Φονευθέντες αξιωματικοί Γ’ Σώματος Στρατού από 1ης Ιαν 1947 μέχρι τέλος 1950.


Πίναξ Συγκεντρωτικός των φονευθέντων Αξιωματικών του Γ’ Σώματος Στρατού από 1ης Ιανουαρίου 1947 μέχρι τέλους του 1950.

I. Φονευθέντες

Α/Α      Βαθμός                                               Όπλον             Ονοματεπώνυμον     Μονάς            Ημερομηνία θανάτου         Περιοχή εις ην εφονεύθη
1.         Υπτγος Ασημακόπουλος Αλέξ. ΥΙΙ Μεραρ. 13-3-48 Έβρου
2. » Κώτσαλος Γεώργιος » 6-6-49 Αττικής
3. Ταξχος Ρογκόπουλος Γεώργιος 27η Ταξιαρ. 13-8-48 Έβρου
4. Ανχης Πεζικού Ρότσος Αριστείδης 82ον Τ. Εθνοφρουράς 26-9-48 Έβρου
5. » » Κολουμβάκης Γεώργιος 70ον Τ. Έθν. 8-8-49 Κατερίνης
6. Τχης » Αθανασιάδης Ιωάννης 519 Τ. Πεζ. 12-1-49 Νάουσα
7. » ΣΕΜ Αναγνωστόπουλος Δημ. XI Μεραρχ. 28-8-48 Καϊμακτσαλάν
8. » Πεζικού Πανναράκης Ιωάννης 557 Τ. Πεζ 13-10-48 Χαλκιδική
9. » » Καπετανάκης Κων/νος 86ον Τ. Έθν. 21-7-49 Λαγκαδά
10. » » Καραμπέτσος Ιωάννης 518 Τ. Πεζ. 26-2-48 Ναούσης
11. » » Κοντογεωργάκης Μιχ. 556 Τ. Πεζ. 18-10-47 Ξάνθης
12. » » Κουτσουνάδης Ιωάννης 71ον Τ. Έθν. 10-4-49 Λιτόχωρου
13. » » Μάρκογλου Χρήστος 519 Τ. Πεζ. 28-10-47 Ναούσης
14. Επλχος Ιππικ. Μελίδης Νικόλαος XI Έφιπ. Ιλ. 17-5-48 Βερμίου όρ.
15. Τχης Πεζικού Μούμογλου Δημήτριος 45ον Τ. Έθν. 21-10-48 Βερροίας
16. » » Νικολούδης Μιχαήλ 58ον Τ. Εθν. 26-12-48 Σωχού
17. Επλχος Τεθωρ. Στεφανίδης Θεόδωρος XI Συν. Αν. 28-1-49 θεσ/νίκης
18. Τχης Πεζικού Χαΐλης Γεώργιος 516 Τ. Πεζ. 22-4-48 Αριδαίας
19. » » Χανιώτης Γεώργιος 36ον Τ. Έθν. 25-5-48 Κομοτινής
20. » ΣΕΜ Ψυλογιάννης Ιωάννης 38ον Τ. Έθν. 2-5-49 Έβρου
21. » Πυροβολικού Σταματόπουλος Χρήστος 33η Ταξ. 28-1-49 θεσ/νίκης
22. Λοχαγός Έξ-Απ Αβραμίδης Αναστάσιος 39ον Τ. Έθν. 19-6-48 Σουφλίου
23. » Πεζικού Αποστολίδης Εμμαν. 515 Τ. Πεζ. 14-9-47 Καϊμακτσαλάν
24. » » Βίμπλης Λεωνίδας 552 Τ. Πεζ. 7-1-47 Έβρου
25. Λγος » Βλάικος Σπυρίδων 559 Τ. Πεζ. 13-5-48 Έβρου
26. » Πυροβολικού Γιαννούλης Νικόλαος 108 Σ. Πεδ. Πυροβολικ. 15-8-48 Έβρου
27. Λγος Πεζικού Γιώσης Απόστολος 60ον Τ. Έθν. 19-12-48 Μενοικίου όρ.
28. Λγος Πεζικού Γιαννόπουλος Γεώργιος 552 Τ. Πεζ. 22-9-48 Παπάδων
29. Λγος Πεζικού Ηλιόπουλος Παύλος 554 Τ. Πεζ. 15-1-47 Ξάνθης
30. Λγος Πεζικού Καλέντζος Γεώργιος 517 Τ. Πεζ. 8-9-47 Εδέσσης
31. Λγος Πεζικού Καπόπουλος Αλέξανδρος XI Μεραρχ. 26-6-49 Χαλκηδόνος
32. Λγος Πεζικού Καρακώστας Κωνσταντ. 519 Τ. Πεζ. 26-2-48 Βέρμιον
33. Λγος Πεζικού Παπαφωτίου Φώτιος 60ον Τ. Έθ. 17-6-49 Σερρών
34. Λγος Πεζικού Πασάς Ευάγγελος 516 Τ. Πεζ. 22-4-48 Αριδαίας
35. Λγος Πεζικού Περιστεράκης Ιωάννης 512 Τ. Πεζ. 19-6-49 Μπέλες όρ.
36. Λγος Πεζικού Ροντογιάννης 567 Τ. Πεζ. 1-12-47 Κρούσια όρ.
37. Λγος Πυροβολικού Σουραβλάς Χρήστος 108 Σ.Π.Π. 25-5-48 Κομοτινής
38. Ιατρός Τσατασάκος Δημήτριος 552 Τ. Πεζ. 6-6-49 Αττικής
39. Υπλγος Πεζικού Αναγνωστάκης Αλεξ. 76ον Τ. Έθν. 30-10-48 Σιδ/καστρον
40. Υπλγος Πεζικού Βαλσαμάκης 620 Τ. Πεζ. 29-10-47 Αμφιπόλεως
41. Υπλγος Πεζικού Βενιζέλος Παντελής 73ον Έλ. Τ. 28-8-49 Μπέλες όρ.
42. Εφ. Υπλγος » Βογιατζής Νικόλαος 38ον Τ. Έθν. 8-11-48 Έβρου
43. Υπλγος » Ηλιόπουλος Ιωάννης 37ον Τ. Έθν. 3-8-49 Ροδόπη όρ.
44. Εφ. Υπλγος » Ζούπας Αριστείδης 38ον Τ. Έθν. 3-10-49 Κομοτινής
45. » Πεζικού Ίτσης ή Οίτης Βασιλ. Λοχ. Κρούσ. 14-5-48 Βρόντους
46. Υπλγος » Καρακώστας Χρήστος 555 Τ. Πεζ. 15-1-47 Ξάνθης
47. » » Κολοφωλιάς Σταύρος 518 Τ. Πεζ. 2-4-48 Σωχού
48. » Πολεμ. Διαθεσ. Κοντός Γεώργιος ΜΑΔ 15-9-47 Πιέρια όρ.
49. » Πεζικού Κοτανίδης Γεώργιος ΚΕΝ Δράμας 26-7-49 Δράμα
50. Υπομοίραρ. Κουρεμπανάς Δημ. Λόχ. Χωροφ. 21-1-47 Χαλκιδικής
51. Υπλγος Πεζικού Κωνσταντόπουλος Γεώρ. 513 Τ. Πεζ. 16-9-48 Κιλκίς
52. Υπλγος Πεζικού Μπαλάσκας Γεώργιος 551 Τ. Πεζ 4-10-47 Έβρου
53. Υπλγος Πεζικού Πανίδης Θρασύβουλος 568 Τ. Πεζ. 17-2-48 Κρούσια όρ.
54. Υπλγος Πεζικού Παπαγρηγοράκης Γεώρ. 61ον Τ. Εθ. 8-1-49 Σερρών
55. Υπλγος Πεζικού Παπασταύρος Βασίλειος 86ον Τ. Εθ. 4-11-48 Σιδηρ/στρον
56. Υπλγος Πεζικού Παπαχατζής Χαράλαμπ. 35ον Τ. Εθ. 31-5-49 Ξάνθης
57. Υπλγος Πεζικού Παπουτσής Κίμων 46ον Τ. ΕΘ. 30-7-49 Στενά Πέτρ.
58. Εφ. Υπλγος » Πλατογιάννης ή Κυριαζής Παναγιώτης 86ον Τ. ΕΘ. 9-11-48 Σιδηρ/στρον
59. Υπλγος Πεζικού Πολίτης Νικόλαος ΚΕΥΒ 29-7-48 Λαχανά
60. Υπλγος Πεζικού Πολίτης Νικόλαος XI Μεραρχ. 14-1-49 Ναούσης
61. Υπλγος Πεζικού Σκουλαριώτης Θεόδωρος Πολ. Διαθ. 28-3-47 Βερροίας
62. Υπλγος Πεζικού Σούμπασης Μιχαήλ 514 Τ. Πεζ. 3-3-48 Βέρμιον όρ.
63. Υπομοίραρ. Ταλαγάκης Λοχ. Χωροφ. 13-1-48 Νιγρίτης
64. Εφ. Υπλγος Πεζικού Ταμπακόπουλος Αλέξ. ΜΑΥ 30-12-47 Βερροίας
65. Υπλγος » Τσοτουλίδης Λάμπρος 516 Τ. Πεζ. 20-5-48 Αριδαίας
66. Εφ. Ανθλγος » Αγριοστάθης Αθανάσ. 554 Τ. Πεζ. 6-5-49 Μπέλες
67. » Μηχαν. Αθανασίου Δημήτριος ΥΙΙ Μεραρ. 5-8-47 Καβάλας
68. » Πεζικού Αικατερινάρης Ευριπ. 622 ΤΑΓΣ 11-2-47 Θεσ/νίκης
69. » » Αλεξόπουλος Ιωάννης ΜΕΑ 17-8-49 Λεκάνης
70. » Πυροβ. Αναδωλής Νικόλαος 107 Σ.Π.Π. 12-1-49 Νάουσα
71. » Πεζικού Αναγνώστου Δημήτριος 551 Τ. Πεζ. 23-5-47 Τρίγ. Άρδα
72. Ανθλγος » Αναλογίδης Σπυρίδων 555 Τ. Πεζ. 23-8-47 Ξάνθης
73. » » Αντωνίου Κάρολος 620 Τ. Πεζ. 4-2-47 Πιερίας
74. » » Αποστολίδης Γεώργιος 519 Τ. Πεζ. 10-9-47 Εδέσσης
75. Εφ. Ανθλγος » Αργυριάδης Λάζαρος 58ον Τ. Έθ. 20-6-49 Σωχού
76. » » Ασίκης Πέτρος 86ον Τ. Πεζ. 20-7-49 Λαγκαδά
77. » » Αστεριάδης Ηρακλής ΜΑΥ 31-8-47 Χαλκιδικής
78. » » Βάρσος Γεώργιος 552 Τ. Πεζ. 22-9-48 Παπάδων
79. » » Βέρας Βύρων 525 Τ. Πεζ. 22-12-50 Κρούσια όρ.
80. » Μηχαν. Βούτσικας Θεόδωρος 717 Λ. Μηχ. 7-7-49 Αμφιπόλ.
81. Ανθλγος Πεζικού Γάτος Δημήτριος 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.
82. Εφ. Ανθλγος » Γαρουφαλής Ευθύμιος 93ον Τ. Έθν. 13-4-49 Σουφλίου
83. » εξ από Γιαννέλης Αστέριος ΜΕΑ 31-12-48 Χαλκιδικής
84. » Πεζικού Γιαννουλάκης Δημήτριος 518 Τ. Πεζ. 22-12-48 Εδέσσης
85. » » Γούλας Θωμάς 555 Τ. Πεζ. 8-7-49 Δοϊράνης
86. Ανθλγος » Γραικόπουλος Περικλής 86ον Τ. Εθν. 4-11-48 Σιδ/στρου
87. Εφ. Ανθλγος » Γόρδιος Ιωάννης 60ον Τ. Εθν. 29-9-48 Νιγρίτης
88. Ανθλγος » Δασκαλάκης Αντώνιος 59ον Τ. Εθν. 14-10-49 Κιλκίς
89. Εφ. Ανθλγος » Δερμεντζόγλου Ιωάννης 63ον Τ. ΕΘ. 25-2-49 Πάϊκον όρ.
