Εκθεση επίθεσης κατά Αράχωβας Ναυπακτίας, ΔΣΕ/ΑΠ/6 Μαρ 1948


ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡ. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
αριθ. Ε.Π.Ε. 104
Κοινοποιούμε παρακάτω συμπεράσματα του Αρχηγείου Ρούμελης που μας κοινοποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε 81/11-2-48 διαταγή του για την επιχείρηση εναντίον της Αράχωβας Ναυπακτίας και παρακαλούμε ν’ αναλυθούν σε αχτίφ στελεχών και εν καιρώ να μας αναφέρετε εκτέλεση παρούσης.
Σ. Δ. Α. 6/3/48
Ε Ρ Μ Η Σ
Για την ακρίβεια
Το ΙΙΙ Γραφείο
Τ.Σ.Υ.
Παραλήπτες

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τάγματα

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
Πάνω στην επιχείρηση που διεξήγαγε κατόπιν διαταγής μας το Αρχ. Δυτ. Στερεάς με τμήματά του αι με το ΙΙΙ Φ.Φ. εναντίον της Αράχωβας Ναυπακτίας.
Τη διαταγή επιχειρήσεων, το σχέδιο του Αρχηγείου και γενικά τη διεξαγωγή της μάχης την βλέπουμε σαν ενέργεια αρίστη από πάσης απόψεως. Η ενέργεια αυτή του Αρχ. Δ. Στερεάς στην εξοντωτική μάχη της Αράχωβας πρέπει ν’ αποτελέσει το παράδειγμα σωστής ταχτικής και για τα άλλα Αρχηγεία. Ειδικά εξαίρουμε τα εξής σημεία της διεξαγωγής της επιχείρησης.
1/ Σωστή εκτίμηση της κατάστασης του εχθρού που βρίσκονταν μέσα στην Αράχωβα.
2/ Σωστή εκτίμηση των δυνατοτήτων του εχθρού να κινηθεί απ’ άλλα σημεία. Από την εκτίμηση των άνω παραγόντων πηγάζει η ιδέα ενεργείας του Αρχηγείου που είνε θαυμασία.
3/ Σωστά το Αρχηγείο επετέθη με το σύνολο των δυνάμεών του εναντίον του κυρίου στόχου, αφίνοντας για τις δευτερεύουσες ενέργειες μικρά τμήματα. Εδώ έγκειται και η επιτυχία της επιχείρησης. Τούτος πρέπει να γίνει κτήμα σε όλα τα Αρχηγεία και στελέχη.
Όταν συγκεντρώνουμε το σύνολο των δυνάμεων και επιτιθέμεθα εναντίον του εχθρού πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως πάντα θα καταβάλουμε τον εχθρό προτού προφτάσει να συγκεντρώσει δυνάμεις, τις οποίες και αν συγκεντρώσει θα αντιμετωπίζουμε με μικρές δυνάμεις.
4/ Πολύ καλά ενήργησε το Αρχηγείο πέρνοντας καλή διάταξη να συλλαμβάνει τους αιχμαλώτους. Τούτο πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα Αρχηγεία και τα στελέχη γιατί εάν αρκούμαστε μόνο στην ανατροπή του εχθρού χωρίς να τον εξοντώνουμε τότε θα τον βρίσκουμε μπροστά μας σε άλλη μάχη πιο θρασύ.
5/ Πολύ καλή ήταν η ενέργεια του Αρχηγείου να πάρει διάταξη μετά το πέρας της επιχείρησης για να συγκεντρώσει τα λάφυρα που ήταν διασκορπισμένα.
Τα πιο πάνω συμπεράσματα να αναλυθούν σε αχτίφ στελεχών των Αρχηγείων.
Σ.Δ. 1 / 2 / 48
ΓΟΥΣΙΑ Σ
Παραλήπτες
Αρχ. Φ.Φ. – Αρ. Δ. Στερεάς
Αρχ. Παρνασσίδας
Τάγμα Ευβοίας
Κοινοποίηση
Γεν. Αρχηγείο (υ.τ.α)
Για την ακρίβεια
Το
ΙΙΙ Γραφείο

Κατάληψη αντίστασης – 3 τροχιοδεικτικές κατακόρυφες.
Ι.Χ Σταθμός επίδεσης και διακομιδής. Όπου τα Τάγματα νομίζουν.
Σ.Δ Αρχηγείου Β.Α Αγίου Γεωργίου επί της Καρροποιήτου Αράχωβας – Δομνίτας.
Σ.Δ Α.Δ.Σ 10/1/48
ΓΙΩΤΗΣ
Παραλήπτες
ΙΙ, ΙΙΙ Τάγματα
Κόχος Ρουμελιώτη
Κοινοποίηση
Α.Ρ. (υ.τ.α)
Για την ακρίβεια
Το
ΙΙΙ Γραφείο

aep_19480306