Χρησιμοποιήση δυνάμεων καταδρομών στην επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ, Α’ΣΣ/13 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
εδακτυλογραφήθη υπό
Ανθλγού Δ.Ι.Χ.ΟΙΔΑ
Α΄ΣΣ/Α1
αριθ.Φ.3/1Α/4
ΒΣΤ 902 τη 13-4-48
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α΄ Υπαρχηγόν
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ

ΘΕΜΑ: Πρότασις χρησιμοποιήσεως των δυνάμεων καταδρομών κατά την επιχείρησιν “ΧΑΡΑΥΓΗ”

  1. Κατά τελευταίας ασφαλείς πληροφορίας τα συμμοριακά συγκροτήματα ΑΓΡΑΦΩΝ και ΟΘΡΥΟΣ συνεκεντρώθησαν εις την περιοχήν ΒΟΡΕΙΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (περιοχαί ΡΕΝΤΙΝΑΣ -ΦΟΥΡΝΑ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΜΟΛΟΧΑΣ) η δύναμίς των ανέρχεται εις 1800 περίπου.
  2. Εξεδηλώθη τας τελευταίας ημέρας προσπάθεια των αρχηγείων Δ.Στερεάς και Φ/Φ όπως διαφύγωσιν προς Β. και ΒΔ διά των διαβάσεων δυτικώς και ανατολικώς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ήτις προσπάθεια απέτυχεν.
  3. Σημειούνται οπωσδήποτε επίμονοι κινήσεις διαφόρων τμημάτων των ως άνω αρχηγείων προς την κατεύθυνσιν των ως άνω διαβιβάσεων. Συμμορία Διαμαντή πειράται ήδη να διαφύγη διαβάσεων ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ. Συνέχεια
Advertisements