Σύμφωνο Ανω Κολλίνας Γερμανών-ΕΛΑΣ, 9 Οκτ 1944

Άνω Κολλίνα 30-3-44

Συνεννόησις

Συνήλθωμεν σήμερον την 30-3-44 η S.D. Γερμανική Πολιτική Αστυνομία και ο Αντιπρόσωπος Πελλ. Επιτροπής και Αντ. Επιτρ. Λακωνίας και ο Αντιπρόσωπος του 8ου Συν/τος και αποφασίσαμε τα κάτωθι:
Κατόπιν προτάσεως των Γερμανικών Αστυνομικών Αρχών, κατάπαυσιν μέχρι και της 10-4-44 πυρός και εκ μέρους των δύο παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ταγμάτων Ασφαλείας, μέχρις ότου αποφανθούν και αι δύο ανώτεραι αρχαί περί των προτάσεων των γενομένων παρά των Γερμανικών Αρχών. Αι δύο συμβαλλόμεναι παρατάξεις υποχρεούνται να τηρήσουν τ’ ανωτέρω μέχρι νεωτέρας τελικής αποφάσεως περί την Λακωνίαν και γενικώτερον περί την Πελοπόννησον. Η υπόθεσις θα συζητηθή εις Αθήνας την 9-10-4-44 εκ μέρους και των δύο συμβαλλομένων.
Η Ελλάς για τους Έλληνας

Ο
Διοικητής της Γερμανικής
Πολιτ.Αστυνομίας Σπάρτης
Ακριβές αντίγραφον

Οδηγίες χειρισμού αιχμαλώτων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞ/2ΕΓ/11 Μαι 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Ε. Π. 842
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 3239/27-4-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσα ημίν διά της υπ’ αριθμ. Ε.Π. Ι235/29-4-44 Δ/γή της ΧΙΙΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν. –

Σ.Δ.Τ. τη ΙΙ-5-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Η
52, 54 Συν/τα XVI Ταξιαρχία Διά την ακρίβειαν
Ι/54 Τάγμα κ.δ. Ο Επιτελάρχης Το ΙΙα Γραφείον
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ (Τ.Υ.)

Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 3239
ΔΙΑΤΑΓΗ
Μονάδες τινές απέστειλαν ημίν εγγράφως πληροφορίας εξ ανακρίσεως αιχμαλώτων Γερμανών συλληφθέντων προσφάτως, αίτινες περιήλθον εις Γενικόν Στρατηγείον μετά παρέλευσιν μηνός και πλέον επομένως ανεκμετάλλευτοι. –
Ομοίως αι πληροφορίαι ας συνηγάγον αι μονάδες εκ της εξετάσεως των αιχμαλώτων δεν ήσαν αρκεταί, είχον δε πολλάς ελλείψεις καθιστώσαι ούτω δύσκολον την ερμηνείαν και την εκμετάλλευσιν των πληροφοριών. –
Λαμβάνοντες εκ τούτου αφορμήν και έχοντες υπ’ όψιν ότι οι αιχμάλωτοι αποτελούν μίαν από τας κυριωτέρας πηγάς αναζητήσεως πληροφοριών, καθορίζομεν ως ακολούθως τον τρόπον εξετάσεως αιχμαλώτων κάθώς και τον τρόπον μεταβιβάσεως εκ των εκ της εξετάσεως συναγομένων πληροφοριών, εις Γεν. Σρατηγείον. –
Ι. Οι αιχμάλωτοι θα εξετάζωνται υπό του αξ/κού πληροφοριών του Συν/τος περιληπτικώς επί πληροφοριών αφορουσών αποκλειστικώς την δράσιν του Συν/τος και θα αποστέλωνται προς την Μεραρχίαν(Γραφείον ΙΙον) μετ’ αντιγράφου της κατεθέσεως των και των επ’ αυτών ευρεθέντων εγγράφων και λοιπών στοιχείων. Η Μεραρχία (Γραφείον ΙΙον) να προβαίνει εις εξονυχιστικήν ανάκρισιν τούτων προς συλλογήν πάσης δυνατής πληροφορίας στρατιωτικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου και αποστέλλει προς το Γενικόν Στρατηγείον το πόρισμα της εξετάσεως με τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία και μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν τούτων. –
Εφ’ όσον το Γεν. Στρατηγείον κρίνει επάναγκες δύναται να διατάξη την εκ των υστέρων προσκόμησιν και του αιχμαλώτου εκ του περιλ. Κανονισμού λειτουργίας υπηρεσίας πληροφοριών. –
ΙΙ. Δέον απαραιτήτως εις το πόρισμα της ανακρίσεως να αναφέρονται και τα κάτωθι στοιχεία Ι) Ακριβής τόπος καταγωγής αιχμαλώτου (Πόλις ή χωρίον και ποίον. 2) Επάγγελμα. 3) Πνευματική μόρφωσις. 4) Σοβαρού ή ελαφρού χαραχτήρος. 5) Βαθμός αξιοπίστου πληροφοριών. –
ΙΙΙ. Έκ των συναγομένων πληροφοριών όσοι είναι αμέσου εκμεταλλεύσεως δέον να αποστέλλωνται επειγόντως τηλ/κώς ή ραδ/κώς εις Γεν. Στρατηγείον. –
Η έκθεση της εξετάσεως ήτις θα αποσταλεί ημίν εγγράφως θα περιλαμβάνει και τας αποσταλείσας τηλ/κώς ή ραδ/κώς πληροφορίας μετά όλων των εγγράφων, επιστολών και λοιπών στοιχείων των ανευρεθέντων επί του αιχμαλώτου μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν. –
ΙV. Oυδεμία εκτέλεσις αιχμαλώτου θα γίνεται προ της εξετάσεως τούτων κατά τα ανωτέρω και άνευ διαταγής του Γεν. Στρατηγείου εκδιδομένης μετά πρότασιν της οικείας Μεγάλης Μονάδος. –
V. Η παρούσα διαταγή να τεθή εις τον φάκελλον των βασικών διαταγών αι δε Διοικήσεις να επαγρυπνούν επί της ακριβούς εκτελέσεως υπό των αρμοδίων οργάνων. Απαιτούμεν την ακριβή συμμόρφωσιν προς τα ύπο της παρούσης διατασσόμενα.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 27-4-44
ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Οδηγίες δράσεως Καπετάνιων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/5 Μαϊ 1944

