check tables –Συνοπτική κατάσταση συμμοριών Β΄ΣΣ/ 12 Μαρ 1947

Β΄ΣΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Συμμοριών περιοχής Β΄ΣΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
Α. Ανώτερον Αρχηγείον Κεν. και Δ. Μακεδονίας (Επιτελείον) ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ (ΚΙΚΙΤΣΑΣ) 25 Εις την δικαιοδοσίαν του Αρχηγείου τούτου προσετέθησαν και αι περιοχαί ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ. Τα παλαιά τμήματα ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ διετέθησαν εις ΑΡΧΗΓΕΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΗΛΙΟΥ -ΚΟΖΑΚΑ.  Τα δε Τμήματα ΟΛΥΜΠΟΥ εις Αρχηγεία ΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΗΛΙΟΥ- ΚΟΖΑΚΑ.

Αντί αυτών εγκατεστάθησαν τα ήδη αναφερόμενα κατωτέρω τμήματα

Υπαγόμενα εις τούτο Αρχηγεία Περιφερείας
1. Αρχηγείον ΧΑΣΙΩΝ (Επιτελείον) ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (Σ.7364) ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΡΩΣΣΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 25 Προτίθεται να μετασταθμεύσουν πρός Δυσμάς.
Υφιστάμενα υπό τούτου τμήματα
Χ Τάγμα ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) ΚΑΤΣΩΝΗΣ 350
ΙΙΙ Τάγμα ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ

(Σ.7364)

ΕΥΣΤΡ. ΚΕΝΤΡΟΣ 413
ΙΧ Τάγμα ΑΝΕΡΑΚΙ (Σ.6273) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 350
Ομάς Εφίππων ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (Σ.9994) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΣ

40
2. Αρχηγείον ΒΕΝΖΙΩΝ ΣΑΡΑΚΙΝΑ  (Σ.7384) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 60

1213

Υφιστάμενα τούτου τμήματα
Ιον Συγκρότημα Περιοχή ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ ΜΟΥΡΙΚΗ (Σ. 6538)

ΝΑΜΑΤΑ (Ν.6628)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ 90-100

1313

Μετεκινήθη πρός άγνωστον κατεύθυνσιν
2ον Συγκρότημα Περιοχή ΒΟΥΡΙΝΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΡΟΥ- ΠΟΝΤΙΝΗ (Σ.7789) ΧΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ) 80-100
3. Αρχηγείον ΒΟΪΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Σ.3999) ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΙΑΚΟΣ) 50-60
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΑΗΔΟΝΙΑ (Σ.4704) Β.ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ 120-200
Ι. Συγκρότημα ΡΟΔΙΑ (Σ.4899) (ΓΚΙΚΑΣ) 150-200
ΙΙ. Συγκρότημα ΑΝΑΒΡΙΤΑ (Σ.4290) (ΒΙΔΡΑΣ) 120-200
ΙV. Συγκρότημα ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690) ΚΩΝ. ΡΑΦΤΗΣ

ΝΕΜΕΡΙΣΙΚΑΣ

125 Εκ της περιφερείας Ηπείρου
4. Αρχηγείον ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥ-ΤΟΝ (Ν. 3524) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 50-60 Πληροφορίαι φέρουσι αντικατάστασιν τμημάτων ΓΡΑΜΜΟΥ διά των του ΒΟΪΟΥ
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (Ν.3511) και Δυτικότερον ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 120-200
ΙΙ. Συγκρότημα ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ (Ν.1932) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 120-200
5. Αρχηγείον ΒΙΤΣΙ (Νοφικόν) Περιοχή ΡΑΔΟΣΙ (Ν.7155) ΜΠΕΖΕΣΤΙΑ-ΚΟΣ (ΓΑΛΑΝΗΣ) 50-60 Μετεκινήθη εις ΡΑΔΟΣΙ εκ περιοχής ΒΑΨΩΡΙ λόγω γενομένων επιχειρήσεων υπό ημετέρων τμημάτων.
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5164) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΟΛΙΔΗΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) 120-200 Δρα εις περιοχήν ΒΙΓΛΑΣ
ΙΙ. Συγκρότημα ΠΕΙΚΟΠΗ

(Σ.5950)

ΠΑΝΤ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ 120-200 Δρα εις περιοχήν ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΙΙΙ. Συγκρότημα ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΝ

(Ν.5141)

