Μπότσαρης Νότης


Γιος του Σουλιώτη πολέμαρχου Γεωργίου Μπότσαρη, γεννήθηκε το 1759. Το 1801 αιχμαλωτίστηκε από τον Αλή Πασά και κρατήθηκε αιχμάλωτος στο φρούριο της Κλεισούρας. Κατάφερε όμως ν΄αποδράσει και μετά απ’ αυτό ο Αλής του έδωσε χάρη και προσπάθησε να τον χρησιμοποιήσει σαν διάμεσο προσέγγισης με τους Σουλιώτες
για να τους παρασύρει. Αλλά ο Μπότσαρης, αντιλαμβανόμενος τις δόλιες προθέσεις
του Αλή έφυγε στην Κέρκυρα, απ’όπου επέστρεψε όταν ο κίνδυνος του Αλή κόντευε
πια να εκλείψει και ανακηρύχθηκε αρχηγός των Σουλιωτών. Συνέβαλε στην άμυνα
του Σουλίου και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Κιουταχή κατά του
Μεσολογγίου είχε αναλάβει την άμυνα του Αιτωλικού. Όταν αυτό έπεσε, κλείστηκε
στο Μεσολόγγι όπου και έμεινε μέχρι την έξοδο, όπου μάλιστα ηγήθηκε της μιας
από τις τρεις ελληνικές φάλαγγες. Αργότερα τραυματίστηκε σοβαρά στη μάχη του
Διστόμου και απείχε έκτοτε απο τις επιχειρήσεις. Επί Όθωνα ανκηρύχθηκε
υποστράτηγος. Πέθανε το 1841.