Εκθεση δράσης 1-31/12/1947, ΔΣΕ/ΑΔΜ/25 Φεβ 1948


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.416

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμε παρακάτω το υπ’ αριθ. Ι ανακοινωθέν του Γενικού Αρχηγείου περιληπτικά για την δράσιν των τμημάτων από 1 μέχρι 31 Δεκέμβρη 1947.
Το ανακοινωθέν να κυκλοφορήση πλατειά στους μαχητάς μας και στο λαό.

Σ.Δ.Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας 25/2/48
Β Λ Α Ν Τ Α Σ
Σχης

Π α ρ α λ ή π τ ε ς

Όλες οι μονάδες
Για την ακρίβεια
Το ΙΙΙ Γραφείο

Τ.Σ.Υ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ

Α ν α κ ο ι ν ω θ έ ν υ π’ α ρ ι θ. 17
Η δράση του Δημοκρατικού Στρατού κατά μήνα Δεκέμβρη είναι πλούσια δράση σ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ο ΕΔΕ ανέπτυξε δράση μεγαλύτερη από τους προηγούμενους μήνες και έχει στο ενεργητικό του πολλές επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες που εξετέλεσαν πλην όμως τα αποτελέσματα από τις επιχειρήσεις αυτές δεν είναι τα προβλεπόμενα.
Παρ’ όλο που με τον σχηματισμό των ταχτικών μονάδων θα έπρεπε να περιμένουμε μεταβολή και των ταχτικών αποτελεσμάτων στην πραγματικότητα δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε ορισμένες αδυναμίες μας και να πάρουμε αποφασιστικά την πρωτοβουλία σ’ όλα τα μέτωπα του πολέμου που διεξάγει ο Δ.Σ.Ε.
Το τέλος του Δεκέμβρη μας δείχνει πως απ’ την άποψη του συσχετισμού των δυνάμεων και δράσης βρισκόμαστε σε κατάσταση ισορροπίας γιατί ούτε ο Δημοκρατικός Στρατός κατόρθωσε παρ’ όλη την δράση που ανέπτυξε να μεταβάλλη την κατάστασιν υπέρ αυτού, αλλά και ο μοναρχοφασισμός γιατί όπου επεχείρησεν να ορίσει χτυπήθηκε αποφασιστικά και γύρισε στις βάσεις του.
Το χαρακτηριστικό που βλέπουμε στο μήνα αυτό είναι πως το μοναρχοφασιστικό Επιτελείο δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίση μια κατάσταση που δημιουργεί ο Δ.Σ.Ε. σε μια Περιοχή με τις δυνάμεις της περιοχής αυτής κινητοποιεί και άλλες δυνάμεις από άλλες περιοχές. Αυτό έγινε στην περίπτωση διείσδυσης του Αρχηγείου Ηπείρου στην περιοχή Πωγωνίου Καλαμά και στο τελευταίο πενθήμερο στις επιχειρήσεις της Κόνιτσας.
Γεγονός είναι πως ο μοναρχοφασιστικός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας και προετοιμασίας χωρίς ακόμα να έχει αποκρυσταλωμένο πλήρες σχέδιο εκστρατείας. Την περίοδο αυτή την εποίκιλλε με κινητοποιήσεις δυνάμεων κατά των τμημάτων του Δ.Σ. της περιοχής Παρνασσού, της περιοχής Χαϊντούς, Ξάνθης και σε άλλες περιοχές ακόμη όχι αξιόλογες.
Οι τακτικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε ο Δ.Σ. κατά το μήνα αυτό, σημαντική αιμοραγία που προξενεί στο μοναρχοφασιστικό στρατό δείχνει καθαρά ότι οι μονάδες του Δημοκρατικού Στρατού ………. στην ανάπτυξή τους σε μονάδες ταχτικού στρατού και πως προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του σημερινού πολέμου.
Τα αποτελέσματα που παρακάτω αναλυτικά δίνουμε προκαθορίζουν τις επιτυχίες του Δημοκρατικού Στρατού που έχει γρήγορα ξεπεράσει ορισμένες ακόμη αδυναμίες, δυσκινησίας στασιμότητας και άμυνας που ορισμένες μονάδες μας ακόμη χαρακτηρίζουν και μεταπέσουμε σε ταχτική πολέμου με όλα τα μέσα και με κάθε μορφή.
Στις 2 του Δεκέμβρη ο εχθρός με δύναμη τάγματος ενισχυμένου με ΜΑΥ κατέβηκε από τα υψώματα Δελβενακίου κατά των τμημάτων του Αρχηγείου ……… στα Β. και ΒΑ υψώματα του Κεράσοβου της περιοχής Β.Κασιδιάρη.
