Πεσόντες και νεκροί: Χωροφυλακής 1940-1941

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Εμφαίνουσα χρονολογικώς τούς φονευθέντας άνδρας Βασ. Χωροφυλακής
κατά το πόλεμο 1940-1941 και κατά το πρώτον έτος τής εχθρικής κατοχής.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Πατρων. Τόπος Καταγωγής

Χωρίον Νομός

Τόπος Θανά­του Χωρίον Χρονολογία

Θανάτου

Χωροφύλαξ Δραγωνέας Σωτήριος Οίτυλο Λακωνίας Γυθειο 1941
Χωροφύλαξ Κάνιστρας Ιωάννης Ιωάννινα 1941
Υπενομωτάρχης Πουλοκόκης Νικ. Ιωάννινα 15-1-1941
Ύπενομωτάρχης Μουλακάκης Νικ. Έμμαν Ακούμια Ρεθύμνης Ιωάννινα 15-1-1941
Χωροφύλαξ Καβρουλάκης Εύάγ. Παύλου Άρμενα-Χανιών Θεσ /νίκη 21-1-1941
Χωροφύλαξ Βαρδίκας Παναγ.  Θεοδ Θεσ/νίκη 31-1-1941
Χωροφύλαξ Ρΐζος Εύάγ.  Βασιλ Έπισκοπιανά Κέρκυρας Λάρισα 1-3-1941
Χωροφύλαξ Μπατζοτέγος Κων. Στέργιος Σμίξα Κοζάνης Λάρισα 13-4-1941
Μοίρ. Ντόντος Σπυρ. Δημοσ Μπάμπαλη Αίτωλ. Άγρίνιον 19-4-1941
Χωρ. Καρδακάρης Νικ.  Μιχ Γίαννάδες-Κερκύρας Κέρκυρα 21-4-1941
Χωροφύλαξ Σκρεπετός Γεώργ. Ήλια Κεφάλληνου Μεσσηνίας­ Μυτιλήνη 23-4-1941
Χωροφύλαξ Μαυρακάκης Γεώργ. Άντ Σκουτελών-Χανίων Τύρναβος 25-4-1941
Χωροφύλαξ Οίκονομέας Σωτήρ. Λογοθ Λαγκάδα-Μεσσηνίας Τύρναβος 29-4-1941
Χωροφύλαξ Τζαβάρας Χρήστ. Παναγ Καλλιρρόη-Μεσσηνίας Πειραιεύς 5-5-1941
Χωροφύλαξ Βεστάκης Έμμαν. Χανιά-Χανίων Εύκαρπία- Σερρών 7-5-1941
Άνθ /ρ.. Χλεμπογιάννης Νικ.  Ιωάν Δεσφίνα-Παρνασσίδος Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Γερμανός Χρήστ.  Άλεξν Γραλίστρα-Καρδίτσης Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Γιαννακάς Ήλίας.  Άριστ Λαμπάσιον-Λέσβου Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Κατσικανδράκης Έμμ.  ’Ιωάν Σεφικάλη-Χανίων Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Μανιάκης Μιχ.  Κων ΚαλτσούκιΡεθύ μνη ς Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Πολύμερος Βασ. Άθαν. Δρακόρι-Καρδίτσης Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Πατεράκης Δημήτρ.  Στυλ Νωπίγια-Χανίων Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X Βάμβουκας Μιχ.  Βασ Άξοΰ-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 20-5-1941
Άνθ/ρχος Καρακατσάνης Γεώργ.  Νικ Παλαιοξάριον-Φωκίδος Περιοχή Χανιών

 