ΚΑΛΚΟΣ εκ ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ 120-200 Δρα εις περιοχήν ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
ΙV.Συγκρότημα Περιοχήν (Ν.7256) ΑΛΕΞΑΝΔ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 120-200 Δρα εις περιοχήν ΡΑΝΤΟΣΙ
6. Αρχηγείον ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΑ (Ο.0351) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (ΜΑΥΡΟΣ) 60 Εις τον Τομέα Γ’ΣΣ Κατόπιν επιχειρήσεων υπό τμημάτων Γ’ΣΣ εις την περιοχήν ΒΕΡΜΙΟΥ αι συμμορίαι κατήλθον πρός Νότον
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Ο.0654) ΧΑΡ. ΠΑΛΑΜΑΣ (ΛΑΜΠΗΣ) 80-100
ΙΙ. Συγκρότημα ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΙΣ (Ο.0851) ΣΠΥΡΟΣ 80-100
7. Αρχηγείον ΚΑΪΜΑΚΤΣΑ-ΛΑΝ ΚΟΡΥΦΗ (Ο.0382) ΟΡΕΣΤΗΣ 80-100 Εις τον Τομέα Γ’ΣΣ
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΣΑΡΑΚΙΝΗ (Ο.0780) Άγνωστος 80-100
ΙΙ. Συγκρότημα ΚΕΡΑΣΙΕΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

(Ο.0876)

Άγνωστος 80-100
8. Αρχηγείον ΠΙΕΡΡΙΩΝ ΜΗΛΙΑ (Ο.3504) ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ 60 Εις το Αρχηγείον τούτο προσετέθη και ο έλεγχος της περιοχής ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Υφιστάμενα τούτου τμήματα εις περιοχήν Β΄ΣΣ
Ι. Συγκρότημα ΜΕΤΑΞΑΣ (Τ.0188) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ (ΦΛΟΓΑΣ) 80-100
ΙΙ. Συγκρότημα ΠΑΛΗΟΓΡΑ-ΤΣΑΝΟ (Ο.1102) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΙΕΡΑΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 80-100
ΙΙΙ. Συγκρότημα ΚΑΡΥΑ (Τ.3774) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 400
Β. Ανώτερον Αρχηγείον ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Επιτελείον) ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7400) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΣ 70
Υπαγόμενα εις τούτο Αρχηγεία Περιφερείας
Ι. Αρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (Σ.5738) ΓΕΩΡ. ΒΟΓΙΑΣ

ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ

Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Τάγμα ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 200 ‘Ελαβεν μέρος εις την επίθεσιν ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ έσχεν αρκετούς νεκρούς και τραυματίας
ΙΙ. Τάγμα ΚΑΤΩ ΠΕΡΛΙΑΓΚΟ (Σ.6040) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ 300 Ανεχώρησε την 7-3-47 πρός άγνωστον κατεύ-θυνσιν πιθανώς πρός ΑΓΡΑΦΑ. Αναζηού-νται πληροφορίαι υπό της ΙΧ Μεραρχίας.
ΙΙΙ. Συγκρότημα ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

(Σ.6433)

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

120 Δρα ιππαστή και Ανατολικώς ΚΟΖΑΚΑ
2. Αρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ(Χ. 995) ΓΥΔΕΩΝ ΛΟΥΛΕΣ 100-120
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Τάγμα ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Υ.1074) ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΣ εκ ΔΕΡΕΛΙ 300 Περιοχή Α΄ΣΣ
ΙΙ. Τάγμα ΜΟΛΟΧΑ (Χ.8586) ΒΑΣ. ΜΠΟΤΣΗΣ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΗΛ. ΑΛΕΥΡΑΣ

300 Συμπτύσεται εξ Ανατολών πρός Β.Δ.
ΙΙΙ. Τάγμα ΜΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 300
ΙV.Τάγμα (έμπεδα) ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7688) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΒΤΑΝΤΑΣ

150 Φέρεται κινηθέν πρός Β. και Β.Δ.
V.Τάγμα ΚΕΡΑΣΙΑ

(Σ.7007)

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 500 Αφίχθη τελευταίως εκ περιοχής ΧΑΣΙΩΝ. Πιθανώς το 3 Τάγμα εκ ΧΑΣΙΩΝ Διετάχθη ΙΧ εξακριβώση πληροφορίας
ΥΙ. Τάγμα ΑΠΗΔΙΑ

(Χ.9191)

