Εκθεση Επιχείρησης Καρπενησίου 19-1-1949, ΔΣΕ/138 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/26 Ιαν 1949


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
138 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΙΣ 19/1/49
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Για τον εχθρό: όπως το συννημένο δελτίο Πληροφοριών.
2) Για τα δικά μας τμήματα:
α) Η ΙΙ Μεραρχία με 82 οπλ/λα θα αναλάβει την κάλυψη της επιχείρησης από Λαμία και Αγρίνι πέρνοντας διάταξη στις Μάχες Τυμφριστού και ανατολικώτερα καθώς και στις υποχρεωτικές διαβάσεις προς Αγρίνι (Γέφυρα Σιδήρων, Γεφ. Μανώλη, Γεφ. Βίνιανης κ.λ.π.)
β) Η 192 Ταξιαρχία θα ενεργήσει κατά της πόλης του Καρπενησίου από Β. κατεύθυνση με δεξιό όριο από τον Ξεριά.
γ) Η Σχολή αξ/κών θα ενηργήσει από Ν. κατεύθυνση για την κατάληψη του Αη-Δημήτρη.

ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ:
(Απόσπασμα απ’ την ΕΠΕ 27 Δ/γή Ι Μεραρχίας). Α)….
Β) Η 138 Ταξιαρχία μείον λόχος, συν το ορειβατικό πυροβόλο, συν ένα αντιαρματικό πυροβόλο
1) Να ενηργήσει την κατάληψη και διατήρηση των 5, 6 και 7 αντιστάσεων με κύρια προσπάθεια την αντίσταση 6.
2) Να βοηθήσει αποφασιστικά την 192 Ταξιαρχία στην κατάληψη των 9, 30, 31, 29 και 28 αντιστάσεων. Να χρησιμοποιήσει το ορ. πυρ/λο και κατά τις απαιτήσεις της 192 Ταξιαρχίας.
3) Να εξουδετερώσει τις αντιστάσεις 8, 4, 3, 2, 1 και όσες παρουσιαστούν στον τομέα της που έχει αριστερό όριο τον Ξεριά (όχι) και δεξιό όριο τις αντιστάσεις παρυφής (ναι) και σε συνέχεια. Να ενηργήσει εξόντωση των αντιστάσεων 26, 27, 25, 40, 22, 23, 24, 46, 21, 20, 19 και όσες άλλες παρουσιαστούν στον τομέα, που έχει αριστερό όριο Γέφυρα Ξεριά (όχι). 27 (Ναί) – 40 (Ναι) – Σιταγορά – Σπίτι Σισμάνη – Αλώνια Χασάναγα (όλα Ναι) και δεξιό τις αντιστάσεις της Ν. παρυφής.
4) Ν’ απασχολεί σοβαρά τον εχθρό από Ν.Δ. κατεύθυνση (παρυφή πόλης).
5) Να διαθέσει ένα λόχο της στη σχολή Αξ/κών ΚΓΑΝΕ.
ΙΙΙ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Οχτώ λόχοι πεζικού με 47 οπλ/λα, 3 πολ/λα, 3 Αμερικάνικους και ένα Αγγλικό – ομαδ. όλμους, 3 αντιαρματικά τουφέκια, ένα αντιαρματικό πυροβόλο, ένα ορειβατικό πυροβόλο.
ΙV. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Απόσπασμα από την ΕΠΕ 16 Δ/γή μας). Με ικανή δύναμη και συγκεντρωμένα μέσα πυρός να ενεργήσει κατά των εχθρικών φυλακίων 6 και 7 στη Β.Δ. παρυφή (Αγιά-Σωτήρα) με ταυτόχρονη παρενόχληση της αντίστασης Αη-Γιώργη και των αντιστάσεων 5, 4, 22, 1. Να διεισδύσει στην πόλη από Ν. κατεύθυνση. Μετά την κατάληψη των αντιστάσεων 6 και 7 που θα τις χρησιμοποιήσει σαν βάση να ενηργήσει για την κατάληψη των λοιπών αντιστάσεων Σπαρτόραχης (5, 4, 3, 2, 1), των αντιστάσεων του συγκροτήματος Γυμνασίου, σε συνεργασία με 192, για να διευκολυνθεί η είσοδος στην πόλη σοβαρών δυνάμεων και μέσων.

VI. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(Απόσπασμα απ’ την ΕΠΕ 16 Δ/γή μας).
