Φονευθέντες αξιωματικοί Γ’ Σώματος Στρατού από 1ης Ιαν 1947 μέχρι τέλος 1950.

Πίναξ Συγκεντρωτικός των φονευθέντων Αξιωματικών του Γ’ Σώματος Στρατού από 1ης Ιανουαρίου 1947 μέχρι τέλους του 1950.

I. Φονευθέντες

Α/Α      Βαθμός                                               Όπλον             Ονοματεπώνυμον     Μονάς            Ημερομηνία θανάτου         Περιοχή εις ην εφονεύθη
1.         Υπτγος Ασημακόπουλος Αλέξ. ΥΙΙ Μεραρ. 13-3-48 Έβρου
2. » Κώτσαλος Γεώργιος » 6-6-49 Αττικής
3. Ταξχος Ρογκόπουλος Γεώργιος 27η Ταξιαρ. 13-8-48 Έβρου
4. Ανχης Πεζικού Ρότσος Αριστείδης 82ον Τ. Εθνοφρουράς 26-9-48 Έβρου
5. » » Κολουμβάκης Γεώργιος 70ον Τ. Έθν. 8-8-49 Κατερίνης
6. Τχης » Αθανασιάδης Ιωάννης 519 Τ. Πεζ. 12-1-49 Νάουσα
7. » ΣΕΜ Αναγνωστόπουλος Δημ. XI Μεραρχ. 28-8-48 Καϊμακτσαλάν
8. » Πεζικού Πανναράκης Ιωάννης 557 Τ. Πεζ 13-10-48 Χαλκιδική
9. » » Καπετανάκης Κων/νος 86ον Τ. Έθν. 21-7-49 Λαγκαδά
10. » » Καραμπέτσος Ιωάννης 518 Τ. Πεζ. 26-2-48 Ναούσης
11. » » Κοντογεωργάκης Μιχ. 556 Τ. Πεζ. 18-10-47 Ξάνθης
12. » » Κουτσουνάδης Ιωάννης 71ον Τ. Έθν. 10-4-49 Λιτόχωρου
13. » » Μάρκογλου Χρήστος 519 Τ. Πεζ. 28-10-47 Ναούσης
14. Επλχος Ιππικ. Μελίδης Νικόλαος XI Έφιπ. Ιλ. 17-5-48 Βερμίου όρ.
15. Τχης Πεζικού Μούμογλου Δημήτριος 45ον Τ. Έθν. 21-10-48 Βερροίας
16. » » Νικολούδης Μιχαήλ 58ον Τ. Εθν. 26-12-48 Σωχού
17. Επλχος Τεθωρ. Στεφανίδης Θεόδωρος XI Συν. Αν. 28-1-49 θεσ/νίκης
18. Τχης Πεζικού Χαΐλης Γεώργιος 516 Τ. Πεζ. 22-4-48 Αριδαίας
19. » » Χανιώτης Γεώργιος 36ον Τ. Έθν. 25-5-48 Κομοτινής
20. » ΣΕΜ Ψυλογιάννης Ιωάννης 38ον Τ. Έθν. 2-5-49 Έβρου
21. » Πυροβολικού Σταματόπουλος Χρήστος 33η Ταξ. 28-1-49 θεσ/νίκης
22. Λοχαγός Έξ-Απ Αβραμίδης Αναστάσιος 39ον Τ. Έθν. 19-6-48 Σουφλίου
23. » Πεζικού Αποστολίδης Εμμαν. 515 Τ. Πεζ. 14-9-47 Καϊμακτσαλάν
24. » » Βίμπλης Λεωνίδας 552 Τ. Πεζ. 7-1-47 Έβρου
25. Λγος » Βλάικος Σπυρίδων 559 Τ. Πεζ. 13-5-48 Έβρου
26. » Πυροβολικού Γιαννούλης Νικόλαος 108 Σ. Πεδ. Πυροβολικ. 15-8-48 Έβρου
27. Λγος Πεζικού Γιώσης Απόστολος 60ον Τ. Έθν. 19-12-48 Μενοικίου όρ.
28. Λγος Πεζικού Γιαννόπουλος Γεώργιος 552 Τ. Πεζ. 22-9-48 Παπάδων
29. Λγος Πεζικού Ηλιόπουλος Παύλος 554 Τ. Πεζ. 15-1-47 Ξάνθης
30. Λγος Πεζικού Καλέντζος Γεώργιος 517 Τ. Πεζ. 8-9-47 Εδέσσης
31. Λγος Πεζικού Καπόπουλος Αλέξανδρος XI Μεραρχ. 26-6-49 Χαλκηδόνος
32. Λγος Πεζικού Καρακώστας Κωνσταντ. 519 Τ. Πεζ. 26-2-48 Βέρμιον
33. Λγος Πεζικού Παπαφωτίου Φώτιος 60ον Τ. Έθ. 17-6-49 Σερρών
34. Λγος Πεζικού Πασάς Ευάγγελος 516 Τ. Πεζ. 22-4-48 Αριδαίας
35. Λγος Πεζικού Περιστεράκης Ιωάννης 512 Τ. Πεζ. 19-6-49 Μπέλες όρ.
36. Λγος Πεζικού Ροντογιάννης 567 Τ. Πεζ. 1-12-47 Κρούσια όρ.
37. Λγος Πυροβολικού Σουραβλάς Χρήστος 108 Σ.Π.Π. 25-5-48 Κομοτινής
38. Ιατρός Τσατασάκος Δημήτριος 552 Τ. Πεζ. 6-6-49 Αττικής
39. Υπλγος Πεζικού Αναγνωστάκης Αλεξ. 76ον Τ. Έθν. 30-10-48 Σιδ/καστρον
40. Υπλγος Πεζικού Βαλσαμάκης 620 Τ. Πεζ. 29-10-47 Αμφιπόλεως
41. Υπλγος Πεζικού Βενιζέλος Παντελής 73ον Έλ. Τ. 28-8-49 Μπέλες όρ.
42. Εφ. Υπλγος » Βογιατζής Νικόλαος 38ον Τ. Έθν. 8-11-48 Έβρου
43. Υπλγος » Ηλιόπουλος Ιωάννης 37ον Τ. Έθν. 3-8-49 Ροδόπη όρ.
44. Εφ. Υπλγος » Ζούπας Αριστείδης 38ον Τ. Έθν. 3-10-49 Κομοτινής
45. » Πεζικού Ίτσης ή Οίτης Βασιλ. Λοχ. Κρούσ. 14-5-48 Βρόντους
46. Υπλγος » Καρακώστας Χρήστος 555 Τ. Πεζ. 15-1-47 Ξάνθης
47. » » Κολοφωλιάς Σταύρος 518 Τ. Πεζ. 2-4-48 Σωχού
48. » Πολεμ. Διαθεσ. Κοντός Γεώργιος ΜΑΔ 15-9-47 Πιέρια όρ.
49. » Πεζικού Κοτανίδης Γεώργιος ΚΕΝ Δράμας 26-7-49 Δράμα
50. Υπομοίραρ. Κουρεμπανάς Δημ. Λόχ. Χωροφ. 21-1-47 Χαλκιδικής
51. Υπλγος Πεζικού Κωνσταντόπουλος Γεώρ. 513 Τ. Πεζ. 16-9-48 Κιλκίς
52. Υπλγος Πεζικού Μπαλάσκας Γεώργιος 551 Τ. Πεζ 4-10-47 Έβρου
53. Υπλγος Πεζικού Πανίδης Θρασύβουλος 568 Τ. Πεζ. 17-2-48 Κρούσια όρ.
54. Υπλγος Πεζικού Παπαγρηγοράκης Γεώρ. 61ον Τ. Εθ. 8-1-49 Σερρών
55. Υπλγος Πεζικού Παπασταύρος Βασίλειος 86ον Τ. Εθ. 4-11-48 Σιδηρ/στρον
56. Υπλγος Πεζικού Παπαχατζής Χαράλαμπ. 35ον Τ. Εθ. 31-5-49 Ξάνθης
57. Υπλγος Πεζικού Παπουτσής Κίμων 46ον Τ. ΕΘ. 30-7-49 Στενά Πέτρ.
58. Εφ. Υπλγος » Πλατογιάννης ή Κυριαζής Παναγιώτης 86ον Τ. ΕΘ. 9-11-48 Σιδηρ/στρον
59. Υπλγος Πεζικού Πολίτης Νικόλαος ΚΕΥΒ 29-7-48 Λαχανά
60. Υπλγος Πεζικού Πολίτης Νικόλαος XI Μεραρχ. 14-1-49 Ναούσης
61. Υπλγος Πεζικού Σκουλαριώτης Θεόδωρος Πολ. Διαθ. 28-3-47 Βερροίας
62. Υπλγος Πεζικού Σούμπασης Μιχαήλ 514 Τ. Πεζ. 3-3-48 Βέρμιον όρ.
63. Υπομοίραρ. Ταλαγάκης Λοχ. Χωροφ. 13-1-48 Νιγρίτης
64. Εφ. Υπλγος Πεζικού Ταμπακόπουλος Αλέξ. ΜΑΥ 30-12-47 Βερροίας
65. Υπλγος » Τσοτουλίδης Λάμπρος 516 Τ. Πεζ. 20-5-48 Αριδαίας
66. Εφ. Ανθλγος » Αγριοστάθης Αθανάσ. 554 Τ. Πεζ. 6-5-49 Μπέλες
67. » Μηχαν. Αθανασίου Δημήτριος ΥΙΙ Μεραρ. 5-8-47 Καβάλας
68. » Πεζικού Αικατερινάρης Ευριπ. 622 ΤΑΓΣ 11-2-47 Θεσ/νίκης
69. » » Αλεξόπουλος Ιωάννης ΜΕΑ 17-8-49 Λεκάνης
70. » Πυροβ. Αναδωλής Νικόλαος 107 Σ.Π.Π. 12-1-49 Νάουσα
71. » Πεζικού Αναγνώστου Δημήτριος 551 Τ. Πεζ. 23-5-47 Τρίγ. Άρδα
72. Ανθλγος » Αναλογίδης Σπυρίδων 555 Τ. Πεζ. 23-8-47 Ξάνθης
73. » » Αντωνίου Κάρολος 620 Τ. Πεζ. 4-2-47 Πιερίας
74. » » Αποστολίδης Γεώργιος 519 Τ. Πεζ. 10-9-47 Εδέσσης
75. Εφ. Ανθλγος » Αργυριάδης Λάζαρος 58ον Τ. Έθ. 20-6-49 Σωχού
76. » » Ασίκης Πέτρος 86ον Τ. Πεζ. 20-7-49 Λαγκαδά
77. » » Αστεριάδης Ηρακλής ΜΑΥ 31-8-47 Χαλκιδικής
78. » » Βάρσος Γεώργιος 552 Τ. Πεζ. 22-9-48 Παπάδων
79. » » Βέρας Βύρων 525 Τ. Πεζ. 22-12-50 Κρούσια όρ.
80. » Μηχαν. Βούτσικας Θεόδωρος 717 Λ. Μηχ. 7-7-49 Αμφιπόλ.
81. Ανθλγος Πεζικού Γάτος Δημήτριος 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.
82. Εφ. Ανθλγος » Γαρουφαλής Ευθύμιος 93ον Τ. Έθν. 13-4-49 Σουφλίου
83. » εξ από Γιαννέλης Αστέριος ΜΕΑ 31-12-48 Χαλκιδικής
84. » Πεζικού Γιαννουλάκης Δημήτριος 518 Τ. Πεζ. 22-12-48 Εδέσσης
85. » » Γούλας Θωμάς 555 Τ. Πεζ. 8-7-49 Δοϊράνης
86. Ανθλγος » Γραικόπουλος Περικλής 86ον Τ. Εθν. 4-11-48 Σιδ/στρου
87. Εφ. Ανθλγος » Γόρδιος Ιωάννης 60ον Τ. Εθν. 29-9-48 Νιγρίτης
88. Ανθλγος » Δασκαλάκης Αντώνιος 59ον Τ. Εθν. 14-10-49 Κιλκίς
89. Εφ. Ανθλγος » Δερμεντζόγλου Ιωάννης 63ον Τ. ΕΘ. 25-2-49 Πάϊκον όρ.
90. » Πεζικού Δημητρακόπουλος Χρήσ. 552 Τ. Πεζ. 7-1-74 Έβρου
91. » » Δημητριάδης Δημήτριος 41ον Ελ. Τ. 17-2-49 Χαλκιδικής
92. » » Δημητριάδης Δημήτριος 207 Τ. Πεζ. 12-12-50 Παπάδων
93. Ανθλγος » Δημητρίου Κων/νος 519 Τ. Πεζ. 6-6-50 Βερροίας
94. Εφ. Ανθλγος » Δούμτσης Μαργαρίτης ΜΑΥ 18-10-47 Ναούσης
95. » » Δραγουμάνος Γρηγόριος 552 Τ. Πεζ. 7-1-47 Έβρου
96. Ανθλγος » Δραγουμάνος Στυλιανός 569 Τ. Πεζ. 20-10-47 Δοϊράνη
97. Εφ. Ανθλγος » Επιτρόπου Νικόλαος 551 Τ. Πεζ. 26-7-47 Τρίγ. Άρδα
98. Ανθλγος Πεζικού Ζακυνθιανάκης Νικόλαος 60ον Τ. Εθν. 17-6-49 Σερρών
99. Εφ. Ανθλγος » Ζαφειρίου Ιωάννης 64ον Τ. Εθν. 25-8-48 Καϊμακτσαλάν
100. Εφ. Ανθλγος » Ζβές Αρίσταρχος 519 Τ. Πεζ. 28-10-47 Ναούσης
101. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Ζημάκης Φωκίων 505 Τ. Πεζ. 9-9-49 Κατερίνης
102. » » Ηλιάδης Ευστράτιος 552 Τ. Πεζ. 30-7-48 Παπάδων
103. Ανθλγος » Θεοδωράκης Εμμανουήλ 592 Τ. Πεζ. 12-3-48 Πιερίας
104. » εξ. απ. Θεοδωριάδης Γεώργιος ΜΕΑ 23-12-48 Κ. Νευροκοπ.
105. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Ιωαννίδης Αθανάσιος 35ον Τ. Εθν. 1-3-48 Ξάνθης
106. Ανθλγος Μηχαν. Ιωαννίδης Θεολόγος 717 Λ. Μηχ. 5-9-48 Έβρου
107. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Ιωαννίδης Ξενοφών 557 Τ. Πεζ. 24-9-48 Παπάδων
108. Ανθλγος » Κακούρης Εμμανουήλ 551 Τ. Πεζ. 12-12-48 Σιδηροκάσ.
109. » » Καλογήρου Ελευθέριος 511 Τ. Πεζ. 10-3-48 Πιερίας
110. » » Κανελλόπουλος ή Κανελλάκης Νικόλαος 514 Τ. Πεζ. 26-7-48 Σκρά
111. » » Καπίρης Κυριάκος 567 Τ. Πεζ 18-4-47 Δοϊράνης
112. » » Καραβάς Κων/νος 622 ΤΑΓΣ 4-7-48 Έβρου
