Διαταγή επίθεσης κατά ΑΡΤΑΣ, ΔΣΕ/2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/19 Μαρ 1949


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Προσωπική
ΙΙη ΜΕΡΑΡΧΙΑ Απόρρητη
ΕΠΙ. ΓΡΑΦΕΙΟ Ιο
Αρίθμ .Ε.Π.Ε 104

ΔΙΑΤΑΓΗ
«Επιχείρησις κατά εχθρικού στόχου Άρτα»

Χάρτης 1:100.000 Άρτα-Πρέβεζα-Άγραφα-Αγρίνιο
Ι. Πληροφορίες: Βλέπε συννημένο δελτίο πληροφοριών.
ΙΙ. Σκοπός: Εξόντωση της εχθρικής δύναμης του στόχου Άρτα, κατάληψη της πόλης για στρατολογική επιμελητειακή εκμετάλλευση.

ΙΙΙ. Τρόπος ενέργειας:
α) Αποφασιστική ενέργεια κατά του στόχου με κύρια προσπάθεια από Νότο και παρενόχληση από ΒΑ Κατεύθυνση.
β) Κάλυψη της ενέργειας κατά του στόχου από Αμφιλοχία (ισχυρότερη), Βουλγαρέλλι (ελαφρότερη) και από Πρέβεζα-Γιάννενα (Τάγμα Πετρίτη)
ΙV. Αποστολή Μεραρχίας: Να καλύψει την επιχείρηση κατά του στόχου από Αμφιλοχία-Άρτα, από Ξυρακιά-Φλωριάδα-Κλειδί, από Βουλγαρέλλι-Άρτα και να ενεργήσει για την κατάληψη του στόχου Κουμπότι με σκοπόν τη στρατολογία και επιμελητειακή εκμετάλλευση.
V. Δυνάμεις – Μέσα:
α) Η 138 Ταξιαρχία οπλ/λα 35, πολ/λα 4, Ομαδικός όλμος Ι, όλμοι Αμερικής 2, αντιαρματικές νάρκες 10.
β) 172 Ταξιαρχία οπλ/λα 18, πολ/λα 3, όλμος ομαδικός Ι, όλμος Αμερικής Ι, αντιαρματικές νάρκες 2.
γ) Λόχος Ασφαλείας Μεραρχίας: Οπλ/λα 6, νάρκες 8.
VΙ. Κατανομή αποστολών-μέσων:
1. Η 138 Ταξιαρχία με όλες τις δυνάμεις της πλην Διλοχίας (ΙΙ, οπλ/λα) θα κινηθεί την ώρα 16:30’ της 9.3.49 από το χώρο στάθμευσης Δυτικά Βροβινίων για το χώρο Συντεκνιώτικα λειβάδια (κάμπος Συντέκνων) όπου θα κατυληφθεί όλη τη μέρα της 20-3-49. Ώρα 18.30’ της 20-3-49 θα κινηθεί προς Πατιόπουλο-Ρουπακιά-Τούρκα, υψώματα Αγίας Τριάδας-Τσακνοχωρίου, Πλαότι και Βορειότερα (Μακρυνόρος), με σκοπό να αντιμετωπίσει αποφασιστικά με τακτική ενεργητικοαμυντική -σαμποταριστική-ενεδρευτική κάθε εχθρική κίνησιν από Αμφιλοχία προς Άρτα και από Ξηράκια προς Φλωριάδα-Κλειδί. H Tαξιαρχία να έχει το κέντρο βάρους των δυναμεών της προς υψώματα Αγίας Τριάδας και Μακρυνόρος με ισχυρό στήριγμα στην Τούρκα – Πάνω Χωράφια. Στις πιό πάνω θέσεις πρέπει να ευρίσκεται το αργότερο ώρα 23.00 της 21-3-49.
Την νύχτα 21 προς 22-3-49 με ομάδες σαμποτέρ να ενεργήσει καταστροφές γεφυριών και άλλων τεχνικών έργων με κάθε μέσο και τρόπο. Να καταστρέψει το Τηλ/κο δίχτυ του δρόμου Αμφιλοχία-Άρτα. Οι καταστροφές θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν και κατά τις επόμενες ημέρες και νύχτες. Η Διλοχία της 138 Ταξιαρχίας (οπλ/λα ΙΙ) θα ακολουθήσει την φάλαγγα της 172 Ταξιαρχίας και λόχου Ασφαλείας Μεραρχίας. Θα καλυφθεί την ημέρα της 20-3-49 στα υψώματα Ανατολικά Γιαννιώτη και ώρα 18.30 της ιδίας ημέρας θα κινηθεί πίσω από την φάλαγγα των τμημάτων της Ιης Μεραρχίας προς Γιαννιώτη-Κλειδί-Άνω Πέτρα για να επιτεθεί κατά του εχθρικού στόχου Κομπότι για εξόντωση της φρουράς του και να εκμεταλευθεί τον στόχο στρατολογικά και επιμελητειακά. Για τον σκοπό αυτό θέτουμε στη διάθεση της διλοχίας και τα συνεργεία επιμελητείας της Μεραρχίας.
Η Διλοχία μετά την εξόντωση της εχθρικής φρουράς , που πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την Ανατολή της 22-3-49, θα αφίσει τρεις ομάδες για την κάλυψη των συνεργείων εκμετάλλευσης και την υπόλοιπη δύναμη θα κινήσει στα Χοσιανά για εφεδρεία της Μεραρχίας.
Ο αγώνας της Διλοχίας κατά του Κομπότι θα καθοδηγείται απ’ ευθείας από την Μεραρχία.
