Οι Ελληνικές Δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Συγκρότηση Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων Μ. Ανατολής.

Ή Ελληνική Κυβέρνηση, από των πρώτων ήμερων της αφίξεώς της εις Αίγυπτο, επιδόθηκε εις το έργο της συγκροτήσεως νέου στρατού, με την βοήθεια των Βρετανών συμμάχων, διά την συνέχιση του αγώνος τής Ελλάδος κατά των κατακτητών {15 Ίουν. 1941}. Την δύναμη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Μ. Ανατολής απετέλεσαν:

α. Τα διασωθέντα εις Αΐγυπτο, μετά τών βρεταννών, τμήματα του Ελληνικού Στρατού μετά την αποχώρηση εκ Κρήτης.

β. Τα διασωθέντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού.

γ. Το μεταφερθέν εξ Ελλάδος εις Μ. Ανατολή προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

δ. Τα συγκροτηθέντα εις Αΐγυπτον, προ τής αφίξεως τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ένοπλα τμήματα Φάλαγγα Ελλήνων Αιγύπτου και Δωδεκανησιακό Τάγμα, εξ εθελοντών τής πολυαρίθμου εις Αίγυπτο Ελληνικής παροικίας. Συνέχεια

Advertisements

Επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ 1942

Στις 12 Νοεμβρίου 1942, έχοντας ανεφοδιαστεί μέσω Σικελίας, οι δυνάμεις του Αξονα επιτέθηκαν στους Συμμάχους. Η επίθεση αρχικά και η αντίσταση, στη συνέχεια, των Γερμανών και των Ιταλών κράτησε για έξι μήνες. Ο ανεφοδιασμός τους κατά το διάστημα αυτό γινόταν ολοένα και δυσχερέστερος, καθώς εμποδιζόταν από τα Συμμαχικά πολεμικά πλοία και αεροπλάνα. Αν και ο Χίτλερ είχε διατάξει πόλεμο μέχρις εσχάτων, στις 4 Μαΐου1943, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, οι γερμανοϊταλικές δυνάμεις παραδόθηκαν: Έχοντας πρώτα καταστρέψει τον οπλισμό τους, 150.000 Γερμανοί και 90.000 Ιταλοί παραδόθηκαν σε Βρετανούς και Αμερικανούς.

Έτσι, το καλοκαίρι του 1943, ο πόλεμος στη Β. Αφρική έλαβε τέλος, με τους Συμμάχους να εκκαθαρίζουν τα νότια παράλια της Μεσογείου. Η επιτυχία ήταν μεγάλη, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο αριθμό ικανών Γερμανών στρατιωτών και ηγετών από το ρωσικό μέτωπο. Παράλληλα, το αποτέλεσμα του πολέμου στη Β. Αφρική ήταν ικανοποιητικό και για τους Γερμανούς: Είχε σχεδόν αποκλειστεί πια η πιθανότητα επίθεσης εντός του 1943 στη Γαλλία. Η εξάμηνη αντίσταση των δυνάμεων του Χίτλερ είχε, επίσης, καταδείξει τις ικανότητες και το υψηλό ηθικό του στρατού του. Συγκριτικά πάντως, οι Σύμμαχοι μακροπρόθεσμα κατάφεραν να βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση, αφού με την κατάληψη των παραλίων της Β. Αφρικής και την εξουδετέρωση των δυνάμεων του Άξονα μπορούσαν πλέον να προετοιμαστούν για την επικείμενη απόβαση στη Σικελία.

Αντεπίθεση των Συμμάχων. Απόβαση στην κατεχόμενη Ευρώπη

Μετά από την εκκαθάριση των ακτών της Β. Αφρικής από τις δυνάμεις του Άξονα, οι Σύμμαχοι έστρεψαν την προσοχή τους στη δυτική, κατεχόμενη Ευρώπη. Κύριο μέλημά τους ήταν η δημιουργία ενός δεύτερου μετώπου, έτσι ώστε να ελαττωθεί η πίεση του Άξονα προς τη Σοβιετική Ένωση, που βρισκόταν σε φάση ανάκαμψης και προετοιμασίας για αντεπίθεση.

Απόφαση Στρατοδικείου για υποκίνησ σε απείθεια, 2 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/26 Ιουν 1943

ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. Ι & ΙV & Δ/ΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 25318

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Το Έκτακτον Στρατοδικείον της Ταξιαρχίας κατά την συνεδρίαν της 23 Ιουνίου και 25 ιδίου 1943 εξέδοτο τας κάτωθι αποφάσεις:

1)     Την υπ’ αριθ. 11/24.6.43, δι’ ης κατεδίκασε τον Λοχίαν Χανιώτην Στέφανον του 7ου Τάγματος, επί υποκινήσει εις ομαδικήν απείθειαν, πράξει τελεσθείση τη 16/17.5.43, εις φυλάκισιν ενός και ημίσεος (1½) έτους και ανέβαλε την έκτισιν της ποινής του.

Ωσαύτως εξέφρασε ευχήν όπως η Ταξιαρχία ελέγχξη αυστηρώτατα πειθαρχικώς τους υπξ/κούς του 3ου Λόχου του 7ου Τάγματος 1) Κρητικόν Γεώργιον, 2) Ευσταθιάδην Αντώνιον, 3) Στογιάννην Στέφανον και 4) Γαλαννόπουλον Θωμ., διότι υπξ/κοί όντες του 3ου Λόχου του 7ου Τάγματος κατά την εκδηλωθείσαν ομαδικήν απείθειαν του Λόχου των κατά την πρωΐαν της 17.5.43, ου μόνον δεν έλαβον, ως ώφειλον, παν μέτρον προς πρόληψιν ταύτης αλλά και κατά την στιγμήν της εκδηλώσεως της επέδειξαν ασύγγνωστον αδιαφορίαν και παντελή έλλειψιν συναισθήσεως του καθήκοντός των, παραμείναντες απαθείς εντός των σκηνών των. Συνέχεια