113. » » Καραμπέτσος Γαβριήλ 513 Τ. Πεζ 20-1-48 Τζένας
114. Εφ. Ανθλγος » Καράς ή Καρδάς Γεώργ. 35ον Τ. Εθν. 16-9-48 Ξάνθης
115. Ανθλγος » Καριμαλής Ιωάννης 622 ΤΑΓΣ 10-11-47 –
116. » » Καρποδίνης Πέτρος 559 Τ. Πεζ. 25-8-48 Έβρου
117. Εφ. Ανθλγος » Καρύδης Αθανάσιος 30ον Τ. Εθν. 16-7-49 Βέρμιον όρ.
118. Ανθλγος » Καρύδας Αθανάσιος XI Μεραρχ. 7-5-47 –
119. » » Καραγιαννόπουλος Νικ. 563 Τ. Πεζ. 12-8-47 Σιδηρόκαστ.
120. Ανθλγος » Καρυπίδης Ιωσήφ ΜΑΥ 3-5-47 Δοϊράνης
121. Εφ. Ανθ/τρος Καρυπίδης Κων/νος 551 Τ. Πεζ. 15-8-48 Παπάδων
122. Ανθλγος Πεζικού Κασφίκης Άρης 514 Τ. Πεζ. 6-7-49 Καϊμακτσαλάν
123. Εφ. Ανθλγος » Κατσίδης Αθανάσιος 33ον Τ. Εθν. 26-5-48 Χαλκιδικής
124. » » Κλιτσίδης Πασχάλης 81ον Τ. Εθν. 13-6-48 Σερρών
125. Ανθλγος » Κοεμτζής Σωτήριος 70ον Τ. Εθν. 7-5-48 Κατερίνης
126. Ανθυπομοίρ. Κολέτσος Γεώργιος Υποδ. Χωρ. 13-9-47 Αριδιαία
127. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Κοκκίδης Ιωάννης ΜΑΥ 8-10-47 Ναούσης
128. » » Κουεμτζίδης Γεώργιος 41ον Τ. Εθν. 18-4-48 Χαλκιδικής
129. Ανθλγος » Κουρής Νικόλαος 558 Τ. Πεζ. 21-9-49 Ξάνθης
130. Εφ. Ανθλγος Πυροβ. Κολωνιάρης Γρηγόριος 107 Σ.Π.Π. 13-1-49 Νάουσα
131. » Πεζικού Κουρμουλάκης Νικόλαος 558 Τ. Πεζ. 30-1-49 Σιδηρ/στρον
132. Ανθλγος Μηχαν. Κουτσούκος Διογένης 717 Λ. Μηχ. 22-12-49 Δράμας
133. » Πεζικού Κράλλης Γεώργιος 512 Τ. Πεζ. 30-7-47 Πάϊκον όρος
134. Εφ. Ανθλγος Μηχαν. Κυπαρισιάδης Ιωάννης 717 Λ. Μηχ. 12-2-49 Έβρου
135. » Πεζικού Κυριακίδης Παναγιώτης 25η Ταξιαρχ. 6-6-49 Αττικής
136. Ανθλγος » Κυρίτσης Νέστωρ 521 Τ. Πεζ 26-4-50 Λαγκαδά
137. Εφ. Ανθλγος » Κωνσταντινίδης Σωκράτ. 622 ΤΑΓΣ 11-1-47 Σερρών
138. » » Λαζαρίόης Παύλος 555 Τ. Πεζ. 9-11-48 Σιδ/στρον
139. Ανθλγος » Λαμπρινός Θεοχάρης 505 Τ. Πεζ. 12-12-49 Κρούσια όρ.
140. » » Λάτσης Γεώργιος 556 Τ. Πεζ. 8-10-47 Ξάνθης
141. Εφ. Ανθ/τρος Λεωνιδόπουλος θεόδωρ. 38ον Τ. Εθν. 23-1-49 Αθήναι
142. » Πεζικού Μαγγλής Άγγελος 95ον Τ. Εθν. 21-9-48 Κιλκίς
143. » » Μακρής Ηρακλής 71ον Τ. Εθν. 9-10-48 Λιτόχωρον
144. Ανθλγος » Μακρίδης Ορέστης 558 Τ. Πεζ. 27-12-47 Κομοτινής
145. » » Μαραγκουδάκης Ιωάννης 37η Ταξιαρ. 21-4-47 Δοϊράνης
146. » » Μάρακας Γεώργιος 509 Τ. Πεζ. 29-10-49 Σωχού
147. Εφ. Ανθλγος » Μαριός Δημήτριος ΜΑΥ 26-8-48 Καβάλας
148. » » Μάρτιος Δημήτριος ΜΑΥ 26-7-48 Καβάλας
149. » » Μαύρος Ευστράτιος 41ον Ελ. Τ. 8-2-49 Χαλκιδικής
150. » » Μέγας Ιωάννης 43ον Τ. Εθν. 26-4-48 Εδέσσης
151. Ανθλγος » Μορδάκης Χαρίλαος 38ον Τ. Εθ. 29-7-48 Έβρου
152. Εφ. Ανθλγος » Μουλιόπουλος Κων/νος 93ον Τ. Εθ. 24-5-48 Κομοτινής
153. » » Μπαλόγλου Γεώργιος 518 Τ. Πεζ. 19-1-49 Εδέσσης
154. » » Μπατσίόης Απόσπ. Φωστερ.
27-9-48 Παπάδων
155. Ανθλγος » Μπιζέρας Γεώργιος 62ον Τ. Εθ. 5-5-49 Κρούσια όρ.
156. » » Μπιράκης Ιωάννης 558 Τ. Πεζ. 25-6-48 Μενοίκιον όρ.
157. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Μώρος Ευάγγελος 93ον Τ. Εθ. 16-5-49 Έβρου
158. » » Μωυσίδης Λάζαρος 59ον Τ. Εθ. 28-9-48 Νιγρίτης
159. » » Ξανθόπουλος Κων/νος 63ον Τ. Εθ. 23-6-49 Γουμενίσσης
160. Ανθλγος » Ξυλωμένος Δημήτριος 529 Τ. Πεζ. 29-12-49 Κρούσια όρ.
162. » » Παγώνης Νικόλαος 552 Τ. Πεζ. 26-9-48 Παπάδων
162. » » Παναγιωτάκης Γρηγόρ. 63ον Τ. Εθ. 22-3-48 Γιαννιτσών
163. Εφ. Ανθλγος » Παναγιωτόπουλος Ανδ. 552 Τ. Πεζ. 30-6-47 Δράμας
164. Ανθλγος » Παναγόπουλος Σπυρίόων 569 Τ. Πεζ. 23-9-47 Κιλκίς
165. Εφ. Ανθλγος » Παπαευσταθίου Νικόλ. 518 Τ. Πεζ. 2-2-49 Εδέσσης
166. » » Παπαζαχαριάκης Τηλέμ. 555 Τ. Πεζ. 7-2-49 Κερδύλλια όρ.
167. » » Παπαπαναγιώτου Δημ. 553 Τ. Πεζ. 29-4-47 Κάτω Νευροκόπιον
168. Εφ. Ανθλγος » Παπασπυρόπουλος Ηλ. 554 Τ. Πεζ. 8-5-49 Μπέλες όρ.
169. » » Παπαδόπουλος Ιωάννης 521 Τ. Πεζ. 29-12-49 Χαλκιδικής
170. » » Πάσχος Ηλίας 557 Τ. Πεζ. 26-5-49 Σερρών
171. » » Πέρρος Δημήτριος 563 Τ. Πεζ. 15-7-49 Μπέλες όρ.
172. Ανθλγος » Πετρογιάννης Γεωργ. 557 Τ. Πεζ. 13-5-48 Κομοτινής