90. » Πεζικού Δημητρακόπουλος Χρήσ. 552 Τ. Πεζ. 7-1-74 Έβρου
91. » » Δημητριάδης Δημήτριος 41ον Ελ. Τ. 17-2-49 Χαλκιδικής
92. » » Δημητριάδης Δημήτριος 207 Τ. Πεζ. 12-12-50 Παπάδων
93. Ανθλγος » Δημητρίου Κων/νος 519 Τ. Πεζ. 6-6-50 Βερροίας
94. Εφ. Ανθλγος » Δούμτσης Μαργαρίτης ΜΑΥ 18-10-47 Ναούσης
95. » » Δραγουμάνος Γρηγόριος 552 Τ. Πεζ. 7-1-47 Έβρου
96. Ανθλγος » Δραγουμάνος Στυλιανός 569 Τ. Πεζ. 20-10-47 Δοϊράνη
97. Εφ. Ανθλγος » Επιτρόπου Νικόλαος 551 Τ. Πεζ. 26-7-47 Τρίγ. Άρδα
98. Ανθλγος Πεζικού Ζακυνθιανάκης Νικόλαος 60ον Τ. Εθν. 17-6-49 Σερρών
99. Εφ. Ανθλγος » Ζαφειρίου Ιωάννης 64ον Τ. Εθν. 25-8-48 Καϊμακτσαλάν
100. Εφ. Ανθλγος » Ζβές Αρίσταρχος 519 Τ. Πεζ. 28-10-47 Ναούσης
101. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Ζημάκης Φωκίων 505 Τ. Πεζ. 9-9-49 Κατερίνης
102. » » Ηλιάδης Ευστράτιος 552 Τ. Πεζ. 30-7-48 Παπάδων
103. Ανθλγος » Θεοδωράκης Εμμανουήλ 592 Τ. Πεζ. 12-3-48 Πιερίας
104. » εξ. απ. Θεοδωριάδης Γεώργιος ΜΕΑ 23-12-48 Κ. Νευροκοπ.
105. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Ιωαννίδης Αθανάσιος 35ον Τ. Εθν. 1-3-48 Ξάνθης
106. Ανθλγος Μηχαν. Ιωαννίδης Θεολόγος 717 Λ. Μηχ. 5-9-48 Έβρου
107. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Ιωαννίδης Ξενοφών 557 Τ. Πεζ. 24-9-48 Παπάδων
108. Ανθλγος » Κακούρης Εμμανουήλ 551 Τ. Πεζ. 12-12-48 Σιδηροκάσ.
109. » » Καλογήρου Ελευθέριος 511 Τ. Πεζ. 10-3-48 Πιερίας
110. » » Κανελλόπουλος ή Κανελλάκης Νικόλαος 514 Τ. Πεζ. 26-7-48 Σκρά
111. » » Καπίρης Κυριάκος 567 Τ. Πεζ 18-4-47 Δοϊράνης
112. » » Καραβάς Κων/νος 622 ΤΑΓΣ 4-7-48 Έβρου
113. » » Καραμπέτσος Γαβριήλ 513 Τ. Πεζ 20-1-48 Τζένας
114. Εφ. Ανθλγος » Καράς ή Καρδάς Γεώργ. 35ον Τ. Εθν. 16-9-48 Ξάνθης
115. Ανθλγος » Καριμαλής Ιωάννης 622 ΤΑΓΣ 10-11-47 –
116. » » Καρποδίνης Πέτρος 559 Τ. Πεζ. 25-8-48 Έβρου
117. Εφ. Ανθλγος » Καρύδης Αθανάσιος 30ον Τ. Εθν. 16-7-49 Βέρμιον όρ.
118. Ανθλγος » Καρύδας Αθανάσιος XI Μεραρχ. 7-5-47 –
119. » » Καραγιαννόπουλος Νικ. 563 Τ. Πεζ. 12-8-47 Σιδηρόκαστ.
