Κριτική συμμοριτών επί τρόπου ενεργείας επιχειρήσεων Στρατού, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1947


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Κριτική επί τρόπου ενεργείας  επιχειρήσεων υπό Στρατού.
ΠΡΟΣ:  – Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ – Σ. Δ/σεις – Ταξιαρχίας
– Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:  Στρατιάν, Υ.Δ. Τάξεως                                                     ΒΣΤ 902/28-8-47
Υ.Σ. ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

ΑΡΙΘ. Φ. 2013/226

-Κοινοποιείται κριτική παραδοθέντος συμμορίτου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διοικητού Λόχου Συγκρ. ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
-Θεωρείται ως λίαν αντικειμενική, την διακρίνει παρατηρητικότης και πρέπει να αποτελέση αντικείμενον μελέτης όλων των αξ/κών.
-Παρακαλούμεν όπως τα συνημμένα τη παρούση αντίγραφα διανεμηθώσι μέχρι τάγματος.

ΓΡ. ΚΕΤΣΕΑΣ

Αντ/ρχης Πυρ/κού

Διευθυντής Διευθύνσεως Α1

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

Ε. Δρόσος

——————————————–

ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΑΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

-α-   Το βασικό σφάλμα του Εθνικού στρατού είναι ότι δεν πιάσθηκαν όλοι οι πόροι του Αλιάκμονα όπως ο πόρος του Δασκίου, της καλής Πέτρας, των Ιμέρων και τόσοι άλλοι που το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται.
Επίσης και ο κάμπος των Σερβίων και τα Στενά του Σαρανταπόρου. Έτσι δόθηκε η ευχέρεια στα τμήματα που βρισκότανε στον Όλυμπο – Πιέρρια να ξεφύγουν και να παραμείνουν τόσα, όσα μπορούσαν τα Πιέρρια να καλύψουν.
-β-   Δεν υπήρχε συνομωτικότητα στα τμήματα του στρατού και κυρίως στας κινήσεις του οι στρατιώτες με τις φωνές τους πρόδιδαν τας θέσεις των και το πέρασμά τους.
Κινούνταν μέρα και ήσαν ορατοί από μακρυά.
Πυροβολούσαν πρόωρα και δίδονταν καιρός στους συμμορίτας να καλυφθούν.
Αι κινήσεις του Εθνικού Στρατού δεν γινόνταν με κλιμάκωση δηλ. με φάλαγγες που να κινούνταν όχι μόνον στο δημόσιο δρόμο ή στα κύρια μονοπάτια, αλλά με αναγνωριστικά τμήματα που να κινούνταν παράλληλα στην κύρια φάλαγγα σε βουνοκορφές ή σε χαράδρες στις οποίες κυρίως καλύπτονταν τα τμήματα των συμμοριτών. Κυρίως ο στρατός εκινείτο μόνον στους δρόμους χωρίς ν’ ανιχνεύη. Έτσι παρουσιάστηκε το φαινόμενο να περνά ο στρατός και οι συμμορίτες να βρίσκονται σε απόσταση 5-10 μέτρων χωρίς να γίνωνται αντιληπτοί.
Ο ίδιος ο Σ.Δ. βρέθηκε πολλές φορές τώρα στις  επιχειρήσεις στην θέση αυτή.
-γ-    Το σχέδιο των επιχειρήσεων ήταν στα χέρια του Αρχηγείου μέρες νωρίτερα και δόθηκε καιρός στο Αρχηγείο να σκεφθή πώς θ’ αντιμετωπίση την κατάσταση καλύτερα.
Υπάρχει η γνώμη ότι άνθρωποι σε ωρισμένα πόστα του Εθνικού Στρατού είναι πράκτορες του Αρχηγείου.
Συγκεκριμένα ο Σ.Δ. καταθέτει ότι κάποιος Ανθ/γός ονόματι Καραλής τον χειμώνα του 46-47 που υπηρετούσε στην φρουρά του χωρίου Σάντοβο περιφ. Ελασσώνος ήταν σ’ επαφή με το Αρχηγείο και του μετεβίβαζε όλες τις πληροφορίες.
Σύνδεσμοι αυτού του ανθ/γού και του Αρχηγείου ήσαν ο παπάς της Ολυμπιάδος και κάποια άλλη κοπέλα από το Καραούλι.
-δ-   Επίσης βασικό σφάλμα ήτο ότι τα τμήματα Κατερίνης καθυστέρησαν επί 5 ημέρας να κινηθούν, ενώ οι επιχειρήσεις είχαν αρχίσει και έτσι δόθηκε ο καιρός στο Αρχηγείο και στα τμήματα να καλύπτωνται στην περιοχή Μοσχοποτάμου και να μαζέψουν τρόφιμα από τα γύρω χωριά τα οποία τα χρησιμοποίησαν όταν αργότερα αναγκάσθησαν να μένουν εν ακινησία σε δασώδεις περιοχάς. Τα τμήματα της Κατερίνης έπρεπε να κινηθούν ταυτόχρονα με τα τμήματα που εκινήθησαν προς το Ελατοχώρι από Β.Δ.
-ε-    Το σύστημα των ενεδρών δεν χρησιμοποιήθηκε σχεδόν διόλου.
Συμμορίται περνούσαν με δύναμη λόχου σχεδόν σε 200 μέτρα απόσταση από καταυλισμούς του Εθνικού στρατού.
-στ-  Δεν φρόντισαν τα τμήματα να ελέγχουν τα μέρη που υπάρχουν πηγές. Τουλάχιστον σε κάθε πηγή όταν έφθανε ο στρατός έπεφτε μπουλούκι χωρίς να παίρνη καθόλου μέτρα ασφαλείας. Αν ήθελον οι συμμορίται και είχον εντολή να κτυπήσουν θα πλήρωνε πολλές φορές πολύ άσχημα την επιπολαιότητά του αυτή.
-ζ-    Αι κινήσεις σε ώρα μάχης από μέρους του Εθνικού στρατού διακρίνονταν για την αργοπορία τους, ενώ εάν αμέσως μόλις έπαιρναν την επαφή εκινούντο θα είχον επιτυχίες. Τα τμήματα του στρατού περίμεναν να κτυπήση καλά την εχθρική τοποθεσία ο όλμος και ύστερα να κινηθούν, εν τω μεταξύ εδίδετο καιρός στους συμμορίτες να φύγουν.
Κυρίως στο συμμοριακό αγώνα δεν παίζει μεγάλο ρόλο η κατάληψις ενός υψώματος, όσο το να κατορθώση κανείς να κυκλώση τον εχθρό.
-η-   Κυρίως ο Σ.Δ. έχει την γνώμην ότι ο στρατιώτης είναι παραφορτωμένος με τους γυλιούς κλπ. πράγμα που τον δυσκολεύει να κινήται ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχη το όπλο τα φυσίγγια και λίγη τροφή.
-θ-   Επίσης δεν γίνεται άμεση εκμετάλλευσις των πληροφοριών π.χ. ενώ έφευγε ένας συμμορίτης και παρεδίδετο, ασφαλώς θα έδιδε και τις θέσεις που άφησε τους λοιπούς συναδέλφους του, εάν εκινούντο αμέσως τα τμήματα προς την κατεύθυνσιν αυτήν ασφαλώς θα αιφνιδίαζαν τας συμμορίας, διότι δεν γίνεται συνήθως αμέσως αντιληπτή η λιποταξία ενός συμμορίτου.