173. Εφ. Ανθλγος » Πελειάδης Χριστοφ. 518 Τ. Πεζ. 13-6-47 Βέρμιον όρ.
174. Ανθλγος » Πορτολιός Μάρκος 592 Τ. Πεζ. 31-8-47 Ναούσης
175. » » Ρεγκούκος Σταμάτιος 512 Τ. Πεζ. 25-4-48 Κρούσια όρη
176. » » Σαψανίδης Ευάγγελος 41ον Τ. Εθ. 5-1-48 Χαλκιδικής
177. Εφ. Ανθλγος » Σβάνας Χρήστος 557 Τ. Πεζ. 14-9-48 Λεκάνης
178. » » Σιάμης Κωνσταντίνος 622 ΤΑΓΣ. 1-7-48 Ροδοπόλεως
179. Ανθλγος » Σοβατζής Γεώργιος 556 Τ. Πεζ. 23-8-49 Μπέλες ορ.
180. Εφ. Ανθλγος » Σολωμός Βασίλειος 529 Τ. Πεζ 29-12-49 Κρούσια όρ.
181. » » Σουκαράς Σαράντος 622 ΤΑΓΣ 25-4-48 Δράμας
182. Ανθλγος » Σούλος Θεμιστοκλής 511 Τ. Πεζ. 20-8-48 Μπέλες όρ.
183. » » Σοφουλάκης Εμμαν. 62ον Τ. Εθ. 6-7-49 Κερκίνης
184. Εφ. Ανθλγος » Σταϊκίδης Κωνσταντίνος 559 Τ. Πεζ 15-7-48 Έβρου
185. Εφ. Ανθλγος » Σταματιάδης Νικόλαος 61ον Τ. Εθ. 25-11-48 Σερρών
186. » » Σταματόπουλος Παντ. 44ον Τ. Εθν. 13-1-49 Νάουσα
187. Ανθλγος » Σταυρόπουλος Νικόλ. 551 Τ. Πεζ. 16-11-48 Σιδηρ/στρου
188. » » Στρίγγος Ανδρέας 568 Τ. Πεζ. 26-3-48 Δοϊράνης
189. » » Στεφανόπουλος Σπυρ. 511 Τ. Πεζ. 6-12-47 Σκρά
190. Εφ. Ανθλγος » Τασμαλίδης Νικόλαος 61ον Τ. Εθ. 25-11-48 Σερρών
191. » » Τριανταφυλλίδης Τιμόθ. 514 Τ. Πεζ. 25-9-48 Καϊμακτσαλάν
192. Ανθλγος » Τσακνάκης Αθανάσιος 33ον Τ. Εθ. 9-4-48 Χαλκιδικής
193. Εφ. Ανθλγος » Τσίρλης Θεόδωρος 33ον Τ. Εθν. 21-5-48 Χαλκιδικής
194. » » Φουντουκίδης Ελευθ. 94ον Τ. Εθ. 1-9-48 Σουφλίου
195. Εφ. Ανθ/τρος Φράγκος Κων/νος 39ον Τ. Εθ. 19-6-48 Σουφλίου
196. Ανθλγος Πεζικού Φυλλιρίδης Θεόδωρος 552 Τ. Πεζ 7-1-47 Έβρου
197. » εξ απον. Φωτιάδης Σάββας ΚΜΕΑ 14-7-49 Κιλκίς
198. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Χαϊδευτός Άγγελος 519 Τ. Πεζ 22-12-48 Ναούσης
199. » » Χατζηβασίλης Ιορδ. 44ον Τ. Εθ. 28-7-49 Πιερίας
200. » » Χατζημιχάλης Μιχαήλ 558 Τ. Πεζ. 31-10-48 Μπέλες όρ.
201. » » Χατζηνικολάου Κων. 17ος Λ. Χωρ. 12-2-48 Νιγρίτης
202. » » Χατζηπαπαδόπουλος Σ. ΚΜΕΑ 9-11-48 Λαχανά
203. » » Χατζόπουλος Παναγ. 33ον Έλ. Τ. 29-1-49 Χαλκιδικής
204. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Χιονίδης Ευστάθιος 33ον Τ. Εθ. 29-4-48 Χαλκιδικής
205. » » Χρυσόπουλος Παναγ. ΜΕΑ 4-12-50 Κιλκίς
206. » » Ψυχογυιός Ευάγγελος 551 Τ. Πεζ. 10-8-47 Τρίγ. Άρδα
207. Ανθστης Ιππ. Αρτόπουλος Νικόλαος XI Εφ. Ίλη 17-5-48 Βέρμιον όρ.
208. » Πεζικού Γιάνναρης Νικόλαος 26η Ταξ. 29-6-48 Ξάνθης
209. Εφ. Ανθλγος » Δημητριάδης Βασίλειος ΜΕΑ 27-10-48 Τρίγ. Άρδα
210. » » Δογιάμας Γεώργιος ΜΑΔ 9-5-48 Πάικον όρ.
211. Ανθστης. » Επιτρόπου Δημήτριος 27η Ταξ. 16-2-47 Έβρου
212. Εφ. Ανθλγος Πυρ. Καλογεράκης ή Καλογερίδης Λάμπρος 38ον Τ. Εθ. 4-8-48 Κομοτινής
213. Ανθστης Τεθωρ. Μιχαήλ Γεώργιος XI Σ. Αν. 26-4-47 Ναούσης
214. » Πεζικού Μπαζούλης Άγγελος 512 Τ. Πεζ. 19-6-49 Μπέλες όρ.
215. Εφ. Ανθ. Χωρ. Νεράντζης Θεοχάρης Διμ. Κυνηγός 22-7-48 Νιγρίτης
216. » » Παρίσης Τζώρτζιος » 19-6-48 Σιδ/στρον
217. » Πεζικού Ρεβάς Παναγιώτης 505 Τ. Πεζ. 19-12-50 Ξάνθης
218. » Χωρ. Σαββάκης Διμ. Κυνηγ. 4-6-48 Σερρών
219. » » Σαλπιτάκης Δνσις Χωρ. 19-4-48 Δράμας
220. » Πεζικού Σουλτάκης Σωκράτης 552 Τ. Πεζ. 20-4-48 Δράμας
221. » ΣΤ. Υ. Τσακίρογλου Εύάγγ. 561 Τ. Πεζ. 26-5-47 Σερρών
222. ΔΕΑ Πεζικού Βυθούλκας 558 Τ. Πεζ. 13-4-49 Σερρών
223. » » Καστρινάκης Εμμαν. 554 Τ. Πεζ. 29-9-49 Δράμας
224. » » Λουκαδούνος Γεώργιος 518 Τ. Πεζ. 29-5-48 Καϊμακτσαλάν
225. » » Μοίρας Μιχαήλ 509 Τ. Πεζ. 9-9-49 Παπάδων
226. » » Παπανικολάου Γεώργιος 86ον Τ. Πεζ. 17-8-48 Σιδ/στρον
227. » Μηχ. Πρωτοπαπάς Νικόλαος ΥΠ Μεραρ. 17-5-48 Καβάλας
228. » Υγ. Ρόζας Νικόλαος 555 Τ. Πεζ. 15-4-48 Παπάδων
229. » Πεζικού Σαράφης Ιωάννης 519 Τ. Πεζ. 30-6-48 Αρχάγγελου
230. » » Σέρπανος Ιωάννης 567 Τ. Πεζ. 19-12-50 Σιδ/στρον
231. » » Τσιρόπουλος Δημήτριος 512 Τ. Πεζ 20-7-48 Δοϊράνης
232. » » Χατζησουλτάνογλου Β. 519 Τ. Πεζ. 23-7-48 Σκρα
233. » » Χατζής Ανδρέας 32α Ταξιαρ. 15-9-48 Καϊμακτσαλάν

