Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 17-6-1947


ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 17-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Την 15ην τρεχ. φάλαγξ συμμοριτών κινούμενη προς ΣΚΟΥΡΤΣΑΝ (Σ.2698) ΝΔ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 10 χλμ. εβλήθη δι’ όλμων υπό ημετέρων τμημάτων εκ της θέσεως (Σ.2592) Ν. ΣΚΟΥΡΤΣΑΣ 3 χλμ. Η φάλαγξ προσβληθείσα και από αέρος ετράπη προς ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) Ν. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 6 χλμ. Τμήματα μας εκινήθησαν από (Σ.2592) προς ΣΜΙΞΙΝ (Σ.2991) ΝΔ/κως ΔΟΥΤΣΙΚΟΥ 8 χλμ. άνευ επαφής μετά συμμοριτών.

Κατά εξερεύνησιν υπολοίπου περιοχής 15/6 ανευρέθη όλμος ιταλικός πλήρης 81 χιλιοστών μετά βλημάτων και σκοπευτικού μηχανήματος.

Παρεδόθησαν ένοπλοι συμμ/ται 3, ανευρέθη πτώμα ενόπλου συμμορίτου.

XV Μεραρχία

Την 15/6 συμμορίται εκ ΤΣΑΤΙΒ (Ν.3507) – (Ν.3703) Α’ και ΒΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 3 χλμ. έβαλον δι’ όλμων και αυτομάτων κατά του εις ΜΟΡΦΗΝ (Ν.380075) 505 Τάγματος. Παρενόχλησις διήρκησε καθ’ όλην την νύκτα. Ημέτερον πυρ/κον βάλλει κατά θέσεων συμμοριτών. Απώλειαι συμμοριτών επί πλέον των μέχρι τούδε αναφερθεισών νεκροί 3 (εξ ων εις διμοιρίτης). Ημετέρων 1 οπλίτης τραυματίας.

Advertisements