120. Ανθλγος » Καρυπίδης Ιωσήφ ΜΑΥ 3-5-47 Δοϊράνης
121. Εφ. Ανθ/τρος Καρυπίδης Κων/νος 551 Τ. Πεζ. 15-8-48 Παπάδων
122. Ανθλγος Πεζικού Κασφίκης Άρης 514 Τ. Πεζ. 6-7-49 Καϊμακτσαλάν
123. Εφ. Ανθλγος » Κατσίδης Αθανάσιος 33ον Τ. Εθν. 26-5-48 Χαλκιδικής
124. » » Κλιτσίδης Πασχάλης 81ον Τ. Εθν. 13-6-48 Σερρών
125. Ανθλγος » Κοεμτζής Σωτήριος 70ον Τ. Εθν. 7-5-48 Κατερίνης
126. Ανθυπομοίρ. Κολέτσος Γεώργιος Υποδ. Χωρ. 13-9-47 Αριδιαία
127. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Κοκκίδης Ιωάννης ΜΑΥ 8-10-47 Ναούσης
128. » » Κουεμτζίδης Γεώργιος 41ον Τ. Εθν. 18-4-48 Χαλκιδικής
129. Ανθλγος » Κουρής Νικόλαος 558 Τ. Πεζ. 21-9-49 Ξάνθης
130. Εφ. Ανθλγος Πυροβ. Κολωνιάρης Γρηγόριος 107 Σ.Π.Π. 13-1-49 Νάουσα
131. » Πεζικού Κουρμουλάκης Νικόλαος 558 Τ. Πεζ. 30-1-49 Σιδηρ/στρον
132. Ανθλγος Μηχαν. Κουτσούκος Διογένης 717 Λ. Μηχ. 22-12-49 Δράμας
133. » Πεζικού Κράλλης Γεώργιος 512 Τ. Πεζ. 30-7-47 Πάϊκον όρος
134. Εφ. Ανθλγος Μηχαν. Κυπαρισιάδης Ιωάννης 717 Λ. Μηχ. 12-2-49 Έβρου
135. » Πεζικού Κυριακίδης Παναγιώτης 25η Ταξιαρχ. 6-6-49 Αττικής
136. Ανθλγος » Κυρίτσης Νέστωρ 521 Τ. Πεζ 26-4-50 Λαγκαδά
137. Εφ. Ανθλγος » Κωνσταντινίδης Σωκράτ. 622 ΤΑΓΣ 11-1-47 Σερρών
138. » » Λαζαρίόης Παύλος 555 Τ. Πεζ. 9-11-48 Σιδ/στρον
139. Ανθλγος » Λαμπρινός Θεοχάρης 505 Τ. Πεζ. 12-12-49 Κρούσια όρ.
140. » » Λάτσης Γεώργιος 556 Τ. Πεζ. 8-10-47 Ξάνθης
141. Εφ. Ανθ/τρος Λεωνιδόπουλος θεόδωρ. 38ον Τ. Εθν. 23-1-49 Αθήναι
142. » Πεζικού Μαγγλής Άγγελος 95ον Τ. Εθν. 21-9-48 Κιλκίς
143. » » Μακρής Ηρακλής 71ον Τ. Εθν. 9-10-48 Λιτόχωρον
144. Ανθλγος » Μακρίδης Ορέστης 558 Τ. Πεζ. 27-12-47 Κομοτινής
145. » » Μαραγκουδάκης Ιωάννης 37η Ταξιαρ. 21-4-47 Δοϊράνης
146. » » Μάρακας Γεώργιος 509 Τ. Πεζ. 29-10-49 Σωχού
147. Εφ. Ανθλγος » Μαριός Δημήτριος ΜΑΥ 26-8-48 Καβάλας
148. » » Μάρτιος Δημήτριος ΜΑΥ 26-7-48 Καβάλας
149. » » Μαύρος Ευστράτιος 41ον Ελ. Τ. 8-2-49 Χαλκιδικής
150. » » Μέγας Ιωάννης 43ον Τ. Εθν. 26-4-48 Εδέσσης
151. Ανθλγος » Μορδάκης Χαρίλαος 38ον Τ. Εθ. 29-7-48 Έβρου
152. Εφ. Ανθλγος » Μουλιόπουλος Κων/νος 93ον Τ. Εθ. 24-5-48 Κομοτινής
153. » » Μπαλόγλου Γεώργιος 518 Τ. Πεζ. 19-1-49 Εδέσσης
154. » » Μπατσίόης Απόσπ. Φωστερ.
