Εντολή εκτέλεσης στρατηγού Τσακαλώτου, ΔΣΕ/21 Ιουλ. 1948


Θέμα: Ένέργειαι συμμοριτών          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
κ. Διοικητήν Α Σ. Στρατού             ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
κ.κ. Διοικητάς Β, Γ Σ. Στρατού          Γ.Ε.Σ. 
κ. Διοικητήν Α.Σ.Δ. Πελοποννήσου    Β.Σ.Τ. 902 
Φ. 8007 )Α2 Δ)ντής 23 7 48

Συμμοριακός σταθμός, μετεβίβασε ραδιοτηλεγραφικώς την 02.00 ώραν της 22 τρέχοντος, την προσηρτημένην άνακοίνωσιν του άρχισυμμορίτου Μάρκου.

ΓΙΑΝΤΖΗΣ Δ.

Αντιστράτηγος Αρχηγός Γ.Ε.Σ.


Δ.Σ.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Διαταγή προς όλα τα Αρχηγεία του Λ.Σ. πού δρουν στην  περιοχή του Α Σώματος Στρατού Μον)κού. Ύστερα από την  ότε ο Μον)στας στρατηγός ΤΣΑΚΑΛΩΤΌΣ σφαγιαστής του δημοκρατικού πληθυσμού της Ρούμελης έπεχτείνει τη  δικαιοδοσία του και  στην  ΗΠΕΙΡΟ, διατάσσω να οργανωθούν το συντομώτερο ειδικά τμήματα μέ μοναδική αποστολή να παρακολουθούν τις κινή­σεις του εγκληματία στρατηγού και  να τον έκτελέσουν. Ιδιαίτερα απευθύνομαι στα Ρουμελιώτικα τμήματα πού οι οικογένειες τους σφάχτηκαν και  ατιμάστηκαν με διαταγή του ματοβαμμένου στρατηγού και  στα  Ηπειρώτικα τμήματα πού πρέ­πει να προστατεύσουν την ζωή καί την τιμή του δημοκρατικού πληθυσμού εξοντώ­νοντας το εγκληματικό αυτό τέρας για τις ενέργειες σας να μας ρωτάτε συνεχώς

Σ.Δ.Γ.Α. 21 Ιούλη 1948.

Στρατηγός Μάρκος.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Εντολή εκτέλεσης στρατηγού Τσακαλώτου, ΔΣΕ/21 Ιουλ. 1948

 1. Παράθεμα: Εντολή εκτέλεσης στρατηγού Τσακαλώτου, ΔΣΕ/21 Ιουλ. 1948 – greekalert

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.