20-5-1941
Δ. X. Γούλας Γεώργ.  Κων. Ανθηρόν-Καρδίτσης Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Κατσαούνης Άθαν.  Κων Κυδωνιά-Αίτω /νιας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Κομνηνός Κων.  Νικ Ξηροκάμπιον-Λακωνίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Πάλης Σωτήρ.  Μάρκου Βάγια-Βοιωτίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Πετρούλας ’Ιωάν.  Γεωργ Οίτυλον-Λακω ν ί α ς Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Τσιούλιας Άργύρ.  Χρήστ Οιτυλον-Λακωνίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Δ. X. Τσαγκαοάκης Νικ.  Στυλ Καννάβι-‘Ηρακλείου Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Κούτρης Παναγ.  Κων Διμάνδρα-Μεσσηνίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Θάνος Γεώργ.  Βασ Πάτραΐ-Άχαίας Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Στρατιδάκης Νικ.  Χαράλ Στήλι-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 20-5-1941
Χωροφύλαξ Φραγκοστεφανάκης Στυλ.  Ίωάν Φουρνέ-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Προβατινάκης Νικ.  Στυλ Κουφός-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Καλογεράκης ’Ιωάν.  Μιχ Άγ. ’Ιωάν. Ρεθύμνης Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Ζαφειρέλης Όδυσ.  Κων Αθήναι-’Αττικής Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Λαμπρόπουλος Κων.  Γεωργ Μάρκασι-Κορινθίας Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Παπαδάτος Νικ. ·  Σπυρ Συναράδες-Κερκύρας Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπεν. Γρηγοράκης Εύτύχ.  Γεωργ Σκάφη-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Βολανάκης ’Ιωάν. Σκάφη-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Χωροφύλαξ Γιάννης Γεώργ. Λάμπρου Πύλη-Τρικάλων Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Δημητρίου Μιχ.  Αριστ Ροδοδάφνη- Αχαίας Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Κούρτης Γεώργ. ’Ιωάν. Χοΰνι-Αίτ/νιας Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Μανταυδάκης Γεώργ. Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Σκαναδαλάκης Έμμαν.  Παναγ Κότσίανη-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Υπομ Φραγκονικολάκης Έμμ.  Γεωργ Φουρνέ-Χανίων Ρέθυμνον 21-5-1941
Δ. X. Βούζας Γρηγ. Άλεξάν. Ζεράτιον-Καρδίτσης Ρέθυμνον 21-5-1941
Άντισ.. Μανιουδάκης Στυλ.  ’Ιωάν Άρμένη-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Δαμανάκης Άλέξ.  Γεωργ Κοΰμι-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Ένωμ. Πυροβολάκης Έμμ.  Άνων Κάνδανος-Χανίων Ηρακλειον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Κούρτης Κων.  Πέτρου Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Κασκαρίδης ’Ιωάν.  Βασιλ Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Πρινιωτάκης ’Ιωάν.  Έμμ Κ. Βάθεια-Ηρακλείου Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Τσιμπουκάκης Άντ.  Γεωργ Μοΰνδρος-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Βεστάκης Στέφ. Γεώργ. Κίσσαμος-Χανιών Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Ζέρβας ’Ιωάν.  Κων Άγ. Δημήτ.-Λαρίσης Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Κατσιμάρδος Γεώργ.  Άλκιβ Άγ. Παρασκευή Αιτωλ /νιας Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Νικολάου Γεώργ. Σπυρ. Άγ. Θεόδωροι-Κορινθίας Ρέθυμνον 22-5-1941
Δ. X. Σοφογιάννης Δημ.  Νικολ Ζερέτσιον-Καρδίτσης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Μπουμπουλάκης Άνεξαγ.  Σπυρ Περιβόλια-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Ντάντης Δημήτρ.  Ήλία Άσίνη-Άργολίδος Ρέθυμνον 23-5-1941
Δ. X. Κατσαντώνης Άντ.  Έμμαν Άνω Μ.-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 23-5-1941
Χωροφύλαξ Άμπατζής Δημήτρ.  Θεολόγου Κομοτινή-Ροδόπης Κερκίνη- Σερρών 23-5-1941
Δ. X. Στρατίκης Κων.  ’Ιωάν Μερκάδα-Φθιώτιδος Ρέθυμνον 23-5-1941
Χωροφύλαξ Καστανάκης Μιχ.  Γεωργ Κουτσουφιανά-Χανίων Ηράκλειον 23-5-1941
Χωροφύλαξ Μπάρλας Παναγ.  Άναστ Λεοντάριον-Άρκαδίας Χανιά 24-5-1941
Υπεν. Καρκάνης Νικ.  Γεωργ Άσκιφον-Χανίων Χανιά 24-5-1941
Χωροφύλαξ Καπαλάκης Γεώργ.  Λέων Λαμία-Φθιώτιδος Χανιά 24-5-1941
Δ. X. Πουλόπουλος Νικήτ.  Χριστ Άμφεΐα-Μεσσηνίας Ρέθυμνον 24-5-1941
Υπεν. Χρήστου Δημήτρ.  Παναγ Παλαίοπαναγιά-Βοιωτιας Χανιά 25-5-1941
Ένωμ, Άναστασόπουλος Νικ.  ’Ιωάν Πρόδρομος-Τρικάλων Χανιά 25-5-1941
Ένωμ, Καστανάκης Ίωάν.  Γεωργ Κονταρινιά-Χανίων Ρεθύμνο 25-5-1941
ΔΧ. Κατσαρίδης Κων.  Βασ Φαμίλα-Αΐτωλ /νιας Ρεθύμνο 25-5-1941
ΔΧ. Άντωνόπουλος Δημ.  Κυριάκ Άνδρίτσαινα-Ήλείας Ρεθύμνο 25-5-1941
ΔΧ. Νάνος Στυλ.  Ίωάν Άνδριτσαινα- Ηλείας Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Δημητρόπουλος Σπυρ.  Κων Λυκοποριά-Κορινθίας Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Κωστόπουλος Γεώργ.  Άνδρ Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Μαθιουδάκης Γεωργ.  Έμμαν Άνω Μ.-Ρεθύμνης Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Μανιακούρας Παναγ.  Σπυρ Έξ ’Ηλείας Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Ντάουλας Άπόστ.  ΆΘανασ Πύργος-Τρικάλων Ρεθύμνο 26-5-1941
ΔΧ. Παππας Δημήτρ.  Χρήστ Βλωχός-Καρδίτσης Ρεθύμνο 26-5-1941
Χωροφύλαξ Μυσιρλάκης Κων.  Ίωάν Βόροι-‘Ηρακλείου Χανιά 27-5-1941
Δ. X. Γάκης Πέτρος.  Γεώργ Ανθηρόν-Κ αρδίτσης Ρέθυμνον 28-5-1941
Δ. X. Στρατάκης Παναγ.  Άντων Πάνιτσα-Αακωνίαζ Ρέθυμνον 28-5-1941
Δ. X. Βατωρίδης Παναγ.  Άναστ Βελανίδιον-Μεσσηνίας Ρέθυμνον 29-5-1941
Χωρ. Κοταρίδης Παναγ.  Άναστ Βελανιδιά-Μεσσηνίας Χανιά 29-5-1941
Δ. X. Γεωργίου Εύάγ.  Κων Περιβόλια-Φθιώτιδος Ρέθυμνον 29-5-1941
Άνθ /ρ Παναγιωτάκης Σταμάτ.  Παν Κοκκάλα-Λακωνίας Ρέθυμνον 30-5-1941
Χωροφύλαξ Παπαχρυσάνθου Άθαν.  Θεόδ Μοστίτσιον-Άχαΐας Ρέθυμνον 22-5-1941
Χωροφύλαξ Μαντατουνάκης.  Ίωάν Χανιά Ρέθυμνον 2-6-1941
Ένωμ Βεργανελάκης Γεώργ.  Νικ Στέρνες-Χανίων Άλικιανος 26-1941
Χωροφύλαξ Σατζετάκης Ίωάν.  Μιχ Κυρτομάδα-Χανίων Κυρτομάδα Χαν ίων 26-1941
Χωροφύλαξ Κουτρούλης Γεώργ.  Μιχ Δρακώνα-Χανίων Πετραλάρι-

