Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.14, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/13 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 14

Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Εξερεύνησις της περιοχής υπό τμημάτων της Μεραρχίας, κατά την ΙΙ/7 ουδέν απέδωκε.
– Παρουσιάσθησαν συμμορίται 8.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
Κινηθείσα διλοχία του 528 Τάγματος την 11/7 κατέλαβε ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) 2 χλμ. Δ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, άνευ αντιστάσεως.
– Εις ΖΕΡΜΑΝ (Ν.1512) 5 χλμ. ΒΔ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, εθεάθη φάλαγξ 100 περίπου 11/7.
– Οι συμμορίται εξ αεροπορικών προσβολών εις (Ν.2001) Β. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 5 χλμ. και (Σ.1996) ΝΔ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 χλμ. έσχον τραυματίαι 25.
– Η κινηθείσα φάλαγξ συμμοριτών την 11/7 εις την περιοχήν ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ μετά την συμπλοκήν εις ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ (υπ’ αριθ. 13 Δ. Σ. Κ. Κ.) ήλθε εις επαφήν εις την αυτήν περιοχήν την 10/7 μετά διλοχίας του 581 Τάγματος. Ο αγών διήρκεσε μέχρι της 20 ώρας, των συμμοριτών συμπτυχθέντων Β. Δ. ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ.
Αποτελέσματα δεν εγνώσθησαν εισέτι.
– Παρεδόθησαν 5 συμμορίται.
– Συνελήφθησαν σύνδεσμοι 2.
Γ.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
Διά 4 εξόδων εβλήθησαν στόχοι συμμοριτών εντός των χαρακωμάτων εις ΚΟΤΥΛΗ (7 χιλμ. Δ. ΛΑΓΓΑΣ).
Δ.- ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
– Συμμοριτών
– Τραυματίαι 25
– Συνελήφθησαν 2
– Παρεδόθησαν 13
– Ημετέρων
– Μηδέν.-
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντ/ρχης
Διά τον Συν/ρχην Δ/την Α1 / ΓΕΣ
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.