Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.2, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2

Ι.- ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΙΧ Μεραρχία
– Τμήματα διώκοντα τον εχθρόν μετά κατάληψιν ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (4676) ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 3 χλμ. και ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ, ήχθησαν εις υψ. Β. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τας απογευματινάς ώρας της 29/6.
VΙΙΙ Μεραρχία
– Το 527 Τάγμα συνεχίζει κίνησιν του βορείως ΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΑΡΑΛΗ, το δε 528 Βορείως ΑΒΔΕΛΛΑΣ.
ΧV Μεραρχία
– Το 529 Τάγμα εκινήθη εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ, την 29/6, προς υψ.941 (458868) 2 χλμ. ΝΔ. ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ, υψ.897 (4686) – ΤΡΙΚΩΜΟΝ (4581).
– Κατά την κίνησίν του εδέχθη πυρά εκ των υψ. 2 χλμ. ΝΔ. ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (458868).
– Τας απογευματινάς ώρας ευρίσκεται άνευ αντιστάσεως Β. ΤΡΙΚΩΜΟΥ.
– Την 30/6 κατελήφθη άνευ αντιστάσεως υπό τμήματος 504 ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) 8 χλμ. Α. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.
ΙΙ.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
– Διά 4 εξόδων προσεβλήθησαν συμμορίται εντός των χαρακωμάτων εις περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΑ (3-5 χλμ) Ν. ΠΟΛΥΝΕΡΙ.
– Ομοίως προσεβλήθησαν θέσεις συμμοριτών εις περιοχήν ΤΡΙΚΩΜΟΥ και Β. ΑΒΔΕΛΛΑΣ.
ΙΙΙ.-ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Συμμοριτών
– Νεκροί 8
– Τραυματίαι 65
– Παραδοθέντες 4
Ημετέρων
– Νεκροί 4
– Τραυματίαι 4
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης
Διευθυντής Διευθύνσεως Α1
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.