Χανίων

26-1941
Χωροφύλαξ Σφυριδάκης Ίάκωβ.  Στυλ Άλικιανός-Χανίων Άλικιανος 2-6-1941
Χωροφύλαξ Μαρκουλάκης Στυλ.  Ίωάν Άλικιανός-Χανίων Άλικιανος 2-6-1941
Ένωμ Γιαπιτζάκης Νικ.  ’Ιωάν Βατουδιάρη-Χανίων Ρέθυμνον 16-6-1941
Ένωμ Τασσόπουλος Κων.  Θεοδ Κεφαλόβρυση-Μεσσηνίας Χίος 24-6-1941
Χωροφύλαξ Ρογδάκης Δημήτρ.  Ίωάν Τζερμιάδον-Λασιθίου Ρέθυμνον 27-1941
Χωροφύλαξ Κατομιχελάκης Στυλ.  Γεώργ Φουρνέ-Χανίων Φούρνε 1-8-1941
Χωροφύλαξ Μαράκης ή Μαρής Νικ.  Μιλ Φουτσουγιανά-Ηρακλ. Φούρνε 1-8-1941
Χωροφύλαξ Δασκαλάκης Άντών.  Νικ Καράνου-Χανίων Φούρνε 1-8-1941
Υπεν. Κατσούλης Νικ.  Γεωργ Λιμήν-Λασιθίου Άλικιανος 1-8-1941
Υπεν. Ταρουδάκης Γεώργ. Νικ. Άπόδουλον-Ρεθύμνης Ρέθυμνον 4-8-1941
Χωροφύλαξ Μητσάκος Άναστ.  Άντων Άρλα Άχαίας Άγυιά-Χανίων 6-8-1941
Χωροφύλαξ Κοϊνάκης Γεώργ.  Ίωάν Καλό Χωριο-Λασιθίου Άλικιανδς- 14-8-1941
Χωροφύλαξ Ευσταθίου Χρήστ. Χρήστ. Οϊτη-Φθιώτιδος Φλώρινα 14-8-1941
Ένωμ. Μαράκης Χρηστός.  Γεωργ Δρυμίσκος-Ρεθύμνης Αγυια-Χανιων 1- 9-1941
Χωρ. Γαλάνης Βασ.  Δημητρ. Λεβίδιον-Άρκαδίας Θέρμαι-Θεσ- 1-9-1941
Χωροφύλαξ Αθανασιάδης Κων.  Στυλ. Γερακάρι-Ρεθύμνης Αγυια-Χα- 2- 9-1941
Δ. X. Γκανακάκης Γεώργ.  Γεωργ Αλικιανος -Χανιών Αγυια-Χα-

 

2- 9-1941
Ένωμ. Παπαντωνάκης Χαρίλ.  Δημ Νεάπολις-Λασιθ ιου Παλαιοχώριον

Χανίων

3- 9-1941
Μοίρ. Άρχοντάκης Ίωάν.  Στυλ Χασί-Χανίων Παλαιοχώριον

Χανίων

3-9-1941
Χωροφύλαξ Ζουμής Χρήστ.  Δημητρ. Πολύγυρος-Χαλκιδ. Σέρραι 11-10-1941
Υπομ. Βαμβέτσος Εύστ. Κων. Τρίκαλα-Τρικάλων Θεσ /νίκη 22-10-1941
Ένωμ. Κυριακόπουλος Κων.  Χρήστ Λατζόϊον-’Ηλείας Θεσ /νίκη 22-10-1941
Χωροφύλαξ Μαοτοράκης Βασ.  Γεώρ Σφάκα-Λασιθίου Λαράνη- Ηρακλείου 24-11-1941
Υπεν. Ζερδεβάς Άπόστ.  Δημητρ Σαγέϊκα-Άχαΐας Τύρναβον-

Λαρίσης

8-12-1941
Χωροφύλαξ Μπερσης Γεώργ.  Ήλία Λουτρόν-Μεσσηνίας Λάρισα 8-12-1941

 

’Ήτοι ’Αξιωματικοί 8

Υπαξιωματικοι 20 και

Χωροφύλακες 97

Advertisements

Τι είπαν οι ξένοι για την Ελλάδα του 1940-41

Σύμμαχοι και εχθροί αναγνώρισαν την αποφασιστική συμβολή της Ελλάδος στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Στρατάρχης Γιαν Σματς, Πρωθυπουργός της Ν. Αφρικής, χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου 1940 ως «ημέρα που άλλαξε τον ρου της Ιστορίας». Και προσέθεσε: «Πραγματικός εγεννήθη μία νέα Ελλάς, όπως την ωνειρεύθησαν οι ποιηταί. »

Άμα τη εκδηλώσει της Ιταλικής επιθέσεως ο Winston Churchill απέστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στην Ελληνική κυβέρνηση:

«Η Ιταλία εύρε τας απειλάς του εκφοβισμού ανωφελείς έναντι του ηρέμου θάρρους σας. Κατέφυγεν επομένως εις απρόκλητον επίθεσιν εναντίον της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αστηρίκτους κατηγορίας δικαιολογίαν της αισχράς της επιθέσεως. Ο τρόπος με τον οποίον ο Ελληνικός λαός, υπό την αξίαν εμπιστοσύνης ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τις προκλήσεις των τελευταίων μηνών, κατέκτησε τον θαυμασμόν του Βρετανικού λαού διά την Ελλάδα. Αι αρεταί αυταί θα ενισχύσουν τον Ελληνικόν λαόν και κατά την παρούσαν στιγμήν της δοκιμασίας. Θα σας παράσχωμεν την δυνατήν βοήθειαν μαχόμενοι εναντίον κοινού εχθρού και θα μοιρασθώμεν την κοινήν νίκην. » Συνέχεια

The 1940 Epic

It is true that we, the Greeks, sense a particular feeling of emotion, whenever we recall in our memory the glorious events of 1940. Indeed, those great and enlightening events have sealed with indelible glory the historic evolution of the Hellenic Nation.

The Hellenic Nation is exceptionally proud for the great «NO», which the people as one person said to the enemy in the early morning hours of the historic day of the 28th of October 1940.

The League of Nations, to which all nations have entrusted their hopes for an enduring peace, had literally lost any substantial authority following the insularity-drawn withdrawal of the USA from the Organisation, followed by Italy in 1935, Germany in 1939, and for long suffered by the antagonism of the «peace loving» remaining Western Democracies, mainly the United Kingdom and France that failed to timely realise the potential of the war at hand. Συνέχεια

Κατασκευή οχυρών Γραμμής Μεταξά

Στις αρχές του 1935, η κυβέρνηση έθεσε στο ΓΕΣ ερώτημα σχετικά με την οχύρωση των βορείων συνόρων της χώρας.

Μετά τη συνθήκη της Λοζάννης και μέχρι του έτους 1933, οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία δεν είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα της οχύρωσης της παραμεθόριας ζώνης, διότι υπολόγιζαν ότι βρίσκονται μπροστά σε μία μακρά ειρηνική περίοδο. Αλλά και τα διατιθέμενα κάθε φορά κονδύλια του προϋπολογισμού για τη στρατιωτική προπαρασκευή της χώρας ήταν πάντοτε περιορισμένα, λόγω του πλήθους των αναγκών που είχαν προκύψει από τη μικρασιατική καταστροφή. Συνέχεια

Ψυχολογικές επιχειρήσεις της Αγγλίας στις ΗΠΑ

To 1940 ήταν ένας δύσκολος χρόνος για τη Βρετανία. Οι Γερμανοί προέλαυναν και μοναδική ελπίδα των Βρετανών ήταν η εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο. Τότε ακριβώς άρχισε η μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης στην Ιστορία της Βρετανίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Guardian», εκείνη την περίοδο ιδρύθηκε μια ειδική υπηρεσία με την επωνυμία «British Security Coordination», που ουσιαστικά αφορούσε τη μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης στην ιστορία της βρετανικής κατασκοπείας, η οποία δεν έγινε στην κατεχόμενη Γαλλία ή στη Σοβιετική Ένωση αλλά στις ΗΠΑ! Συνέχεια

Η Εκκλησία, κατά την περίοδον του Ελληνοϊταλικού πολέµου του 1940

 Ουδεµία τοπική εκκλησία συνεδέθη, συνεταυτίσθη και προσέφερε όσα η της Ελλάδος εις το Έθνος, το οποίον περιέθαλψε εις τους κόλπους της. Κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέµου του 1940, η εκκλησία επρωτοστάτησε και πολυποικιλοτρόπως.

  • Η Ιερά Σύνοδος, ευλόγησε από της πρώτης στιγµής τα όπλα των αγωνιστών και κατέφυγε εις τας Χριστιανικάς Εκκλησίας του κόσµου, καταγγέλλουσα την φασιστικήν εισβολήν.
  • Το Ιερόν Ίδρυµα Ευαγγελιστρίας Τήνου, εξεποίσε τα τιµαλφή της Μεγαλόχαρης και ενίσχυσε τον αγώνα, δια του ποσού των 5.000.000 δρχ. της εποχής εκέινης.

Συνέχεια

THE GERMAN CAMPAIGNS IN THE BALKANS (SPRING 1941),CMH Pub 104-4

This publication replaces DA Pam 20-260, November 1953
Facsimile Edition, 1984, 1986
CENTER OF MILITARY HISTORY
UNITED STATES ARMY
WASHINGTON, D.C

FOREWORD

The purpose of this study is to describe the German campaigns in the Balkans and the seizure of Crete within the framework of Hitler’s military policy during the second year of World War II. The study is the first of a series dealing with large-scale German military operations in Eastern Europe; other historical studies such as Germany and Finland–Allies and Enemies in World War II, The Axis Campaign in Russia, 1941-45: A Strategic Survey, and German Army Group Operations in Russia will follow.

«The German Campaigns in the Balkans» is written from the German point of view and is based mainly on original German records and postwar military writings by Dr. Helmut Greiner, General Burkharth. Mueller-Hillebrand, and the late General Hans von Greiffenberg. The lessons and conclusions following each narrative have been drawn from the same German sources. (These records and manuscripts are listed in appendix III.) Material taken from U.S. and Allied sources has been integrated into the text, but specific cross references have been made only in those instances where these sources deviate from the German documents. Συνέχεια

World War II Liberation of Greece: British Landings (October 1944)

Figure 1.–This RAF photograph was taken October 5, 1944. The caption reads, «RAF lands in Greece: The first arrival on the mainland of Greece of our firces, which included British labd forces and units of the Royal Air Force Regiment; met with a wildly enthusiastic welcome from the inhabitants. On a beach in Greece, BAC. Frank Harper, 160 Canongate, Edinburgh (left), and BAC Edward Carswell, Ivy Cottage, Stanley, Stoke-on-Trent, members of the RAF Regiment, share their early morning breakfast rations with a little Greek boy.» He seem to be enjoying breakfast with his new friends. Notice what looks to be a landing craft in the background.

