Εκθεση επιχειρήσεων Αν. Λοκρίδας, ΔΣΕ/ΑΡΧ.ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ/3ΕΓ/23 Δεκ 1947


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΕΠΙΤΕΛ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 172.

ΕΚΘΕΣΗ
της από 6 μέχρι 9-12-47 εκστρατείας τμημάτων μας
στην Αν. Λοκρίδα.

Το Αρχηγείο απεφάσισε να γίνει η παραπάνω δράση του 1 Τάγματος με μια του διλοχία, για την αποτελεσματικώτερη αντιμετώπιση προθέσεων του εχθρού, ο οποίος σε συνέχεια της τελευταίας του εκστρατείας στον Παρνασό, εξακολούθησε να κρατάει τον ορεινό αυτό όγκο πολιορκημένο.
Βασικά με την πραγματοποίηση της απόφασής μας αυτής και με άλλες ενέργειες τμημάτων (διλοχίας) του 2 Τάγματος, αναγκάσαμε τον εχθρό ν’ αποσυρθεί από επίκαιρες θέσεις που κατείχε στις προσβάσεις και επί του ορεινού όγκου του Παρνασσού.
Παρ’ όλα αυτά και συμπληρωματικά της έκθεσης του 1 Τάγματος, τονίζομε και τα παρακάτω σαν συμπεράσματα, ελλείψεις και σφάλματα στην εκστρατεία μας αυτή.
1) Ενώ προβλέφθηκαν και σαν αντιπερισπαστικές για τον εχθρό και ενισχυτικές για τα τμήματα της διείσδυσης ενέργειες της διλοχίας του 2 Τάγματος, στον τομέα μεταξύ Δαδιού – Δαύλειας, όμως ο παράγοντας αυτός αγνοήθηκε και παραλείφθηκε μέσα απ’ την έκθεση του 1 Τάγματος.
Τέτοιες και σοβαρές ενέργειες και επιτυχίες της διλοχίας του 2 Τάγματος είναι:
α) Η εξόντωση ομάδας από 13 άνδρες του εχθρού με ενεδρευτικό χτήπημα στη θέση “Παλαβίτσα” κοντά στο Δαδί, το απόγευμα της 8-12-47.
β) το πέρασμα τμημάτων της διλοχίας τη νύχτα της 9 πρός 10-12-47 στο Μόδι και πραγματοποίηση επιμελητειακής δουλειάς.
2) Η εκστρατεία μπορούσε να συνεχιστεί για περισσότερες μέρες και να δοθούν περισσότερα χτυπήματα στον εχθρό και την αντίδραση της Ανατ. Λοκρίδας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι παραλήφτηκε το μέρος του Αρχηγείου να δοθεί και Διαταγή και οδηγίες, που εξηγήθηκαν προφορικά.-
3) Αποτελέσματα της παραπάνω παρεξήγησης ασφαλώς και της υπερεκτίμησης πιθανώς του παράγοντα να κινητοποιήσει ο εχθρός εναντίον των τμημάτων μας δυνάμεις, που θα έφερναν τη διλοχία σε δύσκολη θέση, ήταν και η μη ολοκλήρωση της επιχείρησης της Αταλάντης. Και συγκεκριμένα όσον αφορά το ζήτημα της διάνοιξης του χρηματοκοιβωτίου της Εθνικής Τραπέζης, που ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί και μετά την αποχώρηση των τμημάτων, παραμένοντας ελαφρό τμήμα με εντολή να ελιχτεί κατόπιν πρωτοβουλιακά.
4) Μπορούσε επίσης να μη μείνει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία που δόθηκε στη διλοχία, να χτυπήσει εχθρικό λόχο στο Μπέλεσι, με το σοβαρό ποσοστό δυνατότητας επιτυχίας που υπήρχε, και παρά την έκδηλη κόπωση των ανδρών (ύστερα από δύο συνεχείς μάχες στο ίδιο 24ωρο- Αταλάντη και Καλαπόδι), αλλά με το ακμαιότατο ηθικό που διέθετε το τμήμα, μπορούσε στη συνάντησή του στο Μπέλεσι με τον εχθρό, τη νύχτα της 9 πρός 10-12 να χτυπήσει αποφασιστικά.
5) Και πάλι στις επιχειρήσεις αυτές επαναλήφτηκε το σοβαρό σφάλμα της υποτίμησης της σημασίας του βασικού καθήκοντος της σύνδεσης και της επαφής. Έτσι, παρά τα όσα σχετικά είχαν προκαθοριστεί, δεν δόθηκαν τα συνθηματικά από μέρους των τμημάτων της διείσδυσης για την επιστρoφή τους. Η παράλειψη αυτή είχε τις συνέπειες της και ήταν δυνατόν να έχει ακόμα πιο δυσσάρεστες. Αφαιρέθηκε έτσι η δυνατότητα απ’ τα τμήματα του 2 Τάγματος να παραμνείνουν, καταλαμβάνοντας επίκαιρες θέσεις και να βοηθήσουν το πέρασμα των τμημάτων του Ι Τάγματος. Μα ακόμα μπορούσε και παρεξήγηση να γίνει ανάμεσα στα τμηματά μας.
6) Η παραπάνω παράλειψη, μπορούμε εκ των υστέρων να δούμε, ότι είχε τις συνέπειες της και στην απώλεια των λαφύρων. Γιατί με το να μην κινηθούν τα τμήματα και τα λάφυρα πρός την κατεύθυνση που θα έδειχνε με τα συνθηματικά που ορίστηκαν η διλοχία του 2 Τάγματος στο περάσμά τους πρός Μπεσχένι, τα αυτοκίνητα με τα λάφυρα δεν έτυχαν της φροντίδας τμημάτων μας, γιατί αλλού περίμεναν το πέρασμα.
7) Η αποστολή των τραυματιών μας μαζί με τα λάφυρα που φορτώθηκαν στα αυτοκίνητα, δεν ήταν σωστό που εμπιστεύτηκε στους δυό μόνο συναγωνιστές Σωφέρ (Καραούλη και Αντωνόπουλο). Έπρεπε οπωσδή-ποτε να διατεθεί τμήμα συνοδείας.
Ήταν ακόμα λάθος που δεν τονίστηκε στους συναγωνιστές Σωφέρ το ποιόν του ιδιώτη Σωφέρ τον οποίο η διλοχία έπρεπε να παραδώσει σαν κρατούμενο.
Έτσι αν ο Χίτης αυτός Σωφέρ ακολουθούσε σαν κρατούμενος δεν θα πληροφορείταν ο εχθρός τα της κίνησης των αυτοκινήτων και τα πράγματα θα εξασφαλίζονταν.

Σ.Δ.Α. 23-2-47
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παραλήπτες:
1, 2 Τάγματα

Κοινοποίηση:
Αρχ. Ρούμελης (Υ.Τ.Α.)
Για την ακρίβεια
Το ΙΙΙ Γραφείο
Τ.Σ.Υ.

aep_19471223_a

aep_19471223_b