27-9-48 Παπάδων
155. Ανθλγος » Μπιζέρας Γεώργιος 62ον Τ. Εθ. 5-5-49 Κρούσια όρ.
156. » » Μπιράκης Ιωάννης 558 Τ. Πεζ. 25-6-48 Μενοίκιον όρ.
157. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Μώρος Ευάγγελος 93ον Τ. Εθ. 16-5-49 Έβρου
158. » » Μωυσίδης Λάζαρος 59ον Τ. Εθ. 28-9-48 Νιγρίτης
159. » » Ξανθόπουλος Κων/νος 63ον Τ. Εθ. 23-6-49 Γουμενίσσης
160. Ανθλγος » Ξυλωμένος Δημήτριος 529 Τ. Πεζ. 29-12-49 Κρούσια όρ.
162. » » Παγώνης Νικόλαος 552 Τ. Πεζ. 26-9-48 Παπάδων
162. » » Παναγιωτάκης Γρηγόρ. 63ον Τ. Εθ. 22-3-48 Γιαννιτσών
163. Εφ. Ανθλγος » Παναγιωτόπουλος Ανδ. 552 Τ. Πεζ. 30-6-47 Δράμας
164. Ανθλγος » Παναγόπουλος Σπυρίόων 569 Τ. Πεζ. 23-9-47 Κιλκίς
165. Εφ. Ανθλγος » Παπαευσταθίου Νικόλ. 518 Τ. Πεζ. 2-2-49 Εδέσσης
166. » » Παπαζαχαριάκης Τηλέμ. 555 Τ. Πεζ. 7-2-49 Κερδύλλια όρ.
167. » » Παπαπαναγιώτου Δημ. 553 Τ. Πεζ. 29-4-47 Κάτω Νευροκόπιον
168. Εφ. Ανθλγος » Παπασπυρόπουλος Ηλ. 554 Τ. Πεζ. 8-5-49 Μπέλες όρ.
169. » » Παπαδόπουλος Ιωάννης 521 Τ. Πεζ. 29-12-49 Χαλκιδικής
170. » » Πάσχος Ηλίας 557 Τ. Πεζ. 26-5-49 Σερρών
171. » » Πέρρος Δημήτριος 563 Τ. Πεζ. 15-7-49 Μπέλες όρ.
172. Ανθλγος » Πετρογιάννης Γεωργ. 557 Τ. Πεζ. 13-5-48 Κομοτινής
173. Εφ. Ανθλγος » Πελειάδης Χριστοφ. 518 Τ. Πεζ. 13-6-47 Βέρμιον όρ.
174. Ανθλγος » Πορτολιός Μάρκος 592 Τ. Πεζ. 31-8-47 Ναούσης
175. » » Ρεγκούκος Σταμάτιος 512 Τ. Πεζ. 25-4-48 Κρούσια όρη
176. » » Σαψανίδης Ευάγγελος 41ον Τ. Εθ. 5-1-48 Χαλκιδικής
177. Εφ. Ανθλγος » Σβάνας Χρήστος 557 Τ. Πεζ. 14-9-48 Λεκάνης
178. » » Σιάμης Κωνσταντίνος 622 ΤΑΓΣ. 1-7-48 Ροδοπόλεως
179. Ανθλγος » Σοβατζής Γεώργιος 556 Τ. Πεζ. 23-8-49 Μπέλες ορ.
180. Εφ. Ανθλγος » Σολωμός Βασίλειος 529 Τ. Πεζ 29-12-49 Κρούσια όρ.
181. » » Σουκαράς Σαράντος 622 ΤΑΓΣ 25-4-48 Δράμας
182. Ανθλγος » Σούλος Θεμιστοκλής 511 Τ. Πεζ. 20-8-48 Μπέλες όρ.