ΕΛΑΣ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 334
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 259/22-4-44 Δ/γήν της Γραμματείας Στρατιωτικών κοινοποιηθείσης ημίν διά της Α.Π. 323/25-4-44 Δ/γής του Γενικού Στρατηγείου, προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν. – Συνέχεια

Λήψη μέτρων συναγερμού, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/5 Μαϊ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. Α.Π. 335.
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 331/Ι-5-44 Δ/γήν ΧΙΙΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν.-
Το 52ον Συν/μα παρακαλείται όπως προπαρασκευάση σχέδιον συναγερμού των τμημάτων του και δεν θα προβή εις εκτέλεσιν δοκιμαστικού συναγερμού παρά κατόπιν εγκριτικής ημών Διαταγής.
Σχέδιον συναγερμού τμημάτων Παλαιοκάστρου θα εκπονήση ο Ανθ/γός Χάρης Ε.

Σ. Δ. Ταξιαρχίας 5-5-44 Συνέχεια

Κριτική επιχειρήσεων Ιουνίου 1944, 16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/30 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. Ε. Π. Ε. 708

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Ι. Επιχειρήσεις αναφερόμεναι εις συμπληρωματικόν δελτίον μηνός Μαίου. Τα τμήματα του 54ου Συντάγματος εξετέλεσαν μετά μεγάλης επιτυχίας ενέδρας και αιφνηδιαστικάς προσβολάς κατά των κινουμένων μεμονομένων φαλάγγων του εχθρού. Τα τμήματα είναι ικανά διά την επιτυχή εκτέλεσιν παρομοίων επιχειρήσεων. –
ΙΙ. Ανατινάξεις αμαξοστοιχιών υπό τμημάτων Ι/54 Τάγματος εγένοντο επιτυχώς με καλά γενικώς αποτελέσματα. Τα τμήματα απέκτησαν ευχέρειαν εις την επιτυχή εκτέλεσιν σαμποτάζ. –
ΙΙΙ. Ομοίως το Ι/54 Τάγμα επιτυχώς τας ενέδρας και προσβολάς μικρών μεμονομένων τμημάτων διά της οποίας ανέπτυξεν αναλόγους ικανότητας.
ΙV. Επιχείρησις κατά Καΐτσης εγένετο με μεγάλο επιθετικόν πνεύμα. Οι αντάρτες εισέδυσαν εις τα μόνιμα πολυβολεία και κατέσφαξαν διά μαχαίρας τους σκοπούς. – Δεν ελήφθησαν όμως ως φαίνεται σχολαστικώς τα μέτρα ασφαλείας, κατά τας αναγνωρίσεις. Οι χωρικοί των παρά την σιδ/κήν γραμμήν χωριών, ευθύς ως αντιλαμβάνονται αναγνώρησιν γενομένην υπό ανταρτών αναχωρούν μεθ’ όλων των ποιμνίων, ζώων και υπαρχόντων των πράγμα που παρετήρησαν οι Γερμανοί και το έχουν ως σημείον επικειμένης ανταρτικής επιθέσεως ή σαμποτάζ και εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας των. – Συνέχεια

