Πεσόντες και νεκροί: Εμφύλιες συγκρούσεις 1941-1944


Αβδελάς Βασίλειος του Αντωνίου, Ανχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Στρώμνιτσα Μακεδονίας το 1897, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Δράμα στις 10 Οκτωβρίου
1944.
Αβραμίδης Γεώργιος του Τρύφωνος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1911, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο Λειβαδοχώρι Νιγρίτας στις 10 Οκτωβρίου 1943, σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Αβραμίδης Δήμος του Στυλιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε μαχόμενος στο χωριό Μαυροθάλασσα Νιγρίτας στις 10
Δεκεμβρίου 1943.
Αβραμίδης Ιωάννης του Μιχαήλ, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1914, του Φρουραρχείου Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στο Βέρμιο στις 10 Μαρτίου 1944, λόγω της
ιδιότητάς του ως Μ. Υπαξιωματικού.
Αβραμόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ροδόπολη Σερρών το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
σύγκρουση με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Δίφυλο Ν. Πετριτσίου Σιντικής
στις 10 Νοεμβρίου 1944.
Άγας Ιωάννης του Σωκράτους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1922, του Ι Τ.Α. Αθηνών. Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη και
εκτελέσθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Αγγελάκης Αθανάσιος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Σησαμιά Βισαλτίας Σερρών το 1902, των Ε.Α.Ο.- Π.Α.Ο.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη θέση Τραπέζια Τερπνής στις 20
Νοεμβρίου 1944.
Αγγελάκης Νικόλαος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γυμνό Χαλκίδας Ευβοίας το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Αγγελάκος Αγγελής του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μυστρά Λακωνίας το 1914, του Τ.Α. Σπάρτης. Τραυματίσθηκε
στη μάχη του Μυστρά στις 11 Οκτωβρίου 1943 και,
διακομισθείς σε πρόχειρο νοσοκομείο, υπέκυψε την επομένη.
Αγγελάρας Αγγελής του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαντούδι Χαλκίδας Ευβοίας το 1924, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη μονή Οσίου Δαυΐδ στις
3 Μαρτίου 1944.
Αγγελής Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Ευβοίας το 1916, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη της Σέττας στις 26 Ιουνίου
1944.
Αγγελής Αναστάσιος του Μιχαήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1915, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση
Άγ. Ασώματοι Αμαρύνθου στις 17 Οκτωβρίου 1944.

Αγγελής Απόστολος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Μάμουλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1907, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη της Σέττας στις 26
Ιουνίου 1944.
Αγγελής ή Λαγογιάννης Δημοσθένης του Παναγιώτη, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στα Αρφαρά Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά
πενθήμερο.
Αγγελίδης Περικλής του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Χριστόφορο Κοζάνης το 1884, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην περιοχή Ερμακιά Εορδαίας
στις 26/27 Σεπτεμβρίου 1944.
Αγγελίδης Αναστάσιος του Παράσχου, Έφ. Ανθλγός (ΠΒ):
Γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το 1910, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Σκοτέρνα Πιερρίων στις
18 Οκτωβρίου 1943.
Αγγελικός Ανέστης του Αγγέλου, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στη
Σκούλιαρη Κοζάνης το 1913, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα
Μεσσηνίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Αγγελόπουλος Κύρκος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Φροξυλιά Αιτ/νίας το 1917, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Εκτελέσθηκε
στην Φροξυλιά στις 23 Αυγούστου 1944.
Αγγελόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1899, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Ανθστής (ΠΖ):
Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας το 1917, του 3
Τάγματος Ευζώνων Αθηνών. Εκτελέσθηκε στο Παγκράτι Αθηνών
στις 25 Απριλίου 1944.
Αγγελόπουλος Ηλίας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1895, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 10 Σεπτεμβρίου
1944.
Αγγελόπουλος Θεόδωρος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βασιλίτσι στις 20 Ιουλίου 1944.
Αγγελόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1921, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε σε μάχη στον Προφήτη Ηλία
Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αγγελόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Χρυσοκελλαριά Πυλίας Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 29 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Χαλβάτσου Μεσσηνίας μετά τριήμερο.
Άγγελος Ευθύμιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κρήνη Φαρσάλων το 1900, των Ε.Α.Ο. ΝΑ Θεσσαλίας. Φονεύθηκε
στα Ορφανά στις 14 Αυγούστου 1944, σε διατεταγμένη υπηρεσία
ευρισκόμενος.
Αγγέλου Αναστάσιος του Γεωργίου, Οπλίτης: Γεννήθηκε στο
Αγγελόκαστρο Κορινθίας το 1913, του 3 Τάγματος Ευζώνων
Κορινθίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Λακρίζα Μετερίζι
Κορινθίας στις 25 Ιουνίου 1944.
Αγελαδέλης Τέρπανδρος του Βασιλείου, Ανθστής (ΠΖ):
Γεννήθηκε στην Αγυιά Λάρισας το 1907, της Δ/νσης
Αξιωματικών Λάρισας. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στη Λάρισα στις 13 Μαΐου 1944.
Αγερανιώτης Ευάγγελος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1921, του Τ.Α. Γυθείου. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στη Μηλιά Λακωνίας στις 9 Μαΐου 1944.
Αγιαννίδης Ιορδάνης του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Γιαννιτσά Πέλλας το 1884, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο Ελευθεροχώρι Γιαννιτσών τον Ιούνιο του 1944.
Αγουρζινίδης Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σωχό Λαγκαδά το 1885, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στη θέση Μαϊμάι-Ντερέ Τριανταφυλλιάς στις 8
Νοεμβρίου 1943.
Αγουρίδης Νικόλαος του Αλκιβιάδου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Δύο Βουνά Φθιώτιδας το 1908. Εκτελέσθηκε στο Μαυρολιθάρι
Παρνασσίδας στις 4 Φεβρουαρίου 1943.
Αγουρίδης Ιωάννης του Αλκιβιάδου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Δύο Βουνά Φθιώτιδας το 1909, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Φθιώτιδος-Φωκίδας. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό
Μαυρολιθάρι Παρνασσίδας στις 3 Φεβρουαρίου 1943.
Αγουρίδης Παναγιώτης του Αλκιβιάδου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Δύο Βουνά Φθιώτιδας το 1912. Εκτελέσθηκε στο
Μαυρολιθάρι Παρνασσίδας στις 4 Φεβρουαρίου 1943.
Αγραφιώτης Σόλων του Μιχαήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Λάρισα το 1904, των Ε.Ο.Ε. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις
4 Ιουλίου 1944 και εκτελέσθηκε έξω από το Παλαιόκαστρο
Φθιώτιδος στις 29 Οκτωβρίου 1944.
Αγραφιώτης Ηρακλής του Ηλία, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Στουρναρέικα Τρικάλων το 1915, των Ε.Α.Ο.-Ε.Σ.Α.Π. Πέθανε
λόγω ψύχους στο Πετροχώρι Τρικάλων στις 5 Ιανουαρίου 1943,
σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Αγρογιάννης Θεόδωρος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Σπάρτο Βάλτου Αιτ/νίας το 1905, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Βάλτου. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. τον Ιούνιο 1944.
Αδαμαντίου Ματθαίος του Σταύρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δελβινακόπουλο Ιωαννίνων το 1923, των Ε.Ο.Ε.Α/15 Συν/μα
Ιωαννίνων. Φονεύθηκε σε μάχη στην Βράβουρα Ιωαννίνων στις 6
Αυγούστου 1944.
Αδαμόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά
πενθήμερο.
Αδαμόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος, Έφ. Ανθλγός (ΜΧ):
Γεννήθηκε στο Κατσαρό Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Αδαμόπουλος Χρήστος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Αδαμόπουλος Φώτιος του Σπυρίδωνος, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης του Προκοπίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Λαντζουνάτο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Αδαμόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Ιθώμης Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Αδαμόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Καλογερέσι Τριπύλης Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά
τριήμερο.
Αδαμόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Καλογερέση Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Αδαμόπουλος Πέτρος του Ηρακλέους, Έφ. Ανθστής: Γεννήθηκε
στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1895, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.
στον Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Αδάμος Βασίλειος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Μοσχοπόταμο Πιερίας το 1903, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στον Κούκο Πιερίας στις 18 Οκτωβρίου 1944.
Αδικημενάκης Εμμανουήλ του Μανούσου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Κουσσέ Καινουρίου Ηρακλείου το 1917, του Τ.Α. Σκάλας.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Σκάλα Λακωνίας στις 5 Μαΐου 1944.
Αηδόνης Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Άγναντα Άρτας το 1916, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε
στην οδό Φιλολάου της Αθήνας στις 5 Αυγούστου 1944.
Αθανάσαινας Γεώργιος του Αριστοτέλους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Ξηρονόμοντα Θήβας το 1906. Συνελήφθη στη Θήβα στις 10
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στα Λουκίσια Θήβας μετά
επταήμερο.
Αθανασάκος Βασίλειος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ταράψη Λακωνίας το 1923, του Τ.Α. Γυθείου. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ, σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος, και
εκτελέσθηκε στην περιφέρεια Μελιτίνης Λακωνίας στις 20
Ιουλίου 1944.
Αθανασιάδης Λάζαρος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Λεύκαρα Κοζάνης το 1927. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Οίνδη Κοζάνης στις 26 Νοεμβρίου 1944.
Αθανασιάς-Μώτσος Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Μικροσπηλιά Άρτας το 1905, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη και σφαγιάσθηκε στο Μυρόφυλλο Τρικάλων την 1
Απριλίου 1944.
Αθανασίου Ευάγγελος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1926, του Τ.Α. Αθήνας. Φονεύθηκε, ενώ εκτελούσε
υπηρεσία περιπόλου στην Καισαριανή της Αττικής στις 22
Ιουλίου 1944.
Αθανασίου Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Μαυροσπηλιά Άρτας το 1904, των Ε.Ο.Ε.Α/Γενικό Αρχηγείο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 8 Ιανουαρίου 1944.
Αθανασίου Χρήστος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Γραικικό Άρτας το 1923, των Ε.Ο.Ε.Α. / Τάγμα Χουλιάρα.
Τραυματίσθηκε σε συμπλοκή στα Ιωάννινα, όπου βρισκόταν για
υπηρεσία, στις 8 Οκτωβρίου 1944 και πέθανε από αιμορραγία
στις 29 Νοεμβρίου 1944.
Αθανασίου ή Τζάρας Παναγιώτης του Ευσταθίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1928, του Τ.Α. Ευβοίας.
Επιστρέφοντας από αποστολή και επιβιβασμένος σε σούστα στις
29 Ιουνίου 1944, φονεύθηκε από εκπυρσοκρότηση του όπλου
του, λόγω κραδασμού του διτρόχου, στην περιοχή του χωριού
Μύτικα Χαλκίδας.
Αθανασόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στο Διαβολίτσι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά τριήμερο στον
Μελιγαλά.
Αθανασόπουλος Σταματέλος του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μετάβασή του ως
αγγελιοφόρου από τον Μελιγαλά στην Καλαμάτα και εκτελέσθηκε
στο χωριό Γαρδίκιο Καλαμάτας στις 2 Μαΐου 1944.
Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος Δημήτριος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Παραπούγγι Μεσσήνης το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 23 Σεπτεμβρίου
1944.
Αθανασόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά τετραήμερο.
Αθανασόπουλος Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 16 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε μετά διήμερο.
Αθανασόπουλος Σπυρίδων του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Ζωτικό Δωδώνης Ιωαννίνων το 1913, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στο Λάβδανο Πωγωνίου στις 31 Δεκεμβρίου 1943.
Αθανασόπουλος Σωτήριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα, στον περίβολο του 9
Συντάγματος Πεζικού, στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος Αναστάσιος του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στην Μαθία Πυλίας Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α.
Καλαμάτας-Μελιγαλά. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη
του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1904, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στους Γαργαλιάνους στις
22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος Νικόλαος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1886, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος ή Κανίκης Αναστάσιος του Νικολάου, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αθανασόπουλος ή Μυλωνάς Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Νεοχώρι Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά τετραήμερο.
Αϊβαλής Παναγιώτης του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γεωργίτσι Λακωνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Αϊηβαζίδης Χαράλαμπος του Ηλία, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Σέρρες το 1902, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στο 23ο
χλμ. Δημ. οδού Σερρών-Άνω Βροντούς στις 28 Σεπτεμβρίου
1944.
Ακριβός Αναστάσιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Παλιούρι Χαλκιδικής το 1900. Εκτελέσθηκε στη Γαλάτιστα
Χαλκιδικής την 1 Νοεμβρίου 1944.
Αλαγιάννης Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άνω Δώρο Μεσσηνίας, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλαντσάς Πέτρος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μαγούλα Λακωνίας το 1919, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε
μάχη στη Μαγούλα Σπάρτης στις 18 Δεκεμβρίου 1943.
Αλεβιζόπουλος ή Γαλανόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας
το 1881, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε σε μάχη στον
Άγιο Σπυρίδωνα Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεβιζόπουλος ή Γαλανόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας το 1899, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στη θέση Βέργα Κορυφασίου στις 3 Οκτωβρίου
1944.
Αλεβίζος Στυλιανός του Λυμπερίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεβίζος Ανδρέας του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Κάτω
Μέλπεια Μεσσηνίας. Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεβίζος Γεώργιος του Αλεξίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεβίζος Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στο φυλάκιο Τσεκούρα Μελιγαλά στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεβίζος Ηλίας του Νικολάου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στην Κάτω
Μέλπεια Μεσσηνίας. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεβίζος Ιωάννης του Σωτηρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Νεοχώρι Μεσσηνίας στις 20
Σεπτεμβρίου 1944.
Αλειφέρης Κων/νος του Σπήλιου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεκίδης Γεώργιος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Φωτολείβο Δράμας το 1913, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
ενέδρα στο χωριό Εύρωπο Κιλκίς στις 5 Ιουνίου 1944.
Αλέκος Αναστάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1916, του Λ.Α. Κοπανακίου. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεξάκης Εμμανουήλ του Αβραάμ, Έφ. Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στις Φλαθιακές Καινουρίου Κρήτης το 1908, του Β΄ Αρχ.
Χωρ/κής Πελοποννήσου. Φονεύθηκε σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο
Αργολίδας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεξανδρής Αναστάσιος του Δήμου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Ευπάλιο Δωρίδας το 1924, των Ε.Ο.Ε. Κεντρικής Ρούμελης.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη θέση «Δύο Αγκορτσές»
Τρικόρφου Δωρίδας στις 19 Αυγούστου 1944.
Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης του Κανέλλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Αρμενίωνα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1925, του Λόχου
Ασφαλείας (Λ.Α.) Κυπαρισσίας. Συνελήφθη σε μάχη στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου
1944.
Αλεξανδρόπουλος Κανέλλος του Ιωάννη, Επιλοχίας: Γεννήθηκε
στο Ραυτόπουλο Τριφυλίας το 1898, του Λ.Α. Κυπαρισσίας.
Συνελήφθη σε μάχη στο χωριό Αρμενίων στις 20 Αυγούστου 1944
και εκτελέσθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1944.
Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στο Αιτωλικό Μεσολογγίου Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α /
Αρχηγείο Ξηρομέρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Κατοχή Ξηρομέρου στις 4 Απριλίου 1944.
Αλεξάνδρου Γεώργιος του Φιλίππου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Ωρωπό Αττικής το 1926, του Ι Τάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Συνελήφθη, ενώ ευρίσκετο σε άδεια, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό
Μαλακάσας και, οδηγηθείς στο Κλειδί Θηβών, εκτελέσθηκε στις
13 Απριλίου 1944.
Αλεξίου Ιωάννης του Δημητρίου, Τχης: Γεννήθηκε στον Πειραιά
το 1892, του Τ.Α. Χαλκίδας. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στο Βασιλικό Ευβοίας στις 18 Φεβρουαρίου 1944.
Αλεξόπουλος Γεώργιος του Δημοσθένους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1922, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε
στη μάχη στα Τοπόλια Κωπαΐδας στις 10 Αυγούστου 1944.
Αλεξόπουλος Κυριάκος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μουζάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1904, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας
και εκτελέσθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεξόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1917, του Ι Τάγματος Ευζώνων Πάτρας.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στη Ναύπακτο στις 30
Ιουνίου 1944.
Αλεξόπουλος Γεώργιος του Νικολάου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Αλεξόπουλος Γεώργιος του Χαραλάμπους, Λγός (ΠΒ): Γεννήθηκε
στα Καλάβρυτα Αχαΐας το 1908. Εκτελέσθηκε στην Πάτρα Αχαΐας
στις 5 Νοεμβρίου 1943, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Αλεξόπουλος Νικόλαος του Στυλιανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Αλεξόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεξόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας
στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεξόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Χατζή Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 21
Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεξόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Αλεπάκος Πέτρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μηλέα
Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. τον Μάιο του 1944 και εκτελέσθηκε στο Ριζόκαστρο
Βαρουσίων στις 5 Ιουνίου 1944.
Αλέπης Θεόδωρος του Φωτίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Πυλίας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 13
Σεπτεμβρίου 1944.
Αλέπης Δημήτριος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στον Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά τετραήμερο.
Αλευράς Γεώργιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά τριήμερο.
Αλιφέρης Αριστομένης του Σπήλιου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά και
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των
Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
τοποθεσία Βέργα Κορυφασίου στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Αλιφέρης Χρήστος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1925, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Τραυματίσθηκε σε μάχη στη συνοικία Μακρυγιάννη στις 7
Ιανουαρίου 1944 και υπέκυψε μετά τριήμερο στο 401
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε.
Αλλημαντήρης Λουκάς του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγία Παρασκευή Βόλου Μαγνησίας το 1886, του Ι Συντάγματος
Ευζώνων. Δολοφονήθηκε στην Καισαριανή Αθήνας στις 21
Απριλίου 1944.
Αλπίτσης Νικόλαος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κανδύλα Βόνιτσας το 1897, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ξηρομέρου. Πνίγηκε στη θάλασσα Μίτικα Βόνιτσας
λόγω προσβολής από τον Ε.Λ.Α.Σ. του ιστιοφόρου, στο οποίο
επέβαινε με άλλους αντάρτες του Ε.Δ.Ε.Σ, με πυρά από
φυλάκιο της ακτής.
Αλυσανδράτος Γεράσιμος του Διονυσίου, Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στον Σκηνέα Κεφαλληνίας το 1919, του Ε.Λ.Α.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη εναντίον εθνικιστικών Τμημάτων, τα οποία
υπεράσπιζαν την πόλη της Λευκάδας, στην θέση Άγ. Πέτρος
Λευκάδας, στις 15 Ιουνίου 1944.
Αμβράζης Ευθύμιος του Νικολάου, Σχης (ΠΖ) ε.α.: Γεννήθηκε
στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων το 1888. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Καισαριανή Αθηνών στις 29
Μαΐου 1944.
Αμελαδιώτης Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγία Άννα Χαλκίδας το 1910, του Τ.Α. Ευβοίας. Φονεύθηκε σε
μάχη στην Αγία Άννα στις 8 Απριλίου 1944.
Αμερικάνος Αντώνιος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Κρυονέρι Ιστιαίας Ευβοίας το 1901. Εκτελέσθηκε στα Παγώνια
Ευβοίας στις 28 Ιουλίου 1944.
Αμερικάνος Πέτρος του Φωτίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Λιθοβούνι Μεσολογγίου το 1895, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας στις 20 Αυγούστου
1944.
Αμοργιανός Νικόλαος του Αλέξη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1909, της Τιμητικής Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτου.
Συνελήφθη στην Καισαριανή, μεταβαίνοντας με άδεια στο σπίτι
του, στις 20 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε τη Ν20/21
Σεπτεμβρίου στην τοποθεσία Άγιος Ιωάννης Καρρέα Αθήνας.
Αμπατζόπουλος Γεώργιος του Γεωργίου, Ανθστής (ΠΖ):
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1914, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Αμυγδαλιός Ξενοκράτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαθύ Σάμου το 1914, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Πέθανε από
συγκοπή στη Χασιά στις 18 Αυγούστου 1944.
Αναγνωστάκης Δημοσθένης του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Κεντρικό Άρτας το 1893, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην αγροτική περιοχή του χωριού
Νήσιστας στις 18 Απριλίου 1944.
Αναγνωστάκος Βασίλειος του Μιχαήλ, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Αρεόπολη Οιτύλου Λακωνίας, Διαγγελεύς Βασιλέως.
Επνίγη, λόγω της ιδιότητάς του, ριφθείς στον Νείλο ποταμό
από αναρχικούς, στη Γέφυρα Ισμαϊλίας Καΐρου στις 2 Ιουνίου
1944.
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1910, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στο Κορυφάσιο στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Αναγνωστόπουλος Ηλίας του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαγκανιακό Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά
διήμερο.
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στα Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στον Αχλαδόκαμπο Άργους το 1916, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1910, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Αχλαδόκαμπο Άργους το 1904, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο και εκτελέσθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1921, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στους
Γαργαλιάνους στις 21/22 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στις 22 Σεπτεμβρίου στη θέση Άγιοι Πάντες Γαργαλιάνων.
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος του Χρήστου, Ανθλγός Στρατολογίας:
Γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Γορτυνίας το 1913, των Εθνικών
Ομάδων Καραχάλιου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο
Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως Καλτετζή την 1 Νοεμβρίου 1943.
Αναγνωστόπουλος Πολύκαρπος του Ξενοφώντος, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Καταφύγιο Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1908, του
Τ.Α. Ναυπάκτου. Φονεύθηκε στη Ναύπακτο λόγω ατυχήματος
(απροσεξία συναδέλφου του), σε διατεταγμένη υπηρεσία
ευρισκόμενος, στις 30 Ιουλίου 1944.
Αναγνωστούδης Δημήτριος του Βασιλείου, Λγός (ΠΖ) ε.α.:
Γεννήθηκε στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης το 1893. Εκτελέσθηκε
από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού,
στην Αρναία Χαλκιδικής στις 31 Οκτωβρίου 1944.
Αναργύρου Γεώργιος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Εξαμίλια Κορινθίας το 1910. Εκτελέσθηκε στο χωριό Καλέτζι
Κορινθίας στις 14 Αυγούστου 1944.
Αναστασάκος Χρήστος του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά δεκαήμερο.
Αναστασιάδης Συμεών του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Πελαργό Εορδαίας Κοζάνης το 1913, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Εορδαίας στις
26 Νοεμβρίου 1944.
Αναστασιάδης Αλέξανδρος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Άγιο Πέτρο Κιλκίς το 1916, των Ε.Α.Ο.- Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Άγιο Πέτρο Κιλκίς στις 16
Μαρτίου 1944.
Αναστασιάδης Γεώργιος του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ίμερα Κοζάνης το 1892, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Ίμερα Κοζάνης στις 26 Νοεμβρίου 1944.
Αναστασιάδης Γρηγόριος του Βλασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Άγιο Πέτρο Κιλκίς το 1912, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
στη μάχη του Αγίου Πέτρου και εκτελέσθηκε στις 16 Μαρτίου
1944.
Αναστασιάδης Μιχαήλ του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Κεχρόκαμπο Νέστου Καβάλας το 1914, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Πλατανάκια Σερρών στις 22
Νοεμβρίου 1944.
Αναστασιάδης Άγγελος του Ξενοφώντος, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Καλλιθέα Αττικής, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Εκτελέσθηκε τον Φεβρουάριο του 1944.
Αναστασιάδης Ορέστης του Ξενοφώντος, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Καλλιθέα Αττικής, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Εκτελέσθηκε τον Φεβρουάριο του 1944.
Αναστασίου Θεόδωρος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Νισίστα Άρτας το 1912, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / 39
Σύνταγμα. Φονεύθηκε σε μάχη στη Φτέρη Νίσιστας στις 2
Φεβρουαρίου 1944.
Αναστασίου Ευάγγελος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Σούρπη Αλμυρού Μαγνησίας το 1901. Φονεύθηκε στην
αγροτική περιοχή του χωριού Κερασέα Ν. Μαγνησίας στις 10
Φεβρουαρίου 1944.
Αναστασόπουλος Χαράλαμπος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Αναστασόπουλος Στυλιανός του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε
στο Δερβένι Κορινθίας το 1898, του ΙΙ Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε σε μάχη στην περιοχή Πυλίας στις 9 Σεπτεμβρίου
1944.
Αναστασόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Μάνεσι Μεσσηνίας το 1944, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Αναστασόπουλος Γεώργιος του Αργυρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1923, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Δεχούνι Καλαβρύτων
στις 19 Απριλίου 1944.
Αναστασόπουλος Περικλής του Προκοπίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Άνω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Αναστασόπουλος Γεώργιος του Προκοπίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Άνω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά
τετραήμερο.
Αναστασόπουλος Κων/νος του Αλεξάνδρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δημαίνη Ναυπλίας Αργολίδας το 1922, του Τ.Α. Κορίνθου.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Κόρινθο στις 22
Ιουνίου 1944.
Αναστασόπουλος Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μαθία Πυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Αναστασόπουλος Όθων του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Αναστασόπουλος Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε
στη μάχη της Ανδρούτσας στις 29 Μαΐου 1944.
Αναστασόπουλος Λεωνίδας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μαθεία Πυλίας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε στην Καλαμάτα στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Αναστασόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1927, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 21 Σεπτεμβρίου
1944.
Αναστόπουλος Διομήδης του Ευθυμίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1909, του 5 Τ.Α.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Ανδρεάδης Αριστείδης του Μιλτιάδου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σωχό Λαγκαδά το 1889, των Ε.Α.Ο. ΚΔ Μακεδονίας. Φονεύθηκε
στο δάσος του Σωχού Λαγκαδά στις 7 Μαΐου 1944.
Ανδρεάκος ή Γερακαρέας Χρήστος του Κων/νου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Πλάτση Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά τετραήμερο.
Ανδρεόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Δαφνιά Μεσολογγίου το 1923, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Παλειομανίνη στις 17
Οκτωβρίου 1943.
Ανδριανόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας το 1915, του Ι Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης
Σπάρτης στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Ανδρινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ρεματιά Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Ανδριόπουλος Περικλής του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Μύρτο Πάτρας το 1905. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο
χωριό Δεχούνι στις 20 Ιουλίου 1944.
Ανδριτσόπουλος Νικόλαος του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Παλαιοξάρι Δωρίδας Φθιώτιδας το 1901, των Ε.Ο.Ε.
Κεντρικής Ρούμελης. Φονεύθηκε στην Ποτιδάνεια στις 18
Δεκεμβρίου 1943.
Ανδριώτης Χαράλαμπος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Χαλκίδα το 1915, του Λ.Α. Ψαχνών. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στη Λάμαρη Ευβοίας στις 24 Μαΐου 1944.
Ανδρουλάκης Πέτρος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Ροδοβάνι Σελήνου Χανίων το 1905, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Συνελήφθη στον Άγιο Δημήτριο στις 25 Ιουλίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Παναγία Χαλκιδικής στις 26 Ιουλίου 1944.
Ανδρουτσόπουλος Αθανάσιος του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1903, του Τ.Α. Τριπόλεως. Πέθανε
στο Κρατικό Νοσοκομείο Ευαγγελίστρια Τριπόλεως στις 28
Αυγούστου 1944, λόγω ασθένειας από την οποία προσεβλήθη
κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.
Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ψάρι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Ανέστος ή Ανάστας Βασίλειος του Γεωργίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Λιδωρίκι Φθ/κίδας το 1922, του ΙΙΙ Τ.Α.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Γυμναστήριο Λιδωρικίου
στις 17 Μαΐου 1944, ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια.
Ανθόπουλος Χρήστος του Κυριάκου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο Ξυνό
Νερό Φλώρινας το 1910, των Ταγμάτων Πούλου. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην οδό Γιαννιτσών-Έδεσσας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Ανίβας Κων/νος του Ανδρέα, Ενωματάρχης (Αντάρτης):
Γεννήθηκε στο Κρίκελο Ευρυτανίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ.
στις 20 Ιανουαρίου 1944 στην Άνω Ράχη Άρτας.
Ανούσης Σπύρος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Βόλο
Μαγνησίας το 1922, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Εκτελέσθηκε στο Βόλο την 1 Αυγούστου 1944,
εκτελώντας υπηρεσία συνδέσμου.
Ανταβάσης Βασίλειος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δολό Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Ανταχώγης Θεόδωρος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αράχωβα Λειβαδιάς το 1883. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στον Παρνασσό Αράχωβας στις 14 Αυγούστου 1944.
Αντιβάσσης Αλέξανδρος του Νικολάου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Δολό Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
20 Σεπτεμβρίου 1944.
Αντίοχος Διονύσιος του Ανδρέα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Μαχαιράδο Ζακύνθου το 1917. Εκτελέσθηκε στο χωριό Φραγκός
Ζακύνθου στις 10 Αυγούστου 1944.
Αντίοχος Σπυρίδων του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Πάτρα
Αχαΐας το 1917, του Ι Συντάγματος Ευζώνων Ναυπάκτου.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Κεφαλογέφυρα Δωρίδας
στις 7 Ιουλίου 1944.
Αντύπας Διονύσιος του Γερασίμου, Έφ. Υπλγός (ΥΓ): Γεννήθηκε
στο Αργοστόλι Κραναίας Κεφαλονιάς το 1901. Συνελήφθη από
άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στην οδό Μοναστηρίου
Θεσσαλονίκης στις 19 Οκτωβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του
ως Αξκού.
Αντωνάκος Παναγιώτης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γούναρι Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε
μάχη στην Μαγούλα στις 7 Ιουνίου 1944.
Αντωνάκος Αντώνιος του Σαράντη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σκλαβοχώρι Λακωνίας το 1903, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Άγιο Νικόλαο Μελετίνης στις 27
Απριλίου 1944.
Αντωνάτος Αλέξιος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Πάτρα
Αχαΐας το 1916, του Ι Τάγματος Ευζώνων Πάτρας. Φονεύθηκε
στην Πάτρα εξ αμελείας, ενώ περιεργαζόταν μία χειροβομβίδα,
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αντωνιάδης Ιωάννης του Γαβριήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Θηριόπετρα Πέλλας το 1898. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη
θέση «Γιαμαζί» Πηλιάς Αρδέας την 1 Ιανουαρίου 1944.
Αντωνιάδης Στέργιος του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1921, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα Ευβοίας στις
26 Ιουνίου 1944.
Αντωνίου Βασίλειος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Σοφικό-Παλατάκιο Κορινθίας το 1915. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο Ελληνοχώρι Κορινθίας στις 10 Ιουνίου 1944.
Αντώνογλου Αναστάσιος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Δράμα το 1899, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε στο Κιλκίς
στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Αντωνόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στις Σοφάδες Καρδίτσας το 1910, της Στρ. Δνσεως Καρδίτσας.
Δολοφονήθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στις Σοφάδες
Καρδίτσας στις 26 Μαρτίου 1944.
Αντωνόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Λατζόιο Ηλείας το 1916, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Δολοφονήθηκε στον Άγιο Σώστη Αθήνας στις 28 Απριλίου 1944.
Αντωνόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στις Πλατανιές Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Αντωνόπουλος Αλέξιος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Ηλέκτρα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά
τριήμερο.
Αντωνόπουλος Αντώνιος του Αθανασίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στο Τσελεπάκου Μαντινείας Αρκαδίας το 1896, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Τραυματίσθηκε σε μάχη στους Γαργαλιάνους
Μεσσηνίας και, μεταφερθείς στο Αναρρωτήριο Γαργαλιάνων,
εκτελέσθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 κατά την πτώση της
πόλεως.
Αντωνόπουλος Παναγιώτης του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Μαυροθάλασσα Σερρών το 1898, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Μαυροθάλασσα στις 15
Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Γιαννιτσά στις 15
Φεβρουαρίου 1944.
Αντωνόπουλος Κων/νος του Αμβροσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μοναστήρι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1919, του ΙΙΙ Ανεξ.
Τάγματος Ευζώνων. Συνελήφθη σε συμπλοκή στην περιοχή
Μοναστηράκι Αθήνας το 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου 1944 και,
αφού εκρατήθη ως όμηρος, εκτελέσθηκε στο Περιστέρι της
Αθήνας στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Αξιοτόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Εύα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Αποστολάκος Δημήτριος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Γύθειο Σπάρτης το 1906. Εκτελέσθηκε στον Άγιο Νικόλαο
Λακεδαίμονος τον Ιανουάριο 1944.
Αποστολάκος Βασίλειος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Έλος Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1906, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Καβουράκια Έλους
στις 11 Μαΐου 1944.
Αποστολάκος Μελέτιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σειδαλή Λακωνίας το 1919, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε από
έκρηξη νάρκης σε μάχη στη γέφυρα Κοτουμούς στις 13
Οκτωβρίου 1944.
Αποστολίδης Αγαμέμνων του Ευστρατίου, Επικτηνίατρος:
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900, του Δικτύου Πληροφοριών.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Ν.
Ραιδεστό Θεσσαλονίκης στις 28 Ιουλίου 1944.
Αποστολίδης Νικόλαος του Πέτρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Σπήλαια Καστοριάς το 1896, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Αξιούπολη στις 10 Νοεμβρίου 1944.
Αποστολίδης Ιωάννης του Πέτρου, Λγός (ΠΒ): Γεννήθηκε στη
Σελενίτσα Λεύκτρων Οιτύλου το 1904. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Καισαριανή Αθηνών στις 7
Αυγούστου 1944.
Αποστολίδης Απόστολος του Γεωργίου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Δράμα το 1919, της Αγγλικής Υπηρεσίας. Εκτελέσθηκε,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Βενιζελοχώρι Θεσ/νίκης
στις 18 Οκτωβρίου 1944.
Αποστολίδης Βενιζέλος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Βυρώνεια Σιντικής Σερρών το 1917, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Βρύση Καρά-Παρθένας, έξω από τη
Βυρώνεια Σερρών στις 28 Νοεμβρίου 1944.
Αποστολόπουλος Ανδρέας του Δημητρίου, Έφ. Ανθχος: Γεννήθηκε
στη Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη στις 18 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο χώρο
του 9ου Σ. Π. Καλαμάτας στις 26 Σεπτεμβρίου 1944.
Αποστολόπουλος Αναστάσιος του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Κλέσουρα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε έξω από την εκκλησία Άγιοι Ταξιάρχες στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Αποστολόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσηνίας το 1928, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Αποστολόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Αποστολόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Μαναγούλη Δωρίδας Φωκίδας το 1921, των Ε.Α.Ο.-5/42 Σ.Ε.
Φονεύθηκε μαχόμενος με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον ποταμό Μόρνο στις
2 Απριλίου 1944.
Αποστολόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Τχης: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1891. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στο Νεοχώρι Αρκαδίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1943,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Αποστολόπουλος ή Γεωργόπουλος Απόστολος του Χρήστου,
Δεκανέας: Γεννήθηκε στο Τρίκορφο Μεσσηνίας το 1906, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αποστόλου Θεόδωρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μάμουλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη της Σέττας Ευβοίας στις
26 Ιουνίου 1944.
Αποστόλου Θεόδωρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1912, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε στην
Αθήνα στις 20 Αυγούστου 1944.
Αποστόλου Αθανάσιος του Μιχαήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Λυγαριά Ιστιαίας Ευβοίας το 1910. Φονεύθηκε στη Μανταστά
Δομοκού στις 7 Νοεμβρίου 1943.
Αραβαντινός ή Καρλάτος Ζήσιμος του Γερασίμου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Πάλλη Κεφαλονιάς το 1918, του Τ.Α. Πάτρας.
Συνελήφθη σε συμπλοκή κοντά στο χωριό Δεμέστιχα Καλαβρύτων
το 1ο δεκαήμερο του Μαρτίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Καρδαρίτσα Γορτυνίας το 3ο δεκαήμερο του Απριλίου 1944.
Αράλης Βασίλειος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Γύθειο
Λακωνίας, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε στη Μηλιά Λακωνίας
στις 9 Μαΐου 1944.
Αράλης Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1905, του Λ.Α. Αχλαδοκάμπου.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο Άργους στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Αραμπατζής Παύλος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1908, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη στις 4 Νοεμβρίου 1944 στη μάχη του Κιλκίς και
εκτελέσθηκε μετά διήμερο.
Αραμπός Αναστάσιος του Ελευθερίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στα Πευκάκια Ναυπλίου το 1913. Εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο χωριό Λίμνες Ναυπλίου στις
15 Ιανουαρίου 1944.
Αραπακτουλάκης Ιάκωβος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στα Χανιά Κυδωνίας Κρήτης, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη στην Κεραμίτσα Φιλιατών στις 13
Οκτωβρίου 1943.
Αραποστάθης Τηλέμαχος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Αρβανιτάκης Χαράλαμπος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Κάτω Αχαΐα Πάτρας το 1900, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε στη
θέση «Πρωστοβίτσα» Αχαΐας στις 15 Ιουνίου 1944.
Αρβανίτης Πολυζώης του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Τράγελο Βισαλτίας Σερρών το 1910, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε έξω από τη Νιγρίτα στις 13 Απριλίου 1944.
Αρβανίτης Παναγιώτης του Κων/νου, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε
στην Ανάληψη Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Μεσσήνη στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Αρβανίτης Νικόλαος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κρυσταλοπηγή Σουλίου το 1911, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε σύγκρουση με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση «Καλαμάς»
Βρυσούλας Θεσπρωτίας στις 7 Αυγούστου 1944.
Αρβανίτης Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1888, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αρβανίτης Δημήτριος του Νικολάου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στο
Κ. Δώριο Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Αρβανίτης Αναστάσιος του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πύργο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1907, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στους
Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αρβανιτογιάννης Άγγελος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Πάτρα Αχαΐας το 1920, του ΙΙ Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε σε
μάχη στη Δεμέστιχα Καλαβρύτων στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Αργείτης Γρηγόριος του Δημητρίου, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Μονεμβασιά Λακωνίας το 1906, της Δ.Ε.Υ.Π. Εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην περιφέρεια Λακωνίας στις
11 Νοεμβρίου 1943.
Αργιανός Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Αργίτης Αγγελής του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Κουλεντίους Λακωνίας το 1920, του Λόχου Ασφαλείας
Μονεμβασιάς. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση «Φραγκιά»
Μονεμβασιάς στις 12 Σεπτεμβρίου 1944.
Αργίτης Παναγιώτης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γούναρι Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Σπάρτης. Έπεσε μαχόμενος
στη Μαγούλα στις 7 Ιουνίου 1944.
Αργυρέας Δημήτριος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Τραχήλα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Γυθείου.
Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Αργύρης Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1913, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Μυγδαλίτσα Αχλαδοκάμπου στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Αργύρης Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1915, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στη
Βεργίνα Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Αργύρης Χρήστος του Σταματίου ή Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Άνω Βάθεια Χαλκίδας Ευβοίας το 1890, του ΙΙ Τ.Α.
Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη με Ελασίτες στην Αμάρυνθο
Χαλκίδας στις 16 Οκτωβρίου 1944.
Αργυρόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Κάτω Πορρόια Σιντικής Σερρών το 1901. Συνελήφθη στα Κ.
Πορρόια Κιλκίς την 1 Νοεμβρίου 1943 και εκτελέσθηκε στο
όρος Κρούσα Κιλκίς στις 15 Νοεμβρίου 1943.
Αργυρόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Χώρα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1912, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των
Γαργαλιάνων Μεσσηνίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους την επομένη.
Αργυρόπουλος Απόστολος του Δήμου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγ. Ιωάννη Λακωνίας το 1913, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Ζάβατο Μυστρά στις 12
Οκτωβρίου 1944.
Αργυρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Πολίχνη Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Αργυρός Αναστάσιος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ηλία Λευκάδας το 1911. Φονεύθηκε στην περιοχή Αγίου
Ηλία στις 18 Ιουνίου 1944.
Αριστερίδης Γεώργιος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γαλάτεια Εορδαίας Κοζάνης το 1893, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο Δημητρίτσι Βισαλτίας Σερρών την Ν 20/21
Νοεμβρίου 1944.
Αρκουμάκης Ηλίας του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Πηγές Άρτας το 1926, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Συνελήφθη σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Μηλιανά
Άρτας και εκτελέσθηκε στα Μηλιανά στις 5 Ιανουαρίου 1944.
Αρκουμάνης Αθανάσιος του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Σαρδηνίωνα Βάλτου Αιτ/νίας το 1912, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στο Περδικάκι Βάλτου στις 16 Αυγούστου 1944.
Αρλετής Αλέξανδρος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Λεχαινά Ηλείας το 1916, του Τ.Α. Αθήνας. Συνελήφθη στην
«Παιδική Στέγη» Νίκαιας και εκτελέσθηκε στις 29 Μαΐου 1944.
Αρμάος Γεώργιος του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Ναύπλιο Αργολίδας το 1908, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε στις Επιχειρήσεις στην Επίδαυρο στις 29 Ιουλίου
1944.
Αρμύρας ή Γεωργογιάννης Γεώργιος του Γεωργίου, Λοχίας:
Γεννήθηκε στο Δοκίμιο Τριχωνίας Αιτ/νίας το 1909, του Ι
Τάγματος Ευζώνων Αγρινίου. Φονεύθηκε στο Αγρίνιο Αιτ/νίας
στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Αροντζίδης Κυριάκος του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κάτω Θεοδωράκιο Κιλκίς το 1906, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κάτω Θεοδωράκιο στις 16 Οκτωβρίου
1944.
Αρπατζής Απόστολος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αμύνταιο Φλώρινας το 1895. Εκτελέσθηκε στο Σιδηροδρομικό
Σταθμό Κιλκίς στις 12 Νοεμβρίου 1944.
Αρτσόγλου Βασίλειος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Νέα Ιωνία Αττικής το 1915, του Ι Συντάγματος Ευζώνων
Αθηνών. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Κλειδί Θήβας
στις 20 Φεβρουαρίου 1944.
Ασημάκης Κων/νος του Ιωάννη, Ανθστής: Γεννήθηκε στην Άνω
Μουσουνίτσα Φωκίδος το 1916, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο Ναυπλίου στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ασημακόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Καλογερέσι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
13 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Ασημακόπουλος Κων/νος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στην Πάτρα Αχαΐας το 1915, του ΙΙ Συντάγματος Ευζώνων
Πελοποννήσου. Φονεύθηκε σε μάχη στα Καμίνια Λιάλου Πάτρας
στις 24 Αυγούστου 1944.
Ασλανόγλου-Ασλανίδης Παρασκευάς του Θεοφάνους, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στα Λευκόγεια Δράμας το 1906, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Ασμαντζικίδης Ιωάννης του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στα Ρίζια Παιονίας Κιλκίς το 1898, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε στη μάχη του Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Ασούτης Ανδρέας του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1924, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στη μάχη
του Σχηματαρίου Αττικής στις 28 Φεβρουαρίου 1944.
Ατζέμης Ιωάννης του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Ψαχνά
Χαλκίδας Ευβοίας το 1888, του Ι Ανεξ. Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη στην περιοχή Μακρυκάππας και εκτελέσθηκε στο
νεκροταφείο Αττάλης στις 30 Απριλίου 1944.
Ατλάσης Φίλιππος του Στογιάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Κοίμηση Σερρών το 1911, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε στο 57ο
χλμ. της οδού Σερρών-Θεσ/νίκης στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Ατόσογλου Αναστάσιος του Θεολόγου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Υπερεία Φαρσάλων το 1926, των Ε.Α.Ο. Φονεύθηκε στο χωριό
Σταυρός Φαρσάλων στις 2 Σεπτεμβρίου 1944.
Αυγουλάς Φώτιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 12
Σεπτεμβρίου 1944.
Αυγουστόπουλος Παντελής του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Καλύβια Γιαννιτσών Πέλλας το 1909. Εκτελέσθηκε στο
Κιλκίς στις 15 Νοεμβρίου 1944.
Αφεντολίδης Αλέξανδρος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1897. Φονεύθηκε σε μάχη με
τον Ε.Λ.Α.Σ. στα υψ. Καστανοχωρίου στις 15 Φεβρουαρίου
1944.
Αχλαζίδης Αναστάσιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Παρανέστι Δράμας το 1916, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στη
Θεσσαλονίκη στις 17 Νοεμβρίου 1944.
Βαβάς Χρήστος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αστροχώρι Άρτας το 1913, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στην Άρτα στις 8 Αυγούστου 1944.
Βάβουλας Αντώνιος του Σαράντη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Χάλκι
Νάξου Κυκλάδων το 1909, του Ανεξαρτήτου Λόχου αυτοκινήτων.
Εκτελέσθηκε στον Άγιο Ιωάννη Καρέα στις 22 Σεπτεμβρίου
1944.
Βαβουλιώτης Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλικό Ευβοίας το 1917, του Τ.Α. Χαλκίδας. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Άγιος Δημήτριος του χωριού
Καθενών στις 3 Ιουλίου 1944.
Βαβούρας Αθανάσιος του Γαβριήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Δημήτριο Βισαλτίας Σερρών το 1897, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη σε μάχη στον Άγιο Δημήτριο Σερρών στις 10
Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Σιτοχώρι Σερρών στις 21
Νοεμβρίου 1944.
Βαγγέλης Δημήτριος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Παλιούρι Χαλκιδικής το 1905, των Ε.Ο.Π.Δ. Μακεδονίας 503/1.
Εκτελέσθηκε στη Μεσομπελιά (Γαλάτιστα) στις 13 Οκτωβρίου
1944.
Βαής Παύλος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη Φυλλίδα
Παλαιοκώμης Σερρών το 1925, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Άνω Βροντούς Σερρών στις 22
Οκτωβρίου 1944.
Βακαλόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα το 1911, του Τ.Α. Καλαμάτας. Εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Βακίνης ή Δημητρίου Αθανάσιος του Πατρόκλου, Έφ. Ανθλγός
(ΠΖ): Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1917, του Τ.Α. Πατρών.
Πέθανε, λόγω τραυματισμού του από ατύχημα, στην κλινική
Μαγγανάρα Πάτρας στις 30 Αυγούστου 1944.
Βαλασάκος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σκουτάρι Γυθείου Λακωνίας το 1925, του Τ.Α. Γυθείου.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στη
θέση Λιούνη Λάκκα Καστανιάς μετά τριήμερο.
Βαλασιάδης Κορνήλιος του Βασιλείου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Μεσολόγγι Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. / Υπαρχηγείο
Ευρυτανίας. Συνελήφθη αιχμάλωτος σε μάχη κατά των Ελασιτών
και εκτελέσθηκε στη Σιβίτσα Μεσολογγίου στις 27 Αυγούστου
1944.
Βαλοπετρόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Πάτρα Αχαΐας το 1917, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Πύργου.
Δολοφονήθηκε στην Καράτουλα στις 12 Ιουλίου 1944.
Βαλσαμάκης Ηλίας του Βαλσαμή, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Τράγηλο Βισαλτίας Σερρών το 1893, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. έξω από το Στρατόπεδο «Παύλου
Μελά» Θεσσαλονίκης στις 12 Νοεμβρίου 1944.
Βαμβακάς Σπυρίδων του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Γουριά Μεσολογγίου το 1906. Εκτελέσθηκε στα Ελληνικά στις
25 Ιουλίου 1944.
Βάντζος Μιχαήλ του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κληματιά Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Δολοφονήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1944.
Βαρβιτσιώτης Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λογκάστρα Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Σπάρτης. Εκτελέσθηκε
στο Μυστρά Σπάρτης στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Βαρδάκος Κυριάκος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Σκούταρι Γυθείου το 1920, του Συντάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Λιάτανη Αττικής στις 20 Φεβρουαρίου
1944.
Βαρδουλάκης Ανδρέας του Μανούσου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Αστρικό Πανεθύρου Χανίων το 1890, της Εθνικής Ομάδας
Θηβών. Φονεύθηκε στον Όσιο Σεραφείμ Θηβών την 1 Απριλίου
1943.
Βαρελογιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Τχης Πολεμικής
Διαθεσιμότητας: Γεννήθηκε στη Βυτσίστα Κυδωνίων Τρικάλων το
1901. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο
χωριό Πράμμαντα στις 16 Δεκεμβρίου 1943.
Βαρελόπουλος Νικόλαος του Εμμανουήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Καλαμάτα στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Βαρκλαντής Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά την επομένη.
Βαρμαξίδης Ευάγγελος του Θεοδώρου, Έφ. Υπλγός (ΠΒ):
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1893, του Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού,
στην περιοχή Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Βαρνάβας Γεώργιος του Ευθυμίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αγία Ευθυμία Φωκίδας το 1897, των Ε.Ο.Ε. Κ. Ρούμελης.
Εκτελέσθηκε στον Άγιο Ηλία περιοχής Δρεμίσης στις 8
Αυγούστου 1944.
Βαρούτας Αντώνιος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Μοσχοπόταμο Πιερίας το 1914. Εκτελέσθηκε στο χωριό
Μοσχοπόταμο στις 27 Δεκεμβρίου 1943.
Βαρούχας Ευάγγελος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων το 1917, του Τ.Α. Κορίνθου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Τουρκοκεφάλα Βλασώνας Ν.
Επιδαύρου στις 2 Αυγούστου 1944.
Βαρούχας Δημήτριος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1928, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε κατά
τη μάχη στα Τοπόλια Κωπαΐδας στις 10 Αυγούστου 1944.
Βασιλακάκος Αντώνιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δαιμονιά Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1922, του Τ.Α. Γυθείου /
Διλοχία Σκάλας. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Σκάλα στις 5 Μαΐου 1944.
Βασιλάκης Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Καρτερόλι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλάκης Κων/νος του Φλώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Άριο
Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Βασιλάκης Κων/νος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Τετράκωμο Άρτας,
των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε στην
Αγία Παρασκευή στις 17 Ιανουαρίου 1944.
Βασιλάκης Ιωάννης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Καρτερόλι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλειάδης Μωυσής του Χαραλάμπους, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μελάνθεο Κιλκίς το 1917, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε στη
μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Βασιλειάδης Θεοχάρης του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Μεσσιανή Κοζάνης το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Μεσσιανή στις 4 Οκτωβρίου 1944.
Βασιλειάδης Αθανάσιος του Μόρφη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Λευκοχώρι Κιλκίς το 1911, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. Κ.Δ.
Μακεδονίας. Εκτελέσθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Βασιλειάδης Βασίλειος του Ελευθερίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Άγκιστρο Σιντικής Σερρών το 1898, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Βασιλειάδης Θεόδωρος του Ηλία, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Σέρρες το 1918, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη στο
Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Βασιλειάδης Δημήτριος του Παύλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Παρανέστι Δράμας το 1920, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Κιλκίς τον Νοέμβριο του 1944.
Βασιλειάδης Ιωάννης του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Ν. Τένεδο Χαλκιδικής το 1905. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην αγροτική περιοχή Γιαννιτσών στις 20 Αυγούστου 1944.
Βασιλείου Αθανάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Θαρρούνια Καρυστίας Ευβοίας το 1914, του Τ.Α. Αμαρύνθου.
Φονεύθηκε σε μάχη στην Αμάρυνθο Χαλκίδας στις 16 Οκτωβρίου
1944.
Βασιλείου Αναστάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Άνω Βάθεια Χαλκίδας Ευβοίας το 1916, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα στις 26
Ιουνίου 1944.
Βασιλείου Βασίλειος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γουμένισσα Παιονίας Κιλκίς το 1906, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στις Βάρνες Θεσ/κης στις 27 Οκτωβρίου 1944.
Βασιλείου Αριστείδης του Γεωργίου, Υπλγός: Γεννήθηκε στο
Λιτόχωρο Πιερίας το 1894. Εκτελέσθηκε στην Άνω Μηλιά
Πιερίας στις 10 Απριλίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού.
Βασιλικόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αμαλιάδα Ηλείας το 1926, του Τ.Α. Αθηνών. Εκτελέσθηκε
στη Χωματερή Βούθουλα στις 3 Νοεμβρίου 1944.
Βασιλογιαννακόπουλος Απόστολος του Αντωνίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Χαρακόποιο Πυλίας Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Βασιλοπανάγος Παναγιώτης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά μετά οκταήμερο.
Βασιλόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μερόπη Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θάνα Μαντινείας Αρκαδίας το 1926, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε στη μάχη της Βλαχοκερασιάς στις 2 Ιουλίου 1944.
Βασιλόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Ανθστής (ΠΖ):
Γεννήθηκε στον Πάμισο Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 24 Ιουλίου 1944.
Βασιλόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μερόπη Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλόπουλος Ηλίας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άνω Δώριο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δώριο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Τρίπολη Αρκαδίας το 1906, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
στην Τρίπολη από αμέλεια συναδέλφου του στις 26 Απριλίου
1944.
Βασιλόπουλος Κων/νος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δώριο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βασιλικό Μεσσηνίας
στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλόπουλος Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 14 Σεπτεμβρίου
1944.
Βασιλόπουλος Ματθαίος του Βασιλείου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στην Χρυσοκελαριά Πυλίας Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της
Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά
διήμερο στο χωριό Ασπρόχωμα.
Βασιλόπουλος Παναγιώτης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 10 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Βασιλόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χαροκοπιό Πυλίας το 1924, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Δολοφονήθηκε στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου 1944.
Βάσιος Χρήστος του Σπύρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Κλεζάδες Δωδώνης Ιωαννίνων το 1923, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
/ Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη στην Πρέβεζα στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Βάσσος Ευθύμιος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1920, του Ι Τ.Α. Αθήνας. Εκτελέσθηκε στα Κάτω
Πετράλωνα Αθήνας στις 15 Αυγούστου 1944.
Βατμανίδης Πρόδρομος του Νικολάου, Ανθλγός Αρχιτεχνίτης:
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Βελετάς Ανδρέας του Μάρκου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Π.
Τριοβασάλου Μήλου Κυκλάδων το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά τριήμερο.
Βελής Αναστάσιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λουτράκι Κορινθίας το 1924, του ΙΙΙ Τ.Α. Κορίνθου.
Φονεύθηκε σε ενέδρα στη θέση Σούλι της λίμνης Στυμφαλίας
στις 8 Ιουλίου 1944, σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Βέλιος Περικλής του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Αμυρούς Βιάννου Ηρακλείου το 1909, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Βελισσάρης Χρήστος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα το 1926, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Βελλής Κων/νος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Τρίπολη
Αρκαδίας το 1919, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Ιερά Οδό Αθήνας την 1 Απριλίου 1944.
Βενέτικος Δημήτριος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Χριστό Πραμμάντων Ιωαννίνων το 1921, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη στις 17 Νοεμβρίου
1943, σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος, και
εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Βενετσάνος Αθανάσιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Βενιζέλος Δημήτριος του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λαμπέτι Ηλείας το 1909, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη
στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Βέννος Θωμάς του Αναστασίου, Ανθλγός Αυτοκινήτων: Γεννήθηκε
στα Φιλιατρά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Μαγούλα Σπάρτης στις 23 Δεκεμβρίου
1943.
