Διαταγή επιχειρήσεων κατά Δημητσάνας, ΔΣΕ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ/28 Αυγ 1948


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΗ
ΑΡΧΗΓ. ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ I
ΑΡ.Ε.Π.Ε.141

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΟΥ
α) Μέσα στην Κωμόπολη, όπως το Δελτίο Πληροφοριών και σχετικό Σχεδιάγραμμα. Δύναμη. Χωροφύλακες 240, ΜΑΥ 5Ο, χίτες 100. Διάταξη. Αγία Παρασκευή (Νοτιοανατολικό ύψωμα, που δεσπόζει της Πόλης) 2 Διμοιρίες μένουν σε καλύβια από ξερολίθι, που απέχει το ένα από τ’ άλλο 50 μέτρα και μια Διμοιρία στην Εκκλησία Αη Γιώργης. Στο Κάστρο 2 Διμοιρίες. Στην Αστυνομία 40 Χωροφύλακες. Στον ημιονικό δρόμο Ράδου – Δημητσάνας. Μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Στεμνiτσα – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Καρκαλούς – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο Νοσοκομείο, που βρίσκεται στο δημόσιο Στεμνίτσα – Δημητσάνα κοντά στο σπίτι Στραβοστάθη μια ομάδα. Στο σπίτι του Στραβοστάθη μέσα μια ομάδα. Στο Ειρηνοδικείο δύναμη ακαθόριστη. Το ίδιο και στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Επίσης και στην Αγία-κυριακή δύναμη ακαθόριστη. Στο σπίτι Γιάννη Τούρλα μένουν τα Γραφεία.
Οπλισμός. Στην Αγία-Παρασκευή 1 πολ/λο Βίγκερς και 2 όλμους βαρείς. Στο Κάστρο 1 πολ/λο Βίγκερς και 1 βαρύς όλμος.-
Οχυρώσεις. Στην Αγία-Παρασκευή με μέτωπο προς Ζυγοβίστι μάντρα από ξηρολίθι ύψους 1 μέτρου με πολεμίστρες, στο εσωτερικό της μάντρας χαράκωμα. Σε όλες τις θέσεις των φυλακίων οχυρώσεις από ξιρολίθι και οπλοπολυβολεία από μπετόν-αρμέ.-
Συνήθειες. Βγαίνουν ενεδρικά έξω της πόλης προς Ζυγοβίστι και προς Δόκανο (τοποθεσία προς Καρκαλού κοντά στο Υδραγωγείο). Ακόμα τη νύχτα φυλάνε το γεφύρι στο δρόμο προς Καρκαλού.-
Πλάγιες δυνάμεις του εχθρού. Ο εχθρός κατέχει τη βάση της Βυτίνας, Λεβίδι, Τρίπολη. Επίσης Πιάνα και Μεγαλόπολη.-
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ.
Δικές μας δυνάμεις, που διατίθενται είναι 2 Τάγματα του Αρχηγείου Ταϋγέτου, 6 Λόχοι συν 1 βαρύς όλμος και 4 βαρειά πολυβόλα. 2 Τάγματα του Αρχηγείου Καϊνάλου, 6 Λόχοι και 4 βαρειά πολυβόλα. Τα τμήματά μας είναι συγκεντρωμένα στο χώρο του Μαινάλου.-
ΙΙΙ. Προθέσεις του Αργηγείου.