Επιστολή αντισυνταγματάρχη Λαγγουράνη(ΕΚΚΑ), ΕΛΑΣ/ΓΣ/29 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ Διαταγή.5536
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
29.4.44
Αριθ. 3339
Έχουμε τη τιμή να κοινοποιήσουμε πιο κάτω ανοικτή επιστολή του Αντ/ρχη Λαγγουράνη, Υποδιοικητή του 5/42 Συντάγματος/ΕΚΚΑ/και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΚΚΑ προς τους αξιωματικούς, αντάρτες και οπαδούς της οργανώσεως του και παρακαλούμε να την ανακοινώσητε ευρύτατα με τον τύπο και τις προκηρύξεις, ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλες οι μονάδες και ο πληθυσμός της περιοχής σας.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 25.4.44 Συνέχεια

Βεβαίωση δράσης ανθυπολοχαγού Σαμάνκιν Πάβιωφ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/27 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
Γενικόν Στρατηγείον
Επιτελείον – Γραφείον Ι

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Βεβαιούται ο Ρώσος ανθυπολοχαγός Σαμάνκιν Πάβιωφ του Αντρεέβιτς που παρουσιάσθη στο Ι τάγμα του 34ου Συντ/τος της V Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ τον Σεπτέμβριον του 1943 δραπετεύσας εκ του στρατοπέδου Θηβών.
Έλαβε μέρος εις τας μάχας Δερβενοχωρίων (Κρύφα – Μαζαρέικα – Ελευσίνα – όρος Πατέρα) όπου επέδειξεν εξαιρετικήν ανδρείαν και τόλμην. Καθ’ όλην την διάρκειαν της υπηρεσίας του υπήρξεν πρότυπον καλού, συνειδητού και πειθαρχικού στρατιώτου.ΓΣ

Εξήλθεν του ΕΛΑΣ την 28/2/44 προκειμένου όπως μεταβή εις την πατρίδα του. –

Σ. Δ. Γενικού Στρατηγείου 27/4/44
Ο
Επιτελάρχης
Ακριβές Αντίγραφον

Επίθεση ΕΛΑΣ εναντίον μελών ΣΣΑ, ΣΣΑ/26 Απρ 1944

Συμμαχική Αποστολή
Προς
ΕΛΑΣ ΙΙΙ Μεραρχίαν Πελ/σου
Όπου

Έμαθα σήμερον με έκπληξιν ότι παρ’ όλας τας διαβεβαιώσεις σας και παρ’ όλας τας προσπαθείας μου να λυθή το ζήτημα της Κορινθίας με φιλικόν τρόπον και εν πνεύματι συμμαχικής συνεργασίας εδημιουργήθη νέον σοβαρόν επεισόδιον εις την περιφέρειαν του Ταγ/ρχου κ. Τάμες. –
Ειις την 17ην τρεχόντος εις το χωρίον Αγία Βαρβάρα Καλαβρύτων επετέθησαν εναντίον του δεκανέως ασυρματιστού του κ. Τάμες τρία μέλη της οργανώσεως ΕΑΜ και τον κακοποίησαν και αφήρεσαν το πιστόλι του και μερικάς λίρας, τας οποίας είχε.
Ο …………… επετέθη με τας κραυγάς του και κατώρθωσε να πάρη πάλι το πιστόλι έχασε όμως τρεις λίρας και έξ σφαίρες. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/22 Απρ 1944

