Δελτίο πληροφοριών, ΣΔ/2ΕΓ/25 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 24/12/44
μέχρι της 14ης ώρας της 25/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ

1.-    Συν/γμα χωρ/κής: (Δελτίον 24/12/44 ώρα 19.10΄)

Επαναστάται έχουν τεταγμένον πυροβόλον εις ύψωμα ΜΙΣ ΔΟΥΓΚΑΝ (388,1-424,4).

Την 17ην ώραν της 23/12/44 όλμος ήτο τεταγμένος μεταξύ Β.Δ. γωνίας νεκροταφείου και της οδού Μάρκου Μουσούρη επί αντερίσματος (380,4-432).

2.-    Αξ/κός: Παρατήρησις 24/12/44

Εις την ταράτσαν της υψηλοτέρας οικίας παρά το άλσος Παγκρατίου (387-435,5) υπάρχει βαρύ πολυβόλον εν δράσει.

Εις το τηλεφωνικόν κέντρον της οδού Κωλέττη (372,5-454) χθες βράδυ ήσαν 15 περίπου επαναστάται με ένα πολυβόλον. Ούτοι όταν βλέπουν άρμα αποκρύπτονται εις το υπόγειον του κτιρίου.

Όπισθεν Αγ. Σπυρίδωνος Παγκράτι και εις σημείον περίπου (385-436,5) την 16ην ώραν της 24/12/44 ήτο όλμος τεταγμένος. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/23 Δεκ 1944 1800

Εκ: ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

23.12.44  ώρα 1800.

1.     ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ. 11ον Σύνταγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ εγκατεστημένον εις περιοχήν πλησίον ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (3951). 2ος Λόχος 3ου Τάγματος(4) Συντ/τος εις περιοχήν ΗΡΩΟΥ (368447). Αντάρτες του Ορέστη(;2 Μεραρχία) περιοχή (3546). Αναφέρεται την17-12-44 ότι η ΧΙΙΙ Μεραρχία ευρίσκεται εις ΦΙΛΙ (3359). 9ον Σύνταγμα έφθασε εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ την 16-12-44. Περίπου εν Τάγμα εις ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΝ (3648). 2 Τάγματα εις παραλίαν ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ (1149) μέχρι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

2-3 Λόχοι 3ου Συντάγματος εις οδ. Λουΐζης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι) (40054575). Αναφέρεται ότι 5ον Σύνταγμα εις ΚΗΦΙΣΙΑΝ 12-12-44. 34ον Σύνταγμα αναφέρεται εις ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ.

2.     ΕΧΘΡΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 200 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις (370-44476) εκ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ την νύκτα 21-22 Δεκεμβρίου. Αναφέρεται παρουσία 800 ανδρών του ΕΛΑΣ εις ΜΕΓΑΡΑ. Αναφέρεται ότι η περιοχή ΓΟΥΒΑΣ (3842) εξεκενώθη υπό των πολιτών. Μόνον ο ΕΛΑΣ παραμένει. Η δύναμις του ΕΛΑΣ εις ΚΟΚΚΙΝΙΑ (2943) αναφέρεται εις 2.000. Αναφέρεται μεγάλη συγκέντρωσις εις ΜΑΝΔΡΑΝ (1256), ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (4253), ΛΙΟΣΙΑ (3656). Μικραί δυνάμεις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Ν.ΣΤΡΕΦΙ (3845). Η ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (3850) αναφέρεται ως Στρατόπεδον στρατού ΕΛΑΣ. Δυνάμις του ΕΛΑΣ εις ΠΑΓΚΡΑΤΙ (3846) εκτιμάται εις 100. Αναφέρεται ότι η Δύναμις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ εκτιμάται εις 1000-1500 περιλαμβανομένου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Δύναμις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ εκτιμάται εις 2.000 χιλιάδες. Οδός ΒΑΘΥ – ΣΕΠΟΛΙΑ αναφέρεται ως εκκαθαρισθείσα εξαιρέσει μερικών ελασιτών. Παρατηρείται αρέωσις εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ έξωθι περιοχής ΚΥΨΕΛΗΣ. Συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΚΩΛΟΝΟΥ.;εκ Λόφου ΣΚΟΥΖΕ. Αναφέρεται την 22-12-44 ότι 1200-1500 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ εκ ΚΑΛΙΘΕΑΣ και ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ. Αναφέρεται ελάττωσις του ΕΛΑΣ εις ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ (381481) μέχρι τέρμα ΠΑΤΗΣΙΩΝ, (382495). Αναφέρονται 200 άνδρες του ΕΛΑΣ χαμηλού ηθικού εις ΚΟΠΑΝΑ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/23 Δεκ 1944

κ: ΑΡΚΦΟΡΣ

Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

23.12.44 ώρα 1800.

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ. 11ον Σύνταγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ εγκατεστημένον εις περιοχήν πλησίον ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (3951). 2ος Λόχος 3ου Τάγματος(4) Συντ/τος εις περιοχήν ΗΡΩΟΥ (368447). Αντάρτες του Ορέστη(;2 Μεραρχία) περιοχή (3546). Αναφέρεται την17-12-44 ότι η ΧΙΙΙ Μεραρχία ευρίσκεται εις ΦΙΛΙ (3359). 9ον Σύνταγμα έφθασε εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ την 16-12-44. Περίπου εν Τάγμα εις ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΝ (3648). 2 Τάγματα εις παραλίαν ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ (1149) μέχρι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

2-3 Λόχοι 3ου Συντάγματος εις οδ. Λουΐζης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι) (40054575). Αναφέρεται ότι 5ον Σύνταγμα εις ΚΗΦΙΣΙΑΝ 12-12-44. 34ον Σύνταγμα αναφέρεται εις ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/22 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 21/12/44 μέχρι
της 14ης ώρας της 22/12/44.