The British Government was concerned about a Communist take over in Greece. The British wanted to invade Greece in early 1944, but were unable to interest the Americans who were focused on Normandy. They planned a series of small actions in the Agean. Operation Accolade focused on the Dodecanese Islands. Operation Hercules was planned to assault Rhodes. Συνέχεια

WW2 Balkan Campaign – Yugoslavia

The Yugoslav army was regarded for one of the strongest in Europe. Its prestige was strengthened by glorious traditions of the Serbian army from two Balkan and the First World wars. That was however the army of ethnically homogeneous Serbia whereas in 1941 the army was comprised of soldiers of multinational Yugoslavia and within its ranks occurred all the contradictions splitting this country.

During the peacetime the Yugoslav army numbered about 150,000 men divided among 20 divisions. Mobilization plans foresaw formation of 31 divisions (28 infantry and 3 cavalry ones) as well as many border, fortress and auxiliary units; altogether 1.7 million men.  This large force had inadequate armaments, especially in anti-tank, anti-aircraft weapons and vehicles (only two tank battalions were available, which possessed only one modern tank). Partially modernized air forces had about 520 aircraft, and smallish navy apart from the Adriatic fleet also had its own air force, coastal defence and a large riverine flotilla. Συνέχεια

Conquest of Yugoslavia

First shots were fired yet before the midnight on 5 April 1941: German assault groups attacked several object along the Yugoslav borders. At 2:00 a German engineer group took by surprise the Yugoslav side of the Iron Gate and voided the Yugoslav plan to block the shipping on the Danube. At 5:00 German and Italian air forces set off for the action, and at 5:15 started the German attack on Skopje, Veles and Strumica. At 6:30 first aircraft from the German 4th Air Fleet flew over Belgrade. Συνέχεια

WW2 – Balkan Catastrophe

In October 1940 the British command happened to withdraw some forces from North Africa to give aid to Greece, a rather moral one. The Greeks though proved to be inflexible beyond expectation, they had fought off advanced Italian divisions, driven them back, and close behind them entered Albania. The general situation in the Balkans was worsening week after week and the reinforcement of British expeditionary forces in Greece was becoming an urgent necessity. To the country of the Hellenes had been sent one of two brigades of the 2nd Armoured Division, two infantry divisions and a considerable part of aviation, 50,000 men altogether. A highland rifles brigade had to join them soon. In command was Gen. Henry Maitland Wilson. Συνέχεια

Οι πρώτοι πεσόντες αξιωματικοί κατά τον ελληνοιταλικό πόλεμο

οι πρώτοι ανά βαθμό πεσόντες αξιωματικοί ήσαν…

  • Υπολοχαγός Διάκος Αλέξανδρος του 4ου Συντάγματος Πεζικού, έπεσε την 1η Νοεμβρίου στην Τσούκα.
  • Ανθυπολοχαγός Βλάχος Γεώργιος ή Απόστολος του 33ού Συντάγματος Πεζικού, έπεσε την 1η Νοεμβρίου στο Βέρνικ.
  • Ταγματάρχης Μαντούβαλος Παναγιώτης του 50ού Συντάγματος Πεζικού, έπεσε την 17η Νοεμβρίου στον Μόραβα
  • Λοχαγός Αποστολίδης Θεόδωρος του 50ού Συντάγματος Πεζικού, έπεσε την 17η Νοεμβρίου στον Μόραβα
  • Αντισυνταγματάρχης Κεφαλόπουλος Χαράλαμπος του 18ου Συντάγματος Πεζικού, έπεσε την 21ή Νοεμβρίου στο Βράνεστε. Για τις συνθήκες θανάτου του διαβάζουμε από τις εκδόσεις Ιστορίας Στρατού: «…το 18ον Σύνταγμα Πεζικού, ανατρέψαν κατόπιν αγώνος τας εις περιοχήν Μπαμπάν εχθρικάς αντιστάσεις, προωθήθη μέχρι του υψώματος 1211, όπερ και κατέλαβε την 18.00, εκτοπίσαν τον πεισμόνως αντισταθέντα εχθρόν, συλλαβόν 7 αξιωματικούς μετά του διοικητού του τάγματος και 50 οπλίτας αιχμαλώτους. Αι απώλειαι του Συντάγματος ανήλθον εις 2 αξιωματικούς νεκρούς εξ ών ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Συντάγματος Αντισυνταγματάρχης Κεφαλόπουλος Χαράλαμπος και 2 οπλίτας νεκρούς….», ΔΙΣ σελ. 61
  • Αντισυνταγματάρχης Μαρδοχαίος Φριζής, έπεσε υπέρ Πατρίδος την 5η Δεκεμβρίου 1940 στην Πρεμετή, μαχόμενος από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Μετά τον θάνατό του έλαβε προήχθη τιμητικώς στον βαθμό του Συνταγματάρχου.