Αριθ. Ε.Π.Ε.820
22-4-44
Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας, μέσον Δεκάτης Ενάτην και Δεκάτην Μεραρχίας
Αναλάβατε από λήψεως παρούσης περιωρισμένας επιχειρήσεις κατά στόχων. Πρώτον, οδικά δίκτυα Κοιλάδος Στρυμώνος και σιδηροδρομικά . . . . στενών Ρούπελ. Δεύτερον σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοιράνης και Δοιράνης Σιδηροκάστρου. Τρίτον οδού Σιατίστης Γρεβενών ιδίως γεφύρας Γιαγκόβου και οδού Γρεβενών – Κρανιάς – Κουτσόφλιανης. Τέταρτον οδού Λαρίσσης – Τσούξιανης – Αγιάς Αγνοκάμπου και Σικουρίου – Τσούξιανης. Λεπτομερείας συννενοηθήτε με παρ υμίν αξιωματικούς συνδέσμους συμμ. αποστολής.
Αντικειμενικός σκοπός επιχειρήσεων, μείωση ηθικού εχθρού και εξαναγκασμός του κινείται εις καλώς προστατευομένας φάλλαγας.
Επιθέσεις κατά κυρίων στοχων ή αστικών κέντρων να αποφευχθώσιν προς αποφυγήν αντιποίνων. Συνέχεια

Απόκρυψη υλικών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/20 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 818.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Παρατηρήσαμεν ότι μερικαί εκ των Μονάδων του ΕΛΑΣ είτε αποκρύπτουσι τον ακριβή αριθμόν όπλων πυρομαχικών λοιπών εφοδίων των είτε δυσκόλως και μετά δυσφορίας διαθέτουσι τοιαύτα εις άλλας Μονάδας έχουσας αμεσοτέραν και επιτακτικοτέραν ανάγκην τούτων. Επειδη το τοιούτον αντίκειται βασικώς προς το πνεύμα ενός Λαϊκού Στρατού και παρακωλύει τας Ανωτέρας Διοικήσεις εις την προσπάθειάν των να κατανημώσι τα παντοειδή υλικά και εφόδια εις τα, υπ’ αυτάς Μονάδας αναλόγως των προβλεπομένων γενικών αναγκών των κλπ παρακαλούμεν όπως εκδώσητε αυστηράς διαταγάς εις τας υφ’ υμάς Διοικήσεις, μέχρι τάγματος συμπεριλαμβανομένου ίνα αφενός επιστώσι την προσοχήν των επί της ανάγκης άμεσου θεραπείας της αδυναμίας διοικήσεως ταύτης και αφ’ ετέρου έλεγχωσιν εκάστοτε αυστηρώς πάσαν παρουσιαζομένην παράβασιν του πνεύματος της παρούσης.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 20-4-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Παραλήπται

Ο. Μ. Μακεδονίας
Ι, ΙΙΙ, VIII, IX, X, XIII Μεραρχίαι
Υη Ταξιαρχία, Σχολή Εφ. Αξ/κών
3/7 Σύνταγμα Ιππικού Ακριβές αντίγραφον
Κοινοποιήσις Το ΙΙΙον Γραφείον
Γραμματείαν Στρατιωτικών (υτα)

Επίθεση Ευπαλίου ΕΛΑΣ εναντίον ΕΚΚΑ, ΣΣΑ/ΓΑ/16 Απρ 1944

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Πρός
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ

Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι μου αναφέρθη η ακόλουθος ενέργεια της XIII Μεραρχίας σας.
Κατά το μεσονύκτιον της 1ης Απριλίου δύναμις του ΕΛΑΣ εξαπέλυσεν ύπουλον επίθεσιν κατά δυνάμεων της ΕΚΚΑ υπό τον Λοχαγόν Δεδούσην εις Ευπάλιον και κυρίως ήνοιξε πύρ δι όλμων κατά της αιθούσης του Σχολείου όπου διεξήγετο χορός. Το απότέλεσμα ήτο να τραυματισθούν μερικοί πολίται.
1) Έχων ύπ’ όψιν τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις σας ότι διατηρείται το γράμμα και πνεύμα της συμφωνίας της 29ης Φεβρουαρίου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6, θα σας ήμην ευγνώμων εάν ηθέλατε με πληροφορήσει εάν η επιθεσις αυτή εγενέτο κατόπιν διαταγής του υμετέρου Στρατηγείου και εάν όχι ποια μέτρα ελάβατε διά την τιμωρίαν του υπευθύνου αξιωματικού και την πρόληψιν παρομοίων περιπτώσεων εις το μέλλον. Συνέχεια

Συνομιλίες 85 ΣΠΖ – ΣΣΑ, ΕΛΑΣ/85 ΣΠΖ/

ΕΛΑΣ
85ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΎ
Αρ. Ε.Π. 382

ΕΚΘΕΣΗ
Συνομιλίας μεταξύ της Διοικούσης Επιτροπής του Συντάγματος με το Αρχηγείο της Συμμαχικής Αποστολής και σε συσχέτιση των αναγκών και της κατάστασης του Συντάγματος.


Κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής τους ο ασύρματος των δούλευε συνεχώς. Στις 18 επεσκέφθηκαν τα γραφεία του συντάγματος μας, οι δύο ξένοι αξιωματικοί και ειπώθηκαν τα ακόλουθα: Ο Κρίς ρώτησε αν έχουμε τίποτε να τους πούμε και απαντήσαμε πως έχουμε ανάγκη από ρίψεις, πράγμα που μας απέκλεισεν αμέσως με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται στην περιοχή μας να γίνουν επιχειρήσεις. Στή δήλωσι μας ότι πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να παρενοχλούμε τους Γερμανούς ή και να αμυνόμεθα όταν αυτοί μας επιτίθενται, είπε ότι το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής επιθυμεί να σταματήσουμε τις ενέργειες μας κατά των Γερμανών. Συνέχεια

Διεξαγωγή επιθέσεων στην ύπαιθρο, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/14 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθ. Ε.Π.Ε.382.

ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν την υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε.762/10-4-44 Δ/γην του Γεν. Στρατηγείου προς γνώσιν και συμμόρφωσιν με την παράκλησιν, όπως:
Ι. Το 52ον Συν/μα μας αναφέρη εγκαίρως τας αποφασισθησομένας παρ’ αυτού επιχειρήσεων, εκτελουμένας ευθύς ως αι δυνατότητες του το επιτρέψουν τούτο (με την σύμπτυξιν 51ου Συν/τος κ. λ. π) ίνα αναφέρωμεν ταύτας εις την XIII Μεραρχίαν. –
2. Το 54ον Σύν/μα να ενεργήση εξ ιδίας πρωτοβουλίας επί της άνω Δ/γής και αναφέρη και ημίν σχετικώς. –
3. Το Ι/54 Τάγμα να συντονίση, εάν τούτο είναι δυνατόν, τας ενεργείας του με τας τοιαύτας του 54ου Συν/τος καθιστών ημάς συνεχώς ενημέρους των ενεργειών του. – Συνέχεια

Περί κράτησης Αγγλων αξιωματικών συνδέσμων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/13 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
ΑΡ. 2808
Πρός
την Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν
Το περιεχόμενον του από 12.4.44 εγγράφου σας μας εξέπληξε.
1) Δεν είναι ακριβές ότι μέλη του Σ.Σ. Αποστολής (λοχαγός Τζάκ και διερμηνεύς του) ‘ ‘ εκρατήθησαν’ ‘ ως γράφεται παρ’ ημών. Όταν μας εζητήθη φύλλον πορείας διά Λεπιανά διά τον Γεώργιον Καφετζήν επεφυλάχθημεν να χορηγήσωμεν τούτο μέχρις ου συνεννοηθώμεν μετά των προισταμένων μας Αρχών καθότι είχαν περιέλθει ημίν πληροφορίαι ότι ούτος ήρχετο εις σχέσεις μετά των Γερμανών εις Καρδίτσαν και Αθήνας και ότι πρίν ή προσλήφθη εις την υπηρεσίαν σας επρόκειτο να διορισθή αξιώσει αυτών Δήμαρχος Καρδίτσας ως παλαιός φίλος των. Συνέχεια

Κατηγορίες εναντίον συνταγματάρχη ΨΑΡΡΟΥ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Απρ 1944

Νο 9
ΕΛΑΣ
V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας – Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ
Αριθ. Α.Π. 208

Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ

Είς εκτέλεσιν της ύπ’ άριθ. Ε.Π.Ε.757/8-4-44 Δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. και των Οργανώσεων Ε.Α.Μ. των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων, διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κ.λ.π. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαικήν θέλησιν τας οδηγίας της Π. Ε.Ε.Α. εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας παρακαλούμεν όπως: Συνέχεια