Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.20, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/19 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 20
Α.- VΙΙΙ Μεραρχία
– Χθες (18/7) ωργανούντο εις (Σ.1167) Άγιον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ (Αν. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2 χλμ.) βληθέντες υπό αεροπλάνων, έκαμον χρήσιν α/α πολυβόλων.
– Κατά πληροφορίας διαφυγόντων ομήρων 1.000 συμμορίται μετά 300 κτηνών ευρίσκοντο χθες εις περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ και εις τους χώρους (Σ.1076) ΚΟΥΣΤΑ (Σ.1176) – (Σ.1074) Δ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ 5-6 χλμ.
– Μεταξύ των συμμοριτών υπάρχουν και Σλαυομακεδόνες.
– Συμμορίται προτίθενται να κινηθώσι προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ, ίσως δε και τμήμα αυτών να κινηθή Βορείως (προς ΣΜΟΛΙΚΑ).
– Το 527 Τάγμα και διλοχία ΛΟΚ κινούνται από (Σ.0773) προς (Σ.1776) και (Σ.1576) ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΝ.
– Τμήμα της 41ης Ταξιαρχίας εκινήθη από ΜΕΤΣΟΒΟΥ προς ΒΔ.
Β.- ΙΙ Μεραρχία
– Χθες τμήμα 507 Τάγματος κατέλαβε ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ.
– Συμμορίται φέρονται ότι συνεπτύχθησαν εις περιοχήν ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΤΣΑΡΝΟΝ (9-11 χιλμ. Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ).
Γ.- ΑΠΩΛΕΙΑΙ
-α- ΙΙ Μεραρχία 16-17/7
– Συμμοριτών
– Νεκροί 18
– Παραδοθέντες 1
– Ημετέρων
– νεκροί 1
– τραυματίαι 7
-β- VΙΙΙ Μεραρχία 12-17/7
– Συμμοριτών
– νεκροί 108
– τραυματίαι –
– συλληφθέντες 6
– παραδοθέντες 3
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης
Διευθυντής Διευθύνσεως Α1
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.