II. Αγνοούμενοι

(Συλληφθέντες υπό των συμμοριτών και προφανώς εκτελεσθέντες)

Α/Α Βαθμός Όπλον Ονοματεπώνυμον Μονάς Ημερομηνία θανάτου Περιοχή εις ην εφονεύθη
1. Άνχης Πεζικού Κοντώσης Χρήστος 44ον Τ. Έθ. 1 3-1-49 Νάουσα
Άνχης Πεζικού Παπαματθαίου Χρήστος 77ον Έλ. Τ. 15-8-49 Ξάνθης
Λγος Πεζικού Σταματόπουλος Αθαν. 44ον Τ. Έθ. 13-1-49 Νάουσα
Υπλγος Πεζικού Κατσικάκης Δημήτριος 569 Τ. Πεζ. 20-2-47 Κρούσια όρη
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Αηδονόπουλος Αναστ. 59ον Τ. Έθ. 9-11-48 Νιγρίτης
Εφ. Ανθυπίατρος Δημητριάδης Γ. 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Κοτρώτσης Γεώργιος 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Κώστογλου Ιωάννης 86ον Τ. Έθ. 4-11-48 Σιδ/στρον
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Μαραγγιανός Σπυρίδων 77ον Έλ. Τ. 15-8-49 Ξάνθης
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Παπαδάκης Τιμολέων 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Παπαδόπουλος Δημ. 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Ανθλγος Πεζικού Παπαντωνίου Εύρυπ. 569 Τ. Πεζ. 20-2-47 Κρούσια
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Πεγίδης Παναγιώτης Μ.Α.Υ. 28-9-48 Νιγρίτης
14.  Έφ. Ανθυπίατρος  Πετρόπουλος 32α Ταξιαρ. 21-10-47 Έδεσσα
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Πούγγουρας Αλέξ. 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Ανθλγος Πεζικού Τοράκης Αγαμέμνων 558 Τ. Πεζ. 29-6-49 Μπέλες όρ.
ΔΕΑ Πεζικού Παπαδρικόπουλος Χρ. 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.
18. ΔΕΑ Πεζικού Ποντίδης Γεώργιος 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.