Βεργής Πλάτων του Σίμωνος, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1906, Δκτής της Εθνικής Πολιτοφυλακής
Χαλκίδας. Τραυματίσθηκε σε μάχη στις 7 Μαρτίου 1944 και
μεταφερόμενος σε κλινική του Αλιβερίου πέθανε από τα
τραύματά του αυθημερόν.
Βερδουλάκης Ανδρέας του Παύλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Χανιά Κρήτης το 1925, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε
στη μάχη της Κωπαΐδας στις 12 Ιουλίου 1944.
Βερτζάγιας Παντελής-Αναστάσιος του Νικολάου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στα Πηγαδάκια Ζακύνθου το 1927, του ΙΙ Τάγματος
Ευζώνων Πελ/σου. Συνελήφθη σε μάχη στον Άγιο Παντελεήμονα
Πύργου και εκτελέσθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Βετούλης Στυλιανός του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ίσθμια Κορινθίας το 1924, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε σε μάχη στα Τοπόλια Κωπαΐδας στις 10 Αυγούστου
1944.
Βήτας Ιωάννης του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Νέα
Αρτάκη Ευβοίας το 1921, του Τ.Α. Ευβοίας. Φονεύθηκε από
εκπυρσοκρότηση όπλου συναδέλφου του κατά τον καθαρισμό
(ατύχημα), στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Βήττας Ελευθέριος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ναύπακτο Αιτ/νίας το 1913, του Τ.Α. Ευζώνων Ναυπάκτου.
Φονεύθηκε από αμέλεια στη Ναύπακτο Αιτ/νίας στις 27 Ιουλίου
1944.
Βήττος Δημήτριος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σπήλαιο Γρεβενών, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κεράσοβο Βωβούσας Δωδώνης
στις 12 Οκτωβρίου 1943.
Βιέρρος Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πύργο Ηλείας το 1918, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Πέθανε στο
Α΄ Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας από ασθένεια στις
14 Αυγούστου 1944.
Βίτης Δημήτριος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σπήλαιο Γρεβενών το 1907, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Κερασιά περιοχής Σπηλαίου Γρεβενών
στις 12 Οκτωβρίου 1943.
Βλαϊκίδης Βλάσιος του Γκάιτα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Κουφάλια Θεσ/κης το 1921. Συνελήφθη στις 7 Ιουνίου 1944 και
εκτελέσθηκε στα Κουφάλια αυθημερόν.
Βλασόπουλος Αδάμ του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Χαλκίδα το 1916, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας.
Φονεύθηκε στη μάχη των Καθενών Ευβοίας στις 2 Ιουλίου 1944.
Βλαχαδάμης Ιωάννης του Διονυσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ σε μάχη στο
Κουτσουβέρι Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Βλαχάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μόν. Επχίας: Γεννήθηκε
στους Σταυρακέους Μαλεβυζίου Κρήτης το 1914, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στα Φίλυρα στις 29 Οκτωβρίου 1944.
Βλαχάκης Ιωάννης του Κων/νου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Γαρδίκι Φθιώτιδος το 1895. Εκτελέσθηκε στη Λαμία στις 19
Σεπτεμβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Βλαχιάς Κων/νος του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Τρίπολη Μαντινείας Αρκαδίας το 1906, του Ι Συντάγματος
Ευζώνων. Φονεύθηκε σε συμπλοκή στην Αθήνα στις 17 Αυγούστου
1944.
Βλαχιώτης Γεώργιος του Τηλεμάχου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κ. Μερόπη Πωγωνίου Ιωαννίνων το 1916, των Ε.Ο.Ε.Α /
Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στις 10
Αυγούστου 1944.
Βλαχογιάννης Αντώνιος του Γεωργίου, Έφ. Ανθλγός (ΜΧ):
Γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το 1897. Φονεύθηκε στη Βέροια
στις 25 Ιουνίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Βλάχος Αναστάσιος του Ευστρατίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γόρανους Λακωνίας το 1895, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Μυστρά στις 11 Οκτωβρίου 1944.
Βλάχος Ιωάννης του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Καταρράκτη Άρτας το 1918, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Πρέβεζα στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Βλαχοστάθης Παναγιώτης του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Νεοχώρι Αριστομένους Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 6 Ιουνίου 1944
και εκτελέσθηκε στο χωριό Διόδια την επομένη.
Βλαχούλης Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 στους
Γαργαλιάνους και εκτελέσθηκε στη θέση Λεγάκι Κορυφασίου
Πυλίας την επομένη.
Βλαχούλης Ανδρέας του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1906, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Βλαχούλης Διονύσιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στους
Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Βλόντζος Κων/νος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στους
Σοφάδες Καρδίτσας το 1910. Εκτελέσθηκε στη Φιλία Καρδίτσας
στις 23 Μαΐου 1944.
Βόγγας Ηλίας του Ιωάννη, Έφ. Ανθλχος: Γεννήθηκε στο Ψάρι
Τριφυλλίας Μεσσηνίας το 1913, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χώρο του φρουρίου
Πύλου στις 9 Οκτωβρίου 1944.
Βογιατζής Ηλίας του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1923, του Γ΄ Τ.Α. Πατησίων. Συνελήφθη, σε
διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος, και εκτελέσθηκε στα
Λεύκτρα Θήβας στις 27 Μαρτίου 1944.
Βόγκας Αθανάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Βοδονικόλας Ιωάννης του Θεοδώρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Λαγεία Γυθείου Λακωνίας το 1912, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από την Ο.Π.Λ.Α. στη Νίκαια Πειραιά στις 28
Σεπτεμβρίου 1944.
Βολτσάνης Βασίλειος του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Σέρρες το 1890, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη
εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Τριάδα Σερρών στις 12
Νοεμβρίου 1944.
Βοργιάς Παναγιώτης του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Χώρα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Μελιγαλά στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Βότσης ή Τζίμας Λεωνίδας, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Λιτονιάβιστα Κόνιτσας Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη στις 19 Οκτωβρίου 1943.
Βουβονίκος Βασίλειος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Καταφύγιο Κοζάνης το 1895. Εκτελέσθηκε στη Βροντού Πιερίας
τον Ιούνιο 1944.
Βουβονίκος Νικόλαος του Βασιλείου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Νέα Έφεσο Πιερίας το 1915. Εκτελέσθηκε στη Βροντού Πιερίας
τον Ιούνιο 1944.
Βούγκας Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Καβάσιλα Ηλείας το 1907, του Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη σε μάχη
στα Καβάσιλα στις 8 Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε στα
Καβάσιλα αυθημερόν.
Βούζας Θάνος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Γουμένισσα Κιλκίς το 1891, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
στη Γουμένισσα στις 8 Απριλίου 1944.
Βουλβουτσέλης Αθανάσιος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Ζούμπα Παιονίας Κιλκίς το 1907, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Βούλγαρης Θεόδωρος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπάρτη Λακωνίας το 1916, του Ι Εθελ. Τ.Α. Μυστρά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Ζάβατο Μυστρά στις 12
Οκτωβρίου 1944.
Βούλγαρης Ευστράτιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Βουτιάνους Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1914, του Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη σε μάχη στις 12 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε,
στη θέση Μαρμάρα Μυστρά την επομένη.
Βούλγαρης Ιωάννης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ιωάννη Λακωνίας το 1921, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Ζάβατο Μυστρά στις 12
Οκτωβρίου 1944.
Βούλγαρης Νικόλαος του Πέτρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Τσακνοχώρι Κοζάνης το 1892. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην Ιερισσό Χαλκιδικής στις 29 Σεπτεμβρίου 1944.
Βουλδής ή Μπουλδής Ανδρέας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Χαλανδρίτσα Πάτρας το 1922, του Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Δεχούνι Καλαβρύτων στις 17
Απριλίου 1944.
Βούργιας Ακίλλας του Αλεξίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Λαμία
Φθιώτιδος το 1911, του Ανεξαρτήτου Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 6 Αυγούστου 1944
και εκτελέσθηκε στη θέση Θεολόγος περιφέρειας Βασιλικού την
ίδια νύκτα.
Βουρδάνος Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Καθενούς Χαλκίδας το 1916, του Τ.Α. Βασιλικού. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στην Καμπιά Ευβοίας στις 16
Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά διήμερο.
Βούρλος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Μεστά
Χίου το 1920, του Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη σε μάχη στις 25
Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Λαγκάδα Δεχουνίου
στις 17 Απριλίου 1944.
Βουρνάς Πελοπίδας του Πολυβίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δασοχώρι Μεσσηνίας το 1893, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου
1944.
Βουρνάς Λυκούργος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δασοχώρι Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Βουτυράς Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γυμνό Χαλκίδας Ευβοίας το 1920, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Άγ. Ασώματοι
Αμαρύνθου στις 16 Οκτωβρίου 1944.
Βραζιώτης Ευάγγελος του Σπύρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κόνιτσα Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Υπαρχηγείο
Κόνιτσας. Φονεύθηκε σε μάχη στην Αραχωβίτσα στις 19
Οκτωβρίου 1943.
Βράττας ή Βράκας Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Αλιβέρι Καρυστίας Ευβοίας το 1914, του ΙΙ Ανεξ.
Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη στο Αλιβέρι
Ευβοίας στις 7 Οκτωβρίου 1944.
Βρεττάκος Τηλέμαχος ή Γεώργιος του Δημητρίου, Τχης Ιππικού:
Γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το 1908, των Εθνικών Ομάδων
Ανταρτών. Εκτελέσθηκε στην περιφέρεια Αλαγωνίας Καλαμάτας
στις 28 Οκτωβρίου 1943.
Βρουτσάκος Πέτρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Έλος
Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1912, του Ι Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Αθήνας. Πέθανε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις
5 Μαΐου 1944, λόγω τραυματισμού του σε μάχη στη Χαλκίδα.
Βυθούλκας Κων/νος του Παύλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μουζάκι Ζακύνθου το 1920, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ασφαλείας
Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Πύργο στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαβριήλ Λάμπρος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη Λούτσα
Χαλκίδας Ευβοίας το 1896, του Τ.Α. Ψαχνών. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στη Λυκομέρη Ευβοίας στις 22
Φεβρουαρίου 1944.
Γαβρίλης Σπυρίδων του Ευσταθίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Ιθάκη το 1886. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη θέση Άγιος
Γεράσιμος Περαχωρίου Ιθάκης στις 7 Ιουλίου 1944.
Γαζής Φώτιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα το
1922, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στη μάχη της
Τοπόλιας Κωπαΐδας στις 10 Αυγούστου 1944.
Γαϊτανάκης Ηρακλής του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Βαϊνιά Ιεράπετρας Λασιθίου το 1917, του ΙΙ Τάγματος
Ευζώνων. Συνελήφθη από τους Ελασίτες τον Οκτώβριο του 1944
και εκτελέσθηκε στο Περιστέρι Αθηνών το Νοέμβριο του 1944.
Γαϊτανάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1924, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στην
Αθήνα στις 11 Μαΐου 1944 και το πτώμα του βρέθηκε μετά από
40 ημέρες.
Γαϊτανάρος Κων/νος του Τηλεμάχου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δόλο Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Γαϊτάνης Ηλίας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 14 Σεπτεμβρίου
1944.
Γαϊτάνης Διονύσιος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 14 Σεπτεμβρίου
1944.
Γαϊτάνης Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Γαϊτάνης Ιωάννης του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην πλατεία της Καλαμάτας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαϊτάνης Ιωάννης του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην πλατεία της Καλαμάτας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαϊτάνης Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Γαϊτάνης Αθανάσιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην πλατεία της Καλαμάτας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαϊτάνης Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην πλατεία της Καλαμάτας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαλάνης Κανέλλος του Μιλτιάδου, Ανθλγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στην Καλονερού Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17 Σεπτεμβρίου
1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Γαλάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο: Φονεύθηκε σε μάχη στις 10
Αυγούστου 1944.
Γαλανόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Νεοχώρι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Γαλανόπουλος Δημήτριος του Λυκούργου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Άνω Μέλπεια Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Γαλανόπουλος Ηλίας του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε
μάχη στο φυλάκιο Τσιγαρίδη Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944.
Γαλανόπουλος Ηλίας του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αβραμιό Μεσσήνης το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα
την επομένη.
Γαλανόπουλος Σπυρίδων του Χρήστου, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε
στη Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά τετραήμερο.
Γαλανόπουλος Σταύρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Βελίκα Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής του 9 Συντάγματος στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαλανόπουλος Σωτήριος του Πάνου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Πύργο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1917, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Άγιο Σπυρίδωνα Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαλαντόπουλος Νικόλαος του Κυριάκου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κορυφάσιο Πυλίας Μεσσηνίας το 1924,του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε στο Ρούτσι Αρκαδίας από έκρηξη νάρκης στις 23
Ιουλίου 1944.
Γαλατσάνος Άγγελος του Δημητρίου, Υπλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε
στην Σκόπελο Ευβοίας το 1911. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Κλίτσι Φιλιατών στις 28
Νοεμβρίου 1943.
Γαλαψούλας Νικόλαος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ζευγαράκι Μεσολογγίου Αιτ/νίας το 1911, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στη θέση Εγγλέζου Λάκκα Άνω Χώρας Ναυπακτίας
στις 20 Αυγούστου 1944.
Γαλδαδάς Απόστολος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Χανιά το 1923, του ΙΙ Συντάγματος Πάτρας. Φονεύθηκε σε μάχη
στην περιοχή Βύρωνα Αθήνας στις 27 Νοεμβρίου 1943.
Γαλιατσάτος Γεώργιος του Γερασίμου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμαλιάδα Ηλείας το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Πύργου.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Πύργο στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Γανωτής Νικόλαος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αχλαδερή Καρυστίας Ευβοίας το 1898. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Αχλαδερή τον Ιούνιο του 1944 και
εκτελέσθηκε στην Ψούχρα Μανικίου Ευβοίας στις 10 Αυγούστου
1944.
Γαραντζιώτης Θεόδωρος του Αριστείδου, Ανθστής Αρχιτεχνίτης:
Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το 1904, των Τ.Α.
Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Γαρατζιώτης Αριστομένης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Φλώκα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1890, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Κορυφάσιο Μεσσηνίας
στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Γαρδικιώτης Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά. Φονεύθηκε σε συμπλοκή στο Παγκράτι στις 23
Σεπτεμβρίου 1944.
Γαρουφαλίδης Θεόδωρος του Αριστογείτονος, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1919, των Τ.Α. Αθήνας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Κατσιπόδι Αττικής στις 6
Σεπτεμβρίου 1944.
Γατσής Αναστάσιος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Χαλκίδας Ευβοίας το 1907, του Ι Ανεξ. Τάγμ. Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. την 19 Οκτωβρίου 1944,
μετά τη διάλυση των Τ.Α. και την παράδοση του οπλισμού
τους, και συνεπεία των κακουχιών πέθανε στο χωριό Φανάρι
Λαζαρίνας στις 5 Φεβρουαρίου 1945.
Γάτσιος Αναστάσιος του Βασιλείου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Αργολίδας το 1903. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στο Επάνω Μπέλεσι Αργολίδας στις 23 Ιουνίου 1944.
Γατσώρης Σπυρίδων του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Λεσίνι Βόνιτσας το 1892. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Άνω Χώρα Ναυπακτίας στις 16 Αυγούστου 1944.
Γεννάτος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944.
Γενοβέζος Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1919, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Φονεύθηκε από έκρηξη
νάρκης, ευρισκόμενος σε υπηρεσία άρσεως του ναρκοπεδίου
στην περιοχή Άραξου, στις 9 Νοεμβρίου 1944.
Γερακάρης Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στις 17 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
μετά εξαήμερο στην Καλαμάτα.
Γεροθανάσης Παναγιώτης του Ευσταθίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Δρυτό Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1913. Φονεύθηκε στον
Πρόδρομο Ξηρομέρου στις 30 Ιουνίου 1944.
Γεροντάκος Δημήτριος του Θεοφίλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγ. Ιωάννη Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Ζάβατο Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Γεροντάκος Θεόφιλος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ιωάννη Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Ζάβατο Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Γεωργακάκης Ευτύχιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Αρδάκτες Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου το 1917, των Ε.Ο.Ε.Α. /
ΙΧ Μεραρχία. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Καστροσυκιά Πρέβεζας στις 7 Ιουλίου 1944.
Γεωργακαράκος Χρήστος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1925, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Μηλιά Λακωνίας στις 9 Μαΐου 1944.
Γεωργακάς Κων/νος του Αλεξάνδρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο
Σύρτζι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε στη θέση Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Γεωργάκης Γρηγόριος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Πιστιανά Άρτας το 1909, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Τμήμα
Μάνου. Συνελήφθη σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 8 Νοεμβρίου
1944 και πέθανε, λόγω βασανιστηρίων, στις 4 Μαρτίου 1944.
Γεωργακόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στις Κροκεές Λακεδαίμονος το 1925, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ. στις 5 Μαΐου 1944.
Γεωργακόπουλος Δημήτριος του Χαραλάμπους, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά
τετραήμερο.
Γεωργακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Καρνάσι Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Σπάρτη Λακωνίας το 1907, του Τ.Α. Σπάρτης. Παραδόθηκε
στον Μυστρά μετά από συνθηκολόγηση του Τάγματός του και
εκτελέσθηκε στον Άγιο Ιωάννη Αναβρυτής στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Γεωργακόπουλος Βασίλειος του Ανδρέα, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στο Αχλαδοχώρι Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Απριλίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά πενθήμερο.
Γεωργαλάς Χρήστος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Ροζενά Κορινθίας το 1897. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις
12 Αυγούστου 1944 και εκτελέσθηκε στα Τρίκαλα Κορινθίας
μετά πενθήμερο.
Γεωργανάς Ιωάννης του Αντωνίου, Ανχης: Γεννήθηκε στις
Σπερχογιές Θουρίας Μεσσηνίας το 1895, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 16 Σεπτεμβρίου
1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Γεωργανάς Παναγιώτης του Ιωάννη, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Λέικα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1887, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 17 Ιουνίου 1944.
Γεωργαντάς Δημήτριος του Ιωάννη, Εθελοντής Λοχίας:
Γεννήθηκε στα Λέικα Καλαμάτας το 1894, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά διήμερο.
Γεωργαντάς Ηλίας του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτα στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον περίβολο του 9 Συντάγματος στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργαντζής Χρήστος του Χαραλάμπους, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1914, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στο Μοναστήρι
Δόμβραινας την 1 Μαΐου 1943.
Γεωργαντής Στέφανος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1916, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Τραυματίσθηκε από αμέλεια και πέθανε στο Α΄ Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας στις 30 Αυγούστου 1944.
Γεωργαντόπουλος Αριστείδης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μαθία Πυλίας Καλαμάτας το 1899, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεώργας Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κυπαρισσία Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στη θέση
Κουτσουβέρι Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργάτος Αντώνιος του Χριστοδούλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1924, του ΙΙ Τ.Α. Πύργου. Τραυματίσθηκε σε
μάχη με άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. τον Σεπτέμβριο 1944 και
μεταφερθείς στον Πύργο (Κλινική Ανδρ. Πολυζωγόπουλου)
πέθανε από τα τραύματά του στις 24 Οκτωβρίου 1944.
Γεωργιάδης Γεώργιος του Περικλέους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Τέρπυλλο Σερρών το 1911, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Γεωργιάδης Σάββας του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Άγκιστρο Σερρών το 1888, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Γεωργιάδης Θεόδωρος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κιλκίς το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Γεωργιάδης Αγάπιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1910, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο Κιλκίς
στις 24 Νοεμβρίου 1944.
Γεωργιάδης Αντώνιος του Ηλία, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στην
Οίτυλο Λακωνίας το 1912, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε κατά τις επιχειρήσεις στο Περιστέρι Αθήνας στις 6
Ιουλίου 1944.
Γεωργιάδης Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αξιούπολη Παιονίας Κιλκίς το 1901. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στις 30 Σεπτεμβρίου 1943.
Γεωργιάκος Βασίλειος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Γαρδίκι Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στις 23 Απριλίου 1944.
Γεωργιαννούλης Αναστάσιος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στις 22
Σεπτεμβρίου 1944 στη θέση Λάκκες Γαργαλιάνων.
Γεωργικίτσος Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ανατολική Δωδώνη το 1910, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Δέζου Ανατολ. Ιωαννίνων στις 4 Δεκεμβρίου
1943.
Γεωργιόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Φλώκα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Πνίγηκε στις ακτές του νησιού Σφακτηρία, λόγω ανατροπής της
λέμβου, στην οποία επέβαινε, στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργιόπουλος Ανδρέας του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Βούταινα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Αθήνας.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Μελιγαλά στις 7
Απριλίου 1944.
Γεωργιόπουλος Παναγιώτης του Κων/νου, Λγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στη Σαλμώνη Λετρίνων Αχαϊλ/δος, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας την 1 Σεπτεμβρίου
1944.
Γεωργίου Σπυρίδων του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, της Τιμητικής Φρουράς Αγνώστου
Στρατιώτου. Απήχθη στις 26 Μαρτίου 1944 και εκτελέσθηκε
στις 13 Ιουνίου 1944 στη θέση «Κουπόνια».
Γεωργίου Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1925, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε στα
Πετράλωνα στις 9 Απριλίου 1944.
Γεωργόπουλος Διονύσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στη θέση
Γκούρι Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργόπουλος Χρήστος του Γρηγορίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Πετροβούνι Ιωαννίνων το 1921, των Ε.Ο.Ε.Α / 3/40 Σύνταγμα.
Συνελήφθη στις 4 Ιανουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Γεωργόπουλος Ευθύμιος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Λιβαδοχώρι Σερρών το 1919, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Πηγαδούλια
Ποροΐων στις 20 Οκτωβρίου 1943.
Γεωργόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1894, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Άγιο Σπυρίδωνα
Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργόπουλος Νικόλαος του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις
14 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργόπουλος Πολύβιος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Κόρινθο το 1925. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Φενεό
Κορινθίας τον Φεβρουάριο του 1943.
Γεωργόπουλος Κων/νος του Πολυβίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Κόρινθο το 1898. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Φενεό
Κορινθίας τον Φεβρουάριο του 1943.
Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Καμάρι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανάληψη Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Κίττα Οιτύλου Λακωνίας το 1920, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 7 Ιουνίου 1944.
Γεωργόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1903, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου
1944.
Γεωργόπουλος Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1917, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Εκτελέσθηκε στη Βέργα Γαργαλιάνων στις 3
Οκτωβρίου 1944.
Γεωργόπουλος Κων/νος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Τρίκορφο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Μετά τη μάχη της Καλαμάτας, και αφού κατέφυγε στο χωριό
Τρίκορφο, συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη γέφυρα Παμίσου
Μεσσήνης στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργουλάκης Σπυρίδων του Στυλιανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1913, του Ι Τάγματος Ευζώνων Αθηνών.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Άγιο Πέτρο
Ηλιουπόλεως Αθηνών την 1 Νοεμβρίου 1944.
Γεωργουλάκος Μιχαήλ του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Κούνο
Οιτύλου Λακωνίας το 1912, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον ποταμό Νέδοντα Καλαμάτας στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Γεωργουλόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Έφ. Ανθυπίατρος:
Γεννήθηκε στο Κεφαλάρι Κορινθίας το 1906. Εκτελέσθηκε λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Κακοβούνι Φενεού Κορινθίας
στις 15 Μαΐου 1944.
Γεωργουσάκης Στυλιανός του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Μάλεμε Κυδωνίας Χανίων το 1904. Εκτελέσθηκε στη θέση
«Κρώρα» Θήβας στις 26 Σεπτεμβρίου 1944.
Γιάγκας Ιωάννης του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Λεπενού Βάλτου το 1903, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
και εκτελέσθηκε στο Κομπότι Ξηρομέρου τον Ιούνιο του 1944.
Γιαλιάς Χρήστος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Βολισσό Χίου το 1913, του Σ. Ευζώνων Αθήνας. Εκτελέσθηκε
στον ποταμό Ιλισό της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Γιαλούρης Βασίλειος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Κρηνούς Κορινθίας το 1918, του ΙΙΙ Τ.Α. Κορίνθου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χωριό Λούκα Στυμφαλίας στις 27
Ιουλίου 1944.
Γιαλουσάκης Δημοσθένης του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μυτιλήνη το 1911, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε
στην Αθήνα στις 18 Αυγούστου 1944.
Γιαμαντίδης Γεώργιος του Μιχαήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Σερρών το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Γιαννακάκης Ζαχαρίας του Βασιλείου, Ανθλγός Αυτοκινήτων:
Γεννήθηκε στο Λαγγανίκι Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1912, του
Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Γιαννάκης Βασίλειος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Νεόκαστρο Ημαθίας το 1909, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Κούκο Πιερίας στις 18 Οκτωβρίου 1944.
Γιαννάκης Ζήσης του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κοπάνη Δωδώνης Ιωαννίνων το 1902, των Ε.Ο.Ε.Α / Αρχηγείο
Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη στο Παλαιορόφυλλο Πρέβεζας στις
4 Ιανουαρίου 1944.
Γιαννακίδης Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σελερό Ξάνθης το 1906, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη στη
μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε έξω
από το Κιλκίς την επομένη.
Γιαννακόπουλος Άλτης του Αγγελή, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Παραλογγές Γορτυνίας Αρκαδίας το 1920, των Ε.Α.Ο.-Ε.Σ.
Συνελήφθη στη μάχη της Νεμνίτσας στις 19 Οκτωβρίου 1943 και
εκτελέσθηκε κοντά στο χωριό Πιάνα Αρκαδίας στις 19
Οκτωβρίου 1943.
Γιαννακόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Βαλτεσίνικο Κλείτορος Αρκαδίας το 1894.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση
Σελλά Κλείτορος στις 2 Μαΐου 1944.
Γιαννακόπουλος Αριστομένης του Γεωργίου, Έφ. Υπλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στην Ανδανία Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του
ως Αξκού, στο χωριό Μερόπη Μεσσηνίας στις 17 Σεπτεμβρίου
1944.
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α.
Καλαμάτας-Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη
του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Γιαννακόπουλος Διονύσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Μαντζάρι Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Γιαννακουλάκος Κων/νος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεθώνη Πυλίας Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Εκτελέσθηκε στη θέση Παπά Μεθώνης την 1 Οκτωβρίου 1944.
Γιαννακούρης Αθανάσιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1892, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Τραυματίσθηκε σε μάχη και, συλληφθείς στις 16
Οκτωβρίου 1944, εκτελέσθηκε στην Αμάρυνθο Ευβοίας την
επομένη.
Γιανναράς Χαράλαμπος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Πανόρμο Δωρίδας το 1915, των Ε.Α.Ο.-5/42 Σ.Ε. Συνελήφθη το
1ο δεκαήμερο του Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στις 7 Μαΐου
1944.
Γιάνναρης Κων/νος του Βασιλείου, Οπλίτης Τ.Α.: Γεννήθηκε
στην Παλαιόβρυση Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη στο χωριό Παλαιόβρυση Λακωνίας και εκτελέσθηκε
στον Άγ. Νικόλαο Γυθείου στις 2 Ιουνίου 1944.
Γιάνναρης Δημάκης του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Γύθειο το 1913. Εκτελέσθηκε στη θέση «Μετόχι Κοσμάς»
Αρκαδίας στις 18 Μαΐου 1944.
Γιαννέλης Νικόλαος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1894, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο.
Συνελήφθη καθ’οδόν προς το Αρχηγείο Βάλτου, όπου μετέβαινε
προς εκτέλεση υπηρεσίας, και μεταφερθείς στην Αθήνα
εκτελέσθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1944.
Γιαννέλος Χρήστος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Λιθοβούνι Μεσολογγίου Αιτ/νίας το 1921. Φονεύθηκε στο Κάτω
Κεράσοβο στις 22 Ιουνίου 1944.
Γιαννήμπας Ιωάννης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1897, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στη θέση «Ανεμόμυλος»
Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Γιαννίκος ή Γιαννέκος Ιωάννης του Κυριάκου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Θάσο το 1903, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Γιαννιώτης Δημήτριος του Αλεξίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αναβρυτό Κιλκίς το 1924, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Γιαννόπουλος Θεοχάρης του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ιωάννινα, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Τάγμα Κράψης. Συνελήφθη
σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 18 Σεπτεμβρίου 1943 στη
Βότιστα και εκτελέσθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1943.
Γιαννόπουλος Ευστάθιος του Επαμεινώνδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1924, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κουτσουβέρι Γαργαλιάνων
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Γιαννόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πέρπαινα Λακωνίας το 1924, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε στη
Μαγούλα Λακεδαίμονος στις 17 Δεκεμβρίου 1943.
Γιαννόπουλος Ευάγγελος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Χαραυγή Πωγωνίου το 1887, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη σε μάχη στο χωριό Σιταριά Πωγωνίου και
τραυματισθείς από βασανισμό, ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία,
πέθανε το β΄ δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 1944.
Γιαννόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη Μεσσήνη μετά
τετραήμερο.
Γιαννόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Καραμανώλι Πυλίας Μεσσηνίας το 1895, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Μανιάκι
Πυλίας στις 18 Μαΐου 1944.
Γιαννόπουλος Βασίλειος του Ανδρέα, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη
Μάλτα Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Γιάννος Χρήστος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Τετράκωμο Άρτας το 1907, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Τετράκωμο Άρτας στις 13 Νοεμβρίου 1943
και εκτελέσθηκε στα Θεοδωριανά Άρτας την επομένη.
Γιαννουλάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Πηγή Τρικάλων το 1886. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη
θέση Πλατάνια, μεταξύ Φήκης-Πηγής, στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Γιαννούλης Απόστολος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Πηγή Τρικάλων το 1925. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη
θέση Πλατάνια, μεταξύ Φήκης-Πηγής, στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Γιαννούτσος Μιχαήλ του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ασπροκκλήσι Θυμιάδας Θεσπρωτίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Γιαννούτσος Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1920, του Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε στη μάχη
Δεμεστίχων στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Γιάνογλου-Ιωαννίδης Θεόφιλος του Ιωάννη, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στο Τρίλοφο Πιερίας το 1910. Φονεύθηκε έξω από το
χωριό Τρίλοφο Κατερίνης στις 11 Οκτωβρίου 1946.
Γιατράς Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Μαργιές Ζακύνθου το 1929, του Τ.Α. Πύργου. Σκοτώθηκε από
έκρηξη χειροβομβίδας (ατύχημα) στο προαύλιο του λόχου του
τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 1944.
Γιωτής Ιάκωβος του Γρηγορίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Νέο
Γυναικόκαστρο Κιλκίς το 1918, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Γιωτίτσας Αθανάσιος του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κουτσελιό Δωδώνης Ιωαννίνων το 1922, των Ε.Ο.Ε.Α/1/12
Τάγμα. Φονεύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1944.
Γιωτόπουλος Σταύρος του Νικολάου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στα Πεστά Ιωαννίνων το 1918, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στο Τετράκωμο Άρτας στις
12 Ιανουαρίου 1944.
Γκαμάγκας Κων/νος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ερατύρα Βοΐου Κοζάνης το 1904, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Άνω Μπαΐρια Ερατύρας την 1
Αυγούστου 1944.
Γκανάς Βασίλειος του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Χαλκίδας Ευβοίας το 1922, του Τ.Α. Ψαχνών. Φονεύθηκε
σε μάχη έξω από τα Ψαχνά στις 7 Μαΐου 1944.
Γκανιάς Ιωάννης του Αναστασίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Πλαίσιο Φιλιατών Θεσπρωτίας το 1907, του ΙΙ Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Πύργο Ηλείας
(φυλάκιο Αγίου Παντελεήμονα) στις 4 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκαργκαρλής Χρυσάφης του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δημητρίτσι Σερρών το 1907, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
συμπλοκή στο Δημητρίτσι στις 13 Νοεμβρίου 1944.
Γκαρδάνης Δημήτριος του Λαζάρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1916, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Γκεβρέκης Ανέστης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Σάππες Ροδόπης το 1915, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο
Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Γκέκας Βασίλειος του Νικολάου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Βινάστα Φυλλίδος Σερρών το 1905. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στις Σέρρες στις 25 Σεπτεμβρίου
1944.
Γκελντής Ιωάννης του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην Κάτω
Μέλπεια Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκελντής Κων/νος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
αυθημερόν.
Γκελντής Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Κάτω
Μέλπεια Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκιαούρης Νικόλαος του Ιωάννη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη
Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1902, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στον Άγιο Σπυρίδωνα Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκιαούρης Κων/νος του Χριστοφίλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1900, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στις 21 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στη θέση «Βέργα» Κορυφασίου στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Γκίκας Δημήτριος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1910, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου
1944.
Γκιουζέπης Γρηγόριος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαυροβούνι Λακωνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 17 Μαΐου 1944 και, αφού οδηγήθηκε στο
Μανιάκι Πυλίας, εκτελέσθηκε μετά πενθήμερο.
Γκιουλές Χρήστος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Πετράλωνα Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκιουλές Αθανάσιος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα
Πετράλωνα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκίστης Αναστάσιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κεραμίτσα Θυμιάδας Θεσπρωτίας το 1911, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / 26 Σύνταγμα. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κουρεμάδι
στις 14 Οκτωβρίου 1943.
Γκιτάκος Ιωάννης του Νικήτα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Κίττα
Οιτύλου Λακωνίας το 1919, του Συντάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Λιάτανη Αττικής στις 20 Φεβρουαρίου
1944.
Γκλεγκλάκος Θωμάς του Βασιλείου, Εύελπις ΙΙας (Ανθστής):
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1920. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση Παλ. Καραβά Πειραιά στις
15 Ιανουαρίου 1944.
Γκλίνος Κυριάκος του Αλεξίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Τρίπολη Μαντινείας Αρκαδίας το 1923, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε από αμέλεια συναδέλφου του στο φυλάκιο Σέχι
Τριπόλεως στις 5 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκόγκος Στέφανος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μαυρόπουλο Πωγωνίου Ιωαννίνων το 1898, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη την 1 Δεκεμβρίου 1943 και πέθανε στο
Μαυρόπουλο από τις κακουχίες και τα βασανιστήρια, τα οποία
υπέστη κατά την κράτησή του, στις 28 Μαρτίου 1944.
Γκόγκος Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Ψαχνά
Χαλκίδας Ευβοίας το 1902, του Τ.Α. Ψαχνών. Φονεύθηκε σε
μάχη στη θέση Ταράτσα Ψαχνών στις 17 Μαΐου 1944.
Γκόνης Αριστόβουλος του Βασιλείου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Πύλο Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε
μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πύλο
Μεσσηνίας μετά τριήμερο.
Γκόντοβος Αναστάσιος του Φιλίππου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κεράσοβο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
26 Σύνταγμα. Φονεύθηκε σε μάχη στους Κωνσταντίνους
Ιωαννίνων στις 13 Ιανουαρίου 1944.
Γκορτζής Γεώργιος του Αντωνίου, Τχης (ΜΧ): ε.α.: Γεννήθηκε
στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1891. Δολοφονήθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Συνοικία Νέα Βάρνα Θεσ/νίκης
την 1 Αυγούστου 1944.
Γκότης Ιωάννης του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Μοσχοπόταμο Πιερίας το 1919. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
το α΄ δεκαήμερο του Νοεμβρίου 1944.
Γκότοβος Βασίλειος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κερασέα Δωδώνης Ιωαννίνων το 1922, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Καστάνιανη Πωγωνίου
στις 3 Ιανουαρίου 1944.
Γκότσης Ευστάθιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά την επομένη.
Γκότσης Δημήτριος του Αλεξίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1918, του Λ.Α. Κοπανακίου.
Συνελήφθη σε μάχη στις 12 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκότσης Παναγιώτης του Αλεξίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκότσης Χρήστος του Νικολάου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη Χαλκιά
Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1899, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Εκτελέσθηκε στην Πύλο στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκότσης Ιωάννης του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Χαλκιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1900, του Λ.Α. Κοπανακίου.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκότσης Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Γκότσης Τασούλης ή Αναστάσιος του Αλεξίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1910, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε μάχη στο Παλιοχώρι Δαβιών
Μαντινείας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκότσης Περικλής του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Χαλκιά
Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1926, του Λ.Α. Κοπανακίου. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 16
Σεπτεμβρίου 1944.
Γκότσης Δημήτριος του Ευσταθίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Σκοτώθηκε κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ρουτσίου, από
ανατίναξη της αμαξοστοιχίας, στην οποία επέβαινε, στις 22
Ιουλίου 1944.
Γκοτσορότσης Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Άνω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκούζος ή Γκούζιας Κων/νος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μαγούλα Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε
συμπλοκή στα υψ. του χωριού Λογκάστρα στις 27 Μαρτίου 1944.
Γκούνης Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Βασίλειο Πάτρας Αχαΐας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Γκούντας Φώτιος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Δραγινέλα Δωδώνης Ιωαννίνων το 1926, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Κόκκινα Κλαριά Γραμμένου στις 4
Αυγούστου 1944.
Γκούρος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Πυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ., ενώ εκτελούσε περιπολία, στις 7
Απριλίου 1944 στην περιοχή του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στο
Κεφαλληνό Μεσσήνης στις 14 Απριλίου 1944.
Γκουρτζής Ελευθέριος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Πετροβούνι
Ιωαννίνων το 1909, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Χ Μεραρχία.
Φονεύθηκε στην Τσαμουριά στις 18 Αυγούστου 1944.
Γκριζιώτης Σωτήριος του Νικολάου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Λάρισα το 1896, του Συντάγματος Παθητικής Αεράμυνας
Θεσσαλονίκης. Δολοφονήθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στην Θεσσαλονίκη στις 25 Οκτωβρίου 1944.
Γκρούμας Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μαθία Πυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο Λογκά Πυλίας Μεσσηνίας στις 24
Σεπτεμβρίου 1944.
Γκρούντας Δημήτριος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Ευβοίας το 1910, του Ι Ανεξαρτήτου Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη στις 17 Μαΐου 1944 και
εκτελέσθηκε στην περιοχή Λάμαρη Ευβοίας μετά επταήμερο.
Γκρούτσης Ευάγγελος του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Στεφάνι Κορινθίας το 1897. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο
χωριό Σοφικό Κορινθίας στις 7 Αυγούστου 1944.
Γλέζος Φλώρος του Στυλιανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων, του Τ.Α. Αγρινίου. Τραυματίσθηκε
σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. έξω από το Αγρίνιο και μεταφερθείς
στο Νοσοκομείο Πάτρας πέθανε στις 25 Ιουνίου 1944.
Γονεάκης Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μικρή
Μαντινεία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Γούλας Δήμος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καστανοχώρι Βισαλτίας Σερρών το 1902, των Ε.Α.Ο.-Ε.Σ.Ε.Α.
Εκτελέσθηκε στη θέση Πλατανάκια Ευκαρπίας στις 20 Οκτωβρίου
1943.
Γούλας Ιωάννης του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Γούλας Γεώργιος του Χρήστου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις
14 Σεπτεμβρίου 1944.
Γούλας Ανδρέας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Βασιλίτσι
Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε μάχη
στην Καλαμάτα και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Γούλος Ιωάννης του Βασιλείου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον Άριο
Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής του 9 Συντάγματος στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Γουρδουβέλης Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1913, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στη θέση Βρυσόμυλος Γαργαλιάνων την
επομένη.
Γούρμος Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πουλίτσα Κορινθίας το 1926, του ΙΙΙ Τ.Α. Κορίνθου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Κόνια Στυμφαλίας στις 2 Ιουλίου
1944.
Γουρνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαντούδι Χαλκίδας Ευβοίας το 1922, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Μονή Οσίου Δαυΐδ
στις 3 Μαρτίου 1944.
Γούσιος Δημήτριος του Ευαγγέλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δημητρίτσι Βισαλτίας Σερρών το 1904, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Τσιπλάκη Ξοχού στις 6 Αυγούστου
1944.
Γουσσέτης Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άνω Γερακάρι Ζακύνθου το 1922, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Δεξαμενή Πύργου στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Γούτος Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Καλύβια
Σοχάς το 1923, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε μάχη στο
Μυστρά Λακωνίας στις 10 Οκτωβρίου 1944.
Γούτος Ευάγγελος του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1894, του Τ.Α. Βαλτετσίου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι Μαντινείας στις 17
Ιουνίου 1944.
Γραμματίκας Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άνω Δώριο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Κοπανακίου.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 14 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Γραμματικός Γεώργιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάλευρα Χαλκίδας Ευβοίας το 1910, του Τ.Α. Ευβοίας.
Εκτελέσθηκε στην περιφέρεια Στενής Χαλκίδας στις 27
Απριλίου 1944.
Γραμμενόπουλος Θεόδωρος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1923, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε σε
μάχη στα Τοπόλια Κωπαΐδας στις 10 Αυγούστου 1944.
Γραμπάς Κων/νος του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Άνθεια
Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 13 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρατσάκης Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ματσούκι Ιωαννίνων το 1923, των Ε.Ο.Ε.Α/Ι/12 Τάγμα.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Περιστέρι Ιωαννίνων στις 8 Οκτωβρίου
1943.
Γρεασίδης Ιορδάνης του Εμμανουήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Σιντικής το 1923, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Γρεμπούνης Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Μικροσπηλιά Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α / Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε
σε μάχη στις 8 Ιανουαρίου 1944.
Γρηγοράς Γρηγόριος του Παναγιώτη, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Βασιλικά Πολυχνίτου Λέσβου το 1892. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης στις
17 Οκτωβρίου 1944.
Γρηγοριάδης Γρηγόριος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Ριζιά Παιονίας το 1902. Εκτελέσθηκε στην Γουμένισσα στις 3
Νοεμβρίου 1944.
Γρηγοριάδης Θεοδόσιος του Λαζάρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ξυλοκερατέα Κιλκίς το 1910, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
στα Βλαχάκια Ξυλοκερατέας στις 18 Νοεμβρίου 1944.
Γρηγοριάδης Ελευθέριος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Καλόκαστρο Βισαλτίας Σερρών το 1899, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε σε χαράδρα μεταξύ Στρυμονικού και Ζευγολατιού
Σερρών την Ν 17/18 Νοεμβρίου 1944.
Γρηγοριάδης ή Μανιάτης Νικόλαος του Ιωάννη, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1899. Συνελήφθη και πέθανε στα
Γιαννιτσά στις 29 Νοεμβρίου 1944 λόγω κακουχιών και
βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια της κρατήσεως του.
Γρηγορίου Επαμεινώνδας του Στεφάνου, Εύελπις ΙΙας Τάξεως
(Ανθστής): Γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1921. Απήχθη από τους
Κομμουνιστές και εκτελέσθηκε απ΄ αυτούς τον Μάρτιο του 1943
στο χωριό Βλάστη.
Γρηγορόπουλος Φώτιος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Αετό
Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1913, του Λ.Α. Κυπαρισσίας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 17 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στη θέση Βέργα Κυπαρισσίας στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Γρίβας Παναγιώτης του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπερχόγεια Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Γρίβας Νικόλαος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ρεμματιά Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρίβας Ευάγγελος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ρεμματιά Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 21
Σεπτεμβρίου 1944.
Γρίβας Κων/νος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 10
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής του 9
Συντάγματος Καλαμάτας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρίτσης Αντώνιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Έλος
Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας, του Τ.Α. Γυθείου. Τραυματίσθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. και μεταφερθείς στο Προσ. Νοσοκομείο
Σκάλας πέθανε στις 6 Μαΐου 1944.
Γρουσουζάκος Γεώργιος του Ηλία, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Πυλίας Μεσσηνίας το 1889, του Τ.Α.
Καλαμάτας-Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε μάχη στον Μελιγαλά από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρουσουζάκος Δημήτριος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1892, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Ανδρούσα Μεσσηνίας μετά πενθήμερο.
Γρουσουζάκος ή Γεωργόπουλος Ιωάννης του Παναγή, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1911, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Γρουσουζάκος ή Γρουσούζης Παναγιώτης του Βασιλείου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρουσουζάκος ή Γρουσούζης Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρουσουζάκος ή Γρουσούζης Ιωάννης του Ηλία, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1882, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
25 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρουσουζάκος ή Γρουσούζης Ηλίας του Βασιλείου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρουσουζάκος ή Γρουσούζης Γεώργιος του Βασιλείου, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στο Πεταλίδι Πυλίας Τριφυλίας το 1916, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Γρυνάκης Θεοδόσιος του Γεωργίου, Έφ. Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Καστέλλι Πεδιάδας Ηρακλείου το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Γρύτης Λεωνίδας του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ανώγεια Λακ/νος Λακωνίας το 1908, του Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε σε μάχη στα Ανώγεια Λακωνίας στις 20 Ιανουαρίου
1944.
Γυφτάκης Λεωνίδας του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μερόπη
Μεσσηνίας το 1926, του 6 Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στο
Ζέλι Τριπόλεως στις 25 Σεπτεμβρίου 1944.
Γυφτέας Αντώνιος του Γεωργίου, Οπλίτης: Γεννήθηκε στη Βέργα
Καλαμάτας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και, υποχρεωθείς να συμμετάσχει σε περισυλλογή ναρκών,
τραυματίσθηκε από έκρηξη νάρκης και πέθανε σε κλινική της
Καλαμάτας στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Γυφτογιαννόπουλος Τριαντάφυλλος του Χαραλάμπους, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στην Άμφισσα Παρνασσίδας Φωκίδας το 1903.
Εκτελέσθηκε στη θέση Στενό Δωρίδας στις 16 Ιουνίου 1944.
Δαδούλης Παναγιώτης του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Αμύγδαλα Εορδαίας Κοζάνης το 1905, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη στο Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
αυθημερόν.
Δαϊναβάς Στυλιανός του Γαβριήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Χαλκίδα Ευβοίας το 1897, της Ανωτέρας Στρατ. Διοικήσεως
Τ.Α. Ευβοίας. Συνελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 1944 μετά την
παράδοση των Τ.Α. και παράδοση του οπλισμού τους και
κακοποιηθείς ασθένησε και εισήχθη στις 3 Ιανουαρίου 1945
στο Λαϊκό Νοσοκομείο και αργότερα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου
και πέθανε στις 11 Απριλίου 1945.
Δαλιάνης Θεόδωρος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κομοτηνή Ροδόπης το 1900, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη στο
χωριό «Χείμαρρος» στις 6 Ιουλίου 1943 και εκτελέσθηκε στη
θέση «Μεταλλείο» χωριού Τριάδος στις 7 Αυγούστου 1943.
Δαλκαφούκης Σπυρίδων του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1885, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Δαμιανάκος Βασίλειος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Γυθείου Λακωνίας το 1902, του Τ.Α. Γυθείου.
Συνελήφθη σε μάχη στη Σελινίτσα Καρδαμύλης στις 5 Μαΐου
1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Παναγιά Γιάτρισσα μετά
τετραήμερο.
Δαρδαγάνης Κων/νος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ναύπλιο Αργολίδας το 1926, του ΙΙΙ Τ.Α. Κορίνθου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Νέα Επίδαυρο Ναυπλίου στις 29
Ιουλίου 1944.
Δαρδανός Αλέξανδρος ή Ελευθέριος του Νικολάου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1914, του Ι Συν/τος Ευζώνων.
Δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα της Αθήνας στις 10 Απριλίου
1944.
Δάρδας Γεώργιος του Βασιλείου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1922, του Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε μάχη στην
Ποντοκερασιά Κιλκίς την 1 Σεπτεμβρίου 1944.
Δαρόγιαννης Νικόλαος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Ανάληψη Μεσσηνίας το 1891, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά πενθήμερο.
Δασκαλάκης Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανάληψη Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε σε
μάχη στα Καμήνια Καλαμάτας στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Δασκαλάκης Ιωσήφ του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Κυδωνία Χανίων το 1905, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη στη
συνοικία Βουρλοποτάμου στις 20 Αυγούστου 1944 και
εκτελέσθηκε μετά τριήμερο.
Δασκαλάκης Σπυρίδων του Σπυρίδωνος, Υπλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε
στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1917, της Δ.Ε.Υ.Π. Εκτελέσθηκε από
άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής στις 15
Αυγούστου 1944, σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Δασκαλάκης Ιωσήφ του Γεωργίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Χανιά Κρήτης το 1905, της Ελ. Ορ. Ελλάδος. Εκτελέσθηκε στη
Αθήνα στις 23 Αυγούστου 1944.
Δασκαλόπουλος Μεράδιος του Αριστομένους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Παραπούγγι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Δασκαλόπουλος Γεώργιος του Μιλτιάδου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Τολοφώνα Δωρίδας Φωκίδας το 1926, των Ε.Α.Ο.-5/42 Σ.Ε.
Εκτελέσθηκε στο Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Δαφνάς Παύλος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Βελύκα
Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον περίβολο του 9 Συν/τος στις 16 Σεπτεμβρίου
1944.
Δάφνης Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αγγελόκαστρο Κορινθίας το 1912, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων
Κορίνθου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο
Αγγελόκαστρο στις 19 Ιουνίου 1944.
Δέδες Κων/νος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στο Σουλάκι
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Δέδες Δημήτριος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Δεληγιάννης Κίμων του Νικολάου, Έφ. Ανθλγός Διαχειρίσεως:
Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας το 1918, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Δελής Κων/νος του Παρασκευά, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Όσσα
Λαγκαδά το 1912, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε μαχόμενος στο
Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Δελκαντώνης Διαμαντής του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Προβατά Σερρών το 1922, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Δημόσια οδό Σερρών-Άνω
Βροντούς στις 10 Οκτωβρίου 1944.
Δεμερτζίδης Πιλάτος του Κυριάκου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Διχείμαρρο Βοΐου Κοζάνης το 1918, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε μαχόμενος στη θέση Αυγερινός Κοζάνης στις 6
Απριλίου 1943.
Δεμέστιχας ή Γιαννουζάκος Κων/νος του Ηλία, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Κοτρώνα Γυθείου Λακωνίας το 1921, του Τ.Α.
Γυθείου. Φονεύθηκε σε μάχη στη Μηλιά Καλαμάτας στις 9 Μαΐου
1944.
Δέμτσας Σπυρίδων του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αφροδίτη Ναυπάκτου το 1909, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Καρπενήσι στις 7 Ιουλίου 1944.
Δεντάκος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Τσάσιο Επιδαύρου Λιμηράς το 1911, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή με άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. στη Μακρυνόρα
Γλυκόβρυσης στις 7 Ιουνίου 1944.
Δερδελάκος Ηλίας του Δημητρίου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας στις
30 Σεπτεμβρίου 1944.
Δεσύλας Αναστάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1927, του Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στη Βελιμάχη Καλαβρύτων στις 13 Απριλίου
1944.
Δημάγγελος Αντώνιος του Παύλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον
Κουτήφαρο Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη στην Αερόπολη Λακωνίας στις 11 Ιουλίου
1944.
Δημάκης Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μεσοχώρι Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 16
Σεπτεμβρίου 1944.
Δημάκος Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπάρτη Λακωνίας το 1897, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Αγ. Ιωάννη Λακωνίας στις 12
Οκτωβρίου 1944.
Δημάκος Δημήτριος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Τσόπακα Δρυάλλου Λακωνίας το 1922, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο 5ο χλμ. της οδού
Τριπόλεως-Γαρέας στις 12 Σεπτεμβρίου 1944, ενώ μετέβαινε
στα Αχούρια Τεγέας για παραλαβή τραυματιών.
Δημαράκης Ασημάκης του Λάμπρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1918, του Λ.Α. Βαλτετσίου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι Μαντινείας στις 15
Ιουνίου 1944.
Δημαράκης Οδυσσέας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1928, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι στις 15
Ιουνίου 1944.
Δημαράκης Δημήτριος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1911, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Τραυματίσθηκε σε μάχη στις 15 Ιουνίου 1944 και
μεταφερθείς στο Νοσοκομείο Ευαγγελίστρια, πέθανε στις 17
Ιουνίου 1944.
Δημαράκης Ιωάννης του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1921, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στις 19
Ιουνίου 1944 στο Βαλτέτσι.
Δημαράκης Ευάγγελος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1894, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι
στις 19 Ιουνίου 1944.
Δήμας Ευάγγελος του Πέτρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καναλάκι Πρέβεζας, των Ε.Ο.Ε.Α/Αρχηγείο Ηπείρου. Φονεύθηκε
σε μάχη την 1 Ιανουαρίου 1944.
Δημέας Λεωνίδας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις Δολές
Καλαμάτας Μελιγαλά το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημέας Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις Κάτω
Δολές Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Δημέας Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις Δολές
Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημητρακόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μάλτα Μεσσήνης το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου 1944 στον Μελιγαλά.
Δημητρακόπουλος Μάρκος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λουτρό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 κατά τη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Δημητρακόπουλος Ιωάννης του Μάρκου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε
στο Λουτρό Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημητρακόπουλος Θεόδωρος του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μάλτα Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημητρακόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στο Επιτάλιο Ολυμπίας Ηλείας το 1915, του Ι Συν/τος
Ευζώνων. Πέθανε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνας λόγω τραυμάτων
του την 1 Μαρτίου 1944.
Δημητρακόπουλος Αντώνιος του Θεοδοσίου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στους Αρμένιους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη κατά τη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στο Κορυφάσιο Πυλίας στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Δημητρακόπουλος ή Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ανέστη,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1906,
του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στο Λουτρό Οιχαλίας στις 29
Σεπτεμβρίου 1944.
Δημητρακόπουλος ή Παπαδόπουλος Σταύρος του Δημητρίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μάλτα Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Πρα
Ζευγολατίου στις 15 Ιουλίου 1944.
Δημητρακόπουλος ή Παπαδόπουλος Ευστάθιος του Αναστασίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1908,
του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Δημητρακόπουλος ή Παπαδόπουλος Δημήτριος του Αναστασίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μάλτα Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Λουτρό στις
29 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημητρέλλος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Άμφισσα Φωκίδας το 1927, των Ε.Α.Ο. 5/42 Σ.Ε. Εκτελέσθηκε
στο Λιδωρίκι στις 25 Ιουνίου 1944.
Δημητριάδης Κων/νος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Ηλιού Έδεσσας Πέλλας το 1903. Φονεύθηκε στον Προφήτη Ηλία
στις 13 Ιουνίου 1943.
Δημητριάδης Θεόδωρος του Σωτηρίου, Εύελπις Ιας Τάξεως.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922. Πέθανε στο Νοσ. Ίδρυμα του
ΜΤΣ στις 28 Μαΐου 1944, λόγω τραυματισμού του στην Καλλιθέα
στις 12 Απριλίου 1944.
