Κατάσταση μαχίμων μομάδων, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουν 1948


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ Αντ/γος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡ.
Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

Α.Σ.Δ ΠΕΛ/ΣΟΥ Υποσ/γος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ
-Ι Μεραρχία (3η-51η-77η Ταξ/χίαι) Υποσ/γος ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
-ΙΙ » (21η-22α-53η » ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.
-VΙΙ » (25η-26η-27η » ) ΚΩΤΣΑΛΛΟΣ Γ.
-VΙΙΙ » (74η-75η-76η Ταξ/χιαί ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ.
-ΙΧ » (41η-42α-43η » ) ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Σ.
-Χ » (35η-36η-37η » ) ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΘ.
-ΧΙ Μεραρχία (31η-32α-33η » ) ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠ.
-ΧV » (45η-61η-73η » ) ΛΑΪΟΣ Δ.
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΙ
3 Ταξιαρχία (501-502-503 Ταγ. Πεζ.) Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.
21 » (504-505-506 » » ) Συν/χης ΜΕΣΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛ.
22 » (507-508-509 » » ) Ταξίαρχος ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
25 » (551-552-553 » » ) » ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝ.
26 » (554-555-556 » » ) » ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ.
27 » (557-558-559 » » ) » ΡΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
31 » (511-512-513 » «) » ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝ.
32 » (514-515-516 » » ) » ΛΙΒΑΣ
33 » (517-518-519 » » ) » ΚΑΤΣΟΡΙΔΗΣ Κ.
35 » (561-562-563 » » ) » ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ.
36 » (564-565-560 » » ) » ΣΦΕΤΣΟΣ Θ.
37 Ταξιαρχία (567-568-569 Ταγ. Πεζ. ) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Μ.
41 » (521-522-523 » » ) » ΠΡΟΚΟΣ ΣΤ.
42 » (524-525-526 Ταγ. Πεζ.) » ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ.
43 » (527-528-529 » » ) » ΚΩΤΣΑΡΕΛΟΣ Γ.
45 » (571-572-573 » » ) » ΣΓΟΥΡΟΣ ΜΙΧ.
51 » (592-615-620 » » ) » ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΦ.
52 » (594-595-622 » » ) » ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
53 » (593-601-603 » » ) » ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛ.
61 » (117-614-619 » » ) ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚ.
71 » (602-613-630 » » ) » ΤΖΗΜΑΣ Κ.
72 » (616-617-618 » » ) » ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝ.
73 » (574-575-591 » » ) » ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
74 » (627-628-629 » » ) » ΙΑΤΡΙΔΗΣ Δ.
75 » (582-583-584 » » ) ΚΕΤΣΕΑΣ Θ.
76 » (581-611-625 » » ) » ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ.

77 » (105-612-597 » » ) » ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τακτική Υπαγωγή Μονάδων την 1-6-1948

Α.Σ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
-72 Ταξιαρχία ( 616-617-618 Τ. Πεζικού )
-Γ΄και Δ΄ Μοίρα Καταδρομών
-9ον Σύνταγμα Αναγνωρίσεως
-Πυρ/χία Π. Πυρ/κού
-5ον σύν 15ον Τάγματα Χωρ/κής
-Μηχανοκίνητον Τάγμα Χωρ/κής
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
-82 Περιοχή
-86 Περιοχή
-71 Ταξιαρχία (602-613-630 Τάγματα Πεζικού )
-631 Τ.Α.Γ. Συγκοινωνιών – 2 λόχοι ασφαλείας Συγκοινωνιών – 1 Λόχος Φρουράς Αγρινίου.
-Α΄ σύν Β΄ Μοίραι καταδρομών
-6ον,8ον,20ον Τάγματα Χωρ/κής
-Πυροβολαρχία Π. Πυρ/κού
-Ίλη Τεθωρακισμένων σύν 2 Ουλαμοί
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Πεζικόν
-Ι,ΙΙ,VΙΙΙ,ΙΧ,Χ,ΧV Μεραρχίαι σύν
-52 ταξιαρχία σύν 596 Τ.Π (83 Περιοχή – 84 Περιοχή )
-621 Τ.Α.Γ Συγκοινωνιών
Πυροβολικόν
-151, 152 Μοίραι ΜΙΔΙΟΥΜ
-101,102,104,105 Συν/τα Π. Πυρ/κού
-141/75, 142/75, 143/3,7΄΄, 144/75, 145/3,7΄΄ Μοίραι Ορ. Πυρ/κού
-2ον Σύνταγμα Αναγνωρίσεως
-Ίλη 9ου Συν/τος Αναγνωρίσεως
-2 Ίλαι Αρμάτων
-1,2,8,9,15 Έφιπποι Ίλαι
-Β΄ Εφιππον Απόσπασμα
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
-VΙΙ , ΧΙ Μεραρχίαι
-87 περιοχή
-107,108 Συν/τα Π. Πυροβολικού
-ΙΙον Σύνταγμα Αναγνωρίσεως
-Ίλη Αρμάτων
-7, Ι0, 11 Έφιπποι Ίλαι