 

Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950

Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, Γ’ΣΣ/Α1/31 Δεκ 1949

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εκθέσεως ΙΙ Μεραρχίας                                                               Γ΄ΣΣ (ΑΙ)
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                               ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 18082/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                             Β.Σ.Τ 903 τη 31.ΧΙΙ.49
Σχετική η υπ’ αριθμ. Α.Π 358248/4009/19.12.49 υμετέρα Διαταγή.

 1. Υποβάλλεται Έκθεσις του Σώματος Στρατού σχετικώς με το έργον και την απόδοσιν της ΙΙ Μεραρχίας κατά την περίοδον 19 Σ/βρίου με 24 Δ/βρίου 1949, οπότε η Μεραρχία ευρίσκετο εις την ζώνην του Σ. Στρατού.
 2. Σχετικώς με την υποβληθείσαν εις το ΣΣ έκθεσιν της Μεραρχίας ήτις και υπεβλήθη συγχρόνως απ’ ευθείας υμίν υπό ταύτης , παράβασιν διά την οποίαν ηλέγχθη η Μεραρχία υπό του Σ. Στρατού, αναφέρονται τα κάτωθι:
  α) Η έκθεσις αύτη υπεβλήθη κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π 17197/15.12.49 διαταγής του ΣΣ εκδοθείσης προ της λήψεως της Υμετέρας υπ’ αριθμ. Α.Π 238248/4009/5/19.12.49 διαταγής. Συνέχεια

Έκθεσις καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/3 Νοε 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 14894/7533
Β.Σ.Τ. 903 τη 3.ΧΙ.49

ΘΕΜΑ: Έκθεσις καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /Α1
ΚΟΙΝ: Α1-Α2
ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί της Συμμοριακής καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και των
εκεί διεξαγομένων εκκαθαριστικών ενεργειών
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η συμμοριακή δράσις εν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ από της εμφανίσεώς της παρουσίασε ιδιομορφίαν και εξαιρετικάς δυσχερείας διά την καταπολέμησίν της.
2. Η δύναμις των Κ.Σ. κατά το τέλος του έτους 1946 και καθ’ όλον το 1947 εκυμαίνετο μεταξύ 200-220 αυξηθείσα εις περιόδους τινάς μέχρι και 350 λόγω αφίξεων εκ της περιοχής ΜΠΕΛΛΕΣ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ. Συνέχεια

Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ, Γ’ΣΣ/16 Οκτ 1949

AΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 13938/800
Β.Σ.Τ. 903 τη 16.Χ.49

ΘΕΜΑ: Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ

ΠΡΟΣ: ΙΙ, VIIΙ Μεραρχίας
Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας
Σ.Δ. Θράκης
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Στρατού/Α1
Α1
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, κατά μήκος των ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ συνόρων και εντός ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ εδάφους υπάρχουν συγκεντρώσεις Κ/Σ εκ των τελευταίως καταφυγόντων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ ΜΠΕΛΛΕΣ ΧΑΪΝΤΟΥ και Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ ανερχόμεναι εις 1500 περίπου.
β) Η ανωτέρω δύναμις είναι δυνατόν να ενισχυθή εκ των ευρισκομένων εις αναρρωτήρια, στρατόπεδα κ.λ.π. συμμοριτών βαθμιαίως και μέχρι 1500 το πολύ μετά πάροδον σχετικού χρόνου.
γ) Μεγάλαι δυνάμεις συμμοριτών είναι δυνατόν να διοχετευθώσιν εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ των εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ καταφυγόντων εφ’ όσον γενικωτέρα εξέλιξις του συμμοριακού προβλήματος ήθελε αγάγη εις τοιαύτην απόφασιν.
δ) Βάσει των ανωτέρω δεδομένων οι συμμορίται δύνανταιορμώμενοι εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ αμέσως μεν να επιχειρήσωσι διεισδύσεις ή και διά συγκεντρώσεως των μέσων των να επιζητήσωσι να γίνωσι κύριοι ενός τμήματος παραμεθορίου περιοχής επί σκοπώ εγκαταστάσεως των επ’ αυτής ή επίσης και να ενεργήσωσι κατά κατωκημένων τόπων εγγύς προκαλυπτικής γραμμής. Συνέχεια

check table–Έκθεσις δραστηριότητος ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/1 Νοε 1949

Επείγουσα – Απόρρητος
Γ΄ΣΣ/Α1
Αριθ. Α.Π. 16328/1027
Β.Σ.Τ. 903 τη 1.11.49
Θέμα: Έκθεσις δραστηριότητος Σώματος
Στρατού κατά το τρίμηνον ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949.
ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Στρατού/Α1.
ΚΟΙΝ: Στρατηγόν Δ/τήν Σ. Στρατού.
VΙ-VII Μεραρχίας.
Σ.Δ.Κ.Μ.- Σ.Δ.Θρ.
Βρετ.-Αμερ. Στρατ. Αποστολάς.
Α1-Α2

Έκθεσις
Δραστηριότητος Γ΄ΣΣ κατά το τρίμηνον
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αρχομένου του μηνός Ιουλίου 1949 η κατάστασις εν τη ζώνη ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Δυνάμεις – Κατανομή
Την 1ην Ιουλίου 1949 η δύναμις και η διάταξις των Κ/Σ εν τη περιοχή του ΣΣ ήτο η κάτωθι:
ι. Περιοχή Σ.Δ. Θράκης (μεταξύ ΝΕΣΤΟΥ και ΕΒΡΟΥ ποτ.)
Η δύναμις των Κ/Σ ανήρχετο εις 720 περίπου με την κάτωθι διάταξιν:
-ΕΒΡΟΣ-Βορ. Ανατ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ …………. 160
-Βορ. ΞΑΝΘΗΣ – ΧΑΪΝΤΟΥΣ …………………. 560
Σύνολον ……………. 720 Συνέχεια