ΝΕΣΤΩΡ ΡΩΚΑΣ 160-200
3.ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Περιοχή ΟΣΣΗΣπροσωρινώς ΚΑΡΥΤΣΑ (Τ.6757) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ Κ. ΚΑΤΣΙΝΟΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) Διά τον ευχερέστερον συντονισμόν της δράσεως εις τας ορεινάς περιοχάς της Α. Θεσσαλίας, ιδρύθη το ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ αρχηγείου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις το οποίον υπήχθησαν τα Αρχηγεία ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΠΗΛΙΟΥ.
Υπαγόμενα εις Κλιμάκιον τούτο Αρχηγεία Περιφερείας
Ι. Αρχηγείον ΟΣΣΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥ-ΝΙΟΥ Προσωρινώς

ΚΑΡΥΤΣΑ

(Τ.6757)

ΝΙΚ. ΞΥΝΟΣ

και

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

25 Προεβλέπετο να εγκατασταθή εις την περιοχήν ΠΑΛΗΟΛΙΑΣ (Τ.5949)

ΜΠΕΛΙΑ (Τ.6150)

Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα Περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

(Τ.6231)

Χ. ΜΠΟΥΡΟ-ΤΖΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

80 Δρα εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ

Σταθμεύει συνήθως περί την ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΝ και ενίοτε περί το ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7536)

ΙΙ. Συγκρότημα ΚΑΡΥΤΣΑ

(Τ.6757)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 80 Πρόκειται περί του συγκροτήματος ΛΕΩΝΙΔΑ την αρχηγείαν του οποίου ανέλαβενο ΑΒΕΡΩΦ την 1-3-47 μετά την τοποθέτησιν του πρώτου εις αρχηγείον ΟΣΣΗΣ. Δρα εις περιοχήν ΚΑΡΥΤΣΑΣ-ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Τ.6946) ΤΣΟΥΞΑΣ (Τ.5540) – (Τ.6946)

 

ΙΙΙ. Τάγμα ΣΠΗΛΙΑ (Τ. 5756) ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

(ΚΟΣΜΑΣ)

80 Πρόκειται περί του ΙΙΙου Συγκροτήματος του διαλυθέντος Αρχηγείου Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ μετά σταθμεύσαντος το τρίτον δεκαήμερον Φ/ρίου ε.ε. εις ΟΣΣΑΝ. Προσωρινώς υπήχθη τακτικώς υπό το Αρχηγείον ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, προβλέπετο δε να υπαχθή οριστικώς εις τας Διαταγάς Αρχηγείου ΠΗΛΙΟΥ. Το Συγκρότημα τούτο κατόπιν της επιτυχούς αιφνιδιαστικής προσβολής υπό τμημάτων 3ης Ταξιαρχίας καθ’ ην εφονεύθησαν ο Αρχηγός τούτου ΚΟΣΜΑΣ και εξοντώθη το πλείστον των ανδρών του. 43 νεκροί – 13 αιχμάλωτοι) δεν πρέπει  να θεωρείται ως υφιστάμενον πλέον.
2. Αρχηγείον ΠΗΛΙΟΥ ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ(Τ.8616) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ (ΦΕΡΡΑΙΟΣ) 14
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα Περιοχή δράσεως Νοτίως και Ανατολικώς ΠΗΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 120
ΙΙ. Συγκρότημα Β. ΠΗΛΙΟΥ και Ν. ΜΑΥΡΟ-ΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 180
ΙΙΙ. Ανεξάρτητος Ομάς ΚΑΠΡΑΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 30 Αποστολή καταστροφών Σιδ. και οδικών δικτύων Βόλου-Βελεστίνου και Βόλου-Λαρίσης, επί προσθέτως εκτέλεσις δ/γων Αρχηγείου ΠΗΛΙΟΥ (δι’ αρπαγαίς, εισπράξεις προστίμων, απαγωγαί κ.τ.λ.)
Γ.Ανώτερον Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ  (Σ.3021) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ (ΤΖΟΥΜΕΡ-ΚΙΩΤΗΣ) 40-50 Επιδιώκει ανάπτυξιν τμημάτων εις την περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΠΟΛΥΝΕΡΙ

(Σ.3690)

ΚΩΝ. ΡΑΦΤΗΣ 125 Δρά εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ (ΒΩΒΟΥΣΑ και ΒΟΪΟΥ)
ΙΙ. Συγκρότημα ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡ-ΚΙΩΤΗΣ 140
ΙΙΙ. Ομάς Περιοχή Ανατ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙV. ΝΗΣΟΣ ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΟΥ

Ο Μάλλον εκτελεί σύνδεσμον.