Α) Το 1 τάγμα, συν δύο πολ/λα, συν τρεις ομαδ. όλμους, συν ομάδα σαμποτέρ
1) Να ενεργήσει για την κατάληψη των 5, 6 και 7 αντιστάσεων με κύρια προσπάθεια την αντίσταση 6. Ταυτόχρονα παρενόχληση των αντιστάσεων του Συγκροτήματος Γυμνασίου και ιδιαίτερα της αντίστασης ΑΗ- ΓΙΩΡΓΗ (30)
2) Μετά την κατάληψη και διατήρηση των αντιστάσεων 5, 6 και 7, που θα τις χρησιμοποιήσει σαν βάση εξόρμησής του, να ενεργήσει για την κατάληψη της αντίστασης 8 και να βοηθήσει αποφασιστικά την 192 Ταξιαρχία για την κατάληψη των αντιστάσεων 9, 30, 31, 22 και 28 επιδιώκοντας σύνδεσμο μαζί της στην περιοχή της αντίστασης 9.
3) Σε συνέχεια να ενηργήσει για την κατάληψη των αντιστάσεων 27, 26, και 40 σε σύνδεσμο δεξιά του με Τάγμα Βαζούρα και αριστερά του με 192 Ταξιαρχία που πρέπει να βοηθήσει για την κατάληψη των αντιστάσεων 36, 37, 38, 39.
Β) Το Τάγμα Βαζούρα, συν πολ/λο, συν ομάδ. όλμος, συν 3 αντιαρματικά τουφέκια, συν ομάδα σαμποτέρ, συν 5 παντζερίστες.
1) Με ένα λόχο να διεισδύσει στην πόλη από Ν. κατεύθυνση και να καταλάβει τις αντιστάσεις 21 και 20 που θα τις χρησιμοποιήσει σαν βάση για την παραπέρα ενέργειά του στην πόλη.
2) Να παρενοχλήσει σοβαρά τις εξωτερικές αντιστάσεις του εχθρού από Ν.α. κατεύθυνση και να ενεργήσει για την κατάληψη των αντιστάσεων 4, 3, 2, 1.
3) Σε συνέχεια μετά την κατάληψη των αντιστάσεων 4, 3, 2, 1 να μπει μ’ όλη τη δύναμή του στην πόλη και σε σύνδεσμο αριστερά του με Τάγμα και δεξιά του με σχολή αξ/κών να καταλάβει τις αντιστάσεις 22, 23, 24, 25, 46, 19 και όσες άλλες παρουσιαστούν στον τομέα του, που έχει αριστερό όριο τις αντιστάσεις 26 (όχι), 40 (όχι) και δεξιό όριο τις αντιστάσεις της Ν. παρυφής (Ναι).
Γ) Το ΙΙ Τάγμα, μείον λόχος, εφεδρεία της Ταξιαρχίας στο δρόμο Αη-Θανάση Κοτρώνι και 500μ. Β. Κοτρώνι. Να διαθέσει απ’ τη δύναμή του μιά διμοιρία για την κΆλυψη του ορειβ. πυροβόλου και μία διμοιρία για την κάλυψη του αντιαρματικού πυρ/λου και των όλμων και πολ/λων του Τάγματος.

Δ) Ο Λόχος Μηχ/των:
1) Να διαθέσει δύο πολ/λα Βίκερς και 3 όλμους ομαδικούς στο 1 Τάγμα. Τα πολ/λα μετά την κατάληψη των αντιστάσεων 5, 6, 7 και του Συγκροτήματος Γυμνασίου θ’ αποσυρθούν και θα οργανώσουν θέσεις αντιαεροπορικής βολής στο αντέρισμα ΑΗ-ΛΙΑ και μεταξύ ΑΗ-ΛΙΑ – ΚΟΤΡΩΝΙ. Επίσης και οι δύο, απ’ τους τρεις όλμοι δεν θα μπουν στην πόλη αλλά θ’ αποσυρθούν και θα ταχθούν στο Ν. αντέρισμα Κρανιάς μεταξύ ΚΡΑΝΙΑΣ και Δημ. Δρόμου προς ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ με επιτήρηση προς ΑΓΙΑ-ΣΩΤΗΡΑ-ΣΠΑΡΤΟΡΑΧΗΣ.
2) Να διαθέσει στο Τάγμα Βαζούρα ένα πολυβόλο, ένα Αμερ. όλμο και 3 αντιαρματκά τυφέκια.
