Διαταγή επιχειρήσεων κατά ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΣΕ/14 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/8 Φεβ 1949


ΔΣΕ
14 Ταξιαρχία Πεζικού
Αριθ. ΕΠΕ 6                                                                                ΑΠΟΡΡΗΤΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ

Με την υπ’ αριθ. ΕΠΕ 380/5.2.49 Δ/γή Γεν. Αρχηγείου με την οποία καθορίζει την κατάληψη της πόλης Φλώρινας και τη συντριβή των δυνάμεων της ΙΙ Μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας, η αποστολή της Ταξιαρχίας και ειδικά των τμημάτων μας είναι η παρακάτω:
1. Πληροφορίες: ως το συνημμένο Δελτίο για τον εχθρό. Για τα δικά μας Τμήματα 1) ολόκληρη η 18 Ταξιαρχία θα ενεργήση ταυτόχρονα στο Ανατολικό μέρος της Πόλης. 2) Η 103 Ταξιαρχία συν ένα Τάγμα της 108 θα ενεργήση κατά των υψωμάτων Ν. της πόλης. 3) Η 107 Ταξιαρχία θα ενεργήση κατά των υψωμάτων Β. και Β.Δ. της πόλης. 4) Τμήμα της 108 Ταξιαρχίας θα ενεργήση προς Σκοπιά. 5) Τμήμα Καϊμακτσαλάν και Ιππικού θα εξασφαλίσουν την επιχείρηση από κατεύθυνση Αμυνταίου.
Η επιχείρηση θα υποστηριχθή από 15 πυρ/λα 2 αντιαρματικούς Ουλαμούς, και δύο αντιεροπορικούς. Στη διάθεση της Δ/νσης της επιχείρησης ολόκληρη η Σχολή Αξιωματικών του Γεν. Επιτελείου.
2. Σκοπός: Η Ταξιαρχία να εξοντώση τις εσωτερικές και κοντινές εξωτερικές αντιστάσεις και να καταλάβη τοι Δ. τμήμα της πόλης από Γεωργική Σχολή μέχρι οδό Αθηνών.
3. Ιδέα ενέργειας. Με τολμηρή διεισδυτική ενέργεια, απ’ την Β.Δ. κατεύθυνση της πόλης συντριβή των αντιστάσεων Γεωργικής Σχολής, αντερείσματος 1033 όπου τμήμα ΛΟΚ (Κόρκα) και ταυτόχρονη διείσδυση στο Κέντρο της πόλης (τετράγωνο Διεθνές).
4. Δυνάμεις και μέσα: Τα Τμήματά μας 580, 589, 601 Τάγμα, όλοι οι Σχηματισμοί της Ταξιαρχίας συν Διλοχία σαμποτέρ Φλόγα, συν λόχος κυνηγών αρμάτων, συν αντιαρματικός Ουλαμός συν 1 ορειβ. πυροβόλο.
5. Κατάνομή αποστολών.
1) 580 Τάγμα από χώρο κάλυψης μεταξύ ανταρτικού-Πισοδέρι να κινηθή με δρομολόγιο-Αυχένα Μεγάλης Βίγλας, Άλωνα και δημιουργόντας ρήγμα νοτιώτερα του υψ. 1017 στην εχθρική περιμετρική οχύρωση της πόλης Φλώρινας από Β.Δ. κατεύθυνση, να επιτεθή κατά της Γεωργικής Σχολής ενεργώντας ως ακολούθως:
Με Διμοιρία και ομάδα Σαμποτέρ ακολουθώντας τη χαράδρα Ανατολικά της Σχολής, να εγκατασταθή εις τα πρώτα σπίτια της Δ. παρυφής, στην οδό Κοντοπούλου να κάμη οδόφραγμα και να εμποδίσει κάθε κίνηση εχθρού μέσα στην πόλη.
Δημιουργόντας βάση πυρός, Βορείως των Λατομείων, να επιτεθή από την κατεύθυνση αυτή με όλες του τις υπόλοιπες δυνάμεις στη Γεωργική Σχολή και να την καταλάβη. Με την κατάληψη της Γεωργικής σχολής να συνεχίση την κατάληψη και εκκαθάριση του φυτωρίου όπου έδρα Λόχου Ορεινών Μεταφορών. Μετά την κατάληψη της Γεωργικής Σχολής και του φυτωρίου εφεδρεία της Ταξιαρχίας.