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ

1.-    Συν/γμα χωρ/κής:

Χθες εις γωνίαν Σαλαμίνος και λεωφ. Κων/πόλεως ευρίσκετο τεταγμένον πυροβόλον καμουφλαρισμένον.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις τους σταύλους περιοχής Κουμάρι μεταξύ γέφυρας Κολοκυνθούς και εργοστάσιον Λαναρά υπάρχουν πυροβόλα, τρακτέρ και πυρομαχικά. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης, ΑΡΚΦΟΡΣ/22 Δεκ 1944

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόροι.                                                                                                    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
22.12.44  ώρα 1900.

1.     Περιοχή Ελλην. Ταξ/χίας. Ουδέν το ανακοινώσιμον.
2.     Περιοχή 23ης Τεθωρακ. Ταξ/χίας. Κατεστράφησαν εχθρικά οδοφράγματα και περισυνελέγησαν νάρκαι εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Έν άρμα εβλάβη υπό νάρκης.
3.     Περιοχή 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων. Πρώτη προσπάθεια εκκενώσεως οχημάτων εκ της προκεχωρημένης Αποθήκης Εφορείας εις ΡΟΥΦ (3444) επιτυχής. Εξεκενώθησαν 47 οχήματα. Επιτυχείς επιχειρήσεις  εκκαθαρίσεως εις περιοχήν Ψυρρή (369447). Επίσης εις ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (3644) εγκαρσίως της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ και εις ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ (363442). Συνελήφθησαν 13 αιχμάλωτοι.
4.     Πυροβολικόν. Εβλήθη αποθήκη πυρομαχικών Συνοικ. Κυπριάδου (38944871) την 22.12.44 ώραν 1615 και εξεράγησαν πολλαί πυρκαϊαί. Όλμοι έβαλον κατά των περιοχών (451456 449458) και Πολυβόλα εις Β. Αμπελοκήπτων (Οδ. Λαμίας – Ριαγκούρ) (401457). Επίσης ανεφέρθη ότι εβλήθησαν Στρατηγείον εις Καισαριανή (403433) και Πεζικόν εις ανοικτόν χώρον Νοτ. Συν. Υμηττού (380403).
5.     Δελτίον Πληροφοριών Μεσημβρίας. Επιχειρήσεις προς κάλυψιν υποχωρήσεως Συνεργείων 342 Πεζικού εκ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (383418) εστέφθησαν υπό επιτυχίας. Ελαφρά αντίστασις. Δεν εσημειώθησαν απώλειαι. Εκκαθάρισις περιοχής Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (3541) εξακολουθεί ικανοποιητικώς. Περιπολία Μηχ/κού προς ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ (343429) Νέα Σφαγεία εύρε το κτίριον κενόν. Επιχειρήσεις υπό της ΜΠΛΟΚΦΟΡΣ προς εκκαθάρισιν περιοχών λιμένος ΒΟΡΕΙΩΣ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ (2941) και ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ (2841) ήρχισαν της 22.12.44 ώραν 0300. Στρατεύματα της 5ης Ινδικής Ταξ/χίας Πεζικού έφθασαν περίπου εις την γραμμήν (277418-285419) Δραπετσώνα κτίριον 131 Ψυγείον (Αγ. Διονυσίου Δραπετσώνα) (289420).

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/19 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον                                                        Σελίς 1

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 18/12/44
μέχρι της 14ης ώρας της 19/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ
1.-    Αρχηγείον Χωρ/κής:

Μεταξύ πυριτιδοποιείου και Περιστερίου και από Πυριτιδοποιείο εις 1500 μέτρα υπάρχει μία αρδευτική δεξαμενή και παραπλεύρως εν δένδρον (μουριά) κάτωθεν της Μουριάς είναι τεταγμένον πυροβόλον βάλλον κατά της πόλεως και καλώς καμουφλαρισμένον. Τούτο ανακαλύπτεται εκ της μεγάλης κινήσεως περί αυτό επαναστατών.

2.-    Τμήμα Μεταγωγών: (Διεβ/σθη εις ΓΕΣ).

Εις περίβολον φυλακών Βουλιαγμένης χθες την 13.30΄ ήσαν τεταγμένα ένα πυροβόλον και δύο όλμοι.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (δελτίον 18/12/44):

Εις την ταράτσαν της 5ορόφου γωνιαίας πολυκατοικίας επί των οδών Σπ. Τρικούπη και Καλλιδρομίου υπάρχει πυροβόλον.

Όλμος βάλλον κατά του κέντρου της πόλεως (περιοχής Παλαιάς Βουλής) είναι τεταγμένος εις την Πλατείαν Ψυρρή παρά τα δερματοπωλεία.

4.-    Ιδιωτική θετική: Εις εργοστάσιον Ναθαναήλ (Στάσις Σωτηριάδου) υπάρχει αντιαεροπορικόν πολυβόλον επίσης και εις το εργοστάσιον Κλωναρίδου.

5.-    Αρχηγείον Χωρ/κής: (Δελτίον 18/12/44)

Επί της γωνίας των οδών Ευρυτανίας – Βαλτετσίου (Αμπελόκηποι) έχουν τάξει δύο βαρέα πολυβόλα.

6.-    Ιδιωτική θετική:Εις αγρόκτημα ολίγον προ του νεκροταφείου Περιστερίου και πέριξ δύο χαρακτηριστικών δένδρων μιας Μουριάς και μιας Λεύκας υπάρχουν δύο πυροβόλα των επαναστατών βάλλοντα κατά της πόλεως.