Ο εχθρός αποκρούσθηκε με σοβερές απώλειες. Είχε 8 νεκρούς και 12 τραυματίες και αναγκάσθηκε να συμπτυχθή στις βάσεις του. Δικές μας απώλειες 1 τραυματίας. Λάφυρα 2 κιβώτια βλήματα αγγλικού ολμίσκου, 1 κιβώτιο πυρομαχικά οπλ/λου μπρεν, κουβέρτες και διάφορα είδη ιματισμού.
Στις 4/12 ο εχθρός με δύναμη δυο τμημάτων ενισχυμένων με ΜΑΥ και υποστήριξη πυρ/κού και αεροπορίας, ενήργησε επιθετικά προς τις θέσεις τμημάτων του Αρχηγείου Ηπείρου από τις ίδιες κατευθύνσεις και από την κατεύθυνση της Λίμνης Μαραβίνας προς το χωριό Κρυονέρι της περιοχής Β.Κασιδιάρη. Απεκρούσθη και ηναγκάσθη να γυρίσει στις βάσεις του με σοβαρές απώλειες κάτω από τα σκληρά χτυπήματα των τμημάτων μας.
Στις 2/12 τμήματα του Αρχηγείου Κρούσκας χτύπησαν την εχθρική βάση. Το …….. της περιοχής του Κιλκίς. Η μάχη κράτησε μέχρι τις πρωϊνές ώρες. Εξακριβωμένες απώλειες του εχθρού 11 νεκροί και 3 τραυματίες. Χωρικός που θεραπεύονταν στο Νοσοκομείο του Κιλκίς μέτρησε 80 τραυματίες από τους οποίους πέθαναν την άλλη μέρα 4. Δικές μας απώλειες καμμία.
Στις 11/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου χτύπησαν την εχθρική βάση …… (Όρλιακο) Σερρών. Τα …….. του ίδιου Αρχηγείου με ορμητική επίθεση κατέλαβαν το χωριό, ύστερα από τρίωρη μάχη. Απώλειες του εχθρού 9 νεκροί και ανεξακρίβωτος αριθμός τραυματιών. Λάφυρα 2 όπλα, 1 ανταλλακτική κάννη οπλ/λου, 5 χλαίνες, 5 αδιάβροχα, 30 ζευγάρια άρβυλλα και 16 ζώα φορτωμένα με διάφορα τρόφιμα και ιματισμό.
Οι ενισχύσεις που κινήθηκαν από Σέρρες και Κόπροβα χτυπήθηκαν αποτελεσματικά από ενεδρεύοντα τμήματά μας και επέστρεψαν στις βάσεις τους.
Στις 5/12 τμήματα του Αρχηγείου Σερρών επετέθηκαν ενάντια εχθρικών δυνάμεων και εματαίωσαν την εκστρατεία των επιχειρήσεών τους μετατρέποντάς την σε άτακτη φυγή. Απώλειες του εχθρού εξακριβωμένοι 11 νεκροί και 14 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 4 νεκροί και 2 τραυματίες.
Τα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου στις 1/12/47 χτύπησαν εχθρική βάση Δόβιστα (Εμμανουήλ Παππά) περιοχής Σερρών.
Η μάχη ήταν σκληρή, ο εχθρός ενισχύθηκε από τις Σέρρες με δέκα αυτοκίνητα στρατό με πυροβόλα και πολυβόλα. Απώλειες του εχθρού εξακριβωμένοι 17 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός και 2 ελαφρά τραυματίες.
Στις 2/12 από νάρκη κομάντος του ιδίου Αρχηγείου ανατινάχθηκε λεωφορείο στο δρόμο Ζίχνης-Γαξιρού περιοχής Σερρών. Σκοτώθηκαν 12 και τραυματίσθηκαν 18. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο αρχηγός των χιτών περιοχής Ζίχνης Τσιάμης.
Στις 6/12 τμήματα του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας χτύπησαν εχθρικές δυνάμεις στα υψώματα Κούπας – Σκρα – Αρχαγγέλου. Ο εχθρός χρησιμοποίησε αεροπλάνα και πυροβολικό σε μεγάλη κλίμακα. Ο εχθρός υπέστη σοβαρές απώλειες. Εξακριβωμένοι νεκροί του εχθρού 28, τραυματίες 30 και 1 αιχμάλωτος.
Μεταξύ των νεκρών ήσαν δυο αξιωματικοί. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός και 4 τραυματίες.
Στις 5/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρική φάλαγγα αυτοκινήτων στο χωριό Πιπερία περιοχής Αρδέας. Απώλειες του εχθρού 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες, καταστράφηκε ένα αυτοκίνητο.
Στις 2/12 τμήματα σαμποτέρ του ίδιου Αρχηγείου κατέστρεψαν γέφυρα μήκους 25 μ. στο δημόσιο δρόμο Κοζάνη-Σέρβια. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική, η συγκοινωνία διεκόπη.