Δημητριάδης Δημήτριος του Νικολάου, Τχης (ΠΒ): Γεννήθηκε
στο Στενίμαχο Φιλιππουπόλεως το 1897, του 5/42 Συντάγματος
Ευζώνων (Ψαρρού). Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ, κατά την
διάλυση του Συντάγματος, στη θέση Κλήμα Δωρίδας στις 17
Απριλίου 1944.
Δημητρίου Δημήτριος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ραδοβύζια Δωδώνης το 1910, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε μαχόμενος στη θέση Βέλικα Λυστάς Φιλιατών στις 28
Οκτωβρίου 1944.
Δημητρίου Χρήστος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σέττα Χαλκίδας Ευβοίας το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στους
Αγ. Ασώματους Αμαρύνθου στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Δημητρόπουλος Διονύσιος του Νικολάου, Λγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στη Λάνθη Ωλένης Ηλείας το 1902, του Τάγματος Εργασίας
Θεσσαλονίκης. Δολοφονήθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στη Θεσσαλονίκη στις 18 Αυγούστου 1944.
Δημητρόπουλος Νείλος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πύλο Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε
μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά τριήμερο
στους Γαργαλιάνους.
Δημητρόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Στάσιμο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημητρόπουλος ή Γεωργόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Ψάρι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1916, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πύλο στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Δημόπουλος Γεώργιος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σολάκιο Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημόπουλος Κων/νος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μαθία
Πυλίας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη στη
μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
την επομένη.
Δημόπουλος Κων/νος του Φιλοποίμενος, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημόπουλος Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σολάκιο Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 20 Σεπτεμβρίου
1944.
Δημόπουλος Κων/νος του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Σιτοχώρι Τριφυλίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημόπουλος Θωμάς του Σπύρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον Άγιο
Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1917, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στα Άθυρα Πέλλας στις 20 Νοεμβρίου 1944.
Δημόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε
στην Ασέα Μαντινείας Αρκαδίας το 1920, των Εθνικών Ομάδων
Βρεττάκου. Εκτελέσθηκε στα Φίχτια Αργολίδας στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Δημόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Βαλύρα Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Μπεζεστένι Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Δημόπουλος Νικόλαος του Αναστασίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στους Χριστιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1896,
του V Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε
στη θέση Λεζάκι Κορυφασίου Πυλίας στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Δημόπουλος Ηλίας του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Σολάκι Οιχαλίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Δήμου Κων/νος του Λυνάρδου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Βούτσιμο Καλαβρύτων Αχαΐας το 1916. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στον Άγ. Γεώργιο Φαινεού Κορινθίας
στις 8 Ιουλίου 1944.
Δήμου Νικόλαος του Αθανασίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Αδριανή Δράμας το 1912, του Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στη Νέα Σάντα στις 17 Νοεμβρίου 1942.
Δημουλέας Δημήτριος του Στυλιανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Τραχήλα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Γυθείου.
Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Διαβατόπουλος Ιπποκράτης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1913, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στις 21/22 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο χωριό Ρωμανού Πυλίας την επομένη.
Διαγγελάκης Μιχαήλ του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Σπάτα Αττικής το 1920, του Ι Συν/τος Ευζώνων.
Αυτοτραυματίσθηκε με χειροβομβίδα και πέθανε στο Νοσοκομείο
Ε.Ε.Σ. στις 27 Ιουνίου 1944.
Διακουμογιαννόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στον Κυνηγό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1917, του
Ε.Λ.Α.Σ. Φονεύθηκε μαχόμενος εναντίον του Τ.Α. Μελιγαλά
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Διακουμόπουλος Διονύσιος του Αριστομένους, Στρατιώτης:
Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1921,
του V Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στις 22
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην περιοχή «Κάναλο»
Γαργαλιάνων την επομένη.
Διαμαντάκος Ευστράτιος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Ιθάκη το 1911. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Ταρτάνη Ξηρομέρου στις 15 Απριλίου 1944.
Διαμαντάκος Σταύρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πετρίνα Λακωνίας το 1922, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Σκάλα Λακωνίας στις 5 Μαΐου 1944.
Διαμαντής Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Σησαμία Βισαλτίας Σερρών το 1910, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στη θέση Τραπέζια Τερπνής στις 20 Νοεμβρίου
1944.
Διαμαντής Δημήτριος του Χαραλάμπους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Κάτω Αχαΐα Πάτρας το 1899. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο Κούμανι Αχαΐας το γ΄ δεκαήμερο του Ιουλίου
1944.
Διαμαντής Κων/νος του Θωμά, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Σιντικής Σερρών το 1896, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη στο Σιτοχώρι και εκτελέσθηκε στη Σαϊτά
Καλανοχωρίου στις 17 Φεβρουαρίου 1944.
Διαμαντής Γεώργιος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κεφαλόβρυσο Άργους το 1920, του Τ.Α. Κορίνθου. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Αλέα στις 2 Ιουλίου 1944.
Διαμαντής Γεώργιος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Κεφαλόβρυσο Άργους το 1906. Εκτελέσθηκε στον Φενεό
Κορινθίας στις 10 Ιουλίου 1944.
Διαμαντίδης Σάββας του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Σερρών το 1904, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
μαχόμενος στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Διαμαντίδης Φωκίων του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Λευκοχώρι Κιλκίς το 1928, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη στην
περιοχή Όσσας Λαγκαδά και εκτελέσθηκε στην ίδια περιοχή τον
Νοέμβριο του 1944.
Δικαιάκος Ευθύμιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Έξω Νυφίο Γυθείου Λακωνίας το 1925, του Τ.Α. Γυθείου.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Μυλιά Λακωνίας στις 9
Μαΐου 1944.
Δικαιουλάκος Νικόλαος του Δικαίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεθώνη Πυλίας Μεσσηνίας το 1894, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην περιοχή Πυλίας και
εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής της Καλαμάτας στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Διολίτσης Γρηγόριος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1916, του IV Τ.Α. Τριπόλεως.
Εκτελέσθηκε στον Αχλαδόκαμπο στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Διονυσόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μάλτα Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Διονυσόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Αγριλοβούνι Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Διονυσόπουλος Αγγελής του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πύργο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1907, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 20 Σεπτεμβρίου
1944.
Δόβας Παναγιώτης του Θεμιστοκλέους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Πολύδροσο Παρνασσίδας το 1903. Φονεύθηκε στη γέφυρα
Κηφισσού, μεταξύ Πολυδρόσου και Λιλαίας, στις 15 Αυγούστου
1942.
Δογιάμης Λάζαρος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γουμένισσα Παιονίας Κιλκίς το 1910, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο Κιλκίς μετά δεκαήμερο.
Δόμανος Ευάγγελος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ριζώματα Ημαθίας το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
μαχόμενος στα Βραστά Χαλκιδικής στις 3 Νοεμβρίου 1943.
Δορκοφίκης Ιωάννης του Ηλία, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στη θέση Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Δουβαράς Γεώργιος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στη
Δεσσύλα Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Δούβρης Γεώργιος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιθέα Μεθώνης Πυλίας το 1887, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πύλο μετά τριήμερο.
Δούβρης Άγγελος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Πύλο
Πυλίας Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη
σε μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πύλο
μετά τριήμερο.
Δούκαρης Κων/νος του Γεωργίου, Λγός (ΠΖ) ε.α.: Γεννήθηκε
στη Έδεσσα το 1896, των Ε.Ο.Ε.Α. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού στην Έδεσσα στις 14 Μαΐου 1944.
Δουλαλάς Γεώργιος του Αναγνώστη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Πολύδενδρο Ημαθίας το 1901, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
έξω από το χωριό Πολύδενδρο στις 4 Μαρτίου 1944.
Δούντσης Πέτρος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γοργόπη Παιονίας Κιλκίς το 1924, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Δουράλας Παναγιώτης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Δρακάκης Παναγιώτης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεθώνη Πυλίας Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Πύλου. Φονεύθηκε
στην Πύλο από έκρηξη νάρκης στις 19 Σεπτεμβρίου 1944, ενώ
βρισκόταν σε υπηρεσία εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων.
Δρακόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μέλπεια Μεσσήνης το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Δρακόπουλος Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Ευαγγελισμό Πυλίας Μεσσηνίας, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στην Πύλο στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο φρούριο της Πύλου την 1 Οκτωβρίου 1944.
Δραμπουκάκης Κων/νος του Εμμανουήλ, Λοχίας: Γεννήθηκε στα
Χανιά Κυδωνίας Κρήτης το 1913, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης στις 19 Οκτωβρίου
1943, λόγω της ιδιότητάς του ως Υπαξιωματικού.
Δρέλιας Περικλής του Σπυρίδωνος, Σχης Στρατολογίας:
Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1891. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στα Μελίσσια στις 23 Νοεμβρίου
1944.
Δρέλλιας Χρήστος του Σπυρίδωνος, Σχης (ΠΖ) ε.α.: Γεννήθηκε
στη Μήλο Κυκλάδων το 1886. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στο Κιλκίς στις 14 Νοεμβρίου 1943.
Δριβάκος Αλέξανδρος του Κων/νου, Έφ. Ανθλγός: Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Σπάρτης.
Τραυματισθείς σε μάχη και μεταφερθείς στο Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Μυστρά, εσφάγη στο κρεβάτι του στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Δριγγόπουλος Σωτήριος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Τράγιλο Βισαλτίας Σερρών το 1908, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε μαχόμενος στα υψ. Καστανοχωρίου στις 17
Φεβρουαρίου 1944.
Δροσόπουλος Χρήστος του Ηλία, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Πλατάνια Αχαΐας το 1911, των Ε.Ο.Ε.Α. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στη θέση «Μελίσια» Αιγίου στις 22 Σεπτεμβρίου
1943.
Δροσόπουλος Γρηγόριος του Ηλία, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στον
Πλάτανο Πατρών Αχαΐας το 1905, του Τ.Α. Αθηνών. Αυτοκτόνησε
στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 1944.
Δρούγας Γεώργιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ασπράχωμα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α.
Καλαμάτας-Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Δρούγας Αριστείδης του Αναστασίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στα
Χάνια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α.
Μελιγαλά-Καλαμάτας. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά
διήμερο.
Δρούλιας ή Ντρούλιας Κων/νος του Λεωνίδα, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στον Αχλαδόκαμπο Άργους το 1907, του Τ.Α.
Τριπόλεως. Φονεύθηκε σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Δρούτσας Δημήτριος του Ηλία, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Δρούτσας Χαράλαμπος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανθούσα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Δρούτσας Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Δρούτσας Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Δρούτσας Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Εικοσιπένταρχος Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1907, του Τ.Α.
Τριπόλεως. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη στο Βαλτέτσι
στις 15 Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι
αυθημερόν.
Ελευθεριάδης Λάζαρος του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Φιλλυριά Παιονίας Κιλκίς το 1899, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη στο χωριό Φιλλυριά Παιονίας και εκτελέσθηκε κοντά
στο χωριό Ομαλό Παιονίας στις 8 Αυγούστου 1944.
Εμμανουηλίδης Παναγιώτης του Σαράντη, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στις Μουριές Κιλκίς το 1915, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Εξαρχόπουλος Γεώργιος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1920, του 1ου Ανεξάρτητου Τάγματος Ευζώνων.
Χάθηκε, κατά τις επιχειρήσεις του Ωρωπού, στις 20
Φεβρουαρίου 1944(1).
Έξαρχος Βασίλειος του Αλεξάνδρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μονολίθι Δωδώνης Ιωαννίνων το 1912, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη το α΄ δεκαήμερο Δεκεμβρίου 1943 και απεβίωσε στα
Κρατητήρια του Ε.Λ.Α.Σ. στα Πράμαντα στις 20 Δεκεμβρίου
1943, λόγω των βασανιστηρίων, στα οποία υπεβλήθη.
Εξαρχουλάκος Ιωάννης του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Πανίτσα Γυθείου Λακωνίας το 1922, του Τ.Α. Γυθείου.
Πέθανε από ασθένεια (τυφοειδής πυρετός), λόγω των κακουχιών
των Επιχειρήσεων, στο Στρατ. Νοσοκ. Γυθείου στις 6
Αυγούστου 1944.
Εργατούδης Θεοδόσιος του Γεωργίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Φλώρινα το 1913, του Ε.Λ.Α.Σ. Φονεύθηκε από άνδρες του
Ε.Λ.Α.Σ. στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών στις 6 Μαΐου 1944.
Ερεγλιάδης Βασίλειος του Στεφάνου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ριζιά Παιονίας Κιλκίς το 1911, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Ερημάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε μετά τριήμερο στην Πηγάδα Μελιγαλά.
Ευαγγελίδης Ευάγγελος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Τράγηλο Βισαλτίας Σερρών το 1887, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε σε χαράδρα κοντά στο χωριό Μαυροθάλασσα Σερρών
στις 18 Μαρτίου 1944.
Ευαγγελόπουλος Κων/νος του Αναστασίου, Μόνιμος Λοχίας:
Γεννήθηκε στο Κλήμα Δωρίδας το 1916, του 5/42 Συν/τος
Ευζώνων. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Μαραθιά Δωρίδας στις 17
Απριλίου 1944.
Ευγενίδης Θεοδόσιος του Σταύρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Φανό Παιονίος Κιλκίς το 1907. Εκτελέσθηκε έξω από το χωριό
Σκρα στις 16 Αυγούστου 1944.
Ευγενίδης Κων/νος του Σταύρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1900, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Συνελήφθη στο χωριό
Φανός Κιλκίς και εκτελέσθηκε στον Σκρα Κιλκίς στις 14
Αυγούστου 1944.
Ευθυμιάδης Γεώργιος του Κυριάκου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Μελανπία Κιλκίς το 1910, των Ε.Α.Ο.- Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στο
Κιλκίς το γ΄ δεκαήμερο Νοεμβρίου 1944.
Ευθυμιόπουλος Θεόδωρος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μυρτιά Ηλείας το 1924, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη
στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Ευθυμίου Ευάγγελος του Ηλία, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κωνσταντιά Άρτας το 1916, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στο Τετράκωμο Άρτας
στις 6 Ιανουαρίου 1944.
Ευριπίδης Μανώλης του Ιακώβου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ίβηρα Βισαλτίας το 1912, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. Κ.
Μακεδονίας. Συνελήφθη στα Ίβηρα Σερρών και εκτελέσθηκε στα
Κερδύλια όρη στις 6 Φεβρουαρίου 1944.
Ευσταθίου Παναγιώτης του Αλεξάνδρου, Έφ. Ανθλγός
Αυτοκινήτων: Γεννήθηκε στο Κλήμα Ευπαλίου Δωρίδας το 1893.
Εκτελέσθηκε στο Παλαιοξάρι Δωρίδας στις 14 Ιουλίου 1944.
Ευτυχίδης Σωκράτης του Χαραλάμπους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Κιλκίς το 1887. Εκτελέσθηκε έξω από το Κιλκίς στις 11
Νοεμβρίου 1944.
Ευφραιμίδης Αναστάσιος του Κοσμά, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αραβησσό Γιαννιτσών Πέλλας το 1913. Εκτελέσθηκε στην Αρναία
στις 17 Νοεμβρίου 1944.
Ζαβάκος Παναγιώτης του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Σπάρτη
Λακωνίας το 1920, του Ι Εθελοντικού Τάγματος Χωρ/κής.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Ξεροβούνα Μυστρά
Λακωνίας στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Ζαβιτσάνος Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Καραϊσκάκη Βόνιτσας το 1890, των Ε.Ο.Ε. Φονεύθηκε στην
περιοχή Βάλτου στις 5 Αυγούστου 1944.
Ζάβρας Νικόλαος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Αγρίνιο
Αιτ/νίας το 1920, του Τ.Α. Αγρινίου. Φονεύθηκε σε μάχη στο
Πυργί Αγρινίου στις 26 Αυγούστου 1944.
Ζαγκάκης Κων/νος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μεσιανό Κιλκίς το 1911, των Ε.Α.Ο. Συνελήφθη στη μάχη του
Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην περιοχή
του χωριού Κρηστώνος την επομένη.
Ζαζάνης Ευστάθιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαλαχώρης Περικλής του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Ανεμόμυλο Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαμπάρας Αθανάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ρεματιά Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαμπάρας Μιχαήλ του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Κρυονέρια Ναυπακτίας το 1903, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Φονεύθηκε
σε μάχη στην Αγία Τριάδα Σκάλας Ναυπακτίας στις 16
Αυγούστου 1944.
Ζαμπόγας Θωμάς του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Μαυραχάδη Καρδίτσας το 1904, των Ε.Ο.Ε. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Μαυρομάχα Καρδίτσας την 1 Ιουνίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Μαυρομάχα μετά πενθήμερο.
Ζάνιος Ανέστης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Άγ.
Λουκά Καρυστίας Ευβοίας το 1881, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη με Ελασίτες και
εκτελέσθηκε στην Αμάρυνθο στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Ζαργανόπουλος Μιχαήλ του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Πειραιά το 1916, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε
στο σπίτι του στον Πειραιά στις 29 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαρειφόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στα Σταμνά Μεσολογγίου Αιτ/νίας το 1920, του Τ.Α. Αγρινίου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Βελαούστη Τριχωνίδας στις 27
Αυγούστου 1944.
Ζαρκαβέλης Γεώργιος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δοκίμιο Αιτ/νίας το 1920, του Τ.Α. Αγρινίου. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Δοκίμιο Αιτ/νίας στις 21 Ιουνίου 1944.
Ζαρκάδας Θεόδωρος του Νικολάου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στη
Βασιλική Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1914. Εκτελέσθηκε στη
Μισαρίστα Μεσολογγίου στις 2 Φεβρουαρίου 1944.
Ζάρκος Πέτρος του Γρηγορίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Ελληνοχώρι Κορινθίας το 1900. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στη θέση Καμάρι Κορινθίας στις 27 Ιουλίου 1944.
Ζάρπης ή Μαχαίρας Διονύσιος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στη θέση
«Κουτσουβέρι» Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαφείρης Σπυρίδων του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Μεγαλόχαρη Άρτας το 1901, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Μελιανά Άρτας στις 7 Ιανουαρίου
1944.
Ζαφείρης Γεώργιος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Πυρσόγιαννη Κόνιτσας το 1926, των Ε.Ο.Ε. «Χ». Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Πετράλωνα Αθήνας, στον Ναό Τριών Ιεραρχών,
στις 5 Απριλίου 1944.
Ζαφείρης Σωκράτης του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον Αετό
Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Ξηρομέρου.
Φονεύθηκε στη μάχη του Αετού τον Νοέμβριο του 1943.
Ζαφειριάδης Μιχαήλ του Ζαφειρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης το 1919, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
ΚΔ Μακεδονίας. Συνελήφθη σε μάχη στο Κιλκίς και εκτελέσθηκε
στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Ζαφειριάδης Αναστάσιος του Ζαφειρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Άγιο Αθανάσιο Θεσ/νίκης το 1908, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε έξω από το Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Ζαφειριάδης Ευστράτιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Κουβούκλιο Σερρών το 1889, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 11 Νοεμβρίου 1944 στη μάχη
της Τριάδας και εκτελέσθηκε στον Χείμαρο Στρυμονικού μετά
τριήμερο.
Ζαφειρίου Βασίλειος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Άνω Βάθεια Χαλκίδας Ευβοίας το 1906, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Αμάρυνθο Ευβοίας
στις 16 Οκτωβρίου 1944.
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε
στην Κάτω Φυγαλεία Ολυμπίας Ηλείας το 1898, του ΙΙΙ Τ.Α.
Μελιγαλά. Φονεύθηκε κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαφειρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Βαρνάζι Μεσσηνίας, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε στη
μάχη Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαχαρίας Γεώργιος του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1925, του Τάγματος Ευζώνων Πύργου. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Κοκκινόχωμα Πύργου στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζαχαρόπουλος Μιχαήλ του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άργος το 1924, του Τάγματος Ευζώνων Κορίνθου. Φονεύθηκε στη
θέση Κιόνια Στυμφαλίας στις 2 Ιουλίου 1944.
Ζάχος Γεώργιος του Ιωάννη, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Βλαχοκερασιά Μαντινείας Αρκαδίας το 1918, του ΙΙΙ Τάγματος
Ευζώνων. Φονεύθηκε κατά την ανατίναξη του αναρρωτηρίου
Γαργαλιάνων, ενώ νοσηλευόταν, στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζάχος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Άγιο
Νικόλαο Αργ/νθίας το 1920, του Τ.Α. Κορίνθου. Συνελήφθη,
ενώ εκτελούσε υπηρεσία παρατηρητή, και εκτελέσθηκε στο
Βάραθρο Φενεού στις 5 Ιουλίου 1944.
Ζάχος Χρήστος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Νεράιδα Τρικάλων το 1904, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 10 Ιανουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά
διήμερο στο Μεσοχώρι Τρικάλων.
Ζενέλης Ηλίας του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα το
1924, του ΙΙ Συν/τος Ευζώνων Πελ/σου. Εκτελέσθηκε στην
Καρδαρίτση Βελιμάχου στις 17 Απριλίου 1944.
Ζερβάκος Χρήστος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Μολάους Επιδαύρου το 1910, του Τ.Α. Γυθείου. Συνελήφθη στη
μάχη στους Μολάους στις 28 Δεκεμβρίου 1943 και εκτελέσθηκε
στο Γεράκι Σπάρτης στις 10 Ιανουαρίου 1944.
Ζέρβας Μιλτιάδης του Βασιλείου, Έφ. Λγός Διαχ/σεως:
Γεννήθηκε στα Κάτω Ρεβένια Ζαγορίου Ιωαννίνων το 1889.
Φονεύθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην οδό
Ζωοδόχου Πηγής αρ. 97 στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 1944.
Ζέρβας Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καστανιά Πυλίας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη και εκτελέσθηκε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας
στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζέρβας Κων/νος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αράχωβα Φιλιατών Θεσπρωτίας το 1915, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε κατά την επίθεση του Ε.Λ.Α.Σ. στην
Καστάνιανη Πωγωνίου στις 2 Ιανουαρίου 1944.
Ζέρβας Φίλιππος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Άγιο
Πέτρο Λευκάδας το 1921, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Πέθανε, λόγω
τραυματισμού του σε συμπλοκή, στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου
1943.
Ζέρβας Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Πυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Πεταλίδι στις 9 Απριλίου 1944.
Ζέρβας Σωτήριος του Αναστασίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Δυράχιο Μεγ/λεως Αρκαδίας το 1916, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων
Αθήνας. Φονεύθηκε σε μάχη στους Στρόμπονες Ευβοίας στις 6
Μαρτίου 1944.
Ζέρβας Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Παύλια Γορτυνίας Αρκαδίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χώρο του 9 Σ.Π.
Καλαμάτας στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζέρβας Ανδρέας του Αριστοτέλους, Λοχίας: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1913, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στη θέση Λεζάκι Κορυφασίου Μεσσηνίας στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Ζέρβας Γεώργιος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Γλυκορίζι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζερβόπουλος Αριστείδης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Ανδανεία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1888, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Ζερβός Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Ζόνιανα Μυλοποτάμου Ρεθύμνου το 1918, των Ε.Ο.Ε.Α/Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Τετράκωμο
Άρτας στις 18 Ιανουαρίου 1944.
Ζερίτης Αναστάσιος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καμάρα Μεγ/λης Αρκαδίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζερνάς Ιωάννης του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κλειδονιάσιστα Κόνιτσας Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
/ Τάγμα Κόνιτσας. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Πρέβεζα στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζευγώλης ή Τσαχαντάνης Μιχαήλ του Ιωάννη, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στην Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων το 1911, της
Τιμητικής Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτου. Φονεύθηκε στη θέση
Ζ. Πηγής Νεκροταφείου Αθήνας στις 17 Απριλίου 1944.
Ζησημόπουλος Σταμάτιος του Διονυσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στα Τσουκαλέικα Πάτρας Αχαΐας το 1920, του Τ.Α. Πύργου.
Συνελήφθη σε μάχη στον Πύργο Ηλείας και εκτελέσθηκε στον
Πύργο στις 11 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζήσης Γεώργιος του Ευθυμίου, Τχης ε.α.: Γεννήθηκε στο Ζάρκο
Φαρκαδώνος Λάρισας το 1890. Συνελήφθη στις 13 Μαΐου 1944
και εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Σκήτη
Αγυιάς Λάρισας στις 15 Ιουνίου 1944.
Ζιάρας Δημήτριος του Αθανασίου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Σκρά Παιονίας το 1906. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του
ως Αξκού, στο Κιλκίς στις 7 Νοεμβρίου 1944.
Ζιώγος Βασίλειος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Μεγ.
Περιστέρι Δωδώνης Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Γενικό Αρχηγείο / Τμήμα Κωνσταντινίδη. Φονεύθηκε σε μάχη
στις 11 Οκτωβρίου 1943.
Ζόγκας Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πετρίνα Μεγ/λεως Αρκαδίας, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Ζόγκος Θεοδόθιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον Άγιο
Πέτρο Λευκάδας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / ΙΧ Μεραρχία.
Φονεύθηκε σε μάχη τον Νοέμβριο 1944.
Ζόμπολας Ιωάννης του Περικλέους, Λοχίας: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1897, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Εκτελέσθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας στις 26 Οκτωβρίου 1944.
Ζόμπολας Δημήτριος του Σάββα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε από τυχαία εκπυρσοκρότηση όπλου
συναδέλφου του κοντά στη θέση «Κουτσουβέρι» Γαργαλιάνων
στις 30 Αυγούστου 1944.
Ζορμπάς Δημήτριος του Αντωνίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Παλιούρι Χαλκιδικής το 1897, των Ε.Ο.Π.Δ. Εκτελέσθηκε στη
θέση Παλιάμπελα, κοντά στο εξωκκλήσι Άγιος Γεώργιος
Γαλάτιστας, την 1 Νοεμβρίου 1944.
Ζούζουλας Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σελίτσα Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Ανδρούσα Μεσσήνης στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Ζώγας Χρήστος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Χαράδες Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας το 1903, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στη Βέργα Κορυφασίου Μεσσηνίας στις 3 Οκτωβρίου
1944.
Ζωγράφος Μηνάς του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1900. Συνελήφθη στον αγρό του στα Νέα Παλάτια και
εκτελέσθηκε στις 23 Μαΐου 1944.
Ζώης Γεώργιος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Κεντρικό Άρτας το 1882, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην περιοχή Αγράφων στις 18 Μαρτίου 1944.
Ζώμας Αναστάσιος του Νικολάου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Κύμη
Ευβοίας το 1914, του ΙΙ Τ.Α. Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στα
Παραμπέλια Αλιβερίου στις 8 Οκτωβρίου 1944.
Ζωνάρος ή Ζωνόρος Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Πύργο Ηλείας το 1910, του Τ.Α Πύργου. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Ζωντανός Ανδρέας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κουκουνάρα Πυλίας Μεσσηνίας το 1890, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πύλο μετά τριήμερο.
Ζώτος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων το 1901, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ /
Αρχηγείο Ηπείρου. Εκτελέσθηκε στην Καστάνιανη Πωγωνίου
Ιωαννίνων την 1 Ιουλίου 1944.
Ηλιάδης Ηλίας του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Ανδανεία
Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 στη μάχη του
Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μαυροζούμενας μετά
τριήμερο.
Ηλιάδης Κων/νος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στο χώρο
του 9 Συν/τος Καλαμάτας στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιάδης Βασίλειος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον περίβολο του 9
Συν/τος στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιάδης Αλέξανδρος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανδανεία Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιακόπουλος Χρήστος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Μερόπη Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιακόπουλος Άγγελος του Ηλία, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 13
Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιακόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στην Μερόπη Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιακόπουλος Θεόδωρος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μερόπη Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιβανίδης Παντελής του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Κούκκο Πιερίας το 1905, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ Μακεδονίας.
Συνελήφθη σε μάχη στο Κιλκίς και εκτελέσθηκε στο Κιλκίς
στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Ηλιοδρομίτης Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Κατσικιά Χαλκίδας Ευβοίας το 1908. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο Τελέθριο όρος Ευβοίας στις 2 Μαΐου 1944.
Ηλιόπουλος Πολυζώης του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Σπάρτη
Λακωνίας το 1921, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στον Άγιο Νικόλαο Μελιτίνης Λακωνίας στις 27
Φεβρουαρίου 1944.
Ηλιόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Λέικα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στο πεδίο
βολής 9 Σ.Π. Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σολάκιο Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Σολάκιο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιόπουλος Γρηγόριος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στους Άριους Καλαμάτας
στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Ηλιόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, Ανθλγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Θανόπουλος Γεώργιος του Χρυσάνθου, Ανθλγός Αυτοκινήτων:
Γεννήθηκε στην Κολετσή Ηλείας το 1912, των Εθνικών Ομάδων
Καραχάλιου. Τραυματισθείς σε μάχη συνελήφθη και εκτελέσθηκε
στη Μαυρόγιαννη Αρκαδίας στις 6 Νοεμβρίου 1943.
Θανόπουλος Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1927, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη
του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά μετά διήμερο.
Θειακός Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1889, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Θειόκας Παναγιώτης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Αρφαρά Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεμέλης Δημήτριος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ζωτικό Δωδώνης Ιωαννίνων το 1921, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Λάβδανη Ιωαννίνων
στις 31 Δεκεμβρίου 1943.
Θεοδοσίου Δημήτριος του Λουκά, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 21 Σεπτεμβρίου
1944.
Θεοδοσίου Ευθύμιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1917, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Κριθάρια Αχλαδοκάμπου στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδοσόπουλος Δημήτριος του Θεοδοσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Σολάκιο Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωράκης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε
στον Άγ. Αντώνιο Ηρακλείου Κρήτης το 1900, της Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην περιοχή
Β. Σερρών στις 30 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Περδικονέρι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1918, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των
Γαργαλιάνων στις 21/22 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη
θέση Άγιος Σπυρίδων στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρακόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε
στον Κούβελα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στις Βρύσες Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1902, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Τραυματίσθηκε σε μάχη στους Γαργαλιάνους
Μεσσηνίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και, μεταφερθείς στο
χειρουργείο των Γαργαλιάνων, εκτελέσθηκε μέσα στο
χειρουργείο την επομένη, μετά την κατάληψη της πόλεως από
τον Ε.Λ.Α.Σ.
Θεοδωράκος Πέτρος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πύργο Δυρού Οιτύλου Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Γυθείου.
Συνελήφθη σε μάχη στις 9 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στη
θέση Γιάτρισσα Μηλέας την επομένη.
Θεοδωράτος Κων/νος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1924, του Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε σε μάχη με
τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρίδης Μιχαήλ του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Κιλκίς
το 1909, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη στη μάχη του Κιλκίς
στις 4 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Κιλκίς μετά
τετραήμερο.
Θεοδωρίδης Γεώργιος του Σαράντη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κοίμηση Σιντικής Σερρών το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 4 Ιουλίου 1944.
Θεοδωρίδης Κυριάκος του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Λευκόγεια Δράμας το 1896, των Ε.Α.Ο. ΚΔ Μακεδονίας.
Συνελήφθη σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Θεοδωρίδης Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μαυρούδι Θεσπρωτίας το 1919, των Ε.Ο.Ε.Α/Χ Μεραρχία.
Φονεύθηκε μαχόμενος στον Καλαμά στις 18 Αυγούστου 1944.
Θεοδωρίδης Παύλος του Ευσταθίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Περιστερώνα Λαγκαδά Θεσ/κης το 1912, των Ε.Α.Ο. Συνελήφθη
στο καφενείο του Περιστερώνα Λαγκαδά στις 4 Οκτωβρίου 1946
και έκτοτε αγνοείται.
Θεοδωρίδης Δημήτριος του Δημοσθένους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1922, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Κόκκινο Τοπόλιας Κωπαΐδας στις 12 Ιουλίου 1944.
Θεοδωρόπουλος Ηλίας του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε
στο Θραψίμι Καρδίτσας το 1905, της Μονάδας Διοικήσεως.
Πέθανε από ασθένεια (πνευμονική φυματίωση) στο 401 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 14 Μαρτίου 1944.
Θεοδωρόπουλος Θωμάς του Μαργαρίτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Φυτιά Ημαθίας το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στο
χωριό Κούκλαινα Βέροιας στις 25 Οκτωβρίου 1944.
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Παπαφλέσσα Πυλίας Μεσσηνίας το 1909, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρόπουλος Ναπολέων του Αλεξίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρόπουλος Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
σε μάχη στο Φυλάκιο Τσιγαρίδι Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944.
Θεοδωρόπουλος Φώτιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σκάλα Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Δημοσθένους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Σκάλα Μεσσηνίας το 1885, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λουτρό Οιχαλίας Μεσσηνίας το 1893, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεοδωρόπουλος Πέτρος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Βαλτεσίνικο Γορτυνίας το 1900, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
στη θέση «Κουβούλια» Μυγδαλιάς Γορτυνίας στις 2 Μαΐου 1944.
Θεοδωρόπουλος ή Μπεχαβάνας Αργύριος του Εμμανουήλ, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α
.Καλαμάτας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χωριό
Πολιανή Μεσσηνίας στις 30 Αυγούστου 1944.
Θεοδωρόπουλος ή Μυσιρλής Κων/νος του Αρίστου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1909, του
V Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στις 22 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην οδό Γαργαλιάνων-Φιλιατρών
αυθημερόν.
Θεοφάνους Ηλίας του Κων/νου, Τχης Πολεμικής Διαθεσιμότητας:
Γεννήθηκε στη Βαρβάρα Πολυγύρου Θεσ/νίκης το 1893, του
Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη
Νιγρίτα την 1 Δεκεμβρίου 1944.
Θεοφάνους Νικόλαος του Θεοδώρου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη και καταδικασθείς σε θάνατο εκτελέσθηκε στη
Σιλίμνα Αρκαδίας στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Θεοφυλακτίδης Αβραάμ του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1925, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Φλάμπουρο Νιγρίτας στις 10 Μαΐου
1944.
Θεοχάρης Ιωάννης του Γεωργίου, Έφ. Υπίατρος: Γεννήθηκε στη
Δεσκάτη Γρεβενών το 1904, του Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Θεοχαρίδης Γρηγόριος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Μεσιά Παιονίας το 1912, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε μάχη
στην Μεσιά στις 16 Μαρτίου 1944.
Θεοχαρίδης Ιωάννης του Ζαφειρίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1915, του
Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου
1944.
Θεοχαρόπουλος Γεώργιος του Αλεξίου, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Παύλιτσα Ολυμπίας Μεσσηνίας το 1909, των Εθν. Ομ. Ε.
Σ. Πελοποννήσου. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στη θέση Βούνι Περ. Πλατανίων στις 9 Αυγούστου 1943.
Θεοχαρόπουλος Θεοχάρης του Αλεξάνδρου, Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στη Φιγαλία Ολυμπίας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Θεριός Γεώργιος του Ιωάννη, Έφ. Ανθτρος: Γεννήθηκε στην
Κουκουνάρα Πυλίας Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Εκτελέσθηκε στην Πύλο στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Θηραίος Ιάκωβος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1918, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Πελοποννήσου. Συνελήφθη
στη μάχη του Πύργου και εκτελέσθηκε στην εκκλησία Αγίου
Παντελεήμονα Πύργου στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Θυμνιάς Πέτρος του Ανέστη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Πλανότοπο Παγγαίου Καβάλας το 1898, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
χαράδρα στο 23ο χλμ. Σερρών-Άνω Βροντούς στις 13 Οκτωβρίου
1944.
Θωμάκος Πέτρος του Θωμά, Λοχίας: Γεννήθηκε στον Καρβελά
Γυθείου Λακωνίας το 1909, του Τ.Α. Γυθείου. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Καρβελά στις 26 Ιανουαρίου 1944.
Θωμόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Γάβρο Ναυπακτίας το 1910, των Ε.Α.Ο.-5/42 Σ.Ε. Φονεύθηκε
στο Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Ιατρόπουλος Πιέρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε έξω από το Πεταλίδι στις 28
Σεπτεμβρίου 1944.
Ιατρόπουλος Γεώργιος του Πιέρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1880, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 14 Σεπτεμβρίου
1944.
Ινιωτάκης Γεώργιος του Αριστείδου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε
στον Αμηρά Λασιθίου Κρήτης το 1896, του Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στο χωριό Σκουτερά Αγρινίου στις 11 Οκτωβρίου 1943.
Ιντζές Γεώργιος του Χαραλάμπους, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Στρυμονοχώρι Σιντικής Σερρών το 1910, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Μελίκη Βέροιας στις
10 Ιουνίου 1944.
Ισίδωρος Ανδρέας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1926, του 3 Τ.Α. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο
Μπραχάμι Αθήνας στις 14 Ιουλίου 1944.
Ιωακειμίδης Ιλαρίων του Ευθυμίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αγγελοχώρι Νάουσας το 1903. Εκτελέσθηκε στην περιοχή
Γουμένισσας Κιλκίς στις 6 Νοεμβρίου 1944.
Ιωαννίδης Λεωνίδας του Νικολάου, Ανθλγός Οικ. Υπηρεσιών:
Γεννήθηκε στο Βατόλακο Γρεβενών το 1913, της Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Ιωαννίδης Αθανάσιος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Κιλκίς το 1906, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
ενέδρα στο «πρόχωνα» χωριού Άγιος Πέτρος, ενώ μετέβαινε στο
χωριό Ν. Καβακλή Κιλκίς στις 10 Αυγούστου 1944.
Ιωαννίδης Σταύρος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο Ν.
Γυναικόκαστρο Κιλκίς το 1913, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Εκτελέσθηκε στην περιοχή Μαυρονερίου στις 15
Νοεμβρίου 1944.
Ιωαννίδης Ιωάννης του Λαζάρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1927, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη στο χωριό του στις 16 Μαρτίου 1944 και
εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Ιωαννίδης Αναστάσιος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1907, των Ε.Α.Ο. ΚΔ
Μακεδονίας. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου
1944.
Ιωαννίδης Ελευθέριος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Μαυροπλαγιά Κιλκίς το 1896, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη στην περιοχή του χωριού Κεντρικό Κιλκίς στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Ιωαννίδης Θουκυδίδης του Δημοσθένους, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1916, των
Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ Μακεδονίας. Συνελήφθη στη μάχη του
Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στα Άθυρα
Γιαννιτσών στις 20 Νοεμβρίου 1944.
Ιωαννίδης Πέτρος του Φιλίππου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Σερρών το 1893, του 5/42 Συντάγματος Ψαρρού.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ, κατά την διάλυση του
Συντάγματός του, στο Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Ιωαννίδης Ιωάννης του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1928, των Ε.Ο.Ε.Α/Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Ξηρόμερο Βερμίου στις 26 Νοεμβρίου 1944.
Ιωαννίδης Κλήμης του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Σερρών το 1900, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Σαϊτά Καστανοχωρίου στις 24 Μαρτίου
1944.
Ιωαννίδης Ιωάννης του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1898, των Ε.Α.Ο. ΚΔ
Μακεδονίας. Εκτελέσθηκε στη γέφυρα Αξιού Παιονίας την 1
Δεκεμβρίου 1944.
Ιωαννίδης Κυριάκος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1916, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Φονεύθηκε από αμέλεια
συναδέλφου του στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1944.
Ιωαννίδης ή Ιορδανίδης Ιωάννης του Ιορδάνη, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στα Λευκόγεια Δράμας το 1891, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
ΚΔ Μακεδονίας. Συνελήφθη στη μάχη του Κιλκίς και
εκτελέσθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Ιωάννου Σπυρίδων του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κόρινθο το 1924, του Τ.Α. Κορίνθου και Τριπόλεως.
Τραυματίσθηκε σε συμπλοκή στη θέση Μηλιές Τριπόλεως στις 28
Απριλίου 1944 και συλληφθείς απαγχονίσθηκε στην ίδια θέση
αυθημερόν.
Ιωάννου Ευάγγελος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δελβινακόπουλο Ιωαννίνων το 1920, των Ε.Ο.Ε.Α. / 15
Σύνταγμα. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κοκκινόχωμα Γραμμενοχωρίου
στις 16 Ιουλίου 1944.
Καβαδίας Διονύσιος, Ανθλγός (ΠΒ): Φονεύθηκε κατά την
καταστολή του κινήματος του Ναυτικού τον Απρίλιο του 1944
στη Μέση Ανατολή.
Καββαδίας Δημήτριος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Γουργιά Μεσολογγίου το 1919. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στο
Τσαγγαροβούνι Περαχωρίου Ιθάκης τον Αύγουστο του 1943.
Καβουκλής Νικόλαος του Εμμανουήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1907, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε.Σ. Δολοφονήθηκε πίσω από
τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βουλιαγμένης στις 29 Ιουλίου
1944.
Καβούνης Νικόλαος του Δημητρίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1916. Εκτελέσθηκε στη Βελανιδιά στις
22 Οκτωβρίου 1943.
Καγκελάρης Βασίλειος του Γερασίμου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας το 1902, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη σε συμπλοκή και εκτελέσθηκε στον Άγιο Ιωάννη
Μαρεντοχωρίου Λευκάδας το β΄ δεκαήμερο Ιουνίου 1944.
Καγκλής Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1917, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Κριθάρια Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Καδόγλου Θεόδωρος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Πλαγιά Παιονίας Κιλκίς, των Ε.Ο.Ε.Α. Φονεύθηκε στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Καζάκος Εμμανουήλ του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Μυτιλινιούς Σάμου το 1926, του Ι Τ.Α. Αθήνας. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στην περιφέρεια Πυριτιδοποιείου στις 10
Σεπτεμβρίου 1944.
Καζαμίας Παντελής του Ιωάννη, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Χαματζή Λασιθίου Κρήτης το 1895, της Διοικήσεως Κέντρου
Αξιωματικών Κιλκίς. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Καζάνης Αθανάσιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγία Άννα Χαλκίδας Ευβοίας το 1913, του Τ.Α. Αγίας Άννας.
Φονεύθηκε σε μάχη στην Αγία Άννα στις 8 Απριλίου 1944.
Καζαντζής Ευάγγελος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αναρράχη Εορδαίας Κοζάνης το 1924, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Καϊλάβραση περιοχής Αναρράχης
Κοζάνης στις 2 Αυγούστου 1944.
Καζαντζίδης Κων/νος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Τέρπυλο Κιλκίς το 1895, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη στην Ευκαρπία Κιλκίς στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Κακαβάνος Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1886, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην «Δεξαμενή»
Γαργαλιάνων στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Κακαβάς Δημήτριος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κακάκος ή Μαριώλης Θεόδωρος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Πυρρίχο Γυθείου Λακωνίας το 1901, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε έξω από το λιμάνι Πλύστρας στις 28 Απριλίου 1944
από βομβαρδισμό Αγγλικών αεροπλάνων.
Κακαρόγλου Ιωάννης του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1889. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Μ.
Ρεύμα (Ροδοχώρι) στις 10 Ιουνίου 1944.
Κακαρούγκας Αριστείδης του Πέτρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Κομοτινή το 1897, των Ε.Ο.Ε. / 5/42 Σ.Ε. Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Λιδωρίκι στις 7 Μαΐου 1944.
Κακαρούκας Ιωάννης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1924, του Συν/τος Ευζώνων Αθήνας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Κλειδί Αττικής στις 20 Φεβρουαρίου
1944.
Κακάτσος Αντώνιος του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1915, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα Ευβοίας στις
26 Ιουνίου 1944.
Κακάτσος Παναγιώτης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1916, του ΙΙ Ανεξ. Τάγμ.
Ευζώνων Ευβοίας. Τραυματισθείς σε μάχη, συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στην Αγ. Τριάδα Αμαρύνθου στις 16 Οκτωβρίου
1944.
Κάκκαρης Σπυρίδων του Αθανασίου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1904, του Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στο Ασβεστοχώρι Θεσ/νίκης στις 10 Νοεμβρίου
1944.
Κακογιάννης Γεώργιος του Αθανασίου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Υπάτη Φθιώτιδας το 1915, του Ε.Λ.Α.Σ. Τραυματίσθηκε σε
συμπλοκή με τμήμα του Ε.Δ.Ε.Σ. και διακομισθείς στην Άνω
Καλεντίνη (έδρα του τμήματός του) πέθανε στις 25 Νοεμβρίου
1943.
Κακολύρης Ιωάννης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ζαχάρω Ολυμπίας Ηλείας το 1904, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Πύργου. Συνελήφθη σε μάχη στις 8 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο Νεκροταφείο Πύργου την επομένη.
Κακός Αθανάσιος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Μεσοχώρι Καρδίτσας το 1902. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στα Κριτσιανά Γιαννιτσών στις 30 Ιουνίου 1944.
Κακοταρίτης Αλέξιος του Δημοσθένους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Μπεσερέ Ηλείας το 1924, του Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε σε
μάχη στη Δεμέστιχα Πάτρας στις 24 Φεβρουαρίου 1944.
Κακούνης Βασίλειος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Κωνσταντίνους Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κακούνης Σωτήριος του Λεωνίδα, Δεκανέας: Γεννήθηκε στους
Κωνσταντίνους Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά διήμερο.
Καλαβρής Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Ψαχνά
Ευβοίας το 1903, του Τ.Α. Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη στις
17 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στην περιοχή Λάμαρη Ευβοίας
στις 24 Μαΐου 1944.
Καλαθέρης Ανδρέας του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γοργόπη Παιονίας Κιλκίς το 1915, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στην Γοργόπη Κιλκίς στις 6 Νοεμβρίου 1944.
Καλαϊτζίδης Χαράλαμπος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κεντρικό Κιλκίς το 1906, των Ε.Α.Ο.- Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο
Κιλκίς στις 10 Νοεμβρίου 1944.
Καλαμαράς Κων/νος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1916, του Λ.Α. Βαλτετσίου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι Μαντινείας στις 15
Ιουνίου 1944.
Καλαμβοκίδης Βασίλειος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ναύπλιο Αργολίδας το 1926, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων
Κορίνθου. Εκτελέσθηκε στο χωριό Ψάρι Αργολίδας στις 3
Ιουλίου 1944.
Καλαμπόκης Πολύκαρπος του Αντωνίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1916, του Τ.Α. Κορίνθου. Φονεύθηκε σε μάχη
στο Λυγούριο Κορίνθου στις 2 Αυγούστου 1944.
Καλαμπόκης Κων/νος του Ηλία, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κομπότι Άρτας το 1917, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Φτέρη στις 31 Αυγούστου 1943.
Καλαμπόκης Γεώργιος του Ηλία, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στις
Σελλάδες Άρτας το 1911, του Τ.Α. Αγρινίου. Φονεύθηκε σε
μάχη στο χωριό Στάνο Αμφιλοχίας στις 30 Μαΐου 1944.
Καλαντζής Σπυρίδων του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Φιλοθέη Δωρίδας Φωκίδας το 1909, των Ε.Ο.Ε. Κεντρικής
Ρούμελης. Φονεύθηκε έξω από το Τρίκορφο στις 19 Απριλίου
1944.
Καλατζόπουλος Πέτρος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Άριο Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Καλδάκης Σταύρος του Ελευθερίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Πάργα Θεσπρωτίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 10
Δεκεμβρίου 1943.
Καλδής Μιλτιάδης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Πύλο
Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στην Πύλο στις 30 Σεπτεμβρίου 1944.
Καλέσης Ιορδάνης του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γουμένισσα Παιονίας Κιλκίς το 1919, των Ε.Ο.Ε.Α. Φονεύθηκε
στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Καλέσης Βασίλειος του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γουμένισσα Κιλκίς το 1911, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
στη μάχη του Κιλκίς και εκτελέσθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Καλιάνος Χρήστος του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Ασίνη
Ναυπλίας το 1923, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε κατά
τις Επιχειρήσεις στη Μάχη Επιδαύρου Ναυπλίας στις 3
Αυγούστου 1944.
Κάλιαρης Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πολιτικό Χαλκίδας Ευβοίας, του Τ.Α. Ευβοίας. Τραυματίσθηκε
σε μάχη στο χωριό Βασιλικό, όπου υπηρετούσε, στις 15
Φεβρουαρίου 1944 και, οδηγηθείς στο χωριό Καμπιά Χαλκίδας,
εκτελέσθηκε μετά τριήμερο.
Καλκαβούρας Αντώνιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Φλόκα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 21 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα Γαργαλιάνων την
επομένη.
Καλκαβούρας Πέτρος του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη
Φλόκα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1899, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Καλκιτανίδης Ακρίτας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1906, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Εκτελέσθηκε στην
Καλλιθέα Αθήνας στις 14 Απριλίου 1944.
Καλκούνος Λάμπρος του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πυργιώτισσα Ναυπλίας Αργολίδας το 1924, του Τ.Α. Κορίνθου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Νέα Επίδαυρο στις 2 Αυγούστου 1944.
Καλλάς Κων/νος του Παντελή, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Αλιβέρι
Καρυστίας Ευβοίας το 1904, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Αλιβέρι Ευβοίας στις
10 Μαΐου 1944.
Καλλέργης Νικόλαος του Ιωάννη, Ανθλγός (ΜΧ): Γεννήθηκε στα
Κότρωνα Λακωνίας το 1909, του Ε.Σ.Α.Π. Εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο χωριό Καΐτσα Καρδίτσας στις
27 Φεβρουαρίου 1943.
Καλλιάνης Ιωάννης του Γεωργίου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1919, του Ε.Λ.Α.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη με Εθνικιστικές Ομάδες στη θέση Λίμνες Αλαγωνίας στις
17 Αυγούστου 1943.
Καλλιδώνης Ιωάννης του Κων/νου, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στο
Δασοχώρι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά διήμερο.
Καλλιδώνης Κων/νος του Λάμπρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δασοχώρι Μεσσηνίας το 1878, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Καλλιδώνης Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δασοχώρι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 10
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής του 9
Συν/τος μετά τετραήμερο.
Καλλιδώνης Περικλής του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δασοχώρι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Τραυματίσθηκε σε μάχη στις 20 Ιουνίου 1944 και μεταφερθείς
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καλαμάτας πέθανε μετά πενθήμερο.
Καλοβυρνάς Ιωάννης του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Καλογερίδης Ιωάννης του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ανατολή Σιντικής Σερρών το 1904, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο όρος Κρούσα το γ΄ δεκαήμερο Οκτωβρίου 1944.
Καλογερογιάνης Κων/νος του Ιωάννη, Μόνιμος Λοχίας:
Γεννήθηκε στην Αράχωβα Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1917, του
Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη στη Σεβίστα Μεσολογγίου και εκτελέσθηκε
στις 27 Αυγούστου 1944.
Καλογερόπουλος Μιχαήλ του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Βρωμόβρυση Εύας Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Καλογερόπουλος Παναγιώτης του Αλεξίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Παραπούγγι Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Καλογερόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Μυρσινοχώρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των
Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
τοποθεσία Ρωμανού Πυλίας αυθημερόν.
Καλογερόπουλος Ιωάννης του Βελισσαρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Καισαριανή Αττικής το 1927, του Ι Συν/τος Ευζώνων.
Δολοφονήθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου 1944.
Καλογερόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μυρσινοχώρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1887, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στον Ρωμανό Πυλίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Καλογερόπουλος Αντώνιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μικρομάνη Καλαμάτας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Καλογερόπουλος Αναστάσιος του Νικολάου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στη Μεθώνη Πυλίας Μεσσηνίας το 1896, του Τ.Α. Πύλου.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Κυνηγό Πυλίας στις
30 Ιουλίου 1944.
Καλογερόπουλος Αναστάσιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Παραπούγγι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά διήμερο.
Καλογερόπουλος Χρήστος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1922. Εκτελέσθηκε στα Λουκίσια Θήβας το β΄
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1944.
Καλογερόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το 1923. Φονεύθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Σαρακινάδα Αετού στις 25 Νοεμβρίου 1943.
Καλογερόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Κατσαρό Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χωριό Σκάλα Μελιγαλά στις 20
Ιουλίου 1944.
Καλογερόπουλος Πέτρος του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Οιχαλία Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε στο Ρούτσι Μεγαλοπόλεως στις 23 Ιουλίου 1944 κατά
την ανατίναξη αμαξοστοιχίας από τον Ε.Λ.Α.Σ.
Καλογερόπουλος Τιμολέων του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Περιστέρι Αθηνών το 1926, του Τ.Α. Αθηνών. Εκτελέσθηκε
στο Περιστέρι Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 1944.
Καλογερόπουλος Αθανάσιος του Βαΐου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Μάρκο Καρδίτσας το 1912, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στη θέση Αμπελάκι Καλυβακίων στις 19 Ιουνίου
1944.
Καλογιάννης Γεώργιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Ευβοίας το 1898, του Τ.Α. Ευβοίας. Φονεύθηκε στα
Ψαχνά στις 27 Απριλίου 1944 από βλήμα όλμου, κατά τον
βομβαρδισμό της πόλεως.
Καλοθέρης Ανδρέας του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γοργόπη Παιονίας Κιλκίς το 1915, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Γοργόπη Κιλκίς στις 25
Οκτωβρίου 1944.
Καλομαδάκος Μιχαήλ του Δρακούλη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καρύνεια Οιτύλου Λακωνίας το 1921, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Μηλιά Καλαμάτας στις 9 Μαΐου 1944.
Καλούδης Κων/νος του Αλεξίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαρθολομιό Ηλείας το 1910, του Τ.Α. Πάτρας. Μετέβη στο
χωριό Βαρθολομιό για υπηρεσία και, ενώ επέστρεφε στην
Πάτρα, συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και στη συνέχεια
εκτελέσθηκε στις 28 Μαΐου 1944 στην περιοχή Λεχαινών
Ηλείας.
Καλοφωλιάς Σπυρίδων του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Χαλβάτσο Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον περίβολο του 9 Σ.Π. στην
Καλαμάτα στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Καλοφωλιάς Περικλής του Βασιλείου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Αβραμιό Μεσσήνης το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη στη
μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Καλαμάτα στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Καλτερίμ Γρηγόριος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καλόκαστρο Βισαλτίας Σερρών το 1926, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Κοροζακλί Κορφοβουνίου στις 26
Ιουλίου 1943.
Καλύβας Δήμος του Γεωργίου, Έφ. Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Αράχωβα Λιβαδειάς το 1887. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στη θέση Αγ. Άννα Αράχωβας στις 3 Ιουλίου
1943.
Καλυβίτης Νικόλαος του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κόρινθο το 1919, του Τ.Α. Κορίνθου. Εκτελέσθηκε στην Εξοχή
Αλέας Άργους στις 3 Ιουλίου 1944.
Καμαρινέας Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη κατά τη μάχη
του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Καμαρινέας Ιωάννης του Δημητρίου, Γενικός Αρχίατρος:
Γεννήθηκε στους Δολούς Αβίας Λακωνίας το 1890. Εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού.