Να ενεργηθεί επίθεση κατά του εις την Κωμόπολην οχυρωμένου εχθρού με το σκοπό την ολοκληρωτική εξόντωση ή αιχμαλωσία του.-
ΙV. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
1) Να ενεργηθεί σφοδρή επίθεση με δύο λόχους κατά του σημείου στηρίγματος Αγία Παρασκευή και με υποστήριξη βάσης πυρός – όλμων -πολυβόλων και Πάντζερ. Πρώτη κυρία προσπάθεια.-
2) Να ενεργηθεί επίθεση εντός του κατοικημένου τόπου (Κάστρου και αντιστάσεων κωμόπολης) με δύναμη Τάγματος.-
3) Να υποστηριχτεί η επιχείρηση από κατεύθυνση Ζάτσυνας με πολυβόλο και με πολυβόλο από Προφήτη Ηλία-Δόντι και 2 οπλοπολυβόλα.-
4) Να πλαγιοφυλαχθεί η επιχείρηση από τη σοβαρότερη κατεύθυνση απειλής (Βυτίνα Λεβίδι) με δύναμη 2 λόχων και 2 διμοιριών. Από κατεύθυνση Πιάνας μια διμοιρία και από κατεύθυνση Μεγαλόπολης μια Διμοιρία.-
V. ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
α) Δυνάμεις επιχείρησης 1) Το 1 Τάγμα Αρχηγείου Ταϋγέτου με τον όλμο και τα βαρειά πολυβόλα κατά της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με το σχέδιο. 2 λόχοι θα επιτεθούν κατά της Αγίας Παρασκευής, μια διμοιρία προς Δημητσάνα από κατεύθυνση Ράδου, μια διμοιρία στο ύψωμα Άγιος Ηλίας (ομάδα) και Δόντι (2 ομάδες) συν πολυβόλο για νωτιαίο χτύπημα Κάστρου και απαγόρευση διαφυγής του εχθρού προς Καρκαλού. Η Τρίτη διμοιρία εφεδρεία Τάγματος. 2) Το 1 Τάγμα του Αρχηγείου Μαινάλου θα επιτεθεί κατά της κωμόπολης Δημητσάνας (Κάστρο – Άγιος Γεώργιος – Διοικητήριο κλπ. αντιστάσεων) 3) ‘Ενας λόχος του Αρχηγείου Ταϋγέτου ενισχυμένος με ένα πολυβόλο του Αρχηγείου Μαινάλου να εγκατασταθεί αμυντικά με μια διμοιρία και το πολυβόλο για πλευρικό χτύπημα του Κάστρου και απαγόρευση διαφυγής του εχθρού προς Ζάτουνα. Με τις άλλες δυο διμοιρίες να πιάσει θέσεις απέναντι του δρόμου Δημητσάνας-Καρκαλούς, για να εμποδίσει τη διαφυγή του εχθρού προς Καρκαλού και να εμποδίσει σε περίπτωση άφιξης ενισχύσεων να φθάσουν στον προορισμό τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο λόχος θα εξασφαλίσει με μικρές δυνάμεις, (1-2 ομάδες) το δρόμο Δημητσάνας – Ζάτουνας και τη διαφυγή του εχθρού προς Καρκαλού 1 ή 2 ομάδες και με τον υπόλοιπο λόχο και το πολ/λο να πιάσει βορειότερα γραμμή αμύνης.- 4) Οι δύο λόχοι του ΙΙ Τάγματος Αρχηγείου Ταϋγέτου και Λόχος Ασφαλείας εφεδρεία του Αρχηγείου Πελ/σου. Η εφεδρεία του Αρχηγείου Πελ/σου μετά την εξακρίβωση, ότι ο εχθρός δεν κατέχει υψώματα γύρω της Δημητσάνας (Κλινιβίτσα, Ζυγοβίστι) θα προσανατολίσει τον ένα λόχο του ΙΙ Τάγματος Ταϋγέτου προς την κατεύθυνση επίθεσης του Ι Τάγματος τιθέμενος στη διάθεση του Διοικητού του Αρχηγείου Ταϋγέτου, που θα έχει και την αποστολή να ελέγχει και τον τομέα της κατεύθυνσης Πυργάκι – Ράδου – Δημητσάνα για την περίπτωση άφιξης ενισχύσεων. Τον άλλο λόχο προς την κατεύθυνση της επίθεσης του Ι Τάγματος του Αρχηγείου Μαινάλου. Οι παραπάνω λόχοι θα πάρουν τη Διαταγή αυτή για τον προσανατολισμό αυτό στην πορεία της επιχείρησης. Μια διμοιρία από παραπάνω ΙΙ Τάγμα θα καταλάβει την Κλινιβήτσα, για να επιτηρεί και εξασφαλίζει την όλη διάταξη από Χρυσοβίτσι – Στεμνίτσα και Μεγαλόπολη. Η Διμοιρία αυτή να αποσπαστεί από το Λόχο, που θα προσανατολιστεί προς το Ι Τάγμα Αρχηγείου Μαινάλου.-
β) Πλαγιοφύλαξη της επιχείρησης. Το ΙΙ Τάγμα του Αρχηγείου Μαινάλου θα εγκατασταθεί αμυντικά για την απαγόρευση των ενισχύσεων με δύο λόχους και 2 διμοιρίες στο δρόμο Βυτίνα-Δημητσάνα και με μια διμοιρία στην κατεύθυνση Πιάνας – Χρυσοβίτσι – Λημητσάνα σε θέση και με διάταξη, που θα καθοριστούν κατόπιν μελέτης από το Διοικητή του Συγκροτήματος και με προσωπική συνεννόηση με τη Δ/ση της επιχείρησης. Επίσης θα ενεργηθούν σαμποτάζ, που θα καθυστερούν στην παραπάνω αρτηρία υπ’ ευθύνη του Διοικητού του Τάγματος, αφού του διατεθεί το υλικό και το προσωπικό από τη Διοίκηση του Αρχηγείου Μαινάλου. Η αποστολή του Τάγματος αυτού είναι εξ ίσου σοβαρή, γιατί από τη σωστή και πλήρη εκτέλεση της αποστολής της πλαγιοφύλαξης εξαρτάται η πλήρης επιτυχία και η εκμετάλλευσή της. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσής του θα συμπτύσσεται διαδοχικά προς Δημητσάνα. Εφ’ όσον συνεχίζεται η επιχείρηση, θα συνδέεται με την διεύθυνση της επιχείρησης μέσω του Διοικητή του Αρχηγείου Ταϋγέτου (Ράδου – υψώματα Ζυγοβιστιού) πίσω Αγίας Παρασκευής, που θα παίρνει γνώση της ταχτικής του κατάστασης. ‘Οταν τελειώσει η επιχείρηση απ’ ευθείας με τη Διεύθυνση της επιχείρησης μέσω Δημητσάνας. Κατά μήκος του Δημοσίον δρόμου Δημητσάνας – Βυτίνας να έχει δύο συνδέμους, οι οποίοι θα του διαβιβάζουν τις πληροφορίες.-
Ενδεχόμενη δύναμη πλαγιοφύλαξης. Δύο Λόχοι του Αρχηγείου Κορινθίας, οι οποίαι θα πλαγιοφυλάξουν την κατεύθυνση Βυτίνα – Πυργάκι – Ράδου – Δημητσάνα.-
VΙ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.
Σ.Δ. Αρχηγείου Πελ/σου Μοναστήρι Άγιος Ιωάννης επί του Δημοσίον δρόμου Στεμνίτσα – Δημητσάνα. Σ.Δ. Αρχηγείου Ταϋγέτου πίσω των τμημάτων του μεταξύ Ζυγοβίστι – Δημητσάνας με δύο συνδέσμους επί του δρόμου Ζυγοβίστι – Δημητσάνα. Σ.Δ. Αρχηγείου Μαινάλον επί του δρόμου Παληοχώρι – Δημητσάνα. Η εκλογή των θέσεων να είναι τέτοια, ώστε να γίνεται γρήγομα επικοινωνiα μεταξύ των Διοικήσεων Αρχηγείων και Δ/νσης επιχείρησης. Οι Διαβιβάσεις με συνδέσμους.-
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ. Μια κόκκινη – μια πράσινη φωτοβολίδα από το Σ.Δ. Αρχηγείου Ταϋγέτου κατάληψη Αγίας Παρασκευής. 2 κόκκινες – μια πράσινη από το Σ.Δ. του Αρχηγείου Μαινάλου κατάληψη της Κωμόπολης. 2 κόκκινες – 2 πράσινες από το ύψωμα Αγίας Παρασκευής ή Ζάτουνας ή με συνδέσμους γενική σύμπτυξη των τμημάτων μας. 1 κόκκινη – 1 πράσινη από κορυφή Μποτσίκα έσπασε η πρώτη γραμμή αμύνης. Το παρατηρητήριο Άγιος Ηλίας και το παρατηρητήριο Αρχηγείου Ταϋγέτου να εξασφαλίσει παρατηρητή προς Μποτσικά.
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ.
Στην πορεία Συ είσαι Γιάννη; Εγώ είμαι Θανάση.
Στη μάχη. Συ είσαι Θεμιστοκλή; Εγώ είμαι Λεωνίδα.-
VΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΠΤΥΞΗΣ.
Όλα τα τμήματα εκτός του ΙΙ Τάγματος Αρχηγείου Μαινάλου προς Ζάτουνα Ηραία. Θα δοθεί νεώτερη Διαταγή. Το Αρχηγείο Μαινάλου θα υποστηρίξει την σύμπτυξη των τμημάτων από Δημητσάνα σε περίπτωση πίεσης καταλαμβάνοντας τα υψώματα της Ζάτουνας. Το ΙΙ Τάγμα Αρχηγείον Μαινάλου θα ελιχθεί στο χώρο τον Μαινάλου ανάλογα με τις κινήσεις του εχθρού.-
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
VΙΙΙ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ.
Η Διοίκηση του Αρχηγείου Ταϋγέτου και Μαινάλου να ορίσουν από ένα Λόχο για εκμετάλλευση του στόχου. Ο Λόχος ασφάλειας θα διαθέσει Διμοιρία για τη συγκέντρωση, μεταφορά και εξασφάλιση του υλικού Διαβιβάσεων. Οι Διοικήσεις των Αρχηγείων Ταϋγέτου και Μαινάλου να ορίσουν υπεύθυνους για την πλήρη και ολοκληρωτική εκμετάλλευση του στόχου. Εάν χρειαστούν και άλλες δυνάμεις για τη μεταφορά και συγκέντρωση του υλικού να διαθέσουν πρωτοβουλιακά, όχι όμως περισσότερης του μισού της δύναμής των, εκτός άλλης διαταγής μας. ‘Ολοι οι άνδρες να πάρουν εκτός των δικών των πυρομαχικών 150 σφαίρες επί πλέον.-
ΙΧ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Σταθμός επίθεσης μερίμνη των Ταγμάτων. Οι Διοκήσεις να οργανώσουν τη μεταφορά των βαρειά τραυματισμένων.-
Σταθμός Διακομιδής του Αρχηγείου Ταϋγέτου Μοναστήρι Άγιος Ιωάννης (όταν δεν έχει πέσει η Αγία Παρασκευή) – Παληοχώρι και από κει προς το χωριό Μάρκου. Του Αρχηγείου Μαινάλου Παληοχώρι και από κει προς το χωριό Μάρκου. ‘Οταν τελειώσει η επιχείρηση Δημητσάνα – Ζάτουνα.-
ΔΙΑΦΟΡΑ.
1) Ν’ αναλυθεί σε όλους τους άνδρες η σημασία της επιχείρησης, που θα πρέπει να έχει εξοντωτικά αποτελέσματα για τον εχθρό και να τελειώνει σύντομα.-
2) Ν’ αντιμετωπιστεί ενεργητικά η αεροπορία, καθώς και καλή οργάνωση θέσεων απ’ όλους τους άνδρες, ιδιαίτερα των οργάνων της βάσης πυρός. Η καλύτερη αντιμετώπισή της είναι να μπούν τα τμήματα στην κωμόπολη μέχρι της 7ης ώρας το αργότερο.-
3) Να προσεχτεί η ψύχραιμη και έντεχνη χρησιμοποίηση των Πάντζερ.-
4) Η ορμητικότητα, θα μας δώσει τη σύντομη νίκη. Κανείς δισταγμός και ταλάντευση δεν χωράει.-
5) Να προσεχτεί η σύνδεση των τμημάτων εντός της κωμόπολης και ο συντονισμός της ενέργειας των τμημάτων επίθεσης κατά των χωριστών στόχων, ιδιαίτερα ο συντονισμός της βάσης πυρός και τμήματος επίθεσης κατά Αγίας Παρασκευής.-
6) Θα γίνει έρευνα στα σπίτια, υπόγεια για την ανακάλυψη πραχτόρων, φασιστών, χωροφυλάκων, που ασφαλώς θα κρυφτούν. ‘Ολος ο κόσμος να συγκεντρωθεί σε εκκλησίες και μεγάλα κτίρια και να γίνει η εκκαθάριση.-

Σ.Δ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ 29 Ανγούστου 1948
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Για την ακρίβεια
Παραλήπτες Το 1ο Επ. Γραφείο
Αρχηγεία Ταϋγέτου
Αρχηγεία Μαινάλου
Αρχηγεία Κορινθίας
Λόχος Ασφαλείας

Advertisements