7.-    Συν/μα Χωρ/κής:Χθες και ώραν 11ην δύο πυροβόλα των 105 ήσαν τεταγμένα εις την αυλήν του Σχολείου Υμηττού κειμένου Α. της πλατείας 200 μέτρα καλυπτόμενα υπό 3 δένδρων, ταύτα χειρίζονται 2 Ιταλοί Αξ/κοί. Έχουν άφθονα πυρομαχικά και έβαλον χθες κατά Γουδί και Κολωνακίου.

8.-    Ιδιωτική θετική:Εντός του Γηροκομείου υπάρχουν όλμοι τεταγμένοι:

Εις την ταράτσαν της πολυκατοικίας παρά την διασταύρωσιν των οδών Κηφισσίας και Ερυθρού Σταυρού υπάρχει πολυβόλον.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                    Σελίς 2

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.-    Περιγραφή Γερμανικής χειροβομβίδος V. 3:

Φέρει ξυλίνην λαβήν και είναι ενισχυμένη με δυναμίτιδα εις μέγεθος 3πλάσιον.

Ενέργεια: Προσδένεται διά δύο σχοινίων εν μονίμως εκ της ξυλίνης λαβής και έτερον εκ της περόνης. Όταν το όχημα πλησιάζη η χειροβομβίς που ευρίσκεται εις το ρείθρον του πεζοδρομίου διά χάρτου σύρεται εις το μέσον του οδοστρώματος διά του εκ της λαβής σχοινίου ενώ συγχρόνως σύρεται το έτερον το εκ της περόνης σχοινίον. Ούτω προκαλείται η διάρρηξίς της και η κατά του οχήματος ενέργειά της.

2.-    Αρχηγείον Χωρ/κής (δελτίον 18/12/44)

Εις την πλατείαν Αγ. Μελετίου και εις αναγκαστικήν συγκέντρωσιν των κατοίκων ο αρχηγός της ΕΠΟΝ κατεφέρθη κατά των Άγγλων και εδήλωσεν ότι ο πόλεμος θα συνεχισθή μέχρι τέλους από οικίας εις οικίαν.

Τας επιχειρήσεις Αττικής διευθύνει ο στρατηγός Μάντακας με Διευθυντήν γραφείου επιχειρήσεων τον Ταγ/χην Παπαδάκην Στυλιανόν.

Εις την οδόν Αναγνωστοπούλου 19-21 διαμένει ο κομμουνιστής ιατρός Ολύμπιος όστις έλεγεν ότι πρέπει ο ΕΛΑΣ να σφάξη όλους τους Αξ/κούς και εθνικιστάς για να ζήση ο άλλος κόσμος.

Εις τας περιφερείας Κηφισσίας, Αμαρουσίου, Καλογρέζης ενεργείται στρατολογία πάντων των δυναμένων να φέρουν όπλα.

Εις τον σταθμόν του Σιδηρ. εις Ν.Ηράκλειον υπάρχει επιστεθμείον των ανταρτών.

Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ ευρίσκεται εις Κολωνόν επί της Ιωαννίνων και έναντι της Λαμπελέτ.

7.-    Ιδιωτική πηγή: Εις περιοχήν Γκύζη λέγουν οι επαναστάται ότι αύριον το απόγευμα αναμένουν γενικώς Αγγλικήν επίθεσιν επειδή ο μήνας έχει 20 και εκπνέει η προθεσμία καταθέσεως των όπλων.-

8.-    Ιδιωτική θετική: Χθες εις περιοχήν Παγκράτι – Καισαριανής συνελήφθησαν 6 Άγγλοι αιχμάλωτοι, σήμερον δε περί τους 10 άπαντες ωδηγήθησαν εις Πολιτοφυλακήν Βύρωνος.-

Εις το τμήμα της οδού Αγορακρίτου (Αγ. Παντελεήμων) μεταξύ των οδών Μιχαήλ Βόδα και Αλκαμένους υπάρχει ταβέρνα όπου καθ’ εκάστην και από ώρας 14-15 γίνεται διανομή νέων διά τους περιφερειακούς τηλεβόας, έναντι τούτου υπάρχει γκαράζ των επαναστατών.

9.-    Ιδιωτική θετική: Εις την οδόν Κασταλίας υπάρχει Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ.

Εις την οδό Σκοπέλου ευρίσκονται τα γραφεία ενός Συν/τος του ΕΛΑΣ και Επιμελητεία.

Εις Παλαιά Σφαγεία ευρίσκεται ο Χρήστος Ζανάπαλης αρχηγός ΚΚΕ περιοχής ως και η σύζυγός του. Δέον να γίνη αιφνηδιαστική έρευνα και να συλληφθούν όλοι οι εντός της οικίας του ευρισκόμενοι.-

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                 Σελίς 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.-    Ιδιωτική πηγή:

Νάρκαι υπάρχουν:

Επί της διασταυρώσεως Αχαρνών – Ηπείρου, και επί της Ηπείρου 4-5 νάρκαι.

Εις το οδόφραγμα Πατησίων – Αγ. Μελετίου.

Εις την περιοχήν μεταξύ Διαβολορεύματος και συνοικ. Ελληνορώσσων (εντεύθεν Ψυχικού), ως και εις τα οδοφράγματα των παρόδων της οδού Κηφισσίας από Επαύλεως Θων μέχρι Γηροκομείου.

Εις τας παρόδους της οδού Πριγκηπίσσης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι).

Επί της διασταυρώσεως Κοδριγκτώνος – Μαυροματαίων διαγωνίως από ταβέρνα Μονμάρτη προς Ι.Δροσοπούλου εν συνόλω έξ (6).

Άνδρου – Ι.Δροσοπούλου εις το κατάστρωμα της οδού 2 νάρκαι.

Εις το οδόφραγμα Λευκάδος – Ιθάκης και οδού Κυψέλης.