Σχέδιο ΕνεργείαςΦθινοπωρινής Περιόδου, Γ’ΣΣ/Α1/6 Σεπ 1949

ΘΕΜΑ: Σχέδιον Ενεργείας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Σώματος Στρατού Γ΄ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ : Δ/τάς: ΙΙ, VII Μεραρχιών ΑΡΙΘ. Α.Α.Π. 11437/
ΣΔΚΜ – Σ.Δ. Θράκης ΒΣΤ 903 τη 6.9.49
ΚΟΙΝ : ΓΕΣ /Α1 ΑΡ. ΑΝΤΙΤ. 6
Δ/τήν 87 Στρατ. Περιοχής
Α1-Α2
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διά την Φθινοπωρινήν Περίοδον
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
1.- ΕΧΘΡΟΣ:
(α) ΔΥΝΑΜΙΣ:
Κατόπιν της εκδιώξεως των Κ/συμμοριτών εκ του ΜΠΕΛΛΕΣ και της εισόδου των (900 περίπου) εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ η δύναμις τούτων εις την περιοχήν του Σώματος Στρατού περιορίσθη εις 1500 περίπου Κ/συμμορίτας οίτινες είναι κατανεμημένοι εις μικράς μάλλον ομάδας ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών με την σοβαροτέραν συγκέντρωσιν αυτών εις την περιοχήν Β.Δ. ΞΑΝΘΗΣ (480 περίπου).
(β) ΠΙΘΑΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΑΙΑΣ (κατά ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) 4-24 Ιουλ 1949, Γ’ΣΣ/25 Ιουλ 1949

Γ΄ΣΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γραφείον ΑΙ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Συνθηματικά : «ΑΙΑΣ»
Διάρκεια : 4-24 Ιουλίου 1949

ΧΑΡΤΑΙ
Ι:50.000 1:100.000
ΒΕΥΗ ΕΔΕΣΣΑ
ΑΡΝΙΣΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΟΡΜΑ ΚΑΒΑΡΝΤΑΤΣΙ
ΑΡΔΕΑ
ΕΔΕΣΣΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ
Εχθρός
1. Εις την περιοχήν ΚΑΪΜΑΚ ΤΣΑΛΑΝ (Ανατολικού και Δυτικού) ευρίσκετο η 24 Κ/Σ Ταξιαρχία συνολικής δυνάμεως 700 περίπου Κ/Σ.
Λεπτομερής σύνθεσις, οπλισμός, διάταξις, οχυρώσεις, ναρκοπέδια κ.λ.π. ως τα συνημμένα παραρτήματα Α.Β. και χάρτης Οχυρώσεων.
2. Κατά των συμμοριακών τούτων δυνάμεων ουδεμία ημετέρα σοβαρά ενέργεια είχεν αναληφθή από του παρελθόντος έτους ότε αι Κ/Σ είχον μεν περιωρισθή μεταξύ ΚΟΖΑΚ – ΣΟΚΟΛ – ΡΑΜΝΟΜΠΟΡΣΚΙ ΡΕΜΜΑ πλην όμως αι κύριαι εγκαταστάσεις και αποθήκαι των είχον παραμείνει άθικτοι, λόγω του ότι ευρίσκοντο εις την μη καταληφθείσαν περιοχήν. Συνέχεια

Έκθεση επί προσβολής ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (19/6/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ8697/1 Ιουλ 1949

Θέμα: Έκθεσις επί προσβολής                                       Υπερεπείγουσα – Απόρρητος
ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ.                                                         Γ΄ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ.                                                               Αριθ. Α.Π. 8697/1027
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2.                                                                 ΒΣΤ 903 τη 1 – 7 – 49

Έκθεσις
Προσβολής Σ. Στηρίγματος
ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ την 19. 6. 49

 1. Γενική κατάστασις προ της ενεργείας
  α) Εχθρός
  Αι εις την περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ Κ/Σ δυνάμεις ήσαν κατατετμημέναι ως εξής:
  ι) Μεταξύ ΡΟΥΠΕΣΚΟ – ΙΣΤΙΜΠΕΗ η 132 Ταξ/χία δυνάμεως περίπου 600 μεθ’ ενός ή δύο ορειβατικών Πυρ/λών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων.
  ιι) Εις Δυτικόν ΜΠΕΛΛΕΣ η 20 Ταξ/χία μετά του Επιτελείου της VI Κ/Σ Μεραρχίας και διάφοροι σχηματισμοί δυνάμεως 500 περίπου μεθ’ ενός ή δύο Πυρ/λων ορειβατικών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ-ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΝΤΑΓ, Γ’ΣΣ/Α1/27 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ                                                  Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ                                                                                ΑΡΙΘ: Α.Π. 7673/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 τη 27/6/1949

Υποβάλλεται εν αντιγράφω Έκθεσις VΙΙ Μεραρχίας Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ – ΝΤΑΓ από 15 – 25/5/49.
ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.
Συν/ρχης – ΑΚΑ΄
Μ. Β.
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΙΑΣ, Γ’ΣΣ’/Α1/24 Ιουν 1949

Θέμα: Επιχείρησις Κ/Τ Υπερεπείγουσα
ΑΙΑΣ Άκρως Απόρρητος
ΠΡΟΣ: ΧΙ Μεραρχίαν/ΑΙ. Γ΄ΣΣ Α1
Αριθ. Α.Π. 8333
ΚΟΙΝ: A1 Αριθ. αντιτ. 4
ΒΣΤ 903 τη 24 – 6 -49
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΑΣ

1: 100. 000 ΚΑΒΑΡΝΤΑΤΣΙ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΕΔΕΣΣΑ
Χάρται:
1: 50. 000 ΒΕΥΗ – ΑΡΝΙΣΣΑ – ΟΡΜΑ -ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΔΕΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. (α) Ως το συννημένον Δελτίον πληροφοριών και χάρτης οχυρώσεων εκ πληροφοριών.
(β) Εντύπωσις: Οι Κ/Σ έχουσι την δυνατότητα να αντιτάξωσι αρκούσαν άμυναν της περιοχής ταύτης και διαδοχικήν μέχρι της οροθετικής γραμμής.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. (α) Η αφαίρεσις της παρά τα σύνορα συμμοριακής βάσεως της περιοχής ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και η ευτυτέρα κάλυψις των Αστικών Κέντρων και των μετόπισθεν της περιοχής ταύτης. Συνέχεια

Σχέδιον ενεργείας κατά ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ,Γ’ΣΣ/Α1/

