Καταστροφή ενισχύσεων μεραρχίας ΑΓΡΑΦΑ, ΣΗΔΜ/Α1/2 Αυγ 1949


ΣΗΜΑ
ΑΠΟ : ΣΗΔΜ /Α1 03/400
ΠΡΟΣ : ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ/ ΓΕΣ
ΚΟΙΝ : ΤΣ/ Α΄ΣΣ-ΣΚΕ-Γ΄ΣΣ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΑΠ 25430
Ευρίσκομαι μεσημβρίαν σήμερον ΣΔ 77 Ταξιαρχίας. Εξακριβούται ότι νύκτα 1 Αυγούστου διήλθον διά ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟ 120 οργανωμένοι ΚΣ πλείονες τούτων στελέχη με πρόθεσιν ανασυγκροτήσεως Μεραρχίας ΑΓΡΑΦΑ. Διοικητής λοχαγός ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ παρηκολούθη ευθύς αμέσως με λήψιν καταλλήλων μέτρων. Κατά 1300 ώραν 2-8-49 συμμοριακόν τούτο σώμα εντοπισθέν ΛΥΚΟΠΕΡΑΣΜΑ παρά 618 ΤΠ και τμημάτων VIII Συντάγματος εξολοθρεύθη. Πέρας μάχης 1800 ώραν απολογισμός νεκροί εξακριβωθέντες 60 αιχμάλωτοι 55 μεταξύ των οποίων ΜΠΑΝΤΕΚΟΣ 8 έμφορτα κτήνη με οπλισμόν ΜΠΡΕΝ – ΣΤΑΓΕΡ 2 ασυρμάτους. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ 5 αναζητούνται αν εκάησαν (δάσος), αμφιβολία διαφυγή. 55 αιχμάλωτοι μαζί και ΜΠΑΝΤΕΚΟΣ τραυματίας έφθασαν σήμερον ΣΔ 77 Ταξιαρχίας ώραν 18 και νεκροί ΕΝΤΑΦΙΑΣΘΗ-ΣΟΝΤΑΙ ΛΥΚΟΠΕΡΑΣΜΑ. Πρωτείνω απονεμηθώσι ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΣ μετά ΞΙΦΟΥΣ διοκητού 77 Ταξιαρχίας ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΝ και ΧΡΥΣΟΥΝ ΦΟΙΝΙΚΟΣ μετά ΞΙΦΩΝ και διοικητού 618 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Παρούσα κοινοποιείται ταυτοχρόνως αντιστράτηγον Α΄ΣΣ.Παρακαλούμενος εκφέρει γνώμην του.
ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Advertisements