Ε) Το ορειβατικό πυρ/λο να ετοιμάσει τη βολή του στους στόχους 6 και 7 και Συγκρότημα Γυμνασίου με την παραπάνω σειρά επείγοντος. Σε συνέχεια κατά των εχθρικών αντιστάσεων Ρόβια ή όπου άλλού διαταχθεί. Την ώρα 22.45΄ της 19/1 πρέπει νάναι έτοιμο να εκτελέσει βολή στους στόχους που θα διαταχθεί τηλ/κά. Το αντιαρματικό πυρ/λο κάτω απ’ τις άμεσες Διαταγές του συν. Μπάκου Χρίστου απ’ τις 22.45΄ ώρα της 19/1 πρέπει νάναι έτοιμο να κάνει βολή στο στόχο 6 και 5 και σε συνέχεια στους στόχους 4, 3, 2 και 1.
ΣΤ) Ο συν. Μπάκος Χρίστος Δ/τής του ΙΙ Τάγματος ορίζεται Δ/τής της βάσης πυρός (αντιαρ. πυρ/λου, τριών όλμων και δυο πολ/λων) για την υποστήριξη του 1 Τάγματος και σε συνέχεια του Τάγματος Βαζούρα αν χρειαστεί. Να επιβλέψει για την καλή οργάνωση της βάσης πυρός στην Μακριά ΡΑΧΗ και την καλή διεύθυνση της βολής σε σύνδεσμο με 1 Τάγμα και Τάγμα Βαζούρα.
VΙ. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έγινε καλή επιτελική προετοιμασία της επιχείρησης. Καλή εκπαιδευτική και οργανωτεχνική προετοιμασία. Έγκαιρα εφοδιάστηκαν τα τμήματα με πυρομαχικά και λοιπά μέσα, που ήταν απαραίτητα για την επιχείρηση (σωλήνες, μπουκάλια, βενζίνες, κύκλα, χιονοστολές κ.λ.π.). Ιδεολογική προετοιμασία επίσης καλή. -Τα τμήματα εφοδιάστηκαν στον τελευταίο χώρο κάλυψης με 300 δράμια ψωμί και μισί οκά παξιμάδι και έτσι σ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης δεν έμειναν καθόλου χωρίς ψωμί.
Απ’ την όποψη των οδηγών η επιχείρηση δεν προετοιμάστηκε καλά γιατί οι σύνδεσμοι που μας δόθηκαν όχι μόνο την πόλη δεν ήξεραν και τις εξωτερικές αντιστάσεις του τομέα μας, μα ούτε και να μας οδηγήσουν ήταν σε θέση απ’ τον τελευταίο χώρο κάλυψης στο Καρπενήσι.

VΙΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Το πρωΐ της 19/1 τα τμήματα βρίσκονταν στους τελευταίους χώρους κάλυψής τους ως εξής. Σ.Δ. Ταξιαρχίας: 1 Τάγμα, Λόχος συν δύο Διμοιρίες ΙΙ Τάγματος, αντιαρματικό και ορειβατικό Πυρ/λο στο Στένωμα. Τ. Βαζούρα και Λόχος Μηχανημάτων συν διμοιρία ΙΙ Τάγματος στο ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ. Επειδή το αντιαρματικό πυροβόλο έπρεπε να πάει με τη βάση πυρός για αυτό την 15.00΄ ώρα της 19/1 με μία διμοιρία του ΙΙ Τάγματος κινήθηκε από ΣΤΕΝΩΜΑ για ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ.
Την ώρα 16.30΄ τα τμήματα που είχαν για τελευταίο χώρο κάλυψης το στένωμα κινήθηκαν με δρομολόγιο ΣΤΕΝΩΜΑ – ΧΑΝΙΑ – ΑΗ ΘΑΝΑΣΗ κι έφθασαν την 22.30΄ στη βάση εξόρμησής τους και τάχθηκαν απέναντι στους αντικειμενικούς τους σκοπούς.
Τα τμήματα που χρησιμοποίησαν για τελευταίο χώρο κάλυψης το ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ, κινήθηκαν την 17.15΄ώρα της 19/1 και με δρομολόγιο το μεν Τάγμα Βαζούρα ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ – ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ κατέλαβε την 22.00΄ ώρα τη βάση εξόρμησής του (Μακριά ΡΑΧΗ), η δε βάση πυρός (λόχος Μηχ/των, αντιαρ. πυρ/λο) με δρομολόγιο Καλεσμένο – αμαξιτός δρόμος προς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, έφθασαν την 22.30΄ ώρα στη Μακριά Ράχη όπου και τάχτηκαν.