Στις 3/12 στο ίδιο δρόμο ανατινάχθηκαν 2 αυτοκίνητα από νάρκες με σοβαρά για τον εχθρό αποτελέσματα. Εξακριβωμένοι νεκροί 18 στρατιώτες και χωροφύλακες.
Την ίδια μέρα άλλα τμήματα σαμποτέρ του ίδιου Αρχηγείου ανατίναξαν με νάρκη νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο δρόμο Μπουραζάνι-Κόνιτσας. Σκοτώθηκαν 2 και τραυματίσθηκαν 4 χωροφύλακες.
Στις 4/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν σε ενέδρα κοντά στο Αγιόφυλλο τριακονταμελή ληστοσυμμορία που την αποτελούσαν ΜΑΥ των χωριών Τρικοκιάς-Καρπερού. Οι συμμορίτες τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Διαλύθηκαν τελείως αφού εγκατέλειψαν 7 νεκρούς και διάφορα ατομικά τους είδη. Δικές μας απώλειες καμμία. Την ίδια μέρα τμήμα σαμποτέρ του ίδιου αρχηγείου ανατίναξε αυτοκίνητο στο δημόσιο δρόμο Νεστορίου-Καστοριάς.
Σκοτώθηκαν 1 ανθυπίατρος.
Στις 9/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικά τμήματα που κινήθηκαν από Αξιούπολη – Αρχάγγελο – Αρδέα. Στην επιθετικότητα των δικών μας τμημάτων ο εχθρός αναγκάσθηκε να συμπτυχθή στις βάσεις του με σοβαρές απώλειες. Εξακριβωμένες απώλειες του εχθρού 15 νεκροί, 16 τραυματίες και 2 αιχμάλωτοι. Δικές μας απώλειες 1 ελαφρά τραυματίας. Λάφυρα 21 όπλα, πολλά φυσίγγια και χειροβομβίδες.
Στις 10/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικές δυνάμεις που κινήθηκαν από Αρδέα προς Φούστανη-Θηριόπετρα, με σκοπό να μεταφέρουν τον πληθυσμό στην Αρδέα. Μετά από 5ωρη μάχη ο εχθρός αναγκάσθηκε να συμπτυχθή στη βάση του χωρίς να εκτελέσει τα σχέδιά του. Απώλειες του εχθρού 9 νεκροί, 1 αιχμάλωτος και πολλοί τραυματίες. Λάφυρα πολλά πυρομαχικά. Δικές μας απώλειες 2 νεκροί και 1 ελαφρά τραυματίας.
Στις 11/12 άλλο τμήμα σαμποτέρ του ίδιου Αρχηγείου ανατίναξε περίπολο του εχθρού που έκανε έλεγχο στη σιδηροδρομική γραμμή στη θέση Ντοβά-Τεπέ Μουριών. Απώλειες του εχθρού 15 νεκροί, ανατινάχθηκαν όλοι στο αέρα.
Στις 17/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου επετέθηκαν για δεύτερη φορά στο σιδ/κό σταθμό Μουριών. Ύστερα από τρίωρη μάχη έγινε κύρια της εχθρικής βάσης. Ανατίναξαν όλες τις σιδ/κές εγκαταστάσεις. Κατέστρεψαν όλα τα οχυρωμένα σπίτια. Απώλειες του εχθρού 8 νεκροί εξακριβωμένοι και πολλοί άλλοι ανεξακρίβωτοι νεκροί και τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 τραυματίας. Λάφυρα 5 ζώα ειδικού φόρτου στρατιωτικά και διάφορα τρόφιμα και ιματισμός.
Στις 8/12 τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης χτύπησαν αποφασιστικά την Αταλάντη. Η φρουρά της πόλης και ο λόχος του Καραφωτιά που κατά τύχη περνούσε από εκεί μόλις έμαθαν την πρόθεση του Στρατού μας εγκατέλειψαν την πόλη. Πολέμησαν μόνο δεκαπέντε χωροφύλακες και ΜΑΥδες. Ύστερα από λίγη ώρα κατελήφθη η πόλη εκτός του τσιμεντόκτιστου Δημοτικού Σχολείου.
Απώλειες του εχθρού 2 νεκροί. Δικές μας καμμία. Ο Στρατός μας έμεινε στην πόλη περισσότερο από έξη ώρες έκαμε επιμελητειακή εκμετάλλευση σε ιματισμό, υπόδηση και τρόφιμα. Λάφυρα 40 τυφέκια. Τα ίδια τμήματα ενεπλάκησαν στο Καλαπόδι Λοκρίδος, με ενεδρεύοντα λόχο Καραφωτιά και ΜΑΥ.