Επί της οδού Στουρνάρα 2 νάρκαι.

Εις τας 4 δεξιάς παρόδους της οδού Γκύζη και προς το τέρμα ταύτης οδόφραγμα με νάρκες.

Οδοφράγματα υπάρχουν:

Επί Στουρνάρα διά κατεδαφίσεως κτιρίων Γεν. Ασφαλείας.

Επί Λεωφ. Αλεξάνδρας και εις γωνίαν με Αρμένη – Βραϊλά.

Επί Λεωφ. Αλεξάνδρας και τέρμα Ιπποκράτους.

Εις όλας τας παρόδους της οδού Γκύζη.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την πολυκατοικίαν Παβαδέα γωνία Μαυρομιχάλη και Διδότου εγκατελήφθη σήμερον υπό των επαναστατών ποσότης πυρομαχικών με πιθανώς και νάρκας.

3.-    Δ/νσις Αστυνομίας:

Εις την οδόν Αγ. Κων/τίνου και Μαινάνδρου έχουν κατασκευάσει οδόφραγμα δι’ αχρήστων αυτοκινήτων και έχουν τοποθετήσει νάρκας.

4.-    Αρχηγείον Χωρ/κής:

Νάρκαι υπάρχουν:

Εις την οδόν Κυψέλης παρά τον Αγ. Γεώργιον, οδόν Λασκαράτου (στάσις Σωτηριάδου) έμπροσθεν του Ταχυδρομείου και εντός του οδοφράγματος, Ανδρέου Μεταξά και Πλατείας Εξαρχείων, Ι.Δροσοπούλου και Τήνου.

5.-    Ιδιωτική θετική:

Οδοφράγματα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού και εις την διασταύρωσίν της με την Κηφισσίας και την Λαρίσσης.

6.-    Ιδιωτική θετική:

Δύναμις περιοχής Γηροκομείου 500 επαναστάται εξ Ευβοίας εξ ων πολλοί γενειοφόροι.

Εις την οδόν Κερκύρας υπάρχει δύναμις 100 πολιτοφυλάκων.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                      Σελίς 1

ΤΥΠΟΣ – ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΗΘΙΚΟΝ

1.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την Περιοχήν των πολυκατοικιών του Συνοικισμού Γηροκομείου ο λαός πεινά και ως εκ τούτου δυσανασχετεί ποικιλλοτρόπως. Έχουν επιταχθή όλα τα τρόφιμα των Καταστημάτων, εκ των οποίων όμως ελάχιστα έχουν διανεμηθή εις τον λαόν.

Οι αντάρται της περιοχής αυτής διαιτώνται με κρίθινον άρτον. Διαμαρτύρονται εντόνως διά τα κομμουνιστικά εμβλήματα τα οποία βλέπουν πέριξ των ως και διά τας κομμουνιστικάς επαγγελίας των διαφόρων καθοδηγητών, λέγοντες «ημείς δεν ήλθομεν εδώ διά να πολεμήσωμεν διά την εγκαθίδρυσιν του κομμουνισμού, αλλά διά την δημοκρατίαν. Είμεθα Δημοκράται».

Είναι λίαν καταπεπονημένοι και απογοητευμένοι από την εξέλιξιν της καταστάσεως, διότι ήλπιζον ότι εντός 24ώρου θα κατελάμβανον την Σχολήν Χωροφυλακής.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την περιοχήν Στρέφι ο τηλεβόας μετέδωσε σήμερον την πρωΐαν, ότι όλοι οι κάτοικοι ανεξαρτήτως πολιτικών φρονημάτων ακόμη και οι Αντιδραστικοί πρέπει να προσέλθουν χωρίς κανέναν φόβον εις το δημοτικόν Σχολείον της οδού Πολυβίου διά να συζητήσουν διάφορα θέματα ενδιαφέροντα όλους τους Έλληνας και προπαντός το πως μπορεί να σταματήση η αιματοχυσία.

Εις την αυτήν περιοχήν διάφορα πανώ παριστάνουν οικίας φλεγομένας και αναγράφουν τας λέξεις «Οι απελευθερωταί του Σκόμπυ.» ΕΑΜ 7ος Τομεύς.

3.-    Ιδιωτική μη επιβεβαιωθείσα:

Λέγεται, ότι εις την Περιοχήν Περιστερίου ο Διοικητής του 17ου Τμήματος, η σύζυγός του (έγκυος 7 μηνών) και έτερος Αξ/κός εξετελέσθησαν διά λιθοβολισμού, αφού προηγουμένος εγυμνώθησαν.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                     Σελίς 1

ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:

1.-    Ιδιωτική θετική:

Εκ της πολυκατοικίας Εξαρχείων (Αραχώβης 61) ανεχώρησαν την 21ην ώραν της 17ης/12/44 οι εκ Τριπόλεως αντάρται ανακοινώσαντες ότι εσυνθηκολόγησαν.

Εις περιοχάς Εξαρχείων παρετηρήθη χθες σημαντική ελάττωσις των επαναστατών.

2.-    Αστυνομικός: (εδόθη εις ΓΕΣ)

13η Μεραρχία ΕΛΑΣ την 17ην υπό τον Οπούντιον Ματσούκας Δημ. εκ 1200 ανδρών ηυρίσκετο εις Χασιά.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (Δελτίον 18/12/44)

Έδρα των 3ου και 4ου λόχου περιοχής Αχαρνών εις το δημοτικόν σχολείον γωνία Ταρσού και Αλκαμένους.

Την 5.30΄ ώραν της χθες διήλθον εκ της περιφερείας ΙΕ΄ τμήματος και έκαμψαν την οδόν Ξανθίππης προς Αγ. Μελέτιον περίπου 800 επαναστάται ένοπλοι και συντεταγμένοι, εις εξ αυτών ηρώτησε που ευρισκόμεθα; έτερος είναι μακρυά το Περιστέρι; και έτερος απήντησεν εις ερώτησιν ερχόμεθα εκ Κοκκινιάς.

