Προσβολή κατωκημένων τόπων υπό ΕΒΑ, ΓΕΣ/6 Σεπ 1947


ΘΕΜΑ Προσβολή κατωκημένων τόπων                               Ο.Π
υπό Ε.Β.Α.-                                                                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ- Ιην ΣΤΡΑΤΙΑΝ
ΚΟΙΝΟΙΠΟΙΗΣΙΣ                                                                               Β.Σ.Τ. 902/6-9-47
– Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ Υ.Σ. -ΓΕΣ /Α1/1β
– ΑΙ/ΓΕΣ ΑΡΙΘ Φ.2005/153/1
Σχετικόν: AΠ. 2005/153/1-9-47/ΓΕΣ/Α1
1.- Επί της υπ’ αριθ. ΙΣ/16/690/Α1 αναφοράς υμών εξεδόθη το υπ’ αριθ. ΑΠ. 2005/153/1-9-47 έγγραφον του ΓΕΣ πρός ΓΕΑ/Α1 κοινοποιηθέν και υμίν.
2.- Ινα μη καθίσταται δυσχερής η προσβολή κατωκημένων τόπων χρησιμοποιουμένων οπωσδήποτε υπό των συμμοριτών συνιστάται όπως διατάσσηται εγκαίρως υφ’ υμών η εκκένωσις των κατωκημένων τούτων τόπων, ως και εκείνων ων η χρησιμοποίησις προβλέπεται πιθανή.-
Κ. Βεντήρης
Αρχηγός ΓΕΣ

ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Αντ/σγος