Καθορισμός ζωνών επιχειρήσεων, ΓΕΣ/18 Οκτ 1948


Θέμα: Ζώναι επιχειρήσεων

ΠΡΟΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ/Α1 Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1
Αρ. Πρωτ. 180648/Φ. 4024/ΙΙ
Κοιν. Α1, Α4/ΓΕΣ ΒΣΤ 902 τη 18.10.48.
Υ.Σ./ΓΔΥΣ/Ζ3

Ι. Λαβόντες υπ’ όψει Πρακτικόν επιτροπής συγκροτηθείσης διά της υπ’ αριθ. 178640/12.7.48 Δ/γής ΓΕΣ τας ΖΩΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα από 1ης Απριλίου 1946 καθοριζόμενον ως κάτωθι διά την εφαρμογήν αποκλειστικώς και μόνον των διατάξεων της υπ’ αριθ. Φ.195502/3/10/Ζ3/ΙΙ/24.4.48 Διαταγής Υπουργείου Στρατιωτικών
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
1. Από της 1ης Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 1946
(α) Η περιοχή ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (Γ.6040)-(Γ.6060)-(Γ.8060)-(Γ.8040)
(β) Η Περιοχή ΜΕΝΑΛΟΥ (Γ.9020)-(Δ.1020)-(Δ.1010)-(Δ.000)-(Γ.9000).
(γ) Η Περιοχή ΠΑΡΝΩΝΟΣ (Ζ.3080)-(Ζ.4080)-(Ζ.4550)-(Ζ.3050).
(δ) Η Περιοχή ΤΑΫΓΕΤΟΥ (Η.9075)-(Ζ.1070)-(Ζ.2030)-(Ζ.0030)-(Η.9550)
2. Από 1ης Ιουλίου 1946 μέχρι 30 Ιουνίου 1947
Απασα η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ πλην του τάγματος Νοτιοδυτικώς της οδού ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΚΟΠΑΝΑΚΙ – ΜΕΛΙΓΑΛΑ -ΜΕΣΣΗΝΗΣ και του τμήματος Νοτιοανατολικώς της οδού ΚΟΡΙΝΘΟΣ -ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΝ – ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ – ΑΡΓΟΣ.
Σημείωσις: Αι γραμμαί των ορίων περιλαμβάνονται εις την ζώνην επιχειρήσεων.

3. Από 1ης Ιουλίου 1947 μέχρι 30 Ιουνίου 1948
Άπασα η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ πλην των πόλεων ΠΑΤΡΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, και ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
4. Από 1ης Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1948.
΄Απασα η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
5. Από 1ης Απριλίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 1946.
Ελλείψει στοιχείων θα καθορισθώσι διά νεωτέρας διαταγής.
6. Από 21ης Σεπτεμβρίου 1946 μέχρι 30ης Απριλίου 1947.
Απασα η περιοχή η περιλαμβανομένη εις τα κάτωθι όρια.
Βόρειον ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΦΟΥΡΝΑΣ – Κορυφογραμμή ΟΡΘΡΥΟΣ.
Νότιον ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ κόλπος – ΙΤΕΑ – ΔΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ.
Ανατολικόν ΛΑΜΙΑ-ΜΠΡΑΛΛΟΥ-ΛΕΒΑΔΕΙΑ
Δυτικόν ΜΕΓΔΟΒΑΣ ποταμός – ΠΑΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034) – εκβολαί ΜΟΡΝΟΥ ποταμού (Χ.7700).
Πλην των πόλεων ΛΑΜΙΑΣ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ.
Σημείωσις:
(α) Διά την Δυτικήν Στερεάν ελλείψει στοιχείων θα καθορισθώσι διά νεωτέρας διαταγής.
(β) Αι γραμμαί των ορίων περιλαμβάνονται εις την ζώνην επιχειρήσεων.
7. Από 1ης Μαίου μέχρι 31 Αυγούστου 1947.
Άπασα η ζώνη η περιλαμβανομένη εις τα κάτωθι όρια.
Βόρειον ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΦΟΥΡΝΑΣ -κορυφο-γραμμή ΟΡΘΡΥΟΣ.
Νότιον ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ κόλπος – ΕΛΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΗ και ΠΑΡΑΛΙΚΙ Λίμναι
Ανατολικόν Βόρειος ΕΥΒΟΪΚΟΣ κόλπος.
Δυτικόν ΙΟΝΙΟΝ πέλαγος
Πλην της περιοχής ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Λιμνοθάλασσα Αιτωλικό -Λυσιμαχία λίμνη – Τριχωνίας λ. Εύηνος π.) και της πόλεως ΛΑΜΙΑΣ.
8. Από 1ης Σεπτεμβρίου 1947 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1948.
Άπασα η ανωτέρω περιοχή άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
9. Από 1ης Απριλίου 1946 μέχρι 31 Αυγούστου 1946.
Ελλείψει στοιχείων θα καθορισθώσι διά νεωτέρας διαταγής.
10. Από 1ης Σεπτεμβρίου 1946 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1947.
Απασα η ζώνη η περιλαμβανομένη εις τα κάτωθι όρια.
Βόρειον ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ π. ΑΛΙΑΚΜΩΝ π.
Νότιον ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ -ΦΟΥΡΝΑΣ- Κορυφογραμμή ΟΡΘΡΥΟΣ
Ανατολικόν ΑΙΓΑΙΟΝ πέλαγος
Δυτικόν ΑΧΕΛΩΟΣ ποταμός-ΜΕΤΣΟΒΟΝ
Πλην των πόλεων ΒΟΛΟΥ και ΛΑΡΙΣΗΣ
11. Από 1ης Ιανουαρίου 1948 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1948.
Άπασα η ανωτέρω περιοχή άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως.
ΗΠΕΙΡΟΣ
12. Από 1ης Απριλίου 1946 μέχρι 10 Ιουλίου 1947.
Ελλείψει στοιχείων θα καθορισθώσι διά νεωτέρας διαταγής.
13. Από ΙΙ Ιουλίου μέχρι 30 Δεκεμβρίου 1947.
΄Απασα η περιοχή ης Ανατολικόν όριον ΓΡΑΜΜΟΣ (Ν.0326) – ΚΙΑΦΑ (Ν.0824) – ΜΠΟ ΧΕΤΣΙ (Ν.1713) – ΣΚΟΥΡΤΖΑ (Σ.2698) -ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ ποταμός μέχρι του υψ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ εκείθεν νότιον όριον ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ – ΙΟΝΙΟΝ πέλαγος πλην των πόλεων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΡΤΗΣ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ.
14. Από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1948.
΄Απασα η ανωτέρω περιοχή άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
15. Από 1ης Απριλίου 1946 μέχρι 30 Απριλίου 1946.
Αι περιοχαί Βορείου ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΒΕΡΜΙΟΥ -ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ((Ν.7193) – (Ν.0026) – (0.1219) – (Τ.2494) – (Τ.3895) – (0.3630) – (01548) – (0.0583)) πλην των πόλεων ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΒΕΡΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΗΣ και ΕΔΕΣΣΗΣ.
Σημείωσις: Δια την Δυτικήν Μακεδονίαν ελλείψει στοιχείων θα καθορισθώσι διά νεωτέρας διαταγής.