4.-    Ιδιωτική πηγή:

Δ/σις Τάγματος περιοχής Γκύζη εις την οδόν Γκύζη αρ.30.
5.-    Συν/μα Χωρ/κής:

50 περίπου επαναστάται την 10.20΄ ώραν της σήμερον κατεσκεύαζον οδόφραγμα ή συρματόπλεγμα εις θέσιν 500 μέτρα Ν.Α/κώς κορυφής Αρδυτού.

6.-    Ιδιωτική πηγή:

Την 23.30΄ ώραν της 17/12/44 φάλαγξ εξ 800 ανδρών (έφιπποι ή πεζοί) διήρχοντο την οδόν Αγ. Μελετίου με κατεύθυνσιν την οδόν Λιοσίων.

7.-    Ιδιωτική πηγή:

Επί της Λεωφ. Κηφισσίας και εις την περιοχήν εκκλησίας Αγ. Τριάδος διαμένει εν συνόλω δύναμις 300 επαναστατών άνευ ηθικού ετοίμων να παραδοθούν.

8.-    Αρχηγείον Χωρ/κής: (Δελτίον 18/12/44)

Δυνάμεις μεγάλαι του ΕΛΑΣ περίπου 2000 αφίχθησαν προ 3 ημερών και κατέλυσαν εις Κηφισσίαν, Χαλάνδρι, Αμαρούσιον και Γαλάτσι.

Εις το Δημ. Σχολείον παραπλεύρως εκκλησίας Αγ. Γεώργιος (Κολωνός) στρατωνίζονται πολλοί επαναστάται.

Εις το Μέγαρον Καρέλα γωνία Αιόλου και Πλατείας Δημοπρατηρίου είναι περίπου 100 ελασίται υπό έναν Ανθ/γόν με γυαλιά και πολιτικόν καθοδηγητήν έναν Κορωνάκον.

9.-    Ιδιωτική πηγή:

Εις το τέρμα της οδού Γκύζη και μετά την πλατείαν όλαι αι οικίαι αριστερά μεν του δρόμου, πολιτοφυλακή που κρατά τους ομήρους, δεξιά δε οι στρατωνισμοί.

Την 17/12/44 αφίχθη εις Γκύζη δύναμις 1000 ανδρών. Την ιδίαν ημέραν εις λόφον Σκουζέ κατέφυγε το υπόλοιπον των εκ των 3000 ανδρών ομού, ήτοι 2000 άνδρες.-

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                    Σελίς 1

ΔΙΑΦΟΡΑ

1-     Τμήμα Μεταγωγών:

Εις την περιοχήν πλατείας Βάθης κυκλοφορούν Αξ/κοί του ΕΛΑΣ με άψογον ιδωτικήν περιβολήν ενδεδυμένοι διά να μη διεγείρουν υποψίαν ότι παρακολουθούν θέσεις φιλίων τμημάτων.

2.-    Ιδιωτική πηγή: θετική:

Εις την πολυκατοικίαν Αραχώβης 61 διαμένουν οι Αποστολίδης Δημοσιογράφος του Ριζοσπάστου, οι δύο υιοί του και εις Κίρκος μετά των υιών του πολιτοφυλάκων του ΕΛΑΣ. Άπαντες οι ανωτέρω είναι επικίνδυνοι κομμουνισταί.

Εκ της ιδίας πολυκατοικίας (Αραχώβης 61) απήχθη υπό των επαναστατών η οικογένεια Αντωνοπούλου μεταφερθείσα εις Γκύζη.

Μαυρομιχάλη 25 είναι η κατοικία του Δημητρίου Δελεζάκου πολιτικού καθοδηγητού περιοχής Γκύζη.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (δελτίον 18/12/44)

Από αξιόπιστον πηγήν γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ είναι εις την πλατείαν Κολωνού κάτωθι λόφου Σκουζέ και επί της εκεί μεγαλυτέρας οικίας.

Β. Στρατηγείον του ΕΛΑΣ περιοχών Κυψέλης – Γκύζη – Πολυγώνου – Εξαρχείων εις Ίλιον Τρωάς (Κυψέλη) επί των οδών Σπετσών και Κερκύρας όπου κρατούνται πολλοί αιχμάλωτοι εθνικισταί.

Φρουραρχείον Κυψέλης του ΕΛΑΣ εις το τέρμα της οδού Κυψέλης παρά την πλατείαν.

Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ περιοχής Αχαρνών εις το Γυμνάσιον γωνία Αχαρνών και Χέϋδεν.

Εις θέσιν Πετρούπολις παρά τα Ν.Λιόσια έχουν φέρει αστυνομικούς και Αξ/κούς χωρ/κής. Εις Ν.Λιόσια μετέφερον τον Αστυνόμον Ευαγγελόπουλον, έναν υπαρχιφύλακα, δύο αστυφύλακας και προ 15νθημέρου 50-55 Αξ/κούς Χωρ/κής και Χωροφύλακας. Από όλους τούτους αφήρεσαν τον ρουχισμόν και τους ωδήγησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.

Από δυσηρεστημένον ελασίτην παρεσχέθη η πληροφορία ότι οι Ζεύγος, Σάντος, Πορφυρογένης, Χατζημιχάλης, Μάντακας και οι περί αυτούς συσκέπτονται καθημερινώς περί την 19ην ώραν εις τινα οικίαν της οδού Αγίας Ζώνης (Κυψέλη) συνεγείροντες προς τούτο τα εις την περιοχήν εκεί τμήματα των επαναστατών.