Καμουτσής Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 15 Σεπτεμβρίου
1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Καμούτσης Αναστάσιος του Σεραφείμ, Έφ. Υπλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στην Ξηρονομή Θηβών Βοιωτίας το 1900. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Αλυκή Περιφ. Ξηρονομής στις 24
Ιουλίου 1944 και μεταφερθείς στην θέση Ξηροπονέρια περιφ.
Κοκκίνου εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στις
26 Ιουλίου 1944.
Καμπεράκης Απόστολος του Θεοφάνους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κιάτο Κορινθίας το 1927, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Φονεύθηκε
σε μάχη στο χωριό Τοπόλια Βοιωτίας στις 10 Αυγούστου 1944.
Καμπούρος Θεόδωρος του Ελευθερίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1914, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Λάκκες Αχλαδοκάμπου στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Καμπύλης Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1915, του 5 Τ.Α.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 21 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους την επομένη.
Κανάρης Γεώργιος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καισαριανή Αθηνών το 1921, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε στο Μπραχάμι Αθήνας στις 4 Μαΐου 1944.
Κανάς Πάνος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη Νέα
Φιλαδέλφεια Αττικής το 1902. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στον Προφήτη Ηλία Δρέμισας στις 6 Αυγούστου 1944.
Κανδύλας Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1904, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στη θέση Κουτσούβερι Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Κανέλλης Χρήστος του Μιλτιάδου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης το 1913, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Συνελήφθη στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε την επομένη.
Κανελλόπουλος Μιχαήλ του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Πύλο Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Πύλου. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Κυνηγό Πύλου στις 30 Ιουλίου 1944.
Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου, Μόνιμος Επιλοχίας:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913, του Τυπογραφείου Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας. Εκτελέσθηκε στον Άγ. Ιωάννη Βουλιαγμένης
Αθήνας την 1 Αυγούστου 1944.
Κανελλόπουλος Δημήτριος του Κανέλλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1922, του ΙΙ Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη στις 18
Αυγούστου 1944 και εκτελέσθηκε στο Κατσικοπόδι Αθήνας
αυθημερόν.
Κανελλόπουλος Αλκιβιάδης του Κανέλλου, Έφ. Ανθτρος:
Γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Πατρών το 1904, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Δεχούνι
Καλαβρύτων στις 22 Ιουλίου 1944.
Κανελλόπουλος Δημήτριος του Διονυσίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Κανελλόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Κεντρικό Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κανελλόπουλος Βασίλειος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Σπηλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά διήμερο.
Κανελλόπουλος Αριστείδης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Κεντρικό Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Αλκιβιάδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Άριο Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κανταρτζής Μιχαήλ του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κομοτινή Ροδόπης το 1920. Φονεύθηκε στην πλατεία «Μεγάλη
Βρύση» Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Καούρης Ιωάννης του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Σπερχόγεια Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Καπέλλος Αθανάσιος του Κων/νου, Ανθτρος: Γεννήθηκε στον
Φενεό Κορινθίας το 1915, του Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Συν/μό Νεαπόλεως Θεσ/νίκης στις
19 Οκτωβρίου 1944.
Καπενής Χρήστος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Μάμουλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1922, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα Ευβοίας στις
26 Ιουνίου 1944.
Καπετάκης Ιωάννης του Δαμιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Βαλτοτόπι Σερρών το 1917, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στην περιοχή Τριάδας Σερρών στις 12 Νοεμβρίου 1944.
Καπετανέας Ευστράτιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μυστρά Λακεδαίμονος το 1910, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε
παρασυρόμενος από Γερμανικό αυτοκίνητο στην Αθήνα, κοντά
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στις 2 Μαρτίου 1944.
Καπλάνης Κων/νος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λέπριο Ολυμπίας Ηλείας το 1908, του 5 Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη στους Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου
1944.
Καποθανάσης Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολίχνη Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Καπόπουλος Θεόδωρος του Λεωνίδα, Μόνιμος Επιλοχίας:
Γεννήθηκε στους Κωνσταντίνους Μεσσηνίας το 1913, του Ι
Συν/τος Ευζώνων. Φονεύθηκε σε μάχη στα Τοπόλια Κωπαΐδας
στις 10 Μαρτίου 1944.
Καπόπουλος Φώτιος του Γρηγορίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Βελίκα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Πύλου.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Δαρόλακα Βελίκας
Νεοχωρίου στις 16 Αυγούστου 1944.
Καπότας Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρόη Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Καπότας Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Καπότας Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε έξω από το
Μπελεστένι στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Καπότης Παναγιώτης ή Ευάγγελος του Βασιλείου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Βαλλύρα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κάππος Θεράπων του Γεωργίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στους Ταξιάρχες Ολυμπίας Ηλείας το 1911, του Τάγματος
Ευζώνων Πατρών. Φονεύθηκε στη μάχη της Δεμέστιχας στις 26
Φεβρουαρίου 1944.
Καπράλος Ιωάννης του Βασιλείου, Τχης Διαχ/σεως: Γεννήθηκε
στα Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1898. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Βύρωνα Αθηνών στις 6 Αυγούστου
1944.
Καπράλος Νικόλαος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε συμπλοκή και εκτελέσθηκε στην Ανδρούσα
Μεσσήνης στις 12 Μαΐου 1944.
Καπράλος Κων/νος του Σπύρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1925, των Ε.Ο.Ε.Α. Φονεύθηκε σε μάχη στον
Αρχάγγελο Πρέβεζας στις 6 Ιουλίου 1944.
Καπράνος Σωτήριος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον Αγ.
Νικόλαο Κυνουρίας Αρκαδίας το 1906, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε στον Άγιο Γεώργιο Κυνουρίας σε συμπλοκή με τον
Ε.Λ.Α.Σ. στις 6 Ιουνίου 1944.
Καραβασίλογλου Αλέξανδρος του Νικολάου, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στο Αχλαδοχώρι Σιντικής το 1918, των
Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1944.
Καραβίας Σπυρίδων του Θεοδώρου, Έφ. Ανθλγός Στρατ. Ιερέας:
Γεννήθηκε στη Παναγούλα Βόνιτσας Αιτωλ/νίας το 1902, του
Τάγματος Ευζώνων Αγρινίου. Φονεύθηκε σε συμπλοκή στο
Δοκίμιο Αγρινίου στις 13 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραβίτης Νικόλαος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Αλτομυρές Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε ριφθείς
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραβοκυράκης Παναγιώτης του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Κορώνη Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στο
πεδίο βολής Συν/τος Καλαμάτας στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραγγελής Ζαχαρίας του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1922, του Τ.Α. Γυθείου. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στη Μηλέα Καρδαμύλης Λακωνίας στις 9
Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στην τοποθεσία Παναγιά Γιάτρισσα
την επομένη.
Καραγεωργάκης Γεώργιος του Νικολάου, Ανθστής (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Απίδι Σητείας Λασιθίου το 1917, του Τ.Α.
Αγρινίου. Φονεύθηκε μαχόμενος εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ, στο
Αγρίνιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραγεώργης Κων/νος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Κεντρικό Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στη θέση Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραγεώργης Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κεντρικό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944 ριφθείς στην Πηγάδα Μελιγαλά.
Καραγεώργος Παναγιώτης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κοντουλίστα Ναυπακτίας το 1905, του Τ.Α. Ναυπάκτου.
Φονεύθηκε σε μάχη στην Ναύπακτο στις 13 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραγιάννης Δημήτριος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ζωτικό Ηπείρου το 1904, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / VIII
Μεραρχία. Φονεύθηκε σε μάχη στο Μουζάκι Πρέβεζας στις 5
Φεβρουαρίου 1944.
Καραγιάννης Χρήστος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δίστρατο Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / VIII
Μεραρχία. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 12 Αυγούστου
1944.
Καραγιάννης Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1924, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων. Πέθανε στο
σπίτι του στην Πάτρα από φυματίωση, λόγω των κακουχιών κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας του, στις 4 Ιουλίου 1944.
Καραγιαννίδης Μιχαήλ του Μιχαήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ισώμα Κιλκίς το 1924, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Κυδωνία Κλειστού Κιλκίς αυθημερόν.
Καραγιαννόπουλος ή Καραγιάννης Σπυρίδων του Δημητρίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στις Μαντζάρες Μεσσηνίας το 1903, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Καραγιώργης Σπυρίδων του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λάμπαινα Πυλίας Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά την κατάληψη του Μελιγαλά
και εκτελέσθηκε έξω από το Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 16
Σεπτεμβρίου 1944.
Καραγιώργος Κλεάνθης του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Ράχη Φθ/κίδας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Αιτ/νίας.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στο Καρπενήσι στις 27 Οκτωβρίου
1943.
Καράγκος Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Ψαχνά
Χαλκίδας το 1910, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στην Αγία Σοφία Ευβοίας
στις 17 Ιουνίου 1944.
Καραδήμας Ιωάννης του Νικολάου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Αράχωβα Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1915, του Στρατ. Διοικητή
Υπτγου Σπηλιωτόπουλου. Φονεύθηκε, ενώ εκτελούσε
διατεταγμένη υπηρεσία της Σ.Δ.Α. στην Αθήνα, στις 7
Οκτωβρίου 1944.
Καραδήμας Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Χαλκίδα το 1901, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Αμάρυνθο Ευβοίας
στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Καραδημητρόπουλος Βασίλειος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Αβραμιό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραδήμος Ιωάννης του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Καλαπόδι Λοκρίδας Φθιώτιδας το 1905, των Ε.Ο.Ε.-5/42 Σ.Ε.
Συνελήφθη στις 24 Αυγούστου 1944 και πέθανε στο χωριό Σφάκα
Λοκρίδας μετά πενθήμερο, λόγω των κακουχιών και των
βασανιστηρίων που υπέστη κατά τη διάρκεια της κρατήσεώς
του.
Καρακαΐδης Εμμανουήλ του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαγκανιακό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
17 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά την
επομένη.
Καρακαϊδός Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαγκανιακό Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρακατσάνης Γεώργιος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Μηλέα Αλμωπίας Πέλλας το 1896, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε στη
Χρυσή Έδεσσας στις 25 Ιανουαρίου 1944.
Καρακίτσος Ιωάννης του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Κατσαρό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Καραλέκας Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πύλο Μεσσηνίας το 1911, του V Τ.Α. Γαργαλιανών. Φονεύθηκε
σε ενέδρα στην οδό Πύλου-Χώρας στις 19 Ιουλίου 1944, σε
διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Καραλής Γεώργιος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Βαθύπεδο το 1922, των Ε.Ο.Ε.Α. / VIII Mεραρχία. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1943.
Καραλιώτης Κων/νος του Αλεξάνδρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Γαλαξίδι Φωκίδας το 1927, των Ε.Α.Ο. / 5/42 Σ.Ε.
Εκτελέσθηκε στο Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Καραμάνης Χρήστος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Αρκαδίας το 1883, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Βαλτετσίου στις 15 Ιουνίου
1944 και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι αυθημερόν.
Καραμάνης Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Αρκαδίας το 1924, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Βαλτετσίου και εκτελέσθηκε
στο Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Καραμανόγλου Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αίγιο Αχαΐας το 1910. Εκτελέσθηκε έξω από το χωριό
Παλαιόφυτο Γιαννιτσών τον Μάιο του 1944.
Καραμανόγλου Γεώργιος του Ευθυμίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Φωτόλειβο Δράμας το 1915, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε σε χαράδρα του 23ου χλμ. Σερρών-Άνω Βροντούς
στις 18 Οκτωβρίου 1944.
Καραμάνος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Αρκαδίας το 1906, του Λόχου Ασφαλείας Βαλτετσίου.
Συνελήφθη στη μάχη του Βαλτετσίου και εκτελέσθηκε στο
Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Καραματσούκας Νικόλαος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Βελβενδό Κοζάνης το 1873, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
στη θέση Πιφάρη του χωριού Παλιάλωνα Κοζάνης στις 30
Μαρτίου 1944.
Καραμέτσης Χρήστος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ζωτικό Δωδώνης το 1918, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στη μάχη της Λάβδανης Πωγωνίου και εκτελέσθηκε στη Λάβδανη
στις 31 Δεκεμβρίου 1943.
Καραμέτσης Δημήτριος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ζωτικό Δωδώνης το 1914, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στη μάχη της Λάβδανης Πωγωνίου και εκτελέσθηκε στη Λάβδανη
στις 31 Δεκεμβρίου 1943.
Καραμιχάλης Νικηφόρος του Μιχαήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας το 1918. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο
χωριό Στενή Χαλκίδας τον Απρίλιο του 1944.
Καραμούζας Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Βελβενδό Κοζάνης το 1889, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
στο Κιλκίς στις 8 Οκτωβρίου 1944.
Καράμπας Χρήστος του Λάμπρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα Πετά
Άρτας το 1898, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο
χωριό Άνω Καλεντίνη στις 10 Φεβρουαρίου 1944.
Καραμπέκιος Σπυρίδων του Ανδρέα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Αετό Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ξηρομέρου. Φονεύθηκε στη μάχη του Αετού στις 10 Δεκεμβρίου
1943.
Καραμπέκιος Χαράλαμπος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Αετό Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ξηρομέρου. Φονεύθηκε σε μάχη στον Αετό στις 10 Δεκεμβρίου
1943.
Καραμπέκος Δημήτριος του Διονυσίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Αετό Βόνιτσας το 1905, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στη θέση Άγιος Γεώργιος Καραϊσκάκη Αχιλλείου στις 30
Αυγούστου 1944.
Καράμπελας Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αετό Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1908, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στον Αγ.
Σπυρίδωνα Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Καράμπελας Ασημάκης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κορυφάσιο Πυλίας Μεσσηνίας το 1921, του V Τ.Α. Γαργαλιανών.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο φρούριο Πύλου στις 24
Σεπτεμβρίου 1944.
Καράμπελας Γεώργιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Καραμπέτσης Χρήστος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ζωτικό Ιωαννίνων το 1918, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη
Λάβδανη Ιωαννίνων στις 30 Δεκεμβρίου 1943.
Καραμπέτσης Δημήτριος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ζωτικό Ιωαννίνων το 1913, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στο Λάβδανο
Ιωαννίνων στις 30 Δεκεμβρίου 1943.
Καραμπέτσος Χρήστος του Παύλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ιωάννη Ηλείας το 1924, του ΙΙ Ανεξ. Τμήματος Ασφαλείας
Πύργου. Φονεύθηκε κατά την επίθεση εναντίον του Πύργου στις
9 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραμπίνος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Μάτεσι Μεσσηνίας το 1904, του Συντ. Ευζώνων
Αθηνών. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κλειδί Αττικής στις 21
Φεβρουαρίου 1944.
Καραμπότσος Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πύργο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1912, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Καρανίκας Ιωάννης του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Διάσελο Άρτας το 1920, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 27
Οκτωβρίου 1943.
Καρανικόλαος Ανδρέας του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Δίστομο Λιβαδειάς το 1925, των Ε.Ο.Ε. / 5/42 Σ.Ε. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Καρανικόλας Αθανάσιος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Άδενδρο Θεσ/κης το 1911, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Άγιο Γεώργιο Κιλκίς στις
6 Νοεμβρίου 1944.
Καρανικόλας Ιωάννης του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Άδενδρο Θεσ/κης το 1898, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου
1944.
Καραντζάς Βασίλειος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κάτω Καλεντίνη Άρτας του 1911, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ /
Αρχηγείο Τζουμέρκων. Φονεύθηκε σε μάχη στην Κάτω Καλεντίνη
στις 10 Οκτωβρίου 1943.
Καραντζένης Θεόδωρος του Δημητρίου, Ανχης (ΠΖ) ε.α.:
Γεννήθηκε στα Πράμαντα Άρτας το 1888, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στα Πράμαντα
Άρτας στις 9 Φεβρουαρίου 1944.
Καράογλου Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ριζιά Παιονίας Κιλκίς το 1899, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη σε μάχη στο Κιλκίς και εκτελέσθηκε στη Γουμένισσα
στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Καραούζας Βασίλειος, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Γενικό Αρχηγείο: Φονεύθηκε σε μάχη στο Βουργαρέλι στις 10
Νοεμβρίου 1943.
Καραπάνος Χρήστος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Ραζαίους Ιωαννίνων το 1922, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Σύνταγμα Ξηροβουνίου. Φονεύθηκε σε μάχη εναντίον του
Ε.Λ.Α.Σ. στην Πλάκα στις 30 Ιανουαρίου 1944.
Καρασαββίδης Σάββας του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Επτάλοφο Κιλκίς το 1925, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
στο Κιλκίς στις 10 Ιουλίου 1944.
Καρατάσιος Δήμος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Φάρσαλα Λάρισας το 1893, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
στο λόφο Άγιος Πέτρος Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Καρατζάς Μιχαήλ του Νικήτα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1903, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Βλοχό Βάθειας στις
17 Οκτωβρίου 1944.
Καρατζαφέρης Πέτρος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαντζάρι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 10
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής του 9
Συν/τος στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρατζένης Θεόδωρος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Πράμαντα, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο.
Δολοφονήθηκε στα Πράμαντα στις 9 Φεβρουαρίου 1944.
Καρατζής Χαράλαμπος του Αχιλλέα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Πρόχωμα Θεσσαλονίκης το 1924, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στο Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Καραφυλίδης Γεώργιος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μαυροδένδρι Εορδαίας Κοζάνης το 1900, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην περιοχή Δρεπάνου Κοζάνης
στις 24 Νοεμβρίου 1944.
Καραφωτιάς Κων/νος του Αναστασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Ζαρούχλα Καλαβρύτων το 1894. Απεβίωσε στη Βαλτιμή
Αιγιαλείας, όπου εκρατείτο αιχμάλωτος, στις 28 Ιουνίου
1944, λόγω βασανιστηρίων που υπέστη.
Καραχάλιος Χρήστος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Πλατάνια Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1880, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά μετά διήμερο.
Καραχάλιος Χρήςτος του Πέτρου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Κοσκινά Ολυμπίας Ηλείας το 1902, των Εθνικών Ανταρτικών
Ομάδων. Εκτελέσθηκε στην Ανδρίτσαινα στις 15 Δεκεμβρίου
1943.
Καραχάλιος Παναγιώτης του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λαμπέτι Ηλείας το 1920, του Τ.Α. Πύργου. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στο Κριεκούκιο Ηλείας στις 30 Ιουνίου 1944.
Καραχάλιος Παναγιώτης του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Πλατάνια Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Καραχάλιος Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αιγίτιο Δωρίδας Φωκίδας το 1924, των Ε.Α.Ο. / 5/42 Σ.Ε.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Κλήμα Δωρίδας
στις 16 Απριλίου 1944.
Καραχούντρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Τραγάνα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1917, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Μετά τη μάχη των Γαργαλιάνων, κατά την οποία
τραυματίσθηκε, και την κατάληψη της πόλεως από τον Ε.Λ.Α.Σ,
διέφυγε τη σύλληψη και κινούμενος προς την Πύλο έπεσε σε
ενέδρα στη θέση «Μπούκα», όπου μετά από συμπλοκή φονεύθηκε
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρβέλης Λυκούργος του Φωτίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στη
Λαμπαίνη Μεσσηνίας το 1891, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρβέλης Ιωάννης του Λυκούργου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λαμπαίνη Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Ρούτσι Αρκαδίας στις 23 Ιουλίου 1943.
Καρβέλης Φώτιος του Λυκούργου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λαμπαίνη Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρβουνιάρης Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Αθίκια Κορινθίας το 1898. Εκτελέσθηκε έξω από το χωριό
Συρικό στις 14 Αυγούστου 1944.
Καρβουνιάρης Πέτρος του Παρασκευά, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καράκιλα Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας το 1920, του Τ.Α. Πάτρας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη στη Δεμέστιχα Πάτρας και εκτελέσθηκε
στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Καργιαννίδης Θεόφιλος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στα Αλώνια Πιερίας το 1902, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Φονεύθηκε σε μάχη στον Κούκο Πιερίας στις 18
Οκτωβρίου 1944.
Καργιώτης Γεώργιος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Βασίλειο Κορινθίας το 1908. Εκτελέσθηκε στον Άγιο
Βασίλειο στις 14 Αυγούστου 1944, συλληφθείς προ διημέρου.
Καρδάκης Θεόδωρος του Σταύρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Λειβαδάρι Θεσπρωτίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Πραμμάντα
Ιωαννίνων στις 12 Οκτωβρίου 1943.
Καρδάρας Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Κάρδαρης Χρήστος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ζάκυνθο το 1921, του ΙΙ Ανεξ. Τ.Α. Πύργου. Συνελήφθη κατά
την επίθεση για την κατάληψη του Πύργου και εκτελέσθηκε στο
νεκροταφείο Πύργου στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρδάσης Παναγιώτης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1912, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στους Γαργαλιάνους και εκτελέσθηκε στις
22 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρδάσης Χρήστος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Βρέσθαινα Λακωνίας το 1920, του Τ.Α. Σπάρτης. Τραυματίσθηκε
σε μάχη στη θέση Καμίνια Ξηροκαμπίου στις 18 Σεπτεμβρίου
1944 και πέθανε στο αναρρωτήριο Μυστρά στις 26 Σεπτεμβρίου
1944.
Καρζής Ανδρέας του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Κατσαρό
Μεσσηνίας το 1892, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρκαμπούνας Ιωάννης του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Βαρλάμ Ιωαννίνων το 1907, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ξηροβουνίου. Φονεύθηκε σε μάχη στην Πλάκα Αράχθου
στις 5 Ιανουαρίου 1944.
Καρκούλιας Γεώργιος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κάτω Κλειτοριά Καλαβρύτων το 1896, των Ε.Α.Ο. – Ε.Σ.
Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας. Φονεύθηκε στο Βεσύνι Αχαΐας στις 21
Ιουλίου 1944.
Καρλάφτης Κων/νος του Παύλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα αυθημερόν.
Καρλής Νικόλαος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Πάτρα
Αχαΐας το 1915, του Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε σε μάχη στη
Ναύπακτο την 1 Ιουλίου 1944.
Καρνώτης Απόστολος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Βασίλειο Κορινθίας το 1911. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στην περιφέρεια Ζευγολατίου Κορινθίας στις 13
Αυγούστου 1944.
Καρούζος Ηλίας του Χαραλάμπους, Έφ. Ιατρός (Λγός):
Γεννήθηκε στο Δίστομο Λεβαδείας το 1890. Εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση Δρακοκάρκαρο Παρνασσού
στις 3 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρούσης Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στο Μπεζεστένι
Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρτερουλιώτης Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Σπάρτη Λακ/νος Λακωνίας το 1926, του Τ.Α. Σπάρτης.
Εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα από όργανα της Ο.Π.Λ.Α. στις 27
Ιανουαρίου 1944.
Κάρτσωνας Γεώργιος του Νικολάου, Έφ. Ανθλγός (ΠΒ):
Γεννήθηκε στο Σολάκι Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Καρύγιαννης Αναστάσιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Ευαγγελισμό Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Εκτελέσθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας την 1 Οκτωβρίου 1944.
Καρυοφίλλης Παναγιώτης του Λάμπρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Μαυροθάλασσα Βισαλτίας Σερρών το 1894, των Ε.Α.Ο. –
Π.Α.Ο. Φονεύθηκε στη θέση Αμπελάκια Ζευγολατίου Σερρών στις
10 Οκτωβρίου 1944.
Καρυπιάδης Μιχαήλ του Σάββα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αραβησσό Γιαννιτσών Πέλλας το 1916. Εκτελέσθηκε στην
πλατεία του χωριού Αραβησσός Γιαννιτσών στις 2 Φεβρουαρίου
1944.
Κασάπης Κων/νος του Αστερίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη Βέργη
Βισαλτίας Σερρών το 1909, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στο χωριό Βέργη Σερρών στις 18 Ιουλίου 1944.
Κασιδοκώστας ή Παπαδάκος Μιχαήλ του Κυριάκου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Λαγεία Γυθείου Λακωνίας το 1922, του ΙΙ
Συν/τος Ευζώνων Αθήνας. Απήχθη από το σπίτι του στις 9
Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν, λόγω της ιδιότητάς
του ως Ευζώνου.
Κασίμης Σωτήριος του Γεωργίου, Ανχης (ΠΒ): Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Αυλώνα Μεσσηνίας το 1896. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Άλσος
Συγγρού Αθηνών στις 2 Αυγούστου 1944.
Κασκούτης Γεώργιος του Επαμεινώνδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αντικάλαμο Μεσσηνίας το 1885, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο Μπεζεστένι Μελιγαλά αυθημερόν.
Κασκούτης Επαμεινώνδας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αντικάλαμο Μεσσηνίας το 1927, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στο Στρατόπεδο Μπεζεστένι Μελιγαλά
αυθημερόν.
Κασσαλιάς Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αντίπαρο Κυκλάδων το 1921, του ΙΙ Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη
στη μάχη της Δεμέστιχας Πάτρας και εκτελέσθηκε στις 25
Φεβρουαρίου 1944.
Κασσιανίδης Ευστάθιος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Τέρπυλλο Κιλκίς το 1874, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Απήχθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στο όρος Κρούσσα στις 10
Φεβρουαρίου 1944.
Καστανάς Βασίλειος του Γεωργίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Νεοχώριο Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε μάχη στην περιοχή Άγ. Αναστάσιος
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 13 Σεπτεμβρίου 1944.
Καστανάς Αθανάσιος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Ιθώμης το 1894, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Καστάνης Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μυστρά Λακωνίας το 1913, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε
μάχη στη θέση Παλαιού Μυστρά στις 11 Οκτωβρίου 1944.
Καστόρας Φώτιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κρούστεσι Πυλίας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 20 Σεπτεμβρίου
1944.
Καστόρας Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κρούστεσι Πυλίας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής του 9 Σ.Π. στις 20
Σεπτεμβρίου 1944.
Καστρής Αλέξανδρος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ανώγεια Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε
μάχη στα Ανώγεια Λακωνίας στις 19 Απριλίου 1944.
Καταβελάκος Πέτρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Γερολιμένα Οιτύλου Λακωνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής Καλαμάτας στις 20
Σεπτεμβρίου 1944.
Κατακαλίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Επτάλοφο Κιλκίς το 1898. Εκτελέσθηκε έξω από το Κιλκίς στις
10 Νοεμβρίου 1944.
Καταριτζής Κων/νος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Βέργη Σερρών το 1907, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε σε
χαράδρα της οδού Σερρών-Άνω Βροντούς στις 29 Σεπτεμβρίου
1944.
Κατέβας Αριστοτέλης του Γεωργίου, Έφ. Ανθτρος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1914, του ΙΙ Συντ. Ευζώνων. Συνελήφθη ως
όμηρος και λόγω των κακουχιών που υπέστη προσεβλήθη από
μηνιγγίτιδα και πέθανε στο Γεν. Κρατικό Νοσ. Τρικάλων στις
20 Φεβρουαρίου 1945.
Κατεβελάκος Λεωνίδας του Νικολάου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Γερολιμένα Οιτύλου Λακωνίας το 1908, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Συνελήφθη από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Κατεγιάννης Ιωάννης του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κεραστάρι Μαντινείας το 1910, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι Μαντινείας και
εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Κατερίνας ή Θεοδωρής Σπυρίδων του Χρήστου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στην Καστανιά Άρτας το 1901, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στα Πράμαντα Τζουμέρκων
στις 16 Δεκεμβρίου 1943.
Κατζάνης Παναγιώτης του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κυπαρισία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη κατά τη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στη θέση Βρωμονέρι Γαργαλιάνων στις 23
Σεπτεμβρίου 1944.
Κάτζιος Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Βελβενδό Κοζάνης το 1900, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Παλκάλωνα Σερβίων την 1 Απριλίου 1944.
Κατσαΐτης Κλεομένης του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κέρκυρα το 1926, του Ι Συν/τος Ευζώνων. Φονεύθηκε στις
Επιχειρήσεις της Αθήνας στις 24 Ιουλίου 1944.
Κατσαμπάνης Περικλής του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Δώριο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χωριό Βασιλικό
Τριφυλίας στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Κατσαμπούκος Δημήτριος του Ζήση, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Λίμποβο Φιλιατών Θεσπρωτίας το 1907, του Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε επίθεση από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Λάβδανη Πωγωνίου στις 28
Δεκεμβρίου 1943.
Κατσάνης Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1922, του Συν/τος Ευζώνων Πάτρας. Φονεύθηκε στην
Πάτρα στις 25 Φεβρουαρίου 1944, σε διατεταγμένη υπηρεσία
ευρισκόμενος.
Κατσαράκης Ιωάννης του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Βασιλάδα Μεσσηνίας στις 21 Μαΐου 1944.
Κατσαράκης Πέτρος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1891, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Κατσαρέας Γεώργιος του Τζανέτου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολιάνα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Γυθείου.
Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Κατσαρέας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολιάνα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Σελινίτσι Καλαμάτας στις 11 Μαΐου
1944.
Κατσαρέας Σωτήριος του Παύλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολιάνα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Γυθείου.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Κατσαρμάς Κων/νος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Ελατεία Λοκρίδας Ν. Φθιώτιδας το 1890. Σσφαγιάσθηκε στη
θέση «Παλκουσιές» Χάρμες Λοκρίδας στις 29 Αυγούστου 1944.
Κατσαρός Δημήτριος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γουργιώτιστα Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α/Αρχηγείο Ηπείρου.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στις 15 Αυγούστου 1944.
Κατσαρός ή Μπάμπορης Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στην Κρανιά Πρέβεζας το 1904, των Ε.Ο.Ε.Α/Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο
Κοτσανόπουλο Πρέβεζας στις 14 Ιανουαρίου 1944.
Κατσάς Παναγιώτης του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Πανυπέρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1902. Εκτελέσθηκε στα Πενέικα
Κοκκίνου Μεσσηνίας στις 13 Μαΐου 1944.
Κατσάς Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πανυπέρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1895, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Ζέλι Αρκαδίας
στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κατσαφάδος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Μήνες Οιτύλου Λακωνίας το 1925, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Σελινίτσα Καλαμάτας στις 11 Μαΐου 1944.
Κατσαφάδος Λουκάς του Παύλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1918, του ΙΙ Τ.Α. Αθήνας. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην
Ελευσίνα Αττικής στις 28 Απριλίου 1944.
Κατσιάκης Κων/νος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Φανάρι Καρδίτσας το 1902, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
στη θέση Μαϊμού Ντερέ Κερδυλλίων στις 12 Μαρτίου 1944.
Κατσίβαλης Εμμανουήλ του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Ρίζες Μαντινείας Αρκαδίας το 1925, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε στην Ψυλή Βρύση στις 5 Ιουλίου 1944, σε
διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Κατσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ματαράγκα Μεσολογγίου το 1903, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας στις 20 Αυγούστου
1944.
Κατσικάδης Παναγιώτης του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τρόπαια Δρυάλλου Οιτύλου Λακωνίας το 1929, του Τ.Α.
Γυθείου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Σελινίτσα
στις 11 Μαΐου 1944.
Κατσίκας Δημοσθένης του Γεωργίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στα Μάγειρα Ηλείας το 1915, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Άγιο Σπυρίδωνα Πύργου στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Κατσιμάνης Παναγιώτης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα το 1916, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε σε μάχη
στη Δεμέστιχα στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Κάτσιος Θεόδωρος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Αγία
Κυριακή Θεσπρωτίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Ζωτικό στις
19 Οκτωβρίου 1943.
Κατσίρας Κων/νος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Κατσίρης Παύλος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην
Κίττα Οιτύλου Λακωνίας, του Τ.Α. Τριπόλεως. Πέθανε από
τροφική δηλητηρίαση στην Τρίπολη στις 6 Σεπτεμβρίου 1944.
Κατσιώρχης Αριστείδης του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Πύργο Δυρού Λακωνίας το 1909. Εκτελέσθηκε στο Ζηγάτο
Κουφού Σοφιανίκων Λακωνίας στις 23 Ιουλίου 1944.
Κατσός Ευάγγελος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καστέλλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1914, του Ι Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Τραυματίσθηκε σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην περιοχή του χωριού Άταλη Ευβοίας στις 10 Φεβρουαρίου
1944 και υπέκυψε στα τραύματά του, στο Δημοτικό Νοσοκομείο
Χαλκίδας, στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Κατσουλάκος Δήμος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Κύττα
Οιτύλου Λακωνίας το 1924, του Τ.Α. Πελοποννήσου.
Εκτελέσθηκε στην οδό Ανδρομάχης Αθηνών στις 2 Δεκεμβρίου
1944.
Κατσούλης Χαρίλαος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αβραμιό Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας
την επομένη.
Κατσούλης Ιωάννης του Βασιλείου, Έφ. Ανθλγός Διαχειρίσεως:
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1919, του Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
και εκτελέσθηκε στις Φυλακές Ν. Βάρνας Θεσ/νίκης στις 26
Οκτωβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Κατσούλης Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ανώγεια Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1920, του Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε σε μάχη στα Ανώγεια στις 19 Απριλίου 1944.
Κατωπόδης Χαράλαμπος του Φιλαδέλφου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1916, Δκτής Τάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Κερασιά Έδεσσας στις 15 Ιουνίου 1944.
Καυκαλάς Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χαροκοποιό Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Καυκάς Φώτιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1908, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη κατά τη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στην
κεντρική πλατεία της πόλεως στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Καφετζής Γεώργιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χαροκοποιό Πυλίας Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά πενθήμερο.
Καφετζής Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χαροκοποιό Πυλίας Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά πενθήμερο.
Καφετζής Σάββας του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Εύρωπο Παιονίας Κιλκίς το 1909, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
στη μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στο Κιλκίς αυθημερόν.
Καφετζής Νέστωρ του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χαροκοποιό Πυλίας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά πενθήμερο.
Καψάσκης Σπυρίδων του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεθώνη Πυλίας Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Πύλου. Φονεύθηκε
από έκρηξη νάρκης στην Πύλο Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Καψής Βασίλειος του Χρήστου, Ίλαρχος: Γεννήθηκε στη Νεμούτα
Ολυμπίων Ηλείας το 1899, των Εθνικών Ομάδων Βρεττάκου-
Καραχάλιου. Τραυματισθείς σε μάχη στις 23 Οκτωβρίου 1943
πέθανε στην Πετρίνα Μεγαλουπόλεως στις 25 Οκτωβρίου 1943.
Καψής ή Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Νέδα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κελεπούρης Σταύρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πλάτση Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή μετά συναδέλφου του στο φυλάκιο
Πασαβά Γυθείου στις 23 Απριλίου 1943.
Κεντρωτής Νικόλαος του Γεωργίου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1892. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στα Ταμπούρια Πειραιά στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κεραμάρης Στέφανος του Εμμανουήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Πεπονιά Σερρών το 1891, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη στη
μάχη της Τριάδας Σερρών στις 12 Νοεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο χωριό Άμπελος αυθημερόν.
Κεραμιώτης Αθανάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγία Άννα Χαλκίδας Ευβοίας το 1922, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Άγ. Δημήτριο
Αμελάντων στις 8 Απριλίου 1944.
Κεστεκίδης Ιωάννης του Συμεών, Μόν. Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Αραβυσσό Γιαννιτσών Πέλλας το 1914, του Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κετετζόγλου Βασίλειος του Σάββα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Θηριόπετρα Πέλλας το 1910. Εκτελέσθηκε στην περιοχή Νότιας
Πέλλας στις 5 Φεβρουαρίου 1944.
Κηρύκος Ιωάννης του Φιλίππου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Βάθεια
Χαλκίδας Ευβοίας το 1892, του Τ.Α. Ευβοίας. Τραυματίσθηκε
σε μάχη και συλληφθείς εκτελέσθηκε στην Αμάρυνθο Ευβοίας
στις 17 Οκτωβρίου 1944,.
Κηρύκος Χρήστος του Σπύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μακροχώρι Καρυστίας Ευβοίας το 1904, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ασφαλείας. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην περιοχή Τάφου
Μανικίων Καρυστίας στις 7 Αυγούστου 1944.
Κηρύκος Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Άνω
Βάθεια Χαλκίδας Ευβοίας το 1878, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ.
στην Αμάρυνθο στις 16 Οκτωβρίου 1944.
Κίντζιος Χρήστος του Μιχαήλ, Λγός: Γεννήθηκε στο Ίσαρη
Αρκαδίας το 1913, της Π.Α.Ο. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Κυνθία Λαγκαδά στις 8
Νοεμβρίου 1943.
Κιούλιας Δημήτριος του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον Πόδο
Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1917, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χωριό Μπερίκο Τριχωνίας στις 15
Ιουλίου 1944.
Κιουρτσιδάκης Άγγελος του Εμμανουήλ, Έφ. Υπλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στον Άγιο Κων/νο Ρουστέκων Ρεθύμνου το 1904.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Νεστόριο
Καστοριάς στις 20 Απριλίου 1943.
Κιούσης Αργύριος του Κων/νου, Τχης (ΠΒ): Γεννήθηκε στην
Καρδίτσα το 1902. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στον Μάραθο Ευρυτανίας στις 12 Αυγούστου 1944.
Κισκύρας Γεώργιος του Παύλου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Κρεμμύδι Πυλίας Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Πύλου.
Εκτελέσθηκε στην Πύλο στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Κιτάκης Παντελής του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Δάφνη Βισαλτίας Σερρών το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε μεταξύ των χωριών Λειβαδοχώρι και Άμπελος στις
13 Νοεμβρίου 1944.
Κίτσιος Γεώργιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Βουργαρέλι Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Τζουμέρκων. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις
21 Ιανουαρίου 1944.
Κίτσιος Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ανατολική Ιωαννίνων το 1910, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 4
Δεκεμβρίου 1943.
Κλάδης Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Ρόιδο
Ζακύνθου το 1922, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Πύργου. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Κλείδωνας Λάμπρος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αβία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Τραυματίσθηκε σε μάχη στο ύψ. Προφήτης Ηλίας Μελιγαλά και
συλληφθείς εκτελέσθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Κλείδωνας Ευάγγελος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Αλτομυρές Καλαμάτας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Κλείδωνας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Αλτομυρές Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Κλεινάκης Αριστείδης του Εμμανουήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Σκάφη Σελίνου Χανίων το 1909, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στη θέση Κριτσινιά Ν. Γιαννιτσούς Φθιώτιδας
στις 10 Ιουλίου 1944.
Κλεισάρης Γεώργιος του Χρήστου, Ίλχος: Γεννήθηκε στο
Βαντσικό Γρεβενών το 1900, της Π.Α.Ο. Συνελήφθη αιχμάλωτος
και εκτελέσθηκε στην Κρηστώνα στις 5 Νοεμβρίου 1944, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Κλειτσίδης Αλέξανδρος του Διαμαντή, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ίβηρα Βισαλτίας Σερρών το 1894, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στην περιοχή Κερδυλλίων Ορέων τον Φεβρουάριο
του 1944.
Κλέτας Ιωάννης του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Σοφικό Κορινθίας το 1885. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
περιοχή Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κλεινών στις 10 Αυγούστου
1944.
Κλήμης Παναγιώτης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Αθήνα το 1922, του Τ.Α. Αθηνών. Συνελήφθη κατά την διάρκεια
επιχειρήσεων και εκτελέσθηκε στο Περιστέρι στις 9 Οκτωβρίου
1944.
Κλήμης Βασίλειος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1919, του Τ.Α. Αθηνών. Δολοφονήθηκε στην Πλάκα
Αθηνών στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κληρονόμος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στο Αβραμιό Μεσσηνίας το 1922, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων
Πατρών. Φονεύθηκε σε συμπλοκή μετά των Ελασιτών στο χωριό
Δεμέστιχα Καλαβρύτων στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Κλίτσας Γεώργιος του Αλεξίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Καταρράκτη Άρτας το 1906, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στη γέφυρα «Πλάκας Ραφταναίων» στις 2 Ιανουαρίου
1944.
Κλουτσινιώτης Γεώργιος του Θεοφάνους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας το 1929, του ΙΙΙ Τ.Α. Κορίνθου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Στυμφαλία Κορίνθου στις 2 Ιουλίου
1944.
Κογιαννάκης Στυλιανός του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Κάμπους Κυδωνίας το 1899, των Ε.Α.Ο. Διλοχίας Μεραμπέλλου
Κυδωνίας. Εκτελέσθηκε στο χωριό Τσακίστρα την Ν 6/7
Σεπτεμβρίου 1944.
Κογκολόης Χρήστος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Τερόβο Ιωαννίνων το 1920, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ξηροβουνίου. Φονεύθηκε στην Πλάκα στις 17
Ιανουαρίου 1944.
Κοζάκος Πολύκαρπος του Ευσταθίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Λιθοβούνι Μεσολογγίου το 1918, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας στις
20 Αυγούστου 1944.
Κοιμίσογλου Πρόδρομος του Κυριάκου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Σκαλωτή Δράμας το 1919, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε μάχη
στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κοκκάλας Χαράλαμπος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1919, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Ερέτρια Ευβοίας στις
17 Οκτωβρίου 1944.
Κοκκάλας Παύλος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Ευβοίας το 1920, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα Ευβοίας στις 26
Ιουνίου 1944.
Κοκκάλας Δημήτριος του Λάμπρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Μάμουλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1907, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη της Σέττας στις 26
Ιουνίου 1944.
Κοκκάλας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1883, του Τ.Α.
Τριπόλεως. Συνελήφθη στη μάχη του Βαλτετσίου στις 15
Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι αυθημερόν.
Κόκκαλης Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1925, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Ντελή Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Κοκκίνης Νικόλαος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στη Θουρία Καλαμάτας στις 11 Σεπτεμβρίου 1944.
Κοκκίνης Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Μάδαινα Μεσσηνίας το 1927, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στη Θουρία Καλαμάτας στις 11
Σεπτεμβρίου 1944.
Κοκκινογούλης Παναγιώτης του Χρήστου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στην Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1902, του ΙΙ Ανεξ.
Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε
στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Κόκκινος Δημήτριος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Μοσχοκαρυά Φθιώτιδας το 1914. Εκτελέσθηκε στην Καλλιθέα
Φθιώτιδας στις 14 Μαρτίου 1943.
Κόκκινος Αθανάσιος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Νικόκλεια Βισαλτίας Σερρών το 1905, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στη θέση Τραπέζια Τερπνής στις 21 Νοεμβρίου
1944, λόγω της συμμετοχής του στη μάχη Τριάδας Σερρών.
Κοκκώνης Σωτήριος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δρέπανο Αργολ/θίας το 1920, του ΙΙ Συντάγματος Ευζώνων
Πελοποννήσου. Φονεύθηκε σε μάχη στην περιοχή Άργους στις 17
Μαΐου 1944.
Κοκκώνης Λεωνίδας του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Κόκλας Γεώργιος του Φιλίππου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Αλέξανδρο Λευκάδας το 1923, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Αχούρια Πλατοστόμου
Λευκάδας στις 31 Δεκεμβρίου 1944.
Κοκονόζης Ιωάννης του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Γιαννιτσά Πέλλας το 1898. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στο
Ελευθεροχώρι στις 5 Ιουλίου 1944.
Κόκορης Σωτήριος του Αργυρίου, Ανθλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε
στους Αγίους Πάντες Δωρίδας Φωκίδος το 1917, του Τ.Α.
Πατρών. Φονεύθηκε από έκρηξη νάρκης στον Άραξο Πατρών στις
9 Οκτωβρίου 1944.
Κοκορόγιανος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σκουροχώρι Ηλείας το 1920, του Τ.Α. Πατρών. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στα Καλάβρυτα στις 15 Απριλίου 1944.
Κόκοτας Ιωάννης του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Κυνουρίας Αρκαδίας το 1915. Εκτελέσθηκε στη θέση
«Τρύπα», περιοχής χωριού Σιταίνης στις 8 Αυγούστου 1944.
Κοκώνης Γεώργιος του Κων/νου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Μαφήιτσα Οιχαλίας Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου
1944.
Κολάτος Χαρίλαος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Άμμο Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά
Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Κόλιας Ηλίας του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αχλαδέα Δωδώνης το 1913, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Καναλάκια Αγίας
Τριάδας Πρέβεζας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κολιός Ανδρέας του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Πανορμίτες Τήνου Κυκλάδων το 1910, του Ι Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων. Τραυματίσθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1944 και
μεταφερθείς στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός πέθανε στις 15
Οκτωβρίου 1944.
Κολιός ή Αθανασάκης Νικόλαος του Ιωάννη, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στην Καταβόθρα Άρτας το 1923, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κεράσοβο
Άρτας στις 27 Ιανουαρίου 1944.
Κολλάκης Ιωάννης του Αναστασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1906. Εκτελέσθηκε στους Αγίους Αποστόλους
Κιλκίς στις 28 Οκτωβρίου 1944.
Κόλλιας Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Αφίδνες Αττικής το 1925, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Δολοφονήθηκε στις Αφίδνες Αττικής στις 26 Απριλίου 1944.
Κόλλιας Σπυρίδων του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ζαχάρω Ηλείας το 1926, του ΙΙ Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Κολλιόπουλος ή Γεωργόπουλος Διονύσιος του Γεωργίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1897,
του V Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε
στη θέση Ρίκια Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κολοβός Σταύρος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον Μαχαλά
Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1903, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ξηρομέρου. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στις 13 Αυγούστου 1944.
Κολοκοτρώνης Παναγιώτης του Κυριαζή, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Μακρύσιο Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας το 1921. Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Μακρύστα στις 16 Αυγούστου 1943.
Κολοκύθας Λεωνίδας του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σιτοχώρι Βισαλτίας Σερρών το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κολυβάς Χαράλαμπος του Λάμπρου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Πάτρα Αχαΐας το 1915, του Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη
σε συμπλοκή με αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στη
θέση Ρίκια Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κομπίτσας Μιχαήλ του Βησσαρίωνα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Παλαμά Καρδίτσας το 1915, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στη
θέση Βάλτια, έξω από το χωριό Παλαμά, στις 13 Ιουνίου 1944.
Κομποτιάτης Φώτιος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Θυρρείο Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. / Αρχηγείο Ξηρομέρου.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Αγρίλια Μύτικα στις 9
Ιουνίου 1943.
Κομποτιάτης Χρήστος του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Θύρειον Βονίτσης Αιτ/νίας το 1893, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στο χωριό Πρόδρομος Βόνιτσας στις 12 Ιουλίου
1944.
Κόνιαρης Δρόσος του Αλεξίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Ιερισό Χαλκιδικής το 1887, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 4 Μαρτίου 1944 και εκτελέσθηκε κοντά
στον ποταμό Στρυμώνα αυθημερόν.
Κονίδης Γεώργιος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κονίδης Γεώργιος του Στυλιανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολίχνη Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Καλαμάτα αυθημερόν.
Κονοβέσης Αντώνιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αφράτι Χαλκίδας Ευβοίας το 1922, του ΙΙ Ανεξ. Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στο
Νεκροταφείο του χωριού Θεολόγος Ευβοίας στις 9 Μαΐου 1944.
Κοντάκης Μιχαήλ του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Χαλκίδα Ευβοίας το 1917, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Αθηνών. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη θέση χαράδρα
Κοινότητας Κλειδίου στις 13 Αυγούστου 1944.
Κοντάκος Γεώργιος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κοίτα Οιτύλου Λακωνίας το 1910. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στον Άγιο Νικόλαο Μελιτίνης Ταϋγέτου στις 17
Ιουλίου 1944.
Κονταξής Γεώργιος του Δημητρίου, Έφ. Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στον Πύργο Ηλείας. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη θέση Λάκες
περιφ. Λαλιώτη Κορινθίας στις 11 Ιουλίου 1944.
Κοντέας Ιωάννης του Πιέρρου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Θαλαμώνα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κοντογεώργος Σπύρος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Απολπαίνη Λευκάδας το 1911, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στη θέση «Μυρτάρι» Αιτ/νίας στις 6 Αυγούστου 1944.
Κοντογιάννης Δημοσθένης του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Βασιλικό Χαλκίδας Ευβοίας το 1914, του Ι Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στην περιοχή Λάμψακος στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Κοντογιάννης Κων/νος του Σπυρίδωνος, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στα Πηγάδια Ιωαννίνων το 1920, των Ε.Ο.Ε.Α/Αρχηγείο
Ξηροβουνίου. Δολοφονήθηκε στο Ξηροβούνι στις 7 Οκτωβρίου
1943.
Κοντοθανάσης Θεοφάνης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Κουρτάκια Πυλίας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κοντονίκας Κων/νος του Δημητρίου, Ανθλγός Στρατολογίας:
Γεννήθηκε στο Κρίκελο Ευρυτανίας το 1915, του Στρατολογικού
Γραφείου Αθηνών. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στην Καλλιθέα Αθηνών στις 26 Ιουλίου 1944.
Κοντόπουλος Δημήτριος του Εμμανουήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κοντόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννη, Μόν. Λοχίας: Γεννήθηκε
στην Κορώνη Νάξου το 1917, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε στο Παγκράτι Αθηνών στις 23 Απριλίου 1944.
Κοντός Σωτήριος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καρυώτιο Θεσπρωτίας το 1907, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 30
Ιουνίου 1944.
Κόντος Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1923, του Ι Συντ. Ευζώνων. Φονεύθηκε στο Παγκράτι
Αθηνών στις 11 Σεπτεμβρίου 1944.
Κοντούρης Δημήτριος του Γάκη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Σούρπη Αλμυρού Μαγνησίας το 1903. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στην περιφέρεια Δήμου Αλμυρού τον Σεπτέμβριο του
1943.
Κοντούσης Σταμάτης του Ανδρέα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Κέρκυρα το 1925. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην οδό
Τριών Ιεραρχών της Αθήνας στις 5 Απριλίου 1944.
Κοξίδης Κων/νος του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κεντρικό Κιλκίς το 1887, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κοπαλίδης Δημήτριος του Μιχαήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Αμάραντες Κιλκίς το 1916, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε κοντά
στο χωριό Αγία Παρασκευή Κιλκίς στις 22 Νοεμβρίου 1944.
Κοραής Λάμπρος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στα Ψαχνά
Χαλκίδας Ευβοίας το 1894, του Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στα
Ψαχνά Ευβοίας στις 22 Φεβρουαρίου 1944.
Κορακοβούνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Κορδονούρης Σταύρος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 20 Σεπτεμβρίου
1944.
Κορδούλας Απόστολος του Κων/νου, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. /
ΙΙΙ Μεραρχία. Δολοφονήθηκε στο Μυρόφυλλο στις 6 Ιανουαρίου
1944.
Κορδούλας Χρήστος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Μικροσπηλιά Άρτας το 1894, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στο Μυρόφυλλο Τρικάλων το α΄ δεκαήμερο του
Ιανουαρίου 1944.
Κορμάς Αναστάσιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κεφαληνό Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε
ενέδρα επί της Δημοσίας οδού Μελιγαλά-Ανθούσας στις 6
Ιουλίου 1944.
Κορμπογιαννόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κορναράκης Ευάγγελος του Γεωργίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στο
Μούρι Βουλγάρω Κισσάμου Κρήτης το 1909, του Τ.Α. Πατρών.
Φονεύθηκε σε μάχη στην Πάτρα στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Κοροβίλας Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μουζάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1926, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε σε μάχη στον Αγ. Σπυρίδωνα
Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κόρος Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Βρύση
Καρυστίας Ευβοίας το 1893, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματ. Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 18 Οκτωβρίου 1944
και, μεταφερθείς στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως Ρεντίνας,
πέθανε, λόγω των κακουχιών, στις 21 Ιανουαρίου 1945.
Κόρος ή Καταραχιάς Ευάγγελος του Γεωργίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Αμάρυνθο Ευβοίας το 1920, του ΙΙ Ανεξ.
Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε
στην Αμάρυνθο στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Κορπάκης Μιλτιάδης του Σωκράτους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μπουκοβίνα Ηλείας το 1921, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Κορσαβίδης Ιγνάτιος του Στεφάνου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αγιονέρι Κιλκίς το 1917. Συνελήφθη στις 15 Νοεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο Μαυρονέρι Κοινότητας Μαυρονερίου
αυθημερόν.
Κορσαβίδης Δημήτριος του Στεφάνου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αγιονέρι Κιλκίς το 1912. Συνελήφθη στις 4 Νοεμβρίου 1944
στη μάχη στο Κιλκίς και εκτελέσθηκε στην περιοχή Μαυρονέρι
Κιλκίς στις 15 Νοεμβρίου 1944.
Κορτέσσης Γεώργιος του Οδυσσέα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Κάμπο Δωρίδας Φωκίδας το 1906, των Ε.Α.Ο.-5/42 Σ.Ε.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Μεσσηνό Κλήματος Δωρίδας στις 17
Απριλίου 1944.
Κορωνάκος Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Καρυοβούνι Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε κατά τις Επιχειρήσεις στο χωριό
Νερόμυλος στις 29 Σεπτεμβρίου 1944.
Κοσμάς Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κουρούνι Αρκαδίας το 1921, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Πέθανε, λόγω τραυματισμού του σε συμπλοκή, στο Λαϊκό
Νοσοκομείο Αθηνών την 1 Μαρτίου 1944.
Κοσμόπουλος Νικόλαος του Κων/νου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στις Ελαίες Λετρίνων Ηλείας το 1904, του Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε στη μάχη του Πύργου στις 8 Σεπτεμβρίου 1944
Κόσσοβας Κων/νος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Στρογγυλοβούνι
Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Ξηρομέρου.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στον Πρόδρομο Ξηρομέρου στις 8
Ιουλίου 1944.
Κοτζαμανίδης Παναγιώτης του Σεραφείμ, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Ακριτοχώρι Σιντικής Σερρών το 1890, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη σε μάχη στο Κιλκίς από τον Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στη θέση Άγιος Γεώργιος στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κοτρώνης Ιωάννης του Κώστα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αμπελακιώτισσα Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1924, των Ε.Ο.Ε. /
5/42 Σ.Ε. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στο
Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Κουβαράς Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αλιβέρι Καρυστίας Ευβοίας το 1915, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Αλιβερίου. Φονεύθηκε σε μάχη στο Αλιβέρι Ευβοίας
στις 8 Οκτωβρίου 1944.
Κουβάτσης Τρύφων του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Καστανερή Παιονίας Κιλκίς το 1892. Εκτελέσθηκε στο Ρέμα
Αξιούπολης Κιλκίς στις 29 Μαρτίου 1944.
Κουβελιώτης Φώτιος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1924, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη
στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουβελιώτης ή Κώστας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Λογκάστρα Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1893, του
Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Κέραμος χωριού
Παρωρίου στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουδούνης Παύλος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ασπρόχωμα Καλαμάτας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουδούνης Ανδρέας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1889, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε σε μάχη με αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στην Καλαμάτα
Μεσσηνίας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουδούνης Αργύριος του Βασιλείου, Μόν. Λοχίας: Γεννήθηκε
στα Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1916, της Εθνικής
Ομάδας Βρεττάκου. Φονεύθηκε σε μάχη στο Παλαιοχώρι
Καλαμάτας στις 28 Οκτωβρίου 1943.
Κουκάκης Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1915, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Πνίγηκε, λόγω ανατροπής της λέμβου, στην οποία
επέβαινε, στον λιμένα της Πύλου, στην προσπάθειά του να
αποφύγει την σύλληψη, στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κούκης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλικό Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κούκης Γεώργιος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλικό Μεσσηνίας το 1885, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Κούκιας Νικόλαος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Λιβιάχοβο Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στην
Λάβδανη στις 31 Δεκεμβρίου 1943.
Κουκουλάς Αθανάσιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουκουλάς Ανδρέας του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουκουλάς Ιωάννης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
16 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουκουλάς Ανδρέας του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουκουλάς Δημήτριος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουκουλιάνας Σωτήριος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Νεόκαστρο Ημαθίας το 1918, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση «Κούκου» Πιερίας στις 18
Οκτωβρίου 1944.
Κουκουλιάντας Νικόλαος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Νεόκαστρο Ημαθίας το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κουκουτιανός Αντώνιος του Γεωργίου, Ανθλγός Στρατολογίας:
Γεννήθηκε στην Κουκοκράβα Αγυιάς Λάρισας το 1913, του 5/42
Συντάγματος Ψαρρού. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην
περιοχή Άμφισσας στις 17 Απριλίου 1944.
Κουκουτιανός Χρήστος του Γεωργίου, Μόν. Λοχίας: Γεννήθηκε
στην Κουκουράβα Αγυιάς Λάρισας το 1916, του 4 Συν/τος
Πεζικού του Ε.Λ.Α.Σ. Φονεύθηκε από έκρηξη νάρκης στον
Κραννώνα Λάρισας στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Κουλαμάς Γεώργιος του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Ροζενά Κορινθίας το 1924. Φονεύθηκε στα Ροζενά Κορινθίας
στις 12 Αυγούστου 1944.
Κούλας Παναγιώτης του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Παλαιοκκλήσι Θεσπρωτίας το 1920, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Δολοφονήθηκε από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. στις
15 Δεκεμβρίου 1943.
Κουλελές Παντελής του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλικό Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στους Αγ. Ταξιάρχες Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουλελής Ιωάννης του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σερνικάκι Παρνασσίδας Φωκίδας το 1915, των Ε.Α.Ο.-5/42 Σ.Ε.
Συνελήφθη σε μάχη στο Κλήμα Δωρίδας και εκτελέσθηκε στις 17
Απριλίου 1944.
Κουλόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουλόπουλος Αργύριος του Πάνου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουλόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουλόπουλος Ορέστης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουλόπουλος Ιωάννης του Πάνου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη Θουρία
Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε
στη μάχη του Μελιγαλά στις 12 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουλούρης Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Απολλωνία Μήλου Κυκλάδων το 1921, του Συντάγματος Ευζώνων
Πατρών. Φονεύθηκε, ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία,
στην Πάτρα στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Κουλουριώτης Δημήτριος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Μοτοκαρυά Ιστιαίας Ευβοίας το 1898. Εκτελέσθηκε σε
χαράδρα του όρους Τελέθριο Ευβοίας στις 23 Απριλίου 1944.
Κουλτουρίδης Γεώργιος του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Καστανούσα Σιντικής Σερρών το 1924, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο χώρο μεταξύ των χωριών Καλοχώρι και
Πλατανάκι στις 26 Οκτωβρίου 1944.
Κουμεντάκος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολεμίτα Οιτύλου Λακωνίας το 1906, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Μηλιά Καλαμάτας στις 9 Μαΐου 1944.
Κουμεντάκος Κυριακούλης του Σαμπάτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μήνα Οιτύλου Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Μηλιά Καλαμάτας στις 9 Μαΐου 1944.
Κουμουστιώτης Δημήτριος του Κυριάκου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στο Ξηροκάμπιο Λακωνίας το 1905, του Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Άγ. Νικόλαο Λακωνίας
στις 28 Απριλίου 1944.
Κουμούτζης Μιχαήλ του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1925, του Τ.Α. Πύργου. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Κουμούτσος ή Κοσμόπουλος Ανδρέας του Δημητρίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Μαγγανιάκου Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1918, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουμπής Αθανάσιος του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1923, των Ε.Ο.Ε. «Χ». Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
επί των οδών Αιψωνέων-Τριών Ιεραρχών Πετραλώνων στις 16
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουράκλης Παναγιώτης του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 13 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουράκος Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Οίτυλο Λακωνίας το 1904, του Τ.Α. Γυθείου. Συνελήφθη στο
σπίτι του στις 7 Ιουλίου 1944 από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στον Άγ. Νικόλαο Μελιτίνης Λακωνίας στις 10
Ιουλίου 1944.
Κουράκος Νικήτας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κίττα Οιτύλου Λακωνίας το 1924, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Μηλιά Λακωνίας στις 9 Μαΐου 1944.
Κουρεμπανάς Νικόλαος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πύλο Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Πύλου. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας στις 27 Σεπτεμβρίου
1944.
Κούρκος Αντώνιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Βούστριο Βόνιτσας το 1919, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ξηρομέρου. Φονεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1943.
Κουρκουλιώτης Αθανάσιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαντούδι Χαλκίδας Ευβοίας το 1903, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Μονή Οσίου Δαυίδ στις
3 Μαρτίου 1944.
Κουρκουλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στο Μαντούδι Ευβοίας το 1915, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στην θέση Αγιαννάκος Ροβιών Λίμνης στις 23
Απριλίου 1944.
Κουρκουτάκης Κων/νος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ρέθυμνο Κρήτης το 1921, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Πατρών.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Καρδαρίτσι Βελιμαχίου
στις 17 Απριλίου 1944.
Κουρκούτας Χρήστος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κοιλάδιο Κιλκίς το 1921, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. έξω από το Κιλκίς στις 21 Νοεμβρίου 1944.
Κουρλέτης Γεώργιος του Σταματίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μικρομάνη Καλαμάτας το 1927, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουρλέτης Πανάγος του Σταματίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μικρομάνη Καλαμάτας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 20 Σεπτεμβρίου
1944.
Κουρμούτογλου Κυριάκος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Πρόχωμα Θεσσαλονίκης το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στο Κιλκίς την επομένη.
Κουρμπάς Παναγιώτης του Ευθυμίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1913, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε σε
συμπλοκή στην Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου 1943.
Κουρμπέτης Αλέξιος του Πολυβίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κούρος Αντώνιος του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αξιούπολη Παιονίας Κιλκίς το 1886, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στις 29 Μαρτίου
1944.
Κουρούκλης Κων/νος του Ανδρέα, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1918, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στη Νέα Χαλκιδόνα Γιαννιτσών στις 3 Οκτωβρίου
1943.
Κουρούσης Νικόλαος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουρούσης Νικόλαος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κατσαρού Μεσσηνίας το 1915. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουρούσης Θεόδωρος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 από αντάρτες του
Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 20
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουρούσης Δημήτριος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 από αντάρτες του
Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στην Περιφέρεια Σκάλας Μεσσηνίας
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουρούσης Νικόλαος του Ιωάννη, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουρτίδης Κυριάκος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δράμα το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 16
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουρτίδης Χαράλαμπος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Έδεσσα Πέλλας το 1909. Εκτελέσθηκε στο όρος Βόρα το α΄
δεκαήμερο του Ιανουαρίου 1944.
Κουρτικάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κουσέ Ηρακλείου, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κεφαλόβρυσο Τριχωνίδας, κατά
τον αφοπλισμό του Αρχηγείου Τριχωνίδας, στις 25 Μαΐου 1943.
Κούσης Ευστράτιος του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Μελισσουργούς Άρτας το 1919, του Τ.Α. Αγρινίου. Συνελήφθη
και εκτελέσθηκε στη θέση Αγία Παρασκευή (Ζελίχωβο) στις 20
Ιουνίου 1944.
Κούσκος ή Γκούσκος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 9
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουσόβας Κων/νος του Πέτρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Στρογγυλοβούνι Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1899, των Ε.Ο.Ε. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε έξω από το χωριό Πρόδρομος Βόνιτσας
στις 29 Ιουλίου 1944.
Κουσούρης Δημήτριος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης το 1928. Εκτελέσθηκε έξω από το
χωριό Καρυώτισσα στις 23 Αυγούστου 1944.
Κουταλάκης Εμμανουήλ του Μάρκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Αγκουσελιανά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου το 1907, των Ε.Ο.Ε.
Ρεθύμνου. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Αγκουσελιανά στις
20 Φεβρουαρίου 1944.
Κουταλόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Πλάτανο Ημαθίας το 1902, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο Καμποχώρι Ημαθίας στις 30 Ιανουαρίου 1944.
Κουτέλας Ιωάννης του Διονυσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δράινα Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτζούτης Σταύρος του Στεφάνου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1918, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο Καστανοχώρι στις 15 Φεβρουαρίου 1944.
Κουτήφαρης Δημήτριος του Ιωάννη, Ανχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Μάλια Αβίας Λακωνίας το 1887, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 13 Σεπτεμβρίου 1944, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Κουτουμάς Νικόλαος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ασπρόχωμα Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 20
Σεπτεμβρίου 1944.
Κούτρας Πασχάλης του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Σωχό Λαγκαδά το 1902, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ Μακεδονίας.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Ν. Σεβάστεια Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης στις 18 Φεβρουαρίου 1944.
Κουτρής Ευστράτιος του Σοφοκλέους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Πολίχνιτο Μυτιλήνης Λέσβου το 1911. Εκτελέσθηκε στην
Αμφιάλη στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτρής Χρήστος του Στυλιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Σταυρό Φαρσάλων το 1923, των Ε.Α.Ο.-ΝΑ Θεσσαλίας. Φονεύθηκε
στο Κιοπεκλή Φαρσάλων στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτριάρης Λουκάς του Ιωάννη, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Δίστομο Λεβαδείας το 1917, του 5/42 Συντάγματος Ψαρρού.
Συνελήφθη στη μάχη κατά την διάλυση του Συντάγματος και
εκτελέσθηκε στα Κλήματα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Κουτρουβίδας Αλκιβιάδης του Ιωάννη, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Νομίτσα Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτρούλης Πέτρος του Παναγιώτη, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Αμαλιάδα Ηλείας το 1907, του Τ.Α. (7ος Λόχος)
Αλιβερίου. Φονεύθηκε σε μάχη στο Μοναστήρι Βάθειας στις 8
Οκτωβρίου 1944.
Κουτρουμπής Χρήστος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
17 Οκτωβρίου 1944.
Κουτρουμπής Θεοχάρης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ζερμπίσια Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτρούτσος Κων/νος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1911. Φονεύθηκε στα Μέγαρα τον Νοέμβριο του
1944.
Κουτσαϊμάνης Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κακόρευμα Πυλίας Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στο Λογκά Πυλίας στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσαναστάσης Παναγιώτης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1914, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.
στους Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσίκος Περικλής του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μικρομάνη Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσίκος Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1882, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσίκος Ιωάννης του Νικολάου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη
Μικρομάνη Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσίκος Ιωάννης του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη
Μικρομάνη Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε στη Μικρομάνη Καλαμάτας στις 24 Νοεμβρίου 1944.
Κουτσίκος Ανδρέας του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Αμπελάκια Βάλτου Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Βάλτου. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε
στις 17 Απριλίου 1944.
Κουτσίκος Παναγιώτης του Κων/νου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Μικρομάνη Μεσσηνίας το 1909, των Εθν. Ομάδων
Πελοποννήσου. Φονεύθηκε σε μάχη στην Παληόχωρα Καλαμάτας
στις 28 Οκτωβρίου 1943.
Κουτσίκος Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μικρομάνη Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσόβουλος Φώτιος του Φωτίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Ανατολή Φθιώτιδος το 1909, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στην οδό Σανταρόζα-Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου 1943.
Κουτσογιάννης Αλέξανδρος του Τζανέτου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στο Έλος Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1904, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στη Σκάλα
Λακωνίας στις 5 Μαΐου 1944.
Κουτσοδημητρόπουλος Άγγελος του Κων/νου, Εύελπις ΙΙας
(Ανθστής): Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1920, του
Τ.Α. Μεσσηνίας. Συνελήφθη σε μάχη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Κουτσομαράκης Νικόλαος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Δημητρίτσι Βισαλτίας Σερρών το 1910, των Ε.Α.Ο. –
Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Τριάδα Σερρών
στις 14 Νοεμβρίου 1944.
Κουτσομύτης Χρήστος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κόνιτσα Ιωαννίνων το 1907, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. τον Αύγουστο του 1944 και
εκτελέσθηκε στον Προφήτη Ηλία Περιβολιού Γρεβενών στις 13
Αυγούστου 1944.
Κουτσούκος Γεώργιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσούκος Βασίλειος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά την επομένη.
Κουτσούκος Ευστάθιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσούκος Γεώργιος του Αλεξάνδρου, Έφ. Υπλχος: Γεννήθηκε
στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1891, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
17 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσούκος Αναστάσιος του Αλεξίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Ανδανείας Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσούλης Θεόδωρος του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Άμμο Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε συμπλοκή με αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στο Ναζήριο Μεσσήνης στις 27 Μαρτίου 1944.
Κουτσουραδής Ευστάθιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μ. Χωριό Λέσβου το 1917, του Τ.Α. Αθηνών. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στο Περιστέρι Αθηνών στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουτσοφωτεινός Διονύσιος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Επιτάλιο Ολυμπίας Ηλείας το 1921, του ΙΙ Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στον Πύργο στις
9 Σεπτεμβρίου 1944.
Κουφάκος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Γυθείου Λακωνίας το 1918, του Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση
Ξεροβούνια περιοχής Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Κόχρας Παντελής του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Υψούντα Γορτυνίας Αρκαδίας το 1915, του Ι Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων. Πέθανε από πολλαπλά τραύματα στο Α΄ Γεν. Στρατ.
Νοσοκομείο Αθηνών στις 5 Οκτωβρίου 1944.
Κόχρας Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Υψούντα Γορτυνίας το
1915, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Πέθανε στο Α΄ Γεν. Στρατ.
Νοσοκομείο Αθηνών στις 3 Οκτωβρίου 1944, λόγω τραυματισμού
του σε συμπλοκή.
Κραβαρίτης Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δροσάτο Κιλκίς το 1897, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ Μακεδονίας.
Εκτελέσθηκε στη θέση Πεδινό Κιλκίς στις 12 Νοεμβρίου 1944.
Κρακωστάκης Στέργιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δροσερό Γιαννιτσών Πέλλας το 1894, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στις φυλακές του Στρατοπέδου Π. Μελά Θεσ/νίκης,
όπου εκρατείτο από τον Ε.Λ.Α.Σ, στις 20 Νοεμβρίου 1944.
Κραμπής Βασίλειος του Αθανασίου, Λοχίας Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Σκουλικαριά Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α/Γενικό Αρχηγείο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Μυριόφυλλο στις 11
Ιανουαρίου 1944.
Κράνιας Αντώνιος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσιο Πυλίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Κρασσάνος Ιωάννης του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πύλο Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε
μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πύλο
Μεσσηνίας στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Κρεμεζής Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μηλέα Μεσσηνίας το 1892, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη στις 20 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στο Χαλβάτσο
Μεσσηνίας στις 10 Ιουνίου 1944.
Κρεμμύδας Γεώργιος του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Κρεμμύδας Αθανάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1888, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κρεμμύδας Κων/νος του Γεωργίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Κρεμμυδιώτης Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α.
Μελιγαλά-Καλαμάτας. Συνελήφθη σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 21
Σεπτεμβρίου 1944.
Κρεμπούνης Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Μικροσπηλιά Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α/Ι Ταξιαρχία. Δολοφονήθηκε
στο Μυρόφυλλο στις 6 Ιανουαρίου 1944.
Κρέσπης Νικόλαος του Ευσταθίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Λέπρεο Ολυμπίας Ηλείας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στη Μερόπη Μεσσηνίας στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Κριάκουρας Αγγελής του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κρίγκας Συμεών του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις Ρίζες
Μαντινείας Αρκαδίας το 1920, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε ενέδρα στον Άγ. Σώστη Τεγέας στις 11 Μαΐου 1944.
Κριθαράς Θεοδόσιος του Πυθαγόρα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.
και εκτελέσθηκε στη θέση Λεζάκι Κορυφασίου Τριφυλίας στις
23 Σεπτεμβρίου 1944.
Κρικέας Ευστράτιος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λαγκάδα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Σελινίτσι Καλαμάτας στις 11
Μαΐου 1944.
Κριτσέλης Αναστάσιος του Αναστασίου, Υπλχος: Γεννήθηκε
στους Ταξιάρχες Ολυμπίας Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α.
Πύργου. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Κρομμύδας Απόστολος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / ΙΙΙ
Μεραρχίας. Δολοφονήθηκε στη Μεσοχώρα στις 20 Οκτωβρίου
1943.
Κρομπούζος Παναγιώτης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1924, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι
Μαντινείας στις 17 Ιουνίου 1944.
Κρουμπούζος Ανδριανός του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1901, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι
στις 15 Ιουνίου 1944.
Κρουμπούζος Γεώργιος του Ανδριανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1925, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε
στο Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Κρουμπούζος Χρήστος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1912, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι
Μαντινείας στις 17 Ιουνίου 1944.
Κρυωνίδης Αλέξανδρος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1925, Εκτελέσθηκε στο σπίτι
του στο Πολύκαστρο στις 10 Νοεμβρίου 1944.
Κυβέλλος Βενετσάνος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μηλέα Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυβέλος Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πλάτση Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυβέλος Πέτρος του Ιωάννη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη Μηλέα
Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Γυθείου-Καλαμάτας.
Φονεύθηκε σε μάχη από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. στη Μηλέα στις 9
Μαΐου 1944.
Κυπαρίσσης Αριστοτέλης του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Βραστά Χαλκιδικής το 1902, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη και φονεύθηκε στη θέση Τομόκα Χαλκιδικής στις 2
Σεπτεμβρίου 1944.
Κυπαρίσσης Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πύλο Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Πύλου. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στον χώρο του Φρουρίου Πύλου στις 24
Σεπτεμβρίου 1944.
Κυπριώτης Γεώργιος του Ζαφειρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Βαθύλακο Κοζάνης το 1894, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
στις 28 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Κεσάρι
Κοζάνης την 1 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυράτσης Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Τσαμαντά Φιλιατών το 1913, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στη Λειά Φιλιατών τη Ν 25/26 Νοεμβρίου 1943.
Κυργίδης Βασίλειος του Πολυχρόνη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Τράγιλο Βισαλτίας Σερρών το 1910, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη στην Τριάδα Σερρών και εκτελέσθηκε στη
Θεσσαλονίκη.
Κυριαζής Ιωάννης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σκάλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριαζίδης Αγγελάκης του Σπυρίδωνος, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Τράγιλο Σερρών το 1921, των Ε.ΑΟ. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη
έξω από το χωριό Μαυροθάλασσα στις 12 Απριλίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο Καστανοχώρι την επομένη.
Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Βρωμόβρυση Εύας Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 20
Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριακίδης Κυριάκος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Πτελέα Δράμας το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κυριακίδης Ανδρέας του Χρυσοστόμου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ριζιά Παιονίας Κιλκίς το 1888, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στο Βαλτοτόπι Κιλκίς και
εκτελέσθηκε στη Γουμένισσα την 1 Μαΐου 1944.
Κυριακίδης Γεώργιος του Αβραάμ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Καλλιθέα Δράμας το 1902, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
στη Θεσσαλονίκη στις 28 Οκτωβρίου 1944.
Κυριακίδης Γεώργιος του Αβραάμ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1923, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κυριακόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στη Δεσύλλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Νεοχώρι ή Εκόνιο Γορτυνίας Αρκαδίας το 1914, του
Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών. Φονεύθηκε κατά τη μάχη στη
Λιάτανη Αττικής στις 20 Φεβρουαρίου 1944.
Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μουζάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε κατά την ανατίναξη της αμαξοστοιχίας, στην οποία
επέβαινε, ενώ επέστρεφε από εκκαθ. Επιχειρήσεις στη θέση
Ρούτσι Λεονταρίου Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας στις 23 Ιουλίου
1944.
Κυριακόπουλος Γεώργιος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανάληψη Μεσσηνίας το 1896, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριακόπουλος Μιχαήλ του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Τζιτζώρι Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε
σε μάχη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριακόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Μουζάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1916, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε, λόγω της συμμετοχής
του στη μάχη των Γαργαλιάνων, στη θέση Λεζάκι ή Βέργα
Τριφυλίας στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριακόπουλος Σπυρίδων του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δεσσύλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριακόπουλος Ιωάννης του Κυριάκου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ζάκυνθο το 1926, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Πύργου. Φονεύθηκε
σε μάχη στο Φυλάκιο Αγ. Παντελεήμονα Πύργου στις 9
Σεπτεμβρίου 1944.
Κυριακού Απόστολος του Γρηγορίου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στα Πούρλια Πιερίας το 1905, της Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη
στην Τριανταφυλιά Νιγρίτας στις 8 Νοεμβρίου 1943.
Κυριακουλάκος Γεώργιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Λύμπερδο Λακωνίας το 1905, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Μηλιά Λακωνίας στις 9 Μαΐου 1944.
Κυριακουλάκος Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Σκουτάρι Λακωνίας το 1919, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Πλατιά Σέλλα Κότρωνος στις 14 Ιουλίου
1944.
Κυρίμης Αγάλος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην Κύμη
Καρυστίας το 1921, των Ε.Ο.Ε. «Χ». Εκτελέσθηκε στη θέση
«ΟΥΛΕΝ» Αθήνας στις 30 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρκιλής Κυριάκος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρκιλής Κων/νος του Συμεών, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μαγούλα
Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρκιλής Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρκιλής Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρκιλής Κων/νος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρκιλής Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρκιλής Ιωάννης του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στο Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κύρκος ή Κίτσος Θωμάς του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Αμπελώνα Θεσπρωτίας το 1921, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στις 22
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Τραγάνα περιφ.
Γαργαλιάνων στις 28 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωλέτσιας Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μουζάκι Τρικάλων το 1921, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / 3/40
Συν/μα. Φονεύθηκε σε μάχη στη Μενίνα στις 18 Αυγούστου
1944.
Κωνσταντάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κουρούνι Γορτυνίας το 1918, του Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Λιάτανη Αττικής στις 20 Φεβρουαρίου
1944.
Κωνσταντακόπουλος Αντώνιος του Βασιλείου, Υπδνέας:
Γεννήθηκε στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωνσταντακόπουλος Σπυρίδων του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Κωνσταντακόπουλος Κων/νος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Χειράδες Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας το 1912, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Κωνσταντακόπουλος Κίμων του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά από αντάρτες του
Ε.Λ.Α.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Κωνσταντακόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα, Λοχίας: Γεννήθηκε
στους Χειράδες Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας το 1918, του Τ.Α.
Τριπόλεως. Φονεύθηκε σε συμπλοκή στη Βυτίνη Αρκαδίας στις
23 Απριλίου 1944.
Κωνσταντακόπουλος Παναγιώτης του Αλεξίου ή Αλεξάνδρου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1927,
του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωνσταντακόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Μάλτα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη
του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Κωνσταντέλης Στέφανος του Σταύρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Ν. Ηρακλείτσι Παγγαίου Καβάλας το 1914. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Χορτοτόπι Κήπων Παγγαίου στις 10
Φεβρουαρίου 1944.
Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Ζαχαρία, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Πειραιά το 1904, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 26 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Σχιστό Πειραιά αυθημερόν.
Κωνσταντινίδης Κων/νος του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Φύσκα Κιλκίς το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη
στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Κωνσταντινίδης Κων/νος του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1893, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη
του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Κωνσταντινίδης Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Σκλίβανη Ιωαννίνων το 1907, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ξηροβουνίου. Φονεύθηκε στην Πλάκα στις 17
Ιανουαρίου 1944.
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ του Κυριάκου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Σιντικής Σερρών το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στις 17 Φεβρουαρίου 1944.
Κωνσταντινίδης Νικόλαος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Προμαχώνα Σιντικής Σερρών το 1912, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στα υψ. Καστανοχωρίου στις 16
Φεβρουαρίου 1944.
Κωνσταντινόπουλος Δημήτριος του Νικολάου, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στους Καταρράκτες Πατρών το 1899, του Τ.Α.
Πατρών. Φονεύθηκε από έκρηξη νάρκης στις 7 Οκτωβρίου 1944
στο Στρατόπεδο Αράξου, στο οποίο βρισκόταν με το Τάγμα του
υπό περιορισμό κατόπιν διαταγής της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Κωνσταντόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Ρεμματιά Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
μετά πενθήμερο.
Κωνσταντόπουλος Δημήτριος του Πάνου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Βαλτεσίνικο Γορτυνίας Αρκαδίας το 1908. Εκτελέσθηκε στη
θέση Σελλά Αμυγδαλιάς Αρκαδίας στις 2 Μαΐου 1944.
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Κωνσταντόπουλος Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωνσταντόπουλος Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Σούλι Δερβενίου Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας το 1925, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωνσταντόπουλος ή Μαρίνης Σωτήριος του Αγγελή, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Μουζάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του V
Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στα Ρίκια Γαργαλιάνων
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωσταβασίλης Χρήστος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αθαμάνι Άρτας το 1875, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην οδό των χωριών Τελεσίου-Μεσούντα στις
6 Ιανουαρίου 1944.
Κωστάκης Χαράλαμπος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ροπωτό Καρδίτσας το 1907, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Τζουμέρκων. Φονεύθηκε στο Ροπωτό στις 21 Οκτωβρίου
1943, ενώ εκτελούσε ειδική υπηρεσία.
Κωστάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Άγ. Ιωάννη Λακωνίας το 1913, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Ζάβατο Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Κωστάπαππας Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αθαμάνι Άρτας το 1897, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Τζουμέρκων. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Δρακότρυπα Βουργαρελίου στις 28 Ιανουαρίου 1944.
Κωστοβασίλης Δημήτριος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Λειψώ Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Δρακότρυπα στις 28 Ιανουαρίου 1944.
Κωστόπουλος Χαράλαμπος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ηλία Μεσολογγίου το 1928, του Τ.Α. Αγρινίου. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Βελάουστα Τριχωνίδος στις 19 Αυγούστου 1944.
Κωστόπουλος Όθων του Γρηγορίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλλίας το 1904, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη κατά τη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στο
Κουτσουβέρι Γαργαλιάνων στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωστόπουλος Ευθύμιος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1921, Υ Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε κατά μάχη των Γαργαλιάνων από αντάρτες του
Ε.Λ.Α.Σ. στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωστόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη κατά τη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε
στους Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωστόπουλος Παναγιώτης του Αντωνίου, Έφ. Υπλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στη Μερόπη Μεσσηνίας το 1892, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωστόπουλος Γεώργιος του Θωμά, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ξεχασμένη Ημαθίας το 1909, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη
και εκτελέσθηκε στην Επισκοπή Βέροιας στις 22 Ιανουαρίου
1944.
Κωστόπουλος Γεώργιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σαρακινάδα Τριφυλλίας Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Κωστόπουλος Οδυσσεύς του Δημητρίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Ροδονιά Φθ/δος το 1911. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στη Λαμία στις 17 Μαΐου 1944.
Κωτσάκος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δήμαινα Ναυπλίας το 1914, του Τ.Α. Κορίνθου. Φονεύθηκε σε
μάχη στην Αγνάντα περ. Νέας Επιδαύρου στις 17 Ιουνίου 1944.
Κώτσης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Βελανιδούσιο Πρέβεζας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / ΙΧ
Μεραρχία. Φονεύθηκε στην Πρέβεζα στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Κώτσης Νικόλαος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κλεισούρα Πρέβεζας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ξηροβουνίου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Κλεισούρα στις 17 Σεπτεμβρίου 1943.
Κωτσόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Καλαμάτας
και Μελιγαλά. Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη
μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαβίδας Θεόδωρος του Γεωργίου, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στη
Ναύπακτο Αιτ/νίας το 1912, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Μπερίκο Τριχωνίας στις 15 Ιουλίου
1944.
Λαγγής Βασίλειος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1910, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Ντελή Αχλαδοκάμπου στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Λαγγής Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1904, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο Άργους στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαγγής Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1924, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Στρουγκίτσα στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Λάγγης Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1913, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο Άργους στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαγγουρίδης Αθανάσιος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Δίλοφο Λάρισας το 1914, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς
στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Λαγογιάννης Ιωάννης του Νικολάου, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Σεβδίκιοϊ Αϊδινίου Μ. Ασίας το 1903. Φονεύθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Καισαριανή Αθηνών στις 11
Ιουλίου 1944.
Λαδάς Επαμεινώνδας του Ιωάννη, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / 26 Σύνταγμα: Φονεύθηκε στη Βελίκα Μουργκάνας
στις 17 Ιουλίου 1943.
Λαζαρίδης Ιωάννης του Πέτρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Βεργίνα Ημαθίας το 1884, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στον συνοικισμό Καλαμαριάς Θεσ/κης και
εκτελέσθηκε στον Χορτιάτη την 1 Οκτωβρίου 1944.
Λαζαρίδης Λάζαρος του Πέτρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Βεργίνα Ημαθίας το 1892, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στη Μελίκη στις 11 Ιουλίου 1944.
Λαζαρίδης Λεωνίδας του Παρασκευά, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ίσωμα Κιλκίς το 1906, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη
με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Τριανταφυλλιά Σερρών στις 8 Νοεμβρίου
1943.
Λαζαρίδης Πιλάτος του Παύλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1915, των Ε.Α.Ο.-Ε.Σ.Ε.Α.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο 5ο χλμ. της οδού
Σερρών-Άνω Βροντούς στις 20 Οκτωβρίου 1944, λόγω της
συμμετοχής του στη μάχη Δήμητρας-Σερρών.
Λαζαρίδης ή Παναγιωτίδης Σωκράτης του Ηλία, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στο Μελάνθιο Κιλκίς το 1912. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο Χιονόλοφο Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1944.
Λαζαρόπουλος Αθανάσιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1925, του Ι Συν/τος Ευζώνων Αθηνών. Τραυματίσθηκε
και μεταφερθείς στο 1ο Στρατ. Νοσοκομείο Αθηνών πέθανε στις
23 Απριλίου 1944.
Λαζάρου Γεώργιος του Κων/νου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1894, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Τραυματισθείς στη
μάχη στην περιοχή Κοκκινιάς και μεταφερθείς στο Λαϊκό
Νοσοκομείο πέθανε στις 7 Μαρτίου 1944.
Λακουμέντας Κων/νος του Αριστοτέλους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Ευπάλιο Δωρίδας το 1915. Εκτελέσθηκε στη θέση Μαϊμού
Ντερέ στις 6 Οκτωβρίου 1944.
Λαληγιάννης ή Γαληγιάννης Χρήστος του Παναγιώτη, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1918, του Ι Ανεξ. Τάγμ.
Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Στενή Λούτσα στις 3
Ιουλίου 1944.
Λαλόπουλος Παντελής του Νικολάου, Λγός Αρχιτεχνίτης:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1898, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Πέθανε, συνεπεία τραυματισμού του από αμέλεια κατά την
επισκευή όπλου, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 31
Αυγούστου 1944.
Λάμπου Βασίλειος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ναύπακτο Αιτωλ/νίας το 1921, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Συνελήφθη
και κατόπιν πολλών κακοποιήσεων εκτελέσθηκε στο χωριό
Γουρολίμνη, έξω από τη Ναύπακτο στις 5 Φεβρουαρίου 1945.
Λαμπράκης Χαράλαμπος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Παντάνασσα Επιδαύρου Λιμηράς το 1902, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Σκάλα
στις 5 Μαΐου 1944.
Λαμπρόπουλος Παρασκευάς του Πάνου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στην Συνοικία Αγ. Σπυρίδωνα Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Λαμπρόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Δρακοβούνι Γορτυνίας το 1916, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Μαυρολιθάρι τον Ιούνιο του 1943.
Λαμπρόπουλος Λουκάς του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Καλαπόδι Λοκρίδας Φθιώτιδας το 1906. Συνελήφθη στο σπίτι
του στο Καλαπόδι στις 4 Αυγούστου 1944 και φονεύθηκε στο
ερημοκκλήσι Αγίας Παρασκευής Χάρμας Λοκρίδας στις 28
Αυγούστου 1944.
Λαμπρόπουλος Λάμπρος του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Λαμπρόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενίκλαρο Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Χώρα Τριφυλλίας Μεσσηνίας το 1895, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στις 21 Μαΐου 1944 και
εκτελέσθηκε στη θέση Μανιάκι Βουτένης στις 27 Μαΐου 1944.
Λαμπρόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαμπρόπουλος Ηλίας του Μιχαήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη
Μαγούλα Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαμπρόπουλος ή Λαμπρακόπουλος Γεώργιος του Αλεξίου, Έφ.
Ιατρός: Γεννήθηκε στο Κορυφάσιο Πυλίας Μεσσηνίας το 1890,
του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας στις 27
Σεπτεμβρίου 1944.
Λαμπρόπουλος ή Νικολακόπουλος Σπυρίδων του Λάμπρου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας το
1919, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων. Τραυματίσθηκε στη μάχη των
Γαργαλιάνων και κατέφυγε στο χωριό Μάραθος όπου και
πνίγηκε, λόγω ανατροπής της βάρκας στην οποία επέβαινε,
προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη, στις 22 Σεπτεμβρίου
1944.
Λάμπρος Κων/νος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Παλιούρι Χαλκιδικής το 1897, των Ε.Ο.Π.Δ. Μακεδονίας 503/1.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 13 Οκτωβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής την 1 Νοεμβρίου 1944.
Λάμπρου Κων/νος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Γαλατάκι Κορινθίας το 1914. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σοφικού Κορινθίας στις 15
Αυγούστου 1944.
Λάμπρου Λάμπρος του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Μαντούδι Χαλκίδας Ευβοίας το 1910, του Τ.Α. Ευβοίας.
Φονεύθηκε σε μάχη στην περιοχή Αγ. Άννας Ευβοίας στις 8
Απριλίου 1944.
Λαντζούνης Ηλίας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λάπας Δημήτριος του Παναγιώτη, Μόν. Επχίας (ΠΖ): Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλλίας Μεσσηνίας το 1912, του ΙΙΙ Τ.
Ευζώνων Αθηνών. Τραυματισθείς σε συμπλοκή στις 25 Απριλίου
1944, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ελλην. Ερυθρού Σταυρού,
όπου και πέθανε στις 27 Απριλίου 1944.
Λάπας Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1905, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Ρίκια Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Λαπιώτης Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλλιρρόη Μεσσηνίας το 1927, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Λάσκαρης Κων/νος του Δημοσθένους, Έφ. Ανθλγός Φαρμακοποιός:
Γεννήθηκε στο Κατσαρό Μεσσηνίας το 1910. Εκτελέσθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Νεοχώρι Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου
1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Λάσκαρης Χρήστος του Δημοσθένους, Έφ. Υπτρος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στη Μερόπη Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Λάσκαρης Οδυσσεύς του Παντελή, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Λάσκαρης Βασίλειος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε,
λόγω ανατινάξεως της αμαξοστοιχίας στην οποία επέβαινε, στη
θέση Ρούτσι Μεγαλοπόλεως στις 23 Απριλίου 1944.
Λατζούνης Αλκιβιάδης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Λάτκας Σταμάτιος του Ηλία, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Νικόκλεια Βισαλτίας Σερρών το 1913, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στη θέση Τραπέζια Τερπνής στις 21 Νοεμβρίου
1944.
Λαυδιώτης Παναγιώτης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πύλο Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Πύλου. Συνελήφθη σε μάχη
στις 23 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πύλο
Μεσσηνίας στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαύκαρης ή Λάφχαρης Βασίλειος του Παναγιώτη, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας το 1924, του Ι Συντάγματος
Ευζώνων. Φονεύθηκε στο Παγκράτι στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Λαφογιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, Υπλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε
στην Κολίνα Αρκαδίας το 1913, του Δικτύου Πληροφοριών
Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Μπορέζα Αττικής στις 30
Ιουνίου 1944.
Λαφτσίδης Ηλίας του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Οροπέδιο Δράμας το 1928. Εκτελέσθηκε στο χωριό Μικρό ή
Λειβαδερό Δράμας στις 5 Οκτωβρίου 1944.
Λαχανάς Γεώργιος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Νεοχώρι
Ιθώμης Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λεβάκος Σπυρίδων του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Γύθειο
Λακωνίας το 1920, του Τ.Α. Γυθείου και Καλαμάτας. Συνελήφθη
από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 10
Οκτωβρίου 1944.
Λεβαντής Μιχαήλ του Αθανασίου, Τχης (ΜΧ): Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1908, του Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στο 13ο χλμ. της οδού Σερρών – Άνω Βροντούς
στις 5 Οκτωβρίου 1944.
Λεβέντης Δημήτριος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Εύα
Μεσσήνης το 1908, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη κατά τη
μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 11
Σεπτεμβρίου 1944.
Λεγάκης Αντώνιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1924, του ΙΙΙ Τ.Α. Αθηνών. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στην Ηλιούπολη Αθηνών στις 20 Ιουλίου 1944.
Λειβαδίτης Αντώνιος του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Χανιά Κρήτης το 1918, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη της Καλαμάτας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής
Συντάγματος Καλαμάτας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Λεκάκος ή Μπουλούμης Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στον Κότρωνα Γυθείου Λακωνίας το 1900, του Τ.Α.
Γυθείου. Φονεύθηκε κατά τη μάχη στην Μηλιά Καλαμάτας στις 9
Μαΐου 1944.
Λεμονίδης Στεργιανός του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Τέρπυλλο Κιλκίς το 1922, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
στον Τέρπυλλο και εκτελέσθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1944 καθ’
οδόν, μεταφερόμενος προς Κιλκίς.
Λεμπέσης Αγγελής του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λαντζουνάτα Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λενής Θεόδωρος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Προσήλιο Παρνασσίδας Φωκίδας το 1901. Φονεύθηκε στην
Άμφισσα στις 2 Ιουλίου 1944.
Λενής Λουκάς του Ηλία, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο Προσήλιο
Παρνασσίδας Φωκίδας το 1914. Φονεύθηκε στη θέση Στενό
Λιδωρικίου στις 29 Ιουλίου 1944.
Λεοντιάδης Αναστάσιος του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Άνω Πορόια Σιντικής Σερρών το 1890. Εκτελέσθηκε στο
Θεοδώροβο Σερρών στις 20 Νοεμβρίου 1944.
Λερίκος Γεώργιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Αγ.
Ιωάννη Λακωνίας το 1919, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Ζάβατο Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Λεωνίδου Νικόλαος του Λεωνίδα, Μόν. Λοχίας: Γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1912, της Εθν. Οργανώσεως Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
σε μάχη στην Παλατίτσα Βέροιας στις 2 Σεπτεμβρίου 1943.
Λιαδάκης Στυλιανός του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Ψαχνά
Ευβοίας το 1902, του Ι Ανεξ. Τ. Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη
σε μάχη στις 20 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στην Άταλη
Ευβοίας μετά τετραήμερο.
Λιακόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Βανάδο Τριφυλλίας Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Λιακόπουλος Αλέξιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σιδηρόκαστρο Τριφυλλίας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Πατρών.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βελημάχι Γορτυνίας
στις 17 Απριλίου 1944.
Λιάκος Δημήτριος του Ιωάννη, Υπτγος ε.α: Γεννήθηκε στις
Μηλιές Τελεθρίων Ξηροχωρίου το 1880, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Ιστιαία
Ευβοίας την 1 Απριλίου 1944.
Λιάκος Δημήτριος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Άνω Ταρσού Κορινθίας το 1905. Εκτελέσθηκε στη θέση Καλάμι
Σημάγκους Κορινθίας στις 31 Ιουλίου 1944.
Λιανός Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Φιλιάτες Θεσπρωτίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη στις 6 Ιανουαρίου 1944.
Λιάπης Αντώνιος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Γουμένισσα Παιονίας Κιλκίς το 1897, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Μεγάλα Λειβάδια Παΐκων
στις 12 Απριλίου 1944.
Λιάπης Αθανάσιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαίας, του Τ.Α. Πατρών. Συνελήφθη κατά τη μάχη στα
Δεμέστιχα Καλαβρύτων και εκτελέσθηκε στο Καρδαρίτσι
Βελημαχίου στις 21 Απριλίου 1944.
Λιάπης ή Φυτούσης Κων/νος του Αναστασίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Πιτυού Χίου το 1926, του Ι Συντάγματος
Ευζώνων. Φονεύθηκε κατά τη μάχη στην θέση «Κόκκινος»
Τοπόλιας Κωπαΐδας στις 12 Ιουλίου 1944.
Λιαροκάπης Πέτρος του Σπυρίδωνος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Πέτα Άρτας το 1908, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη σε
μάχη στις 28 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Λιαρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σαβάλια Ηλείας το 1920, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στη θέση Κόκκινος Τοπόλιας Κωπαΐδας
στις 12 Ιουλίου 1944.
Λιαρόπουλος Λυκούργος του Λάμπρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Βυτίνα Γορτυνίας Αρκαδίας το 1902. Εκτελέσθηκε κοντά στο
χωριό Γλανιτσιά στις 2 Μαΐου 1944.
Λιάρος Σπυρίδων του Αναστασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αμπελάκι Πειραιά το 1921, των Ε.Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Συνελήφθη στη μάχη της Κασάνδρας στις 29
Αυγούστου 1944 και εκτελέσθηκε στο Βάλτο Χαλκιδικής στις 5
Σεπτεμβρίου 1944.
Λιάρος Μιλτιάδης του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κοκκινιά Φιλιατών Θεσπρωτίας το 1926, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Γλούσια
Βέλικας Μουργκάνας στις 18 Οκτωβρίου 1943.
Λιατσαμής Νικόλαος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καρύταινα Γορτυνίας Αρκαδίας το 1918, του Ι Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Στενή Λούτσας στις 3
Ιουλίου 1944.
Λίβας Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Καλύβια Σοχά Λακωνίας το 1909, του Ι Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στη θέση Μολύβι Σωτήρος στις 10
Ιουνίου 1944.
Λιβέρης Γεώργιος του Ιωάννη, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο Βυρό
Μεσοχωρητών Κέρκυρας το 1906, του 5/42 Συντάγματος.
Συνελήφθη σε μάχη στα Κλίματα της Δωρίδας από άνδρες του
Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στις 19 Απριλίου 1944.
Λιβιεράτος Σόλων του Τουμάζου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αγία Θέκλα Κεφαλλονιάς το 1885. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. έξω από το σπίτι του στη συνοικία Βώβικες-Αγίας
Θέκλας στις 22 Απριλίου 1944.
Λίγωτρος Αναγνώστης του Ευστρατίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Άδενδρο Θεσ/κης το 1891, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
μαχόμενος στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Λίζος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1877, του Τ.Α. Αμαρύνθου.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας στις 16 Οκτωβρίου 1944.
Λιμναίος Ιωάννης του Χρυσοστόμου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Προνοία Ναυπλίου το 1917, του Τ.Α. Κορίνθου. Φονεύθηκε κατά
τη μάχη στη Νέα Επίδαυρο στις 2 Αυγούστου 1944.
Λιμναίος Αντώνιος του Ευστρατίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στην Καλαμάτα στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Λιοντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ιεράπετρα Λασιθίου το 1923, του ΙΙ Ανεξ. Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στη θέση Καράτουλα Ηλείας στις 27
Ιουλίου 1944.
Λιόντος Σπυρίδων του Ηλία, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / 24 Συν/μα. Φονεύθηκε στο Τόσκεσι στις 14
Νοεμβρίου 1944.
Λιοτήρης Μιλτιάδης του Λεωνίδα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Σφενδάμι Πιερίας το 1903, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στον Κούκο Πιερίας στις 8 Οκτωβρίου 1944.
Λιού Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Ν.
Ψαρρά Χαλκίδας Ευβοίας το 1922, του Τ.Α. Ευβοίας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη και εκτελέσθηκε στο Βασιλικό Χαλκίδας στις 19
Απριλίου 1944.
Λιούντρης Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βραχάτι Κορινθίας το 1919, του Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών.
Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ., ενώ ευρισκόταν σε
διατεταγμένη υπηρεσία, και εκτελέσθηκε στη θέση Ροσινιόλ
περιφ. Αθηνών στις 9 Οκτωβρίου 1944.
Λίτσας Ορέστης του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1917, του Τ.Α. Αχλαδοκάμπου.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Αχλαδοκάμπου και εκτελέσθηκε
στον Αχλαδόκαμπο στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Λίτσας Ευάγγελος του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1907, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Αχλαδοκάμπου και εκτελέσθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Λιώγας Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1924, του ΙΙ Τ.Α. Φονεύθηκε κατά τη μάχη έξω από την
Πάτρα στις 22 Φεβρουαρίου 1944.
Λοβέρδος Αλέξανδρος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Φύλλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1906, του Τ.Α. Χαλκίδας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Αγία Τριάδα
Αμαρύνθου στις 16 Οκτωβρίου 1944.
Λοβέρδος Γεώργιος του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στα
Φύλλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τ. Ευζώνων.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη της Σέττας στις 26 Ιουνίου 1944.
Λοβέρδος Γεώργιος του Μικέλη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1901, του ΙΙ Ανεξ. Τ. Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στις
16 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Αμάρυνθο την
επομένη.
Λογιώτατος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1926, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Λογιώτης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Λογιώτης Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας
στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Λοδάρος Κυριάκος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά, των
Ε.Ο.Ε.Α/Αρχηγείο Βάλτου. Φονεύθηκε σε μάχη στη Δούνιστα
Βάλτου στις 20 Μαΐου 1943.
Λόρτος Αντώνιος του Κων/νου, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Κομοτηνή Ροδόπης το 1904, του Τ.Α. Λάρισας. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Ζάππειο Λάρισας στις 4 Ιουλίου 1944.
Λούζης ή Λουζάκος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Μελετίνη Λακ/νος Λακωνίας το 1924, του Τ.Α.
Γυθείου. Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στην
Ζελινίτσα στις 11 Μαΐου 1944.
Λουκαδάκης Πέτρος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μύτικα Χαλκίδας Ευβοίας το 1913, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη στις 28 Οκτωβρίου 1944 και πέθανε από τις
κακουχίες, που υπέστη, στην περιοχή Δομοκού στις 2
Ιανουαρίου 1945.
Λουκάς Θεόδωρος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μαλούνι Θεσπρωτίας το 1900, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / 26
Συν/μα. Δολοφονήθηκε στο Μαλούνι στις 18 Ιουνίου 1943.
Λουκάς ή Λουκίδης Λουκάς του Γρηγορίου, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στη Σούρπη Μαγνησίας το 1893. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση «Κραντά» Αγίου Ιωάννη Αλμυρού τον Ιούνιο
του 1943.
Λουκόπουλος Γεώργιος του Τριανταφύλλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Ναύπακτο Αιτ/νίας το 1906, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε στη Χασιά στις 10 Οκτωβρίου
1943.
Λούπος Κων/νος του Τρανού, Μόνιμος Επιλοχίας (ΠΖ):
Γεννήθηκε στις Φαλάρες Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1913, της
Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
υπαξιωματικού, στη θέση Χαράδρα Μαϊμού Ντερέ στις 21
Φεβρουαρίου 1944.
Λούρης Κων/νος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1925, των Ε.Ο.Ε.-«Χ». Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
σε χαράδρα στα Τουρκοβούνια στις 9 Οκτωβρίου 1944.
Λούσης Χρήστος του Μιχαήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη Νάουσα
Ημαθίας το 1906. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη περιοχή
Νάουσας τον Οκτώβριο του 1944.
Λύβας Αντώνιος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Καρποφόρα
Πυλίας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Λυκοτραφίτης Γεώργιος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Λυκοτραφίτης Γεώργιος του Δημητρίου, Μόνιμος Λοχίας:
Γεννήθηκε στο Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λυκούρας Παναγιώτης του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαυρομάτι Παμίσου Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή με αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στην Μεσσήνη
Μεσσηνίας στις 10 Μαΐου 1944.
Λυκουργιάς Αθανάσιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο αεροδρόμιο Τριόδου
Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λυκουργιάς Παναγιώτης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αντικάλαμο Καλαμάτας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Λυμπέρης Νικόλαος του Παύλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Λυμπέρης Νικόλαος του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στα Κίττα
Οιτύλου Λακωνίας το 1909, της Τιμητικής Φρουράς Αγνώστου
Στρατιώτου. Εκτελέσθηκε στο Μεταξουργείο Αθήνας στις 24
Σεπτεμβρίου 1944.
Λυμπέρης Δημήτριος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην πλατεία Καλαμάτας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Λυμπέρης Αναστάσιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Αγ.
Νικόλαο Χαλκίδας Ευβοίας το 1918, του Ι Ανεξ. Τάγμ. Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε κατά τη μάχη στη Στενή Λούτσα στις 3
Ιουλίου 1944.
Λυμπερόπουλος Χρήστος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
χώρα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Λύρας Θεόδωρος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στους
Μολάους Λακωνίας το 1881. Εκτελέσθηκε κοντά στο χωριό Άγιος
Δημήτριος Ζάρακος Λακωνίας, στη θέση «Τρύπα-Ταράτσα», στις
31 Δεκεμβρίου 1943.
Λύτρας Χρήστος του Νικολάου, Έφ. Υπλγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στην Άρτα το 1893, του Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Νέα Ελβετία Αθηνών στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαγιάφης Παντελής του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά Αττικής το 1920, του ΙΙ Τάγμ. Ευζώνων Αθηνών.
Εκτελέσθηκε στην περιοχή Χαροκόπου Αθηνών την 1η Αυγούστου
1944.
Μαγκαφάς Νικόλαος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μέλπεια Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στην Καλαμάτα
στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαγκαφάς Γεώργιος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Άνω
Μέλπεια Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 7 Απριλίου 1944.
Μαγκαφάς Δημοσθένης του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Άνω
Μέλπεια Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 13 Σεπεμβρίου
1944.
Μαγκλάρας Γεώργιος του Χρήστου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Λυκουσούρα Αρκαδίας το 1917, του Συν/τος Ευζώνων Αθηνών.
Φονεύθηκε από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. στην Αθήνα στις 11
Οκτωβρίου 1944.
Μαγκλίνης Νικόλαος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ανδρέα Μεσολογγίου Αιτ/νίας το 1899, των
Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από την Ο.Π.Λ.Α. του Ε.Λ.Α.Σ.
στο Αγρίνιο Τριχωνίδας στις 24 Ιανουαρίου 1944.
Μαηδώνης Φαίδων του Γρηγορίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1924, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / ΙΧ Μεραρχία.
Φονεύθηκε στη Λευκάδα στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαθιός Άγγελος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Ανεμόμυλο Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Μακαντάσης Αριστείδης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Βαρυμπόπη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α.
Κοπανακίου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Μακαριάδης Ελευθέριος του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Ίβηρα Σερρών το 1890. Εκτελέσθηκε στο Καστανοχώρι στις
17 Φεβρουαρίου 1943.
Μακαριάδης Δημήτριος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στις
Σέρρες το 1898, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε μάχη με τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Τριάδα Σερρών στις 14 Νοεμβρίου 1944.
Μακίδης Ηλίας του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Κουφάλια Θεσ/κης το 1887. Συνελήφθη στα Κουφάλια στις 23
Αυγούστου 1944 και εκτελέσθηκε στο χωριό Αγροσυκιά
Γιαννιτσών αυθημερόν.
Μακρής Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Μακρής Βασίλειος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καστέλλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1915, του Ι Ανεξ. Τάγμ.
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε κατά τη μάχη στην περιφέρεια
Κύμης Ευβοίας στις 14 Ιουνίου 1944.
Μακρής Βασίλειος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Μακρής Διονύσιος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Μακρής Ηλίας του Παρασκευά, Λοχίας: Γεννήθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας μετά πενθήμερο.
Μακρής Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1928, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη με αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Μακρής Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Νερόμυλο
Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε κατά τη
μάχη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Μακρής Παναγιώτης του Ιωάννη, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Νερόμυλο Πυλίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944.
Μακρής Θεόδωρος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ματζάρι Θεσπρωτίας το 1916, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη στην Κεραμίτσα Φιλιατών
στις 5 Αυγούστου 1943.
Μακρίδης Ιωάννης του Γεωργίου, Μον. Επχίας: Γεννήθηκε στη
Μεσοποταμία Καστοριάς το 1911. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε
στον Πεντάλοφο στις 13 Αυγούστου 1943.
Μακρυνιώτης Κων/νος του Ανδρέα, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Ιθώμης Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στην περιοχή μεταξύ Μελιγαλά και
Σκάλας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μακρυστάθης Αθανάσιος του Αριστείδου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στις Ράχες Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε κατά τη μάχη στο Κουτσουβέρι
Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαλακόντας Ξενοφών του Κων/νου, Λγός (ΠΖ) ε.α.: Γεννήθηκε
στην Κηφισιά Αττικής το 1880. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο χωριό Πολυδένδρι Βέροιας στις
23 Δεκεμβρίου 1943.
Μαλαμίδης Πρόδρομος του Κύρου, Έφ. Ανθλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε
στο Πράβιο Δράμας το 1893. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στον Συν. Βάρνας Θεσσαλονίκης
στις 10 Οκτωβρίου 1944.
Μαλαμίδης Νικόλαος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Βέργη Βισαλτίας Σερρών το 1906, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε χαράδρα στο 23Ο χλμ. της
Δημ. οδού Σερρών-Άνω Βροντούς στις 18 Οκτωβρίου 1944.
Μαλάνος Αριστείδης του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων το 1926, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Νέα Επίδαυρο Ναυπλίας
στις 2 Αυγούστου 1944.
Μαλικούρτης Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Σπερχόγεια Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 14 Σεπτεμβρίου
1944.
Μαλίσσος Γεώργιος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Προσήλιο Παρνασσίδας το 1914, των Ε.Ο.Ε. Κεντρικής
Ρούμελης. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στο Στενό Λιδωρικίου
Δωρίδας την 1 Ιουλίου 1944.
Μαλλιαράκης Γεώργιος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Καλά Δένδρα Σερρών το 1903, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
έξω από το χωριό Μαυροθάλασσα Σερρών την 1 Απριλίου 1944.
Μαλλίρης Περικλής του Θεοδώρου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στον Άγιο Βασίλειο Μαντινείας Αρκαδίας το 1910, του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δολοφονήθηκε στην περιοχή
Ηλυσίων-Αμπελοκήπων Αθηνών στις 26 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαλούχος Διονύσιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πύργο Ηλείας το 1920, του Ι Ανεξ. Τάγμ. Ευζώνων.