Β.Σ.Τ. 904 τη 12 Μαρτίου
Τ.Υ.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2/Β΄ΣΣ

Κριτική εκπαίδευσης Στρατού, ΓΕΣ/12 Μαρ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ Αθήναι. 12.ΙΙΙ.1947
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ απόρρητος
Α΄ εκπαίδευσις αυστηρώς προσωπική
απορρ.1490/171000
Προς
τους Στρατηγούς Διοικητάς

1ης Στρατιάς
Α΄ ΣΣ
Β΄ ΣΣ
Γ΄ ΣΣ
Ανώτατος αξιωματικός κατά πρόσφατον περιοδείαν του εις τας Περιοχάς Β΄και Γ΄ ΣΣ σημειώνει:
‘Eπεσκέφθην αριθμόν τινά ταγμάτων και μετά δυσφορίας διεπίστωσα το χαμηλόν επίπεδον της μαχητικής ικανότητος, όπερ φαίνεται να είναι γενικόν. Δεν δύναμαι, να είπω ότι είδον τάγμα ή λόχον τινα, ος τις, κατά την γνώμην μου, είναι κατάλληλος ν’ αναλάβη αποτελεσματικώς, επιθετικάς επιχειρήσεις κατ’ ανταρτών.
Παρέστην μάρτυς αριθμού τινος ασκήσεων τας οποίας έδωσα εγώ ο ιδιος και αίτινες εξετελέσθησαν υπό ταγμάτων – λόχων επί λοφοσειρών, τόσα ομως σφάλματα και λάθη σοβαρά ανεφάνησαν ώστε υπήρξε δύσκολον να κάμω κριτικήν εντός του διαθεσίμου χρόνου. Τυπικόν παράδειγμα εμφαίνεται εις την κατωτέρω σημείωσιν, συνταχθείσαν υπό τινος των εκπαιδευτών αξιωματικών, ευρισκομένου επί του αντικειμενικού σκοπού, ον λόχος τις διετάχθη να καταλάβη. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΕΡΜΙΟΥ (26/2-10/3/1947), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΧΙ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των επιχειρήσεων όρους ΒΕΡΜΙΟΥ από 26 Φ/ρίου
μέχρι 10 Μαρτίου 1947

Ι.- Από της 17ης Φ/ρίου η ΧΙ Μεραρχία τη εγκρίσει του Γ΄ΣΣ ήρξαντο την προπαρασκευήν μιάς επιχειρήσεως κατά των συμμοριών του όρους ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
-Τμήματα Πεζικού, Πυρ/κού και τεθωρακισμένων της Μεραρχίας ενισχυθείσης διά του Τάγματος Βαθμοφόρων του Γ΄ΣΣ, αναπτυχθέντος εις 4 Λόχους, είχον συγκεντρωθή μεταξύ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΕΔΕΣΣΗΣ, και ΑΡΔΕΑΣ.-
-Η συγκεντρωσίς των είχεν περατωθή και όλα ήσαν έτοιμα την 19ην Φεβρουαρίου, η δε επιχείρησις υπελογίζετο ν’ αρχίση την 21ην Φεβρουαρίου.-
-Λόγω όμως της αφθόνου χιόνος, η οποία έπεσεν εις την περιοχήν μεταξύ 18 και 20 Φεβρουαρίου, η εκτέλεσις της επιχειρήσεως ανεστάλη μέχρι βελτιώσεως του καιρού, των τμημάτων παραμενόντων εις τους χώρους συγκεντρώσεώς των, του δε Διοικητού της Μεραρχίας επανακά-ψαντος εις Θεσ/νίκην εξ Εδέσσης, την 20ην Φεβρουαρίου.-
ΙΙ.- Εν τω μεταξύ συνέβησαν γεγονότα και ελήφθησαν πληροφορίαι αι οποίαι επέβαλον την αλλαγήν του Σχεδίου και αντί της επιχειρήσεως ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ απεφασίσθη υπό της Μεραρχίας η εκτέλεσις της επίχειρήσεως ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Εκκαθάρηση περιοχής Α΄ΣΣ, ΓΕΣ/Α1/11 Μαρ 1947

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αυστηρώς Απορρητον
Αναγράφη υπό Λοχ/γόν Κούμα
ΓΕΣ /Α/Ι
Αριθ ΑΑΠ 7100

ΠΡΟΣ: Α΄ΣΣ
Υπ. Δημοσίας Τάξεως
ΚΟΙΝ: 1η Στρατιάν Α/Ι

ΘΕΜΑ : Διτύπωσις και υποβολή του Σχεδ. Επιχ. εκκαθαρήσεως Περιοχής του υπό Α΄ΣΣ

1) Προσεχώς θα αναληφθώσιν ευρείας εκτάσεως επιχειρήσεις υπό της 1ης Στρατιάς διά την εξόντωσιν των συμμοριών και την αποκατάστασιν της τάξεως εις τας περιοχάς Β και Γ΄ΣΣ.
2) Το Α΄ΣΣ οφείλει να αναλάβη και αυτό εκ παραλλήλου την λύσιν του αυτού προβλήματος εις ολόκληρον την περιοχήν του ώστε, ολόκληρος η χώρα να απαλλαγή των συμμοριτών ολοσχερώς και το ταχύτερον.
3) Δεδομένου ότι τα εις την διαθεσίν σας μέτρα δεν επαρκούν διά την ταυτοχρόνου εκκαθάρισιν της περιοχής σας, θα πρέπει να κλιμακώσητε τας επιχειρήσεις σας χρονικώς επί τη βάσει των εξής απόψεων. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων TERMINUS, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/10 Μαρ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α αντιτύπου 5

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. “ΤΕRΜΙΝUΣ”

Σ/1/ΑΙ
Χάρται: ΕΛΛΑΔΟΣ 1/500.000 και 1/250.000                                      10/3/47
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Απεφασίσθη υπό της Κυβερνήσεως και του ΓΕΣ η από των Αρχών Απριλίου ε.ε ενέργεια εις τας περιοχάς των Β. και Γ.Σ. Στρατού εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, εις ας εδόθη το συνθηματικόν «TERMINUΣ»
Στοιχεία τινά περί των επιχειρήσεων τούτων έχουσι κοινοποιηθή εις τα Α και Β Σ. Στρατού διά της ΑΠ. 7027/8-2-47 δ/γής του ΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
2. Εχθρός
α) Αι περιλαμβανόμεναι εις τα κοινοποιηθέντα ήδη ΑΠ. 10884/5-2-47 και 11808/20-2-47 δελτία Πληροφοριών του ΓΕΣ
β) Ο εχθρός λόγω της φύσεως του υπ’ αυτού διεξαγωμένου αγώνος έχει δυνατότητα να κινήται λίαν ευχερώς από περιοχής εις περιοχήν είτε πρός αποφυγήν του αγώνος, είτε πρός ενίσχυσιν απειλουμένων τμημάτων του είτε πρός προσβολήν των ημετέρων γραμμών συγκοινωνιών.
Ο τρόπος ούτος ενεργείας του επιβάλλει ανάλογα μέτρα και τακτικήν εκ μέρους ημών.
γ) Διά την συλλογήν των αναγκαιουσών περί του εχθρού πληροφοριών έχει εκδοθεί πρός τα Σ.Σ. η ΑΠ. 10219/25-1-47 δ/γή του ΓΕΣ. Συνέχεια

Ηθικό Μονάδων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/10 Μαρ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ: Ηθικόν Μονάδων.                                         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.
ΠΡΟΣ: Διοικητές Σ.Σ.
Μεραρχιών, Ταξιαρχιών 1η Στρατιά
27/ΑΙ
ΚΟΙΝ: ΥΣ/ΓΕΣ/Γρ. κ. Αρχηγού 10 Μαρτίου. 1947.
ΥΣ/ΓΔΥΣ/Γρ. κ. Υπουργού
ΑΙ/27, Α΄ΣΣ
1.- Ανέλαβον την διοίκησιν της 1ης Στρατιάς με την υψηλήν εντολήν όπως αποκαταστήσω τον νόμον και την τάξιν εις ολόκληρον το Ελληνικόν έδαφος. Τούτο θα επιτευχθή μόνον, εφ’ όσον όλοι, όσοι φέρουσι όπλα εναντίον του Κράτους φονευθώσι, συλληφθώσι ή εκδιωχθώσι πέραν του Ελληνικού εδάφους.
Η Στρατιά εις την εκπλήρωσιν της αποστολής της είναι το εκτελεστικόν όργανον ολοκλήρου του Έθνους με συμπαραστάτας της τας λοιπάς ενόπλους δυνάμεις.
2.- Η Στρατιά κατήρτισε γενικόν σχέδιον εκπληρώσεως της αποστολής της κοινοποιηθέν εις τα Σώματα Στρατού και θα χωρίση εις το έργον της ΜΕΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ. Συνέχεια