Κατά βασίμους πληροφορίας εις ονόματι Μιχαλόπουλος διατηρών το εστιατόριον Τιτάνια (γωνία Σατωβριάνδου και Ίωνος) υποστάς δυναμιτιστικήν απόπειραν κατά του εστιατορίου του κατόρθωσε να πλησιάση τον Λοχαγόν Γερμανόν διευθύνοντα τας επιχειρήσεις και μάλιστα να του παραθέση χθες την μεσημβρίαν γεύμα εις το μπαρ (τέρμα της οδού Ίωνος και ολίγον προς της διασταυρώσεώς της με την Βερανζέρου. Εμεσολάβησε προς τούτο μία γυνή εργαζομένη εις το μπαρ τούτο.

Εκ του συνοικισμού Περιστερίου απήχθησαν προς άγνωστον μέρος άπαντες οι επιστήμονες.

4.-    Ιδιωτική θετική:

Επί της οδού Καπνοκοπτηρίου μεταξύ Αβέρωφ και Στουρνάρα λειτουργεί ασύρματος των επαναστατών με κεραίαν και ηλεκτρικήν γεννήτριαν.

5.-    Ιδιωτική θετική:

6 Αξ/κοί χωρ/κής διαμένοντες εις Δημοτικόν Νοσοκομείον Πατησίων ευρέθησαν νεκροί με κεκομένα τα άνω και κάτω άκρα παρά τον Άγιον Ανδρέαν (Εργοστάσιον Ναθαναήλ). Εξ ενός πτώματος Συν/ρχου Χωρ/κής είχον αφαιρέσει την γλώσσαν διά λαβίδος. Επίσης έτερος Ανθ/στής χωρ/κής ευρέθη φονευμένος όπισθεν νεκροταφείου Πατησίων.

Την 16/12/44 αυτοκίνητον αφιχθέν εις Αθήνας εξ Ωρωπού μεταξύ των επιβατών του έφερε και 2 Άγγλους στρατιώτας τυφλωθέν τας παρά των επαναστατών αφού τους αφήρεσαν τον οπλισμόν και τας χλαίνας των.

Δελτίο πληροφοριών, 19 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΡΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ταγ/ρχου Χωρ/κής Χερουβειμίδη Βασιλείου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΑΡΚΩΝ
Ι.-    Εις την οδόν Κοδριγκτώνος – Ιωάννου Δροσοπούλου και Μαυροματαίων 7 νάρκαι.-
ΙΙ.-   Ιωάννου Δροσοπούλου – Άνδρου και Τήνου τριπλή γωνία νάρκαι ακριβώς  όπου 4 σπίται κατεδιαφισμένα.-
ΙΙΙ.- Οδός Κυψέλης (Αγ. Γεώργιος) νάρκαι καμουφλαρισμέναι.
IV.- Πατησίων και Αγίου Μελετίου ήτοι στάσις Λεβίδου και ακριβώς προ του καταφυγίου πεζών, νάρκαι.-
V.-   Οδός Λασκαράτου – Στάσις Σωτηριάδου – έμπροσθεν Ταχυδρομείου εντός του οδοφράγματος καμουφλαρισμέναι νάρκαι.
VI.- Ανδρέου Μεταξά και Εξάρχεια – πλησίον Πλατείας νάρκαι.-

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Ι.-    ΙΣΤ΄ Αστυνομικόν Τμήμα οδός Μυστριώτου 8. Ηγείται  ο καπετάν Γιώργης Πετσάλης, υπάλληλος Εριουργίας και κάτοικος οδού Αχαρνών με 25 Αστυφύλακας και 20 πολίτας.-
ΙΙ.-   Πατησίων 314 έναντι Κλωναρίδου Κέντρου ΕΑΜ Πολίται 15 με επικεφαλής τον Κ.Μηλλιαράκην, Φαίδωνα Στρατηγάκην και τον αδελφόν του. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/19 Δεκ 1944

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 19-12-44

1)     Αδελφός αξ/κού της Αστυνομίας φοιτητής συλληφθείς την 4-12-44 εις την οικίαν του περιοχής Νεαπόλεως υπό ενόπλων του ΕΛΑΣ ωδηγήθη εις το Στρατηγείον ΕΛΑΣ Γκύζη όπου και εκρατήθη μέχρι της 7-12-44. Εισήχθη εις δίκην επειδή έχει αδελφόν Αξιωματικόν της Αστυνομίας και εσώθη από την εκτέλεσιν ως εκ θαύματος. Το δικαστήριον απετέλουν 5 φοιτηταί γνωστοί του κατ’ όψιν. Μετ’ αυτού συνελήφθησαν και 9 έτεροι ιδιώται. Εκ τούτων διεσώθησαν ο αναφερομένος αδελφός του Αξιωματικού της Αστυνομίας και εις έτερος. Οι υπόλοιποι 8 μεταξύ των οποίων και ο Δημοσιογράφος Γ.Ζαχόπουλος ωδηγήθησαν εις Τουρκοβούνια όπου αφού απεγυμνώθησαν εξετελέσθησαν υπό Αθιγγάνων τους οποίους οι αναρχικοί χρησιμοποιούν ως εκτελεστάς. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/18 Δεκ 1944 1800

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  18.12.44  ώρα 1800.

