλω και έγώ με τας άσθενεΐς μου δυνάμεις, εις την εκρίζωσιν τού παγκοσμίου αίσχους πού λέγεται κομμουνισμός και να άφιερώσω την προσπάθειαν μου διά την σωτηρίαν της Μακεδονίας.

Άνέλαβον την Ιην Αύγούστου π.έ. την Άνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής   Κεντρικής Μακεδονίας και άπετάΟην εις την φιλοτιμίαν και εύψυχίαν του πληθυσμού της Μακεδονίας και των στελεχών και οπλιτών της Χωροφυλακής  . Εδρον πλήρη ένίσχυσιν και κατανόησιν εις το έργον μου από τας προϊστάμενος Στρατιωτικάς Άρχάς. Ο πληθυσμός της Κεντρικής Μακεδονίας με συνέδραμεν, οι αξιωματικοί και όπλΐται της Χωροφυλακής   κατενόησαν πλήρως την αποστολήν των. Αγώνες, μόχθοι, κακουχίαι, θυσίαι αίματος, με συνέδεσαν με τούς γενναίους αξιωματικούς και όπλίτας. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Καρβούνη, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/ 26 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: «Επιχειρήσεις Καρβούνη»                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής                      20ον ΤΑΓΜΑ ΧΩΡ/ΚΗΣ
4ον Λόχον Ασφαλείας Σάμου                              26-8-1947
Υ.Χ. Καρλοβασίου, Λόχον Κυνηγών             Αριθμ. 7/20/3β

ΚΟΙΝ:Στρατιωτικής Δ/σιν Αρχιπελάγους (Υ.Τ.Α.)

            Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου (Υ.Τ.Α.)
Δ.Χ. Σάμου (υ.τ.ε.)

Ι)     ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών του όρους ΚΑΡΒΟΥΝΗ, δι’ επιθετικής ενεργείας, προς την περιοχήν «Γκινέους», «Μαρμαράκια».

ΙΙ)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Εχθρός. Οι συμμορίται αποθρασυνθέντες, λόγω αδρανείας  των ημετέρων Τμημάτων, έχουν εγκαταστήσει το Αρχηγείον των εις θέσεις «Γκινέους» και «Μαρμαράκια» Καρβούνη, οχυρώσαντες δε προχείρως τας θέσεις των και εγκαταστήσαντες φυλάκια και φωλέας πολυβόλων, εις τα δεσπόζοντα υψώματα, επιτίθενται δι’ ομάδων και λεηλατούν τα χωρία. Ο αριθμός των αναβιβάζεται εις 180 περίπου. Διαθέτουν έν πολυβόλον Λούις, περιωρισμένον αριθμόν φυσιγγίων, τρία οπλοπολυβόλα Μπρέν και έν Μπρέντα και περί τα 12 οπλοπολυβόλα Τόμσον. β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι υπάρχουσαι δυνάμεις επί της νήσου του 20ου Τάγματος Χωρ/κής, ο Λόχος Πεζικού και ο Λόχος Κυνηγών. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιθετική δράσει άπαντες οι Λόχοι και αι ανεξάρτητοι Διμοιρίαι ΜΑΥ της Νήσου και αι δυνάμεις των Μεταβατικών αποσπασμάτων και Υπηρεσιών Χωρ/κής. Συνέχεια

Αποτέλεσμα επιχειρήσεως Σκλήθρου Αγιάς, ΕΒΧ/30 Ιουλ 1947

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή                  Εν Βόλω τη 30 Ιουλίου 1947
21ον Τάγμα Χωροφυλακής                                              Προς
Αριθ. 8/16/18ι                                     Την Ανωτέραν Δ/σιν Χωρ/κης Θεσσαλίας Γραφείον Εθν. Ασφαλείας
Εις Λάρισαν
«Αποτέλεσμα επιχειρήσεως Σκλήθρου Αγιάς.»
Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία προς την ταυτάριθμον /18ε από 5η  τρέχοντος τηλεφωνικής ομοίας μου, και εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 9/8/25α από 18-7-47 υμετέρας διαταγής, ν’ αναφέρω τα κάτωθι εν σχέσει προς το εν περιλήψει αντικείμενον.

Σκοπός επιχειρήσεως

Κατά πληροφορίας συγκεντρωθείσας υπό 4ου εν Κεραμιδίου Λόχου οι συμμορίται είχον ειδοποιήσει τους εν Σκλήθρω διαμένοντας στρατευσίμους νέους όπως ενταχθώσι εις αυτούς και ουχί εις τον Εθνικόν Στρατόν. Κατόπιν τούτου εθεωρήθη επιτακτική ανάγκη όπως ο ανωτέρω Λόχος προστατεύσει τους στρατευσίμους μεταβάντων εν Σκλήθρω και παραλάβη τούτους. Συνέχεια