2) Το 601 Τάγμα από τον ίδιο χώρο κάλυψης και το ίδιο δρομολόγιο με τη δημιουργία του ρήγματος από 580 Τάγμα να κινηθή με ταχύτητα προς το αντέρεισμα Ν. ύψ. 1033 όπου Λόχος ΛΟΚ (Κόρκα), ανατρέποντας τυχόν τυχαία αντίσταση που θα συναντήση στο δρομολόγιό του. Αφού δημιουργήση βάση πυρός Β.Δ. του αντερείσματος που εδρεύει Λόχος Κόρκα, με ένα Λόχο του να κινηθή αποφασιστικά προς Β. κατεύθυνση για την εξουδετέρωση και κατάληψη του αντερείσματος αυτού.
Ο άλλος του Λόχος εφεδρεία της Ταξιαρχίας, στη χαράδρα Β. του Νεκροτεφείου. Με τμήμα του να δημιουργήση ναρκοπέδια με ενεργητική πυροδότηση στο Γεωργικό Συνοικισμό. Στη διάθεσή του μια ομάδα Σαμποτέρ.
Το 589 Τάγμα από τον ίδιο χώρο κάλυψης, απ’ το ίδιο δρομολόγιο κι’ απ’ το ίδιο ρήγμα να φτάση Εβραϊκά Νεκροταφεία. Περνώντας Βορειότερα από το αντέρεισμα που εδρεύει Κόχος Λόρκα και ενδιάμεσα του Γεωργικού Συνοικισμού, και καφενείο Παντελή, να προχωρήσει με ταχύτητα προς το Κέντρο της πόλης ενεργόντας ως εξής: Με μία Διμοιρία Σαμποτέρ και Διμοιρία κυνηγών αρμάτων να δημιουργήση οδοφράγματα και ενεργητικές εμπυρευματεύσεις.
1) Στο δημόσιο Φλώρινας-Πισοδερίου και μεταξύ Γεωργικού Συνοικισμού και Α. Αστικού συνοικισμού
2) επί της λεωφόρου Μακεδονομάχων και Καλέργη ενδιάμεσα του Α. Αστικού συνοικισμού και του Νέου Συνοικισμού.
3) Επί του δρόμου ενδιάμεσα Τμήματα Ασφαλείας και νέου συνοικισμού για ν’ απαγορευθή κάθε ενέργεια του εχθρού απ’ τις κατευθύνσεις αυτές. Με τέσσερες Διμοιρίες Πεζικού και Λόχο Σαμποτέρ αφού Δημιουργήση στηρίγματα στο οίκημα του οικοτροφείου στο Κουρείο Μήτσου και στη συνοικία Μόδη και οδοφράγματα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου ενδιάμεσα Ποινικές φυλακές Οικοτροφείο να επιτεθή αποφασιστικά στο τετράγωνο Διεθνές (Δ/ση και υποδ/ση Χωροφυλακής) να εξοντώση όλη τη φρουρά και να το καταλάβη.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα να παρενοχλή σοβαρά το τμήμα και την Υποδ/ση Ασφαλείας καθώς και τις ποινικές φυλακές. Μετά την κατάληψη του τετραγώνου Διεθνές να δημιουργήση στηρίγματα και οδοφράγματα στους δρόμους Μ. Αλεξάνδρου και στο δρόμο που πάει στο Γυμνάσιο και να καταλάβη το αμέσως από το Διεθνές Α. τετράγωνο. Με βάση τα στηρίγματα αυτά (Συνοικία Μόδη, Διεθνές και το αμέσως Α. τετράγωνο από το Διεθνές) να επιτεθή αποφασιστικά για την εξόντωση και κατάληψη του Τμήματος Ασφαλείας και Δ/ση Χωρ/κής. Μετά την κατάληψη και του τετραγώνου αυτούνα επιτεθή για την εξόντωση των εχθρικών αντιστάσεων που είναι στις ποινικές φυλακές, Νομαρχία, Καράντζα – Στρατολογία και συνέχεια προς Γυμνάσιο.
Κατά την διάρκεια της επίθεσής του προς Διεθνές και Ασφάλεια, με το τμήμα που θα έχη σαν εφεδρεία (2 Διμοιρίες και Διμοιρία Σαμποτέρ) να εξασφαλίση την ενέργειά του από το 4ο Δημ. Σχολείο και συνοικισμό Κιουταχιαλίδων. Από την πρώτη στιγμή της επίθεσής του να πάρη επαφή με Τμήματα της 18 Ταξιαρχίας που θα ενεργούν στο αριστερό του, που είναι και το αριστερό όριο ζώνης ενεργείας της Ταξ. Πρώτος Αστικός συνοικισμός-οδός Αθηνών.