16. Από 1ης Μαΐου 1946 μέχρι 30 Ιουνίου 1946.
Η ανωτέρω ζώνη δέον να περιλάβη και την περιοχήν ΠΑΪΚΟΥ μέχρι ΑΞΙΟΥ ποταμού (0.0583) – (0.1677) – (Ο.3969) – (Ο.6470) – (Ο5699) πλην της πόλεως ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ και των ανωτέρω τοιούτων.
Σημείωσις: Δια την Δ.μακεδονίαν ως άνω.
17. Από 1ης Ιουλίου 1946 μέχρι 31 Αυγούστου 1946.
Εις την ανωτέρω ζώνην επιχειρήσεων δέον να περιληφθή και η μεταξύ ΑΞΙΟΥ – ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ – ΜΠΕΛΛΕΣ και λιμνών ΛΑΓΚΑΔΑ -ΒΟΛΒΗΣ περιοχή (Ο.5699) – (Ο.6470) – (Ο.9452) – (Π.1747) – (Π.5242) -(Π.6557) – ΣΤΡΥΜΩΝ π. μέχρι συνόρων), πλην των πόλεων ΚΙΛΚΙΣ -ΛΑΓΚΑΔΑ.
Διά την Δυτικήν Μακεδονίαν ως άνω.
18. Από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1946.
΄Απασα η Μακεδονία και Θράκη πλην των πόλεων Θεσσαλονίκης – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΡΑΜΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΚΑΒΑΛΛΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.
19. Από 1ης Ιανουαρίου 1947 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1947.
Απασα η Μακεδονία και Θράκη πλην των πόλεων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ και ΚΑΒΑΛΛΑΣ.
20. Από 1ης Ιανουαρίου 1948 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1948.
Απασα η Μακεδονία και Θράκη άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως.
21. Δια τας νήσους λόγω της μικράς εκτάσεως των επιχειρήσεων δεν καθορίζονται ζώναι. Περιπτώσεις παθόντων θα πιστοποιούνται δι’ ενόρκου προανακρίσεως προς απόληψιν των καθοριζομένων δικαιωμάτων.
22. Αι κάτωθι μονάδες δεν θεωρούνται ότι μετέσχον των επιχειρήσεων έστω και αν ευρίσκωνται εις ζώνας επιχειρήσεων.
Διά τας Μονάδας ταύτας περιπτώσεις παθόντων θα πιστοποιούνται δι’ ενόρκου προανακρίσεως ως τη προηγουμένη παράγραφω.
ΚΒΕ
Στρατ. Μουσικαί
Στρατ. Νοσοκομεία
ΣΤΓ
Συνεργεία επισκευών
Συνεργεία Περισυλλογής
Συνεργεία Βάσεων
ΚΔΣ
Αποσπάσματα Λιμένων
Όρχος Ανταλλακτικών
Α.Τ. Χορηγήσεων.
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ -Διοικητής Στρατού
Ακριβές αντίγραφον
Η
Γραμματεία Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements