Εκθεση δράσης Οργάνωσης ΜΙΔΑΣ 614, 27 Φεβ 1953


ΜΙΔΑΣ 614

Φ.Ε.Κ. 40

Τεύχος Αον της 27-2-1953

Προερχόμενοι εκ Μέσης Ανατολής απεβιβάσθησαν εκ του υποβρυχίου εις λιμένα της Λακωνίας την 2.8.1942 οι κάτωθι αποτελούντες την ανωτέρω οργάνωσιν διά κατασκοπείαν, σαμποτάζ κλπ.
(1) Τσιγάντε ή Σβορώνος Ιωάννης Αρχηγός
(2) Κώτσης Σπυρίδων
(3) Ρογκάκος Παν.
(4) Γιαννακόπουλος Μιλτ. ή Αριστείδης
(5) Μανωλόπουλος Φώτιος
(6) Γυφτόπουλος Δημ.
(7) Ανδρόνικος Ματθαίος
(8) Μαρασλής Αφεντάριος ή Μαράκης
(9) Λιάκος Θεόδωρος ετυφεκίσθη ασυρματιστής
(10) Ρούσσος Κων/νος ετυφεκίσθη ασυρματιστής
(11) Μωραϊτης Ιωάννης
(12) Ζακυνθινός Βασίλειος ή Μίκης.
Την 15.8.1942 αφίχθησαν εν Αθήναις και ήρχισαν εργαζόμενοι. Μεθ’ εαυτών έφερον 15 χιλιάδας χρυσάς λίρας, τρεις ασυρμάτους αγγλικής κατασκευής και ποικίλον πολεμικόν υλικόν.
Την 14.1.1943 εγένετο εις Πατησίων 86 η δολοφονία υπό των Ιταλών του Τσιγάντε. Την αρχηγίαν μετά ταύτα ανέλαβε ο Κανάρης Μιλτιάδης, είτα ο Κώτσης Σπυρίδων και επί μικρόν διάστημα προ αυτών ο Παρίσης Λεωνίδας (Ζηρέλης 27).
Συνεργασθέντες μετά του Τσιγάντε: Στρατιωτικοί διάφοροι υπό την αιγίδα Ψαρρού Δημητρίου ήτοι: Δούκας Στέφανος, Βέρρος Διονύσιος (Αληθέας) Μαλασπίνας Σπυρίδων (ψηλός). Δημοτάκης Νικόλαος, Παυλίδης Αχιλλεύς και άλλοι.
Ο Τσιγάντες κατά την διάρκειαν της εν Αθήναις παραμονής του, διέμενεν το πλείστον εις οικίαν Αλωπεκής 2 (Μαλλού Ελβετίδος), σπανίως εις οικία Αβαταγγέλου εις Καλλιδρομίου, Φερρών 7 (Ουρανία Κυριακίδου) Πατησίων 86 (Τάκης Κυριακίδης) οικίαν Χρήστου Αγγελινού, οικίαν Καίτης Κουσουράκη (Μάχης Κοδράτου 17). Προεστόπουλος Πάνος Αχαρνών 268. Ημέραν και νύκτα το πλείστον εδέχετο εις Ψαρρών 7 και Πατησίων 86.
Ετέροι συνεργασθέντες μετ’ αυτού.
(1) Εβερτ Άγγελος Δ/τής Αστυνομίας
(2) Τσαγκλής Νικόλαος Δ/ντής Ασφαλείας Αθηνών.
(3) Παπαδόπουλος Αριστείδης Αστυνομικός Δ/ντής.
(4) Καπετανίδης Ευάγγελος Αστυνόμος.
(5) Μπούρας Ηλίας Αστυνόμος.
(6) Λαγός Γεώργιος εκτελεσθείς μετέπειτα εν Μενιδίω υπό κομμουνιστών
(7) Κανταρτζής Θεμιστοκλής Πατησίων 88 Οδοντίατρος προσέφερεν οικίαν του ανιδιοτελώς εις Αρχηγείον επί ένα μήνα.
(8) Μιγκάρδου Νίτσα δακτυλογράφος.

 Μετά τον θάνατον Τσιγάντε έλαβον χώρα τα εξής γεγονότα: τον Μάρτιον 1943 ανεχώρησεν διά Μ.Ανατολήν. ο Παρίσης, Κουσσουράκη, Μητροπολίτης Καρύστου και Χίου Παντελεήμων (αποβιώσας) και άλλοι.
Συνελήφθησαν και εξετελέσθησαν υπό των Γερμανών οι ασυρματισταί:
-Δανιηλίδης Μάριος Ν.Σμύρνη το πρώτον συλληφθείς και αποκαλύψας.
-Λιάκος Θεόδωρος Πειραιώς 169 οικία Γουνελλά.
-Ρούσσος Κων/νος εκτελεσθείς επί τόπου Δωδεκανήσου 12 εις Ν.Σμύρνην.
-Ανδρόνικος Ματθαίος συνελήφθη έξωθι οικίας Ρούσσου Κων.οδός Δωδεκανήσου Ν.Σμύρνη.
-Μπούρας Κων/νος καταδοθείς εις Γερμανούς έξωθι Θεάτρου Σαμαρτζή υπό τίνος εφέδρου αξ/κού ευρισκομένου εις φυλακάς καταδικασθέντος εις θάνατον και μη εκτελεσθέντος.
Σύλληψις ασυρματιστού ΚΑΛΙΛΛΟΥ Γερασίμου ή Μάκη εις οικίαν Λοχαγού Τριανταφυλλίδη Ευαγγέλου και απόδρασις τούτου τη παρουσία και βοηθεία Κώτση Σπυρ. και Καπετανίδη Ευάγ.εις Πειραιώς και Σωκράτους τον Σ/βρίον 1943.
Εις την υπ’ αριθ. 56 του 1953 εγκύκλιον Υπουργείου Στρατιωτικών αναφέρονται τα ονόματα όλων των μετά της οργανώσεως Μίδα 614 συνεργασθέντων.
Ο Τσιγάντες επεσκέπτετο διάφορα πολιτικά πρόσωπα.
-ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ Πέτρος Ομήρου
-ΤΣΑΤΣΟΣ Κων/νος Οικία Γουναράκη
-ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ Οικία Αναγνωστοπούλου 20
-ΚΛΑΔΑΚΗΣ Μάρκος Σπυρ.Τρικούπη 54
-Οικονομικός Διαχειριστής Συν/ρχης Χωρ/κής ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος (αποβιώσας)

13-3-1962
(Τ.Υ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’

Advertisements