Εκθεση επιχείρησης ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΔΣΕ/ΑΦΦ/ΤΑΓΜΑ ΟΙΤΗΣ/27 Ιουν 1947


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟ – ΦΩΚΙΔΑΣ                                             27/6/47
ΤΑΓΜΑ ΟΙΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 52

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Ι.     Κατόπιν αποφάσεως με Αρχηγείο Ρούμελης και Αρχηγείο Φθιώτιδο-Φωκίδας μελετήσαμε τις επιχειρήσεις της περιοχής Μοσχοχωρίου και Λιδωρικίου.
Η επιχείρησις Μοσχοχωρίου ανεβλήθει  λόγω των εχθρικών κινήσεων στον τομέα αυτόν.

ΙΙ.    Στις 23/6/47 κατόπιν εντολής του Αρχηγείου Φθιωτιδο-Φωκίδας κινήθηκε το Τάγμα με μια Διλοχία μείον μια διμοιρία για την επιχείρηση Λιδωρικίου. Η κίνηση έγινε από Μάρμαρα με δρομολόγιο Ανατολή – Δάφνη –  Άνω Μουσουνίτσα και έφθασε στο σημείο κάλυψης Νοτίως Κονιάκου.

ΙΙΙ.  Στις 26/6/47 και ώρα 20 το Τάγμα πήρε την Ε.Π.Ε. 8 Δ/γή επιχείρησις Λιδωρικίου από Αρχηγείο Φθιωτιδο-Φωκίδας.
Το Τάγμα κινήθηκε με το 2ο Λόχο από τη θέση κάλυψης με δρομολόγιο Τριβίδι.
Το Τάγμα έφθασε στη βάση εξόρμησης Ν.Τριβίδι και εις τη θέση Ξηροβούνι καλύφθηκε ο Λόχος εντός Δάσους και παρέμεινε καθ’ όλη την ημέρα 27/6/47. Η Δ/ση του Τάγματος με τη Δ/ση του Λόχου και τα στελέχη από ομαδάρχη μέχρι διμοιρίτη προωθηθήκαμε στο κατάλληλο σημείο που εκπληρούσε τους όρους για την αναγνώριση και παραμείναμε από πρωίας  μέχρι μεσημβρίας όπου διαπιστώσαμε τα φυλάκια του εχθρού στον τομέα ενεργείας του Τάγματός μας. Δόθηκαν οι αποστολές από την ομάδα μέχρι τη Δ/ση Λόχου.

ΙV. Αποστολές Λόχων: Ο 3ος Λόχος κινήθηκε από Κονιάκογιά περιοχή Λευκαδιτίου όπου ήτο στη διάθεση του Α.Φ.Φ. για να τον χρησιμοποιήση για εφεδρεία.

Ο 2ος Λόχος κινήθηκε από τη βάση εξόρμησης της 27/6/47 και ώρα 20 και 30 με δρομολόγιο Αρτίλι διέβη τον ποταμό Μόρνου και κατευθύνθηκε στον τομέα ενεργείας του από απόσταση 500 μέτρα των εχθρικών θέσεων, ο Λόχος βάδισε συμπαρατεταγμένα κατά διμοιρίες και κατέλαβε εξ εφόδου τα 3 φυλάκια. α)  Νεκροταφείο, β) Γυμναστήριο, γ) Ψηλή ράχη. Οι διμοιρίες ενήργησαν χωριστά στα 3 παραπάνω φυλάκια.

Η διμοιρία του νεκροταφείου συνέλαβε έναν αιχμάλωτο και οι υπόλοιποι διέρευσαν προς την κεντρική χαράδρα. Μετά την κατάληψη του νεκροταφείου η διμοιρία κινήθηκε μείον ενός στοιχείου οπλ/λου το οποίο άφησε στο ψηλότερο σημείο του νεκροταφείου όπου οργάνωσε θέση οπλ/λου με αντιστροφή που ήλεγχε την κεντρική χαράδρα του Λιδωρικίου και τον αμαξιτό δρόμο Ναυπάκτου – Λιδωρικίου. Η κίνηση της διμοιρίας έγινε δεξιά του δρόμου προς το κέντρο εξουδετέρωσε όλες τις εσωτερικές αντιστάσεις του τομέα της έφθασε στην πλατεία βαθειά όπου της καθορίζαμε στη Δ/γή ενίσχυσε το τμήμα του Τάγματος Γκιώνας και ολοκληρώθει η κατάληψη υπ/σεως χωρ/κής.
Μετά την Α. φάση ενεργείας η διμοιρία γύρισε στη διάθεση του Λόχου της όπου τη χρησιμοποίησε διά την φόρτωση των τροφίμων από την αποθήκη της ΟΥΝΡΑ. Η 6η διμοιρία του Λόχου ενήργησε έφοδο και κατάληψη του φυλακίου του Γυμναστηρίου, συνέλαβε 2 στρατιώτες αιχμαλώτους και 2 ΜΑΥ.
Η διμοιρία μετά την κατάληψη του φυλακίου προχώρησε αριστερά του δρόμου και προς το κέντρο εξουδετέρωσε όλες τις εσωτερικές αντιστάσεις και έφθασε στις αποθήκες της ΟΥΝΡΑ που είχε σαν σημείο αναμονής νεωτέρας Δ/γής.
Δώσαμε εντολή στο Λόχο και χώρισε τη διμοιρία σε 5δες και τους δώσαμε τα σημειώματα για τους ομήρους και γενικά για τους επικινδύνους χίτες.