2. Ο Λόχος Ασφάλειας της Μεραρχίας θα κινηθεί στον άξονα της Διλοχίας. Θα διαθέσει δύο (2) ομάδες που με τον συν. Ανθ/γο Σαμποτέρ Δημητράκη Ηλία θα υπαχθούν τακτικά στην 138 Ταξιαρχία για να ενεργήσουν σαμποτάζ στο δρόμο Μενίδι-Κομπότι και να επιτηρούν τον τομέα από Μενίδι. Ο συν. Δημητράκης να παρουσιαστεί με το διμοιρίτη του λόχου στην 138 Ταξιαρχία σήμερα για να πάρουν συγκεκριμένες εντολές.
Η υπόλοιπη δύναμη του Λόχου μπαίνει τακτικά στη διάθεση της Διλοχίας σαν εφεδρεία της και για το πρώτο βράδυ της επιχείρησης. Με την Ανατολή της 22-3-49 ο λόχος Ασφαλείας θα κινηθεί για να ενωθεί με τη διμοιρία και θα υπαχθεί ταχτικά ολόκληρος στην 138 Ταξιαρχία για να χρησιμοποιηθεί κυρίως στην αντιμετώπιση εχθρικής αποβατικής ενέργειας από Μενίδι. Ο Δ/της του λόχου ασφαλείας να παρουσιαστεί σήμερα στην 138 Ταξιαρχία για το διακανονισμό των λεπτομερειών.
3. Η 172 Ταξιαρχία θα κινηθεί στο χώρο Βροβιανών και θα καλλυφθεί τη μέρα της 20-3-49 όπου και ο λόχος ασφαλείας. Ώρα 18.30 της ιδίας ημέρας θα κινηθεί με όλες τις δυνάμεις της για να εγκατασταθεί αμυντικά μέχρι την 22.00 ώρα της 21-3-49 στην γραμμή Υψώματα Αγίου Νικολάου – υψώματα Μονής Μελάτων – υψώματα πάνω Καλεντίνης και με το κέντρο βάρους των δυνάμεων της προς υψώματα Αγίου Νικολάου Μαρκηνιάδας, θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά – ενεργητικοαμυντικά κάθε εχθρική κίνηση από Βουλγαρέλλι προς Άρτα ή κατά των νώτων των τμημάτων της 138 Ταξιαρχίας. Με προωθημένο τμήμα της να ελέγχει τις γέφυρες Κάτω Καλεντίνης. Να ναρκοθετήσει το δρόμο Κάτω Καλεντίνη – Άρτα και με κάθε μέσο να ενεργήσει καταστροφή του δρόμου σε σημεία που να ελέγχει.
Ώρα έναρξης επιχειρήσεις κατά του στόχου Άρτας η 23.00 της 21-3-49.
VΙΙ. Ανεφοδιασμός:
α) Σε τρόφιμα από επιτόπιους πόρους
β) Σε πυρομαχικά. Από τον εχθρό.
Τα τρόφιμα και υλικά από Κομπότι θα προωθούνται με κάθε μέσο προς Χοσιανά-Άνω Πέτρα-Παναγία.
Για ζητήματα οργάνωσης και εκτέλεσης της στρατολογικής και επιμελητειακής εκμετάλλευσης του στόχου Κομπότι θα δοθούν προφορικές οδηγίες.
VΙΙΙ.Υγειονομική Υπηρεσία: Στη διάθεση της 138 Ταξιαρχίας θέτουμε τον συν. Γιατρό Λάϊο.
Η διλοχία κατά Κομπότι θα προωθεί τους τραυματίες προς Άνω Πέτρα. Ο συν. Λάϊος να διαθέσει στην 172 Ταξιαρχία πεπειραμένους Νοσοκόμους.
Όλοι τραυματίαι θα προωθούνται τελικά στον άξονα Παναγία – Διχάλια.
ΙΧ. Σύνδεσμος – Διαβιβάσεις:
α) Σ.Δ. Μεραρχίας: Προφήτης Ηλίας Άνω Πέτρας.
Σ.Δ. 138 Ταξιαρχίας: Μονή Παναγιά (Χ.256776)
Σ.Δ. 172 Ταξιαρχίας: Προφήτης Ηλίας Μαρκηνειάδας.
β) Συνθηματικά αναγνώρισης – Πίνακες φωτοβολίδων: Όπως το συννημένο δελτίο.
γ) Για τον σύνδεσμο θα χρησιμοποιηθεί ασύρματος – τηλέφωνο και πεζοί, όπως το συννημένο δελτίο.
Χ. Γενικές εντολές:
1. Οι Δ/σεις των τμημάτων ενέργειας να κρατήσουν ανάλογη εφεδρεία.
2. Όλες οι Δ/σεις να ασκήσουν συνεχή έλεγχο στα ζητήματα διάταξης, ασφάλειας, οργάνωσης θέσεων και αντιαεροπορικής άμυνας.
3. Όλες οι Δ/σις να προετοιμάσουν ιδεολογικά τα τμήματα και να επαγρυπνούν για την αποφυγή αντιλαϊκών πράξεων.
4. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίταξη όσο το δυνατό πρισσοτέρων φορτηγών ζώων και σφαγίων.
Σ.Δ. ΙΙης Μεραρχίας 19/3/49 ώρα 9.30’
Παραλήπτες
138-172 Ταξιαρχίες
Κοιν/ση:
Κ.Γ.Α.Ν.Ε. (ύ.τ.α.)
Ιη Μεραρχία (ύ.τ.ε.)
Παραβλήθηκε: