Εξόντωση συμμορίας Δουκάκου (Ποινικά έγγραφα), Διοίκηση Χωροφυλακής Γυθείου/13-3-1949


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Κατάστασις
Εμφαίνουσα τα διωκτικά έγγραφα κατά του Δουκάκου Δημητρίου

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρών. Αριθμός αποφάσεων ή ενταλμάτων Αιτία κατηγορίας ή επιβληθείσα ποινή Αιτούσα την σύλληψιν αρχή
1. Δουκάκος Δημήτριος Ιωάν. 312/1946 επί φόνω κλπ Συμβ. Πλημ. Γυθείου
2. « « 419/1946 επί φόνω κλπ «
3. « « 174/1947 επί φόνω κλπ «
4. « « 140/1947 επί φόνω κλπ «
5. « « 211/1947 επί φόνω κλπ «
6. « « 203/1947 Παραβ. ΑΝ 453 «

9. « « 30/1948 Ποινή θανάτου «
10. « « 333/1948 Κατοχή όπλων Συμβ. Πλημ. Γυθείου
11. « « 1/1949 επί φόνω κλπ «
12. « « 252/1949 Παράβ. Γ΄ ψηφ. Έκτατ. Στρ. Γυθείου
13. « « 260/1948 ομοίως «
14. « « 388/1946 επί φόνω κλπ Ένταλμα Ανακ. Γυθείου
15. « « 439/1946 επί φόνω κλπ «
16. « « 1/1946 επί φόνω κλπ «
17. « « 49/1946 επί φόνω κλπ «
18. « « 113/1946 Παράβ. Α.Ν. 453 «
19. « « 363/1946 Παρβ. Α.Ν. 453 «
20. « « 434/1946 επί φόνω κλπ «
21. « « 13/1947 Παράνομ. Οπλοφ «
22. « « 217/1947 επί φόνω κλπ «
23. « « 141/1945 επί φόνω κλπ «
24. « « 150/1945 επί φόνω κλπ «

Ο
Διοικητής της Διοικήσεως

Λάγιος Βασίλειος
Ταγ/χης

Advertisements