Η 4η διμοιρία ενήργησε έφοδο κατάληψη του υψώματος Ψαλλά με αποτέλεσμα την αιχμαλωσία 6 ΜΑΥ τους οποίους εξετέλεσε επί τόπου, εφόνευσε και 1 στρατιώτη. Μετά την κατάληψη των φυλακίων της δώσαμε εντολή με ειδικά σημειώματα και κινήθηκε για τον εμπρησμό των δημοσίων καταστημάτων αφού προηγουμένως αφήρεσε όλα τα χρήσιμα είδη που υπήρχαν για το Δ.Σ.Ε.

Β. φάση επιχείρησις, όλη η δύναμη των ανδρών του Τάγματος που πήραν μέρος ρίχτηκαν στη φόρτωση τροφίμων και γενικά χρησίμου υλικού για το Δ.Σ.Ε.

VII.Γ. φάση επιχείρησις οι Λόχοι μας ενώ ευρίσκονται σε πλήρη συνοχή μέχρι τον τελευταίο μαχητή και αφού ο 3ος υπήχθη και πάλι υπό τας διαταγάς μας τον μεν 2ο προωθήσαμε στα Β.Δ. υψώματα Λιδωρικίου και άνωθεν της αριστεράς όχθης του ποταμού Μόρνου. Ο 3ος Λόχος παρέμεινε μέχρι τη φόρτωση και του τελευταίου ζώου από τα ευρισκόμενα κοντά στις αποθήκες  της ΟΥΝΡΑ. Μετά τη φόρτωση κινήθηκε στη ουρά της φάλαγγας διά να της εξασφαλίζει τα νώτα.

VIII. Αποτελέσματα της επιχείρησης.
Στον τομέα του Τάγματός μας χάρις στην ορμητικότητα και αφάνταστο ηρωϊσμό των ανδρών μας οι στόχοι εξουδετερώθηκαν σε χρονικό διάστημα 1 και 30. Ο εχθρός εγκατάλειψε το Λιδωρίκι πανικόβλητος αφήνοντος στον τομέα μας ένα νεκρό, 3 αιχμαλώτους, 8 ΜΑΥ τους οποίους εξετελέσαμε.
Λάφυρα:
Ι) 1 οπλ/λο ΜΠΡΕΝ, 1 τόμσον, 5 ατομικά τυφέκια, τρόφιμα 10.000 οκ. Μικτό ζάχαρι – αλεύρι – κονσέρβες.
Υπόδηση: 80 ζευγάρια άρβυλα προωθήθησαν από την αποθήκη ΟΥΝΡΑΣ, 46 υποκάμισα, 100 οκ. σαπούνι, 8 δοχεία βούτυρο, 4 δοχεία λάδι.
Ημέτερες απώλειες: 4 τραυματίες

ΙΧ.  Διακριθέντες, στην ως άνω επιχείρηση:
1) Μαλούκος Γεώργιος ομαδάρχης, 2) Παρασκευότης Χρήστος ομαδάρχης, 3) Μασιάλας Στέλιος διμοιρίτης, 4) Αργύρης Απόστολος αντάρτης, 5) Παπακώστας Ιωάννης αντάρτης, 6) Κοτσύλης Γεώργιος διμοιρίτης, 7) Μανιώτης Ηλίας διμοιρίτης, 8) Αντωνίου Νίκος ομαδάρχης, 9) Παπανδρέου Ευάγγελος ομαδάρχης, 10) Καγιούλης Βασίλειος διμοιρίτης 11) Πλασταράς Νίκος αντάρτης, 12) Σκαρλάτος Βασίλειος αντάρτης, 13) Νικόπουλος Κων/τινος αντάρτης, 14) Μαγκλάρας Αθανάσιος αντάρτης, 15) Τζάντζαλος Σωτήρης διμοιρίτης.