Εκτελέσθηκε στη Γλυφάδα Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Μανδαλάκος Αλέξανδρος του Πέτρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Φιλωτεία Πέλλας το 1914. Εκτελέσθηκε στην τοποθεσία Χρυσή
και Αλώρου στις 2 Φεβρουαρίου 1944.
Μανεσιώτης Ευάγγελος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Μυκήνες Αργολίδας το 1924, του Τ.Α. Κορίνθου. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στην περιφέρεια Επιδαύρου στις 2 Αυγούστου
1944.
Μανής Αντώνιος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Άνω
Βάθεια Χαλκίδας Ευβοίας το 1911, του ΙΙ Ανεξ. Τάγμ. Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Βληχό
Αμαρύνθου Ευβοίας στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Μανής Αθανάσιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας το 1907, του Τ.Α. Ευβοίας. Τραυματίσθηκε
σε μάχη στην Αμάρυνθο κατά τη Ν 7/8 Φεβρουαρίου 1944 και
πέθανε από τα τραύματά του στο Δημόσιο Νοσοκομείο Χαλκίδας
στις 14 Φεβρουαρίου 1944.
Μάνθας Γεώργιος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Μολίστα Κόνιτσας το 1898, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στην Πουρνιά Κόνιτσας στις 22 Νοεμβρίου 1943 και
εκτελέσθηκε στην Πουρνιά αυθημερόν.
Μάνθου Μιχαήλ του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Αγίους Πάντες Φιλιατών το 1908, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στις Γραβιές περιοχής Ασπροκκλησίου Φιλιατών
στις 15 Ιανουαρίου 1944.
Μανιάτης Κων/νος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάνος Αθανάσιος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Νησίστα Άρτας το 1927, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Φτέρη Νησίστας στις 2 Φεβρουαρίου
1944.
Μανουσάκης Αλέξανδρος του Μελετίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπάρτη Λακεδαίμονος το 1916, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Ξερόβουνα Μυστρά στις 12
Οκτωβρίου 1944.
Μανούσος Χρήστος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μακρυχώρι Καρυστίας Ευβοίας το 1913, του ΙΙ Ανεξ. Τάγμ.
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε κατά τη μάχη της Σέττας στις 26
Ιουνίου 1944.
Μανούσος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ανώγεια Λακωνίας το 1926, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε κατά
τη μάχη στο Μυστρά στις 11 Οκτωβρίου 1944.
Μαντάκος Παναγιώτης του Ευστρατίου, Μον. Λοχίας: Γεννήθηκε
στη Μηλιά Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μανταλάκης Κων/νος του Ευσταθίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Φιλωτεία Αλμωπίας Πέλλας. Συνελήφθη στο σπίτι του στη
Φιλωτεία Αλμωπίας στις 5 Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στη Φιλωτεία αυθημερόν.
Μανταρόπουλος Ηλίας του Γεωργίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Ζακλιβέριο Λαγκαδά Θεσ/νίκης το 1907, των Ε.Ο.Α.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο χωριό
Νεστόριο Καστοριάς στις 19 Απριλίου 1943.
Μαντζάκος Ευάγγελος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1926, του ΙΙ Ανεξ. Τάγμ.
Ευζώνων. Συνελήφθη σε ενέδρα από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στη θέση Βληχός Αμαρύνθου στις 17 Οκτωβρίου
1944.
Μάντζιος Λάζαρος του Νικολάου, Τχης (ΠΒ): Γεννήθηκε στο
Τσαρκοβίστι Ιωαννίνων το 1893. Συνελήφθη διά δόλου και
εκτελέσθηκε λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην περιοχή
Βουχωρίνα Βόλου στις 13 Απριλίου 1943.
Μαντζόλας Γεώργιος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Μελίκη Ημαθίας το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Κούκο Πιερίας στις 27 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαντζούκης Γεώργιος του Γεωργίου, Τχης (ΠΖ) ε.α.: Γεννήθηκε
στη Ζεκλίστα Τετραφυλλίας Άρτας το 1896, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Χόψεψι
Άρτας στις 9 Ιουνίου 1944.
Μαντζουρίδης Αναστάσιος του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Βάθη Κιλκίς το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο
Κιλκίς στις 7 Νοεμβρίου 1944.
Μαντζώρος Σταύρος του Τρύφωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ηράκλειο Κορινθίας το 1918, του Τ.Α. Ευβοίας. Φονεύθηκε
στην Αθήνα (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ευρισκόμενος σε
διατεταγμένη υπηρεσία, στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαντούβαλος Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Άνω Μπουλάρια Λακωνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαντούβαλος Γρηγόριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Άνω Μπουλάρια Λακωνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μανωλάκος Στέφανος του Ηλία, Εύελπις ΙΙας (Ανθστής):
Γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το 1921, των Εθν. Ομ.
Βρεττάκου. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Γεράκι
Σπάρτης στις 10 Ιουνίου 1943.
Μανωλάκος Κων/νος του Πέτρου, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1907, του Τ.Α. Αθηνών. Δολοφονήθηκε
στους Αμπελόκηπους Αθηνών στις 25 Μαρτίου 1944.
Μανώλαρης Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ναύπλιο Αργολίδας το 1915, του ΙΙΙ Τάγμ. Ευζώνων Κορίνθου.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στην Επίδαυρο Αργολίδας στις 29
Ιουλίου 1944.
Μανωλόπουλος Ευστάθιος του Γρηγορίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Βαλύρα Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στο Νεοχώρι Ιθώμης στις 27 Ιουλίου 1944.
Μαραβέλας Δημοσθένης του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στα Γύφτικα Γαργαλιάνων
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαραγκός Παναγιώτης του Αναστασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1892, των Ε.Ο.Ε.
Εκτελέσθηκε στη Σαρακινάδα στις 25 Νοεμβρίου 1943.
Μαραγκούδης ή Μαραγκουδάκης Βασίλειος του Ιωάννη, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Εύδηλο Ικαρίας Σάμου το 1905, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στον
Μελιγαλά στις 17 Απριλίου 1944.
Μαραμαθάς Μαρίνος του Ηλία, Μον. Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Δερβένι Κορινθίας το 1917, του Ε.Λ.Α.Σ. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. ως αντιδραστικός, στην περιοχή Αλέας Άργους στις
27 Δεκεμβρίου 1943.
Μαράντος Αθανάσιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Αντώνιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας στις 12
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Αντώνιος του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Χρήστος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Χρήστος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Παύλος του Επαμεινώνδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Αναστάσιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Κων/νος του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Κων/νος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας στις 12
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Κων/νος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Κων/νος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Ιωάννης του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη και εκτελέσθηκε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας στις
12 Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Βασίλειος του Λάμπρου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Δημήτριος του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Σωτήριος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1882, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Δημοσθένης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πλατεία Καλαμάτας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Ευστάθιος του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Βασίλειος του Αναστασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Πυλίας το 1909. Συνελήφθη στις 17 Ιουλίου 1944
και εκτελέσθηκε στη Βατούρα Βασιλιτσίου στις 9 Σεπτεμβρίου
1944.
Μάραντος Αθανάσιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Ηλίας του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Αθανάσιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάραντος Παναγιώτης του Λάμπρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαργαρίτης Ευστάθιος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαργέλης Αθανάσιος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χατζή Μεσσήνης το 1882, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαργέλης Γεώργιος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χατζή Μεσσηνίας το 1889, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαργέλης Θεόδωρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χαντζή Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαργέλης Κουρής του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Πυλίας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαργώνης Κων/νος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Γραικικό Άρτας το 1915, των Ε.Ο.Ε.Α / Γενικό Αρχηγείο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Ανεμόραχη στις 7
Ιανουαρίου 1944.
Μαρινάκης Κυριάκος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στα
Χανιά Κυδωνίας Χανίων το 1907, του Συντάγματος Ευζώνων
Αθηνών. Εκτελέσθηκε στα Τουρκοβούνια Αθηνών στις 24
Οκτωβρίου 1944.
Μαρίνος Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Βέρτουρα Χαλκίδας Ευβοίας το 1916, του Τ.Α. Ευβοίας.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Βασιλικό Ευβοίας στις 16 Φεβρουαρίου
1944.
Μαρίνος Νικόλαος του Σταματίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1926, του ΙΙ Ανεξαρτήτου Τάγματος Πύργου.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 7 Σεπτεμβρίου
944.
Μαριόλης Θωμάς του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Κούνο
Οιτύλου Λακωνίας το 1906, του Τ.Α. Καλαμάτας. Τραυματισθείς
σε μάχη συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 9
Σεπτεμβρίου 1944.
Μάρκογλου Κων/νος του Εμμανουήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαθύ Σάμου το 1910, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε κατά τη
μάχη στο Ζάβατο Ορίου Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Μαρκόνης Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1924, του ΙΙ Ανεξ. Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη
στη Χαλανδρίτσα Πατρών στις 25 Φεβρουαρίου 1944.
Μαρκόπουλος Κων/νος του Ασημάκη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαρκόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μεσοχώρι Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας στις 30
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαρκόπουλος Γεώργιος του Ασημάκη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαρκόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1888, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη, από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαρκόπουλος Γρηγόριος του Ασημάκη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μελπεία Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Μαρκόπουλος Γεώργιος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Καταμάχη
Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α/VIII Mεραρχίας. Αιχμαλωτίσθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. και πέθανε από τις κακουχίες στις 3 Ιανουαρίου
1943.
Μαρκόπουλος Αθανάσιος του Αλεξάνδρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας μετά τετραήμερο.
Μαρκόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Παραπούγγι Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαρκόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Τρίλοφο Γορτυνίας Αρκαδίας το 1906, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Μετά την κατάληψη της πόλης των Γαργαλιανών από τον
Ε.Λ.Α.Σ. διέφυγε στην Πύλο και επέβη μαζί με άλλους σε
λέμβο, η οποία ανετράπη, και πνίγηκε μεταξύ της νήσου
Σφακτηρίας και Πύλου στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαρκόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη την 9 Σεπτεμβρίου 1944 από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Μάρκου Χρήστος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Στειρί
Λιβαδειάς Βοιωτίας το 1908, των Ε.Α.Ο.-5/42 ΣΕ. Συνελήφθη
και εκτελέσθηκε στον Κάρκαρο Παρνασσίδας τον Αύγουστο του
1944.
Μαρκούδης Ηρακλής του Πασχάλη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δημητρίτσι Βισαλτίας Σερρών το 1920, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Μαρκούδης Νικόλαος του Αντωνίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Νικόκλεια Βισαλτίας Σερρών το 1904, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε στη θέση Τραπέζια Τερπνής στις 20 Νοεμβρίου 1944.
Μαρμαράς Δημήτριος του Αριστομένους, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαρούλης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Εκτελέσθηκε στο Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου
1944.
Μαρούλης Κων/νος ή Μιχαήλ του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Κέα Κυκλάδων το 1915, του Ι Ανεξαρτήτου Τάγματος
Ευζώνων Αθηνών. Φονεύθηκε κατά τη μάχη στον Ωρωπό στις 20
Φεβρουαρίου 1944.
Μαρωνίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Τχης (ΜΧ): Γεννήθηκε στον
Κοκκινοπλό Ελασσόνας Λάρισας το 1895, του Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, έξω από το
χωριό Γεωργιανοί Βέροιας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μασλαμίδης Χαράλαμπος του Ματθαίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Δάφνη Βισαλτίας Σερρών το 1881, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Μαϊμάν Ντερέ των
Κερδυλλίων στις 5 Ιανουαρίου 1944.
Μασλαρινός Αθανάσιος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Άγιο Δημήτριο Βισαλτίας Σερρών το 1906, των
Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στη θέση Καβαλάρης Καστανοχωρίου
στις 17 Φεβρουαρίου 1944.
Μασλαρινός Αθανάσιος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Άγιο Δημήτριο Βισαλτίας Σερρών το 1918, των
Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Συνελήφθη στον Άγιο Δημήτριο Σερρών στις 17
Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε στα Κερδύλλια όρη
αυθημερόν.
Μασλαρινός Βασίλειος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στις Σέρρες το 1902, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη στις 14
Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Καβαλάρης
Καστανοχωρίου μετά τριήμερο.
Μασλαρινός Κων/νος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Δημήτριο Σερρών το 1908, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Καστανοχώρι στις 17
Φεβρουαρίου 1944.
Μαστοράκος Λεωνίδας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1900, του Τ.Α. Γυθείου. Τραυματίσθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 19 Ιουνίου 1944 και μη δυνάμενος
να ακολουθήσει το Τάγμα του συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην
Απιδέα Λακωνίας την επομένη.
Μαστρογιάννης Κων/νος του Δημητρίου, Μόν. Λοχίας (ΠΖ):
Γεννήθηκε στους Μελισσουργούς Άρτας το 1917. Συνελήφθη από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. αρχές Δεκεμβρίου 1943 και
εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Υπαξκού, στην
περιοχή Νεκροταφείου Αγ. Γεωργίου Πραμάντων στις 16
Δεκεμβρίου 1943.
Μαστρογιαννίτης Δημήτριος του Νικολάου, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε
έξω από το χωριό Γιατράδες την 1 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαστροκώστας Παναγιώτης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μαναγούλα Δωρίδας Φωκίδας το 1900, του Τ.Α. Ναυπάκτου.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στη θέση Θομβοκούς Ναυπακτίας στις 2
Σεπτεμβρίου 1944.
Ματζουνέας Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1922, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στο
Κλειδί Ευβοίας στις 20 Φεβρουαρίου 1944.
Ματραλής Δημήτριος του Ηλία, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Λιβαδειά Σιντικής Σερρών το 1891. Εκτελέσθηκε σε
αγροτική περιοχή Μαυρονερίου Κιλκίς στις 24 Νοεμβρίου 1944,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Ματσούκας Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ψάρι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Ματσούκας Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Ψάρι
Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας μετά διήμερο.
Μαυρατζάκης Αθανάσιος του Ιακώβου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1924, του ΙΙ Τάγματος Πατρών. Εκτελέσθηκε μέσα στο
σπίτι του στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1943.
Μαυρίδης Αθανάσιος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Εύρωπο Παιονίας Κιλκίς το 1882, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στον Αραπλή Θεσσαλονίκης στις 11 Νοεμβρίου
1944.
Μαυρίδης Χρήστος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Γιαννιτσά το 1905, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε μάχη στα
υψ. του χωριού Λεπτοκαρυά Γιαννιτσών στις 18 Αυγούστου
1944.
Μαυρίδης Ιωάννης του Χαραλάμπους, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αητοχώρι Σερρών το 1883, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε στο Κιλκίς
στις 6 Νοεμβρίου 1944.
Μαυρομάτης Σταμάτιος του Ιωάννη, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Μυτιλήνη Λέσβου το 1894. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στην οδό Φιλολάου Αθηνών στις 6 Αυγούστου
1944.
Μαυρομιχάλης Παναγιώτης του Περικλέους, Έφ. Ανθλγός (ΜΧ):
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α.
Καλαμάτας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαυρόπουλος Ελευθέριος του Σάββα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μαυροδένδρι Κοζάνης το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Σπηλιά Εορδαίας στις 24
Φεβρουαρίου 1944.
Μαυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Τριπόταμο Κιλκίς το 1888. Φονεύθηκε στο Κιλκίς στις 24
Νοεμβρίου 1944.
Μαύρος Αλέξανδρος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1921, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε στην
Αθήνα στις 7 Αυγούστου 1944.
Μαυρουδής Ελευθέριος του Μιχαήλ, Μόν. Λοχίας (Τεχνίτης):
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1908, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε,
λόγω της ιδιότητάς του ως Υπαξκού, στη Νάουσα στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαυρουδής Γεώργιος του Αντωνίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Κασσανδρεία Χαλκιδικής το 1909, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
σε συμπλοκή στη Βάλτα Κασσανδρείας στις 30 Ιανουαρίου 1944.
Μαυρουδής Παναγιώτης του Σταμάτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Μουριές Κιλκίς το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ Μακεδονίας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Μαφρέδας Σπυρίδων του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Καλλίπαδο Ζακύνθου το 1922, του ΙΙ Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη στο Φυλάκιο Αγ. Παντελεήμονα Πύργου στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Μαχαίρας Γεώργιος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μακρύσιο Αρκαδίας το 1916, των Τ.Α. Εκτελέσθηκε, ενώ
βρισκόταν σε άδεια διανυκτερεύσεως, στη Μεταμόρφωση Κοπανά
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μαχαίρας Γεώργιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Ευβοίας το 1921, του Τ.Α. Ευβοίας. Φονεύθηκε κατά τη
μάχη στα Ψαχνά Ευβοίας στις 22 Φεβρουαρίου 1944.
Μαχιμάρης Ευστάθιος ή Σπυρίδων του Αναστασίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Επίσκεψη Κέρκυρας το 1923, του ΙΙ Τάγματος
Ευζώνων Πατρών. Φονεύθηκε στη Ναύπακτο Αιτ/νίας την 1
Ιουλίου 1944.
Μεγαλομουστάκης Αβραάμ του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Φύσκα Κιλκίς το 1908. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο
Κιλκίς στις 6 Νοεμβρίου 1944.
Μεγαλοοικονόμου Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αττική το 1921, του Ι Τ.Α. Ευζώνων Αθηνών.
Ευρισκόμενος σε άδεια και μη δυνάμενος να επιστρέψει, λόγω
της επικρατούσης καταστάσεως, συνελήφθη και εκτελέσθηκε
στην Αθήνα τον Οκτώβριο 1944.
Μεγαλοοικονόμου Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Αιγάλεω Αττικής το 1909, του Συντάγματος Ευζώνων
Αθηνών. Λαβών ολιγόωρη άδεια για να πάει στο σπίτι του,
φονεύθηκε σε ενέδρα στο Περιστέρι Αττικής το Σεπτέμβριο του
1944.
Μεγαλόπουλος Δημήτριος του Αριστομένους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Μαντζάρι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α. Μελιγαλά-
Καλαμάτας. Συνελήφθη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη
της Καλαμάτας στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
πεδίο βολής Καλαμάτας στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Μεγαρίτης Σπυρίδων του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ναυπλία Αργ/νθίας το 1913, του ΙΙΙ Τάγμ. Ευζώνων Κορίνθου.
Φονεύθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, κατά τη διάρκεια
επιχειρήσεων, στον Άγιο Βασίλειο Νεμέας στις 15 Αυγούστου
1944.
Μέγας Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μονολίθι Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α/ΙΙΙ Μεραρχία. Δολοφονήθηκε
στις 15 Δεκεμβρίου 1943.
Μεθενίτης Ανέστης του Αθανασίου. Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Χαλκίδας Ευβοίας το 1905, του Τ.Α. Ψαχνών. Συνελήφθη
στις 17 Μαΐου 1944, ενώ μετέβαινε στη θέση Πύργος για
γεωργικές εργασίες συνοδεύοντας άοπλους χωρικούς και
οδηγηθείς στο χωριό Λάμαρα Ευβοίας εκτελέσθηκε στις 21
Μαΐου 1944.
Μελάς Μιχαήλ του Σπυρογιάννη, Έφ. Ανθτρος: Γεννήθηκε στη
Λευκάδα το 1899, του Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση Ρουμανιώτη Σφηνωτού
Πρέβεζας στις 10 Μαρτίου 1944.
Μελισσινός Δημήτριος του Ευαγγέλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Δάδνη Βισαλτίας Σερρών το 1916, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. έξω από την Αρναία Χαλκιδικής
την 1 Νοεμβρίου 1944.
Μέλος Ιωάννης του Ελευθερίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1911, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη στη μάχη του Βαλτετσίου και
εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι Μαντινείας στις 15 Ιουνίου 1944.
Μέλος ή Σιουρούνης Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1878, του Τ.Α.
Τριπόλεως. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του
Βαλτετσίου στις 15 Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Βαλτέτσι αυθημερόν.
Μεμετζής Ιωάννης του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Εύρωπο Παιονίας Κιλκίς το 1920, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη
στις 6 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Εύρωπο μετά
δεκαπενθήμερο.
Μέμος Γεώργιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Μενδρινός Αναστάσιος του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1922, της Τιμητικής Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτου.
Εκτελέσθηκε στο Περιστέρι της Αθήνας (Ροσινιόλ) στις 5
Οκτωβρίου 1944.
Μεντές Αλέξιος του Βασιλείου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Κρέσταινα Ολυμπίας το 1899, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
σε μάχη έξω από το χωριό Μελίκη την 1 Απριλίου 1944.
Μερέας Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Δολώνα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στο χωριό Βασιλάδες Μεσσηνίας στις 23
Μαΐου 1944.
Μερκούρης Χρήστος του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Δολώνα Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μέρμηγκας Μιχαήλ του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Μήνα
Οιτύλου Λακωνίας το 1920, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
μαχόμενος στην Μηλιά Καλαμάτας στις 9 Μαΐου 1944.
Μερτίρης Ιωάννης του Βασιλείου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Αχλαδερή Καρυστίας Ευβοίας το 1912, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευβοίας. Φονεύθηκε μαχόμενος με τον Ε.Λ.Α.Σ. σε φυλάκιο της
κωμοπόλεως Αλιβερίου στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μεσαλούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Συπιάδα Λάρισας το 1891, του ΙΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευβοίας.
Συνελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 1944 μετά την παράδοση των Τ.Α.
και παράδοση του οπλισμού τους και, οδηγηθείς σε διάφορα
στρατόπεδα ομήρων, πέθανε, λόγω των κακουχιών, ταλαιπωριών
και ξυλοδαρμού, στο Δομοκό στις 3 Ιανουαρίου 1945.
Μεσαλούρης Αλκιβιάδης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λαύκο Βόλου Μαγνησίας το 1904, του ΙΙΙ Ανεξ. Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 19 Οκτωβρίου 1944 μετά τη
διάλυση των Τ.Α. και την παράδοση του οπλισμού τους και,
ενώ μεταφερόταν στο στρατόπεδο αιχμαλώτων Λαζαρίνας,
πέθανε, εξαιτίας των κακουχιών και των κακοποιήσεων που
υπέστη, στην περιοχή Πλατύστομο Φθιώτιδας στις 4 Ιανουαρίου
1945.
Μήλας Χρήστος του Φωτίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Γουργιώτισσα Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1910, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Γιαννόπουλο
Βάλτου το α΄ δεκαήμερο του Αυγούστου 1944.
Μήλιος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1893, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα στις 16 Μαΐου 1944.
Μηλιώνης Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στη θέση Καρβούνι Μαυροζούμενας μετά
εξαήμερο.
Μηνάς Χρήστος ή Χριστόδουλος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Βασιλάτικο Κέρκυρας το 1920, του Ι Τ.Α.
Πελοποννήσου. Συνελήφθη σε μάχη στο εργοστάσιο Οινοποιίας
Αλυσσού Πάτρας και εκτελέσθηκε στις 4 Μαΐου 1944.
Μητροβγαίνης Αθανάσιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άργος Αργολίδας το 1916, του Συντάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στη Λιάτανη Αττικής στις 20 Φεβρουαρίου
1944.
Μητροκώστας Γεώργιος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Κράψη
Ιωάννινων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Τάγμα Κράψης.
Φονεύθηκε σε μάχη στις Κλαψιάδες στις 7 Δεκεμβρίου 1943.
Μητρόπουλος Αχιλλεύς του Βασιλείου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Τερπνή Σερρών το 1915. Εκτελέσθηκε στα όρη της Τερπνής
στις 3 Απριλίου 1944.
Μητρόπουλος Ευάγγελος του Λεωνίδα, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Ιθώμης Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μητρόπουλος ή Μυλωνάς Γεώργιος του Πανάγου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Νεοχώρι Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μητσάκας Ευάγγελος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1921, των Ε.Ο.Ε.
Φονεύθηκε σε μάχη στους Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου
1944.
Μητσάκος ή Κουσκουβελάκης Μιχαήλ του Δημητρίου, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1925,
των Ε.Ο.Ε. Φονεύθηκε σε μάχη στους Γαργαλιάνους στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Μητσέας Ιωάννης του Θεοδοσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανάληψη Μεσσήνης Μεσσηνίας το1891, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά
τριήμερο.
Μητσημάρης Βασίλειος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Λεπτοκαρυά Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Υπαρχηγείο
Ζαγορίου. Φονεύθηκε σε ενέδρα στον Άγιο Γεώργιο Ζαγορίου
την 1 Ιανουαρίου 1944, ενώ μετέβαινε σε υπηρεσία με Άγγλο
Σύνδεσμο.
Μήτσικας Βασίλειος του Λάμπρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μαλούνι Φιλιατών το 1922, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στις 26 Νοεμβρίου 1943 και εκτελέσθηκε στη Λάβδανη Πωγωνίου
στις 27 Δεκεμβρίου 1943.
Μητσοκάλης Γρηγόριος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Σπάρτο Βάλτου Αιτ/νίας το 1893, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Βάλτου. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε άγνωστη
τοποθεσία στις 18 Αυγούστου 1944.
Μήτσος Βασίλειος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Κτιστάδες Άρτας το 1908, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Τραυματίσθηκε στη μάχη της Πρέβεζας και
διακομιζόμενος σε Νοσοκομείο της Πρέβεζας υπέκυψε στα
τραύματά του στις 10 Νοεμβρίου 1944.
Μήτσου Χρήστος του Λαζάρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη Γοργόπη
Παιονίας Κιλκίς το 1927, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Κιλκίς και εκτελέσθηκε στο Κιλκίς
στις 12 Νοεμβρίου 1944.
Μήτσου Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι το 1898, του Λόχου Ασφαλείας Βαλτετσίου. Φονεύθηκε
μαχόμενος στο Βαλτέτσι στις 14 Ιουνίου 1944.
Μιλκίδης Άγγελος του Παναγιώτη, Ανθλγός Αρχ/της: Γεννήθηκε
στην Ξάνθη Ξάνθης το 1904. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1944.
Μιντζάς Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Οιχαλίας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Μιρτζιγιάννης Γιακουμής του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Γύθειο Λακωνίας το 1901, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε στο
Μαλέ Κορινθίας στις 10 Ιανουαρίου 1944.
Μιχαηλίδης Ελευθέριος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Χέρσο Κιλκίς το 1897, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο
Κιλκίς στις 9 Νοεμβρίου 1944.
Μιχαηλίδης Αβραάμ του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ίσωμα Κιλκίς το 1892, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη στα
Ριζανά Ισωμάτων Κιλκίς στις 17 Φεβρουαρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πεντοκερασιά Κρουσίων αυθημερόν.
Μιχαηλίδης Αλέξιος του Ισαάκ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Μαυρονέρι Κιλκίς το 1907. Συνελήφθη στους Άνω Αποστόλους
στις 22 Μαρτίου 1944 και εκτελέσθηκε στους Άνω Αποστόλους
αυθημερόν.
Μιχαηλίδης Γρηγόριος του Παρασκευά, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Λεύκαρα Κοζάνης το 1905. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην Οινόη Κοζάνης στις 26 Νοεμβρίου 1944.
Μιχαλακόπουλος Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Ανθλγός Αυτ/των:
Γεννήθηκε στη Ζάχα Ολυμπίας το 1908, των Ε.Ο.Α. Φονεύθηκε
σε μάχη, υπηρετών στην Εθνική Ομάδα Βρεττάκου, στο Γαρδίκι
Ολυμπίας στις 6 Αυγούστου 1943.
Μιχαλής ή Μιχαλόπουλος Χρήστος του Νικολάου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Καλό Νερό Κυπαρισσίας Μεσσηνίας το 1919, του
Λ.Α. Κυπαρισσίας. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά
διήμερο.
Μιχαλόπουλος Γεώργιος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Άριο Μεσσηνίας το 1892, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά τετραήμερο.
Μιχαλόπουλος Ιωάννης του Μιχαήλ, Υπλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1896, του Τ.Α. Θεσ/νίκης. Πέθανε στο
Νοσοκομείο Χίρς Θεσ/νίκης στις 6 Ιουλίου 1944, όπου είχε
μεταφερθεί μετά από τραυματισμό του σε μάχη.
Μιχαλόπουλος Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Θουρία Καλαμάτας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας. Εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Μιχαλόπουλος Μιλτιάδης του Αθανασίου, Ανχης (ΠΖ) ε.α:
Γεννήθηκε στο Γκορυζάγλιο Άριος Μεσσηνίας το 1891.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού,
στην περιφέρεια Αθηνών την 1 Οκτωβρίου 1944.
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στα Αλώνια Καλαμάτας το 1928, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μιχαλόπουλος Αργύριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Πύργο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1917, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε μαχόμενος στα Πηγάδια Γαργαλιάνων
στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Μίχαλος Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στη θέση Βέργα Πυλίας στις 3 Οκτωβρίου
1944.
Μίχαλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε μαχόμενος στους Γαργαλιάνους
Μεσσηνίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Μίχαλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1916, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στη θέση Ρίκια Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου
1944.
Μίχαλος Παναγιώτης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1911, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στη θέση
Λεζάκι Κορυφασίου Πυλίας στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Μίχαλος Χαρίλαος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1923, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο Λεζάκι Κορυφασίου Πυλίας την επομένη.
Μίχας Δημήτριος του Σωτηρίου, Υπλγός Αρχ/νίτης: Γεννήθηκε
στο Αμπελοσάλεσι Θηβών το 1897. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στην Παξιμάδα Θηβών στις 10
Αυγούστου 1944.
Μιχελάκος Αριστείδης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βανού Γυθείου Λακωνίας το 1924, των Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
στη Μηλέα Λακωνίας στις 9 Μαΐου 1944.
Μιχελιδάκης Μιχαήλ του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ναύπλιο Αργολίδας το 1912, του 10 Λόχου Ευζώνων Ναυπλίου.
Φονεύθηκε μαχόμενος στην Επίδαυρο Ναυπλίας στις 29 Ιουλίου
1944.
Μιχόπουλος Νικόλαος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Νικόλαο Θεσπρωτίας το 1908, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη στις 6 Ιανουαρίου 1944.
Μίχος Νικόλαος του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1901, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 16
Οκτωβρίου 1944 στη μάχη της Αμαρύνθου Ευβοίας και
εκτελέσθηκε αμέσως στην αυλή του σπιτιού του.
Μιχοσταύρος Περικλής του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ναύπακτο Αιτ/νίας το 1895, του Τ.Α. Ναυπάκτου. Συνελήφθη σε
μάχη στις 12 Ιουλίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Παλαιοπλάτανο Ναυπάκτου μετά διήμερο.
Μόμτσιος Δημήτριος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αηδονοχώρι Βισαλτίας Σερρών το 1901, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στη θέση Μαϊμού Ντερέ Καστανοχωρίου στις 19
Φεβρουαρίου 1944.
Μοναστηριακός Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανθούσα Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Μοναχός Νικόλαος του Γεωργίου, Ανθστής: Γεννήθηκε στην Κύμη
Ευβοίας το 1913, της Δ.Ε.Υ.Π. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής στις 15 Αυγούστου 1944, σε
διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Μονογυιός Κων/νος του Ιακώβου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1921, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων. Πέθανε στο Α΄ Γεν.
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας στις 14 Ιουνίου 1944, λόγω
τραυματισμού του σε μάχη από ατύχημα (εκπυρσοκρότηση του
όπλου του).
Μορφονιός Φραγκίσκος του Γεωργίου, Επίλαρχος: Γεννήθηκε
στην Κέα Κυκλάδων το 1891, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Μόσιαλος Λεωνίδας του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Μικροσπηλιά Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / VIII Μεραρχία.
Δολοφονήθηκε στο Μυρόφυλλο Τρικάλων στις 7 Ιανουαρίου 1944.
Μοσχίδης Αθανάσιος του Μιχαήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Κασσανδρινό Χαλκιδικής το 1912. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στην Αρναία Χαλκιδικής στις 31 Οκτωβρίου 1944.
Μοσχογιάννης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στα
Κοντέικα Σάμου, το 1915, του Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε
μαχόμενος στην Πάτρα Αχαΐας στις 21 Ιανουαρίου 1944.
Μουγιάκος Γεώργιος του Θωμά, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολεμίτα Οιτύλου Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Γυθείου.
Εκτελέσθηκε στο Σελινίτσι Καλαμάτας στις 11 Μαΐου 1944.
Μουμούσης Δημοσθένης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σολάκιο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στη θέση
Δρούτσια Καλάμια στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μουντζούρης Ιωάννης του Θεοδώρου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Βούτσι Γορτυνίας το 1919, των Ε.Α.Ο. – Ε.Σ. Αχαΐας –
Ηλείας – Αρκαδίας. Εκτελέσθηκε στο Δάσος Βλαχερνών στις 22
Οκτωβρίου 1943.
Μουρατίδης Δημήτριος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κατάφυτο Δράμας το 1925, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Μουρατίδης Κων/νος του Φωτίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Νέο
Πετρίτσι Σιντικής Σερρών το 1918, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στη σιδηροδρομική γέφυρα Στρυμώνα στις 26
Νοεμβρίου 1944, λόγω συμμετοχής του στη μάχη της Γέφυρας
Μεγαλοχωρίου-Βυρωνίας στις 24 και 25 Νοεμβρίου 1944.
Μουρατίδης Αναστάσιος του Κυριάκου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ίβηρα Βισαλτίας Σερρών το 1917, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο Καστανοχώρι στις 17 Φεβρουαρίου 1944.
Μουρατίδης Χαράλαμπος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Ραδοχώρι Νάουσας το 1903, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
έξω από το χωριό Μ. Ρεύμα στις 11 Σεπτεμβρίου 1944.
Μουρατίδης Σάββας του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Σιντικής Σερρών το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη στο Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Μουρατίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1917, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Εκτελέσθηκε στους Πραλουμάδες Τριπόταμα Ηλείας την 1
Μαρτίου 1944.
Μουρελάτος Σπυρίδων του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1925, του 11 Λόχου Νέας Φιλαδέλφειας. Δολοφονήθηκε
στα Τουρκοβούνια Αθήνας στις 9 Οκτωβρίου 1944.
Μουρίκης Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1924, του ΙΙ Τ.Α. Αθήνας. Εκτελέσθηκε στη Μεγάλη
Λαγκάδα Δελουνίου στις 24 Φεβρουαρίου 1944.
Μουρίκης Νικόλαος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη στη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε μεταξύ Μελιγαλά-Ανθούσας
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μουρμουρής Πανταζής του Παναγιώτη, Έφ. Υπλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στη Βάλτη Χαλκιδικής το 1905, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στο Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Μουστάκας Στυλιανός του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1919, των Τ.Α. Αθήνας. Εκτελέσθηκε στην Ζωοδόχο Πηγή
Καισαριανής στις 24 Σεπτεμβρίου 1944, σε διατεταγμένη
υπηρεσία ευρισκόμενος.
Μουσταφάς Μιχαήλ του Σαμπάτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Μήνα
Λακωνίας το 1918, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στον Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Μουσταφάς Ιωάννης του Σαμπάτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Μήνα
Οιτύλου Λακωνίας το 1923, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Μούστος Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Μούστος Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Μικρομάνη Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 20 Σεπτεμβρίου
1944.
Μουταφεσής Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Πολύγυρο Χαλκιδικής το 1898, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 18 Φεβρουαρίου 1944.
Μουτζούρης Ιωάννης του Θεοδώρου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Βούτσιο Γορτυνίας Αρκαδίας το 1919. Εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο χωριό Βλαχερνές στις 22
Οκτωβρίου 1943.
Μουτζούρης Μιχαήλ του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κακόρεμα Μεσσηνίας το 1928, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στον περίβολο του 9 Συντάγματος μετά
ενδεκαήμερο.
Μούτσος Νικόλαος του Αγγέλου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Κόκκινο Θήβας Βοιωτίας το 1911. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση «Μάρμικο» Κοκκίνου Θήβας στις 13 Ιουλίου
1944.
Μούτσος Γεώργιος, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Κεραμίτσα
Φιλιατών Θεσπρωτίας το 1894, των Ε.Α.Ο.- Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Βελίκα Λίστας Φιλιατών στις 19 Οκτωβρίου 1943.
Μπαγιάτης Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1926, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Αθήνας. Εκτελέσθηκε
στο Πικέρμι Αττικής στις 13 Αυγούστου 1944.
Μπαζιωτόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δεσσύλα Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαζιωτόπουλος Απόστολος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη στη
μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαζιωτόπουλος Ιπποκράτης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δεσσύλα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαζιωτόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στην Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαϊρακτάρης Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αλιβέρι Καρυστίας Ευβοίας το 1926, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε μαχόμενος εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ.
στη Μαδάρα Αλιβερίου στις 7 Οκτωβρίου 1944.
Μπακαβέλος Ευθύμιος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Πέτρινο Καρδίτσας το 1896. Συνελήφθη στο Πέτρινο Καρδίτσας
και εκτελέσθηκε σε άγνωστη τοποθεσία στις 26 Ιουλίου 1944.
Μπακάλης Ιωάννης του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη Γρίβα
Παιονίας Κιλκίς το 1900, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη στο
σπίτι του και εκτελέσθηκε στο όρος Πάικο.
Μπακάλης Δημήτριος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γρίβα Παιονίας το 1927, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε στη
μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Μπακάρας Ιωάννης του Κων/νου, Έφ. Ανθλγός (ΥΓ): Γεννήθηκε
στις Λιβανάτες Λοκρίδας το 1904. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στις Χάρμες Λοκρίδας στις 29
Αυγούστου 1944.
Μπακαρώζος Παναγιώτης του Εμμανουήλ, Ανθλγός (ΥΓ):
Γεννήθηκε στο Βασιλικό Χαλκίδας Ευβοίας το 1903, του Ι
Ανεξ. Τάγματος Ευζ. Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση
Στενή Λούτσας στις 3 Ιουλίου 1944.
Μπακατσέλος ή Κολιός Χριστόφορος του Γεωργίου, Ανθστής
(ΠΖ): Γεννήθηκε στο Πέτα Άρτας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπακέας Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Λέικα
Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη στη μάχη
της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Καλαμάτα μετά εξαήμερο.
Μπακογεώργος Αριστείδης του Θεοδώρου, Ανχης (ΠΖ) ε.α.:
Γεννήθηκε στα Άχυρα Σχίνου Αιτωλ/νίας το 1890. Υπηρετών στο
Ε.Δ.Ε.Σ, συνελήφθη και εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του
ως Αξκού, στη θέση Λιγούστα Σκουρτούς στις 5 Ιουλίου 1944.
Μπακογιάννης Ηλίας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1895, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε μαχόμενος στον
Μελιγαλά στις 14 Ιουλίου 1944.
Μπαλαγεώργος Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Έφ. Λγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στην Κατούνα Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1895, των
Ε.Α.Ο. Συνελήφθη τον Απρίλιο του 1944 και εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Μαλεδιάδα Βάλτου στις 20
Φεβρουαρίου 1945.
Μπαλαούρας Κων/νος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Νισίστα Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ξηροβουνίου. Συνελήφθη σε μάχη στις 24 Ιουνίου 1944 και
εκτελέσθηκε διά ραβδισμού αυθημερόν.
Μπαλγκουρανίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Άγειρο Κομοτηνής το 1910, των Ε.Ο.Ε. Φονεύθηκε στη
Γκόμπρινα Δαδιάς Σουφλίου στις 31 Ιουλίου 1944.
Μπαλιτσάρης Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας, του Τ.Α. Γυθείου. Εκτελέσθηκε στη θέση
Ράχη ή Παπά Βρύση Λακωνίας στις 8 Ιανουαρίου 1945, μετά την
παράδοση του Τ.Α. Γυθείου από τους Άγγλους στον Ε.Λ.Α.Σ.
στις 14 Οκτωβρίου 1944 και ενώ οδηγείτο σε στρατόπεδο
συγκεντρώσεως, επειδή δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη
φάλαγγα, λόγω εξαντλήσεως.
Μπαλντάς Γεώργιος του Επαμεινώνδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσύλλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαλοδήμος Βασίλειος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Κυνηγό Πυλίας Μεσσηνίας το 1890, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πύλο μετά τριήμερο.
Μπαλόπουλος Γεώργιος του Θεμιστοκλέους, Υπλγός Αυτοκινήτων:
Γεννήθηκε στους Μήλους Ιθώμης Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Μερόπη
Οιχαλίας στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαλτάς Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
άνω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
17 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαλτάς Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαλτατζής Ηρακλής του Δαυΐδ, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στις
Δάφνες Ξάνθης Ροδόπης το 1910, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στην
Αναβρυτό Κιλκίς στις 27 Σεπτεμβρίου 1944, λόγω της
ιδιότητάς του ως Υπαξιωματικού.
Μπαλτσάρης Ευστάθιος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Οίτυλο Λακωνίας το 1900, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Μηλιά Λακωνίας στις 9 Μαΐου 1944.
Μπαμνιώτης Παντελής του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Παναιτώλιο Αιτ/νίας το 1927, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στο Κάστρο της Κυρα-Ειρήνης , σε διατεταγμένη υπηρεσία
ευρισκόμενος, και οδηγήθηκε στο χωριό Ζίβιτσα Μεσολογγίου
όπου εκτελέσθηκε το καλοκαίρι του 1944.
Μπαμπάλης Ιωάννης του Πέτρου, Μόνιμος Επιλοχίας: Γεννήθηκε
στις Καμπιές Φθ/κίδας το 1913, του Ε.Λ.Α.Σ. Αυτοκτόνησε
στην Πτολεμαΐδα στις 15 Νοεμβρίου 1944.
Μπαμπάνης Χρήστος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αγράμπελο Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1917, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη στην Αγράμπελο και εκτελέσθηκε στο χωριό
Γιαννοπούλου Βάλτου στις 9 Ιουνίου 1944.
Μπαμπαρούτσης Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στασιό Μεσσηνίας το 1920, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων. Συνελήφθη
στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στη Βάλτα
Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπαμπαρούτσης Αριστείδης του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Στασιό Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
16 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Πηγάδα
Μελιγαλά μετά διήμερο.
Μπάμπης Γεώργιος του Ανδρέα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κερκίνη Σιντικής Σερρών το 1921, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στο Κιλκίς και
εκτελέσθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Μπαραμπούτης Παύλος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Ευβοίας, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματ. Ευβοίας. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. μετά τη διάλυση των Τ.Α. και την παράδοση
του οπλισμού τους και οδηγήθηκε ως όμηρος στη Θεσσαλία.
Λόγω των κακουχιών και κακοποιήσεων, πέθανε στο Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Τρικάλων στις 26 Φεβρουαρίου 1945.
Μπαραμπούτης Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
άνω Βάθεια Χαλκίδας το 1915, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα Ευβοίας στις 26
Ιουνίου 1944.
Μπάρδας Δημήτριος του Χαραλάμπους, Ανχης ε.α.: Γεννήθηκε
στο Καστρίκιον Αιγινίου Τρικάλων το 1889, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Καλαμπάκας. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού,
στο Καλοπλεύρι Καλαμπάκας στις 13 Οκτωβρίου 1943.
Μπάρδης Χρήστος του Νικολάου, Λοχίας: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπάρδης Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπάρδης Θεόδωρος του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπάρδης Νικήτας του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά τετραήμερο.
Μπάρδης Βασίλειος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Τσουκαλέικα Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπάρλας Χρήστος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Σχοινοχώρι Αργολίδας το 1911, του Τ.Α. Ναυπλίου. Φονεύθηκε
σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Σχοινοχώρι στις 8 Αυγούστου
1944.
Μπαρμπαρούσης Αθανάσιος του Στυλιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Τρύφο Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1919, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Τρύφο Ξηρομέρου
στις 18 Δεκεμβρίου 1943.
Μπαρμπίτσας Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανάληψη Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην περιφέρεια Καλαμάτας μετά δεκαήμερο.
Μπαρμπίτσας Σπυρίδων του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανάληψη Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 14 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Μπαρούτας Κων/νος του Βασιλείου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Βιτσίστα Κοθωνίων Τρικάλων το 1897, του Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο χωριό Πράμμαντα Άρτας στις 14
Δεκεμβρίου 1943.
Μπαρσάκης Ποδητός του Σταματίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Άτταλη Χαλκίδας Ευβοίας το 1906, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 17 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στη
Λάμαρη Ευβοίας στις 24 Μαΐου 1944.
Μπάρτζης-Μακρής Ιωάννης του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στις Κρηνές Κορινθίας το 1883. Φονεύθηκε στο σπίτι του στις
14 Ιανουαρίου 1944.
Μπασλής Χριστόδουλος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αηδονοχώρι Βισαλτίας Σερρών το 1908, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Μαϊμού Ντερέ στις 19
Φεβρουαρίου 1944.
Μπασουράκος Παντελής του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Λεμόνα Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1923, του Τ.Α. Γυθείου.
Τραυματισθείς σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Σκάλα Λακωνίας
στις 5 Μαΐου 1944, συνελήφθη και εκτελέσθηκε αυθημερόν στο
χωριό Γεράκι, όπου μεταφέρθηκε.
Μπάτας Αλέξανδρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κορωπί Αττικής το 1915, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Συνελήφθη στον Ωρωπό Αττικής, όπου είχε μεταβεί για
ιδιωτική του υπόθεση, και εκτελέσθηκε στον Ωρωπό τον Μάιο ή
Ιούνιο του 1944.
Μπάτζιος Νικόλαος του Παύλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Άγιο
Πνεύμα Σερρών το 1918, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Δημ. οδό Σερρών-Άνω Βροντούς στις 19
Οκτωβρίου 1944.
Μπάτσιος Λεωνίδας του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Ρυάκια Πιερίας το 1889, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κολινδρό Κατερίνης στις 13 Σεπτεμβρίου
1944.
Μπαχάραλης Δημήτριος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης το 1902. Φονεύθηκε σε μάχη
με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 3 Νοεμβρίου 1944.
Μπαχτσεβάνης Στυλιανός του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Κιλκίς το 1925. Συνελήφθη στον Τέρπυλλο Κιλκίς και
εκτελέσθηκε στο Κιλκίς στις 24 Νοεμβρίου 1944.
Μπεγέτης Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Παλκόβρυση Λακ/νος Λακωνίας το 1918, του Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Μηλέα Λακωνίας στις 9
Μαΐου 1944.
Μπεθάνης Βασίλειος του Χρήστου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Ακράφναιο Θήβας το 1903. Συνελήφθη στις 29 Αυγούστου 1944
και εκτελέσθηκε στη θέση «Τούρλια» Θήβας μετά τριήμερο.
Μπεκιάρης Δημήτριος του Χριστοδούλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Νικόκλεια Σερρών το 1887, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη
στη Νικόκλεια στις 20 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη
θέση Τραπέζι Τερπνής την επομένη.
Μπεκιάρης Αθανάσιος του Πέτρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Γοργόπη Παιονίας Κιλκίς το 1914, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Συνελήφθη στη Γοργόπη την Ν 27/28 Αυγούστου 1944 και
εκτελέσθηκε στο όρος Πάικο αυθημερόν.
Μπεκιάρης Κων/νος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Αμπελάκια Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Βάλτου. Φονεύθηκε σε μάχη στις 15 Ιανουαρίου 1944.
Μπελογιάννης Παναγιώτης του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη
Μαγούλα Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπελούσης Βασίλειος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Δουνέικα Ηλείας το 1909, του Τ.Α. Πύργου. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στο φυλάκιο Αγίας Παρασκευής στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπενέτος Σπυρίδων του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλικό Χαλκίδας Ευβοίας το 1917, του Ι Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Τραυματίσθηκε σε μάχη στις 14 Ιουλίου 1944
και υπέκυψε στα τραύματά του στο Στρατιωτικό Θεραπευτήριο
Χαλκίδας μετά τετραήμερο.
Μπένος Χρήστος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στο Νεοχώρι στις
15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπένος Παναγιώτης του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στη Μερόπη
Μεσσηνίας στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπερδούσης Γεώργιος του Φιλίππου, Λγός Στρατολογίας:
Γεννήθηκε στο Ψάρι Δωρίου Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 10
Σεπτεμβρίου 1944
Μπερεδήμας Σπυρίδων του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπερεδήμας Αλέξανδρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
στο Ρούτσι Μεγαλοπόλεως στις 22 Ιουλίου 1944, λόγω
ανατινάξεως της αμαξοστοιχίας στην οποία επέβαινε, ενώ
μετέβαινε στο Αρχηγείο Τριπόλεως με ειδική αποστολή.
Μπερεδήμας Κων/νος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 13 Σεπτεμβρίου
1943.
Μπερεδήμας Ανδριανός του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 13 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπερίκος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Φιλιατρά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπερκέτης Κυριάκος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Δρύαλλο Οιτύλου Λακωνίας, του Τ.Α. Γυθείου. Συνελήφθη σε
μάχη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 9 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στη
θέση Παναγιά Γιάτρισσα αυθημερόν.
Μπερκέτης Ηλίας του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Δρύαλλο Οιτύλου Λακωνίας το 1926, του Τ.Α. Γυθείου.
Συνελήφθη σε μάχη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 9 Μαΐου 1944 και
εκτελέσθηκε στη θέση Παναγιά Γιάτρισσα αυθημερόν.
Μπερόβαλος Γεώργιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Δημήτριο Βισαλτίας Σερρών το 1904, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε έξω από το Καστανοχώρι στις 17
Φεβρουαρίου 1944.
Μπερσής Γρηγόριος του Αθανασίου, Έφ. Ιατρός: Γεννήθηκε στο
Λουτρό Μεσσηνίας το 1891. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944.
Μπερσής Γεώργιος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λουτρό Οιχαλίας Μεσσηνίας το 1892, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στις 13 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε μεταξύ των χωριών Οιχαλίας-Μερόπης.
Μπερσής Αθανάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Οιχαλία Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 13 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στο χωριό Μερόπη Μεσσηνίας μετά
τριήμερο.
Μπέσας Ζήσιμος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Παλαιόπυργο Ναυπακτίας το 1903, των Ε.Α.Ο.-5/42 ΣΕ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Μπέτσας Ιωάννης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Γυμνό
Χαλκίδας Ευβοίας το 1902, του ΙΙ Ανεξ. Τάγμ. Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 1944 και συνεπεία των
κακουχιών πέθανε στη Λαζαρίνα Τρικάλων στις 12 Φεβρουαρίου
1945.
Μπίζος Αθανάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπίζος Παναγιώτης του Ηλία, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην πλατεία της
πόλεως στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπίζος Γεώργιος του Παναγιώτη, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
σε μάχη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στην
Καλαμάτα στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπίζος Γεώργιος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου
1944.
Μπίκος Βασίλειος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Αγρίνιο
Τριχωνίδας Αιτ/νίας το 1916, του Τ.Α. Αγρινίου.
Τραυματίσθηκε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας περιπόλου στη
θέση Άγιος Χριστόφορος στις 14 Ιουλίου 1944 και μεταφερθείς
στο Πολιτικό Νοσοκομείο Αγρινίου υπέκυψε αυθημερόν.
Μπιλιούμπασης Νικόλαος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Βαμβακόφυτο Σιντικής Σερρών το 1912, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Μπιλίτος Βασίλειος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Άγιο Πνεύμα Σερρών το 1926, των Ε.Α.Ο.-Ε.Σ.Ε.Α. Εκτελέσθηκε
στον Αχινό Σερρών στις 18 Οκτωβρίου 1944.
Μπιλιώνας ή Μακροδημήτρης Διονύσιος του Δημητρίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στον Αυλώνα Αττικής το 1923, των Τ.Α. Αθήνας.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Γούβα Αθήνας στις 10 Ιουνίου 1944.
Μπινιάρης Δημήτριος του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1899, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι Μαντινείας και
εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Μπίσιας Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1904, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη στη μάχη στο Βαλτέτσι και εκτελέσθηκε
στις 17 Ιουνίου 1944.
Μπίσιας Δημήτριος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1927, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη στη μάχη στο Βαλτέτσι και εκτελέσθηκε στις 15
Ιουνίου 1944.
Μπίσιας ή Παπαδόπουλος Ιωάννης του Σταύρου, Έφ. Λγός (ΠΒ):
Γεννήθηκε στον Κάνδαλο Μαντινείας Αρκαδίας το 1896, του V
Τ.Α. Γαργαλιάνων. Τραυματισθείς σε μάχη στις 21 Σεπτεμβρίου
1944, και ενώ βρισκόταν στο αναρρωτήριο του Τάγματός του,
συνελήφθη και εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας στις
25 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπισιούλης Ιωάννης του Αγγελή, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Γαρέα
Μαντινείας Αρκαδίας το 1905, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Λιθοβούνια Μαντινείας
στις 13 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπισμπίνης ή Μπισμπής Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας το 1910, του Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε από αμέλεια στη Σπάρτη στις 22 Ιουνίου 1944.
Μπιτσάνης Ιωάννης του Γρηγορίου, Υπλγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1915, της Εθνικής Ομάδας
Βρεττάκου. Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Άγ. Γεώργιος
Παλαιοχώρας στις 28 Οκτωβρίου 1943.
Μπίτσικας Παναγιώτης του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Σπηλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στη συνοικία Αγίου Σπυρίδωνα στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπίτσιος Παναγιώτης του Θεοδώρου, Ίλαρχος: Γεννήθηκε στο
Φανάρι Ιθώμης Καρδίτσας το 1890. Φονεύθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Θεσ/νίκη (έξω από την εκκλησία
της Αναλήψεως) στις 16 Αυγούστου 1944.
Μπλάνης Παναγιώτης του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπλούκας Σταύρος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Μεσοχώρι Καρδίτσας το 1910. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην
Κριτσινιά Γιαννιτσούς Καρδίτσας στις 29 Ιουνίου 1944.
Μπογάς Πάνος του Ευαγγέλου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Γουρέα Τεγέας Μαντινείας Αρκαδίας το 1911, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο χώρο του
Φρουρίου Πύλου στις 25 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπογδανής Χρήστος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γόλα Θεσπρωτίας το 1908, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στην περιοχή Κουρεμάδι Φιλιατών και εκτελέσθηκε στην
περιοχή Κεραμίτσας Φιλιατών στις 14 Οκτωβρίου 1943.
Μπόγδης Θεόδωρος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Πάτρα
Αχαΐας το 1925, του Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη σε μάχη στις 15
Φεβρουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Κοτρωνάκια
Βελημαχίου μετά δεκαήμερο.
Μπογιατζής Δημήτριος του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αγιονέρι Κιλκίς το 1928. Εκτελέσθηκε στην περιοχή χωριού
Μεταλλικό στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Μπόζης Δημήτριος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Αμύγδαλα Κοζάνης το 1907, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στις 22 Φεβρουαρίου 1944.
Μποζιάνης Ευάγγελος του Βασιλείου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Γαζώρο Φυλλίδας Σερρών το 1921. Φονεύθηκε στις 28
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπόζνος Ιωάννης του Δήμου, Έφ. Ανθστής: Γεννήθηκε στις
Ρίζες Μαντινείας Αρκαδίας το 1917, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μποϊντάς Βασίλειος του Θεοχάρους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αμάρυνθο Χαλκίδας Ευβοίας το 1902, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη σε ενέδρα και εκτελέσθηκε στον
Βληχό Αμαρύνθου στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Μποϊντάς Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μάμουλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1909, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη της Σέττας στις 26
Ιουνίου 1944.
