Συγχαρητήρια ΑΓΕΣ στις Μονάδες Α’ΣΣ, 2 Αυγ 1948


Θέμα : Συγχαρητήρια                                                                           Α΄ Σώμα Στρατού/ΑΙ
Προς : Απάσας Μονάδας Σ.Στρατού                                       αριθ. Φ3/260
Κοιν. : Α1/3                                                                                                 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1948

Κοινοποιώ συγχαρητήρια Διοικητού Στρατού διά κοινοποίησιν εις άπαντας. Είμαι υπερήφανος διότι διοικώ τοιούτους Αξιωματικούς και Οπλίτας.
Σ Η Μ Α
από : Γεν. Επιτελείον Στρατού Ημερ. – ώρα 011915
Προς :Διοικητήν Α΄ Σώματος Στρατού
αριθ. πρωτ. Α1/170951/Φ4023/0
Σου σφίγγω το χέρι επί ολοκληρώσεως προσπαθείας επί ΚΛΕΦΤΗ. Με χαράν και συγκίνησιν διαβίβασα συγχαρητήριά μου Διοίκησιν και ενεργούσας Μονάδας. Τι σημασία έχει στερεά κατοχή και εκμετάλλευσις ΚΛΕΦΤΗ το ξέρετε όλοι σας. Αναμένω νέας εν συνεχεία επιτυχίας. Με τας ευχάς μου.
ΓΙΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ.

Το Γραφείον Α1 Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Τ.Υ. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α΄ΣΣ
Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Επίλαρχος

Advertisements