Κριτική της επιχείρησης
Η πρώτη φάση των επιχειρήσεων Λιδωρικίου επέτυχε 100%. Γνώμη δεν μπορούμε να εκφέρουμε ολοκληρωτικά γιατί απασχοληθήκαμε στον τομέα ενεργείας του Τάγματός μας, αδυναμία η οποία παρουσιάσθη ήτο μόνο στον τομέα συνδέσμων. Εκείνο που πρέπει να προσεχτεί από ομαδάρχη μέχρι τη Διοίκηση της κάθε επιχείρησης είναι με την προέλαση των μαχομένων τμημάτων να μη παραμένουν μεμονωμένοι άνδρες και δειλά στοιχεία στα νώτα των μαχητών και πυροβολούν ασκόπως και προκαλούν σύγχιση στα τμήματα επαφής. Και έχω σαν παράδειγμα την περίπτωση που εμείς προχωρούσαμε για το κέντρο του Λιδωρικίου και στα νώτα μας έβαζε μυδράλλιο των τμημάτων του Τάγματος Γκιώνας ολοκλήρους ταινίας και χαρακτηριστικά εμπρηστικές σφαίρες. Με αυτό μπορεί ο εχθρός ν’ ανασυνταχθεί και να νομίσει ότι ανθίστανται τα φυλάκια του και να ενεργήση αντεπίθεση. Αλλά και κείνο που πρέπει να προσέξουμε στον τομέα αυτόν είναι το ότι πρέπει να γίνεται φειδώ πυρομαχικών.

Χ.    Β. φάσις Δεν εκμεταλλευτήκαμε όσο έπρεπε την αποσυμφόρηση του υλικού και συγκεκριμμένα έχω να πω ότι το φλέγον ζήτημα που μας απασχολούσε σοβαρά από ημέρες προ της επιχείρησης διά την καλλίτερη εκμετάλλευση και εκφέραμε γνώμη και σχέδια πλην όμως μείναμε με τα λόγια. Ενώ εμείς σαν στελέχη έπρεπε στο συντομώτερο χρονικό διάστημα ν’ ανταλλάξουμε γνώμη και σκέψη διά την ταχυτέραν ενέργειαν της παραπάνω εκμετάλλευσης, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε.
Από τους υπευθύνους για την όλη κεραυνοβόλα ενέργεια δεν ήρθε κανένας να ρωτήσει εάν φορτώθηκαν ζώα ή και αν ακόμα αν ανευρέθηκαν αποθήκες τροφίμων και άλλα υλικά την τελευταία στιγμή είδα το συναγωνιστή Κόρακα και αυτός να περιμένει να γίνουν οι δουλειές με εντολές. Για την ενέργεια την οποία είχε να κάνει το Τάγμα μας σύμφωνα με τα σημειώματα το 2ο μέλος της Διοικήσεως του 2ου Λόχου με ανέφερε ότι ο υπασπιστής του Α.Φ.Φ. του απαγόρευσε να ενεργήσει βάσει της εντολής που δώσαμε και του σημειώματος που είχε εις χείρας του καθώς και το Μποβιάτσο τον οποίο συλλάβαμε έδωσε εντολή και τον άφησαν ελεύθερο, τρίτη περίπτωση ο καπετάνιος του ιδίου Λόχου του ζήτησε 25 ζώα για να φορτώσει πράγματα απ’ το μαγαζί Γκομάζια αυτός άφησε το Γκομάζια στη διάθεσή του και του είπε πρέπει να προσφέρεις κάτι και συ στον αγώνα ενώ εντολή ήτο να μην αφήσουμε τίποτα. Άλλη περίπτωση κινήθηκαν για να ανοίξουν το ψιλικατζίδικο Καραμήτσου και τους είπε ο ίδιος να το αφήσουμε για αργότερα.
Για την περίπτωση αποθηκών: Πυρ/κά  και άρβυλα δεν δικαιολογούνται τα στελέχη με το να τοποθετούν σκοπούς παρά έπρεπε να κινηθούν και μόνα του να πάρουν ζώα και να πάρουν ενεργό μέρος στη φόρτωση. Αυτό όχι μόνο δεν έγινε αλλά δεν ήρθαν να μας πληροφορήσουν για να κάνουμε προσπάθεια έστω και την τελευταία στιγμή για να πάρουμε τα είδη αυτά που είναι άμεσης ανάγκης για το Δ.Σ.

ΧΙ.  Γ. φάση: Τα τμήματα του τάγματός μας βάσει της εντολής που δώσαμε βάσει της Δ/γής και της προσωπικής συνεννόησης με το ΑΦΦ κινήθηκαν και κατέλαβαν τις θέσεις τους για την εξασφάλιση των υλικών.

Σ.Δ. 28/6/47
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Advertisements