Σχέδιο αεροπορίας επιχείρηση ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Α΄
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Αριθμ. πρωτ. ΑΠ. 697
Εν τη Αθήναις τη 8 Μαρτίου 1947
ΔΙΑΤΑΓΗ
1. Συνημμένως επισυνάπτεται “Σχέδιον επιχειρήσεων Αεροπορίας” διά την περίπτωσιν εφαρμογής σχεδίου επιχειρήσεων “ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ”.
2. Το σχέδιον επιχειρήσεων τούτο να συμπληρωθή
α) Διά του σχεδίου μεταφορών
β) -//- -//- ανεφοδιασμού
γ) -//- -//- συντηρήσεων και επισκευών, ατινα θα επισυναφθώσι τω παρόντι αποστελλόμενα δι’ ιδίων Διαταγών εντός 8 ημερών από λήψεως.
3. Οι κλάδοι Β. και Γ. να προκαλέσωσι τας αναγκαίας Διαταγάς διά την συγκρότησιν των κλιμακίων των υπό του σχεδίου Επιχειρήσεων προβλεπομένων.- Συνέχεια

Σχέδιο Συναγερμού, 83ΠΕΡΙΟΧΗ/8 Μαρ 1947

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
83 ΠΕΡΙΟΧΗ/Α. Π. 769/ΑΙ
8-3-47 Τ.Π. 904 Α.
Αυξ. αριθ. αντιτύπου.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ.
1. Η εξασφάλισις του ελέγχου και της Διοικήσεως της Πόλεως ΒΟΛΟΥ πρός τούτο:
α/ Δυνατότης εξουδετερώσεως πάσης προσπαθείας των αναρχικών.
β/ Άμεσος επέμβασις δι’ αποκατάστασιν ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ, της τάξεως εν περιπτώσει διαταραχής αυτής.
γ/ Εξασφάλισις της ζωής της Πόλεως εν περιπτώσει απεργείας.
ΜΕΘΟΔΟΣ.
2. Μερίμνη του ΣΤΡΑΤΟΥ.
α/ Εξασφάλισις του Στρατωνισμού των Μονάδων.
β/ Τήρησις συνοχής, πειθαρχίας και τάξεως εν αυταίς.
γ/ Εξοικονόμησις όσον το δυνατόν μεγαλυτέρας δυνάμεως και τήρησις αυτής εις ετοιμότητα κινήσεως δι’ ενδεχομένην άμεσον επέμβασιν.
δ/ Επιτήρησις της Πόλεως διά περιπόλων. Συνέχεια

Εκθεση δράσης Διλοχίας 502 ΤΠΖ στη μάχη Σπηλιάς, 8 Μαρ 1947

ΘΕΜΑ: Περί συμμετοχής της Διλοχίας εις την μάχην Σπηλιάς.
ΠΡΟΣ: 502 ΤΑΓΜΑ. –
Ταγμ/ρχης Γρηγορόπουλος Διον.
8-3-1947 Σ.Τ.Γ. 912.Α.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω υμίν ότι:
1. Την 08.30 μ.μ. της 6.3.47 η Διλοχία ανεχώρησεν από το χωρίον Μαρμάριανη (σσ.Λάρισσας)και ηκολούθησεν μονοπάτιον το οποίον οδηγεί εις τας καθωρισθήσας υπό της Ταξιαρχίας θέσεις, πρός του χωρίου Σπηλιάς μέσω της θέσεως Τσαΐρια.
Κατά την πορείαν ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας πρός προστασίαν, τόσον των τμημάτων όσον και της φάλαγγος των μεταγωγικών.
Η πορεία επραγματοποιήθη μετά πάσης σιγής. Άπασαι αι υποδείξεις μας ετηρήθησαν παραδειγματικώς, ούτως ώστε και εξ εγγυτάτης αποστάσεως τόσον τα πορευόμενα τμήματα όσον και η φάλαγξ των μεταγωγικών δεν ήτο δυνατόν να γίνη αντιληπτή.
Την 04.00 πρωϊνήν ώραν της 7.3.47 η Διλοχία κατέλαβεν τας ωρισθείσας υπό της Ταξιαρχίας θέσεις. Από της 4ης μέχρι της 6ης ώρας ωργανώθησαν αι θέσεις και μεταφέρθησαν εις τα κατασκευασθέντα πολυβολεία πυρομαχικά. Αι θέσεις άτινας κατέλαβον και ωργάνωσαν οι άνδρες ήσαν τοιαύται ώστε ολόκληρος ο Τομεύς της διλοχίας να ελέγχεται πλήρως. Συνέχεια

