ΕΚΚΑ Κατασταση μελών


Συνταγματάρχης Ψαρρός Δημ.
Αντισυνταγματάρχης Ιωαννίδης Πετ.
Ταγματάρχης Δημητριάδης Χ.
Λοχαγός Σαγιάς Σπ.
Λοχαγός Λιβέρης Γεώργ.
Λοχαγός Ευσταθίου Π.
Υπολοχαγός Πατυχάκης Αρισ.
Υπολοχαγός Κουκουτιανός Αντ.
Υπολοχαγός Βάσος Περ.
Υπολοχαγός Κουτριάρης Λουκάς
Ανθυπολοχαγός Παπαδήμος Λουκ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Πριγγής Ευαγ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Παπαγεωργίου Σωτ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Αλεξόπουλος Ιωαν.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Σκατζής Αθ.
Ανθυπασπιστής Ευαγγελόπουλος
Ενωμοτάρχης Κουτβός Ιωαν.
Υπενωμοτάρχης   Πλατάς Παν.
Υπενωμοτάρχης Σκοτίδας Δημ.
Υπενωμοτάρχης Κοντός Δημ.
Υπενωμοτάρχης. Πρεσβύτης Χρ.
Υπενωμοτάρχης Συνάπης Στ.
Υπενωμοτάρχης Σταθόπουλος Κ.
Υπενωμοτάρχης Μέτουλας Υ.
Υπενωμοτάρχης Κατσάνος Γ.
Υπενωμοτάρχης Σιτογεωργόπουλος
Υπενωμοτάρχης Μπακογιώργος Α.
Υπενωμοτάρχης Ζελιώτης Γ.
Υπενωμοτάρχης Κωνσταντινίδης Γ.
Υπενωμοτάρχης Γερολάνος Σπυρ.
Επισμηνίας Λιακάκος Λυκ.
Λοχίας Λιάτσος Παν.
Λοχίας Γιανναράς Ι.
Λοχίας Ανδρίτσος Δημ.
Πυροσβέστης Φωτόπουλος Γ.
Αντάρτης Λουκόπουλος Ευθ.
Αvτάρτης Κορτέσης Γ.
Αvτάρτης Πετρόπουλος Ι.
Αvτάρτης Αποστολόπουλος
Αvτάρτης Φούvτας Γαρ.
Αvτάρτης Καμπάσης Περ.
Αvτάρτης Χριστόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Σταυρόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Αλεξάκης Σπυρ.
Αvτάρτης ΒρεΠός Δημ.
Αvτάρτης Νικολούλιας Ν.
Αvτάρτης Δασκαλόπουλος Γ.
Αvτάρτης Πολύζος Στ.
Αvτάρτης Τσέλος Χρ.
Αvτάρτης Σαραvταένας Γ.
Αvτάρτης Σκουφάκης Αγγ.,
Αvτάρτης Καvτάς Παν.
Αvτάρτης Καραμπέτσος Αθ.
Αvτάρτης Ανδριτσόπουλος Ν.
Αvτάρτης Κοτρίκας Γεώρ.
Αvτάρτης Κουτσομίχος Χρ.
Αvτάρτης Μαρδάκης Αθ.
Αvτάρτης Παρασκευάς Ηλ.
Αvτάρτης Παρασκευάς Γεωρ.
Αvτάρτης Καραλιώτης Κ.
Αvτάρτης Νάκος Χρ.
Αvτάρτης Παναγόπουλος Θ.
Αvτάρτης Φασούλης Ευάγ.
Αvτάρτης Μιχαλόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Παπαϊωάννου Ιω.
Αvτάρτης Παπάς Ευθ.
Αvτάρτης Κουλελής Ιωάν.
Advertisements