Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 13-6-47


ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 13-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Εις τοποθεσία υψ. ΚΑΠΕΛΑ (Σ.1258) – ΛΙΑΠΗ (Σ.1659) ΚΑΜΙΑ (Σ.0460) ΒΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7-12 χλμ. επί ΖΑΓΟΡΙΩΝ την 11ην τρεχ. τμήματα Μεραρχίας συνεπλάκησαν μετά της συμμορίας «ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ».

Απώλειαι ημετέρων νεκροί 5 (1 Λοχαγός ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ συν 4 οπλίται), τραυματίαι Ι, αγνοούμενοι 7. Συμμοριτών νεκροί ε. 7, τραυματίαι ε. 10, συνελήφθησαν 16 παρεδόθησαν 9, (εν οις και Διοικητής Τάγματος Μέγγος Φωτ.) Συνεχίζεται η καταδίωξις των συμμοριτών οίτινες κατατμηθέντες εις 5 τμήματα ετράπησαν προς διαφόρους διευθύνσεις.