Με θυελλώδη επίθεση σε ένα τέταρτο της ώρας τους διέλυσαν και έγιναν κύριοι του χωριού. Απώλειες του εχθρού 5 νεκροί και 10 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός και 3 τραυματίες. Λάφυρα, 1 όλμο ομαδικό, πολλά βλήματα, 1 μυδράλιο, 1 οπλοπολυβόλο Μπρεν, 1 στεν, πολλά ατομικά είδη. Κατέστρεψαν 7 αυτοκίνητα στρατιωτικά.
Στις 1/12 τμήμα του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας χτύπησε το χωριό Επισκοπή. Ο εχθρός πανικόβλητος. Πιάστηκαν αιχμάλωτοι, 5 ΜΑΥ. Λάφυρα 6 όπλα αγγλικά, πυρομαχικά, ιματισμός και τρόφιμα. Τα τμήματά μας ακολούθησαν εθελοντικά 12 νέοι που κατατάχθηκαν στο Δ.Σ.
Στις 7/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικό λόχο που κινήθηκε από Βιρμπίτσα προς Περικοπή. Μια διμοιρία του εχθρού διαλύθηκε, ο υπόλοιπος λόχος έφυγε πανικόβλητος. Απώλειες του εχθρού 1 αιχμάλωτος, 18 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Λάφυρα 4 μεταγωγικά, 9 όπλα, 30 υδροδοχεία, πολλά πυρομαχικά και είδη ιματισμού.
Στις 8/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικές δυνάμεις που κινήθηκαν προς Περικοπή από Νυμφαίο, με δύναμη διλοχίας από Βιρμπίτσα και με δύναμη λόχου από Βασιλειάδα. Ο εχθρός χρησιμοποίησε δυο πυροβόλα και αεροπορία. Η μάχη κράτησε εννέα ώρες. Τελικά ο εχθρός στην πείσμονα αντίσταση του Στρατού μας αναγκάσθηκε να συμπτυχθεί στις βάσεις του με σοβαρές απώλειες. Εξακριβωμένοι νεκροί 22 και μεγάλος αριθμός τραυματιών. Δικές μας απώλειες 2 ελαφρά τραυματίες.
Στις 9/12 ο εχθρός με ενισχυμένες δυνάμεις, από μια διλοχία, του Μελισσότοπου και περισσότερη αεροπορία κινήθηκε προς Περικοπή. Δεν κατόρθωσε όμως να πετύχη τον αντικειμενικό του σκοπό. Τον αντιμετώπισαν με μικρότερες δυνάμεις και του επέφεραν σαβαρότερες απώλειες. Εξακριβωμένοι νεκροί του εχθρού 25 και τραυματίες 15. Επίσης σκοτώθηκαν και πολλά μεταγωγικά του εχθρού. Δικές μας απώλειες 2 νεκροί και 4 τραυματίες.
Στις 4/12 ανατινάχθηκε από νάρκη, που τοποθετήθηκε από κομάντος του ίδιου Αρχηγείου, αυτοκίνητο εχθρικό, στο δρόμο Κολοκυθούς Μεσοποταμίας περιοχής Καστοριάς. Απώλειες του εχθρού 12 νεκροί.
Στις 18/12 τμήμα σαμποτέρ του ίδιου Αρχηγείου ανατίναξε με νάρκη εχθρικό αυτοκίνητο στο δημόσιο δρόμο μεταξύ Θεσ/νίκης Γαλλικού ποταμού. Απώλειες του εχθρού 3 νεκροί και 25 τραυματίες.
Στις 19/12 τμήμα του Αρχηγείου Ρούμελης χτύπησε αιφνιδιαστικά εχθρικό φυλάκιο δυο χιλ. έξω από το Δαδί. Ολόκληρη η δύναμή του εξοντώθηκε. Αιχμάλωτοι 3, 1 αυτοκίνητο κατεστράφη. Λάφυρα 1 οπλ/λο, 3 ατομικά αυτόματα, 9 ντουφέκια με πυρομαχικά και όλος ο ιματισμός που είχαν. Δικές μας απώλειες καμμία.
Στις 6/12 ο εχθρός με δύναμη τεσσάρων ταγμάτων, ενισχυμένων με ΜΑΥ και με υποστήριξη πυροβολικού και αεροπορίας κινήθηκε από πολλές κατευθύνσεις κατά των τμημάτων μας στην περιοχή Β.Κασιδιάρη με σκοπό την υπερφαλάγγιση και αποκοπή των συγκοινωνιών τους. Μετά σκληρή μάχη, τα τμήματά μας πέρασαν στην αντεπίθεση και ανέτρεψαν τον εχθρό από πολλές θέσεις, κατέλαβαν όλες τις θέσεις του εχθρού στις 7 του Δεκέμβρη.
Απώλειες του εχθρού 22 νεκροί και 31 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 3 νεκροί και 5 τραυματίες. Πήραμε λάφυρα 2 οπλ/λα μπρεν, 1 τόμιγκαν, 10 όπλα, πολλά πυρομαχικά και παντοειδές υλικό, ιματισμού, εξάρτησης κ.λ.π.