Την 23.00΄ ώρα της 19/1 τα τμήματα βρίσκονταν στη γραμμή εφόδου και ακριβώς απέναντι απ’ τους αντικειμενικούς τους σκοπούς εκτός του λόχου του 1 Τάγματος που είχε και την κύρια προσπάθεια (επίθεση κατά της εχθρικής αντίστασης 6 που από άγνοια του εδάφους από σύνδεσμον προσανατολίστηκε σε ένα υψωματάκι Β. του 6 στο οποίο δεν υπήρχε εχθρός.
Το ίδιο έγινε και μετη βάση πυρός. Αντί να προσανατολιστεί προς την αντίσταση 6 προσανατολίστηκε Βορειότερα προς ΚΟΥΠΡΩΝΙ. Έτσι, στην 23.30΄ που εκδηλώθηκαν τα πρώτα πυρά απ’ το τμήμα της διείσδυσης, τα μέσα της βάσης πυρός δεν κατευθύνθηκαν στο στόχο 6 αλλά βορειότερα και πάνω στο λόχο που θα ενεργούσε για την κατάληψη της αντίστασης 7.
Επακολούθησε η έφοδος του λόχου που είχε την κύρια προσπάθεια η οποία πήγε στο κενό. Προσπάθεια του άλλου λόχου για την κατάληψη του 7 απέτυχε. -Την ίδια ώρα λόχος του Τάγματος Βαζούρα έκανε προσπάθεια να διεισδύσει στην πόλη από Ν. κατεύθυνση χωρίς αποτέλεσμα γιατί εμποδίζονταν απ’ την εχθρική αντίσταση ΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΗ που δεν είχε εκδηλωθεί καμιά προσπάθεια. Ταυτόχρονα άλλος λόχος του ίδιου Τάγματος παρενοχλούσε σοβαρά τον εχθρό από Ν.Δ. κατεύθυνση. Μετά την πρώτη προσπάθεια ο λόχος του 1 Τάγματος που είχε την κύρια προσπάθεια και η βάση πυρός προσανατολίστηκε σωστά στην αντίσταση 6 που ήταν και ο κύριος αντικειμενικός τους σκοπός την 02.00΄ ώρα της 20/1 ύστερα από προπαρασκευή ενός λεπτού γίνεται προσπάθεια για την κατάληψη της ΑΓΙΑ-ΣΩΤΗΡΑΣ η οποία αποτυχαίνει. Την 02.30΄ καινούρια προσπάθεια του ίδιου λόχου χωρίς προπαρασκευή αλλά μόνο με πάντζερ απέτυχε. Την 04.45΄ γίνεται καινούρια προσπάθεια ύστερα από προπαρασκευή, για την κατάληψη των 6 και 7 αντιστάσεων. Τα τμήματα έκοψαν τα εχθρικά συρματοπλέγματα και κατέλαβαν τις αντιστάσεις 6 και 7 πριν όμως προλάβουν να εγκατασταθούν σ’ αυτά ο εχθρός με αντεπίθεσή του τα ανέτρεψε.
Σ’ αυτό το διάστημα το Τάγμα Βαζούρα ενήργησε κατά των εχθρικών αντιστάσεων 3 και 4, έκοψε τα εχθρικά συρματοπλέγματα και κατέστρεψε δύο πολ/λεία του εχθρού με το πάντζερ, ανατράπηκε όμως χωρίς να προφτάσει να καταλάβει τα εχθρικά οχυρά. Έτσι στα ξημερώματα της 20/1 τα τμήματα βρίσκονταν στην παρακάτω κατάσταση.
Το 1 Τάγμα με τους δύο λόχους του στη γραμμή εφόδου κατά τις εχθρικές αντιστάσεις 5, 6, 7 σ’ απόσταση σε ορισμένα σημεία 50-60μ. και στην αντίσταση 7 και λιγότερο. Τον άλλο του λόχο, που στο μεταξύ είχε δεκατιστεί, εφεδρεία του Τάγματος μεταξύ Σωτήρας – Κοτρώνι.- Το Τάγμα Βαζούρα στην Μακριά ΡΑΧΗ με τους δύο λόχους του παρενοχλούσε τον εχθρό από Δ. και Ν.Δ. κατεύθυνση και με τον άλλο του λόχο αντικατέστησε το τμήμα του ΙΙ Τάγματος στη βάση πυρός (Μακριά ΡΑΧΗ).