183. » » Σοφουλάκης Εμμαν. 62ον Τ. Εθ. 6-7-49 Κερκίνης
184. Εφ. Ανθλγος » Σταϊκίδης Κωνσταντίνος 559 Τ. Πεζ 15-7-48 Έβρου
185. Εφ. Ανθλγος » Σταματιάδης Νικόλαος 61ον Τ. Εθ. 25-11-48 Σερρών
186. » » Σταματόπουλος Παντ. 44ον Τ. Εθν. 13-1-49 Νάουσα
187. Ανθλγος » Σταυρόπουλος Νικόλ. 551 Τ. Πεζ. 16-11-48 Σιδηρ/στρου
188. » » Στρίγγος Ανδρέας 568 Τ. Πεζ. 26-3-48 Δοϊράνης
189. » » Στεφανόπουλος Σπυρ. 511 Τ. Πεζ. 6-12-47 Σκρά
190. Εφ. Ανθλγος » Τασμαλίδης Νικόλαος 61ον Τ. Εθ. 25-11-48 Σερρών
191. » » Τριανταφυλλίδης Τιμόθ. 514 Τ. Πεζ. 25-9-48 Καϊμακτσαλάν
192. Ανθλγος » Τσακνάκης Αθανάσιος 33ον Τ. Εθ. 9-4-48 Χαλκιδικής
193. Εφ. Ανθλγος » Τσίρλης Θεόδωρος 33ον Τ. Εθν. 21-5-48 Χαλκιδικής
194. » » Φουντουκίδης Ελευθ. 94ον Τ. Εθ. 1-9-48 Σουφλίου
195. Εφ. Ανθ/τρος Φράγκος Κων/νος 39ον Τ. Εθ. 19-6-48 Σουφλίου
196. Ανθλγος Πεζικού Φυλλιρίδης Θεόδωρος 552 Τ. Πεζ 7-1-47 Έβρου
197. » εξ απον. Φωτιάδης Σάββας ΚΜΕΑ 14-7-49 Κιλκίς
198. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Χαϊδευτός Άγγελος 519 Τ. Πεζ 22-12-48 Ναούσης
199. » » Χατζηβασίλης Ιορδ. 44ον Τ. Εθ. 28-7-49 Πιερίας
200. » » Χατζημιχάλης Μιχαήλ 558 Τ. Πεζ. 31-10-48 Μπέλες όρ.
201. » » Χατζηνικολάου Κων. 17ος Λ. Χωρ. 12-2-48 Νιγρίτης
202. » » Χατζηπαπαδόπουλος Σ. ΚΜΕΑ 9-11-48 Λαχανά
203. » » Χατζόπουλος Παναγ. 33ον Έλ. Τ. 29-1-49 Χαλκιδικής
204. Εφ. Ανθλγος Πεζικού Χιονίδης Ευστάθιος 33ον Τ. Εθ. 29-4-48 Χαλκιδικής
205. » » Χρυσόπουλος Παναγ. ΜΕΑ 4-12-50 Κιλκίς
206. » » Ψυχογυιός Ευάγγελος 551 Τ. Πεζ. 10-8-47 Τρίγ. Άρδα
207. Ανθστης Ιππ. Αρτόπουλος Νικόλαος XI Εφ. Ίλη 17-5-48 Βέρμιον όρ.
208. » Πεζικού Γιάνναρης Νικόλαος 26η Ταξ. 29-6-48 Ξάνθης
209. Εφ. Ανθλγος » Δημητριάδης Βασίλειος ΜΕΑ 27-10-48 Τρίγ. Άρδα
210. » » Δογιάμας Γεώργιος ΜΑΔ 9-5-48 Πάικον όρ.
211. Ανθστης. » Επιτρόπου Δημήτριος 27η Ταξ. 16-2-47 Έβρου
212. Εφ. Ανθλγος Πυρ. Καλογεράκης ή Καλογερίδης Λάμπρος 38ον Τ. Εθ. 4-8-48 Κομοτινής
213. Ανθστης Τεθωρ. Μιχαήλ Γεώργιος XI Σ. Αν. 26-4-47 Ναούσης
214. » Πεζικού Μπαζούλης Άγγελος 512 Τ. Πεζ. 19-6-49 Μπέλες όρ.