Στις 8/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου αντιμετώπισαν αποτελεσματικά δύναμη εχθρικής διλοχίας που κινήθηκε από Ιερομνήμη προς τις θέσεις των τμημάτων μας στην περιοχή Ν.Κασιδιάρη. Ο εχθρός είχε απώλειες 9 νεκρούς και 15 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 τραυματίας.
Στις 10/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν στα υψώματα Γκελίλ Δ. των Αγίων Πάντων της επαρχίας Φιλιατών και διέλυσαν τον 1ο λόχο του 625 εχθρικού τάγματος. Απώλειες του εχθρού 15 νεκροί, 24 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός και 2 τραυματίες. Λάφυρα 2 οπλοπολυβόλα μπρεν, 3 τόμιγκαν, 20 όπλα, 13 κιβώτια πυρομαχικά μπρεν, 3 κιβώτια πυρομαχικά τόμιγκαν, πολλές ποσότητες τροφίμων και άλλου υλικού. Απελευθέρωσαν το χωριό Άγιοι Πάντες.
Στις 21/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου με ενέδρα στο δημόσιο δρόμο Λειβαδιάς-Θήβας, συνέλαβαν 9 αυτοκίνητα. Κατέσχεσαν 150 χοιρίδια, 2500 οκάδες καπνό, 2000 οκάδες γαλοπούλες, 1500 οκάδες κρέας, 4 λάστιχα αυτοκινήτων 10 αδιάβροχα αυτοκινήτων.
Στις 19/12 60 νέοι και νέες πέρασαν εθελοντικά στις γραμμές του Δ.Σ. από τα χωριά Λιά και Καστάνιανη της επαρχίας Φιλιατών. Τη νύχτα της 19 προς 20/12 τμήμα του ίδιου Αρχηγείου έκανε ισχυρή κρούση στα υψώματα Τζέλις επαρχίας Φιλιατών. Ο εχθρός ανετράπη και καταδιώχθει. Απώλειες είχε ο εχθρός 2 νεκρούς και 4 τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμία. Λάφυρα: Πυρομαχικά, ιματισμός, κουβέρτες και διάφορα είδη εξάρτησης.
Στις 19/12 τμήματα του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας έδωσαν μάχη με τον εχθρό στα υψώματα Κρανοχωρίου περιοχής Καστοριάς. Απώλειες του εχθρού 8 νεκροί στρατιώτες, 2 αξκοί, 7 τραυματίες. Ο εχθρός αποσύρθηκε από τη βάση του.
Στις 14/12 σαμποτέρ του ίδιου Αρχηγείου τοποθέτησαν νάρκες στο δημόσιο δρόμο Τσοτύλι Πεντάλοφο και στη θέση Γραμματικού. Ανατινάχθηκε εχθρικό αυτοκίνητο γεμάτο στρατό. Απώλειες του εχθρού 10 νεκροί και 10 βαρειά τραυματίες.
Στις 22/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου, επετέθηκαν ενάντια σε εχθρική φάλαγγα στο δημόσιο δρόμο μεταξύ Έδεσσας-Αρδέας. Ο εχθρός πανικόβλητος αναγκάσθηκε να συμπτυχθή στις βάσεις του με σοβαρές απώλειες. Είχε 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Λάφυρα 1 ναρκοσυλλέκτης, 3 οπλ/λα Μπρεν, 17 όπλα, πολλά είδη ιματισμού. Την ίδια μέρα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικό λόχο στο Κάτω Λουτράκι περιοχής Αρδέας. Απώλειες του εχθρού 6 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Δικές μας απώλειες καμμιά.
Στις 27-28/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου συνεχίζοντας την εξουδετέρωση των εχθρικών αντιστάσεων στον τομέα της Κόνιτσας ανέτρεψαν την εχθρική διλοχία που ήταν εγκατεστημένη στα υψώματα Μαυροβουνίου και την έτρεψαν σε άτακτη φυγή αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 8 νεκρούς. Πάρθηκαν πολλά λάφυρα σε ιματισμό, οπλισμό και πυρ/κά. Τα τμήματά μας εισέδεισαν μέσα στην πόλη Κόνιτσα και κατέλαβαν την Κάτω Κόνιτσα. Τα τμήματά μας αντιμετώπισαν αποφασιστικά όλες τις εχθρικές αντεπιθέσεις και του προξένησαν σοβαρές απώλειες.
Η μάχη διεξήχθη από σπίτι σε σπίτι και από τοίχο σε τοίχο. Ο εχθρός υπέστη σοβαρή πανωλεθρία. Απώλειες του εχθρού 100 νεκροί και τραυματίες ανεξακρίβωτοι. Πανικόβλητος ο εχθρός χωρίς να σεβαστεί τη ζωή, τα σπίτια και την περιουσία των πολιτών έβαλε αδιάκριτα με πυροβολικό, όλμους και αεροπλάνα που σαν συνέπεια ήταν να σκοτωθούν πολλοί πολίτες από το άμαχο πληθυσμό.