 

 

4…Οι πρώτοι Ιταλοί αιχμάλωτοι – Αλπινιστές της ΤΖΟΥΛΙΑ
Διαβάζουμε από τις εκδόσεις Ιστορίας Στρατού «…Κατά την νύκτα 28ης προς 29ην Οκτωβρίου, οργανωθείσα υπό του υποτομέως (ΣΗΜ. δεξιό πλευρό αποσπάσματος Πίνδου του Σ/χου Δαβάκη) επιδρομή κατά του κατεχομένου υπό των Ιταλών χωρίου Γράμμος, είχεν ως αποτέλεσμα την σύλληψη 11 Αλπινιστών και ενός βαρέως τραυματία αξιωματικού.» ΔΙΣ, σελ123.

Εκθεση δράσεως των Ευελπίδων 1940-1945

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1940-45

Α. ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (28 Οκτωβρίου 1940 – 31 Μαΐου 1941)
1. Παραμονές του Πολέμου
Λίγες μέρες πριν από τον ύπουλο τορπιλλισμό του Καταδρομικού «Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο, στο λιμάνι της Τήνου (15 Αυγ. 1940) κι’ ενώ τα σύννεφα του πολέμου συσσωρεύονταν απειλητικά στον ουρανό της Ελλάδος, 289 απόφοιτοι Ευέλπιδες ορκίστηκαν (10 Αυγ. 1940) ως Ανθυπολοχαγοί ενώπιον του τότε βασιλιά Γεώργιου Β΄. Ήταν η τάξη του 1940. Δυόμηση δε μήνες αργότερα (παραμονές του πολέμου) φοιτούσαν στη ΣΣΕ τρεις (3) Τάξεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα τότε Οργανισμό της:
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙΙη Τάξη (από το φθινόπωρο του 1938).
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙη Τάξη (322 μαθητές) από 29 Οκτωβρίου 1939.
– Η μόλις εισαχθείσα Ιη Τάξη (326 μαθητές) από 2 Οκτωβρίου 1940.
Υπόψη ότι σε κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λειτουργούσε ταυτόχρονα και η «Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Υπηρεσιών» (ΣΣΑΣΥ) με 109 συνολικά μαθητές των ειδικοτήτων: Υγειονομικού, Διαχειρίσεως, Στρατολογίας και Αυτοκινήτων. Επίσης δε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στρατωνίστηκε από τον Νοέμβριο του ‘40 ο Ουλαμός Εφέδρων Αξιωματικών. Συνέχεια

The Greek Civil War 1943-1949,

Major Jeffrey Kotora, Marine Corps Command and Staff College, 16 Apr 1985

Since the end of the Second World War, the frequency with which nations have fallen victim to communist insurgencies has not abated. Why have some nations been able to resist while others succumbed to wars of national liberation? The object of this paper is to examine one such conflict with a view towards analyzing the events of the war and the causative factors that made it a successful counterinsurgency.
This study of the Greek Civil War begins with a discussion of the roots of the conflict in the German occupation of Greece in 1941. Included in this discussion is the growth of the resistance and the rise of the Greek communists. The major portion of the paper deals with three separate stages, or «Rounds» of the civil war. The First Round occurred in late 1943 and was an attempt by the communists to eliminate rival resistance groups. The Second Round was precipitated by the overt attempt of the communists to seize control of Greece shortly after liberation by the Allies in late 1944.

Συνέχεια

Η τακτική του ΕΛΑΣ, Κώστας Καραγιώργης (Διευθυντής ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, «Στρατηγός» του ΕΛΑΣ)

«Κατά πρώτο λόγο η γενική τακτική είναι,  να υποχωρούμε μπροστά στον προελαύνοντα εχθρό,  μη λυπόμενοι το έδαφος,  που χάνουμε.  Να διατηρούμε τις δυνάμεις μας ακέραιες για τους μελλοντικούς σκοπούς μας. Αυτά μας διατύπωσε ο Σιάντος.  Στην νοοτροπία ο ΕΛΑΣ πρέπει να κινείται πάνω στο παλιό καραβανάδικο πνεύμα (ο Κατσαβρός τα θυμάται),  ραχάτι,  καλοπέραση πολιτικολογία και πολεμικός  συμβιβασμός στην ουσία με τον κατακτητή. Κώστας Καραγιώργης (Διευθυντής ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, «Στρατηγός» του ΕΛΑΣ

Ανταρτικές ομάδες στην Ελλάδα 1941-1944

Ένοπλοι Οργανώσεις Αντιστάσεως,

Ενοπλος έξέγερσις κατά των κατακτητών έξεδηλώθη πολύ πρίν αρχίση ή δράσις των οργανώσεων αντιστάσεως. Τά γεγονότα τής Δράμας καί του Δοξάτου, τά όποια έλαβον χώραν κατά τό τέλος του Σεπτεμβρίου του 1941 δύναται νά θεωρηθούν ώς αυθόρμητος έναρξις τής ενόπλου αντιστάσεως του Ελληνικού λαού κατά των κατακτητών καί Ιδιαιτέρως κατά των Βουλγάρων επιδρομέων. Ή γενομένη ένοπλος έξέγερσις των κατοίκων τής περιοχής Δράμας, συνεπεία έντεχνων ψευδών διαδόσεων τής βουλγαρικής προπαγάνδας περί στασιάσεως του Βουλγαρικού στρατού κλπ., ύπήρξεν ανοργάνωτος καί πρόωρος καί παρά τόν ήρωϊσμόν των κατοίκων άπέτυχεν. Μετά τά ώς ανω γεγονότα, εμφανίσεις ολιγάριθμων ενόπλων ομάδων είς τήν ΰπαιθρον, έσημειώΟησαν είς διάφορα σημεία τής χώρας άπό των άρχων τής ανοίξεως του 1942. ΑΙ ώς άνω ομάδες δέν κατώρθωσαν νά διατηρηθούν έπί πολύ λόγω τής αντιδράσεως τών δυνάμεων των κατακτητών καί τών άρχων ασφαλείας καθ’ ΰσον στερούμενοι δικτύου πληροφοριών, ένέπιπτον ευκόλως είς ενέδρας ή ήναγκάζοντο νά αυτοδιαλυθούν ελλείψει μέσων συντηρήσεως.