Έκθεση εκκαθαριστικής επιχείρησης ΤΡΑΠΕΖΑ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/26 Φεβ 1947

ΑΚΡΩΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
2ον Συγκρότημα (Λαχανά)
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 360
ΣΤΓ 916 Α. τη 26/2/47
ΘΕΜΑ : Έκθεσις εκκαθαριστικής επιχειρήσεως “ΤΡΑΠΕΖΑ”
ΠΡΟς : Ορεινήν Μεραρχίαν (Γρ. ΑΙ)
ΚΟΙΝΟΠ: 35ην Ταξιαρχίαν (Γρ. ΑΙ)
Ι.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: (Αίτινες επέβαλλον την ενέργειαν του Στρατού)
Αι εν τη υπ’ αριθμ. 1979/ΑΙ/18-2-47 δ/γη Χης Μεραρχίας.
ΙΙ.- ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
1) Διαταγή επιχειρήσεων: Α.Π. 1979/ΑΙ/18-2-47 Χης Ορεινής Μεραρχίας.
2) Δυνάμεις:
α) Εκ του 563 Ταγ/τος Τρείς (3) Λόχοι τυφεκιοφόρων – Μία ομάς Όλμων 3¨ – Διμοιρία Διαβιβάσεων του Τάγματος – Διμοιρία Σκαπανέων του Ταγ/τος – Διμοιρία Τραυματιοφορέων και Νοσοκόμων του Ταγ/τος – Ομάς Διοικήσεως του Ταγ/τος.
β) Εκ του 561 Ταγ/τος: Δύο Λόχοι τυφεκιοφόρων (μείον Διμοιρίας) και μίας Ομάς Όλμων 3¨.- Συνέχεια

Εκθεση δράσης ΔΣΕ, 2 Φεβ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Κ. – Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙα και ΙΙΙ
Αριθμ. Πρωτ. 38

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμε παρακάτω την, υπ’ αριθμ. 8/25-1-47 Δ/γή του Γ.Α. και το υπ’ αριθμ. 4 συμπληρωματικό Ανακοινωθέν καθώς και δελτίο ωμοτήτων των μοναρχοφασιστικών δυνάμεων σε βάρος του Λαού, και παραγγέλλουμε όπως συμμορφωθήτε ακριβώς μ’ αυτήν.
Στο εξής τα Αρχηγεία δεν θα εκδίδουν Ανακοινωθέντα αλλά δελτία δράσης, γιατί Ανακοινωθέν εκδίδει μόνο το Γ.Α.
Ομοίως απαραίτητα μαζί με το δελτίο δράσης να υποβάλλετε και δελτίο ωμοτήτων σε βάρος του Λαού της περιφερείας σας.
Σ.Δ.Α 2-2-47
ΚΙΚΙΤΣΑΣ
Παραλήπτες
Αρχηγεία Χασίων, Βοΐου,
Γράμμου, Βίτσι, Σινιάτσικου – Μπούρινου
Πιερίων – Ολύμπου, Βερμίου, Πάϊκου – Καϊμακτσαλάν
Κρούσσας Νιγρίτας και Χολομώντα. Συνέχεια

