Δέκα χρόνια πάλης:Συμπεράσματα – Διδάγματα – Καθήκοντα, Νίκος Ζαχαριάδη


Κεφ.2 ο Δεκέμβρης και η Βάρκιζα
Εκδ.Κ.Ε του Κ.Κ.Ε α.τ. Αύγουστος  1950, σελ. 14-18

Συμφωνία της Βάρκιζας
Όροι που έπρεπε να επιβληθούν

Μπορούσαμε να επιβάλουμε τους παρακάτω όρους (στη Βάρκιζα).
(α)   Να κρατήσουν οι αντάρτες ατομικά τα όπλα τους της αντίστασης.
(β)   Να δοθή γενική δίχως κανένα περιορισμό αμνηστεία για το Δεκέμβρη.
(γ)   Ν΄αναγνωρισθή χωρίς επιφύλαξη όλη η εαμική εθνική αντίσταση.
(δ)   Ν΄αποχωρήσουν αμέσως οι Αγγλικές δυνάμεις μια και Γερμανός δεν υπήρχε πια στην Ελλάδα. ΄Ετσι θα διορθώνονταν και το αίσχος της Γκαζέρτας.
(ε)   ΄Επρεπε να ορισθή συγκεκριμένη ημερομηνία για σύντομες εκλογές που θα τις έκανε η Κυβέρνηση, όπου θα συμμετείχε και το Ε.Α.Μ (Σελ. 17)

Εισήγησις Ν. Ζαχαριάδη εις την 5ην Ολομέλειαν της ΚΕ του ΚΚΕ (Ιανουάριος 1949)

Βλ. «Η Ελλάδα στο δρόμο προς τη -νίκη μπροστά στη αποφασιστική καμπή» Εκδ. Κ.Κ.Ε, Μάρτης 1949

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ-
σελ. 53                    ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε

«Ο Ε.Λ.Α.Σ όπως ήταν τότε προσανατολισμένος πολιτικά και φτιαγμένος οργανωτικά, δε θα μπορούσε να πολεμήση και τότε, η ήττα θάταν συντριφτική και θάμασταν χωρίς τη Βάρκιζα που μας έδωσε τη δυνατότητα να ανασυνταχθούμε πολιτικά και οργανωτικά και να προχωρήσουμε πατώντας στέρεα τώρα στο καινούργιο ξεσήκωμα με το Δ.Σ.Ε».
Φ.Α. 8/3/51                    Η Στρατηγική του Κ.Κ.Ε μετά τη Βάρκιζα
«Ποια ήταν η στρατηγική μας στην άμεση μεταβαρκιζιανή περίοδο; ΄Ηταν η στρατηγική που για σκοπό της έβαζε «να κερδίση χρόνο, ν΄αποσυνθέση τον αντίπαλο και να συσσωρεύση δυνάμεις για το πέρασμα κατόπιν στην επίθεση» (Στάλιν). ΄Ηταν η στρατηγική των υποχωρητικών ελιγμών για να διατηρηθούν και οι εφεδρείες.
Τη δύσκολη τότε κατάσταση, τη χειροτεύρεσε το γεγονός, ότι με την Βάρκιζα δεν πραγματοποιήσαμε μια κανονική υποχώρηση, αλλά μια συνθηκολόγηση. Αυτό το πράγμα επιδρούσε αρνητικά και αποσυνθετικά στις επαναστατικές γραμμές και στις πλατειές λαϊκές μάζες. Μέσα σ΄αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περιπλέκονταν από το γεγονός της Αγγλικής στρατιωτικής κατοχής της χώρας, το Κ.Κ.Ε έπρεπε ν΄ανασυγκροτηθή και το ίδιο, διορθώνοντας τα στραβά που κληρονόμησε από την πρώτη κατοχή και να προχωρήση παράλληλα στην ανασύνταξη των λαϊκών δυνάμεων.»

Απόφαση της 6ης Ολομελείας του Κ.Κ.Ε (Οκτώβριος 1949)
Βλ. «Η νέα κατάσταση και                   Συμφωνία Βάρκιζας απαραίτητος
τα καθήκοντά μας»                                           ελιγμός διά το ΚΚ.Ε
Εκδ.Κ.Ε του Κ.Κ.Ε σελ. 6
Υστερα απ΄τη στρατιωτική μας ήττα, το Δεκέμβρη του 1944, η συμφωνία της Βάρκιζας στάθηκε ένας απαραίτητος ελιγμός για την ανασύνταξη των λαϊκών δημοκρατικών δυνάμεων».

Advertisements