Τη νύχτα της 28/12 τμήματά μας, απώθησαν, με ορμητική επίθεση τον εχθρό από τα υψώματα που βρισκόταν στους πρόποδες Δ.του Αη-Λιά, Τυροκομείο και Γεωργική Σχολή και κατέλαβαν αυτά. Αποτελέσματα της μάχης νεκροί αξιωματικοί 1 λοχαγός, 1 ανθυπολοχαγός, 13 στρατιώτες, 40 τραυματίες και 13 αιχμάλωτοι.
Λάφυρα: 1 ομαδικός όλμος εγγλέζικος, 4 αμερικάνικοι ολμίσκοι, 4 Πίατ και άφθονα πυρομαχικά, ιματισμός και τρόφιμα.
Το πυροβολικό μας χτύπησε επιτυχώς τους εχθρικούς στόχους και ανέτρεψε κάθε εχθρική τοποθεσία αντίστασης.
Τα αντιαεροπορικά μας πολυβόλα απαγόρεψαν με τα πυρά τους τον εφοδιασμό του κυκλωμένου εχθρού που γινόταν με αεροπλάνα παράλληλα δε προστάτεψαν το πεζικό μας από την επέμβαση της εχθρικής αεροπορίας.
Ταυτόχρονα άλλα τμήματα που ενεργούσαν συνδιασμένα στον τομέα της Κόνιτσας απέκρουαν τις προσπάθειες του εχθρού να ενισχύσει τη φρουρά της Κόνιτσας, στη γραμμή Γκραμπάλα – Μεσοβούνι – Μακροβούνι.
Στις 25/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου ενήργησαν αιφνιδιαστικά κατά της φρουράς της γέφυρας Μπουραζάνι περιοχής Κόνιτσας και πέρασαν τη γέφυρα καταδιώκοντας τον εχθρό. Απώλειες του εχθρού 27 αιχμάλωτοι. Λάφυρα όλο το πολεμικό υλικό που είχαν μαζί τους. Η μάχη συνεχίστηκε στην πόλη Κόνιτσας τις επόμενες μέρες.
Στις 24/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικές δυνάμεις ενός Τάγματος από Νεστόρι-Καλοχώρι προς τα υψώματα Ακοντίου και Πυραμίδας Χιονάτου περιοχής Καστοριάς. Απώλειες του εχθρού 1 λοχαγός, 12 στρατιώτες και πολλοί τραυματίες. Πιάστηκαν και 4 αιχμάλωτοι. Λάφυρα 5 όπλα, 2.000 σφαίρες, 20 ταινίες οπλ/λου και 2 μεταγωγικά. Δικές μας απώλειες 3 νεκροί και 4 ελαφρά τραυματίες.
Από τις 5-7/12 ο εχθρός με σοβαρές δυνάμεις, έκανε εκστρατεία επιχειρήσεων στα υψώματα Σίβρη-Τεπέ της περιοχής Παγγαίου. Τμήματα του Αρχηγείου της Κεντρικής Μακεδονίας με ορμητική επίθεση καταδίωξαν τον εχθρό και του επέφεραν σοβαρές απώλειες. Απώλειες του εχθρού 21 νεκροί και 14 τραυματίες. Δικές μας απώλειες 4 νεκροί και 2 τραυματίες.
Στις 15/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου της Κεντρικής Μακεδονίας, χτύπησαν πάλι την εχθρική βάση Εμμανουήλ Παπά, λόχο στρατού και χωρ/κής. Η μάχη κράτησε 3 ώρες. Απώλειες του εχθρού 7 νεκροί και 11 τραυματίες. Δικές μας 4 νεκροί και 3 τραυματίες.
Στις 21/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου, στην Ασπροβάλτα χτύπησαν ενεδρευτικά φάλαγγα 36 αυτοκινήτων που συνόδευαν τανκς, κάηκαν 11 αυτοκίνητα και 1 τανκς. Απώλειες του εχθρού είναι πολλές, ανεξακρίβωτες ακόμα.
Στις 23/12 τμήμα του ιδίου Αρχηγείου με ορμητική έφοδο διέλυσε εχθρικό λόχο εθνοφρουράς στα υψώματα Στρούξας Ζεβεδίκου Δωρίδας. Απώλειες του εχθρού 18 αιχμάλωτοι, 9 νεκροί. Μεταξύ των αιχμαλώτων ήταν και ο λοχαγός Γούβας Γιάννης και ο ανθυπολοχαγός Βεδούρας Στάθης. Δικές μας απώλειες καμμία. Λάφυρα 3 οπλ/λα, 20 ντουφέκια, 2 ημιαυτόματα, 7.000 σφαίρες, 2 κιβώτια χειρ/δες, 2 μεταγωγικά, είδη ιματισμού και υπόδυσης και όλο το υλικό στρατοπεδιάς του λόχου.