ΘΕΜΑ: Σχέδιον ενεργείας κατά             ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κ.Σ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ τρατού/Α1                                Γ΄ Σώμα Στρατού/Α1
ΚΟΙΝ: Α1                                                           Αριθ.Α.Π.7652/Φ.766
ΒΣΤ 903 τη 8-ΥΙ-49
Αριθμ. αντιτ. 1

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ Κ/ΤΣΑΛΑΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών και ο συνημμένος χάρτης εχθρικών οργανώσεων.
Οι Κ/Συμμορίται έχουσι την δυνατότητα να αμυνθώσι επί της κατεχομένης υπ’ αυτών τοποθεσίας και ιδίως να αντιτάξωσι διαδοχικήν κατά βάθος άμυναν μέχρι και της οροθετικής γραμμής.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
(α) Η αφαίρεσις μιας συμμοριακής βάσεως παρά τα σύνορα και η ευρυτέρα κάλυψις των Αστικών Κέντρων και μετόπισθεν. Συνέχεια

Αντιμετώπιση κομμουνιστικής προπαγάνδας, Γ’ΣΣ/Α2/29 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ο.Π ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΧΙ, VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                             Γ΄ ΣΣ Α2/ΙΙΙ-Υ.Δ.Ε.Ζ
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                                    Αριθ.Φ.1771/ΙΙ/Ι
Σ.Δ.Κ.Μ. Αρ.Τηλ. 81-007 42-10
Δ.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Δ/σιν Τύπου                                                                 ΒΣΤ 908 29.5.1949
ΓΕΣ / Α1
Α2/ΙΙΙ (Υ.Δ.Π.Ε)

Σχ. 225206/Φ. 4009/Ι/ΑΙ/10.5.1949
203030/Φ. 98903/Δ/ας Τύπου/10.5.49/Δ/γαί ΓΕΣ τρατού
1. Κατ’ αυτάς εις τον τύπον και από ραδιοφώνου ανακοινούνται επανειλημμένως πληροφορίαι και απόψεις επί κομμουνιστικών δήθεν συμφιλιωτικών και ειρηνευτικών προτάσεων. Τας πληροφορίας ταύτας φροντίζουν να διασπείρουν οι ίδιοι ΚΣ, με την διακρίνουσαν αυτούς διαστρεβλωτικήν προπαγανδιστικήν ικανότητα.
2. Είναι προφανές ότι η όλη προσπάθεια των ΚΣ, αποβλέπει εις τον κλονισμόν του ηθικού του Ελλην. Λαού, ως και την διάβρωσιν του επιθετικού πνεύματος του Στρατού.
3. Είναι επίσης γνωστόν ότι ο Κ.Σ. υπό οιανδήποτε μορφήν και αν εμφανίζεται δεν πρόκειτε να παύση το ανατρεπτικόν και προδοτικόν έργον του αν δεν εξουδετερωθή πλήρως και αν δεν υποταγή εις τας νομίμους αρχάς του Κράτους άνωδρων. Συνέχεια

Συμμοριτισμός πόλεων, Γ’ΣΣ/Α1/9 Μαι 1949

ΘΕΜΑ:Συμμοριτισμός πόλεων –                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μετόπισθεν                                                                Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ                                                         Αριθ. Πρωτ.245111
ΒΣΤ 902/9-5-49
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΓΕΣ –
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ
Α.Α. Αντ 8

 1. Εις επανειλημμένας μου διαταγάς καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος σκοπός υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας. Κατά τούτον, παρεμποδίζοντες την ανάληψιν και διατήρησιν της πρωτοβουλίας των ισχυρών παραμεθοριακών συμμοριακών βάσεων και πλήττοντες τας δυνάμεις ταύτας εν περιπτώσει εξόδου των, θα επιζητήσωμεν αρχικώς πάση θυσία την εκκαθάρισιν του εσωτερικού της χώρας, συμφώνως προς τα κοινοποιηθέντα σχέδια. Μεταγενεστέρως θα επιδιώξωμεν την επί των συνόρων συντριβήν του εχθρού.
 2. Βασική προϋπόθεσις διά την επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι εκ παραλλήλου προς την εξόντωσιν του ενόπλου συμμοριτισμού η πλήρης εξάθρωσις και εξουδετέρωσις του αόπλου τοιούτου, όστις με τα πυκνάς συνομωτικάς εστίας εις τα μετόπισθεν υποβοηθεί ποικιλοτρόπως το έργον του ενόπλου συμμοριτισμού και αποτελεί τας βάσεις καθοδηγήσεως, μεταδόσεις εγκύρων πληροφοριών, εφοδιασμού, κατευθύνσεως των σαμποτάζ κ.λ.π Συνέχεια

Έκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ(5/5/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ 7 Μαϊ 1949

Τ.Σ./Γ΄ ΣΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφ. Α1-Α2

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η
Έκθεσις επί της προβολής του Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Την 5-5-49 και ώραν 03:30

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
  α) Εις περιοχήν ανατ. ΜΠΕΛΕΣ μέχρις 30/4/49 υπήρχε μία διμοιρία Κ.Σ δυνάμεως 30 κατέχουσα το οχυρόν ΙΣΤΙΜΠΕΗΚ (175-192)-ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198205).
  β) Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου 1949 αφίχθησαν εις περιοχήν Ανατ. ΜΠΕΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΚΟΡΩΝΑΣ και περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ δυνάμεις εν συνόλω περί τους 1100 συμ/ται μετά 2 πυροβόλων ως ο συνημμένος πίνακας.
  γ) Απασα η ανωτέρω δύναμις ετέλει υπό τας διαταγάς του ΠΕΤΡΗ Διοικητού της VΙ Κ.Σ Μεραρχίας. Τα τμήματα τα προελθόντα εκ ΜΠΕΛΕΣ ως υπολείμματα της 20ης Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΦΟΙΒΟΝ τα δε εξ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, της 132 Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ.
  δ) Το Σ. Στρατού την πληροφορίαν περί κινήσεως των δυνάμεων ΚΟΡΩΝΑΣ και ΔΥΤ. ΜΠΕΛΕΣ προς ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΕΣ, είχεν από 2-5-49 την πρώτην δε πληροφορίαν περί προθέσεως κινήσεως του Τάγματος ΠΟΛΙΤΗ από ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ προς ΜΠΕΛΕΣ την 28-4-49. Η τελευταία αυτή κίνησις πράγματι εγένετο την 30-4-1/5 εγένετο δε γνωστή την 3ην Μαίου. Συνέχεια