Διλοχία ΙΙ ΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΡΑΝΙΑ εφεδρεία της Ταξιαρχίας. Το ορειβατικό πυρ/λο απ’ τη θέση ΚΟΤΡΩΝΙ που είχε ταχθεί αρχικά μετακινήθηκε πριν ξημερώσει και τάχθηκε στο ύψωμα ΚΡΑΝΙΑ.
Η Ταξιαρχία απελευθέρωσε την εφεδρεία της με την πρόθεση να την χρησιμοποιήσει για την κατάληψη της Αη-ΣΩΤΗΡΑΣ, μια που έβλεπε ότι καμιά προσπάθεια σοβαρή με αποτέλεσμα δεν μπορούσε να γίνει στον τομέα της χωρίς την κατάληψη της Αη-ΣΩΤΗΡΑΣ κι ακόμα πίστευε, πως με την κατάληψη της Αη-Σωτήρας θα διευκολύνωνταν απεριόριστα η παραπέρα ενέργειά της. – Την ημέρα της 20/1 τα τμήματα δεν έκαναν καμία σοβαρή επιθετική προσπάθεια και περιορίστηκαν μόνο στην παρενόχληση του εχθρού με τα πυρά τους και με δύο αντιπερισπαστικές κινήσεις που έκανε το Τάγμα ΒΑζούρα κατά των αντιστάσεων 3 και 4 για να ανακουφίσει τα τμήματα που είχαν μπει στην πόλη από Β. κατεύθυνση και πιέζονταν ισχυρά.- Μέσα στην ημέρα ο εχθρός ενίσχυσε σημαντικά τα φυλάκιά του στην Αη-ΣΩΤΗΡΑ-ΣΠΑΡΤΟΡΑΧΗ σε τρόπο που τριπλασίασε τις δυνάμεις του.- Την ώρα 18.15΄ ύστερα από προπαρασκευή δύο λεφτών στις αντιστάσεις 6 και 7 γίνεται καινούρια προσπάθεια για την κατάληψή τους που αποτυχαίνει κι αυτή. Με την Ε.Π.Ε. 29 Δ/γή της Μεραρχίας το ΙΙ Τάγμα (διλοχία), το αντιαρματικό και ορειβατικό πυρ/λο έμαιναν στη διάθεση της 192 Ταξιαρχίας για την ενίσχυση των τμημάτων της διείσδυσης γι’ αυτό και κινήθηκαν την 19.00΄ ώρα διαδοχικά για την 192 Ταξιαρχία.
Με την ίδια Δ/γή της Μεραρχίας το Τάγμα Βαζούρα άφινε μόνο ένα λόχο για την παρενόχληση του εχθρού από Ν.Δ. κατεύθυνση και με τους λόχους κινήθηκε την 23.00΄ προς το Ι Τάγμα για να ενηργήσουν από κοινού κατά των αντιστάσεων 5, 6, 7 για την κατάληψή τους.
Το ΙΙ Τάγμα με την υπαγωγή του στην 192 Ταξιαρχία πήρε την παρακάτω αποστολή. Να διεισδύσει στην πόλη. Να καλύψη από Ρόβια, με μικρή του δύναμη, τη διείσδυση τάγματος της 192. Να ακολουθήσει στη διείσδυση το Τάγμα της 192 συμβαδίζοντας στο αριστερό του. Να καταλάβει τα Ρόβια και όταν εξουδετερώθηκαν όλες οι αντιστάσεις της πόλης, να κινηθεί με ένα του λόχο με ταχύτητα στο Δημόσιο Δρόμο προς Λαμία και να καταδιώξει τον φεύγοντα εχθρό μέχρι τις ράχες, όπου θάπερνε επαφή με τμήματα της ΙΙ Μεραρχίας.
Η διείσδυση της Διλοχίας του ΙΙ Τάγματος μέσα στηην πόλη έγινε με ταχύτητα και κανονικά, παρά τα καταιγιστικά πυρά του εχθρού. Ο ένας λόχος με τη διείσδυση εξουδετερώνει αντιστάσεις του Φατούρα στις φυλακές, εξοντώνει αρκετούς και πιάνει αιχμαλώτους 6 και 2 στρατιώτες. Σε συνέχεια προσανατολίζεται προς Ρόβια. Σε συνεργασία με λόχο της 192 ενεργεί τις πρωϊνές ώρες της 21/1 κατά των αντιστάσεων στα Ρόβια, που καταλαμβάνονται. Πιάστηκαν 55 αιχμάλωτοι. Μετά την πτώση της αντίστασης στα Ρόβια συνέχισε το ξεκαθάρισμα της πόλης και έπιασε αρκετούς αιχμαλώτους. Ο άλλος λόχος κινούμενος στο αριστερό της διάταξης του ΙΙ Τάγματος της 192 την ώρα 02.00΄ της 21/1 βγαίνει απ’ την πόλη του Καρπενησίου και κινείται κατά μήκος του Δημ. δρόμου προς Λαμία καταδιώκοντας τον φεύγοντα εχθρό μέχρι τις Ράχες όπου πέρνει επαφή με τμήμα Ουλαμού Υπαξ/κών της Ι Μεραρχίας που υπάγονταν στη ΙΙ Μεραρχία.
Ενεργεί την εκκαθάριση σε δασομένες περιοχές, πιάνει 33 αιχμαλώτους μεταξύ των οποίων δύο αξ/κοί, πέρνει 4 οπλ/λα και ένα ομαδ. όλμο, χειρ/δες κ.λ.π. και προξένησε απώλειες εξακριβωμένες 19 νεκρούς. Στρατολόγησε 28.
Ο λόχος που υπήχθηκε στη σχολή Αξ/κών μαζί με λόχο της σχολής διέλυσαν ενέδρα εχθρικής διλοχίας, έπιασαν 15 αιχμαλώτους, πήραν πολλά λάφυρα και σκότωσαν πολλούς. Απασχόλησε σοβαρά τις αντιστάσεις στη Ροβιά και συνετέλεσε αποφασιστικά, με λόχο της Σχολής, στην αιχμαλωσία 80 στρατιωτών. -Προξένησε εξακριβωμένες απώλειες στον εχθρό 48 νεκρούς.
Ύστερα από Δ/γή ολόκληρο το ΙΙ Τάγμα γύρισε στο Καρπενήσι το βράδυ της 21/1. -Την ώρα 03.45 το Ι Τάγμα και Τάγμα Βαζούρα καταλαμβάνουν τις αντιστάσεις Αη-Σωτήρα-Σπαρτόραχη, που εγκαταλή-φθηκαν στο μεταξύ απ’ τον εχθρό και έπιασαν ένα ανθ/γό αιχμάλωτο. Ο εχθρός φεύγοντας εγκατέλειψε τον οπλισμό του και πολλά πυρ/κά.
Την ώρα 06.00΄ το 1 Τάγμα με ένα λόχο του και μία Διμοιρία κινήθηκε προς ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ – ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ – Μεγάλο Χωριό για καταδίωξη του εχθρού. Κατά μήκος του Δημ. δρόμου προς Μεγάλο Χωριό κινήθηκε διμοιρία του τάγματος Βαζούρα.
Η υπόλοιπη δύναμη του Ι Τάγματος παρέμεινε Β.Δ. Αη-Σωτήρας. Το Τάγμα Βαζούρα μπήκε στην πόλη και ασχολήθηκε με το ξεκαθάρισμα των μεμονωμένων αντιστάσεων, την περισυλλογή του πολεμικού υλικού, ιματισμού, τροφίμων κ.λ.π. και την στρατολογία. Εγκατέστησε Φρουραρχείο στην πόλη του Καρπενησιού.
Με υπηρεσιακό σημείωμα της Ταξιαρχίας στις 21/1/49 η Ταξιαρχία πήρε αποστολή.
α) Το τάγμα Βαζούρα συν λόχος ΙΙ Τάγματος να μείνει στν πόλη για την εκκαθάριση, συγκέντρωση πυρ/κών, λοιπών λαφύρων και στρατολογία
β) Οι υπόλοιπες δυνάμεις της να κινηθούν στην περιοχή Τρικέλου.