Στις 23/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν εχθρικό λόχο και χωρ/κες στο χωριό Πρόστοβα. Το χωριό κατελήφθη με μεγάλες απώλειες για τον εχθρό. Είχε απώλειες ο εχθρός 7 νεκρούς μεταξύ των οποίων και ο Ανθλγός Πέτρου. Τραυματίες 4 μεταξύ αυτών και ο Τχης Σουγκουνάς. Αιχμάλωτοι 2 μεταξύ των οποίων και ο Ανθλγός Κοντόπουλος. Εβλήθη και κατερίφθη φλεγόμενο αεροπλάνο στη λίμνη της Τριχωνίδος. Το πλήρωμά του κάηκε. Δικές μας απώλειες καμμιά. Λάφυρα 13 ντουφέκια, 1 οπλ/λο και πολλά πυρ/κά.
Στις 23 το απόγευμα κινήθηκε εχθρικός λόχος ΛΟΚ από Αγρίνι προς Πρόστοβα μαζί με 60 στρατιώτες, χτυπήθηκαν από τμήματα του ιδίου Αρχηγείου και ανετράπησαν από τα υψώματα που κατείχαν του Κρυονερίου. Απώλειες του εχθρού 1 νεκρός, αιχμάλωτος 1. Λάφυρα 1 οπλ/λο, 1 ατομ. όλμος, γυλιούς, κουβέρτες και άλλα είδη στρατοπεδιάς. Δικές μας απώλειες καμμιά.
Στις 23/12 τμήματα του ίδιου Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας χτύπησαν εξοπλισμένα χωριά Αγία Μαρία, Τουρκοχώρι, Άνω Κοπανό περιοχής Γιαννιτσών.
Ανατινάχθηκαν 30 οχυρωμένες θέσεις του εχθρού. Ο εχθρός είχε απώλειες 3 νεκρούς και πολλούς τραυματίες και 3 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Λάφυρα 1 οπλ/λο 15 ντουφέκια, 40 χειρ/δες και 65 μεταγωγικά φορτωμένα με τρόφιμα και διάφορα στρατιωτικά είδη. Ταυτόχρονα χτυπήθηκαν άλλα εχθρικά τμήματα που πήγαιναν για ενίσχυση. Είχαν απώλειες 12 νεκρούς και 15 τραυματίες. Καταστράφηκαν 3 τανκς και 6 αυτοκίνητα. Στις επιχειρήσεις αυτές 52 νέοι μαχητές προσχώρησαν στις τάξεις του Δ.Σ.Ε.
Στις 25/12 άλλα τμήματα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησαν τη φρουρά της γέφυρας Μπουραζάνι της Κόνιτσας. Ο εχθρός διαλύθηκε με σοβαρές απώλειες. Νεκροί 47 μεταξύ των οποίων και ο αιμοδιψής τρομοκράτης και Διοικητής του λόχου μέσα στην Κόνιτσα Λοχαγός Βήτος και 1 ανθστής.
Πιάστηκαν 2 αιχμάλωτοι. Απώλειες του εχθρού μέσα στην Κόνιτσα 45 νεκροί και μεγάλος αριθμός τραυματιών. Μεταξύ αυτών που τραυματίσθηκαν ήταν και ο Ταξίαρχος Δόβας, ο Δ/τής του πυρ/κού Καϊκάρας Βασίλειος και ο Δ/τής του 584 τάγματος. Λάφυρα 2 όλμοι ομαδικοί αμερικανικού τύπου, πολλά πολυβόλα και διάφορα είδη πολεμικού υλικού που δεν καταμετρήθηκαν ακόμα.
Στις 24/12 τμήματα του ιδίου Αρχηγείου χτύπησαν στη θέση Βριζαμιές τους 1ο και 3ο λόχους του 583 τάγματος του εχθρού. Ο εχθρός ετράπη προς Φιλιάτες. Απώλειες του εχθρού 7 νεκροί, 15 τραυματίες και 5 αιχμάλωτοι. Δικές μας απώλειες 1 τραυματίας.
