Εκθεση επιχείρησης 20/12/1947, ΔΣΕ/ΑΠ/21 Δεκ 1947


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
Ι. ΤΑΓΜΑ
1ος Λόχος
Αριθμ.Ε.Π.Ε./73

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Για την επιχείρηση της 20-12-47.

Ι.     Τμήματα που έκαναν την επιχείρηση και μέσα.
Ολόκληρη η δύναμη του 1ου λόχου και 4ου υπό τη Δ/ση του υποφαινόμενου. Μέσα: Ο γνωστός οπλισμός των λόχων.
ΙΙ.    Προθέσεις μας: Καθορίζονταν με την υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 170/18-12-47 Δ/γή του Αρχηγείου Παρνασσίδας.
ΙΙΙ.  Τρόπος ενέργειας: Βάσει της παραπάνω Δ/γής. Δόθηκε η παρακάτω διάταξη και αποστολή στα τμήματα.
Διμοιρία του 1ου λόχου κατέλαβε θέσεις επί του δημοσίου δρόμου Δαδί – Μπράλλο και στη θέση «Νερούτσου Μύλος» με αποστολή: α) Χτύπημα διερχομένου εχθρικού τμήματος αιφνηδιαστικά-εξοντωτικά και λαφυραγώ-γησή του. β) Σύλληψη διερχομένων αυτοκινήτων και προώθησή τους προς Άνω Αγόρ/νη. γ) Εξασφάλιση των τροφίμων  που θα προωθούνται από Παληοχώρι προς Άνω Αγόριανη, μέσω Σταθμού Σουβάλας.

Γιά την εξασφάλιση της ενεδρεύουσας διμοιρίας δόθηκε η κάτωθι διάταξη στο υπόλοιπο τμήμα: α) Διμοιρία του 1ου λόχου κατέλαβε θέσεις στα υψώματα «Κορομηλιά», Άνω Σουβάλας, να καλύψει το δρομολόγιο Δαδί – Άνω Σουβάλα. β) Ομάδα του 4ου λόχου κατέλαβε θέσεις εις υψ. «Κόκοτου» για κάλυψη δρομολογίου Δαδί – Κάτω Σουβάλα.
Αποστολές των τμημάτων: Το χτύπημα των εχθρικών τμημάτων που ήθελαν κινηθεί από Δαδί προς Ανω και Κάτω Σουβάλα αποφασιστικά, εξασφαλίζοντας έτσι το ενεδρεύον τμήμα.
γ)    Για την κάλυψη του δρομολογίου από Γραβιά προς Κάτω Αγόριανη διατέθηκε μία διμοιρία του 4ου λόχου η οποία κατέλαβε θέσεις στο Δ. υψ.Δ. Κάτω Αγόριανης, θέση «Κεφαλόβρυσο».
δ)    Μία ομάδα παρέμεινε σαν εφεδρεία στη Δ/ση της επιχείρησης. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω τα τμήματα κινήθηκαν απ’ τον τελευταίο χώρο κάλυψης, που ήταν η Άνω Αγόριανη, για τις θέσεις τους την 17ην ώραν της 19-12-47.
Διμοιρία που από τις 18-12 ανεχώρησε για Παληοχώρι, συγκέντρωσε από εθνική εισφορά, 2 χιλ. οκ. στάρι και άλλα τρόφιμα τα οποία προώθησε με μεταγωγικά μέσα του Σ.Σ. Σουβάλας – Σουβάλα – Αγόριανη (εξασφαλισμένη από το ενεδρεύον τμήμα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το πρώτο αυτοκίνητο που πέρασε από Δαδί προς Μπράλλο αφέθηκε ελεύθερο, σύμφωνα με εντολή μας, για να μην κινήσει την υπόνοια του εχθρού. Στρατιωτικό τμήμα δεν πέρασε. Πιάσαμε 3 αυτοκίνητα ιδιωτικά με πολλά τρόφιμα, που θα εκθέσουμε παρακάτω. Τα αυτοκίνητα προωθήθηκαν προς Άνω Αγόριανη.
Ύστερα από το πιάσιμο των αυτοκινήτων και τη διαφυγή ενός φύλακα της Σ. γραμμής, τα τμήματα μας έγιναν αντιληπτά, άρχισε σφυροκόπημα πυρ/κού από Μπράλλο και, σύμφωνα με εντολή μας, συμπτύχθηκαν κανονικά προς Αν. Σουβάλα την 11η ώρα της 20-12. Ύστερα από την ενέργεια μας αυτή, ο εχθρός κίνησε από Γραβιά 1 λόχο προς Κ. Αγόριανη και άλλο λόχο από Μπράλλο – Σουβάλα – Κ.Αγόριανη. Το δε πυρ/κό το μετέφερε στη Σουβάλα.
Τα ενεδρεύοντα τμήματα μας χτυπούν τον εχθρό που κινήθηκε από Γραβιά στη θέση «Κεφαλόβρυσο». Η μάχη άρχισε την 11.30 ώρα μέχρι την 13.30. Το χτύπημα ήταν αιφνηδιαστικό, αποτελεσματικό. Δεν δόθηκε όμως η δυνατότητα εκμεταλλεύσεως της επιτυχίας, χάρη στη μικρή δύναμη που διαθέταμε. Τα 3 αυτοκίνητα που προωθήθηκαν προς Άνω Αγόριανη λόγω της ανωφέρειας και τις πολλές λάσπες, δεν μπόρεσαν να φτάσουν στον προορισμό τους κι έμειναν κοντά στην Κ. Αγόριανη. Ο εχθρός μετέβαλε προσπάθειες να μας πάρει τα αυτοκίνητα με τα τρόφιμα. Όμως δεν το πέτυχε χάρη στη μαχητικότητα και καρτερικότητα των ανδρών μας. Δύναμη που διαθέταμε στον τομέα αυτό 3 ομάδες και αντιμετώπισαν εχθρική διλοχία με όλμους και υποστηριζόμενη από πυρ/κό. Τα τμήματά μας κράτησαν τις θέσεις Ν. Κάτω Αγόριανης που διαδέχτηκαν για την εξασφάλιση των τροφίμων. Με τη νύκτα τα τρόφιμα, μεταφέρθηκαν με μεταγωγικά στόν τόπο προορισμού τους. Για τη δουλειά αύτη χρησιμοποιήθηκε το προσωπικό της Επιμελητείας του Αρχηγείου, που βρίσκονταν από την προηγούμενην μέρα μαζί με τα τμήματα που ενεργούσαν επιχ/ση. Με την επιμονή των Τμημάτων μας στο κράτημα των θέσεών τους, ο εχθρός απεχώρησε από Κάτω Αγόριανη, που μπήκε την 15.30′, την 17 για τις βάσεις του. Απώλειες εχθρού: 3 νεκροί και 9 εξακριβωμένοι τραυματίες. Πιάστηκε 1 αιχμάλωτος αδειούχος εθνοφρουράς (στην ενέδρα «Νερούτσου Μύλο»), που προσχώρησε στις γραμμές μας.
Απώλειες δικές μας καμμία. Ένα αυτοκίνητο στρατιωτικό καταστράφηκε καθώς και ο ασύρματός τους.
Πάρθηκαν λάφυρα: 20 ελαστικά αυτοκινήτων – 1700 οκάδες κρέας -1000 οκάδες κρασί – 210 οκάδες καπνού – 400 κουτιά μικρά σαρδέλλες – 360 οκάδες κρέμμας – 72 κεφάλια κασσέρι – 5 κουτιά κονσέρβας κρέατος των 5 1/2 κιλών.
Λάθη στο σχέδιο της εκτέλεσης. Το σχέδιο  καλό. Στην εκτέλεση: Εκτέλεσαν με επιμέλεια και μεγάλη ακρίβεια την αποστολή τους, πλην της διμοιρίας, του 4ου λόχου, που χτύπησε μεν τον εχθρό αποφασιστικά στην πρώτη της θέση και κράτησε  περισσότερο χρόνο απ’ τον προβλεπόμενο, στις δεύτερες όμως θέσεις, που είχε αποστολή  να εξασφαλίσει τα ολίγα εναπομείναντα τρόφιμα του ενός αυτοκινήτου, που είχε σταματήσει 100 μέτρα απ’ το χωριό Κ. Αγόριανη, δεν έβαλε κατά του εχθρού του, χρησιμοποιώντας τους χωρικούς, πήρε τα λίγα αυτά τρόφιμα.
Συμπεράσματα: Ο εχθρός  εγκαταλείπει την παληά του ταχτική βραδείας ενεργείας και κινείται σύντομα στο χώρο που αντιλαμβάνεται τμήματα Πέζ..
–      Ο εχθρός τη νύκτα περιορίζεται στις στατικές του θέσεις.
–      Ηθικό του εχθρού πολύ ξεπεσμένο. Εξακριβωμένο από 2 συναγωνιστές μας που αποκοπήκανε και μείνανε μέσα στο έδαφος που περνούσε ο εχθρός χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Αυτοί άκουσαν το Λοχαγό να βρίζει τους στρατιώτες και να διατάσσει να σκοτώσουν αυτούς που δεν προχωρούν.
–      Πρέπει πάντοτε τα τμήματα νάχουν συνοχή και σύνδεση.
Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να προωθούνται μεμονωμένοι μαχητές πέραν του κεκανονισμένου.
VIΙ.Προτάσεις ηθικών αμοιβών: Τους συν. 1) Πεύκον και 2) Κόκκινον του 4ου λόχου, που αποκόπηκαν απ’ τα τμήματά μας (γιατί ήταν πολύ προωθημένοι) επέδειξαν μεγάλη ψυχραιμία και καρτερικότητα, παραμένοντας στις θέσεις τους, συνέλλεξαν πολύτιμες πληροφορίες και επανήλθαν κανονικά στο τμήμα τους, προτείνομε να διαμνημονευτούν με Ημερήσια Διαταγή του Αρχ. Παρνασσίδας.

Σ.Δ.Λ 21-12-47

Κοινοποιείται:

4ο και 1ο Λόχο (Υ.Τ.Δ.)              Α Ι Α Σ

Υποβάλλεται:

Ι Τάγμα (Υ.Τ.Λ.)

Αρχ. Παρνασσίδας (Υ.Τ.Λ.)                           Εθεωρήθη για την

                                                                  ακρίβειαν και αντίγραφον

                                                                                23/12/47

                                                                                   Τ.Υ.