VIII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ως το πρωΐ της 21/1 καταλήφθηκαν όλες οι εχθρικές αντιστάσεις του τομέα μας. Τα τμήματά μας προξένησαν στον εχθρό τις παρακάτω εξακριβωμένες απώλειες. Νεκρούς 71, τραυματίες 16. Έπιασαν 213 αιχμαλώτους απ’ τους οποίους τους 135 σε συνεργασία με άλλα τμήματα. Μεταξύ των αιχμαλώτων 4 αξ/κοί (ένας γιατρός). Κυρίεψαν πολλά λάφυρα σε οπλισμό, πυρ/κά – ιματισμό – τρόφιμα που δεν καταμετρήθηκαν. Κρατήθηκαν απ’ τα λάφυρα 2 πολυβόλα Βίκερς με 8000 σφαίρες, 8 ημιαυτόματα με 350 σφαίρες, ένα οπλ/λο, 25.000 σφαίρες μπρέν, 15 τυφέκια αγγλικά, 150 χειρ/δες, 150 βλήματα Αμερικάνικου όλμου, 48 βλήματα αγγλικού όλμου, ένα πιστόλι, 195 κουβέρτες, 40 χλαίνες, 48 πουκάμισα, 39 φανέλες, 39 σώβρακα, 49 ζεύγη άρβυλα, 20 κουκούλες, 15 ζεύγη γάντια, 32 πανταλόνια, 4 παλτά, 59 ζεύγη κάλτσες.
Απώλειες δικές μας: Νεκροί 10 ανάμεσά τους ένας Διμοιρίτης. Τραυματίες 66 ανάμεσά τους ο Π. Επίτροπος του Ι Τάγματος, ένας Π. Επίτροπος Λόχου, 7 Διμοιρίτες και δύο Π. Επίτροποι Διμοιριών. Αγνοούμενοι δύο μαχητές.
Απώλεια υλικού: Δύο ημιαυτόματα που έμειναν στα εχθρικά οχυρά και ασφαλώς συλλέχτηκαν αργότερα.
IΧ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) Τα τμήματα πολέμησαν με αποφασιστικότητα και επιμονή.
2) Οι διαβιβάσεις λειτούργησαν κανονικά με αδυναμίες στην συνεχή επαφή.
3) Από άγνοια του εδάφους και από έλλειψη συνδέσμων που θα τους προσανατόλιζαν σωστά, δεν τάχτηκαν αρχικά απέναντι στους αντικειμενικούς τους σκοπούς (Λόχος Ι Τάγματος, βάση πυρός).
4) Δεν έγινε σε καμία από τις 4 φορές που έγινε προπαρασκευή, εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της βάσης πυρός από τα τμήματα που έκαναν την έφοδο, αλλά πάντοτε ενεργούσαν με καθυστέρηση 5΄-10΄ πράγμα που έδινε τη δυνατότητα στον εχθρό να συνέλθη.
5) Η επιμονή στην εκπλήρωση της αποστολής και η ενίσχυση των τμημάτων διείσδυσης με ανέπαφα τμήματα ήταν οι αποφασιστικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξάρθρωση του αμυντικού συστήματος του εχθρού και στην κατάληψη της πόλης.
Χ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1) Πρέπει να γίνει σοβαρή εκπαίδευση στους μαχητές και προπαντός στα στελέχη για τη συνεργασία τμημάτων εφόδου και βάσης πυρός και για την άμεση εκμετάλλευση απ’ τα τμήματα εφόδου των αποτελεσμάτων της βάσης πυρός.
2) Το προσωπικό του ορειβατικού πυρ/κού πρέπει να κάνει σοβαρή τεχνική εκπαίδευση γιατί αποδείχτηκε πως δεν είναι σε θέση με ταχύτητα να τάξουν το πυροβόλο για βολή. Ακόμα χρειάζεται να εκπαιδευτούν και στη σκόπευση γιατί παρά το γεγονός ότι οι στόχοι ήταν πολύ κοντά και η βολή τους άμεση, τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Το ίδιο ισχύει όσο αφορά την εκτέλεση της βολής και με το αντιαρματικό πυροβόλο. Δεν κατόρθωσαν να καταστρέψουν ούτε ένα εχθρικό πολ/λείο.
3) Πρέπει να γίνονται συνδιασμοί αντιαρματικών πυροβόλων και όλμων γιατί ο εχθρός εγκαταλείπει τα πολυβολεία και καταλαμβάνει τα χαρακώματα όταν γίνεται προπαρασκευή.
Σ.Δ 138 Ταξιαρχίας 26/1/49
Ο Διοικητής
Ζ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ
Υποβάλεται
Ι Μεραρχία (υ.τ.α)
Για την ακρίβεια
Ο
Επιτελάρχης
Τ.Υ.

Advertisements