1.     Περιοχή 3ης Ελλην. Ταξ/χίας. Επιτυχής επίθεσις εξαπελύθη προς βοήθειαν της φρουράς ΑΒΕΡΩΦ την 18.12.44 ώραν 1330 υπό ενός Λόχου της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας μετά 2 ουλαμών αρμάτων, υποστηρίζοντα τούτον. Οι έγκλειστοι μετεφέρθησαν εις στρατώνα 23ης Τεθωρακισμένης Ταξ/χίας Παραπήγματα (394447). Τα στρατεύματά μας ήρχισαν να αποσύρωνται την 1700 ώραν. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/18 Δεκ 1944

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ             Αθήναι τη 18 Δ/μβρίου 1944
Τμήμα Εμπιστευτικόν                                          ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αριθμ. Πρωτ. 6886 Φ.26/95

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(Διεύθυνσιν Αστυν. Πόλεων)
ΕΝΤΑΥΘΑ

Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν Υμίν ότι καθ’ ας έσχομεν πληροφορίας το ΚΚΕ καταρτίζει μυστικάς ομάδας, αίτινες μετά την  κατάπαυσιν της ενόπλου στάσεως έχουσιν εντολήν να προβαίνωσιν εις δολοφονίας Αστυνομικών και Αξιωματικών του Στρατεύματος.-

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τ.Υ.

ΑΓΓ.Μ.ΕΒΕΡΤ
Αστυνομ. Δ/ντής Β΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ (Υ.Τ.Α.)
1)  ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
2)  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
και 3) ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/17 Δεκ 1944 1800

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρου.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  17.12.44  ώρα 1800.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ήσυχος. Μικρά δράσιν όλμων και πολυβόλων αμφοτέρωθεν.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Περιοχή 2ας Ταξ/χίας Αεραγη-μάτων. Ο εχθρός έβαλε δι’ όλμων την Χωροφυλακήν εις ΣΧΟΛΕΙΟΝ Χωρ/κής Γουδί (412457). Τεθωρακισμένη αναγνωριστική περιπολία εις περιοχήν (4345) συνήντησε νάρκας. Αναμένονται πληροφορίαι.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Ημέτεροι όλμοι έβαλον κατά Αποθήκης Τροφίμων (329426) και κατά θέσεων εχθρικών όλμων Μοσχάτου (329426) Βορ. παρυφής Νεκροταφείου (381431) ως επίσης κατά θέσεως πολυβόλου Γέφ. Ιλισσού (παρά Φίξ) (373432). Κίνησις εις ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ απαγορεύεται υπό Τάγματος Αεραγημάτων μέχρι νεωτέρας διαταγής. Εβλήθησαν πολλαί εχθρικαί θέσεις εις ΑΘΗΝΑΣ Αθηνάς -Ερμού (37074454). Ιδιωτική πηγή αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ υπονομεύει οδόν ΜΠΕΝΑΚΗ εις Λένορμαν (363456) και Κων/πόλεως (364457). Περιοχή 23ης Τεθωρακ. Ταξ/χίας. Ιδιώτης αναφέρει παρουσίαν 2 πυροβόλων εις κοιμητήριον ΑΪ ΒΑΣΣΕΙΛΙΟΣ Περιστέρι (337493) και 2 πυροβόλα πλησίον ΑΪ ΤΡΙΑΔΟΣ εις Νοτ. Παρυφή Περιστέρι (343477). Συνέχεια

Απόσπασμα εφ. Η ΕΛΛΑΣ, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/17 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ κατωτέρω αποσπάσματα εκ της επισήμως εκδιδομένης Εφημερίδος «Η ΕΛΛΑΣ».-

Σ.Δ. τη 17η Δεκεμβρίου 1944
Ο

Τ α ξ ί α ρ χ ο ς
Διά την ακρίβειαν                         ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Το                                                             Συντ/ρχης Πεζικ.
ΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.

—————————————- Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΕΓ/17 Δεκ 1944 1430

Γενικόν Επιτελείον Στρατού

Γραφείον ΙΙ                                              Πληροφορίαι 17-12-44 Ώρα 1430

Χθες εις την οδόν Ευθανασίας και Καβάλλας ψηλή πολυκατοικία, είχε τοποθετηθή επί της ταράτσας όλμος.

Εις την πλατ. Προφήτου Δανιήλ κάθε απόγευμα και περί την 5ην ώραν οι εαμίται εκτελούν συγκεντρώσεις και εκφωνούν λόγους.

Εις την οδόν Λένορμαν και Κωνσταντινουπόλεως έχει εκτροχιασθή το τραμ και έχει τοποθετηθή ως οδόφραγμα και έχουν τοποθετηθή αντιαρματικοί πάσαλοι.

Εις Βερανζέρου 26 το οίκημα κατέχεται υπό ελασιτών ελθόντων εκ Σπάρτης. Ωσαύτως το οίκημα της πλ. Κάνιγκος (Χαλκοκονδύλη 2).

Λέγεται ότι έχουν αφιχθή τμήματα του 11ου Τριπόλεως των οποίων ηγείται ο Αντ/ρχης Πεζ. Παρασκευόπουλος Γεώργιος. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/16 Δεκ 1944 2000

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρου.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  16.12.44  ώρα 2000.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ήσυχος εξαιρέσει μερικών πυρών όλμων και οβίδων.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Κατάστασις αμετάβλητος. Περιοχή Στρατηγείου Ταξ/χίας εβλήθη δι’ όλμων εκ (445465). Άρματα μετά πεζικού εξεκαθάρισαν εχθρικήν αντίστασιν εις Συνοικ. Συγγρού (396436) και μεταξύ Τουρκοβουνίων και Λεωφόρου Κηφισσίας (407467).