Απόψεις επί αντισυμμοριακού αγώνος, ΓΕΣ/2 Φεβ 1947

ΓΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α΄. ΚΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Ι. Δεν πρέπει να αναμένηται η πλήρης κατάπνιξις του Συμμοριακού Κινήματος διά των υπό οργάνωσιν Επιχειρήσεων.
Θα επιτευχθή ασφαλώς:
-Η προσωρινή εξάθρωσις της Διοικήσεώς του.
-Η προσωρινή διάλυσις των συμμοριών.
-Η προσωρινή κατάληψις των υπό τον έλεγχό του περιοχών.
Δεν θα επιτευχθή, όμως, η πλήρης και ριζική εξόντωσις τούτου.
Αι συμμορίαι είνε βέβαιον ότι, θα διαφύγουν και πάλιν τον κλοιόν, όστις θα επιζητηθή να τας περισφίγξη όπως τας εξοντώση και, μετά το τέλος των επιχειρήσεων, θα αρχίσουν να αναφένωνται και πάλιν. Το τοιούτον, άλλωστε, επανειλημμένως συνέβη, κατά τας προγενεστέρας επιχειρήσεις Ολύμπου. Κισσάβου, Χασίων, Βερμίου, Παϊκου κ.λ.π.
Αι κεφαλαί της νεωτέρας ταύτης Λερναίας Ύδρας, θα ξαναφυτρώνουν και πάλιν.
Και εφ’ όσον το μεν Κράτος θα τηρή την ιδίαν στάσιν έναντι της Ηγεσίας των Αναρχικών, ο δε ΟΗΕ δεν θα μεταβάλλη τακτικήν έναντι των Βορείων Γειτόνων, η συνεχής ενίσχυσης των συμμοριών εκ του Εσωτερικού υπό της Ηγεσίας του ΚΚΕ και εκ του Εξωτερικού υπό των Ομόρρων Κρατών, δεν θα παύση. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΒΕΛΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/30 Ιαν 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1 ΙΣ/1033/192/ΑΙ
30 Ιανουαρίου 1947.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΒΕΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Εκ της διεξαγωγής και των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως ΚΟΡΑΞ κατεδείχθη σαφώς πλέον ότι οι συμμορίται εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ ήλλαξαν άρδην την μέχρι τότε ακολουθουμένην μέθοδον ενεργείας.
Η δράσις τούτων κατά μάζας (ως η διαδρομή τούτων ΚΟΝΙΤΣΑ – ΖΑΓΟΡΙ και η κατά ΓΡΕΒΕΝΩΝ επίθεσις) παρουσιάζετο εξαιρετικά επικίνδυνος διά τα απεμονωμένα τμήματα ή τας μικράς φάλαγγας.
Κατόπιν τούτων και σχετικής συσκέψεως μετά των Διοικητών των Σ.Σ. εις ην παρέστη και αντιπρόσωπος του ΓΕΣ η Στρατιά απεφάσισεν όπως και ο τρόπος ενεργείας του Στρατού κατά των συμμοριτών μεταβληθή.
2. Πρός τούτο εξεδόθησαν αι υπ’ αριθ. Ι/627/2.8.47 οδηγίαι της Στρατιάς προς τους Διοικητάς των Σ.Σ., διά την συνέχισιν των επιχειρήσεων. Διά τούτων βασικώς καθορίζοντο: Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ(15/1/1947), 26 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/28 Ιαν 1947

Εξ. Επείγον – Απόρρητον
ΘΕΜΑ. Γεγονότα ΙΑΣΜΟΥ – Γ΄ΣΣ/ΑΙ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ. Αριθμ. Α.Π. 12833
ΠΡΟΣ. ΓΕΣ/ΑΙ Β.Σ.Τ. 903 τη 28.1.47
ΚΟΙΝ. ΑΙ

Υποβάλλεται εν αντιγράφω έκθεσις 26 Ταξιαρχίας, επί γεγονότων ΙΑΣΜΟΥ – ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ.
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ Α. ΚΛΑΔΟΥ
ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Συντ/ρχης Πεζικού
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
—————————————– Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως, ΓΕΣ/Α1/25 Ιαν 1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως της 25-1-47 υπ’ αριθ.104.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1/ΙΙ
ΑΡΙΘ: ΑΠ. 2903
Α. ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γ΄ΣΣ
Επιχειρήσεις ΠΕΛΑΡΓΟΣ έληξαν. Ευρέθησαν 4 ακόμη συμμορίται νεκροί. Συνελήφθη είς συμμορίτης τραυματίας.
Β. ΜΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α΄ΣΣ
Από πρωϊνάς 22ας ενεργείται εκκαθάρισις περιοχής ΑΓΙΑΣΟΥ παρεδόθησαν (6) έξ μέλη συμμορίας ΠΑΣΧΑΛΙΑ εις 6756 (Χάρτης ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ).
Β΄ΣΣ
1) Λόχος συνεπλάκη μετά συμμορίας εις ΟΜΟΛΙΟΝ (Τ.5765), ήτις διεσκορπίσθη.
2) ΜΑΥ Χ. ΦΗΜΗ (Σ.7028) κινηθέν προς Χ. ΛΕΣΙΑΝΑ (Σ.6625) διεσκόρπισε συμμορίτας ευρισκομένους εντός του χωρίου. Συνέχεια