4) Διλοχία Σαμποτέρ Στη διάθεση 589.
5) Κυνηγοί αρμάτων μάχης: Όλος ο Λόχος στη διάθεση του 589 Τ.
6) Πυρ/κό: Το στοιχείο του ορειβ. Πυρ/κού στη διάθεση της Ταξ. για άμεση βολή αρχικά για την εξόντωση της Γεωργικής Σχολής.
7) Αντιαρματικός Ουλαμός. Το αντιαρματικό των 0,20 στη διάθεση του 589 Τ. το αντιαρματικό των 0,37 χιλ. στη διάθεση της Ταξιαρχίας για να χρησιμοποιηθή όπου χρειαστή.
8) Οι ανιχνευτές και η αντιεροπορική άμυνα εφεδρεία στα χέρια της Ταξ.
6. Σύνδεσμοι-Διαβιβάσεις Με συνδέσμους Πεζούς, με τηλέφωνο και με ασύρματο με όλα τα τάγματα.
7. Πίνακες Συνθηματικών. Φωτοβολίδων και αναγνώριση επισυνάπτονται.
8. Σταθμοί Δ/σης.
1) Των Ταγμάτων κοντά στα επιτεθέμενα Τμήματά τους.
2) Της Ταξιαρχίας με την έναρξη της επιχείρησης κοντά στο 580 Τάγμα που θα ενεργήση για το άνοιγμα του ρήγματος κατόπιν Β. του Εβραϊκού Νεκροταφείου.
9. Σταθμός Επίδεσης κατ’ αρχή στα καλύβια του Ανταρτικού ενδιάμεσα Άλωνα-γεωργική Σχολή.
10. Σταθμός Αναχωρηγίας πυρομαχικών στο ίδιο μέρος.
11. Διάφορα Επιμελητείας.
1) Η επιμελητεία της Ταξιαρχίας σε συνεργασία με τους Επιμελητές των Ταγμάτων και σχηματισμών να εξασφαλίσουν την τροφοδοσία των μαχητών εκμεταλλευόμενοι τα λάφυρα και αποφεύγοντες κάθε αντιλαϊκή ενέργεια ή σπατάλη. Θα πρέπει κατ’ αρχή να συνεργάζωνται με την επιμελητεία της Μεραρχίας και του Γενικού.
2) Στρατολογία. Τα τμήματα να παράσχουν όλη τη βοήθεια στο τμήμα του Γενικού Αρχηγείου που θα διενεργήση τη Στρατολογία.
3) Πρέπει στελέχη και μαχητές ν’ αποφύγουν έστω και τη παραμικρή αντιλαϊκή ενέργεια και να τονισθή ότι θα παρθούν σκληρά μέτρα.
4) Το 589 Τάγμα να έχη υπ’ όψιν του ότι στον τομέα της 18 Ταξιαρχίας και στη θέση Αν. του Γεωργικού Συνεταιρισμού υπάρχουν 2 Πυροβόλα. Μόλις φτάσει στη παρυφή της πόλης από κει που θα διεισδύση και διαπιστώθη ότι η 18 Ταξιαρχία δεν πρόφτασε να καταλάβη τα πυροβόλα αμέσως θα προσανατολιστή τμήμα του για να τα καταλάβη και δεν θα καταστρέψη σε καμμιά περίπτωση παρά σε έσχατη ανάγκη.
5) Τα μηχανοκίνητα του εχθρού (αυτοκίνητα-τανκς κ.λ.π.) αποθήκες πυρ/κών, αποθήκες τροφίμων, ρουχισμού κ.λ.π. δεν πρέπει να καταστραφούν. Τα μηχανοκίνητα μέσα και πυρ/κά θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της μάχης.
Σ.Δ. Ταξιαρχίας 8.2.49
Λευτεριάς

Παραλήπτες
580, 589, 601 Τάγμα
Αντιαρματικός Ουλαμός
Διλοχία Σαμποτέρ
Υποβάλλεται
Γεν. Αργηγείο (υ.τ.α)
Χ Μεραρχία (υ.τ.α)
Ο
Επιτελάρχης
Διά την ακρίβεια
Ο
Αξ/κός Επιχειρήσεων