Μπόλας Γεώργιος του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Λιβαδιά Σιντικής Σερρών το 1899, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο Κιλκίς αυθημερόν.
Μπόμπορης Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κρανέα Νικόπολης το 1903, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στις 14 Ιανουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Εικόνισμα
χωριού Κοτσιανοπούλου Πρέβεζας αυθημερόν.
Μπόμπος Ανδρέας του Ιωάννη, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Άργος το 1918. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στο Χέλι Ναυπλίας στις 17 Ιανουαρίου 1944.
Μπόμπος Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ναύπλιο Αργολίδας το 1923, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων
Κορίνθου. Φονεύθηκε κατά τις επιχειρήσεις στο Άργος στις 18
Μαΐου 1944.
Μπονταύτης Αντώνιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Τρίπολη Μαντινείας Αρκαδίας το 1924, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη, ενώ μετέβαινε στο σπίτι του στις αρχές Μαρτίου
1944, και, οδηγηθείς στο Άστρος Κυνουρίας, εκτελέσθηκε στις
13 Μαρτίου 1944.
Μπονώρης Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1915, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μποσίνης Ηλίας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1893, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στους Γαργαλιάνους στις
22 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπότης Δημήτριος του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Καρτερόλι Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπότης Παναγιώτης του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Καρτερόλι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας μετά τετραήμερο.
Μποτώνης Παναγιώτης του Διονυσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ζάκυνθο το 1920, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη στους
Λετρίνους Πύργου στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπουγάδης Παναγιώτης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μυστρά Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1927, του Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη με δόλο στις 10 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
έξω από το χωριό Μυστρά μετά διήμερο.
Μπουγαΐδης Γρηγόριος του Ιγνατίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αγιονέρι Κιλκίς το 1917. Συνελήφθη στις 4 Νοεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην περιοχή Πεδινό Κιλκίς στις 12
Νοεμβρίου 1944.
Μπουγιαννάκης Παρασκευάς του Σίμου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δροσοχώρι Παρνασσίδας Φωκίδας το 1920, των Ε.Α.Ο. / 5/42
ΣΕ. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Αγία Ευθυμία
Παρνασσίδας τον Οκτώβριο του 1944.
Μπουγιαννάκης Γεώργιος του Σίμου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δροσοχώρι Παρνασσίδας Φωκίδας το 1927, των Ε.Α.Ο. / 5/42
Σ.Ε. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό Αγία Ευθυμία
Παρνασσίδας τον Οκτώβριο του 1944.
Μπουζιωτόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Κουρούνι Γορτυνίας Αρκαδίας το 1915, του Τ.Α. Πατρών.
Φονεύθηκε σε μάχη με Ελασίτες στη θέση Νεκροταφείο Πύργου
Ηλείας στις 14 Σεπτεβρίου 1944.
Μπούκουρας Βύρων του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καναλάκι Νικοπόλεως Πρέβεζας το 1912, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο Καναλάκι στις 7 Ιουνίου 1943, σε
διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Μπουλαλιάς Φώτιος του Κοσμά, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Λειβαδοχώρι Σερρών το 1922, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Δημητρίτσι Σερρών στις 20 Νοεμβρίου
1944.
Μπουλασίκης Κυριάκος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ξηροχώρι Θεσ/κης το 1918, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη στη
μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Πεδινό Κιλκίς μετά οκταήμερο.
Μπουλούκος Νικόλαος του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1896, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 13
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά
τετραήμερο.
Μπουμπάρης Κων/νος του Εμμανουήλ, Έφ. Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1896, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Μπόζ – Ντάγ Δράμας στις 15
Σεπτεμβρίου 1943.
Μπούμπας Ευάγγελος του Στεργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Σταυρό Ημαθίας το 1916, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη έξω από το χωριό Νησέλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 1943.
Μπουνιάς Γεώργιος του Ευσταθίου, Ανθστής (ΠΒ): Γεννήθηκε
στον Άγ. Παντελεήμονα Κερκύρας το 1910, του Τ.Α. Πύργου.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπουντακόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Ανδάνεια Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Μπούντος Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Σκάλα
Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπουντουβάς Ιωάννης του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1909, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση «Λεζάκι»
Κορυφασίου Μεσσηνίας την επομένη.
Μπουραντάς Κων/νος του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Χλεμποτσάρι Θήβας Βοιωτίας το 1920, του Συν/τος Ευζώνων
Αθήνας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Λιάτανη Αττικής στις 20
Φεβρουαρίου 1944.
Μπούρας Αθανάσιος του Πάνου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Σπάρτη
Λακεδαίμονος το 1922, του Τ.Α. Σπάρτης. Δολοφονήθηκε στη
Σκάλα Κροκεών Λακεδαίμονος στις 31 Μαΐου 1944 κατά την
επιστροφή του από υπηρεσία.
Μπούρας Κων/νος του Πολυβίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Κωνσταντίνους Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Φονεύθηκε κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπούρας Περικλής του Πολυβίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Κωνσταντίνους Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
αυθημερόν.
Μπουργιώτης Κων/νος του Ιωάννη, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στο
Κεραστάρι Μαντινείας το 1908, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι Μαντινείας και
εκτελέσθηκε στις 17 Ιουνίου 1944.
Μπουρίκας Σπυρίδων του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Βελύκα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στον περίβολο του 9 Συντάγματος στις 20
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπουρίκας Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1922, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι και εκτελέσθηκε
στις 15 Ιουνίου 1944.
Μπουρίκας Γεώργιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1899, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι Μαντινείας και
εκτελέσθηκε στις 15 Ιουνίου 1944.
Μπουρίκας Ιωάννης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1906, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι Μαντινείας και
εκτελέσθηκε στις 15 Ιουνίου 1944.
Μπουρλόκας Αθανάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Τριπόλεως το 1923, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στο Βαλτέτσι στις 15
Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Μπουρλόκας Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1888, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Βαλτετσίου στις 15
Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στη Δημητσάνα Αρκαδίας μετά
τετραήμερο.
Μπουρλόκας Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1899, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι Μαντινείας και
εκτελέσθηκε στις 17 Ιουνίου 1944.
Μπούρμπος Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1922, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε σε μάχη
στο Κουκάκι Αθήνας στις 11 Ιανουαρίου 1944.
Μπουρωλιάς Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Ανεμόμυλο Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Εκτελέσθηκε στο Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 14 Σεπτεμβρίου
1944.
Μπουσδούκας Παναγιώτης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Λέυκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1915, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη σε μάχη στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας
και εκτελέσθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπουσούνης Γεώργιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κακόρεμα Πυλίας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Καλαμάτα μετά τριήμερο.
Μπούτζης Ηλίας του Φιλίππου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Κάτω
Ξέχωρο Φιλιατών Θεσπρωτίας το 1922, του Β΄ Τ.Α. Πύργου.
Τραυματίσθηκε μαχόμενος με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Πύργο Ηλείας
και, διακομισθείς στο αναρρωτήριο του Τάγματος, φονεύθηκε
στις 7 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπούτος Περικλής του Ιωάννη, Έφ. Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1889. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 17 Σεπτεμβρίου
1944.
Μπούτος Αναστάσιος του Ιωάννη, Έφ. Υπλγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1904. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Χαλβάτσο Μεσσηνίας
στις 25 Ιουνίου 1944.
Μπουτράκης Νικόλαος του Παράσχου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Λυγαριά Βισαλτίας Σερρών το 1887, των Ε.ΑΟ. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στο χωριό Τριάδα Σερρών στις 13 Νοεμβρίου
1944.
Μπούτσης Λεωνίδας του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπούτσης Αναστάσιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην πλατεία της
Καλαμάτας στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπούτσης Αναστάσιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Μπούτσης Ιωάννης του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ασπρόχωμα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην
Καλαμάτα στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπουτσικάκης Φώτιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Δώριο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Βασιλικό Τριφυλίας
στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Μπραΐμης Αναστάσιος του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Δρύαλλο Οιτύλου Λακωνίας το 1922, του Τ.Α. Γυθείου. Πέθανε
από ασθένεια στο Νοσοκομείο Αρεοπόλεως στις 15 Ιουλίου
1944.
Μπρουγιαννάκης Ιωάννης του Σίμου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Δροσοχώρι Παρνασσίδας Φωκίδας το 1924, των Ε.Α.Ο. / 5/42
ΣΕ. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Αγία Ευθυμία
Παρνασσίδας τον Οκτώβριο του 1944.
Μυλωνάς Αναστάσιος του Διονυσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κορυφάσιο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση Μανούσου Πύλου στις 20 Ιουλίου
1944.
Μυλωνάς Κων/νος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αμπελόφυτο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1912, του 5 Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Μυλωνάς Ηλίας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Πύργο
Καρυστίας Ευβοίας το 1910, του ΙΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε μεταξύ των
χωριών Διρρεύματα-Μονόδριο στις 11 Απριλίου 1944.
Μυλωνάς Δρόσος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Κάλη
Πέλλας το 1900. Τραυματίσθηκε στο χωριό Κάλη Σκύδρας και
πέθανε στο Νοσοκομείο Έδεσσας τον Σεπτέμβριο του 1944.
Μυλωνάς Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ρεμματιά Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Μυλωνάς Αθανάσιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Μελιγαλά στις 13
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά
εξαήμερο.
Μυλωνάς Αθανάσιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ρεματιά Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε στη
μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου1944.
Μυλωνάς Γεώργιος του Παντελή, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Ιθώμης το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Μυστριώτης Χρήστος του Σπύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Ψαχνά
Χαλκίδας Ευβοίας το 1919, του Τ.Α. Ευβοίας. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Ξηροχώρι Ευβοίας την 1 Απριλίου 1944.
Μυτιληναίος Λεωνίδας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ιωάννη Λακωνίας το 1918, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Ζάβατο Μυστρά στις 12
Οκτωβρίου 1944.
Μυτιληναίος Παναγιώτης του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Μυτιληναίος Αντώνιος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ιωάννη Λακωνίας το 1900, του Τ.Α. Σπάρτης. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Ζάβατο Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου
1944.
Μυτιλινός Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1918, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Τζούμα Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Μωραΐτης Ευστάθιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Βάθεια Χαλκίδας Ευβοίας το 1904, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων. Συνελήφθη σε ενέδρα και εκτελέσθηκε στον Βληχό
Αμαρύνθου στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Μωράλης Δημήτριος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Κάλη Γιαννιτσών το 1924, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε στη
μάχη του Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Νάκης Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Νάκος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Κεντρικό
Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Νάκος Χρήστος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Γαλαξίδι Παρνασσίδας το 1911, των Ε.Α.Ο. / 5/42 Σ.Ε.
Συνελήφθη σε μάχη στο Κλήμα Δωρίδας και εκτελέσθηκε στο
Κλήμα στις 17 Απριλίου 1944.
Νάκος Βασίλειος του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κατούνα Βόνιτσας το 1903, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη
στις 2 Αυγούστου 1944 και εκτελέσθηκε στην Κομποτή
αυθημερόν.
Νάνος Λάζαρος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αχερουσία Πρέβεζας, του Υπαρχηγείου Κόνιτσας. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Πεκλάρι Κόνιτσας στις 23 Οκτωβρίου 1943.
Νάνος Στυλιανός του Βασιλείου, Μόν. Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Μεγαλουπόλεως το 1920. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Υπαξκού, στη Στρούζα Γορτυνίας στις 28
Μαΐου 1944.
Νασιόπουλος Μιλτιάδης του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Καλό Νερό Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1911, του Λ.Α.
Κυπαρισσίας. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας
και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Νασιόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Νασόπουλος Λεωνίδας του Γεωργίου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Ψάρι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1918, της Εθνικής Ομάδας
Βρεττάκου. Φονεύθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο
Παλαιοχώρι Αβίας στις 28 Οκτωβρίου 1943.
Νάστης Φιλώτας του Νικολάου, Εύελπις ΙΙας (Ανθστής):
Γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1919, της Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση Ραχώνα στις 3
Οκτωβρίου 1943.
Νάστος Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ανατολική Κράψη Ιωαννίνων το 1927, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
/ ΙΙΙ Μεραρχία. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στους
Καλαρίτες στις 30 Μαΐου 1944.
Νεγρίν Ιακώβ του Χαΐμ, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το
1900, της Ανεξάρτητης Χρηματικής Διαχείρισης Καρδίτσας.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη Ραχούλα Καρδίτσας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Υπαξιωματικού.
Νεοκαστρίτης Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αιθαία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά την κατάληψη του Μελιγαλά
και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Νερατζής Αγαμέμνων του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Χρυσούπολη Νέστου Καβάλας το 1926, των Ε.Α.Ο. – Ε.Σ.Ε.Α.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Νικηφόρο Δράμας
την 1 Δεκεμβρίου 1944.
Νέστορας Ιωάννης του Αχιλλέα, Έφ. Λγός (ΜΧ): Γεννήθηκε στη
Λάρισα το 1891. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στο όρος Πάικο, περιοχής Γιαννιτσών, στις 30 Μαρτίου
1944.
Νικητόπουλος Ανδρέας του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανδάνεια Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Νικητόπουλος Βασίλειος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανδάνεια Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944.
Νικητόπουλος Ιωάννης του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανδάνεια Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 16 Σεπτεμβρίου
1944.
Νικητόπουλος Κων/νος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανδάνεια Μεσσηνίας το 1892, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στο Στρατόπεδο
Καλαμάτας στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικητόπουλος Σπυρίδων του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Ανδάνεια Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας στις 13 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικητόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Νικηφόρος Χρήστος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα μετά εξαήμερο.
Νικηφόρος Ιωάννης του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικηφόρος Αθανάσιος του Επαμεινώνδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 21 Σεπτεμβρίου
1944.
Νικολαΐδης Νικόλαος του Δήμου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Παιονίας Κιλκίς το 1894, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στις 16 Μαρτίου
1944.
Νικολαΐδης Ιωάννης του Δημητρίου, Έφ. Λγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στη Σελασία Λακωνίας το 1895. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Μονοδένδρι Βρισθένων Λακωνίας
στις 13 Δεκεμβρίου 1943.
Νικολακόπουλος Αλέξιος ή Αλέξανδρος του Δημοσθένους, Έφ.
Ανθλγός: Γεννήθηκε στην Αγριλιά Τριφυλίας το 1911, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολακόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Πιτσώνα Κορινθίας το 1922, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο σπίτι του στη Σκύδρα Πέλλας
στις 2 Νοεμβρίου 1943 και εκτελέσθηκε στη θέση «Δεμίρ»
χωριού Κάλη Πέλλας αυθημερόν.
Νικολακόπουλος Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολακόπουλος Γεώργιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Καλοχώρι Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Πεταλιδίου.
Φονεύθηκε σε μάχη έξω από το Πεταλίδι Μεσσηνίας στις 29
Αυγούστου 1944.
Νικολακόπουλος Χρήστος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αμαλιάδα Ηλείας το 1922, του Ι Τ.Α. Αθήνας.
Εκτελέσθηκε στο Λιγνιτοχώρι Περιστερίου στις 16 Σεπτεμβρίου
1944.
Νικολακόπουλος Περικλής του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αγριλιά Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολακόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Μάλτα Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολακόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1905, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολακόπουλος Νικόλαος του Δήμου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στη θέση Λούτσα Τριφυλίας Μεσσηνίας στις 23 Σεπτεμβρίου
1944.
Νικολάου Ευστάθιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Ασμήνι Ευβοίας το 1885. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη
θέση Ν. Σινασός Ιστιαίας Ευβοίας στις 19 Απριλίου 1944.
Νικολάου ή Θεοδώρου Δημήτριος του Νικολάου, Στρατιώτης:
Γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Λακωνίας το 1911, του Τ.Α.
Σπάρτης. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Ζάβατο
Λακωνίας στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Νικολαρέας Ιωάννης του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολιάνα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Σελινίτσι Καλαμάτας στις 11 Μαΐου
1944.
Νικολογιάννης Χαρίλαος του Σπυρίδωνος, Λοχίας: Γεννήθηκε
στην Παιανία Αττικής το 1907, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Εκτελέσθηκε στην Κηφισιά Αθήνας στις 4 Αυγούστου 1944,
επειδή υπηρετούσε στα Τάγματα Ασφαλείας.
Νικολόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Άσπρα Σπίτια Ηλείας το 1915, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε κατά τις Επιχειρήσεις της Θήβας στις 12 Απριλίου
1944.
Νικολόπουλος Φώτιος του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη
Ρεμματιά Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολόπουλος Ηλίας του Στυλιανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ανώγεια Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Σπάρτης.
Εκτελέσθηκε στην πλατεία Ανωγείων στις 13 Φεβρουαρίου 1944.
Νικολόπουλος Ηλίας του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μάλθη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1902, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Μελιγαλά
Μεσσηνίας. Φονεύθηκε κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 12 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολόπουλος Γρηγόριος του Πολυζώη, Λοχίας: Γεννήθηκε στη
Σπάρτη Λακ/νος Λακωνίας το 1915, του Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης
στις 13 Οκτωβρίου 1944.
Νικολόπουλος Αθανάσιος του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Βούταινα Μεσσηνίας το 1891, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Νικολόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κόρινθο το 1914, του Τ.Α. Κορίνθου. Φονεύθηκε σε μάχη στη
Βλαχοκερασιά Τριπόλεως στις 2 Ιουλίου 1944.
Νίκος Χρήστος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Κράψη
Δωδώνης Ιωαννίνων το 1919, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στην Κράψη στις 16 Οκτωβρίου 1943.
Νίκου Χρήστος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Κράψη
Ιωαννίνων το 1918, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Υπαρχηγείο
Μετσόβου. Φονεύθηκε κατά την επίθεση του Ε.Λ.Α.Σ. στο
Λιαρούτσικο Κράψης στις 18 Οκτωβρίου 1943.
Νίτσας Κων/νος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Παλαιομανίνα Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1898, των Ε.Ο.Ε.
Συνελήφθη στις 8 Ιουλίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Άνω Χώρα
Ναυπακτίας στις 16 Αυγούστου 1944.
Νιφόρος Χρήστος του Νικολάου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Νιφόρος Ιωάννης του Βασιλείου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1894, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Νιφόρος Παναγιώτης του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1896, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Νομικός Ιωάννης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1923, του ΙΙΙ Τ.Α. Αγρινίου. Εκτελέσθηκε στα λατομεία
Πετραλώνων Αθήνας στις 30 Ιουνίου 1944, επειδή υπηρετούσε
στα Τάγματα Ασφαλείας.
Νούλιος Κων/νος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1899. Φονεύθηκε σε μάχη στο Σωχό στις 7
Μαΐου 1944.
Νταβίλης Δημήτριος του Σπύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1906, του Λόχου Ασφαλείας
Αχλαδοκάμπου. Συνελήφθη στη μάχη του Αχλαδοκάμπου στις 18
Σεπτεμβρίου 1944 και σφαγιάσθηκε αυθημερόν στη θέση
«Ποταμιά» Αχλαδοκάμπου.
Νταγιάντας Δημήτριος του Λάμπρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γουριώτισα Αιτ/νίας το 1921, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στο Γιαννόπουλο Βάλτου στις 20 Αυγούστου 1944.
Νταγιάντης Νικόλαος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λειβάδι Μαντινείας Αρκαδίας το 1924, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε σε μάχη στα Δρακοβούνια Αρκαδίας στις 19 Απριλίου
1944.
Ντάκουλας Ιωάννης του Αγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα το 1924, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη στο κτήμα
Κανελλόπουλου στον Πύργο στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Νταμιτσόπουλος Χρήστος του Τριανταφύλλου, Υπλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Δασκίο Θεσσαλονίκης το 1905. Φονεύθηκε στο
χωριό Ραψομανίκι Βέροιας στις 15 Αυγούστου 1943.
Νταμτσόπουλος Χρήστος του Τριανταφύλλου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στο Δάσκι Ημαθίας το 1905, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στο χωριό Ραιζωμανίκη Βέροιας στις 15 Αυγούστου
1943.
Νταούρος Χαράλαμπος του Σπύρου, Μόνιμος Λοχίας: Γεννήθηκε
στην Ανδραβίδα Ηλείας το 1910, του Ε.Δ.Ε.Σ. Μεσολογγίου.
Εκτελέσθηκε στη Ρέτσενα Μεσολογγίου στις 15 Ιουνίου 1944,
επειδή υπηρετούσε στον Ε.Δ.Ε.Σ.
Ντάρας Μιχαήλ του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Κάτω
Μέλπεια Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Ντάρκας Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1901, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη στη μάχη του Βαλτετσίου και
εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι στις 17 Ιουλίου 1944.
Ντασάκης Νικόλαος του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1905, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην αγροτική θέση
«Γκούρι» αυθημερόν.
Ντασάκης Παρασκευάς του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στο Κορυφάσιο Πυλίας στις 23 Σεπτεμβρίου 1944.
Ντάσκας Στυλιανός του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Σοφικό Κορινθίας το 1895. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
περιοχή Αγίου Ιωάννη Κορινθίας στις 10 Αυγούστου 1944.
Ντέσικας ή Δέσκας Σωτήριος του Αναστασίου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στην Πάργα Θεσπρωτίας το 1896, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στις
20 Οκτωβρίου 1943.
Ντζούρας Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1920, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο και εκτελέσθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Ντινόπουλος Γρηγόριος του Γιαννούλη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Βεργίνα Ημαθίας το 1911, των Ε.Ο.Ε. Φονεύθηκε στην
Επισκοπή Βέροιας στις 4 Αυγούστου 1944.
Ντίνου Δήμος του Στεργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη Σούρπη
Αλμυρού Μαγνησίας το 1893. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη
θέση «Κρανιά» Αγίου Ιωάννη Αλμυρού Μαγνησίας στις 3 Ιουνίου
1943.
Ντόβολος Ευάγγελος του Νικολάου, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στα
Νειάτα Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1913, του Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πανηγυρίστρα Μυστρά
στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Ντόμαλης Αθανάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Πύργου. Συνελήφθη, ενώ
μετέβαινε στο χωριό Μπρακουμάδι Αχαΐας για υπηρεσιακούς
λόγους, και εκτελέσθηκε στο Βελημάχι Καρδαρίτσι Γορτυνίας
στις 20 Απριλίου 1944.
Ντόντης Δημήτριος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Πολύδενδρο Ημαθίας το 1896, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
στη θέση «Κοκκινόβρυση» Πολυδένδρου στις 6 Ιανουαρίου 1944.
Ντόσης Λεωνίδας του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Παρακάλαμο Ιωαννίνων το 1906, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στις 13 Οκτωβρίου 1943.
Ντουκμετζής Νικόλαος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Άβαντα Αλεξανδρούπολης το 1921, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη στη μάχη του Κιλκίς και εκτελέσθηκε στο Κιλκίς
στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Ντούλης Ηλίας του Βασιλείου, Μόνιμος Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Εύα Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη
μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Ντουμάζος Σταύρος του Γρηγορίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γολά Θεσπρωτίας το 1902, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Δολοφονήθηκε στην Κοκκινιά Θεσπρωτίας στις 15
Φεβρουαρίου 1944.
Ντούρμας Γρηγόριος του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Στενή Χαλκίδας το 1903. Εκτελέσθηκε στη θέση «Κρανιά» Αγίου
Ιωάννη την 1 Ιουνίου 1943.
Ντούρος Φώτιος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Ανθούσα
Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη
μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Ντούσιας Λεωνίδας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Αργολίδας το 1916, του Λ.Α. Αχλαδοκάμπου.
Συνελήφθη στη μάχη του Αχλαδοκάμπου και εκτελέσθηκε στη
θέση Όχτος Κατσούλους Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Ντούσιας Νικόλαος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Αργολίδας το 1904, του ΙV Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη σε μάχη στον Αχλαδόκαμπο και εκτελέσθηκε στον
Αχλαδόκαμπο στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ντούσκας Απόστολος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Βαλανιδούσα Πρέβεζας το 1924, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Τάγμα Χατζηδάκη. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην
Πρέβεζα στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Ντουσμάνης Θωμάς του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Βασιλόπουλο Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1910, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη στο χωριό Βασιλόπουλο στις 4 Ιουλίου
1944 και, αφού κρατήθηκε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως,
εκτελέσθηκε στις 15 Αυγούστου 1944.
Ντρέλλιας Παναγιώτης, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ξηρομέρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στα
Λαινά Ξηρομέρου στις 15 Οκτωβρίου 1943.
Ντρούλιας Αναστάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Αργολίδας το 1899, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη στη μάχη του Αχλαδοκάμπου και εκτελέσθηκε στη
θέση Τζούμα Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ντρούλιας Νικήτας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Αργολίδας το 1916, του Λ.Α. Αχλαδοκάμπου.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Μυγδαλίτσα Αχλαδοκάμπου στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Ντρούλιας Τρύφων του Ελευθερίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Αργολίδας το 1918, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε στη μάχη του Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Ντρούλιας Ανδρέας του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Αργολίδας το 1924, του Λόχου Ασφαλείας
Αχλαδοκάμπου. Φονεύθηκε κατά την επίθεση του Ε.Λ.Α.Σ. στον
Αχλαδόκαμπο στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ντρούλιας ή Δρούλιας Νικήτας του Παναγιώτη, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στο Κατσαρό Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 16 Σεπτεμβρίου1944.
Ξανθάκος Μενέλαος του Δημητρίου, Έφ. Υπτρος: Γεννήθηκε στην
Πολοβίτσα Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1876, του Τ.Α. Σπάρτης.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Ζάβραινα
Γερακίου Λακωνίας στις 15 Μαΐου 1944.
Ξάνθης Χαράλαμπος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Γαύρο Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1915, του Τ.Α. Αγρινίου.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Στανό Αμφιλοχίας στις 30 Μαΐου 1944.
Ξανθούλης Χρήστος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Μηλέα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ξένος Αναστάσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά διήμερο.
Ξεπαπαδάκης Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Μήνα Οιτύλου Λακωνίας το 1926, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Σελινίτσι Καλαμάτας στις 11 Μαΐου
1944.
Ξεπαπαδέας Χρήστος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γκρούστεσι Πυλίας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πύλο Μεσσηνίας μετά εξαήμερο.
Ξερικός Μιχαήλ του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Οιχαλία
Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ξουραφάς Πέτρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ξουραφάς Νικόλαος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Ξύδης Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά
τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Ξυφαράς Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αρεόπολη Οιτύλου Λακωνίας το 1912, του Τ.Α. Γυθείου.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή στην τοποθεσία Χάνι Καστορίου στις 25
Σεπτεμβρίου 1944.
Οικονομίδης Δημήτριος του Αναστασίου, Υπλγός (ΜΧ):
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1914, των Εθελοντικών Σωμάτων
Κεντρ. Ελλάδας. Φονεύθηκε, ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη
υπηρεσία, στο Ζάππειο Λάρισας στις 4 Ιουλίου 1944.
Οικονομίδης Κων/νος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσσύλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά μετά
τριήμερο.
Οικονομίδης Δημήτριος του Περικλέους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δεσύλλα Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου
1944.
Οικονομίδης Δημήτριος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δεσσύλα Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Οικονόμου Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Αντάρτης. Γεννήθηκε στα
Μάρμαρα Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / VIII Μεραρχία.
Δολοφονήθηκε σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Οικονόμου Ιωάννης του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Ελαιώνα Παρνασσίδας Φωκίδας το 1915, των Ε.Ο.Ε. / 5/42 ΣΕ.
Συνελήφθη στις 12 Ιουλίου 1944 και εκτελέσθηκε στη Δράμιτσα
Δωρίδας στις 6 Αυγούστου 1944.
Οικονόμου Αλέξανδρος του Χρήστου, Έφ. Υπλγός (ΠΒ):
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911. Εκτελέσθηκε στη θέση
Μάρως Πηγάδι Αρναίας την 1 Νοεμβρίου 1944, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού.
Ορμάνης Μιχαήλ του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην Όσσα
Λαγκαδά Θεσ/κης το 1919. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις
4 Νοεμβρίου 1944.
Ορφανίδης Θεόδωρος του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε στους
Αμάραντους Κιλκίς το 1910, της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στο Κιλκίς στις
4 Νοεμβρίου 1944.
Ορφανόπουλος Ιορδάνης του Ελευθερίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Ακριτοχώρι Σερρών το 1908, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στα υψ. Καστανοχωρίου
στις 17 Φεβρουαρίου 1944.
Ορφανός Γεώργιος του Μάρκου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στα
Λειβάδια Μυλοποτάμου Ρεθύμνου το 1898, του Ι Συντάγμ.
Ευζώνων. Φονεύθηκε στο Παγκράτι Αθήνας κατά τις
επιχειρήσεις Παγκρατίου – Καισαριανής στις 11 Σεπτεμβρίου
1944.
Οσμανζικίδης Νικόλαος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στα Ριζιά Παιονίας Κιλκίς το 1905, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Ουζουνίδης Σάββας του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αγιονέρι Κιλκίς το 1884, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Ν.Αγιονέρι Κιλκίς στις 14 Νοεμβρίου 1944.
Ουραϊλίδης Πρόδρομος του Ραφαήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Αραβησσό Γιαννιτσών Πέλλας το 1913, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε
στην περιοχή Παύλου Μελά ή Βάρνα Θεσ/κης στις 28 Οκτωβρίου
1944.
Πάγγιος Δημήτριος του Σπυρίδωνος, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Όχθια Βάλτου το 1908, των Ε.Ο.Ε. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε
στο βάραθρο «Γρούσπα», κοντά στις κοινότητες Πρόδρομος και
Αγράμπελος, στις 24 Ιουλίου 1944.
Παγουρτζής Δημήτριος του Ευθυμίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Λαμία Φθιώτιδας το 1895, των Ε.Ο.Ε. Φονεύθηκε στη θέση
«Γούρα» Κερασιάς Βόλου στις 23 Νοεμβρίου 1943.
Παιδάκης Ιωάννης του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κουτσοπόδι Άργους Αργολίδας το 1914, του ΙΙΙ Τάγματος
Ευζώνων Κορίνθου. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κουτσοπόδι στις 2
Σεπτεμβρίου 1944.
Παιδαράκης Κων/νος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Λιμενοχώρι Σιντικής Σερρών το 1906, των Ε.Ο.Ε – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στη θέση «Διμηνίκο» Ιβήρων Σερρών στις 27
Σεπτεμβρίου 1944.
Πακίδης-Πάκας Ευστράτιος του Δαμιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Κιλκίς το 1904, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη, ενώ
εκτελούσε υπηρεσία αγγελιοφόρου της οργανώσεώς του, και
εκτελέσθηκε στο χωριό Μάνδρες Κιλκίς στις 5 Οκτωβρίου 1944.
Παλαβός Ιωάννης του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Παλάντζας Ιωάννης του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Μηλέα Ελασσόνας Λάρισας το 1901. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. τον Σεπτέμβριο του 1942.
Παλατζίδης Στέφανος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Αριδαία Πέλλας το 1898. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο
σπίτι του στην Αριδαία στις 17 Δεκεμβρίου 1943 και
εκτελέσθηκε στις 3 Μαρτίου 1944 στο όρος Βόρα.
Παλιάγκας Νικόλαος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Ζίτσα Ιωαννίνων το 1920, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στις 17
Απριλίου 1943.
Παλιούρας Νικόλαος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Στάνο Βάλτου το 1908, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
στην Κεχρηνιά Βάλτου στις 16 Αυγούστου 1944.
Παλιούρης Ηλίας, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Δολοφονήθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ, σε διατεταγμένη
υπηρεσία ευρισκόμενος, στις 20 Οκτωβρίου 1944.
Παλκογιάννης Γεώργιος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Κανδήλα Βόνιτσας το 1911, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στο χωριό Κομπότη στις 10 Αυγούστου 1944.
Παλλαδινός Δημήτριος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Ζάκυνθο το 1915, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Πύργου.
Τραυματίσθηκε στη μάχη του Πύργου και εξέπνευσε κοντά στο
Νεκροταφείο της πόλεως στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Παλτόγλου Απόστολος του Πέτρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1912, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στη Φυτιά
Βέροιας στις 28 Αυγούστου 1944.
Παναγάκης Αντώνιος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1908, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
στη μάχη του Αχλαδοκάμπου και εκτελέσθηκε στον Αχλαδόκαμπο
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγάκος Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ανώγεια Λακωνίας το 1917, του Τ.Α. Σπάρτης. Πέθανε από
ασθένεια (φυματιώδη μηνιγγίτιδα) στην Ποταμιά Λακωνίας στις
7 Απριλίου 1944.
Παναγιωτακόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δεσσύλα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Παναγιώταρος Γεώργιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1919, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Δολοφονήθηκε στην
Αθήνα στις 11 Αυγούστου 1944.
Παναγιωτελίδης Δημήτριος του Γρηγορίου, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στα Καλύβια Γιαννιτσών Πέλλας το 1911, των
Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε έξω από το χωριό Καρυώτισσα
Πέλλας το έτος 1944.
Παναγιωτίδης Ιωάννης του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Καπνόφυτο Σερρών το 1903, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Καστανοχώρι στις 18
Απριλίου 1944.
Παναγιωτίδης Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο ίσωμα Κιλκίς το 1896, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Συνελήφθη στην
περιοχή του Κιλκίς και εκτελέσθηκε στην περιοχή Κρουσίων
στις 25 Ιανουαρίου 1944.
Παναγιωτίδης Φώτιος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αχλαδοχώρι Σιντικής το 1902, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Παναγιωτίδης Χαράλαμπος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών το 1914, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Καστανοχώρι στις 15
Φεβρουαρίου 1944.
Παναγιωτίδης ή Καραμπατσάκης Δημήτριος του Κυριάκου,
Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα Πορόια Σιντικής το 1907, των
Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Συνελήφθη στο Θεοδωρίτσι στις 17 Νοεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε μετά δωδεκαήμερο.
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Κάτω Λουκαβίτσα Ηλείας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
13/15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Βελύκα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα, στον περίβολο του 9
Συντάγματος, στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Βλάσση Πυλίας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Πύλου.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Οιχαλία Μεσσήνης το 1885, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας μετά τριήμερο.
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Τεγέα Μαντινείας Αρκαδίας το 1896, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Φονεύθηκε από ατύχημα (εκπυρσοκρότηση του όπλου του κατά τη
διάρκεια καθαριότητας οπλισμού) στο χωριό Βούτιανα Λακ/νος
Λακωνίας τον Ιούνιο του 1944.
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Ναύπλιο Αργολίδας το 1916, του ΙΙΙ Τάγματος Ευζώνων
Κορίνθου. Συνελήφθη σε μάχη στις 2 Αυγούστου 1944 και
εκτελέσθηκε στο ύψ. Ν. Επιδαύρου Αργολίδας την επομένη.
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Αβραμιό Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στο χώρο του 9 Σ.Π. Καλαμάτας στις 16
Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγιωτόπουλος Πέτρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενύκλαρο Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1895, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Λεωνίδας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε στο
Ρούτσι Μεγαλοπόλεως στις 22 Ιουλίου 1944.
Παναγόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη στη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
20 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Κων/νος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1903, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των
Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1904, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου, Έφ. Υπλγός Ορ. (ΠΒ):
Γεννήθηκε στη Δράμα το 1891. Τραυματίσθηκε στις 18
Οκτωβρίου 1944 και πέθανε στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών
στις 31 Οκτωβρίου 1944.
Παναγόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Καρτερόλη Μεσσηνίας το 1894. Συνελήφθη από αντάρτες
του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού, στο Νεοχώρι Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας το 1906, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κουτσοβέρι Γαργαλιάνων στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Γεώργιος του Μήτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
19 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1897, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
στο Ρούτσι Μεγαλοπόλεως στις 22 Ιουλίου 1944, λόγω
ανατινάξεως της αμαξοστοιχίας, στην οποία επέβαινε, σε
διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.
Παναγόπουλος Χρήστος του Αθανασίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Οιχαλία Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Στυλιανός του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά τετραήμερο.
Παναγόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Κυνηγό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Βασίλειος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Φλώκα Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Πνίγηκε στο λιμάνι της Πύλου στις 22 Σεπτεμβρίου 1944, λόγω
ανατροπής της λέμβου, στην οποία είχε επιβιβασθεί, για να
αποφύγει καταδίωξη από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ.
Παναγόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1822, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παναγόπουλος Παντελής του Ευσταθίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στη Μαγούλα Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
σε μάχη στις 19 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά αυθημερόν.
Παναγούλιας Ιωάννης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Καστανιές Πυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τάγματος Ασφαλείας
Καλαμάτας. Φονεύθηκε στην Καλαμάτα από τους αντάρτες του
ΕΛΑΣ στις 18 Σεπτεμβρίου 1944(2).
Πάνιας Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Οιχαλία Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα στις 17 Σεπτεμβρίου
1944.
Πανόπουλος Χρήστος του Κων/νου, Λοχίας (Αντάρτης):
Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε στα Χάσια στις 10
Οκτωβρίου 1943.
Πανόπουλος Λάμπρος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Πανουσάκης Κων/νος του Μήτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Κων/νος του Χρήστου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Αναστάσιος του Πανάγου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Πανουσάκης Νικόλαος του Σπύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Νικόλαος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Άνω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Ανδρέας του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άνω Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Βασίλειος του Γεωργίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις
15 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Σωτήριος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
στο Ρούτσι Μεγαλοπόλεως στις 22 Ιουλίου 1944, λόγω
ανατινάξεως της αμαξοστοιχίας, στην οποία επέβαινε.
Πανουσάκης Ιωάννης του Πανάγου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Νικόλαος του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Ιθώμης το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανουσάκης Κων/νος του Αθανασίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Κάτω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Πανούσης Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζερμπίσι Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Μπεζεστένι Μελιγαλά
την επομένη.
Πανούσης Κων/νος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κεφαληνό Μεσσηνίας το 1887, του Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε
μεταξύ Ρούτσι-Μεγ/λης στις 22 Ιουλίου 1944, λόγω
ανατινάξεως της αμαξοστοιχίας, στην οποία επέβαινε προς
εκτέλεση υπηρεσίας.
Πανουσόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Μαντζάρι Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε την επομένη στη θέση
Δρούτσα Καλάμια Μελιγαλά.
Πανουσόπουλος Νικόλαος του Δημοσθένους, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Σκάλα Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Τραυματίσθηκε στη μάχη του Μελιγαλά και νοσηλευόμενος στο
Νοσοκομείο Μελιγαλά συνελήφθη και εκτελέσθηκε στις 15
Σεπτεμβρίου 1944.
Πανταζής Κων/νος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη Χρυσή
Φλώρινας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στις 10 Ιουλίου 1944.
Πανταζής Περικλής του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μονολίθι Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 4
Ιανουαρίου 1944.
Πανταζής Ελευθέριος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ιωάννινα, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / IX Μεραρχία. Φονεύθηκε
σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Πρέβεζα στις 27 Σεπτεμβρίου
1944.
Πανταζής Σπυρίδων του Λουκά, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1926, του ΙΙ Τάγματος Ευζώνων Αθήνας. Φονεύθηκε σε
συμπλοκή στο Κόκκινο Κωπαΐδας στις 22 Ιουλίου 1944.
Πανταζής Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Χάλια Θήβας το 1914, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Εκτελέσθηκε
στην Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου 1943.
Πανταζόπουλος Παναγιώτης του Αποστόλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Λύκισσα Πυλίας Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στον Λογγά Πυλίας στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Παντελάκης Ιωάννης του Ηλία, Λγός (ΠΒ): Γεννήθηκε στο
Βυζάριο Αμαρίου Ρεθύμνης το 1909, του Ε.Λ.Α.Σ.: Φονεύθηκε
σε μάχη με Λόχο Ταγμάτων Ασφαλείας στο Βαλτέτσι Αρκαδίας
στις 15 Ιουνίου 1944.
Παντελής Επαμεινώνδας του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1905, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στους Γαργαλιάνους στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Παντελίδης Χαράλαμπος του Παντελή, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ν. Αγιονέρι Κιλκίς το 1887, των Ε.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στο Ν.
Αγιονέρι Κιλκίς στις 22 Νοεμβρίου 1944.
Παντέλογλου Βασίλειος του Δημητρίου, Ανθστής Νοσοκόμος:
Γεννήθηκε στον Πύργο Σάμου το 1894. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση Άγ.
Ιωάννης Αικατερίνης στις 7 Μαΐου 1943.
Παντουλάς Γρηγόριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Τετράκωμο Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Κουτράπερα Λειψούς
στις 26 Ιανουαρίου 1944.
Πανώργιας Αναστάσιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Ευβοίας το 1897, του Τ.Α. Ευβοίας. Συνελήφθη σε μάχη
στις 17 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στην περιοχή Λάμαρη
Ευβοίας στις 24 Μαΐου 1944.
Παπαβασιλείου Χρήστος του Δημητρίου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Γρανίτσα Νυμφασίας Γορτυνίας Αρκαδίας το 1891.
Δολοφονήθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη
Θεσσαλονίκη στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαβησσαρίων Δημοσθένης του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στις Πηγές Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και πέθανε από τις
κακουχίες στις 15 Φεβρουαρίου 1944.
Παπαβλαχόπουλος Δημήτριος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Γαύρο Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1899, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση Μεσόλοφο Στρυμονικού
στις 13 Νοεμβρίου 1944.
Παπαγεράσιμος Τηλέμαχος του Αποστόλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Στάνο Βάλτου Αιτ/νίας το 1906, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στο Περδικάρι Βάλτου τον Ιούλιο του 1944.
Παπαγεωγίου Γεώργιος του Αριστείδου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Αλικά Άργους το 1920, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε
στη μάχη της Κωπαΐδας στην τοποθεσία Κόκκινο Τοπόλιας στις
12 Ιουλίου 1944.
Παπαγεωργαντάς Παναγιώτης του Θεοδώρου, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στο Βαλτεσίνικο Γορτυνίας το 1910, των Ε.Α.Ο. –
Ε.Σ. Συνελήφθη στο Βαλτεσίνικο την 1 Μαΐου 1944 και
εκτελέσθηκε στη θέση Σελλά περιφέρειας Μυγδαλιάς την
επομένη.
Παπαγεωργίου Σπυρίδων του Φιλίππου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Πολύδωρο Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Τραυματίσθηκε σε μάχη στις 3 Ιανουαρίου 1944 και
συλληφθείς εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Παπαγεωργίου Ιωάννης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λάμπαινα Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε
στο Μπεζεστένι Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαγεωργίου Γεώργιος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαγεωργίου Ιωάννης του Νικολάου, Τχης Στρατολογίας ε.α.:
Γεννήθηκε στη Γράλιστα Καρδίτσας το 1890. Εκτελέσθηκε, λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση Κατσούφλανο Βερμίου
στις 7 Μαρτίου 1944.
Παπαγεωργίου Δημήτριος του Ιωάννη, Ανθλγός Στρατολογίας:
Γεννήθηκε στο Καμάρι Ιστιαίας Ευβοίας το 1916. Εκτελέσθηκε,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, μεταξύ Δράμας και Βροντούς
στις 30 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαγεωργίου Σωτήριος του Περικλέους, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Μαραθιά Ευρυτανίας το 1917, του 5/42
Συντάγματος Ψαρρού. Εκτελέσθηκε στη θέση «Ρέθι» Μαραθιάς
Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Παπαγεωργίου Παναγιώτης του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Δρυοπίδα Κέας Κυκλάδων το 1915, του ΙΙ Τ.Α. Πάτρας.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Δεμέστιχα Καλαβρύτων στις 25
Φεβρουαρίου 1944.
Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου, Εύελπις Ιης: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1921. Τραυματισθείς από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ.
στις 3 Σεπτεμβρίου 1944 και μεταφερθείς στο Νοσηλ. Ίδρυμα
Μ.Τ.Σ, πέθανε από τα τραύματά του αυθημερόν.
Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη, Έφ. Ανθλγός (ΜΧ):
Γεννήθηκε στο Αριστοδήμειο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1897, του
ΙΙΙ Τάγματος Εθελ. Χωρ/κής Μεσσηνίας. Συνελήφθη από
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στη Μερόπη Μεσσηνίας
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαγεωργίου Θωμάς του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Βελβενδό Κοζάνης το 1875, των Ε.Ο.Ε. Συνελήφθη στο Βελβενδό
στις 31 Μαρτίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση Παλκανάκη
Κοζάνης αυθημερόν.
Παπαγεωργίου Δημήτριος του Βασιλείου, Έφ. Ανθλγός Ιππικού:
Γεννήθηκε στο Λαντζόιον Ηλείας το 1913, του Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε σε μάχη στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου
1944.
Παπαγεωργούσης Γεώργιος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Δαμνωτή Νικοπόλεως το 1905, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Ξηρομέρου. Εκτελέσθηκε στο Ξακαρέτσι στις 23 Ιουλίου 1944.
Παπαγιάννης Γεώργιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κολλύρι Ηλείας το 1917, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε σε μάχη
στον Πύργο Ηλείας στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαγιάννης Δημήτριος του Αναστασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στον Πρόδρομο Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
αυθημερόν.
Παπαγιάννης Χαράλαμπος του Λάμπρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Λειψώ Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη στις 28 Ιανουαρίου 1944.
Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1923, της Τιμητικής Φρουράς
Αγνώστου Στρατιώτου. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στη Σουλεμά
Τριφυλίας στις 25 Ιανουαρίου 1944, αμέσως μετά την άφιξή
του στο χωριό του λόγω απολύσεώς του από την Τ.Φ.Α.Σ.
Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαγιαννόπουλος Στέφανος του Ιωάννη, Εύελπις Ιης Τάξεως:
Γεννήθηκε στον Αετό Μεσσηνίας το 1923, του ΙΙ Ανεξ.
Τάγματος Ευζώνων Πάτρας, Λόχος Κυπαρισσίας. Συνελήφθη στη
μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδάκης Ανδρέας του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Κεραμές Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου το 1917, του Ι Τάγματος
Ευζώνων Αθήνας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Λιάτανη Αττικής στις
20 Φεβρουαρίου 1944.
Παπαδάκος Παναγιώτης του Ευθυμίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Κονακίωνα Γυθείου Λακωνίας το 1905, του Τ.Α. Γυθείου.
Εκτελέσθηκε στη θέση Λυγερέα Γυθείου στις 31 Μαΐου 1944.
Παπαδάκος Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1925, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε
μαχόμενος στη Μηλέα Λεύκτρου στις 8 Μαΐου 1944.
Παπαδάτος Νικόλαος του Γερασίμου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κέρκυρα, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / 65 Σύνταγμα. Πέθανε στο
Νοσοκομείο Κέρκυρας από πολεμικά τραύματα στις 21 Οκτωβρίου
1944.
Παπαδέας Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Δολώνα Λακωνίας το 1913, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδέδες Κων/νος του Δημητρίου, Έφ. Ανθτρος: Γεννήθηκε
στην Τανάγρα Θηβών Βοιωτίας το 1902. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στον Άγιο Θωμά Θηβών στις 14
Φεβρουαρίου 1944.
Παπαδεισιάδης Ιορδάνης του Γεωργίου, Στρατιώτης (Εθελοντής
Τεχνίτης όπλου): Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1919, της
Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στη θέση «Καμάρα» Κλειδίου Ημαθίας στις
20 Οκτωβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως στρατιωτικού.
Παπαδήμας Χρήστος του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Ζερμπίσια Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά αυθημερόν.
Παπαδήμας Λουκάς του Γεωργίου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Δεσφίνα Φθ/δος το 1910, της Ε.Κ.Κ.Α. (5/42 Συντάγμ.
Ψαρρού). Φονεύθηκε σε μάχη από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στο
Κλήμα Δωρίδας στις 17 Απριλίου 1944.
Παπαδήμας Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Μυλά
Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά
τετραήμερο.
Παπαδήμας Ηλίας του Βασιλείου, Έφ. Υπίατρος: Γεννήθηκε στο
Ευπάλιο Δωρίδας Φθ/δος το 1901. Εκτελέσθηκε από αντάρτες
του Ε.Λ.Α.Σ., λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη θέση
Τρεις Αγκορτσιές Τρικόρφου Δωρίδας στις 19 Αυγούστου 1944.
Παπαδημητρίου Παντελής του Σταύρου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στην Αγία Άννα Χαλκίδας το 1898, του Τ.Α. Ευβοίας.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Αγία Άννα
Χαλκίδας στις 8 Απριλίου 1944.
Παπαδημητρίου Κων/νος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Δίβρη Λαμίας Φθιώτιδας το 1919, του Γ΄ Τάγματος Ευζώνων.
Συνελήφθη στη μάχη του Πύργου Ηλείας και εκτελέσθηκε στον
Πύργο στις 6 Ιουνίου 1944.
Παπαδημητρίου Χρήστος του Χαραλάμπους, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1916, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευβοίας.
Φονεύθηκε στη μάχη του Αφρατίου στις 30 Μαΐου 1944.
Παπαδημητρίου ή Παπαδόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Αετό Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1919,
του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη
του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδημητρόπουλος Ευστάθιος του Δημητρίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Ανθούσα Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μεταξύ Ανθούσας-Μελιγαλά
αυθημερόν.
Παπαδημητρόπουλος Θεοδόσιος του Θεοδώρου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στην Ανθούσα Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Φονεύθηκε σε μάχη έξω από το χωριό Ανθούσα στις
15 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδημητρόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Σολάκιο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη της Καλαμάτας
στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο πεδίο βολής
Καλαμάτας στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδίοχος Βασίλειος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αλιβέρι Ευβοίας το 1899, του Τ.Α. Ευβοίας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στο Αλιβέρι Ευβοίας στις 8 Οκτωβρίου
1944.
Παπαδογιώργος Μιχαήλ, του Νικολάου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Λαμία Φθιώτιδος το 1899. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο Μοσχάτο Αθηνών στις 29
Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόγκωνας Ηλίας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Καλαμάτας. Εκτελέσθηκε
στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Αλέξιος του Στυλιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Τούμπα Παιονίας το 1912, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στο Καμποχώρι Κιλκίς στις 14 Ιουλίου 1944.
Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Λειψύδρι Κιλκίς το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη στο χωριό Φανάρι στις 12 Αυγούστου 1944.
Παπαδόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Τέρροβο Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Συνελήφθη σε μάχη στις 4 Ιανουαρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πλάκα αυθημερόν.
Παπαδόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Έφ. Ανθλγός: Γεννήθηκε
στο Άνω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 16 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Σάββας του Μιχαήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Τριπόταμο Κιλκίς το 1904, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
συμπλοκή στο Διβούνι στις 21 Νοεμβρίου 1943.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Γουμένισσα Παιονίας Κιλκίς το 1897, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στη Γουμένισσα στις 26 Οκτωβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Φώτιος του Θεμιστοκλέους, Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στα Μήλα Ιθώμης Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Μερόπη στις 17
Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Μήτρου, Έφ. Υπίατρος: Γεννήθηκε
στο Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1886, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Χρήστος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Ζευγαράκι Μεσολογγίου το 1904. Εκτελέσθηκε στη Μονή
Κατερίνης Γαβαλούς στις 20 Αυγούστου 1944.
Παπαδόπουλος Ευγένιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1911, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Παπαδόπουλος Ανανίας του Ιωσήφ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Λευκόγεια Δράμας το 1912, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου
1944.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Βασιλικό Ιωαννίνων το 1922, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 10
Νοεμβρίου 1943.
Παπαδόπουλος Δημήτριος του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο
Άνω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Στυλιανού, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Αχλαδοχώρι Σιντικής Σερρών το 1915, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Ιωακείμ του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γουμένισσα Παιονίας το 1906, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη
το α΄ δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στη
Θεσσαλονίκη, έξω από το Στρατόπεδο Π. Μελά, το γ΄ δεκαήμερο
του Νοεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ανδανεία Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά τριήμερο.
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Θωμά, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Καρτερό Κιλκίς το 1922. Εκτελέσθηκε από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ.
στο χωριό Φιλλιτρά Κιλκίς στις 15 Φεβρουαρίου 1944.
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Μακρύγιαλο Πιερίας
στις 7 Αυγούστου 1944.
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Αλεξάνδρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Νέο Πετρίτσι Σιντικής το 1913, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη στην Ορεστιάδα Βισαλτίας στις 19 Απριλίου
1944.
Παπαδόπουλος Γεράσιμος του Παύλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Βαθύλακκο Κοζάνης το 1915, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Βαθύλακκο στις 4 Οκτωβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνος, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Βασιλικό Ιωαννίνων το 1897, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 10
Νοεμβρίου 1943 και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Παπαδόπουλος Βασίλειος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1916, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Εκτελέσθηκε στο Αφράτι Ευβοίας στις 30 Μαΐου 1944.
Παπαδόπουλος Αντώνιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κεφαλληνό Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Παντελή, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Μαυρονέρι Κιλκίς το 1904, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη από
την πολιτοφυλακή του Ε.Α.Μ. και εκτελέσθηκε στο Μαυρονέρι
την 1 Νοεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Κων/νος του Παύλου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ορεινή Σερρών το 1882, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στο
60ο χλμ. της οδού Θεσ/κης-Σερρών στις 28 Αυγούστου 1944.
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικήτα, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στην
Άκοβα Μεγ/λης Αρκαδίας το 1897, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Χαραλάμπους, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στη Ροδώνα Κιλκίς το 1883, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη σε
μάχη στη Μουριά στις 14 Νοεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε μετά
τετραήμερο.
Παπαδόπουλος Παρασκευάς του Σοφιανού, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αμάρυνθο Ευβοίας το 1924, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα Ευβοίας στις
26 Ιουνίου 1944.
Παπαδόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Αιτωλικό Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ξηρομέρου. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. τον Ιούλιο του 1944
και εκτελέσθηκε στις 5 Ιουλίου 1944.
Παπαδόπουλος Κων/νος του Νικολάου, Μόνιμος Επιλοχίας:
Γεννήθηκε στο Μαγκανικό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1911, του
Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά
Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου
1944.
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Φιλλυριά Παιονίας Κιλκίς το 1887, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Συνελήφθη στις 2 Αυγούστου 1944 και εκτελέσθηκε στην
περιοχή του χωριού Ομαλός στις 8 Αυγούστου 1944.
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Κωνσταντίνους Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Διονυσίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Γεώργιο Λετρίνων Ηλείας το 1915, του Τ.Α. Πύργου.
Φονεύθηκε στη μάχη του Αγίου Γεωργίου Ηλείας στις 7
Αυγούστου 1944.
Παπαδόπουλος Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άνω Δώριο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε στο Ρούτσι Μεγ/λης στις 22 Σεπτεμβρίου 1944, λόγω
ανατινάξεως της αμαξοστοιχίας στην οποία επέβαινε,
επιστρέφοντας στον Μελιγαλά από υπηρεσία.