Καί αϊ πρώται ομάδες ανταρτών τών μεγάλων οργανώσεων ΕΑΜ καί ΕΔΕΣ δταν έξήλθον είς τήν ϋπαιθρον, τό θέρος του 1942, συνήντησαν τρομεράς δυσχέρειας. Μετά τάς πρώτας συγκρούσεις των ομως μετά τών κατακτητών καί Ιδίως μετά τήν άνατίναξιν τής γέφυρας του Γοργο-ποτάμου (25 Νοεμβρίου 1942) ύπό τών ανταρτών, συνεργαζομένων μετά τών Βρεταννών σαμποτέρ, ή κατάοτασις μετεβλήθη. Αξιωματικοί του Στρατου έξήρχοντο συνεχώς είς τήν ϋπαιθρον καί ένετόσσοντο είς τάς ανταρτικός ομάδας, ενώ ολόκληροι Σταθμοί χωροφυλακής, μετά του οπλισμού των, προσεχώρουν είς ταύτας.  Ενεφανίσθησαν ανταρτικαί ομάδες καί διαφόρων άλλων οργανώσεων καί οϋτω τήν άνοιξιν του 1943 τό ανταρτικόν κίνημα κυριαρχούσε είς όλόκληρον τήν ΰπαιθρον τής χώρας. Συνέχεια

Politics and Military Advice: Lessons from the Campaign in Greece 1941

By Squadron Leader David Stubbs

This paper suggests that the British decision to become involved in Greece, with a token RAF force in November 1940, helped set in train a series of events which ultimately led to the disastrous joint and coalition venture, where the military desire to satisfy the political appetite for grand strategy caused some commanders to ignore their own assessments that intervention was likely to fail without adequate air support. The paper will show how political pressure was applied to the military commanders and how their objections were gradually eroded so that they began to ignore their own rational analysis and come to believe that the impossible was possible, with ruinous consequences in terms of men and equipment. Συνέχεια

Συντομογραφίες

A /A Αντιαεροπορικό
MX Μηχανικό
Α.Δ.Χ. Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής
Α.Σ.Δ. Ανωτέρα Στρατιωτική  Διοίκησις
Α/ΓΕΣ Αρχηγός Γενικού Έτι τελείου Στρατού
ΑΣΑ Αμερικανική Στρατιωτική Αποστολή=ΑΜΑΟ
ΑΣΕΑ Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης
Α’ΣΣ Α’ Σώμα Στρατού
Β Σ.Α Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή
ΒΔ Βορειοδυτικώς-ος-η-αι-κλπ.
ΒΣΑ Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή
Β’ΣΣ Β’ Σώμα Στρατού
Γ/Αρτρος Γενικός Αρχίατρος
ΓΕΑ Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
ΓΕΝ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
ΓΕΣ Γενικό Επιτελείο Στρατού
ΓΣΣ Γ’ Σώμα Στρατού
Δ.Ε.Θ Διοίκησις ‘Εθνοφρουράς Θράκης
Δ.Ε.Κ.Μ Διοίκησις ’Εθνοφρουράς Κεντρικής Μακεδονίας
Δ.Ε.Σ Διοίκησις ’Επιχειρήσεων Σερρών
ΔΑΠ Δνσις Άσφ. Πειραιώς
ΔΙΣ Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
Έ. Ά εν αποστρατεία
Ε.Α.Μ. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο
Ε.Β.Α. Ελληνική Βασιλική Αεροπορία
Ε.Β.Ν. Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό
Ε.Β.Χ. Ελληνική  Βασιλική  Χωροφυλακή
Ε.Ο.Κ. Ένοπλοι  Ομάδες Καταδιωκομένων
Ε.Σ.Α. Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία
Ε.Σ.Π Ελαφρό Σύνταγμα Πεζικού
Ε.Τ.Π Ελαφρό Τάγμα Πεζικού
ΕΚΜΑΔ ΈκμισΘωμέναι Μονάδες Ασφαλείας Δημοσυντήρητοί
ΕΛΑΣ Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
ΕΣΣΔ Ένωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
ΕΣΣΟ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών
Η.Π.Α. Ήνωμέναι Πολιτείαι  Αμερικής
Κ.Ε. Κεντρική  Επιτροπή
Κ.Κ. Κομμουνιστικό   Κόμμα
Κ.Μ.Ε.Α Κινηταi Μονάδες Εθνικής Αμύνης
Κ/Σ Κομμούνιστοσυμμορίτης-τες
Κ/συμμοριακός Κομμουνιστοσυμμοριακός
ΚΒΕ Κέντρο Βασικής Εκπαιδεύσεως
ΚΒΕΒ Κέντρο Βασικής Εκπαιδεύσεως Βόλου
ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
Λ.Γ.Μ. Λόχος Γενικών Μεταφορών
Λ.Ο.Κ Λόχος ’Ορεινών Καταδρομών
Λ.Ο.Μ. Λόχος Ορεινών Μεταφορών
ΛΑΣ Λόχος Ασφαλείας Συγκοινωνιών
ΛΠ Λόχος Πολυβόλων
Μ.Α Μέση ‘Ανατολή
Μ.Α.Δ Μονάδες ‘Ασφαλείας—Διώξεως
Μ.Α.Δ. Μονάδες Ασφαλείας Δημοσυντήρητοι
Μ.Α.Υ Μονάδες ’Ασφαλείας Υπαίθρου
Μ.Ε.Α Μονάδες ’Εθνικής Αμύνης
Μ.Λ.Μ. Μικτός Λόχος  Μεταφορών
Μ.Μ.Π. Μοίρα Μέσου Πυροβολικού
Μ.Ο.Κ Μοίρα ’Ορεινών Καταδρομών
ΜΕΑ Μονάδες ’Εθνικής ‘Ασφαλείας
ΜΟ Μοίρα Όλμων
ΜΟΠ Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολικού
ΜΠ Μεραρχία Πεζικού
ΜΤΧ Μηχανοκίνητο Τάγμα Χωροφυλακής
ΟΔΕΚ Όμάδες Δημοκρατικών    Ενόπλων Κατο διωκόμενων
ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων    Εθνών
ΟΥΝΡΑ  (UNRA) Βοήθεια ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δι’ άνακούφησιν και άνοικοδόμησιν
ΠΒ Πυροβολικό
ΠΖ Πεζικό
Σ.Δ. Στρατιωτική Διοίκησις
Σ.Ν.Ο.Φ. Ναρόντα   Όργκανιζάνσκα   Φρόντ:    Όργάνωσις   Λαϊκού Μετώπου (Σλαβική Όργάνωσις)
Σ.Χ. Σταθμός Χωροφυλακής
ΣΔ Σταθμός Διοικήσεως
ΣΕΑΚ Σχολή Έφεδρων ’Αξιωματικών Κέρκυρας
ΣΕΜ Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών
ΣΟΠ Σύνταγμα ’Ορειβατικού Πυροβολικού
ΣΠΠ Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού
ΣΣ Σώμα Στρατού
ΣΤΥ Σώμα Τεχνικών Υπηρεσιών
ΣΥΠ Σώμα Υλικού Πολέμου
Τ.Ε. Τάγμα Εθνοφυλακής
Τ.Σ Τακτικό Συγκρότημα
Τ.Σ. Τακτικό Στρατηγείο
Τ.Σ.Ε Τακτικό Στρατηγείο ’Εθνοφρουράς
ΤΑΓΣ Τάγμα Άσφ. Γραμμών Συγκοινωνιών
ΤΔ/Β Τάγμα Διαβιβάσεων
ΤΕ Τάγμα ’Εθνοφυλακής
ΤΠ Τάγμα Πεζικού
ΤΧ Τάγμα Χωροφυλακής
Υ.Δ Υπό Διοίκησιν
ΥΓ Υγειονομικό
ΥΣ/ΓΕΣ Υπουργείο Στρατιωτικών/Γεν. Έπιτ. Στρατού