215. Εφ. Ανθ. Χωρ. Νεράντζης Θεοχάρης Διμ. Κυνηγός 22-7-48 Νιγρίτης
216. » » Παρίσης Τζώρτζιος » 19-6-48 Σιδ/στρον
217. » Πεζικού Ρεβάς Παναγιώτης 505 Τ. Πεζ. 19-12-50 Ξάνθης
218. » Χωρ. Σαββάκης Διμ. Κυνηγ. 4-6-48 Σερρών
219. » » Σαλπιτάκης Δνσις Χωρ. 19-4-48 Δράμας
220. » Πεζικού Σουλτάκης Σωκράτης 552 Τ. Πεζ. 20-4-48 Δράμας
221. » ΣΤ. Υ. Τσακίρογλου Εύάγγ. 561 Τ. Πεζ. 26-5-47 Σερρών
222. ΔΕΑ Πεζικού Βυθούλκας 558 Τ. Πεζ. 13-4-49 Σερρών
223. » » Καστρινάκης Εμμαν. 554 Τ. Πεζ. 29-9-49 Δράμας
224. » » Λουκαδούνος Γεώργιος 518 Τ. Πεζ. 29-5-48 Καϊμακτσαλάν
225. » » Μοίρας Μιχαήλ 509 Τ. Πεζ. 9-9-49 Παπάδων
226. » » Παπανικολάου Γεώργιος 86ον Τ. Πεζ. 17-8-48 Σιδ/στρον
227. » Μηχ. Πρωτοπαπάς Νικόλαος ΥΠ Μεραρ. 17-5-48 Καβάλας
228. » Υγ. Ρόζας Νικόλαος 555 Τ. Πεζ. 15-4-48 Παπάδων
229. » Πεζικού Σαράφης Ιωάννης 519 Τ. Πεζ. 30-6-48 Αρχάγγελου
230. » » Σέρπανος Ιωάννης 567 Τ. Πεζ. 19-12-50 Σιδ/στρον
231. » » Τσιρόπουλος Δημήτριος 512 Τ. Πεζ 20-7-48 Δοϊράνης
232. » » Χατζησουλτάνογλου Β. 519 Τ. Πεζ. 23-7-48 Σκρα
233. » » Χατζής Ανδρέας 32α Ταξιαρ. 15-9-48 Καϊμακτσαλάν

II. Αγνοούμενοι

(Συλληφθέντες υπό των συμμοριτών και προφανώς εκτελεσθέντες)

Α/Α Βαθμός Όπλον Ονοματεπώνυμον Μονάς Ημερομηνία θανάτου Περιοχή εις ην εφονεύθη
1. Άνχης Πεζικού Κοντώσης Χρήστος 44ον Τ. Έθ. 1 3-1-49 Νάουσα
Άνχης Πεζικού Παπαματθαίου Χρήστος 77ον Έλ. Τ. 15-8-49 Ξάνθης
Λγος Πεζικού Σταματόπουλος Αθαν. 44ον Τ. Έθ. 13-1-49 Νάουσα
Υπλγος Πεζικού Κατσικάκης Δημήτριος 569 Τ. Πεζ. 20-2-47 Κρούσια όρη
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Αηδονόπουλος Αναστ. 59ον Τ. Έθ. 9-11-48 Νιγρίτης
Εφ. Ανθυπίατρος Δημητριάδης Γ. 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Κοτρώτσης Γεώργιος 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Κώστογλου Ιωάννης 86ον Τ. Έθ. 4-11-48 Σιδ/στρον
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Μαραγγιανός Σπυρίδων 77ον Έλ. Τ. 15-8-49 Ξάνθης
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Παπαδάκης Τιμολέων 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Παπαδόπουλος Δημ. 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Ανθλγος Πεζικού Παπαντωνίου Εύρυπ. 569 Τ. Πεζ. 20-2-47 Κρούσια
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Πεγίδης Παναγιώτης Μ.Α.Υ. 28-9-48 Νιγρίτης
14.  Έφ. Ανθυπίατρος  Πετρόπουλος 32α Ταξιαρ. 21-10-47 Έδεσσα
Έφ. Ανθλγος Πεζικού Πούγγουρας Αλέξ. 86ον Τ. Έθ. 30-10-48 Σιδ/στρον
Ανθλγος Πεζικού Τοράκης Αγαμέμνων 558 Τ. Πεζ. 29-6-49 Μπέλες όρ.
ΔΕΑ Πεζικού Παπαδρικόπουλος Χρ. 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.
18. ΔΕΑ Πεζικού Ποντίδης Γεώργιος 519 Τ. Πεζ. 24-5-47 Βέρμιον όρ.