Παπαδόπουλος Αδάμ του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Φύσκα Κιλκίς το 1907, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε μάχη
στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος ή Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Άνω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1884, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος ή Παπαγεωργίου Μενέλαος του Χρήστου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Άνω Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1922, του
Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαδόπουλος ή Παπαγεωργίου Δημήτριος του Χρήστου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Άνω Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1920, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπάζογλου Ιωάννης του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Μελίκη Ημαθίας το 1900, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Παπάζογλου Ισίδωρος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1919, των Τ.Α. Αθήνας. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε
στη Νέα Σμύρνη Αθήνας στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπάζογλου Αριστείδης του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Άγκιστρο Σιντικής Σερρών το 1914, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε στη συνοικία Ν. Βάρνας Θεσ/κης στις 17 Οκτωβρίου
1944.
Παπαζώης Κων/νος του Ζώη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Κωστακιούς Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Ι Ταξιαρχία.
Πέθανε στο Νοσοκομείο Κέρκυρας από πολεμικά τραύματα στις
30 Οκτωβρίου 1944.
Παπαηλιού Αλέξιος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Πλατάνια Μεσσηνίας το 1912, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαθαίου Βάιος του Δημητρίου, Εύελπις ΙΙας (Ανθστής):
Γεννήθηκε στα Βραχά Ευρυτανίας το 1915. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στην Καισαριανή Αθηνών στις 23
Αυγούστου 1944.
Παπαθανασίου Αθανάσιος του Θεμιστοκλέους, Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στον Κάτω Δομοκό Φθ/δος το 1913, της Π.Α.Ο.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Μονή Αγ. Πάντων
Βέροιας στις 10 Απριλίου 1943.
Παπαθεοδώρου Θωμάς του Σάββα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη Ν.
Μεσημβρία Θεσ/κης το 1920. Συνελήφθη στο Κιλκίς τον
Νοέμβριο του 1944 και εκτελέσθηκε στο χωριό Πεδινό Κιλκίς
στις 12 Νοεμβρίου 1944.
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Ξηροχώρι Θεσ/κης το 1926. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στην περιοχή του Κιλκίς στις 12 Νοεμβρίου 1944.
Παπαϊωάννου Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κύμη Καρυστίας Ευβοίας το 1909, του Ι Συντάγματος Ευζώνων.
Εκτελέσθηκε στα Πετράλωνα στις 9 Απριλίου 1944.
Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κομοτηνή Ροδόπης το 1904, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αλιβέρι Καρυστίας Ευβοίας το 1903, του Τ.Α. Ευβοίας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στο Αλιβέρι Ευβοίας στις 9 Μαΐου 1944.
Παπαϊωάννου Παντελής του Δημητρίου, Ανχης (ΠΖ) ε.α.:
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1887, των Εθνικών Ομάδων
Θεσ/νίκης. Εκτελέσθηκε στο χωριό Πλαγίαρη Γιαννιτσών στις
10 Νοεμβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Παπαϊωάννου Κων/νος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Άγιο Ιωάννη Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1909, του Τ.Α.
Σπάρτης. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Ζάβατο Ορίου
Μυστρά στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Παπακαλός Γεώργιος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη Σπάρτη
Λακωνίας το 1911, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε μαχόμενος στη
Λογκάστρα στις 29 Μαρτίου 1944.
Παπακίδης Ηλίας του Κοσμά, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Ξιφιανή Αλμωπίας Πέλλας το 1884, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο.
Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στην περιοχή του χωριού
Γιαννακοχώρι στις 23 Ιουνίου 1944.
Παπακωνσταντίνου Σωκράτης του Γεωργίου, Λγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στην Κάρυστο Ευβοίας το 1897, της Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Νιγρίτα
Σερρών στις 30 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό Αρχηγείο. Φονεύθηκε σε μάχη στις 6
Δεκεμβρίου 1943.
Παπακωνσταντίνου Κων/νος του Σπύρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Άδενδρο Θεσ/κης το 1912. Φονεύθηκε στη μάχη του Κιλκίς
στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Αντωνίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1923, του Συντάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στο Κλειδί Αττικής στις
20 Φεβρουαρίου 1944.
Παπαλέζης Ιωάννης του Βασιλείου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Ναυπακτίας το 1887, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Μεσολογγίου. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη θέση
Κουδούνια Αιτ/νίας στις 10 Αυγούστου 1944.
Παπαλόης Ευάγγελος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πεισώνα Χαλκίδας το 1920, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε μαχόμενος στη θέση Στενή Λούτσα στις 3
Ιουλίου 1944.
Παπαμανώλης Πέτρος του Μανώλη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Άγιο Πέτρο Κιλκίς το 1918, των Ε.Ο.Ε. Φονεύθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. έξω από την Αξιούπολη στις 16 Φεβρουαρίου 1944.
Παπαμαργαρίτης Βασίλειος του Βαΐου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε
τον Παλαμά Καρδίτσας το 1915, του 3 Τ.Α. Γούβες Ευβοίας.
Εκτελέσθηκε, ευρισκόμενος σε υπηρεσία, στον Πειραιά στις 2
Οκτωβρίου 1944.
Παπαμιχαλόπουλος Εμμανουήλ του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1910, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας μετά τριήμερο.
Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπανδρέου Οδυσσέας του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Γαβαλού Μεσολογγίου Αιτ/νίας το 1895, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Τριχωνίδας. Εκτελέσθηκε στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας
στις 20 Αυγούστου 1944.
Παπανικολάου Δημήτριος του Αθανασίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο
Σολάκιο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1907, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Ρουτσίου στις 22
Ιουλίου 1944, λόγω ανατινάξεως της αμαξοστοιχίας, στην
οποία επέβαινε επιστρέφοντας από διατεταγμένη υπηρεσία.
Παπανικολάου Ευστάθιος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στην Αγία Άννα Χαλκίδας το 1896, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Αγία Άννα στις 8
Απριλίου 1944 και οδηγηθείς στο χωριό Αμέλαντες εκτελέσθηκε
αυθημερόν.
Παπανικολάου Νικόλαος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αλιβέρι Ευβοίας το 1911, του Τ.Α. Ευβοίας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην οδό Αλιβερίου-Βάθειας στις 8
Οκτωβρίου 1944.
Παπανικολάου Νικόλαος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Βουτιάνους Λακ/νος Λακωνίας το 1910, του Τ.Α.
Σπάρτης. Εκτελέσθηκε στο σπίτι του την Ν 12/13 Δεκεμβρίου
1943.
Παπανικολάου Νικόλαος του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Καβάλα το 1893, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στην Άσσηρο Κιλκίς στις 25 Νοεμβρίου 1944.
Παπανικολάου Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ανθοχώρι Μεγ/λεως Αρκαδίας το 1907, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων. Τραυματίσθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. και πέθανε
λόγω των τραυμάτων του στο Δημοτικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
στις 22 Οκτωβρίου 1944.
Παπανικολάου Βασίλειος του Πάνου, Ανθστής Ιππικού:
Γεννήθηκε στην Πιάνα Μαντινείας Αρκαδίας το 1915.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στην οδό
Τροχιοδρόμων Πειραιά στις 9 Οκτωβρίου 1944.
Παπανικολόπουλος Κων/νος του Φωτίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γκρούστεσι Πυλίας Μεσσηνίας το 1925, του Τ.Α. Πάτρας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στη Δεμέστιχα Καλαβρύτων στις 25
Φεβρουαρίου 1944.
Παπανικολόπουλος ή Αναγνωστόπουλος Αλέξιος ή Αλέξανδρος,
Έφ. Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας το 1890,
του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαντωνόπουλος Γεώργιος του Ευσταθίου, Στρατιώτης:
Γεννήθηκε στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Παπαντωνόπουλος Βασίλειος του Κων/νου, Στρατιώτης
(Εύζωνος): Γεννήθηκε στο Καρνάσιο Μεσσήνης το 1915, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Φονεύθηκε κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαοικονόμου Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1893, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη σε μάχη στις 15 Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας μετά διήμερο.
Παπαοικονόμου Ανάργυρος του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στους Αραχαμίτες Τριπόλεως Αρκαδίας το 1905, του Τ.Α.
Τριπόλεως. Ευρισκόμενος στο Στρατόπεδο Περιορισμού στο
Γουδί, μετά τη διάλυση των Ταγμάτων Ασφαλείας, και
διαταχθείς από τον διοικητή του να εξέλθει για συλλογή
πληροφοριών συνοδευόμενος και από δύο Άγγλους Στρατιώτες,
συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 3 Νοεμβρίου 1944 στην
πλατεία Ομονοίας της Αθήνας και εκτελέσθηκε στη συνοικία
Βύθουλα την επομένη, επειδή ανήκε στα Τάγματα Ασφαλείας.
Παπαπαναγιώτου ή Καλαμπαλίκης Χαράλαμπος του Παναγιώτη,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Βυτάλο Καρυστίας Ευβοίας το 1923,
του ΙΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας. Συνελήφθη στις 26
Οκτωβρίου 1944 και μεταφερθείς στη Λαζαρίνα Θεσσαλίας
πέθανε στις 30 Ιανουαρίου 1944, λόγω των κακουχιών και των
βασανιστηρίων, που υπέστη στη διαδρομή.
Παπαπέτρος Ιωάννης του Πέτρου, Σχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Ξυνό Νερό Φλώρινας το 1898. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στην Άνω Βροντού Σερρών στις 30 Σεπτεμβρίου
1944.
Παπαργύρης Χρήστος του Νικολάου, Μόνιμος Λοχίας: Γεννήθηκε
στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας Τρικάλων το 1914. Εκτελέσθηκε
στο Άνω Γραμματικό Βερμίου στις 19 Απριλίου 1944.
Παπάς Κων/νος του Χριστοδούλου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Παλιούρι Χαλκιδικής το 1898. Εκτελέσθηκε στη Γαλάτιστα στις
2 Νοεμβρίου 1944.
Παπάς Ευθύμιος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην Αγία
Ευθυμία Φωκίδας το 1903, των Ε.Α.Ο. / 5/42 Σ.Ε. Συνελήφθη
σε μάχη στο Κλήμα Δωρίδας και εκτελέσθηκε στο Κλήμα στις 17
Απριλίου 1944.
Παπάς Αθανάσιος του Γεωργίου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Κέρκυρα το 1914. Εκτελέσθηκε στη θέση Κορμάζη Παλαιοχώρας
Χαλ/κής στις 11 Φεβρουαρίου 1944.
Παπάς Αθανάσιος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στην
Πτελέα Φθιώτιδας το 1911. Φονεύθηκε στην τοποθεσία
Μαυροκούτσουρο περιοχής Πτελέας στο τέλος του α΄ 15ημέρου
του Αύγουστου του 1944.
Παπασαραντόπουλος Αριστείδης του Γεωργίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας το 1908, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπασπηλιόπουλος Διονύσιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Πύργο Ηλείας το 1918, του Συντάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στη Λιάτανη Αττικής στις 20 Φεβρουαρίου
1944.
Παπασπυρόπουλος Αθανάσιος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπασταμόπουλος Απόστολος του Παναγή, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Ευρόστενη Κορινθίας το 1922, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στα Τρίκαλα Κορινθίας στις 11 Αυγούστου
1944.
Παπαστεργίου Γεώργιος του Παναγιώτη, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Άνω Βάθεια Χαλκίδας Ευβοίας το 1915, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος
Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε μαχόμενος στη Σέττα στις 26
Ιουλίου 1944.
Παπασωτηρίου Θωμάς του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Χρυσή Καστοριάς το 1915, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε στις 17 Ιουλίου 1944.
Παπατσιώρης Αναστάσιος του Αγάθωνα, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Αγριλιά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1896, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κοπανάκι Τριφυλίας
στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαχαράλαμπος Αναστάσιος του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Γυμνό Χαλκίδας Ευβοίας το 1915, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη θέση Βληχός Αμαρύνθου
στις 17 Οκτωβρίου 1944.
Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος του Βασιλείου, Αγωνιστής:
Γεννήθηκε στη Δάφνη Καλαβρύτων το 1917, των Ε.Ο.Ε.
Εκτελέσθηκε στη Χόβολη Καλαβρύτων στις 20 Ιουλίου 1944.
Παπαχρήστου Χρήστος του Ιωάννη, Έφ. Λγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στη Γότιστα Ιωαννίνων το 1893, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Τμήμα Ζέρβα. Εκτελέσθηκε στον Ασπροπόταμο μεγ. Γοτίστας
Ιωαννίνων στις 29 Νοεμβρίου 1943.
Παπαχρήστου Γεώργιος του Κων/νου, Ανχης (ΠΖ) ε.α.:
Γεννήθηκε στη Σουβάλα Φθιώτιδας το 1890. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, έξω από το
χωριό Κλινοβό Καλαμπάκας στις 15 Μαΐου 1943.
Παπαχρήστου Δημήτριος του Θάνου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γοργόπη Παιονίας Κιλκίς το 1907, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε στη μάχη του Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Παπαχρήστου Θεόδωρος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Χίνκα Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / 10 Σύνταγμα.
Φονεύθηκε σε μάχη στη Λάβδακο στις 23 Οκτωβρίου 1943.
Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Μελιγαλά στις
16 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαχριστόπουλος Θεόδωρος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Μελιγαλά στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Παπαχριστοφίλου Δημήτριος του Αρισταγόρα, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1916, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και
εκτελέσθηκε στη θέση Κάναλος Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Παπουτσής Δημήτριος του Ευαγγέλου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Αγρίνιο Τριχωνίδας το 1894. Συνελήφθη στη θέση «Πλάτωνος»
Καλυβίων στις 26 Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν στο
χωριό Αγία Παρασκευή Τριχωνίδας.
Παπουτσής Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Μερόπη Μεσσηνίας το 1891, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά
τη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παπουτσής Περικλής του Σωτηρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παππάς Αθανάσιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Σαρδήνια Αιτ/νίας, των Ε.Ο.Ε.Α / Αρχηγείο Βάλτου. Φονεύθηκε
σε μάχη στις 20 Οκτωβρίου 1943.
Παππάς Αθανάσιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Φανερωμένη Πρέβεζας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ξηροβουνίου. Συνελήφθη σε μάχη στις 27 Ιουλίου 1943 και
εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Παππάς Γεώργιος του Κων/νου ή Αναστασίου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στη Μικροσπηλιά Άρτας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Ι Ταξιαρχία. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στις 8
Ιανουαρίου 1944.
Παππάς Δημήτριος του Στυλιανού, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο Βάλτου. Δολοφονήθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.
στον Μεσόπυργο Βάλτου στις 28 Ιανουαρίου 1944.
Παππάς Κων/νος του Φωτίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Κουκούλι
Πρέβεζας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / 24 Σύνταγμα. Φονεύθηκε
σε μάχη την 1 Μαΐου 1944.
Παππάς Κων/νος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γραμμενίτσα Άρτας το 1917, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε μαχόμενος στην Πλάκα Μονολιθίου Ιωαννίνων στις 4
Ιανουαρίου 1944.
Παππάς Ιωάννης, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Εκτελέσθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1944.
Παππάς Δημοσθένης του Θεοδώρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στους
Βαρυάτες Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στους Αγίους
Αποστόλους Τετρακώμου Άρτας στις 25 Ιανουαρίου 1944.
Παππάς Δημήτριος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Γρανίτσα Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1944.
Παππάς Ευάγγελος του Σωτηρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοτσανόπουλο Πρέβεζας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Φονεύθηκε σε μάχη εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ. στο Κάτω
Κοτσανόπουλο στις 20 Ιανουαρίου 1944.
Παππίλας Παναγιώτης του Βασιλείου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Γυμνό Ευβοίας το 1918, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα Ευβοίας στις 26
Ιουνίου 1944.
Παρασκευόπουλος Διονύσιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αγαλιανή Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1927, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Παρασκευόπουλος Ηρακλής του Λαζάρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στα Γούλα Κοζάνης το 1920, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Οινόη Κοζάνης στις 25 Νοεμβρίου 1944.
Παρασκευόπουλος Νικόλαος του Κυριάκου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Φονεύθηκε μαχόμενος στο φυλάκιο Προφήτης Ηλίας Μελιγαλά
στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Παρασκευόπουλος Παρασκευάς του Κυριάκου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Παρασκευόπουλος Αθανάσιος του Αναστασίου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1891, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε
στο Ζευγολατιό στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Διονυσίου, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1914, του Τ.Α.
Μελιγαλά. Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά
τριήμερο.
Παρασκευόπουλος Ηλίας του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Σπάρτη Λακωνίας το 1911, του Τ.Α. Σπάρτης. Φονεύθηκε
μαχόμενος στα Ανώγεια Σπάρτης στις 19 Απριλίου 1944.
Παράσογλου Αβραάμ του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Λευκόγεια Δράμας το 1902, των Ε.Α.Ο.-Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΔ
Μακεδονίας. Φονεύθηκε σε μάχη στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου
1944.
Παράσογλου ή Γιακουτζόγλου Ηλίας του Ευθυμίου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στην Τούμπα Παιονίας Κιλκίς το 1899, των
Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη στη μάχη του Κιλκίς και εκτελέσθηκε
στο Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Παράσχης Διονύσιος-Παναγιώτης του Ανδρέα, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στο Κάτω Γερακάρι Ζακύνθου το 1921, του ΙΙ Τ.Α.
Πάτρας. Φονεύθηκε μαχόμενος στον Πύργο Ηλείας στις 8
Σεπτεμβρίου 1944.
Παράσχης Παναγιώτης του Πέτρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βουγιάτο Ζακύνθου το 1911, του Ι Τάγματος Ευζώνων Πελ/σου.
Φονεύθηκε μαχόμενος στην Πάτρα Αχαΐας στις 3 Ιουνίου 1944.
Παράσχογλου Ιπποκράτης του Ευθυμίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Τούμπα Παιονίας Κιλκίς το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη στο Καμποχώρι Παιονίας στις 14 Ιουλίου
1944.
Παράσχος Χρήστος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1905, του Τ.Α. Τριπόλεως. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Στρούγγιτσα Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου
1944.
Παράσχος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1920, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
στη μάχη του Αχλαδοκάμπου και εκτελέσθηκε στον Άγιο Γεώργιο
Αχλαδοκάμπου στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Παρίσης Αθανάσιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη Τυρνάβου Λάρισας το 1922, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε κοντά στη γέφυρα «Ζήτα» του ποταμού Λούρου
Φιλιππιάδας στις 16 Οκτωβρίου 1944.
Παριτίδης Ιωάννης του Αποστόλου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Θηριόπετρα Αλμωπίας το 1904. Συνελήφθη στη Θηριόπετρα και
εκτελέσθηκε στον Πρόδρομο στις 7 Φεβρουαρίου 1944.
Παρλαμέντος Δημήτριος του Χρήστου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Κάτω Μάμουλα Χαλκίδας Ευβοίας το 1915, του ΙΙ Ανεξ.
Τάγματος Ευζώνων Ευβοίας. Φονεύθηκε σε μάχη στη Σέττα
Ευβοίας στις 26 Ιουνίου 1944.
Παρνασσάς Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1919, του 5 Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των
Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
αυθημερόν.
Παρνασσάς Παναγιώτης του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1915, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη κατά τη μάχη των Γαργαλιάνων
Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Παρπαράς Σωτήριος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Γυναικόκαστρο Κιλκίς το 1914, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε
έξω από το Κιλκίς στη θέση Μάνδρα Δεβεντζή στις 11
Νοεμβρίου 1944.
Παρτσακλός Ευστάθιος του Φωτίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην
Κυπαρισία Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1912, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στη
θέση Κουτσουβέρι Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Πασακόπουλος Χρύσανθος του Αυγερινού, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1913, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε κατά τη μάχη των Γαργαλιάνων στις 21
Σεπτεμβρίου 1944.
Παστέλας Ιωάννης του Δήμου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1921, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στη μάχη της
Τοπόλιας Κωπαΐδας στις 10 Αυγούστου 1944.
Πασχάλης Αναστάσιος του Αλεξίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Κοπάνη Δωδώνης το 1909, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στη θέση Κασιδιάρη Πωγωνίου στις 29 Δεκεμβρίου
1943.
Πασχαλίδης Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1905, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στο
Ιπποδρόμιο Αθήνας στις 27 Απριλίου 1944.
Πασχαλίδης Ιωσήφ του Κυριάκου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κεντρικό Κιλκίς το 1884, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε πίσω
από το λόφο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς στις 7 Νοεμβρίου 1944.
Πασχαλίδης Ελευθέριος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Ακριτοχώρι Σιντικής Σερρών το 1925, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου 1944.
Πασχαλίδης Απόστολος του Πασχάλη, Μόνιμος Λοχίας: Γεννήθηκε
στη Γουμένισσα Παιονίας Κιλκίς το 1914. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ., λόγω της ιδιότητάς του ως Υπαξιωματικού, στην
περιοχή Γιαννιτσών την 1 Σεπτεμβρίου 1944.
Πασχαλίδης Αθανάσιος του Εμμανουήλ, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Γοργόπη Παιονίας Κιλκίς το 1910, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε στην Περιοχή Παγγαίου στις 5 Ιουλίου 1944.
Πατεινάρης Αθανάσιος του Ιωάννη, Ανθλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε
στις Παγασές Βόλου Μαγνησίας το 1920, του Ε.Λ.Α.Σ.
Φονεύθηκε σε μάχη με ομάδες του Ε.Δ.Ε.Σ. στο Τετράκωμο
Πίνδου στις 17 Ιανουαρίου 1944.
Πατογιάννης Χρήστος του Νικολάου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη
Γαυρολίμνη Ναυπακτίας το 1922, του Ι Συν/τος Ευζώνων.
Φονεύθηκε κατά τη μάχη στο Κόκκινο Τοπόλιας Κωπαΐδας στις
12 Ιουλίου 1944.
Πάτρας Βασίλειος του Λάμπρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Πράμαντα Ιωαννίνων το 1919, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / 3/40
Σύνταγμα. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε μάχη στο Βουλγαρέλι
στις 29 Ιανουαρίου 1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Πατρίκιος Διονύσιος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Ζάκυνθο, των Ε.Α.Ο. – Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στο σπίτι του
στη Ζάκυνθο στις 5 Αυγούστου 1944.
Πατρινέλης Εμμανουήλ του Πέτρου, Εύελπις ΙΙας (Ανθστής):
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1919. Συνελήφθη στις 20 Ιουλίου
1944 από περίπολο του Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε στη θέση
«Αγιασωτήρα» Μάνδρας Αττικής στις 21 Ιουλίου 1944.
Πατσαβούρας ή Φρατζής Αθανάσιος του Κων/νου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στα Βορδώνια Λακωνίας το 1920, του Τ.Α. Σπάρτης.
Φονεύθηκε μαχόμενος στη Σκάλα Λακωνίας στις 5 Μαΐου 1944.
Πατσάκος Παναγιώτης του Γεωργίου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στην Πετρίνα Λακωνίας το 1915, της Εθν. Ομάδ. Βρεττάκου.
Φονεύθηκε κατά την μάχη στη θέση Άνω Σέλιτσα Καλαμάτας στις
30 Οκτωβρίου 1943.
Πατσιατζής Αριστείδης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Άνω Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Πατσινάκου Σωτήριος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Άγιο Γεώργιο Κιττάς Λακωνίας το 1888, του Τ.Α. Γυθείου.
Πνίγηκε στη θάλασσα Γυθείου-Πλύθρας στις 27 Απριλίου 1944.
Πατσούρης Θεόδωρος του Αναστασίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Άνω Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1916, του
Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στη Ζέζα
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού.
Πατσούρης Γεώργιος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Άνω
Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1880, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Πάττας Κων/νος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Παρθένιο
Καρυστίας Ευβοίας το 1920, του Τ.Α. Ευβοίας. Εκτελέσθηκε
στο χωριό Πασσά Ευβοίας στις 5 Απριλίου 1944.
Παυλάκος Νικόλαος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πανηπέρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1924, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Καλαμάτα, στον περίβολο του 9 Συντάγματος Πέζικού,
μετά οκταήμερο.
Παυλάκος Παναγιώτης του Παύλου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
Λίμπερδο Μαλευρίου Λακωνίας το 1894. Φονεύθηκε από άνδρες
της Ο.Π.Λ.Α, επειδή δεν υπάκουε στις διαταγές τους και λόγω
της ιδιότητάς του ως Αξκού, επί της οδού
Μελισσίων-Πεντέλης, στις 28 Ιουλίου 1944.
Παυλάκος Χρήστος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πανηπέρι Πυλίας Μεσσηνίας το 1921, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Καλαμάτα, στον χώρο του 9 Συντάγματος Πεζικού, μετά
επταήμερο.
Παυλέας ή Παυλής Ευάγγελος του Δημητρίου, Δεκανέας:
Γεννήθηκε στα Πηγάδια Μελιγαλά το 1904, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη της Καλαμάτας και εκτελέσθηκε στην
Καλαμάτα στις 9 Σεπτεμβρίου 1944.
Παυλίδης Παύλος του Ιωάννη, Οπλίτης Τ.Α. Γεννήθηκε στον
Νικηφόρο Δράμας το 1903, του Τ.Α. Σκύδρας. Συνελήφθη από
τον Ε.Λ.Α.Σ. σε ένα καταφύγιο της Θεσσαλονίκης, όπου
κρυβόταν μετά από διάλυση του Τάγματός του σε μάχη με τον
Ε.Λ.Α.Σ., και εκτελέσθηκε στη θέση «Λέμπετ» Θεσ/κης στις 6
Οκτωβρίου 1944.
Παυλίδης Γεώργιος του Σάββα, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Καλόκαστρο Σερρών το 1900, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε από
τον Ε.Λ.Α.Σ. στην περιοχή Φλαμπουρίου Νιγρίτας στις 16
Σεπτεμβρίου 1944.
Παυλόπουλος Νικόλαος του Παύλου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Βαλεσίνικο Γορτυνίας Αρκαδίας το 1892, των Ε.Ο.Ε.-ΕΣ.
Εκτελέσθηκε στο Βαλεσίνικο την 1 Μαΐου 1944.
Παυλόπουλος Γεώργιος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Λατζουνάτα Μεσσηνίας το 1927, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944.
Παυλόπουλος Δημήτριος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1921, του ΙΙ Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε
μαχόμενος στις Επιχειρήσεις Δεμεστίχων στις 25 Φεβρουαρίου
1944.
Παύλου Αντώνιος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1925, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Βαλτετσίου στις 15
Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι αυθημερόν.
Παύλου Δήμος του Κυριάκου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Βαλτέτσι
Μαντινείας Αρκαδίας το 1898, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη σε μάχη στο Βαλτέτσι και εκτελέσθηκε
στο Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Παύλου Γεώργιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Βαλτέτσι
Μαντινείας Αρκαδίας το 1882, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Βαλτετσίου στις 15 Ιουνίου
1944 και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι αυθημερόν.
Παφλής Στέφανος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Αντιγονεία Κιλκίς το 1913, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
μαχόμενος στο Καστανοχώρι Σερρών την 1 Απριλίου 1944.
Πέγιας Αυγερινός του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στα
Βραστά Χαλκιδικής το 1898, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη
και εκτελέσθηκε έξω από το χωριό Βραστά στις 13 Απριλίου
1944.
Πέγκας Πολυχρόνης του Θωμά, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στη
Ζίτσα Κουρέντων Ιωαννίνων το 1905, του Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε
σε μάχη στη Ζαγορίτσα Ιωαννίνων στις 6 Δεκεμβρίου 1943.
Πεζερτζίδης Βασίλειος του Ευσταθίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στα Καρτερά Κιλκίς το 1912, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Φονεύθηκε
στη Μαυροράχη Λαγκαδά τον Σεπτέμβριο του 1944.
Πελάγος Γεώργιος του Δημητρίου, Τχης (ΜΧ): Γεννήθηκε στη
Βέροια το 1897, του Ε.Δ.Ε.Σ. Εκτελέσθηκε στην περιοχή
Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως
Αξκού.
Πέμπας Νικόλαος του Κων/νου, Τχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στην Άρτα
το 1896, του Ε.Ο.Ε.Α.-Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε,
λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στο χωριό Κοθώνι Τρικάλων
στις 8 Ιανουαρίου 1944.
Πεντέλης Σωτήριος του Λαζάρου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Άδενδρο Θεσ/κης το 1907, των Ε.Α.Ο. – Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Πεπόνας Γεώργιος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στις
Θερμοπύλες Φθιώτιδας το 1894. Εκτελέσθηκε κοντά στο
Νεκροταφείο Καρπενησίου στις 21 Σεπτεμβρίου 1943.
Περδικάρης Γεώργιος του Αναστασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στη Νάουσα Ημαθίας το 1903, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
κοντά στο χωριό «Αρκοχώρι» έξω από τη Νάουσα στις 17
Ιανουαρίου 1944.
Περδίκης ή Μπαζώτης Κων/νος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στα Ψαχνά Χαλκίδας Ευβοίας το 1901, του Τ.Α. Ευβοίας.
Συνελήφθη σε μάχη στις 17 Μαΐου 1944 και εκτελέσθηκε στη
Λάμαρη Ευβοίας μετά επταήμερο.
Περίχαρος Παναγιώτης του Ξενοφώντος, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας και εκτελέσθηκε
στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Περκατίλης ή Ασωματιάνος Ιωάννης του Βασιλείου, Αντάρτης:
Γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Λέσβου το 1921, των Ε.Α.Ο. –
Ε.Δ.Ε.Σ. Συνελήφθη σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. και εκτελέσθηκε
στον Παρθενώνα Χαλκιδικής στις 28 Αυγούστου 1944.
Πέρος Ιωάννης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Πειραιά
το 1924, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Συνελήφθη στο Λόφο
Σκουζέ στις 5 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Περιστέρι
Αθήνας την επομένη, λόγω της ιδιότητάς του ως Ευζώνου.
Περράκης Αντώνιος του Ιωάννη, Εύελπις Ιης Τάξεως. Γεννήθηκε
στα Χανιά το 1919. Δολοφονήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου
1944.
Περρωτής Θεμιστοκλής του Αναστασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1899, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Περρωτής Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Σπερχόγεια Καλαμάτας το 1925, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Περρωτής Θεόδωρος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Σπερχόγεια Καλαμάτας το 1891, του Τ.Α. Καλαμάτας-Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά και
εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 17 Σεπτεμβρίου 1944.
Περρωτής Παναγιώτης του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Σπερχόγεια Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1926, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου
1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Περρωτής Πάτροκλος του Θεοδώρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Σπερχόγεια Καλαμάτας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στον Μελιγαλά στις 12 Σεπτεμβρίου 1944.
Πετμεζάς Βασίλειος του Γρηγορίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Εξάπλανο Αλμωπίας το 1914. Εκτελέσθηκε στο Πευκωτό Αλμωπίας
Πέλλας στις 10 Αυγούστου 1944.
Πετράτος Αθανάσιος του Σπυρίδωνος, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1920, του ΙΙ Συντάγματος Ευζώνων Πάτρας.
Φονεύθηκε σε συμπλοκή στη Δεμέστιχα Καλαβρύτων στις 25
Φεβρουαρίου 1944.
Πετράτος Κοσμάς του Χαραλάμπους, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Λεχαινά Ηλείας το 1920, του ΙΙ Τ.Α. Πάτρας. Φονεύθηκε μέσα
στο Στρατόπεδο, όπου υπηρετούσε, από συνάδελφό του, λόγω
αμέλειας, στις 20 Αυγούστου 1944.
Πετρίδης Ιωάννης του Κων/νου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Λαχανά-Λαγκαδά το 1905, των Ε.Ο.Ε. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε στη
Δημ. οδό Λαχανά-Τριανταφυλλιάς στις 3 Ιανουαρίου 1944.
Πετρίτσης Παναγιώτης του Δημητρίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στην Πάτρα Αχαΐας το 1909, των Ε.Ο.Ε. Συνελήφθη από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιάτο Κορινθίας και εκτελέσθηκε στο χωριό
Τεμενό τον Ιούνιο του 1944.
Πέτροβας Αγαθοκλής του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κάτω Μέλπεια Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 1944
και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας μετά τριήμερο.
Πετρονικολός Θεόδωρος του Λάμπρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1926, του Ι Συντάγματος Ευζώνων. Εκτελέσθηκε
κατά τις Επιχειρήσεις Ευβοίας στις 11 Μαρτίου 1944.
Πετροπουλέας Ανδρέας του Πέτρου, Λοχίας Εύζωνος: Γεννήθηκε
στον Άγιο Νίκωνα Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1904, του Τ.Α.
Γυθείου. Φονεύθηκε κατά την επίθεση του Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό
Ανώγεια Σπάρτης στις 14 Φεβρουαρίου 1944.
Πετρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1925, του V Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Πετρόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Δεχώνι Καλαβρύτων Αχαΐας το 1911, των
Ε.Α.Ο.-Ε.Σ/Ηλείας-Αρκαδίας. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. σε
συμπλοκή στη θέση Δίβρη Ηλείας και εκτελέσθηκε στο
Βελημάχιο Αρκαδίας στις 17 Δεκεμβρίου 1943.
Πετρόπουλος Πέτρος του Παύλου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Βόλο Μαγνησίας το 1908, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε στη θέση
Παλαιές Μητζέλας Πηλίου στις 25 Ιουνίου 1943.
Πετρόπουλος Αλκίνοος του Κων/νου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στο Λεωνίδιο Κυνουρίας το 1912, του Ι Συν/τος
Ευζώνων. Εκτελέσθηκε στην Αθήνα στις 25 Ιουλίου 1944.
Πετρόπουλος Δημήτριος του Αλεξίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Μαγγανιακό Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1916, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
14 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα Μελιγαλά
μετά τριήμερο.
Πετρόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στα
Παλαιά Λουτρά Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1893, του Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη κατά τη μάχη και εκτελέσθηκε στο
Κορυφάσιο Μεσσηνίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Πετρόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ραφτόπουλο Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1904, του 5 Τ.Α.
Γαργαλιάνων. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Κυπαρισσία
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην τοποθεσία
Βέργα περιφέρειας Κορυφασίου στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Πετρόπουλος Γεώργιος του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ξυλοκέρα Ηλείας το 1926, του Τ.Α. Πύργου. Φονεύθηκε
μαχόμενος στο Κοκκινόχωμα Πύργου στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.
Πετρόπουλος Κων/νος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ποταμιά Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας το 1916, του Ι Ανεξ.
Τάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε κατά τις Επιχειρήσεις στον
Ωρωπό Αττικής στις 6 Μαΐου 1944.
Πετρόπουλος Στυλιανός του Ανδρέα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Κορυδαλλό Αττικής το 1926, του ΙΙ Συν/τος Ευζώνων
Πελοποννήσου. Φονεύθηκε στη μάχη της Δεμέστιχας στις 26
Φεβρουαρίου 1944.
Πέτρος Χαράλαμπος του Ευθυμίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Κεβαλόβρυσο Ιωαννίνων, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Πωγωνίου. Φονεύθηκε σε μάχη στις 7 Ιανουαρίου 1944.
Πέτρου Θωμάς του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αμάρυνθο
Χαλκίδας Ευβοίας το 1913, του Τ.Α. Ευβοίας. Συνελήφθη σε
μάχη και εκτελέσθηκε στην Αγία Τριάδα Αμαρύνθου στις 16
Οκτωβρίου 1944.
Πετρούσκος Ιωάννης του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1918, των Τ.Α. Αθήνας. Φονεύθηκε μαχόμενος στο
Κλειδί Αθήνας στις 20 Φεβρουαρίου 1944.
Πέτσιας Δημήτριος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Προδρόμι Θεσ/τίας, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Δολοφονήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1944 κατά την
εκτέλεση του καθήκοντός του.
Πετσίτης Στυλιανός του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1920, του Ι Τάγματος Ευζώνων Αθήνας.
Φονεύθηκε μαχόμενος στη Λιάτανη Ωρωπού στις 20 Φεβρουαρίου
1944.
Πιάνος Χρήστος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα Πεστά
Ιωαννίνων το 1909, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Δολοφονήθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. καθ’ οδόν από
Τζουμέρκα προς Λάκκα Σουλίου στις 18 Οκτωβρίου 1944, σε
ειδική υπηρεσία ευρισκόμενος.
Πικελίδης Σάββας του Τριανταφύλλου, Ανθλγός Πολεμικής
Διαθεσιμότητας: Γεννήθηκε στην Κατερίνη Θεσ/νίκης το 1913.
Πέθανε στο 403 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 25 Οκτωβρίου
1945 από πολεμικό τραύμα.
Πικουλάκης Αντώνιος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Πεταλίδι Μεσσηνίας το 1901, του Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη
στη μάχη της Καλαμάτας στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας μετά τετραήμερο.
Πίκουλας Αναστάσιος του Σταύρου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1922, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Πίκουλας Ηλίας του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1898, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη
και εκτελέσθηκε στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας στις 11 Οκτωβρίου
1944.
Πικροδημήτρης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1927, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων.
Εκτελέσθηκε στη Χασιά Αττικής στις 28 Σεπτεμβρίου 1944.
Πιμπλής Εμμανουήλ του Νικολάου, Ανθλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε στα
Χανιά Κυδωνίας το 1919, της Αγγλικής Κατασκοπείας.
Φονεύθηκε, από άνδρες του αποσπάσματος Παπαγιαννάκη στη
θέση Παρηγοριά Χανίων Κρήτης στις 17 Ιουλίου 1944.
Πιπερίδης Γεώργιος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Βάθη Κιλκίς το 1884, των Ε.Α.Ο.-Ε.Ε.Σ. Συνελήφθη στη μάχη
της Ευκαρπίας στις 12 Οκτωβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
χωριό Αναβρυτός αυθημερόν.
Πιπίνης Νικόλαος του Ιωάννη, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Σοφικό Κορινθίας το 1899. Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. έξω
από το χωριό Άγιος Ιωάννης Δήμου Κλεινών στις 10 Αυγούστου
1944.
Πισιμίσης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στο Παλαιόκαστρο Γορτυνίας το 1913. Εκτελέσθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. στην περιοχή του χωριού Καλέντζι Κορινθίας στις 11
Αυγούστου 1944.
Πίσσας Ιωάννης του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Κόρινθο Κορινθίας το 1925, του Τ.Α. Κορίνθου. Φονεύθηκε
μαχόμενος στη θέση Κιώνια Στυμφαλίας στις 2 Ιουλίου 1944.
Πλακίδας Βασίλειος του Ευσταθίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Ριζιά Έδεσσας Πέλλας το 1917, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε
από τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 5 Νοεμβρίου 1944.
Πλαστήρας Παναγιώτης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Ροδαυγή Άρτας το 1888, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε σε
συμπλοκή με τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Νησίστα (Φτέρη) στις 3
Φεβρουαρίου 1944.
Πλατάκης Στυλιανός του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Τζερμιάδο Λασιθίου Κρήτης το 1915, του ΙΙ Ανεξ. Τ.Α.
Πύργου. Φονεύθηκε μαχόμενος στον Πύργο Ηλείας στις 9
Σεπτεμβρίου 1944.
Πλατάκος Αναστάσιος του Θεοδώρου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Δάφνη Καλαβρύτων Αχαΐας το 1898, των Ε.Ο.Ε.-Ε.Σ.
Εκτελέσθηκε στη Χόβολη Καλαβρύτων στις 28 Ιουλίου 1944.
Πλατανίτης Αναστάσιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1904, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Τραυματίσθηκε σε μάχη στις 15 Μαρτίου 1944 και
απεβίωσε στο Νοσοκομείο Ευαγγελίστρια στις 11 Ιουλίου 1944.
Πλατανίτης Δημήτριος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας το 1907, του Λόχου Ασφαλείας
Βαλτετσίου. Συνελήφθη στη μάχη του Βαλτετσίου και
εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Πλατανίτης Κων/νος του Ηλία, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1887, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Βαλτετσίου στις 15
Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στο χωριό Βάγκο την επομένη.
Πλατάς Παναγιώτης του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Καστράκι Δωρίδας το 1914, των Ε.Α.Ο.-5/42 ΣΕ. Συνελήφθη και
εκτελέσθηκε στο Καστράκι στις 24 Απριλίου 1944.
Πλίτσας Ιωάννης του Αναστασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στον
Βελβενδό Κοζάνης το 1906, των Ε.Ο.Ε. Εκτελέσθηκε στην
περιοχή του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης στις 24 Μαρτίου
1944.
Πλουσάκης Κων/νος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στις
Μαλλές Ιεράπετρας Λασιθίου το 1908, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Πύλο στις 27
Σεπτεμβρίου 1944.
Πόγκας Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Πασσά Καρυστίας Ευβοίας το 1912, του Ι Συν/τος Ευζώνων.
Φονεύθηκε κατά τις Επιχειρήσεις στη Νέα Ερυθραία Αττικής
στις 24 Σεπτεμβρίου 1944.
Πόγκας Βλάσιος του Γεωργίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε στο
χωριό Πασσά Ευβοίας το 1904, του 5 Λόχου Ευζώνων. Φονεύθηκε
στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου 1944.
Ποθόπουλος Αναστάσιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1921, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη στη μάχη των Γαργαλιάνων και εκτελέσθηκε στο
Κουτσουβέρι Γαργαλιάνων στις 22 Σεπτεμβρίου 1944.
Ποιμενίδης Ιωάννης του Λεωνίδα, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις
Παγασές Μαγνησίας το 1910, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Γενικό
Αρχηγείο. Φονεύθηκε στη μάχη της Πρέβεζας στις 19
Σεπτεμβρίου 1944.
Ποιμενίδης Αγάπιος του Κυριάκου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Δύσβατο Νέστου το 1903. Εκτελέσθηκε στο Κιλκίς στις 12
Νοεμβρίου 1944.
Πολιτάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ):
Γεννήθηκε στον Ξυδά Πεδιάδος Ηρακλείου το 1908, του Τ.Α.
Τριπόλεως. Φονεύθηκε στη μάχη των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας
στις 10 Σεπτεμβρίου 1944.
Πολίτης Κων/νος του Αθανασίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Πολίτης Δημήτριος του Γεωργίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1900, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη σε
μάχη στις 19 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας αυθημερόν.
Πολυζωΐδης Κων/νος του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σκλήθρο Σερρών το 1920, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στο Κιλκίς στις 4 Νοεμβρίου 1944.
Πολυμενάκης Κων/νος του Δημητρίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Ευκαρπία Βισαλτίας το 1913, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Συνελήφθη
στη Μαυροθάλασσα και εκτελέσθηκε στη θέση «Γιαννίτση» στις
15 Φεβρουαρίου 1944.
Πολυμενάκος Γεώργιος του Κων/νου, Ανθλγός Αυτοκινήτων:
Γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το 1912, του Ι Συντάγματος
Ευζώνων. Τραυματίσθηκε σε συμπλοκή και πέθανε από τα
τραύματά του στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 1944.
Πολυχρονιάδης Δημήτριος του Αθανασίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε
στις Σέρρες το 1901. Εκτελέσθηκε στην περιοχή χωριού
Αγροσυκιά στις 17 Ιουλίου 1944.
Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου, Εύζωνος:
Γεννήθηκε στη Θουρία Μεσσηνίας το 1920, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον
Μελιγαλά Μεσσηνίας στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στο Μουζάκι Μεσσηνίας το 1919, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Φονεύθηκε μαχόμενος στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας στις 22
Σεπτεμβρίου 1944.
Πολυχρονόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε
στη Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη μάχη του Μελιγαλά στις
13/16 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις
20 Σεπτεμβρίου 1944.
Πολυχρονόπουλος ή Πολυχρονάκης Ιωάννης του Κων/νου,
Εύζωνος: Γεννήθηκε στα Σπερχόγεια Μεσσηνίας το 1913, του
Τ.Α. Καλαμάτας. Συνελήφθη στη μάχη του Μελιγαλά Μεσσηνίας
και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Ποντικόπουλος Ιωάννης του Κων/νου, Λγός (ΜΧ): Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1911, του Ε.Δ.Ε.Σ. Φονεύθηκε στο 13,9 χλμ.
της Σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας στις 4 Σεπτεμβρίου
1944, λόγω ανατινάξεως του βαγονιού, στο οποίο επέβαινε,
από έκρηξη νάρκης.
Πόρτης Μιλτιάδης του Κων/νου, Τχης (ΠΒ): Γεννήθηκε στο
Ζουπάνιον Κοζάνης το 1895. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στο χωριό Βουχωρίνα στις 15 Απριλίου 1943.
Πορτιάς Τιμόθεος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον
Αχλαδόκαμπο Άργους το 1918, του Τ.Α. Τριπόλεως. Συνελήφθη
σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Ποταμιά Αχλαδοκάμπου στις 18
Σεπτεμβρίου 1944.
Ποτηράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Γύθειο Λακωνίας το 1919, του Τ.Α. Γυθείου. Φονεύθηκε στη
θέση Σελινίτσα Γυθείου στις 22 Ιανουαρίου 1944, λόγω
εκπυρσοκροτήσεως του όπλου του (ατύχημα).
Πουλακίδας Ανδρέας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1918, του Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη σε μάχη και εκτελέσθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας
στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Πουλής Ανδρέας του Ευσταθίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πολίχνη Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη κατά τη μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Πουλής Γεώργιος του Θεοδώρου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον
Νερόμυλο Πυλίας Μεσσηνίας το 1906, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη σε μάχη στις 10 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε
στην Πηγάδα Μελιγαλά στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Πουλής Χρήστος του Ανδρέα, Έφ. Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην
Αρδέα Αλμωπίας Πέλλας το 1893. Εκτελέσθηκε, λόγω της
ιδιότητάς του ως Αξκού, στο όρος Βόρα Αρδέας στις 5
Ιανουαρίου 1944.
Πούλης Γεώργιος του Βασιλείου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στα
Σέλλιανα Θεσπρωτίας το 1893, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Ηπείρου. Συνελήφθη, σε υπηρεσία ευρισκόμενος, στις
31 Μαρτίου 1944 και εκτελέσθηκε αυθημερόν.
Πούλκας Ιωάννης του Χρήστου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη Γρίβα
Παιονίας Κιλκίς το 1896, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο. Εκτελέσθηκε
στο όρος Πάικο στις 14 Φεβρουαρίου 1944.
Πουλόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενήκλαρο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1915, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. μετά την κατάληψη του Μελιγαλά
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά μετά πενθήμερο.
Πουλόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Κατσαρό Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1917, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη στο Κατσαρό Μεσσηνίας μετά την πτώση του
Μελιγαλά, ενώ επιχειρούσε να δραπετεύσει, και εκτελέσθηκε
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σκάλας στις 18 Σεπτεμβρίου 1944.
Πουλόπουλος Ηλίας του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Στενήκλαρο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1909, του Τ.Α. Μελιγαλά.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. κατά την κατάληψη του Μελιγαλά
στις 15 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στην Πηγάδα
Μελιγαλά στις 20 Σεπτεμβρίου 1944.
Πουλτίδης Ιωάννης του Νικολάου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Ροδοχώρι Νάουσας Ημαθίας το 1914, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Φονεύθηκε στον Κούκο Νάουσας στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Πουλτίδης Γεώργιος του Νικολάου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στο
Ροδοχώρι Ημαθίας το 1898. Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. και
εκτελέσθηκε στη δασική θέση Κούκος, περιοχής Μαρίνας
Νάουσας στις 10 Νοεμβρίου 1944.
Πουρναρόπουλος Φώτιος του Γεωργίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στην Πρέβεζα το 1901, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Ι
Ταξιαρχία. Δολοφονήθηκε από αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στην
Πρέβεζα στις 7 Σεπτεμβρίου 1944.
Πουτράκης Γεώργιος του Παναγιώτη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στη
Λυγαριά Βισαλτίας Σερρών το 1919, των Ε.Α.Ο. – Π.Α.Ο.
Εκτελέσθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη Δημ. οδό Σερρών-Βροντούς
στις 10 Οκτωβρίου 1944.
Πράνταλος Νικόλαος του Δημητρίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Φιλάνθη Πυλίας Μεσσηνίας το 1923, του Τ.Α. Καλαμάτας.
Εκτελέσθηκε στον ποταμό Νέδοντα στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Πρασιτάκος Πουλίκος του Γρηγορίου, Σχης (ΠΒ): Γεννήθηκε στο
Οίτυλο Λακωνίας το 1895. Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς
του ως Αξκού, στην Κλινοβά Οιτύλου στις 29 Ιουνίου 1944.
Πριγγής Ευάγγελος του Κων/νου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στην
Άμφισσα Παρνασσίδας Φωκίδας το 1898, των Ε.Α.Ο. 5/42 ΣΕ.
Συνελήφθη στις 17 Απριλίου 1944 και εκτελέσθηκε στη θέση
Σκάλωμα Δωρίδας αυθημερόν.
Προκοπίδης Θωμάς του Ανδρονίκου, Επλχος: Γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη το 1904. Εκτελέσθηκε στη Θεσ/νίκη στις 17
Οκτωβρίου 1944, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού.
Προκοπίου Γεώργιος του Κων/νου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Ερμιόνη Σπετσών το 1922, του ΙΙ Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε μαχόμενος στο ύψωμα Σέττας στις 26 Ιουνίου 1944.
Προσηλιακός Δημήτριος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στη
Λεύκη Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1903, του V Τ.Α. Γαργαλιάνων.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη των Γαργαλιάνων στις 22
Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Κορυφάσιο Μεσσηνίας
την επομένη.
Προύτζος Απόστολος, Αντάρτης, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. /
Αρχηγείο Βάλτου. Φονεύθηκε σε μάχη με τον Ε.Λ.Α.Σ. στον
Αρκάδα Βάλτου στις 13 Νοεμβρίου 1943.
Πτερνέας Πέτρος του Παναγιώτη, Ανθλγός: Γεννήθηκε στο
Νεοχώρι Οιτύλου Λακωνίας το 1910, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Εκτελέσθηκε στην Καισαριανή Αθηνών στις 4 Αυγούστου 1944.
Πυλαρινός Σπυρίδων του Ευαγγέλου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Πάτρα Αχαΐας το 1923, του Τ.Α. Πάτρας. Συνελήφθη σε μάχη
και εκτελέσθηκε στο Βελιμάχι Γορτυνίας στις 26 Φεβρουαρίου
1944.
Πυλιώτης Αντώνιος του Επαμεινώνδα, Έφ. Ιατρός: Γεννήθηκε
στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1891, του 5 Τ.Α.
Συνελήφθη στις 22 Σεπτεμβρίου 1944 και εκτελέσθηκε στο
Κορυφάσιο Πυλίας στις 3 Οκτωβρίου 1944.
Πυλωρίδης Γεώργιος του Χρυσάνθου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη
Βεργίνα Ημαθίας το 1911, των Ε.Ο.Ε.-Π.Α.Ο. Φονεύθηκε σε
συμπλοκή στον Κούκο Πιερίας στις 14 Οκτωβρίου 1944.
Ράζος Δημήτριος του Ταξιάρχου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην
Άτταλη Χαλκίδας το 1915, του Ι Ανεξ. Τάγματος Ευζώνων
Ευβοίας. Φονεύθηκε στη μάχη της Άτταλης στις 20 Μαΐου 1944.
Ραϊσόπουλος Νικόλαος του Στεφάνου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1921, του Τ.Α. Αγρινίου. Φονεύθηκε σε μάχη στο
χωριό Δοκίμιο Αγρινίου στις 11 Σεπτεμβρίου 1944.
Ράλλης Ιωάννης του Λεωνίδα, Εύζωνος: Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1925, του Ι Τάγματος Ευζώνων Αθήνας. Συνελήφθη από
όργανα της Ο.Π.Λ.Α. στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 και
εκτελέσθηκε στο Χαϊδάρι Αθήνας αυθημερόν.
Ραμέας Νικόλαος του Κυριάκου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Λεύκτρο Καλαμάτας το 1904, του Τ.Α. Μελιγαλά. Συνελήφθη στη
μάχη του Μελιγαλά και εκτελέσθηκε στον Μελιγαλά Μεσσηνίας
στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Ράμμος Γεώργιος του Αθανασίου, Αντάρτης: Γεννήθηκε στο
Σπήλαιο Κοζάνης, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ. / Αρχηγείο
Ηπείρου. Δολοφονήθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. στην Κερασιά
Βωβούσας στις 12 Οκτωβρίου 1943, σε διατεταγμένη υπηρεσία
ευρισκόμενος.
Ράμμος Κων/νος του Γεωργίου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας το 1888, του Τ.Α. Τριπόλεως.
Συνελήφθη από τον Ε.Λ.Α.Σ. στη μάχη του Βαλτετσίου στις 15
Ιουνίου 1944 και εκτελέσθηκε στο Βαλτέτσι αυθημερόν.
Ράμος Δημήτριος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο Βαλτέτσι
Μαντινείας Αρκαδίας, του Λόχου Ασφαλείας Βαλτετσίου.
Συνελήφθη στη μάχη του Βαλτετσίου και εκτελέσθηκε στο
Βαλτέτσι στις 15 Ιουνίου 1944.
Ράπτης Ιωάννης του Νικολάου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε
στο Μαυρολιθάρι Παρνασσίδας το 1892, της Ε.Κ.Κ.Α.
Εκτελέσθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Αξκού, στη Στρόμη
Δωρίδας στις 6 Αυγούστου 1944.
Ραπτόπουλος Στυλιανός του Περικλέους, Αντάρτης: Γεννήθηκε
στο Μαυρονέρι Κιλκίς το 1905, των Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.
Φονεύθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1944.
Ραυτόπουλος Κων/νος του Νικολάου, Εύζωνος: Γεννήθηκε στο
Αγρίνιο Τριχωνίδας Αιτ/νίας το 1921, του Ι Συντάγματος
Ευζώνων. Φονεύθηκε στη μάχη του Κόκκινου Τοπολίων Κωπαΐδας
στις 12 Ιουλίου 1944.
Ρέβας Γεώργιος του Παναγιώτη, Εύελπις ΙΙας (Ανθστής):
Γεννήθηκε στο Κέντρο Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1916, των
Ε.Ο.Ε.Α. Φονεύθηκε σε μάχη στην Κάτω Καλεντίνη Άρτας στις
15 Οκτωβρίου 1943.
Ρέκας Σταύρος του Ιωάννη, Εύζωνος: Γεννήθηκε στον Μελιγαλά
Μεσσηνίας το 1903, του Τ.Α. Μελιγαλά. Εκτελέσθηκε στην
Πηγάδα Μελιγαλά στις 19 Σεπτεμβρίου 1944.
Ρέκας Ιωάννης του Παναγιώτη, Εύζωνος: Γεννήθη