The Battle of Crete, Greek Army History Directorate, Athens 2000

The Battle of Crete, the subject of this volume, is the final act of the war drama that resulted in the occupation of Greece by the German and Italian forces.

The loss of the Battle of Crete by the British forces which were assembled in the island in a disorganized condition and, in some cases, without weapons after their struggle in mainland Greece, was largely due to total lack of air support and poor means of antiaircraft defense. Lack of coordination in the defense efforts of the British forces, the result of the destruction of the communication means of the British command with its subordinated forces from the very first hours, also contributed greatly to the unfortunate outcome of the battle.

The Greek units, hastily organized, with only very limited arms and equipment, as well as the voluntary participation of the local populace of Crete in the struggle, could not prevent the inevitable, despite their acts of heroism. Συνέχεια

Γερμανικές απώλειες στην Ελλάδα το Β’ ΠΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ πεσόντες

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΑΡ.27610

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΜΑΧΤ (WEHRMACHT)
EICHBORNDAMM 167, D-1000 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 51

Προς τον κ.…………………..
Ελλάδα
Για πληροφ.: Τμήμα IV/RL/BV-11 Ημ/νία: 26.2.1985
Αξιότιμε κ….
Επί της από 27.11.1984 ερώτησής σας (ενδιάμεση επιστολή μας από 10.1.85), σας πληροφορούμε, ότι σχετικά με την επιθυμία σας να μάθετε τον αριθμό των πεσόντων γερμανών στρατιωτών, μπορούμε να σας βοηθήσουμε μόνον βάσει των δηλώσεων ταφέντων, που έχουμε στο αρχείο μας.
Οι αριθμοί ωστόσο αυτοί δεν μπορούν επ’ουδενί λόγω να είναι δεσμευτικοί, διότι:
α) Στρατιώτες, δηλωθέντες σαν αγνοούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στην πατρίδα τους και οι οποίοι πιθανότατα έχουν πεθάνει, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους αριθμούς που ακολουθούν*
β) Στρατιώτες που τραυματίσθηκαν στην Ελλάδα, υπέκυψαν στα τραύματά τους και σε τόπους εκτός της επικράτειας της Ελλάδας*
γ) Άγνωστοι στρατιώτες, δηλ. νεκροί που δεν μπορούν πλέον να αναγνωριστούν, δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν, γιατί δεν έχει δηλωθεί η αιτία του θανάτου τους
δ) Και τέλος οι δηλώσεις των ταφέντων που έχουμε, δεν είναι πιθανότατα πλήρεις.
Μπορούμε να σας γνωστοποιήσουμε τους αριθμούς των ονομαστικά γνωστών στρατιωτών, οι οποίοι έχουν ταφεί στα νεκροταφεία πεσόντων στρατιωτών του Διονύσου-Ραπεντόζα και Μάλεμε. Συνέχεια