Συγχαρητήρια προέδρου Βουλής Ι. Θεοτόκη, 25 Αυγ 1949


ΕΝΤΥΠΟΝ ΣΗΜΑΤΟΣ
Αποστολεύς : Πρόεδρος Βουλής

Ημέρα – Ώρα εκδόσεως Σήματος : 1610 25/8

Ενέργειαν : Α.Ε. Αρχηστράτηγον Κ. Αλεξ. Παπάγον

Δεχθήτε παρακαλώ και ευαρεστούμενος διαβιβάσατε προς αρχηγούς, Αξ/κούς και οπλίτας μαχομένων μονάδων και αεροπορίας εγκάρδια συγχαρητήρια βουλής stop.
Διά νέας δάφνας προστεθήσαι εις φωτοστέφανον περιλάμπρων νικών στρατού μας εις ΒΙΤΣΙ οφειλόμενας ανδρεία και αυτοθυσία γεναίου στρατού και ηγεσία του το έθνος είναι υπερίφανον και εσαεί θα ευγνομονή μεγάλως.

Πρόεδρος Βουλής
Ι. Γ. Θεοτόκης

Advertisements