Λάφυρα: 27 μεταγωγικά ειδικού φόρτου, 5 οπλ/λα Μπρεν, 10 τόμιγκαν, 1 αγγλικό ολμίσκο και πολλά βλήματα, 15 όπλα, 1 πίατ με πολλά βλήματα, 10.000 σφαίρες μπρεν, 3.000 σφαίρες τόμιγκαν, 53 βλήματα ομαδικού ολμίσκου, 40 αντίσκηνα, 100 κουβέρτες, πολλούς γυλιούς και μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
Την ίδια νύχτα άλλο τμήμα του ίδιου Αρχηγείου χτύπησε το 2ο και 4ο λόχο του 583 εχθρικού τάγματος. Ο εχθρός ενισχύθηκε με λόχο του 611 εχθρικού τάγματος, αλλά ανετράπη μπροστά στην επιθετική ορμή των τμημάτων μας. Απώλειες του εχθρού 5 νεκροί και 8 τραυματίες. Δικές μας 4 τραυματίες.
Την ίδια μέρα 3 στρατιώτες του εχθρού του 583 τάγματος προσχώρησαν στις γραμμές του Δ.Σ.Ε. με 2 οπλ/λα και 1 τόμιγκαν.
Στις 27/12 τμήματα του Αρχηγείου Ρούμελης μπήκαν στα χωριά Καλιδρομίου, Μεδενίτσα, Καραβίδα, Μαινούργια, Καμίνια, Άγιος Σεραφείμ και Ξυλίνη. Ο λαός τους υποδέχθηκε με θερμές εκδηλώσεις. Ακολούθησαν 104 νέοι μαχητές και 5 νέες που κατετάγησαν στις γραμμές του Δ.Σ.Ε.
Στις 28/12 τμήματα του Αρχηγείου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατέριψαν 1 εχθρικό αεροπλάνο που χρησιμοποίησε ο εχθρός κατά την εκστρατεία επιχειρήσεων στην περιοχή Κομοτινής κοντά στο Λαμπρόν 3 αεροπόροι έπεσαν με αλεξίπτωτα.
Κατά τις επιχειρήσεις αυτές της εκστρατείας του εχθρού που κράτησαν επτά ημέρες, ο εχθρός είχε σοβαρές απώλειες. Εξακριβωμένοι νεκροί 60 μεταξύ αυτών 2 αξκοί και 90 τραυματίες και ο Ταξίαρχος Ιωάννου. Ανατινάχθηκαν 3 αυτοκίνητα. Αιχμάλωτοι 4. Προσχώρησαν στις τάξεις του Δ.Σ.Ε. 2 μεταξύ αυτών και ο ανθλγός Μαργαριτιάδης Δημήτριος.
Λάφυρα: 30 βλήματα ομαδικού όλμου, 8 μεταγωγικά, 7 ειδικού φόρτου, 6 όπλα, 4.000 σφαίρες, 1.000 σφαίρες τόμσον, ταινίες πολυβόλου, 2 τόμιγκαν, 2 πιστόλια φωτοβολίδων, 16 φωτοβολίδες, 16 αντίσκηνα, 18 κουβέρτες, 3 χλαίνες, 7 αδιάβροχα, 2 γούνες σκοπών, γυλιούς και διάφορα είδη στρατοπεδιάς και τρόφιμα.
Ένα αεροπλάνο έπαθε βλάβη και αναγκαστικά προσγειώθηκε στην Κομοτινή. Απώλειες δικές μας 8 νεκροί και 35 τραυματίες ελαφρά.
Έτσι ο εχθρός στο χρονικό διάστημα από 1-31 του Δεκέμβρη είχε συνολικά:
α) Νεκροί στρατιώτες 963 Νεκροί αξκοί 12
β) Τραυματίες στρατιώτες 740 Τραυματίες αξκοί 10
γ) Αιχμάλωτοι στρατιώτες 96 Αιχμάλωτοι αξκοί 3
δ) Προσχωρήσαντες στρατιώτες 8 Προσχωρήσαντες αξκοί 4
Καταστράφηκαν 28 αυτοκίνητα, 1 ναρκοσυλλέκτης, 5 τανκς, 1 αμαξοστοιχία με 7 βαγόνια, 8 γέφυρες, 2 εργοστάσια, 2.550 μ.σιδ/κή γραμμή.
Κατερρίφθησαν 3 αεροπλάνα.
Τα τμήματά μας πήραν λάφυρα: Ντουφέκια 223, οπλ/λα 24, ατομικά αυτόματα 5, ατομικοί ολμίσκοι 6, πίατ 5, ομαδικούς όλμους 4, πιστόλια φωτοβολίδων 2 με 16 φωτοβολίδες, σφαίρες 73.000, χειροβομβίδες 235, βλήματα ομαδικού όλμου 140, βλήματα ολμίσκου 50, βλήματα πίατ 20, σφαίρες τόμσον 3.000, αντίσκηνα 67, κουβέρτες 175, άρβυλλα 30 ζευγάρια, υδροδοχεία 30, αδιάβροχα 30 και 78 χλαίνες.
Δικές μας απώλειες στο μήνα αυτό 78 νεκροί και 158 τραυματίες.

Σ.Δ.Γενικού Αρχηγείου
Στρατηγός Μ Α Ρ Κ Ο Σ