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αξ/κός Σύνδεσμος αστυνομίας αναφέρει ότι Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ εις περιοχή Τριών Γεφυρών Εργοστάσια Χημικών Προϊόντων-Οίνων κ.λ.π. κτιρίου 157 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ επίσης 211 και 159 χρησιμοποιείται διά στέγασιν εξεχόντων πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών. Γνωρίζεται ότι έν α/αεροπορικόν πυροβόλον καλύπτει τα εν λόγω κτίρια. 2 πολυβόλα αναφέρονται εις διασταύρωσιν οδών ΣΥΓΓΡΟΥ και ΒΟΥΡΒΑΧΙ (374435). Αναφέρονται νάρκαι εις καμπήν οδού ΜΑΥΡΟΜΑΤΕΩΝ (378465). 2 νάρκαι είναι κεκαλυμμέναι με λίθους και άμμον εις πεζοδρόμιον 2 και 4 οδού ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ (381468) επίσης κάτωθεν οδοφράγματος εις διασταύρωσιν οδών ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ και ΖΑΪΜΗ (378456). 23η Τεθωρακ. Ταξ/χία αναφέρει ότι διμοιρία 11 KRRC εβλήθη υπό πυροβόλων των 75 χιλστ εις γέφυραν FIX(Νοτίως) (367428). Τα συνεργεία της Ταξ/χίας εβλήθησαν επίσης διά οβίδων και όλμων. Ιδιώτης αναφέρει επικείμενην επίθεσιν εις την περιοχήν αυτήν. Εχθρικά πολυβόλα έβαλον κατά κτιρίων ΖΑΠΕΙΟΥ εξ Αρδηττού (380437). Του 40ου Συντ/τος Άρματα αντεκατέστησαν τους 2 ΚΙΓΚΣ εις περιοχήν στρατώνων παραπηγμάτων πεζικού (395448). Παρατηρήθησαν βολαί όλμων εκ ΒΟΡΕΙΟΥ πλευράς ΛΟΦΟΥ ΣΤΡΕΦΙ. Η περιοχή επολυβολήθη υπό της ΡΑΦ την 1520 ώραν. Παρετηρήθησαν εχθρικά οχήματα εισερχόμενα εις μέγα εργοστάσιον (3174730). Ιδιώτης αναφέρει παρουσίαν 10 ανδρών του εχθρού εις παραπλεύρως  κτίριον Αρχή Λεωφόρου Συγγρού του αρ.168 βάλοντας κατά διερχομένων οχημάτων. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χία Αεραγημάτων αναφέρει παρουσίαν ναρκών ΤΕΛΛΕΡ εις  Γωνία οδού Πειραιώς – Σοφοκλέους (368451) και μικρόν οδόφραγμα εις Περ. Κεραμεικού (359445). Εβλήθη στόχος  υπό του πυρ/κού διά Γ΄Λόχον επιτυχώς. Εχθρικαί απώλειαι 8 νεκροί 10 τραυματίαι. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και άλλα μετακομίζουν άλευρον εξ υποστέγων Νο 6 περιοχή Μοσχάτου (328424). Ιδιώτης αναφέρει Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εις Τρεις Ιεράρχας (Κατ. Πετράλωνα) (358439). 5ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι περιοχή εκκαθαρισθείσα την 15.12.44 ανεκατελήφθη υπό του εχθρού. Εισιγήθη υπό  τεθωρακ. αυτοκιν. πολυβόλον περιοχ. Μακρυγιάννη (37504351). 2 Λιποτάκται του ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι αναμένεται την νύκτα δύναμις εκ 2000 έως 3600 να επιτεθή κατά του κτιρίου 87 Συν/μα Χωρ/κής. Στρατηγείον Τάγματος εβλήθη δι’ οβίδων. Πολλαί εχθρικαί απώλειαι. ΄Ολμοι έβαλον κατά στόχου εις Περιοχ. Νεκροταφείου (38004325). 6ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι άρμα κατέστρεψε οδόφραγμα εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Προσπάθεια του ΕΛΑΣ ίνα ανατινάξη κινηματογράφον μεταξύ των Ξενοδοχείων ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ και ΠΑΝΘΕΟΝ εις Πλατείαν ΟΜΟΝΟΙΑΣ απέτυχε. Το πυροδοτικόν σχοινίον δεν ελειτούργησε. Τα εκκρηκτικά ευρέθησαν και περισυνελέγησαν. 2 άνδρες ελλείπουν  εκ θέσεως εις κινηματογράφον. Υπονομευταί του ΕΛΑΣ ανετίναξαν οδόν εις περιοχή Πλάκας (37234420). Συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις περιοχή Αγ. Γεωργίου Καρύτση (Εδουάρδου Λω) (37654460). Είς Λόχος εξεκαθάρισε περιοχήν ΝΟΤΙΩΣ του 146 Βαρβάκειον εις ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. Δεν υπέστη απωλείας. 7 ύποπτοι κρατούνται. 64η Πυροβολαρχία ΑΒΕΡΩΦ αναφέρει βολάς δι’ όλμων επί και πέριξ της φυλακής. Εις εχθρικάς χείρας ΠΕΪ ΜΠΟΥΚ υπ’ αρ. 4698217 Σκαπανέως ΣΚΟΛΙΚ Ε. δύο αντίγραφα. Εχρησιμοποιήθη κανονικόν φυσίγγιον 303 αφού κατεσκευάσθησαν επ’ αυτού 4 οπαί. Είς εχθρός επληγώθη υπό του εν λόγω φυσιγγίου. Το ήμισυ του προσώπου του απεσπάθη. Ιδιώτης αναφέρει πυροβόλον πλησίον εκκλησίας περιοχή Δουργούτη (378423). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/15 Δεκ 1944 1700

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  15.12.44  ώρα 1700.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός περισσότερον επιθετικός πέριξ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Σημαντικώς ολιγώτερον μαχητικός εις περιφέρειαν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αναφ. Δελτίον Πληροφοριών 15.12.44 ώρα 1100. Εις οικίαν του ΕΛΑΣ καταληφθείσαν υπό της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας ανεκαλύφθησαν μεγάλαι ποσότητες εκκρηκτικών, πυρομαχικών και όπλων. Συνέχεια